Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Hızla Büyüyen 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi, Çevreye Zarar Veriyor Olabilir mi?

Hızla Büyüyen 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi, Çevreye Zarar Veriyor Olabilir mi? LifeHacker Australia
9 dakika
4,181
Tüm Reklamları Kapat

3 boyutlu baskı teknolojisini hafife alıyor olabilir miyiz? Çünkü 3 boyutlu baskı teknolojisi, dünyada sebep olacağı değişim bakımından daha şimdiden buhar makinesi, ampul, atomik enerji, mikroçipler ve hatta internet ile karşılaştırılmaktadır.[1] Yine bu teknoloji sayesinde, Çin gibi üretimi tekelinde tutan devlerden ziyade, daha eşit yoğunlukta dağılmış bir üretim ağı etmek mümkündür.[1] Bu sebeplerle yeni ve ufak işletmeler ya da gelişmekte olan ülkeler için 3 boyutlu baskı bir lütuf olarak görülmektedir.[2]

Bu teknolojinin, çoğu durumda başka hiçbir şekilde üretilemeyecek karmaşıklıkta ürünler ortaya çıkarabilmesi, ürünün oluştuğu son adıma kadar her şeyin dijital ortamla olması, (kalıp kullanımının aksine) aynı malzeme ve makineyle istenilen her ürünün basılabilmesi, malzemenin artmadan sonuna kadar değerlendirilebilmesi ve dosyaların hızlı paylaşımı gibi özellikleri diğer imalat yöntemlerine göre avantajları arasındadır.[1] Üstelik mühendisliği, biyoloji gibi bilim dallarıyla bağlayarak yapay organlar ve sentetik et üretiminde bile kullanılabilmektedir. Bu yüzden 3 boyutlu baskı, hem endüstriyel hem de kişisel alanlarda her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır.

3B baskı pazar büyüklüğünün yıllar içinde gidişatı.
3B baskı pazar büyüklüğünün yıllar içinde gidişatı.
Statista

Peki endişelenmemiz gereken bir şey var mı?

Tüm Reklamları Kapat

3 Boyutlu Baskının Çevreye Etkileri

Enerji

Çeşitli malzemelerin eritilip yavaşça dökülmesine dayalı (İng: "fused deposition modeling" ya da kısaca "FDM tipi") 3 boyutlu baskı kulağa her ne kadar basit gelse de çalışması için birçok bileşenin beraber işlemesini gerektirir: motorlar, fanlar, ısıtıcılar, sürücüler, işlemciler... Bu cihazların hepsi elektrikle çalışır ve elektrik de büyük oranda fosil yakıtlardan elde edilir. Bu yüzden 3B yazıcı kullanımı, bu açıdan doğaya zarar olarak yansır.[3]

Çok sıklıkla kullanılan kalıp enjeksiyonu yöntemi ile 3 boyutlu baskıyı karşılaştırınca, hangisinin enerji bakımından daha avantajlı olduğunu net olarak söylemek zor: Eğer ürün seri üretimle üretiliyorsa ve/veya modeli sabitse, kalıp enjeksiyonu daha az harcama yapar; ancak eğer hedeflenen ürün değişkense ve/veya sınırlı üretiliyorsa 3B baskı daha az harcama yapar.[3] Bunun ana sebebi, kalıp enjeksiyonu için gerekli kalıbın üretimi ve kurulumunun da masraflarının olmasıdır.[2], [3]

3 boyutlu yazıcıların kalıba ihtiyacı yoktur, tek makine çok farklı şekillerde cisim yaratıp, hiçbir parça değişimine ihtiyaç duymaz. Kalıp enjeksiyonu yönteminde ise, üründeki en ufak değişiklik için yeniden toplu kalıplar tasarlamak gerekir ve bu da fazladan enerji/para harcar. Öbür yandan 3 boyutlu yazıcılar baskı başına (kalıp enjeksiyona nazaran) daha fazla enerji harcar, bu yüzden birebir aynı üründen çok sayıda üretilecekse, 3 boyutlu yazıcıların doğaya negatif etkisi artar. 3 boyutlu baskının yüksek üretimde dezavantajlı olduğu görülürken, hem ekonomik hem çevresel zararları düşük üretimde azalmaktadır.[2] Bu yüzden 3 boyutlu baskının enerji kullanımı, bahsi geçen sektöre göre yorumlanmalıdır.[2]

