Evrimin Ölçü Birimi: ''Darwin'' ve ''Haldane'' Birimleri

Evrimin Ölçü Birimi: ''Darwin'' ve ''Haldane'' Birimleri
: Modern bir at (Equus), en eski atalarından olan Hyracoterium cinsi bir canlıya bakarken gösterilmiş. Boyutlar birbiriyle aynı ölçektedir ve gerçek büyüklükleri yansıtmaktadır.
6 dakika
2,129 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat

Hak arasında halen evrimin gerçek olup olmadığı gibi komik bir konu tartışıladursun, geride bıraktığımız 1.5 asır boyunca elimizi attığımız her türlü canlının evrimleştiğini gördük ve halen de görmeye devam ediyoruz. Bazı türlerin evriminden yepyeni bilimsel gerçeklere ulaşırken, çok iyi bildiğimiz diğer türlerin evrimini incelerken daha önceden gözümüzden kaçmış noktaları tespit edebiliyoruz. Bilim insanlarının elinde evrimle ilgili o kadar fazla veri var ki, bunları kategorize ederek bir arada değerlendirmek bile çok zordur. Benzer şekilde, evrimsel değişimleri gösteren verilerin fazlalığı, kimi zaman bilim insanları arasında iletişim ve anlaşma sorunlarını da doğurabilmektedir. Çünkü her canlı aynı şekilde ve hızda evrimleşmez; dolayısıyla her canlı bize evrimsel süreçle ilgili çok farklı bilgiler verebilir.

İşte bu nedenle evrimsel biyologlar, bir türün ne kadar değiştiğini ortak bir dille izah edebilmek için bir birim geliştirme çabasına giriştiler. Bu tıpkı kütlenin "gram" ya da "libre", hacmin "litre" ya da "galon", uzunluğun "metre" ya da "ayak" ("fit", İng: "feet") ile ölçülmesi gibidir. Ancak bu birimin gösterdiği, türlerin temel evrimsel değişim miktarıdır. 

Tabii hemen fark edebileceğiniz gibi sorun, bu değişim miktarını belirlemektir. Örneğin bir canlının kürk kalınlığının değişimi ile ten renginin değişimini veya belli bir özelliği cinsel olarak seçme miktarındaki değişimi nasıl aynı ölçekte belirleyebiliriz? Benzer şekilde, örneğin bir canlının diş uzunluğunun evrimini ele alırken, 5 milimetreyken 6 milimetreye çıkması ile, 50 milimetreyken 51 milimetreye çıkmasını aynı birimde nasıl ifade edebiliriz? Evet, ikisinde de uzama miktarı 1 milimetredir; fakat bir canlının dişinin 5 milimden 6'ya çıkması, 50 milimden 51'e çıkmasından çok daha kritik ve büyük bir değişimdir.

Reklamı Kapat

Bu sebeple evrimsel biyologlar, uzama, kalınlaşma, büyüme, ton değişimi, vb. ölçülebilir büyüklükleri mutlak değişim olarak değil, oransal değişim olarak ölçme kararı aldılar. Yani bir canlının 5 milimetrelik dişinin 6 milimetreye çıkması %20'lik bir büyüme iken, 50 milimetreden 51 milimetreye çıkması %2'lik bir büyümedir. Evrimsel değişimler, bu şekilde oransal değişimlere göre belirlenmelidir.

Peki, bir sonraki sorun neydi? Temel birimin ne kadarlık bir değişim olacağı... Örneğin, buradaki yazımızdan görebileceğiniz gibi, uzunluk veya hacim birimlerinin her birinin tarihsel bir geçmişi vardır ve belli bir şeylere nazaran belirlenirler. Ancak ne kadarlık bir değişim, "1 birimlik evrim" olarak değerlendirilebilirdi? Bu soruna büyük evrimsel biyolog J.B.S. Haldane, büyük oranda rastgele bir varsayımda bulunarak "Her 2.718 katlık değişim 1 evrim birimi değişimdir." demiştir. Bu sayı, doğal logaritma tabanı olan ve matematiksel bir sabit olan "e" değeridir. Haldane, bu birimin adını, evrimin babasının ismi olarak belirledi: "Her 2.718 oranındaki değişim, 1 Darwin miktarındaki evrimdir." diye formülize etmiştir. Örneğin bir popülasyon içerisindeki bir dişin boy ortalaması 5 milimetre ise, bu dişin 1 Darwin evrimleşmesi için 1 milyon yıl sonunda 13.59 milimetreye uzaması gerekmektedir. Tabii ki çoğu zaman bu kadar hızlı evrimsel değişimler görülmez. Örneğin, 3 milyon yıl sonunda 5 milimetrelik diş ortalaması 7 milimetreye çıktıysa, o diş yaklaşık 0.25 Darwin evrimleşmiş demektir (hesap: (7-5)/(3*2.718) olarak yapılmaktadır).

Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, sabit bir değişim miktarının temel birim olarak belirlenmesi, sonraki analizlerde sıkıntılar çıkarmıştır. Çünkü canlıların özellikleri popülasyon içerisinde mutlak olarak değil, istatistiki olarak dağılım gösterirler. Bu dağılımların değişimi de doğrusal (lineer) değil, çok daha istatistiki bir değişimdir. Durumdan duruma, türden türe, özellikten özelliğe değişir. 

