Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Gregor Mendel, Genetiğin Temel Kanunlarını Nasıl Keşfetti?

Mendel'in Deneyleri: Bezelyeden Kalıtıma Genetiğin Keşfi!

Gregor Mendel, Genetiğin Temel Kanunlarını Nasıl Keşfetti? Pixabay
6 dakika
1,201
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Bilim Tarihi
Evrim Ağacı Akademi: Mendel Genetiği ve Kalıtım Örüntüleri Yazı Dizisi

Bu yazı, Mendel Genetiği ve Kalıtım Örüntüleri yazı dizisinin 3. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Gregor Mendel Kimdir? Bir Rahip, Nasıl "Genetiğin Babası" Unvanına Erişti?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

"Genetiğin babası" olarak bilinen Johann Gregor Mendel (1822-1884) yaşam boyu öğrenmeyi kendine amaç edinmiş bir öğretmen, bir bilim ve din adamıydı. Mendel, 1865 yılında yaklaşık 30.000 bezelye bitkisiyle yaptığı, kalıtımsal özelliklerin ebeveynlerden yavrulara belirli kalıplar içinde aktarıldığını gösteren çalışmasının sonuçlarını yerel doğa tarihi derneğine sundu ve 1866 yılında Proceedings of the Natural History Society of Brünn adlı jurnalde Bitki Hibridizasyonu Üzerine Deneyler başlığıyla yayınladı.

Karışım Hipotezi ve Varyasyon Türleri

Mendel'in araştırmalarını yaptığı dönemde Karışım Hipotezi son derece meşhur ve yaygın olarak kabul görmekteydi. Bu hipoteze göre iki canlı çiftleştiklerinde, kendilerinde bulunan özellikler birbirine karışır ve yavrular, anne-babanın özelliklerinin bir "çorba karışımı" olur.

Tüm Reklamları Kapat

Aslında günümüzde "süreğen varyasyon" adını verdiğimiz fenomen dahilinde "karışım hipotezi" kısmen doğrudur: Süreğen varyasyon, bir tür içindeki bireylerin belirli bir skalada küçük farklılıklar içermesini konu alan çeşitliliktir. Bu tür çeşitlilikte yavrular, gerçekten de "ebeveynlerinin bir karışımına" benzemektedir. 

Örneğin deri rengi varyasyonu, süreğen varyasyona bir örnek olarak görülebilir.
Örneğin deri rengi varyasyonu, süreğen varyasyona bir örnek olarak görülebilir.

Ancak Mendel'in çalıştığı konu sürekli varyasyon değildi. Mendel, "kesintili varyasyon" gösteren özelliklere odaklandı: Kesikli varyasyon, bir türe ait her bir bireyin bir, iki veya birkaç kolaylıkla ayırt edilebilen özelliğe sahip olmasıdır (örneği bir çiçeğin "mor" ve "beyaz" olması ama ikisi arasında olmaması gibi). Bu özelliklere odaklanarak Mendel, o zamanlar varsayıldığı gibi özelliklerin ebeveynlerden alınıp yavrularda harmanlanmadığını, ayrı özellikler olarak kalıtıldıklarını bulguladı.

Tüm Reklamları Kapat

Örneğin dil yuvarlama becerisi (eğer genetik olduğu varsayılırsa) ayrık varyasyon örneğidir. Çünkü "yapabilen ile yapamayan arasında" bir varyasyon bulunmamaktadır. Kişiler bunu ya yapabilmektedir ya yapamamaktadır.
Örneğin dil yuvarlama becerisi (eğer genetik olduğu varsayılırsa) ayrık varyasyon örneğidir. Çünkü "yapabilen ile yapamayan arasında" bir varyasyon bulunmamaktadır. Kişiler bunu ya yapabilmektedir ya yapamamaktadır.

Mendel Deneyleri

Mendel, ufuk açıcı genetik çalışmalarını bahçe bezelyesi (Pisum sativum) kullanarak gerçekleştirmiştir. Bu bezelyeler doğal olarak kendi kendini dölleyen organizmalardır; yani polenler, aynı çiçek içinde yumurtalarla karşılaşır. Çiçek yaprakları, diğer bitkilerin döllenmesini önlemek için tozlaşma tamamlanana kadar sıkıca kapalı kalır. Bunun da bir sonucu olarak yüksek oranda "inbred bezelyeler" (kendi ebeveynleriyle üreyen bezelyeler) oluşur. Bunlar her zaman ebeveynine benzeyen yavrular üreten bitkilerdir.

Mendel, deney bitkisi olarak bu bezelyeleri seçerek tüm yavruların kalıtımını takip edebilmiş, beklenmedik özelliklerin ortaya çıkmasını önleyebilmiştir. Bunun da yanında bu bezelyelerin bir mevsim içinde olgunluğa erişmesi, birkaç nesli görece kısa bir süre içerisinde değerlendirmesini mümkün kılmış; çok sayıda bezelyenin aynı anda yetişebilmesi ise çalışmalarını doğrulayabilmesini sağlamıştır.