Ürün başına maliyet bakımından kalıp enjeksiyonu ve 3B baskı karşılaştırması. Ürün sayısı arttıkça 3B baskı avantajını kaybeder.
Ürün başına maliyet bakımından kalıp enjeksiyonu ve 3B baskı karşılaştırması. Ürün sayısı arttıkça 3B baskı avantajını kaybeder.
OECD
Kalıp enjeksiyonu ve çeşitli diğer üretim yöntemlerinin maksimum kullanımda çevresel etki karşılaştırmaları (Injection-Moulding: Kalıp enjeksiyonu, Desktop FDM: Masaüstü 3B baskı, Commercial FDM: Ticari 3B baskı.
Kalıp enjeksiyonu ve çeşitli diğer üretim yöntemlerinin maksimum kullanımda çevresel etki karşılaştırmaları (Injection-Moulding: Kalıp enjeksiyonu, Desktop FDM: Masaüstü 3B baskı, Commercial FDM: Ticari 3B baskı.
OECD

Kalıp enjeksiyonu gibi yaygın yöntemlerden enerji bakımından (%70 kadar) daha verimli deneysel 3 boyutlu yazıcı sistemleri üretilmiştir, ama çoğu kullanıcı bunlara yönelmemektedir.[2] Bu yüzden kullanıcılar, daha verimli makineler satın almaya teşvik edilmelidir.

Tüm Reklamları Kapat

Tabii 3 boyutlu baskının enerji kaynaklı çevresel etkisini azaltmada tek odak noktası makinelerin ya da kullanıcıların kendileri değil, bizzat elektriğin çevresel etkileri de olmalıdır. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklara geçerek, 3 boyutlu yazıcıların çevreye zararları %75 azaltılabilir.[2]

3 boyutlu baskının malzeme, enerji ve emekten tasarruf sağlayabileceği bir özelliği de tekil parçalar basma kabiliyetidir. Bu sayede çok sayıda parça içeren bir ürünün parçalarından biri bozulursa ürünün tamamını değiştirmek yerine yalnızca o tekil parça basılabilir.[2] Hatta bunu insanların kendi evlerinde yapmaları da mümkündür. 3 boyutlu baskı teknolojisinin bu kabiliyeti, kuşkusuz çokça faydaya kapı aralar.

Malzeme

3 boyutlu baskı teknolojisi, bir "çıkarma" değil "ekleme" yöntemi kullanır; CNC makineleri gibi var olan malzemeyi kesip istenilen şekli çıkarmaz, malzemeyle istenilen şekli kendisi inşa eder.[1] Bu sayede de artık olarak malzeme kalmaz.

Bunu heykel yapmaya benzetebiliriz: Eğer heykel kayanın oyulması ile yapılırsa büyük miktarlarda artık malzeme kalır; ancak heykel kil ile yapılırsa malzeme sonuna kadar değerlendirilebilir ve artık oluşmaz. 3 boyutlu yazıcılar bu benzetmedeki kil yöntemini kullandıklarından, "destek" yapısı kullanılmadığı sürece, artık malzeme neredeyse hiç kalmaz.[3]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ancak şu da eklenmelidir ki CNC gibi talaşlı imalat makineleri ile karşılaştırıldığına 3 boyutlu yazıcıların malzeme artığı çok düşük olsa da daha yaygın olan kalıp enjeksiyonu ile karşılaştırıldığında bu fark azalır, hatta tersine dönebilir.[2]

Fakat destekler, yanlış baskılar, prototipler vs. birikerek uzun dönemde belli bir miktar atığa sebep olabilir. 3 boyutlu baskı yaparken en sık kullanılan materyal polilaktik asit yani PLA'dır. Bu materyal, 3 boyutlu baskı camiasında özellikle biyolojik olarak çözünebilir olma ününe sahiptir. Bunun sebebi, ana maddesinin petrol değil, mısır nişastasından elde edilen L-laktik asit olmasıdır.[4] Evet, PLA gerçekten de biyolojik olarak çözünebilir, ancak bunun için çok özel şartlara ihtiyacı vardır.[5] Bu yüzden PLA üretimi yeşil olsa da çöpe atıldıktan sonra beraberinde sorunlar getirebilir.

