Bu Reklamı Kapat

Hızla Büyüyen 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi, Çevreye Zarar Veriyor Olabilir mi?

Hızla Büyüyen 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi, Çevreye Zarar Veriyor Olabilir mi? LifeHacker Australia
Bu Reklamı Kapat
Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
9 dakika
2,812 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

3 boyutlu baskı teknolojisini hafife alıyor olabilir miyiz? Çünkü 3 boyutlu baskı teknolojisi, dünyada sebep olacağı değişim bakımından daha şimdiden buhar makinesi, ampul, atomik enerji, mikroçipler ve hatta internet ile karşılaştırılmaktadır.[1] Yine bu teknoloji sayesinde, Çin gibi üretimi tekelinde tutan devlerden ziyade, daha eşit yoğunlukta dağılmış bir üretim ağı etmek mümkündür.[1] Bu sebeplerle yeni ve ufak işletmeler ya da gelişmekte olan ülkeler için 3 boyutlu baskı bir lütuf olarak görülmektedir.[2]

Bu teknolojinin, çoğu durumda başka hiçbir şekilde üretilemeyecek karmaşıklıkta ürünler ortaya çıkarabilmesi, ürünün oluştuğu son adıma kadar her şeyin dijital ortamla olması, (kalıp kullanımının aksine) aynı malzeme ve makineyle istenilen her ürünün basılabilmesi, malzemenin artmadan sonuna kadar değerlendirilebilmesi ve dosyaların hızlı paylaşımı gibi özellikleri diğer imalat yöntemlerine göre avantajları arasındadır.[1] Üstelik mühendisliği, biyoloji gibi bilim dallarıyla bağlayarak yapay organlar ve sentetik et üretiminde bile kullanılabilmektedir. Bu yüzden 3 boyutlu baskı, hem endüstriyel hem de kişisel alanlarda her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır.

3B baskı pazar büyüklüğünün yıllar içinde gidişatı.
3B baskı pazar büyüklüğünün yıllar içinde gidişatı.
Statista

Peki endişelenmemiz gereken bir şey var mı?

Bu Reklamı Kapat

3 Boyutlu Baskının Çevreye Etkileri

Enerji

Çeşitli malzemelerin eritilip yavaşça dökülmesine dayalı (İng: "fused deposition modeling" ya da kısaca "FDM tipi") 3 boyutlu baskı kulağa her ne kadar basit gelse de çalışması için birçok bileşenin beraber işlemesini gerektirir: motorlar, fanlar, ısıtıcılar, sürücüler, işlemciler... Bu cihazların hepsi elektrikle çalışır ve elektrik de büyük oranda fosil yakıtlardan elde edilir. Bu yüzden 3B yazıcı kullanımı, bu açıdan doğaya zarar olarak yansır.[3]

Çok sıklıkla kullanılan kalıp enjeksiyonu yöntemi ile 3 boyutlu baskıyı karşılaştırınca, hangisinin enerji bakımından daha avantajlı olduğunu net olarak söylemek zor: Eğer ürün seri üretimle üretiliyorsa ve/veya modeli sabitse, kalıp enjeksiyonu daha az harcama yapar; ancak eğer hedeflenen ürün değişkense ve/veya sınırlı üretiliyorsa 3B baskı daha az harcama yapar.[3] Bunun ana sebebi, kalıp enjeksiyonu için gerekli kalıbın üretimi ve kurulumunun da masraflarının olmasıdır.[2], [3]

3 boyutlu yazıcıların kalıba ihtiyacı yoktur, tek makine çok farklı şekillerde cisim yaratıp, hiçbir parça değişimine ihtiyaç duymaz. Kalıp enjeksiyonu yönteminde ise, üründeki en ufak değişiklik için yeniden toplu kalıplar tasarlamak gerekir ve bu da fazladan enerji/para harcar. Öbür yandan 3 boyutlu yazıcılar baskı başına (kalıp enjeksiyona nazaran) daha fazla enerji harcar, bu yüzden birebir aynı üründen çok sayıda üretilecekse, 3 boyutlu yazıcıların doğaya negatif etkisi artar. 3 boyutlu baskının yüksek üretimde dezavantajlı olduğu görülürken, hem ekonomik hem çevresel zararları düşük üretimde azalmaktadır.[2] Bu yüzden 3 boyutlu baskının enerji kullanımı, bahsi geçen sektöre göre yorumlanmalıdır.[2]

