Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Histamin İntoleransı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Histamin İntoleransı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? NatureDocClinic
8 dakika
4,634
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Histamin İntoleransı
 • Türkçe Adı Histamin İntoleransı
 • İngilizce Adı Histamine Intolerance
 • OrphaNet
 • Diğer İsimleri Histaminoz

"Enteral histaminoz" veya "diyet histaminine duyarlılık" olarak da adlandırılan histamin intoleransı, bozulmuş diamin oksidaz (DAO) aktivitesi nedeniyle bağırsakta histamin parçalanma kapasitesinin azalmasından kaynaklanan, histaminin plazmada birikmesine ve yan etkilerin çıkmasına neden olan bir bozukluk olarak tanımlanır.[1]

2011 yılında EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi), histamin intoleransını histamin alımıyla ilişkili risklerden biri olarak kabul etmiş ve klinik olarak histamin intoksikasyonundan ayırmıştır.[2] Histamin intoksikasyonunun şiddeti, besinlerdeki histamin içeriği ile doğru orantılı iken histamin intoleransı, histamini nötralize eden enzimlerin konjenital veya kazanılmış eksikliği ile ilişkilidir.

Tüm Reklamları Kapat

2004 yılında yaygınlığı %1 olarak tahmin edilen histamin intoleransının 2020 yılındaki yaygınlığı %1-3 olarak tahmin edilmektedir. Görülme sıklığındaki bu artış, histamin intoleransının belirtileri, teşhisi ve tedavisi hakkındaki çalışmalarda da artış sağlamıştır.

Belirti ve Semptomlar

Histamin intoleransı semptomları genellikle yemekten 2 saat sonra başlar, 24 saat olmadan düzelir. Tipik semptomlarını şöyle sıralayabiliriz;[3]

Tüm Reklamları Kapat

 • gastrointestinal bozukluklar (mide ağrısı, kolik, gaz, ishal, kabızlık),
 • hapşırma,
 • burun akıntısı ve burun tıkanıklığı,
 • baş ağrısı ve migren,
 • dismenore,
 • hipotoni,
 • hipertansiyon veya hipotansiyon,
 • taşikardi,
 • aritmiler,
 • ürtiker,
 • kaşıntı,
 • kızarıklık,
 • astım,
 • depresif ruh hali
Histamin intoleransı cilt semptomları.
Histamin intoleransı cilt semptomları.
Feeling Great

2015 yılında Avusturyalı araştırmacılar tarafından histamin intoleransı olan 133 hastanın yaşadığı semptomlar analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre, hastaların %92'sinde karın şişliği, %55-73'ünde postprandiyal dolgunluk, karın ağrısı, ishal, kabızlık gibi gastrointestinal semptomlar gözlenmiştir. Baş dönmesi, baş ağrısı ve çarpıntı gibi sinir ve kardiyovasküler sistem bozuklukları ikinci sırada kaydedilirken bunu solunum ve dermatolojik semptomlar izlemiştir.[4]

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Bazal plazmadaki histamin konsantrasyonu 0,3-1 ng/mL aralığında normal kabul edilir. Histamin toleransı, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bireysel histamin toleransının aşılması, histamin aracılı semptomların görülmesine yol açar. Şimdi, buna sebep olan faktörleri daha yakından inceleyeceğiz.

Histamin Metabolizması

Histamin (2-[4-imidazolil]etilamin), çeşitli hücre türleri üzerinde çeşitli etkilere sahip olan bir biyojenik amindir. Bu etkiler, histamin reseptörlerinin dört alt tipi ile gerçekleşir: H1R, H2R, H3R ve H4R.[3]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Histamin, diamin oksidaz (DAO) tarafından oksidatif deaminasyon veya histamin-N-metiltransferaz (HNMT) tarafından halka metilasyonu ile iki şekilde metabolize edilebilir. Hangi metabolit tarafından katabolize edileceği histaminin lokalizasyonuna bağlıdır.[1]

DAO, plazma zarının veziküler yapılarında depolanan bir salgı proteinidir ve hücre dışı histaminin parçalanmasından sorumludur. Memelilerde, DAO'nun ekspresyonu, ince bağırsak, çıkan kolon, plasenta ve böbrekler ile sınırlıdır. Diyet histamini için vücuttaki ağ geçidi bağırsak epitelidir. Bu noktada DAO vücudu eksojen histamine karşı korumada önemli bir rol oynar.[1] HNMT enzimi ise öncelikle böbrekler ve karaciğerde, ayrıca yumurtalıklar, prostat, dalak, kalın bağırsak, omurilik hücreleri ve solunum yolları gibi dokularda eksprese edilir.[1]