3B baskı için kullanılabilecek sırasıyla plastik, metal ve yenilenebilir malzemelerin çıkarma, işleme ve üretime dayalı çevreye direkt etkileri. Kırmızı: negatif ilişkili (zararlı). Yeşil: pozitif ilişkili (yararlı). Gri: İlişkisiz.
3B baskı için kullanılabilecek sırasıyla plastik, metal ve yenilenebilir malzemelerin çıkarma, işleme ve üretime dayalı çevreye direkt etkileri. Kırmızı: negatif ilişkili (zararlı). Yeşil: pozitif ilişkili (yararlı). Gri: İlişkisiz.
Umweltbundesamt

Bütün bunların yanı sıra 3 boyutlu baskı esnasında yüksek sıcaklık ile bazı gazlar ve nano parçacıklar salınmaktadır. Malzemeden malzemeye değişmekle (örneğin akrilonitril bütadien stiren ya da ABS, polilaktik asit ya da PLA'dan yaklaşık 5 kat fazla salınım yapar) birlikte teneffüs edilirse zararlı etkilere sebep olabilir.[3], [6] Bu gaz ve nano parçacıkların yalnızca baskı esnasında değil, malzemenin (filamentin) kendisini üretilirken de yayıldıkları bulunmuştur.[6]

Tabii bu parçacıklar ve gazlar çok endişelenmesi gereken şeyler olmayadabilirler çünkü yemek pişirirken yayılanlarla aynı değerdedirler.[7] Yine de kullanılan malzemelerin zararları olabilir, çünkü 3 boyutlu baskıda kullanılan bazı maddelerin, insana benzerlikleri ile deneylerde sık sık yararlanılan zebra balıklarına ölümcül etkisi olduğu da rapor edilmiştir.[8] Bu yüzden özellikle bazı maddelerin denizlere ulaşmaması önemlidir.

Her şeye rağmen neyse ki 3 boyutlu baskı teknolojisi, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı gibi daha çevre dostu yöntemlere açık bir teknolojidir ve de birçok girişim vardır.[1] Örneğin yukarıdaki videoda karton kabı kullanarak 3 boyutlu baskı almayı sağlayan bir projeden bahsedilmektedir.[9] Benzer şekilde, plastik bardakları birkaç metrekarelik alanda minimum enerji harcayarak 3 boyutlu baskı kullanıp yeniden değerlendiren bir proje de vardır.[10]

Atıkların çeşitli konumlardan gelip tek merkezde geri dönüştürülmesi değil de direkt üretildikleri bölgelerde geri dönüştürülmeleriyle o atıkları geri dönüşüme taşımak için gerekli enerjinin %80'i kurtarılabilir.[3] Benzer bir yöntem kullanarak, çevredeki plastik atıkları toplayanlara, topladıkları plastikle tabak, kase, kova gibi ürünler yapan bir kurum bile bulunmaktadır.[9] Bu sayede, deyimin tam anlamıyla "birinin çöpü, diğerinin malzemesi" olabilir.[11]

Tüm Reklamları Kapat

Ek olarak, 3 boyutlu yazıcıların aşırı karmaşık objeleri basma kolaylığından faydalanarak kompleks ama malzeme tasarruflu ürün tasarımları da kullanılmaya başlanabilir.[2] 3 boyutlu baskının küçük üretimlerde avantajlı olmasından faydalanılarak da enerji ve maliyetin yanı sıra malzemeden de tasarruf edilebilir.[2] Tek makineyle birçok farklı malzeme kullanılabilmesi, dolayısıyla farklı ürünlerin üretimleri için farklı parçalar üretmenin gerekmeyecek olması da çevresel yararlar arasındadır.[2]