Bu Reklamı Kapat

Ürün başına maliyet bakımından kalıp enjeksiyonu ve 3B baskı karşılaştırması. Ürün sayısı arttıkça 3B baskı avantajını kaybeder.
Ürün başına maliyet bakımından kalıp enjeksiyonu ve 3B baskı karşılaştırması. Ürün sayısı arttıkça 3B baskı avantajını kaybeder.
OECD
Kalıp enjeksiyonu ve çeşitli diğer üretim yöntemlerinin maksimum kullanımda çevresel etki karşılaştırmaları (Injection-Moulding: Kalıp enjeksiyonu, Desktop FDM: Masaüstü 3B baskı, Commercial FDM: Ticari 3B baskı.
Kalıp enjeksiyonu ve çeşitli diğer üretim yöntemlerinin maksimum kullanımda çevresel etki karşılaştırmaları (Injection-Moulding: Kalıp enjeksiyonu, Desktop FDM: Masaüstü 3B baskı, Commercial FDM: Ticari 3B baskı.
OECD

Kalıp enjeksiyonu gibi yaygın yöntemlerden enerji bakımından (%70 kadar) daha verimli deneysel 3 boyutlu yazıcı sistemleri üretilmiştir, ama çoğu kullanıcı bunlara yönelmemektedir.[2] Bu yüzden kullanıcılar, daha verimli makineler satın almaya teşvik edilmelidir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Tabii 3 boyutlu baskının enerji kaynaklı çevresel etkisini azaltmada tek odak noktası makinelerin ya da kullanıcıların kendileri değil, bizzat elektriğin çevresel etkileri de olmalıdır. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklara geçerek, 3 boyutlu yazıcıların çevreye zararları %75 azaltılabilir.[2]

3 boyutlu baskının malzeme, enerji ve emekten tasarruf sağlayabileceği bir özelliği de tekil parçalar basma kabiliyetidir. Bu sayede çok sayıda parça içeren bir ürünün parçalarından biri bozulursa ürünün tamamını değiştirmek yerine yalnızca o tekil parça basılabilir.[2] Hatta bunu insanların kendi evlerinde yapmaları da mümkündür. 3 boyutlu baskı teknolojisinin bu kabiliyeti, kuşkusuz çokça faydaya kapı aralar.

Malzeme

3 boyutlu baskı teknolojisi, bir "çıkarma" değil "ekleme" yöntemi kullanır; CNC makineleri gibi var olan malzemeyi kesip istenilen şekli çıkarmaz, malzemeyle istenilen şekli kendisi inşa eder.[1] Bu sayede de artık olarak malzeme kalmaz.

Bunu heykel yapmaya benzetebiliriz: Eğer heykel kayanın oyulması ile yapılırsa büyük miktarlarda artık malzeme kalır; ancak heykel kil ile yapılırsa malzeme sonuna kadar değerlendirilebilir ve artık oluşmaz. 3 boyutlu yazıcılar bu benzetmedeki kil yöntemini kullandıklarından, "destek" yapısı kullanılmadığı sürece, artık malzeme neredeyse hiç kalmaz.[3]

Ancak şu da eklenmelidir ki CNC gibi talaşlı imalat makineleri ile karşılaştırıldığına 3 boyutlu yazıcıların malzeme artığı çok düşük olsa da daha yaygın olan kalıp enjeksiyonu ile karşılaştırıldığında bu fark azalır, hatta tersine dönebilir.[2]

Bu Reklamı Kapat

Fakat destekler, yanlış baskılar, prototipler vs. birikerek uzun dönemde belli bir miktar atığa sebep olabilir. 3 boyutlu baskı yaparken en sık kullanılan materyal polilaktik asit yani PLA'dır. Bu materyal, 3 boyutlu baskı camiasında özellikle biyolojik olarak çözünebilir olma ününe sahiptir. Bunun sebebi, ana maddesinin petrol değil, mısır nişastasından elde edilen L-laktik asit olmasıdır.[4] Evet, PLA gerçekten de biyolojik olarak çözünebilir, ancak bunun için çok özel şartlara ihtiyacı vardır.[5] Bu yüzden PLA üretimi yeşil olsa da çöpe atıldıktan sonra beraberinde sorunlar getirebilir.