Mendel, farklı özelliklere sahip iki inbred bireyin çiftleştirilmesini içeren hibridizasyonlar (çaprazlamalar) uygulamıştır. Doğal olarak kendi kendine tozlaşan bezelyede bu işlem, bir çeşide ait olgun bir bezelye bitkisinin anterinden ikinci çeşide ait ayrı bir olgun bezelye bitkisinin stigmasına polenlerin elle aktarılmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Birinci nesil çaprazlamalarda kullanılan bitkilere P ya da ebeveyn nesil bitkiler adı verilmiştir. Mendel, her bir çaprazlamadan elde edilen, P bitkileri tarafından üretilen tohumları toplamış ve bir sonraki mevsimde yetiştirmiş, bu yavrulara F1 veya ilk filial (kız veya oğul) nesil adını vermiştir. F1 neslindeki bitkilerin özelliklerini inceledikten sonra ise bu bitkileri doğal olarak üremeye bırakmıştır.

Bu F1 neslinden sonra Mendel, F2 neslini üretmek için F1 bitkilerinin tohumlarını toplamış ve yetiştirmiştir. Bu yöntemle çalışma F3, F4, F5 ve daha öte nesillere uzanmıştır; ancak Mendel'in çalışmalarının temelini oluşturan öncüller P, F1 ve F2 nesillerinde gözlemlenen özelliklerin oranıdır.

Mendel'in çiçek rengi üzerine yaptığı çaprazlamalar
Mendel'in çiçek rengi üzerine yaptığı çaprazlamalar
Libre Texts

Bahçe Bezelyelerinden Kalıtımın Temellerine...

Mendel, 1865 tarihli yayınında her biri iki zıt özelliğe sahip yedi farklı karakteri içeren çaprazlamalarının sonuçlarını bildirmiştir. Bu özellikler bitki boyu, tohum dokusu, tohum rengi, çiçek rengi, sap boyutu, sap rengi ve çiçek konumu olmak üzere kalıtsal bir niteliğin fiziksel görünümdeki varyasyonları olarak tanımlanmaktadır. Zıtlıklar ise örneğin renk bağlamında beyaz ve mor renklerdir. Her bir niteliği kapsamlı bir şekilde incelemek amacıyla Mendel, çok sayıda F1 ve F2 bitkisi yetiştirmiş; binlerce F2 bitkisi incelemiştir.

Peki Mendel çiçek rengi konusunda yaptığı çaprazlamalar ile hangi sonuçlara ulaştı? Mendel, ilk olarak beyaz ve mor renk bağlamında safkan, çiçek rengi haricinde aralarında başka hiçbir fiziksel fark olmayan bezelyeleri incelediğini doğruladı; mor renkli çiçek açan bezelyeler nesillerdir mor, beyaz renkli çiçek açan bezelyeler ise nesillerdir beyaz çiçek açıyordu.

Bu doğrulamaların ardından Mendel, menekşe çiçekli bir bitkiden aldığı poleni beyaz çiçekli bir bitkinin stigmasına uyguladı. Bu çaprazlamadan elde edilen tohumları toplayıp ekince F1 melez neslinin tamamen mor renkte çiçek açtığını gözlemledi. O zamanın yaygın inancı, melez çiçeklerin soluk mor renkte olacağı, veya melez bitkilerin eşit sayıda beyaz ve mor renkte çiçek açacağı yönündeydi. Yani zıt ebeveyn özelliklerinin yavrularda birbirine karışması beklenmekteydi. Buna karşın Mendel'in ulaştığı sonuçlar beyaz çiçek açma özelliğinin F1 neslinde tamamen kaybolduğunu gösteriyordu.

Tüm Reklamları Kapat

Mendel, bu bulguların ardından deneylerine son vermemiş ve F1 neslindeki bitkilerin serbest şekilde üremesine izin vererek F2 neslinde "3.15 mor çiçek başına 1 beyaz çiçek" oranıyla 705 bitkinin mor, 224 bitkinin ise beyaz çiçek açtığını bulgulamıştır. Buna ek olarak Mendel, mor çiçekli bir bitkiden alınmış polenleri beyaz çiçekli bir bitkiye (veya beyaz çiçekli bir bitkiden alınmış polenleri mor çiçekli bir bitkiye) aktardığında da hangi özelliği hangi ebeveynin sağladığı fark etmeksizin aynı oranın korunduğunu gözlemlemiştir. "Karşılıklı çaprazlama" olarak adlandırılan ve kalıtımsal özelliklerde ebeveynlerin rolünün tespit edilmesi amacıyla kullanılan bu yöntemde, bir çaprazlamada erkek ve dişinin ilgili özellikleri, eş çaprazlamada dişi ve erkeğin özellikleri olarak ifade edilmektedir.

