Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Eski Mısır Kralı II. Ramses Kimdir? Kadeş Savaşı ve Antlaşmasındaki Rolü Nedir?

II. Ramses, Kadeş Savaşı Hakkında Yalan Söylemiş Olabilir mi?

Eski Mısır Kralı II. Ramses Kimdir? Kadeş Savaşı ve Antlaşmasındaki Rolü Nedir?
7 dakika
1,017
 • Tarih
Tüm Reklamları Kapat

II. Ramses, Eski Mısır'ın Yeni Krallık döneminde tahta çıkmış XIX. Hanedanı'nın üçüncü hükümdarıdır. Maneton'a ve bazı tarihçilere göre altmış altı yıl tahta kalmıştır.[1] Tahtta kaldığı sürede Yukarı ve Aşağı Mısır boyunca kuzeyden güneye birçok eser yaptırtmıştır. Eski eserlerin üzerlerine kendisi için yazılar ve resimler kazıtmıştır. Bu yüzden Mısır geleneklerinden biri olan yeni gelen kralın bir önceki kralın ismini kazıttırma geleneği de II. Ramses ile bozulmuş, tarihte eksik parçalar oluşmuştur. Duvarlara kazıttırdığı figürler ve resimler ile kendi hakkında bir "savaşçı kral" imajı yaratsa da sadece hükümdarlığının ilk on yılında seferler düzenlemiştir.

Ebu Simbel'deki dev kral heykelleri.
Ebu Simbel'deki dev kral heykelleri.
Pexels/Alberto Capparelli

Yaptırdığı Eserler

II. Ramses'in görkemli bir kral olma çabası yaptırdığı yapılarda da açıkça görülmektedir. Yeni Krallık Dönemi'yle birlikte görkemli yapılar yapılmaya başlanan Mısır'da birçok lokasyona anıtlar ve kendi figürlerini yaptırtmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Kendisi adına Teb kentinde "Ramesseum" adını verdiği bir ölüler tapınağı inşa ettirmiştir. Çok geniş bir alana yayılan ve çok görkemli olan bu tapınağın duvarlarına Kadeş Antlaşması'nın hikayesini kazıttırmıştır. Ramesseum'da aynı zamanda kralın devasa heykelleri de bulunmaktadır.

Eşi için ise Nubya bölgesine bir tapınak yaptırtmış, hemen yanına ise kendisi adına daha büyük bir tapınak inşa ettirmiştir. Şimdilerde bu tapınaklar yakınlardaki bir göle yapılan baraj nedeniyle farklı bir yere taşınmıştır. Bu tapınağın duvarına da ünlü Kadeş Savaşı'nın hikâyesini yazdırmıştır. Aynı zamanda Luksor Tapınağı'na da savaşın hikayesini kazıttırmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Saray ve Aile Hayatı

Büyük Ramses; karakterini yansıtan görkemli tapınakları, stelleri ve diplomatik başarıları dışında oldukça aktif bir saray hayatına da sahipti. Babasıyla birlikte ortak hükümdar olduğu zamanda Memphis'te büyük bir saray ve bir harem alıp oraya yerleşti.

O sıralar kendisinin iki eşi vardı: Nefertari ve İsetnofret. İki eşinin de kökenleri tam olarak bilinmemektedir. Aynı şekilde II. Ramses de Mısır'a göçmen olarak gelmiştir. II. Ramses'in eşlerinden Nefertari'ye daha fazla ilgi duyduğunu yaptırdığı birçok eserden anlamak mümkündür. Daha önce belirttiğimiz gibi Nubya'da eşi Nefertari için bir tapınak yaptırmıştır. Nefertari'nin olağanüstü güzelliği için Kraliçeler Diyarı'ndaki mezarına koyulmak üzere birden fazla heykel ve resim yaptırılmıştır. Bazı tarihçilerin ortaya attığı spekülasyonlar II. Ramses'in diğer eşi olan İsetnofret'i bilerek gizlediğini düşündürtmüştür.

II. Ramses'in katıldığı resmi etkinliklerde yanında Nefertari'nin de bulunması, kraliçenin tarihte önemli bir yeri olduğunu ve Büyük Ramses'in eşine ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Nefertari birçok törende boy göstermiş, önemli kararlarda da II. Ramses'in fikir danıştığı birisi haline gelmiştir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Eşine bu kadar âşık olmasının yanı sıra, Ramses'in haremindeki diğer kadınlara da ilgi gösterdiği açıktır. II. Ramses'in haremindeki kadınlardan yüz kadar oğlu ve kızı olduğuna inanılır. Bu çocukların her biri tarih sayfalarında görülmez, sadece Nefertari ve İsetnofret'ten olan çocuklar tasvir edilmiş veya hikâyelerde yer almıştır.

Erkek çocukların babalarının yerine tahta geçmek için epey beklemesi gerekmiştir. Büyük Ramses, hükümdarlığını yaklaşık yetmiş yıl boyunca korumuş ve otoriteyi sağlamıştır. II. Ramses; çocuklarını Mısır'ın yönetici kadrolarına, ruhban sınıfına ve askeri merkezlere atamış, onların tecrübe kazanmasını istemiştir (bu yaklaşım, Osmanlı İmparatorluğu'nda uygulanan Sancak sistemini andırmaktadır). Yürüttüğü bu politika, otoritesini korumasında epey etkili olmuştur. Çünkü II. Ramses kuzeyden gelen bir göçmendi ve Yukarı Mısır havzasına yabancıydı. Çocuklarının bu bölgelere dağılması onun hükümdarlığının Teb bölgesindeki elit kesime ulaşmasını sağlamıştı.