3B baskı için kullanılabilecek sırasıyla plastik, metal ve yenilenebilir malzemelerin çıkarma, işleme ve üretime dayalı çevreye direkt etkileri. Kırmızı: negatif ilişkili (zararlı). Yeşil: pozitif ilişkili (yararlı). Gri: İlişkisiz.
3B baskı için kullanılabilecek sırasıyla plastik, metal ve yenilenebilir malzemelerin çıkarma, işleme ve üretime dayalı çevreye direkt etkileri. Kırmızı: negatif ilişkili (zararlı). Yeşil: pozitif ilişkili (yararlı). Gri: İlişkisiz.
Umweltbundesamt

Bütün bunların yanı sıra 3 boyutlu baskı esnasında yüksek sıcaklık ile bazı gazlar ve nano parçacıklar salınmaktadır. Malzemeden malzemeye değişmekle (örneğin akrilonitril bütadien stiren ya da ABS, polilaktik asit ya da PLA'dan yaklaşık 5 kat fazla salınım yapar) birlikte teneffüs edilirse zararlı etkilere sebep olabilir.[3], [6] Bu gaz ve nano parçacıkların yalnızca baskı esnasında değil, malzemenin (filamentin) kendisini üretilirken de yayıldıkları bulunmuştur.[6]

Tabii bu parçacıklar ve gazlar çok endişelenmesi gereken şeyler olmayadabilirler çünkü yemek pişirirken yayılanlarla aynı değerdedirler.[7] Yine de kullanılan malzemelerin zararları olabilir, çünkü 3 boyutlu baskıda kullanılan bazı maddelerin, insana benzerlikleri ile deneylerde sık sık yararlanılan zebra balıklarına ölümcül etkisi olduğu da rapor edilmiştir.[8] Bu yüzden özellikle bazı maddelerin denizlere ulaşmaması önemlidir.

Her şeye rağmen neyse ki 3 boyutlu baskı teknolojisi, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı gibi daha çevre dostu yöntemlere açık bir teknolojidir ve de birçok girişim vardır.[1] Örneğin yukarıdaki videoda karton kabı kullanarak 3 boyutlu baskı almayı sağlayan bir projeden bahsedilmektedir.[9] Benzer şekilde, plastik bardakları birkaç metrekarelik alanda minimum enerji harcayarak 3 boyutlu baskı kullanıp yeniden değerlendiren bir proje de vardır.[10]

Bu Reklamı Kapat

Atıkların çeşitli konumlardan gelip tek merkezde geri dönüştürülmesi değil de direkt üretildikleri bölgelerde geri dönüştürülmeleriyle o atıkları geri dönüşüme taşımak için gerekli enerjinin %80'i kurtarılabilir.[3] Benzer bir yöntem kullanarak, çevredeki plastik atıkları toplayanlara, topladıkları plastikle tabak, kase, kova gibi ürünler yapan bir kurum bile bulunmaktadır.[9] Bu sayede, deyimin tam anlamıyla "birinin çöpü, diğerinin malzemesi" olabilir.[11]

Ek olarak, 3 boyutlu yazıcıların aşırı karmaşık objeleri basma kolaylığından faydalanarak kompleks ama malzeme tasarruflu ürün tasarımları da kullanılmaya başlanabilir.[2] 3 boyutlu baskının küçük üretimlerde avantajlı olmasından faydalanılarak da enerji ve maliyetin yanı sıra malzemeden de tasarruf edilebilir.[2] Tek makineyle birçok farklı malzeme kullanılabilmesi, dolayısıyla farklı ürünlerin üretimleri için farklı parçalar üretmenin gerekmeyecek olması da çevresel yararlar arasındadır.[2]

Hafiflik

Kalıp enjeksiyonun aksine 3 boyutlu baskı esnasında ürünün içi sadece seçilen oranda doldurulabilir. Bu sayede gereksiz ağırlıktan kurtulunur ve kaynak kullanımı çok daha verimli bir hal alır, daha yeşil bir ekonomi yaratılır.[3]