Genetik

Azalmış histamin metabolizmasının genetik arka planından bahsedecek olursak; insan DAO geni, 7q35 kromozomu üzerinde bulunur. DAO genindeki çeşitli tek- nükleotid polimorfizmlerinin gıda alerjisi, glutene duyarlı enteropati, chron hastalığı, ülseratif kolit ve kolon adenomu gibi inflamatuvar ve neoplastik gastrointestinal hastalıklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir.[3]

HNMT alellerinin dağılımında ise gastrointestinal hastalıkları olanlar için belirgin bir farklılık gözlemlenmemiştir. HNMT geninin (2q22 kromozomu) işlevsel olarak polimorfizmi ile ilgili sonuçlar çelişkilidir. Bu nedenle, histamin intoleransı çoğunlukla DAO aktivitesinin bozulması veya DAO inhibisyonu yoluyla gastrointestinal hastalıklara sebep olduğu görülmektedir. Histamin intoleransı olan bir hasta alt grubunda, bağırsaklarda DAO ekspresyonundaki bireyler arası varyasyonlar ve DAO genindeki tek-nükleotit polimorfizmleri genetik yatkınlık sağlar.[3]

DAO Enzimini Bloke Eden Durumlar

 • DAO enzimini bloke eden veya üretimini engelleyen ilaçlar,
 • sızdıran bağırsak sendromu veya inflamatuvar bağırsak hastalıkları gibi gastrointestinal bozukluklar,
 • histamin açısından zengin gıdalar,
 • bakteriyel aşırı büyüme[5]

Teşhis Yöntemleri

Histamin intoleransı tanısı genellikle semptomların alerjik olduğunun ekarte edilmesinden sonra en az iki klinik bulgunun varlığı ve düşük histaminli bir diyetin ardından bu bulguların iyileşmesi / gerilemesi ardından koyulur. Bunun yanı sıra, kan veya bağırsak biyopsi örneklerinde DAO enzim aktivitesinin belirlenmesi veya invaziv olmayan tekniklerle genetik veya metabolik idrar belirteçlerinin belirlenmesine dayanan bu teşhisi doğrulamak için çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır.[3]

Tüm Reklamları Kapat

Histamin intoleransı semptomları spesifik değildir ve bunun için doğrulanmış tanı testleri yoktur. Bu durum, dışkılama bozuklukları ve karın ağrısı ile ortaya çıkan gastrointestinal hastalıkların ayırıcı tanısını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, histamin intoleransı ayırıcı tanı araştırmaları için kullanılan yöntemler şunlardır:[6]

 • semptomların ortaya çıkışı ile tüketilen besinler arasındaki ilişkiyi belirlemek için 2-4 hafta boyunca bir besin günlüğü tutulması,
 • IgE aracılı gıda alerjilerin, çölyak hastalığının ve inflamatuvar bağırsak hastalıklarının ekarte edilmesi

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Histamin intoleransının kesin tedavisi yoktur. Hastalığın klinik yönetimi esas olarak düşük histaminli diyet takibi ile gerçekleştirilir. Histamin intoleransı semptomları olan hastaların yaşam kalitesini iyileştirmesi konusunda bu diyet müdahalesinin etkinliğini gösteren farklı çalışmalar mevcuttur.

Histamin intoleransı semptomlarından kaçınmanın ana stratejisi düşük histamin içeriğine sahip gıdalara dayalı bir eliminasyon diyetidir. Eksojen DAO ile takviye, besinlerle alınan histamin yıkımını arttırmak için tamamlayıcı bir tedavi olarak düşünülmüştür.