Hafiflik

Kalıp enjeksiyonun aksine 3 boyutlu baskı esnasında ürünün içi sadece seçilen oranda doldurulabilir. Bu sayede gereksiz ağırlıktan kurtulunur ve kaynak kullanımı çok daha verimli bir hal alır, daha yeşil bir ekonomi yaratılır.[3]

Bir çalışma, hava araçları bu tip yöntemlerle üretilirse yakıt üretiminin azalacağını ve dolayısıyla geleneksel üretime nazaran sera gazı salınımının senede 92-215 milyon metre ton miktarında azalacağını hesaplamıştır.[3] Bir diğeri de %15 seviyelerinde yakıt tasarrufu sağlanabileceğini rapor etmiştir.[2] Ek olarak, kullanılan alüminyum, titanyum ve nikel gibi zararlı olabilecek madde miktarları da azaltılabilir. Malzeme tüketimini %75 ve CO2 salınımını %40 azaltabilen metal 3 boyutlu baskı yöntemleri de geliştirilmiştir.[12]

Tüm Reklamları Kapat

Benzer oranlar, bu teknolojinin kullanıldığı uzay endüstrisinde de geçerlidir. Böylece 3 boyutlu baskı teknolojisi atıkları azaltmak amacıyla kullanılabilir, hatta kullanılmaktadır. Tek bir baskıda farklı malzemelerin kullanılmasına izin veren 3 boyutlu yazıcılar kullanarak hafiflik daha da yüksek verimle azaltılabilir.[13] Bu sayede gereksiz malzemeden ürüne zarar olmadan kurtulunur.

3B baskı ile ürünün iç dolgu deseni ve oranı isteğe bağlı düzenlenebilir. Bu sayede sağlamlık sabit tutulabilirken ağırlık de azaltılabilir. Büyük cüsseli araçlar için özellikle kullanışlı bir niteliktir.
3B baskı ile ürünün iç dolgu deseni ve oranı isteğe bağlı düzenlenebilir. Bu sayede sağlamlık sabit tutulabilirken ağırlık de azaltılabilir. Büyük cüsseli araçlar için özellikle kullanışlı bir niteliktir.
The 3D Bros

Hafiflik yalnızca malzemede kalmaz: 3 boyutlu baskı ile ürün taşımak tamamen yeniden şekillenebilir. 3 boyutlu yazıcıların yaygınlaşması ile ürünlerin kendilerini göndermek yerine yalnızca ürünlerin 3 boyutlu model dosyalarını göndermek daha kullanışlı hale geliyor.[1] Bu sayede kargo uçakları, gemileri, kamyonları büyük oranda ortadan kalkma şansına sahip. Dünyadaki geniş ve karmaşık nakliye ağını bu sayede hafifletebilmesi, 3 boyutlu baskının çevre dostluğunu artıran en güçlü yanlarından biridir.

3 boyutlu modelden son ürüne kadar süreçler. 3B yazıcıların yaygınlaşması ile ürünlerin kendilerini göndermek yerine yalnızca ürünlerin 3B model dosyalarını göndermek daha kullanışlı hale geliyor
3 boyutlu modelden son ürüne kadar süreçler. 3B yazıcıların yaygınlaşması ile ürünlerin kendilerini göndermek yerine yalnızca ürünlerin 3B model dosyalarını göndermek daha kullanışlı hale geliyor
JSTOR

Sonuç

Bu yazımızda 3 boyutlu baskının (özellikle FDM tipi) yalnızca çevreye etkilerine odaklandık ama ne tür gelecekler vadettiğini ve zihindeki fikirleri somut cisimler haline getirmenin elimizdeki en iyi ve en hızlı yollarından biri olduğunu da unutmamalıyız – ki 3B baskının çevreye etkileri hakkındaki makaleler, çevreye zararları yüzünden bu teknolojinin potansiyelinin görmezden gelinmemesi gerektiğini de eklerler.[3] Örneğin otomobil markası olan Ford, 3B baskı teknolojisini kullanarak prototip üretimin 3-4 aydan 1 haftaya kadar indirdi![8]

