Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Her Temas İz Bırakır Mı? Şüpheli Olayların/Ölümlerin Bilinmezliğinden Adli Bilimler Dünyasına Bilimin Hukukta Kullanımı!

Mağdur(kurban) - fail(sanık) ve olay yeri üçgenine çözüm getiren adli bilimler disiplinlerine dair neyi, ne kadar biliyoruz?

Her Temas İz Bırakır Mı? Şüpheli Olayların/Ölümlerin Bilinmezliğinden Adli Bilimler Dünyasına Bilimin Hukukta Kullanımı! Twitter
Olay Yeri İnceleme
6 dakika
624
 • Adli Bilimler
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al

"Her temas bir iz bırakır." çıkarımının sahibi Edmond Locard, şüphesiz haklıydı. Modern Adli Bilimler'in öncü bilim insanı Locard, bu deyişiyle birlikte suçun aydınlatılması ve suçlunun tespitindeki en temel prensibi açık ve kesin bir dille ifade ediyordu. Bu prensip yıllar sonra, hatta günümüzde "Locard'ın Değişim Prensibi" olarak da anılacaktı. 1910 yılında Fransa/Lyon Polis Merkezi'nde ilk kriminal suç laboratuvarını kuran Locard, "Fransız Sherlock Holmes" olarak nitelendirilmekte ve kriminoloji biliminin öncü ismi Prof. Dr. Alexandre Lacassagne'nin gözde öğrencilerinden olmasıyla da bilinmektedir.

Peki mağdur(kurban)- fail(sanık) ve olay yeri üçgenine çözüm getiren adli bilimler disiplinlerine dair neyi, ne kadar biliyoruz? Gelin bunu detaylandıralım...

Bu Reklamı Kapat

Öncesinde, birbirinin yerine sıklıkla kullanılan ancak farklı iki dal olarak işlevsellik gösteren iki temel kavramın, yani "Adli Tıp" ve "Adli Bilimler" alanlarının kesin sınırlarını çizelim. Adli Tıp, çok disiplinli bir alan olan Adli Bilimler'in en önde gelen ve fazlasıyla yararlanılan alt dallarından biridir. Tıbbın, kriminal problemlere çözüm önermek amacıyla hukukta kullanımıdır. Teknolojik ve tıbbi araç gereçlerde yaşanan baş döndüren çeşitlenme ile biyopsikososyal yönde şekillenen toplum, kendi içerisinde farklı suç ve suçlu tiplerini doğurmuştur. Öte yandan bu araç gereçler, bilim ve eğitime dayanan metodolojilerle bu kriminal sorunların çözümünde hukuka efektif bakış açıları da sunmaktadır. Son yıllarda Adli Tıp Bilimi de bu ilerlemelerden payını alarak sadece kesin ölüm sebebini belirlemek adına yapılan post mortem (ölüm sonrası) incelemeler olan otopsilerden, şüpheli ölümlerde gereken adli raporu veren bir bilim dalı olmaktan ve resmi prosedürlerden daha fazlasını ifade etmeye başlamıştır. Birçok bilim dalıyla ortak çalışarak bilimsel gerçeklerin hukuk için kullanılmasına ve mahkemelerde uzmanlık (bilirkişi) gerektiren görüşlerin oluşturulmasında yardımcı olmaktadır.