Düşük Histamin Diyeti

Histamin intoleransı semptomlarını azaltmaya yönelik ana strateji düşük histamin diyetidir. EFSA, histamin intoleransı olan bireyler için histamin seviyeleri düşük olan gıdaların güvenli olduğu sonucuna varmıştır. Genel bir kılavuz bulunmamasına rağmen yüksek histamin içerikli gıdalar arasında sert ve yarı sert peynirler, yağlı balıklar, kabuklu deniz ürünleri, çiğ fermente et ürünleri, salamura sebzeler, fermente soya ürünleri, şarap ve bira, boza, tavuk yumurtası, çikolata ve mantar sayılabilir. Balık ve et gibi taze gıdalarda ve bazı türev ürünlerde histamin varlığı tazelik yetersizliğinden veya yetersiz hijyenik hammadde kalitesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle et ve balık ürünleri tazeliğinden emin olunduğu sürece düşük histaminli bir diyet çerçevesinde tüketilebilir. Histamin içerme olasılığı yüksek olduğu için fermente besinlerden uzak durulmalıdır.[7] Endojen histamin salınımını uyaran sebze ve meyvelerden (ıspanak, domates, narenciye, çilek, patlıcan, avokado, papaya, muz, kivi, ananas, erik gibi) uzak durulmalıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Önceden histamin içermeyen ancak hastaların semptomların ortaya çıkmasıyla ilişkilendirdiği bazı gıdalar vardır, bu gıdalar da diyet dışı tutulmalıdır. Gıdaların hariç tutulması, DAO için rekabetçi substratlar olarak hareket eden ve putresin ile kadaverin gibi diğer biyojenik aminlerin içeriğine dayanabilir. Bu nedenle turunçgiller, mantarlar, soya fasulyesi, muz, fındık gibi besinlerin tüketiminden sonra semptomların başlaması özellikle putresin içeriğinin yüksek olmasından kaynaklanabilir.[1], [8]

Düşük histamin diyetinin etkinliği göstermek için klinik çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda, sıklıkla histamin intoleransı ve DAO eksikliği ile ilişkili semptomların iyileşmesi veya tamamen gerilemesi açısından olumlu sonuçlar bildirilmiştir. 4 haftalık uygun beslenmeden sonra vakaların %33 - 100'ünde gastroenterolojik, dermatolojik semptomların şiddetinin azaldığı ve migrenin ortadan kalktığı kaydedilmiştir.[9], [10], [11]

Histamin İçeren Gıdalar

Histamin, çeşitli gıdalarda çeşitli konsantrasyonlarda bulunur. Gıdalarda histamin oluşumunun ana yolu, bakteri kökenli bir enzim olan L-histidin dekarboksilazın etkisiyle histidin dekarboksilasyonudur. Bakterilerdeki bu enzimatik aktivite türe bağlı bir özelliktir.[7]

Gıdalardaki mikrobiyal bozulma ve fermentatif süreçlerden sorumlu birkaç gram pozitif ve gram negatif bakteri histamin üretebilir. Balıklarda en üretken histamin oluşturan bakterilerden bazıları, spesifik olarak Enterobactericeae türleri Hafnai aluei, Morgnella morganii ve Klebsiella pneumonia olarak tanımlanmıştır. Öte yandan peynirlerde, fermente etlerde, sebze türevlerinde ve fermente içeceklerdeki çeşitli laktik asit bakterileri de (Lactobasillus hilgardii, Lactobasillus buchnerii, Lactobasillus curvatus ve Oenococcus oeni gibi) Enterobactericidia ailesi gibi histamin üreten mikroorganizmalar olarak tanımlanmıştır.[2], [12], [13]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Kozmik Hayvanat Bahçesi: Birçok Dünyada Karmaşık Yaşam

Astrobiyolojinin önde gelen iki araştırmacısı Dirk Schulze-Makuch ve Williams Bains bu kitapta insanlığın yüzyıllardır kafasını kurcalayan bir sorunun cevabını arıyorlar: Acaba evrende yalnız mıyız? Okuyucuyu Dünya üzerindeki yaşama ilişkin tarihsel bir yolculuğa çıkaran Schulze-Makuch ve Bains; gelişmiş, karmaşık bir yaşamın Dünya dışındaki gezegenlerde de var olmasının kuvvetle muhtemel olduğu konusunda tutarlı ve anlaşılır bir çerçeve ortaya koyuyorlar.