Bir çalışma, hava araçları bu tip yöntemlerle üretilirse yakıt üretiminin azalacağını ve dolayısıyla geleneksel üretime nazaran sera gazı salınımının senede 92-215 milyon metre ton miktarında azalacağını hesaplamıştır.[3] Bir diğeri de %15 seviyelerinde yakıt tasarrufu sağlanabileceğini rapor etmiştir.[2] Ek olarak, kullanılan alüminyum, titanyum ve nikel gibi zararlı olabilecek madde miktarları da azaltılabilir. Malzeme tüketimini %75 ve CO2 salınımını %40 azaltabilen metal 3 boyutlu baskı yöntemleri de geliştirilmiştir.[12]

Benzer oranlar, bu teknolojinin kullanıldığı uzay endüstrisinde de geçerlidir. Böylece 3 boyutlu baskı teknolojisi atıkları azaltmak amacıyla kullanılabilir, hatta kullanılmaktadır. Tek bir baskıda farklı malzemelerin kullanılmasına izin veren 3 boyutlu yazıcılar kullanarak hafiflik daha da yüksek verimle azaltılabilir.[13] Bu sayede gereksiz malzemeden ürüne zarar olmadan kurtulunur.

Agora Bilim Pazarı
Bana Deli Derlerdi: Bilginin Sınırlarını Zorlayan Dâhi ve Deli Bilim Adamları

Garip elektrikli aletler, kabarcıklar çıkaran deney tüplerinin yanında
cızırdayıp uğultular çıkarıyor. Kambur bir asistan ameliyat masasına
bağlanmış ve üzeri örtülmüş halde yatan adamı kontrol ediyor, hemen
yanında beyaz laboratuvar önlüğünü giymiş dâhi doktor çılgınca gülüyor.
Dr. Frankestein’dan Dr. Jekyll’a pek çok kurgu karakterin, bilimin
sınırlarını zorlamış ve akla meydan okumuş gerçek bilim insanlarından
esinlenilmiş olduğunu bilmek şaşırtıcıdır.
Bu kitap, Arşimet’ten Newton’a, John Hunter’dan Nikola Tesla’ya,
Marie Curie’den Einstein’a kadar bilimin ve bilginin sınırlarını zorlamış,
kimi zaman dâhilikle delilik arasında gidip gelmiş ama bilimsel
çalışmalarından asla vazgeçmemiş bilim adamlarının şaşırtıcı öykülerini
anlatmaktadır.
Hastaların neler hissettiğini anlayabilmek için kendine virüs enjekte
eden bir doktor.

Deneyler yaparken radyoaktiviteye maruz kalıp ölümcül hastalığa
yakalanan, bilimsel toplantılarda bile kocasının ismiyle takdim edilen, adı
bir aşk dedikodusuna karıştığı için uluslararası konferanslara davet
edilmeyen bir kimyager. Ama o, Nobel Ödülü’nü alan ilk kadın ve bu
ödülü iki kez alan ilk bilim insanı olarak tarihe geçti.Din konusunda içsel
sorgulamaları sonucunda papazlıktan ekonomi-siyaset-aritmetik alanında
profesörlüğe yükselen; hayvanlar üzerinde araştırma yaparken zamanla
muhteşem bir hayvan müzesi kurmuş olan; uzaya gitmenin, bir avuç ay
toprağıyla geri dönmekten başka insanoğluna ne yarar sağlayacağının
tartışıldığı dönemde bunu başararak günümüz iletişim ortamına zemin
hazırlayan; gençlik aşkına kavuşmak için aldığı ödülün tüm gelirini
boşanmak şartıyla karısına veren çılgın bilim insanları.
Ve daha fazlası…

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Panama Yayıncılık tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺39.00
Bana Deli Derlerdi: Bilginin Sınırlarını Zorlayan Dâhi ve Deli Bilim Adamları

3B baskı ile ürünün iç dolgu deseni ve oranı isteğe bağlı düzenlenebilir. Bu sayede sağlamlık sabit tutulabilirken ağırlık de azaltılabilir. Büyük cüsseli araçlar için özellikle kullanışlı bir niteliktir.
3B baskı ile ürünün iç dolgu deseni ve oranı isteğe bağlı düzenlenebilir. Bu sayede sağlamlık sabit tutulabilirken ağırlık de azaltılabilir. Büyük cüsseli araçlar için özellikle kullanışlı bir niteliktir.
The 3D Bros