Fiyatların giderek düşmesi ve hobi kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla da ileride herkesin kendi yenilikçi fikirlerini test edebilecek olması ya da birer "üreten tüketici" ("prosumer") olması da çok farklı geleceklere kapı aralıyor.[7] Tasarımın, bir ürünün uzun dönemde sürdürülebilirliği için en önemli etken olduğu göz önünde bulundurulduğunda sonsuz çeşitlikte ürün tasarımına izin verdiği için 3B baskının teknolojik kapasitesi çevre sağlığı lehine de kullanılabilir.[13]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yalnızlık Senfonisi

Yalnızlık Senfonisi’nde hayatı, insanları ve hatta kendi iç dünyasını kaygı içinde gözlemlerken gittikçe yalnızlaşan; en doğal insan hallerinin, her şeye rağmen hayata umutla, coşkuyla sarılmak, güven duymak isteyen; sızan suyu eliyle kapatmaya çalışan günümüz insanının öykülerini bulacaksınız.

Hangimizin yok ki
hayattan, insanlardan beklentisi,
hayallerle, hayal kırıklıklarıyla, kimi zaman nafile çabalarla geçen hayatı,
mutluyum derken bir anda yıkılan kâğıttan evleri,
kalabalıklar içinde bile olsa zaman zaman yaşadığı o derin yalnızlık hissi?

Devamını Göster
₺50.00
Yalnızlık Senfonisi
 • Dış Sitelerde Paylaş

Şu anki çevresel konumuna bakılarak "3 boyutlu baskı çevreye zararlıdır/yararlıdır/etkisizdir." denemez, çünkü yukarıda sayılan durumların bir kombinasyonu söz konusudur ve bahsettiğimiz üzere kullanılan alana göre yarar/zarar hali değişebilir.[2]

Ayrıca çevreci politikanın 3 boyutlu baskı teknolojisinin çevreye yalnızca zararlarına odaklanması değil, bu teknolojiyi kullanarak çevresel harekete katkı sağlayacak inovasyonlara da (örneğin, çevresel açıdan çok değerli sonuçlanabileceği için ulaşım araçlarının ağırlıklarını azaltarak yakıt ihtiyacını düşürmeye veya ürünlerin kendileri yerine dijital dosyaların gönderilmesine) destek olması önerilmektedir.[3]

Bu alanda ilerlemelerin sürmesi ile yukarıda sayılan çevreye zararların bir bir elendiklerini izleyebiliriz. O noktadan sonrasını ise hayal etmek bile güç...

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
14
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 18/06/2024 08:21:29 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10832

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Carl Sagan
Kafatası
Makina
Temel
Ses Kaydı
Enerji
Yüzey
Malzeme
Homeostasis
Yanlış
Avrupa
Biyografi
Toplumsal Cinsiyet
Hukuk
Yumurta
Kuantum
Doğa Olayları
Gezegen
İklim Değişikliği
Periyodik Cetvel
Ölümden Sonra Yaşam
Arı
Anatomi
Halk Sağlığı
Çin
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
M. Tuzla, et al. Hızla Büyüyen 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi, Çevreye Zarar Veriyor Olabilir mi?. (2 Eylül 2021). Alındığı Tarih: 18 Haziran 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10832
Tuzla, M., Bakırcı, Ç. M. (2021, September 02). Hızla Büyüyen 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi, Çevreye Zarar Veriyor Olabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved June 18, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10832
M. Tuzla, et al. “Hızla Büyüyen 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi, Çevreye Zarar Veriyor Olabilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 02 Sep. 2021, https://evrimagaci.org/s/10832.
Tuzla, Melih. Bakırcı, Çağrı Mert. “Hızla Büyüyen 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi, Çevreye Zarar Veriyor Olabilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 02, 2021. https://evrimagaci.org/s/10832.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close