Mendel'in incelediği diğer altı özellikte de F1 ve F2 nesillerinde çiçek rengi deneylerinde ulaşılanlarla benzer sonuçlara ulaşılmış; yani iki zıt özellikten biri F1 neslinde hiç gözlemlenmemiş, F2 neslinde hemen hemen 3:1 oranında gözlemlenmiştir.

Mendel'in belirlediği yedi kriter
Mendel'in belirlediği yedi kriter
Libre Texts

Binlerce bitkiyi inceleyerek elde ettiği sonuçları derleyen Mendel, ifade edilen özelliklerin baskın ve çekinik özellikler olmak üzere ikiye ayrılabileceği bulgusuna ulaşmıştır. Baskın özellikler, melezlemede değişime uğramaksızın kalıtılan özelliklerdir. Çekinik özellikler ise gizli hale gelir veya melezleme sonucu oluşan yavruda ifade edilmeyebilir; ancak bu yavrunun yavrularında yeniden ortaya çıkabilir. Baskın özelliğin bir örneği, mor renk özelliğidir. Bu özellik bağlamında mor renk baskın, beyaz renk çekinik özellik halini almaktadır. Çekinik özelliğin F2 neslinde yeniden ortaya çıkması, F1 neslindeki bitkilerde özelliklerin birbirlerine karışmadığı anlamına gelmektedir.

Mendel, bu karışımın gerçekleşmemesini, bitkilerin çiçek rengi özelliğinin iki kopyasına sahip olması ve her ebeveynin sahip olduğu iki kopyadan birini yavrularına aktarması olduğunu; baskın bir özelliğin fiziksel olarak gözlemlenmesinin, gözlemlenen organizmanın ebeveynlerinden genetik bileşiminin özelliğin iki baskın versiyonunu veya bir baskın ve bir çekinik versiyonunu aldığı anlamına gelebileceğini düşünmüştür. Bu bağlamda çekinik kalan bir özelliğin gözlemlenmesi, organizmanın bu özelliğin herhangi bir baskın varyantından yoksun olduğu anlamına gelmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Mendel'in Bulgularının Özeti

Bu uzun ve kapsamlı deneyler sonucunda Mendel bazı çok önemli bulgulara ulaşmıştır. Bu bulguları 5 ana başlıkta toplayabiliriz:

 1. Karakterler bölünmezdir; yani ayrıktır (örneğin "mor veya beyaz", "uzun veya cüce" gibi). Orta büyüklükte bitki veya açık mor çiçek yoktur.
 2. Genetik karakterlerin alternatif formları vardır ve bunlar, anne ve babadan eşit olarak alınır. Bu alternatif formlara bugün "alel" demekteyiz.
 3. Bir alel, diğerine baskındır. Baskın olan alel, fenotipte (fiziksel görünümde) gözlediğimizdir.
 4. Gametler, rastgele ayrışmaktadır. Heterozigot bireyler, iki alelden eşit sıklıkta üretirler.
 5. Farklı özellikler, bağımsız şekilde düzenlenebilmektedir. Modern terminolojiyle ifade edecek olursak, "genler birbirine bağlı değildir".

Bunlar, sonradan Mendel Yasaları olarak bilinecek 3 yasanın temeli olmuştur. Bu yasalar hakkında daha fazla bilgiyi buradaki yazımızdan alabilirsiniz.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Mendel Genetiği ve Kalıtım Örüntüleri Yazı Dizisi

Bu yazı, Mendel Genetiği ve Kalıtım Örüntüleri yazı dizisinin 3. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Gregor Mendel Kimdir? Bir Rahip, Nasıl "Genetiğin Babası" Unvanına Erişti?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
22
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 5
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 22/03/2023 05:11:46 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13597

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Yağ
Görme
Hastalık Kataloğu
Evrimsel
Sağlık Bakanlığı
Mühendislik
Doğru
Karanlık Enerji
Tespit
Diş Hastalıkları
Paleontoloji
Etimoloji
İmmünoloji
Hastalık
Öne Çıkan
Hücre Biyolojisi
Zooloji
Kan
Yeni Koronavirüs
Bilimsel
İnfografik
Hava
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Çiftleşme
Dil
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Texts, et al. Gregor Mendel, Genetiğin Temel Kanunlarını Nasıl Keşfetti?. (16 Aralık 2022). Alındığı Tarih: 22 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13597
Texts, L., Karagözoğlu, M. (2022, December 16). Gregor Mendel, Genetiğin Temel Kanunlarını Nasıl Keşfetti?. Evrim Ağacı. Retrieved March 22, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13597
L. Texts, et al. “Gregor Mendel, Genetiğin Temel Kanunlarını Nasıl Keşfetti?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 16 Dec. 2022, https://evrimagaci.org/s/13597.
Texts, Libre. Karagözoğlu, Mert. “Gregor Mendel, Genetiğin Temel Kanunlarını Nasıl Keşfetti?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, December 16, 2022. https://evrimagaci.org/s/13597.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.