Hafiflik yalnızca malzemede kalmaz: 3 boyutlu baskı ile ürün taşımak tamamen yeniden şekillenebilir. 3 boyutlu yazıcıların yaygınlaşması ile ürünlerin kendilerini göndermek yerine yalnızca ürünlerin 3 boyutlu model dosyalarını göndermek daha kullanışlı hale geliyor.[1] Bu sayede kargo uçakları, gemileri, kamyonları büyük oranda ortadan kalkma şansına sahip. Dünyadaki geniş ve karmaşık nakliye ağını bu sayede hafifletebilmesi, 3 boyutlu baskının çevre dostluğunu artıran en güçlü yanlarından biridir.

3 boyutlu modelden son ürüne kadar süreçler. 3B yazıcıların yaygınlaşması ile ürünlerin kendilerini göndermek yerine yalnızca ürünlerin 3B model dosyalarını göndermek daha kullanışlı hale geliyor
3 boyutlu modelden son ürüne kadar süreçler. 3B yazıcıların yaygınlaşması ile ürünlerin kendilerini göndermek yerine yalnızca ürünlerin 3B model dosyalarını göndermek daha kullanışlı hale geliyor
JSTOR

Sonuç

Bu yazımızda 3 boyutlu baskının (özellikle FDM tipi) yalnızca çevreye etkilerine odaklandık ama ne tür gelecekler vadettiğini ve zihindeki fikirleri somut cisimler haline getirmenin elimizdeki en iyi ve en hızlı yollarından biri olduğunu da unutmamalıyız – ki 3B baskının çevreye etkileri hakkındaki makaleler, çevreye zararları yüzünden bu teknolojinin potansiyelinin görmezden gelinmemesi gerektiğini de eklerler.[3] Örneğin otomobil markası olan Ford, 3B baskı teknolojisini kullanarak prototip üretimin 3-4 aydan 1 haftaya kadar indirdi![8]

Fiyatların giderek düşmesi ve hobi kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla da ileride herkesin kendi yenilikçi fikirlerini test edebilecek olması ya da birer "üreten tüketici" ("prosumer") olması da çok farklı geleceklere kapı aralıyor.[7] Tasarımın, bir ürünün uzun dönemde sürdürülebilirliği için en önemli etken olduğu göz önünde bulundurulduğunda sonsuz çeşitlikte ürün tasarımına izin verdiği için 3B baskının teknolojik kapasitesi çevre sağlığı lehine de kullanılabilir.[13]

Şu anki çevresel konumuna bakılarak "3 boyutlu baskı çevreye zararlıdır/yararlıdır/etkisizdir." denemez, çünkü yukarıda sayılan durumların bir kombinasyonu söz konusudur ve bahsettiğimiz üzere kullanılan alana göre yarar/zarar hali değişebilir.[2]

Ayrıca çevreci politikanın 3 boyutlu baskı teknolojisinin çevreye yalnızca zararlarına odaklanması değil, bu teknolojiyi kullanarak çevresel harekete katkı sağlayacak inovasyonlara da (örneğin, çevresel açıdan çok değerli sonuçlanabileceği için ulaşım araçlarının ağırlıklarını azaltarak yakıt ihtiyacını düşürmeye veya ürünlerin kendileri yerine dijital dosyaların gönderilmesine) destek olması önerilmektedir.[3]

Bu alanda ilerlemelerin sürmesi ile yukarıda sayılan çevreye zararların bir bir elendiklerini izleyebiliriz. O noktadan sonrasını ise hayal etmek bile güç...

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/01/2022 14:54:06 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10832

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Balık
Tüyler
Cinsel Yönelim
İnsan
Plastik
Jinekoloji
Tahmin
Ortak Ata
Enerji
Endokrin Sistemi
Kimyasal Element
Kalori
Stres
Sivrisinek
Kan Hastalıkları
Beslenme Biçimi
Hayvanlar
Gaz
Hayvan Davranışları
Köpekgil
Uzay
Elektrik
Covıd-19
Basınç
Kimya
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et