Adli Bilimler ise; Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler gibi doğa ve insan bilimleri alanlarındaki bilgi ve deneylerin adaletin tesis edilmesinde kullanıldığı geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Geniş bir yelpazede varlık gösteren bu bilim dalı altında; kolluk kuvvetleri (olay yeri inceleme, ilgili diğer polis birimleri, jandarma vb.) ile birlikte hekimden biyoloğa, palinologdan psikoloğa, hukukçudan kimyacıya, entomologdan jeoloğa, istatistikçiden astronoma daha birçok meslek sahibi/uzmanı koordinasyon halinde ve bilgi paylaşımıyla yerini almaktadır. Bir soğuk zincirin devam ettirilmesi gibi bu kesintisiz bilgi-deneyim zinciri, Adli Biyoloji, Adli Palinoloji, Adli Mühendislik, Adli Psikiyatri ya da Adli Astronomi gibi yeni ve efektif bilim dallarının doğmasını sağlamış, akademisyenlerin polislik uygulamalarıyla ortak noktada buluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu bilim dalının çıkış noktası ve hedefi; bilimsel metotları ve olay yerinden toplanan delil niteliğindeki ipuçlarını kullanarak retrospektif olarak, yani geçmişte yaşanan kriminal olayları yeniden canlandırarak adaletin daha hızlı işlemesini ve mağduriyetin kesin sonuçlarla giderilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda Adli Bilimler Enstitüleri'nde verilen eğitim ile farklı akademik derecelerde kalifiye adli bilimcilerin yetiştirilmesi ve başarılı akademik çalışmalar hedeflenmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Suçun aydınlatılması ve suçluların tespitinde, suç delillerini barındıran olay yerinin teknik ve bilimsel açıdan incelenmesi olayın oluş biçimini, nedenini belirlemede ve mağdur veya faile ait suç hakkında bilgi verecek kanıtların toplanmasında büyük önem arz etmektedir.

Olay yeri ise; mağdur, fail ve suç eylemini tespit edecek, kayıt altına alınarak toplanan; her türlü iz, eser, emare ve delil niteliği taşıyan bulguları/materyalleri/ispat vasıtalarını barındıran dinamik bir alandır.

Locard'ın ifade ettiği gibi:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Maddi suç delilleri, suçluların aleyhine dilsiz birer tanıktırlar. İnsan tanıkların varlığı bile onları yok edemez. Zira insanlar tanıklıktan kaçabilirler ama maddi suç delilleri şahitlik etmekten çekinmez.

İşte bu noktada birer dilsiz tanık olan delilleri konuşturmak, bilimin işidir.

Olay yeri incelemesinin; olayın suç olup olmadığı, olayın taraflarının kimler olduğu, olay yerinin tespiti, delillerin saptanması, belgelendirme ve dokümantasyon, suçun "olay yeri-fail-mağdur" ilişkisinin belirlenmesi gibi unsurları kapsayan temel hedefleri bulunmaktadır. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı, ilk ekip, olay yeri inceleme ekibi, soruşturma ekibi, diğer uzmanlar, adli tabip, acil müdahale ekipleri (İtfaiye, hızır acil, sağlık ekipleri vb.) gibi görevlilerin sorumluluğu bulunmaktadır. Görevli bu personelin her birinin hukuki sorumluluğu bulunduğundan inceleme, delillendirme ve koruma esnasında belirli prosedürlere uyulması ve sistemli çalışılması gerekmektedir.

Suç soruşturmasının ilk ve en önemli basamağı olay yerinin incelenmesi ile maddi delillerin güvenli bir şekilde ve korunarak toplanmasıdır. Yapılacak küçük bir hata olayın aydınlatılmasının tek anahtarı olan bir bulguyu ya da süreci tamamen yanlış bir noktaya götürebilir. Bu nedenle delillerin bozulmaması, kaybolmaması ve değişmemesi için olay yeri ilk ekipte bulunan ve üzerinde "Olay Yeri Girilmez" yazan sarı güvenlik şeridiyle çevrilir.

Maddi deliller; mağdurun tırnak altında bulunan doku kalıntıları, duvara sıçramış kan lekeleri, sigara izmaritindeki tükürük, giysi veya peçete üzerindeki meni, mendil üzerindeki burun akıntısı, idrar, ter, kan vb. vücut sıvıları, saç telleri, kepek, gaita kalıntıları, vajinal veya anal svaplar gibi biyolojik deliller olabileceği gibi; kapı kolundan alınan parmak izi, yerdeki ayak izi, herhangi bir yüzey üzerindeki diş izi gibi izler; ateşli silahlar, kesici delici aletler, boş kovanlar, kıyafet lifleri gibi fiziksel deliller veya ilaç, uyuşturucu, barut artıkları, boya, yanıcı-yakıcı maddeler ve yangın artıkları gibi kimyasal deliller şeklinde olabilir. Biyolojik deliller, şüpheliler arasından spesifik kişiyi bulduracak DNA parmak izinin saptanmasını sağlayan çok kıymetli DNA kaynaklarıdır. Biyolojik deliller tecavüz, cinayet, babalık davaları, hırsızlık veya yaralama gibi fiillerde kriminal amaçlı kullanılmaktadır. Bulgular üzerinde genetik, elektroforetik, ön serolojik (luminol testi), serolojik (jel presipitasyon) analizler yapılabileceği gibi DNA arşivlemesi de yapılabilmektedir.