Bu sorunu gören paleontolog Philip Gingerich, 1993 senesinde yeni bir birim geliştirmeye karar vermiştir: yeni birim, sabit bir sayı kullanmak yerine, istatistiki dağılımlarda ortalamadan sapmayı gösteren standart sapma değerlerini kullanacaktır. Bunu örnekle anlatması birazcık daha güçtür; ancak Gingerich, evrimsel süreçte ortalamadan 1 standart sapma miktarındaki bu değişime 1 Haldane adını vermiştir.

Hem fosil kayıtlarından, hem laboratuvar deneylerinden, hem de genetik analizlerden biliyoruz ki evrimsel süreç son derece yavaş işler. Belli zaman aralıklarında bakıldığında türler kısmen sabit gözükebilir. Aslında hiçbir tür sabit değildir, sürekli bir dalgalanma halindedir. En sabit gibi gözüken türlerde bile mutlaka ama mutlaka değişimler görülür. Üstelik bu suskunluk dönemleri kalıcı değildir. Belli bir noktada, ani bir çevresel değişim ya da canlı popülasyonunda meydana gelen yeni bir mutasyon sayesinde birden hızlı bir değişim başlar. İşte bunu ilk defa fark eden Stephen Jay Gould ve Niles Eldredge, bu "duraklama-sıçrama" tipi evrime Sıçramalı Denge adını vermiştir. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bunun en güzel örneklerinden biri, Eosen Dönem'de yaşamış atların erken türlerinden biri olan Hyracoterium grangeri türünde görülür. Türün 650.000 yıla yayılan evrimi incelendiğinde, sürekli bir gidip-gelme görülmekle birlikte, genel bir durgunluk tespit edilebilmektedir. Gingerich tarafından 1993 senesinde yapılan analizlere göre tür, bu zaman aralığında ortalamada sadece 0.0000057 Haldane miktarında evrimleşmiştir. Ancak bu dönemin sonunda, 13.500 nesil içerisinde ortalamada 0.00024 Haldane oranında evrimleşerek yepyeni bir türün, Hyracoterium aemulor türünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tabii ki, her ne kadar böyle söylediğimizde sanki abartılı bir durumdan söz ediyormuşuz gibi gelse de, 13.500 neslin ne demek olduğunun üzerinde kafa yormanızı tavsiye ederiz. Örneğin sizden 13.500 nesil önce yaşayan canlı yaklaşık 270.000 yıl önce yaşamış ilk Homo sapiens popülasyonları içerisindeki bireylerdi; hatta belki daha Homo sapiens türü evrimleşmemişti bile! Sizden 13.500 nesil sonra yaşayacak canlı da, bundan yaklaşık (en az) 270.000 yıl sonra var olacaktır. O tarihe kadar türümüzün ayakta kalabileceği bile kesin değildir.

Bu evrimsel süreçte, insanın etkisi de ilginç bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Normalde canlıların başlarından büyük ve kritik olayların geçmesi için oldukça uzun zaman dilimleri gerekir. Bu nedenle evrim genellikle yavaş işler. Aslında evrim, doğru şartlar sağlanırsa son derece hızlı çalışabilen bir doğa yasasıdır. Bunun en güzel örneği, 20.000 yıl kadar "kısa" bir sürede vahşi kurtlardan evrimleştirdiğimiz evcil köpekler ile, yaklaşık 10.000 yılda vahşi (kültürsüz) türlerden evrimleştirdiğimiz zirai ürünlerdir. Ancak evrimin Yapay Seçilim mekanizmasını kullanarak, isteyerek yaptığımız bu evrimsel değişikliklerin yanısıra, farkında olmadan müdahale ettiğimiz çok sayıda evrimsel değişim de vardır. Bunların bir örneği, göçlerimiz sırasında Avrupa'dan alıp Kuzey Amerika'ya götürdüğümüz kuşlarda görülür. Bu kuşların kanat ve gagaları 0.024 Haldane oranında evrimleşmiştir! Az önceki sayılara kıyasla bunun ne kadar hızlı olduğu görülebilir; buna rağmen sayının küçüklüğü, evrimin yine de oldukça yavaş olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde kıtalar arası taşımacılık ve göçlerle taşıdığımız sabun böğürtleni böceklerinin ağız uzunluğu da 0.01-0.035 Haldane hızında evrimleşmitşir! Bu evrimin nedeni, gittikleri yeni bölgelerdeki meyvelere göre adapte olmalarıdır. 

Uzun lafın kısası, evrim belli aralıklarda son derece hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bu aralıklarda bile gözle görülebilecek veya takip edilebilecek kadar hızlı değildir; fakat genel ortalamasının 100 kata kadar üzerinde olabilir! Bu müthiş "hızlı" değişimler, çok uzun süre korunamaz ve genellikle "kısa" bir süre sonra evrim eski hızına döner. Yine de bu geçiş dönemlerinde canlılarda köklü değişimler meydana gelebilir. Ancak ne olursa olsun, bu sürelerin insan ömrüne kıyasla inanılmaz geniş olduğunu lütfen hatırlayınız.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 1
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • D. J. Futuyma. (2009). Evolution. ISBN: 1605356050. Yayınevi: Oxford University Press.

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 06/12/2021 03:07:34 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/3252

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Mutasyon
Toplumsal Cinsiyet
Spor
Sinir Hücresi
Bitkiler
Stephen Hawking
Koruma
Cinsiyet
Erkek
Bağışıklık Sistemi
İnsanın Evrimi
Astrofotoğrafçılık
Kilometre
Periyodik Tablo
Yavru
Teknoloji
Tehlike
Zeka
Bilimkurgu
Bilişsel
Besin
Sinir
Odontoloji
Doğal
Anne
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et