 • Çevirmen: F. Banu Özgür Mısırlı
 • Yayın Tarihi: 24.09.2020
 • Baskı Sayısı: 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 268
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
 • Boyut: 13.5 x 21 cm
 • ISBN: 9786050640915
Devamını Göster
₺123.00
Kozmik Hayvanat Bahçesi: Birçok Dünyada Karmaşık Yaşam

Başka bir deyişle, potansiyel olarak yüksek histamin içeren gıdalara örnek olarak; balık, et veya mikrobiyolojik olarak değiştirilmiş işlenmiş olabilecek türev ürünler veya hijyenik olarak uygun olmayan koşullarda saklanmış ürünler, fermentasyon sürecinden sorumlu bakterilerin de aminojenik kapasiteye sahip olabileceği fermente ürünler sayılabilir.[1], [13]

Düşük histaminli bir diyette yasak gıdalar, tüketilmesi riskli gıdalar ve serbest gıdalar.
Düşük histaminli bir diyette yasak gıdalar, tüketilmesi riskli gıdalar ve serbest gıdalar.
Healthline

İlaç ve Takviyeler

Bazı durumlarda diyet değişikliklerinin yanında medikal tedaviye de başvurulur. Bunlar, aşağıdakileri içerir:

 • antihistaminikler,
 • histamin reseptör blokerleri,
 • mast hücre zarı stabilizatörleri (disodyum kromoglikat ve ketotifen)

Histamin intoleransı ile ilişkili ilaçları (bazı antibiyotikler, antidepresanlar, gastrointestinal ilaçlar, tansiyon ilaçları, kas gevşeticiler, narkotikler) kullanımından kaçınmak veya değiştirmek de semptomları azaltmaya yönelik yaklaşımlardan biridir.[14] Bunun yanında, C vitamini, bazı flavonoidler, L. faecalis bazlı probiyotiklerin de semptomları düzenlemeye yardımcı olduğuna dair çalışmalar mevcuttur.[15], [16]

Eksojen DAO Takviyesi

Histamin intoleransının DAO eksikliği/ yokluğundan kaynaklanabileceğinden bahsetmiştik. Bağırsak DAO aktivitesinin iyileşmesi için eksojen DAO ile oral takviye önerilmektedir. Gıda takviyesi olarak DAO'ın, hayvansal veya bitkisel kaynaklı olarak üretimine yönelik çalışmalar devam etmektedir.[1], [4]

Günümüzde, histamin intoleransı semptomlarını azaltmak amacıyla DAO enzim takviyesine yönelik yapılmış 5 çalışma mevcuttur. Bazı değişkenler olsa da bu araştırmalar, DAO takviyelerinin semptomların görünümü ya da yoğunluğunu azaltmadaki etkinliğine işaret etmektedir.[1]

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

2004 yılında yapılan bir epidemiyolojik çalışmaya göre nüfusun yaklaşık %1'inde histamin intoleransı görülmektedir. Bunun da %80'i orta yaşlılardan oluşmaktadır.[3] 2020 yılında yapılan bir çalışmaya göre ise bu tahmin %1-3'e ulaşmıştır.[1]

Etimoloji

Histamin terimi Fransızca "histamine" sözcüğünden alınmıştır. Yunancada "ağ, doku" anlamına gelen "histos" ve İngilizcede "amonyak ile benzer" anlamındaki "amin" sözcüklerinin birleşiminden oluşur.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
22
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Umut Verici! 2
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 06/12/2023 04:03:12 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12002

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Botanik
Tüy
Evrimsel
Evrimsel Süreç
Kuyruk
Ekonomi
Erkek
Zooloji
Neandertal
Böcek Bilimi
Hücre
Dalga Boyu
Kan
Yatay Gen Transferi
Hızlı
Beslenme Biçimi
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Tehdit
İlaç
Coronavirus
Dalga
Yaşam
Fare
Besin Değeri
Hukuk
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Kızıl Cin: Türkiye'ye Düşen Nadir Yıldırım!
Kızıl Cin: Türkiye'ye Düşen Nadir Yıldırım!
Edward Teller, Hocası Oppenheimer'ı Neden Sattı?
Edward Teller, Hocası Oppenheimer'ı Neden Sattı?
Gizemli
Gizemli "Benford Yasası", Seçim Hilelerini İspatlamakta Nasıl Kullanılır?
Ay Nasıl Oluştu?
Ay Nasıl Oluştu?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Ömür, et al. Histamin İntoleransı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?. (9 Kasım 2022). Alındığı Tarih: 6 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12002
Ömür, S., Bakırcı, Ç. M. (2022, November 09). Histamin İntoleransı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 06, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12002
S. Ömür, et al. “Histamin İntoleransı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 09 Nov. 2022, https://evrimagaci.org/s/12002.
Ömür, Sena. Bakırcı, Çağrı Mert. “Histamin İntoleransı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, November 09, 2022. https://evrimagaci.org/s/12002.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close