Yukarıda detaylandırılan, ancak daha birçok içerikte eklemeler de yapılabilecek temel adli bilimler kavramlarını adli vakalar üzerinden örneklendirelim.

Bu Reklamı Kapat

Adli Vaka 1:

Çorum'da yan yana defnedilmiş iki kadın cesedi bir gün sonra mezarlarından çıkarılmış olarak bulunuyor ve bulgular neticesinde ölüye tecavüz şüphesi oluşuyor. Olay yerinde cesetlerin yanından alınan bir sigara izmariti, cesetlere ait kefenler, vajinal svaplar ve şüphelilere ait kan örnekleri bulgu olarak toplanıyor. Suç fiilinin şüphelileri ise olayı gerçekleştirdiklerini kabul eden 3 sokak çocuğu. Laboratuvar analizleri sonucu kefenlerde ve vajinal svaplarda meni lekelerine rastlanıyor. Sigara izmariti ve şüphelilere ait kan örnekleri ile birlikte meni lekesi de DNA analizine alınıyor. İzmarit üzerindeki tükürük ile, meni örnekleri tek bir erkek şahısta birleşiyor. Ancak bu erkeğin, suçu ne sebeple kabul ettikleri bilinmese de 3 sokak çocuğundan farklı biri olduğu belirleniyor. Yaklaşık 6 ay kadar sonra, aynı ilde benzer bir olay daha yaşanıyor ve beraberinde bir şüpheli getiriliyor. Birinci ve ikinci olaydaki meni örnekleri ile sigara izmariti üzerindeki tükürük örneği gelen şüpheliyle uyuşuyor. Böylece 6 ay arayla işlenen suçlar, erkek şüphelinin DNA'sının kanıtlarla örtüşmesiyle aydınlatılıyor.

Adli Vaka 2:

2001 yılında tanınamayacak şekilde yanarak ölen kimliği belirsiz bir cesetten cilt parçaları alınarak laboratuvara gönderiliyor. Yanmış cilt parçalarından izole edilen nükleer DNA (nDNA), yapılan PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) analizlerine cevap vermiyor. Ardından yanık cilt parçalarından mitokondriyal DNA (mtDNA) sekansı yapılıyor. Olay ile ilgili olarak cesedin kardeşi olduğu iddia edilen şahıstan alınan kan örneği çalışılıyor. Kan örneği ile yanık cilt parçalarının mtDNA sekansları yapılarak karşılaştırılıyor. 16099 ve 16401 primerleri kullanılarak sekanslanan 302 bazlık bölgede, yanık cilt parçalarıyla kardeşi olduğu iddia edilen şahsın kan örnekleri arasında, örtüşen/benzer 4 adet nokta mutasyonu saptanıyor. Böylelikle tanınmayacak haldeki bir kurban, genomik DNA'nın analizlere olanak vermediği bir durumda mtDNA'nın kriminal amaçlı kullanımıyla kimliklendirilebiliyor. Çünkü mtDNA maternal olarak, yani anne yoluyla kalıtıldığı için aile üyelerinin DNA'larının kıyaslanmasına olanak ve büyük kolaylık tanıyor.[1]

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 4
 • Bilim Budur! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Muhteşem! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • İnanılmaz 1
 • İğrenç! 1
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • O. Karakuş, et al. (2011). Adli Bilimler. ISBN: 9786055473587. Yayınevi: Adalet Yayınevi. sf: 626.
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 06/10/2022 16:51:11 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11937

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Malzeme
Canlı Cansız
Kelebek
Kalori
Arı
İnsan Sağlığı
İklim Değişikliği
İntihar
Zehirli Mantar
Diyet
Şüphecilik
Hücre
Dalga
Diyabet
Çin
Özel Görelilik
Anksiyete
Nörobiyoloji
Cinsiyet
Santigrat Derece
Deizm
Devir
Goril
Abd
Kalıtım
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.