Prens Khaemwaset

II. Ramses'in en sevdiği çocuklarından biridir. Kral, Khaemwaset'i hep farklı bir yerde tutmuş, yüksek mevkilere gelmesini sağlamış ve önemli görevlerde ona yer vermiştir. Memphis'in koruyucu tanrısı olan Ptah'ın baş rahipliğini yapmıştır. Bu görev, Eski Mısır'daki en prestijli görevlerden birisidir.

Büyüdüğü ve yaşadığı bölgedeki Eski Krallık'tan kalma birçok eserin onu büyülemesi içinde bir arkeoloji ve mimari sevgisi oluşturmuştur. Kendisi bilinen ilk arkeologlardan biridir. Mimariye olan ilgisiyle beraber birçok tarihi eseri restore etmiş, babasına göre daha gelenekçi bir sistem yürütmüştür. Eserleri yaptıran kralların unvanlarıyla birlikte isimlerini de onardığı binalara kazıttırmıştır. Ölümünden sonra saygıyla hatırlanan bir bilgin haline gelmiştir.

Abu Simbel'e çizilmiş, II. Ramses'in bir Hititliyi öldürdüğü oyma.
Abu Simbel'e çizilmiş, II. Ramses'in bir Hititliyi öldürdüğü oyma.
Getty Images

Kadeş Savaşı ve Antlaşması

II. Ramses'in hükümdarlığında süresince yaşanmış en önemli olay şüphesiz ki Hitit Devletiyle Mısır arasında geçen M.Ö 1275 tarihli Kadeş Savaşı'dır. Kadeş Savaşı'nın bu ününü, II. Ramses'in yaptırdığı eserlerin neredeyse tamamında bulunmasından anlamak mümkündür.

Tüm Reklamları Kapat

Kadeş Savaşı, Suriye'nin bir kenti olan Kadeş'i Hititliler'den geri almak için Mısır'ın taarruza geçtiği bir savaştır. Fakat hatalı bir istihbarat ve ordunun rehavete kapılması nedenleriyle Mısırlılar bekledikleri zaferi kazanamamıştır.

II. Ramses, Suriye'deki gerilimi görmüş ve ülkenin kuzeydoğusuna bir üs inşa ettirmiştir. Pi-Ramses adındaki bu üs, Mısırlılar için hem bir istihbarat merkezi olmuş hem de Suriye'ye geçişi kolaylaştıran stratejik bir konumda bulunmasıyla önem kazanmıştır. Aynı zamanda Akdeniz'in kıyılarından Mısır'a gelecek saldırılar için de önemli bir savunma noktasıdır.

II. Ramses, Hititliler'den önce davranmak üzere M.Ö 1274 yılında Amon, Ra, Ptah ve Seth isimlerindeki dört kol ordusuyla birlikte Suriye'nin Kadeş kentine doğru yola çıkmıştır. Mısırlılar bu savaşa yaklaşık yirmi bin kişilik tam teşekküllü bir ordu ve dönemin ötesinde bir teknolojiye sahip savaş arabaları ile hazırlanmıştır.

Savaş esnasında II. Ramses önderliğindeki Amon kolordusu, ana ordudan epey uzaklaşmış bulunuyordu. Kadeş kenti yakınlarında aldıkları bir istihbarat ile Amon kolordusu, Hititlere beklemedikleri bir anda saldıracaklarını düşündüler. Kent yakınlarında bir yere kamp kurdular.

Tüm Reklamları Kapat

Hititler, en az Mısırlılar kadar savaşa hazırdı. Hitit kralı II. Muvatalli, vassallarıyla yaptığı antlaşmalarla ülkesini sefer sırasında Anadolu'dan gelecek saldırılar için güvenceye aldı. Hitit ordusundaki savaş arabası teknolojisi Mısır'a göre daha ilerideydi. Mısır'daki arabalarda sürücüyle beraber bir savaşçı bulunurken Hitit'te savaşçı sayısı ikiydi. Bu da savaş arabasıyla yapılan muharebelerde Hitit'i avantajlı bir hale getiriyordu. Ordunun kalan kısmı ise çağın gerektirdiği şekilde piyadelerle donatılmıştı.

II. Ramses komutasındaki Amon kolordusu kamp yaptıkları sırada daha önce aldıkları istihbaratın yanlış olduğunu yakaladıkları Hitit ajanlarından öğrenmişti. Ancak Hititler hızla harekete geçtiler ve Asi Nehri'ni geçen Mısır ordusunu hazırlıksız yakaladılar. Ra kolordusu gelen saldırı karşısında çaresiz kaldı. Pek az Mısır askeri II. Ramses'in yanına sağ ulaşabilmişti. II. Muvatalli önderliğindeki Hitit, kaçan askerleri takip etmiş ve Büyük Ramses'in de olduğu ana kampa ulaşmıştı. Çağın gördüğü en kanlı çarpışmalardan birisi gerçekleşti.

II. Ramses savaşa bizzat katılmakla kalmayıp yenilmek üzere olduklarını anladığı sırada deniz yoluyla arkadan yolladığı yedek ordunun yetişmesiyle durumu eşitlemeyi başarmasıyla askeri dehasını göstermiştir. Bu sayede Mısır, Hititleri bozguna uğratmayı başarmış ve geri püskürtmüştür. Geri çekilen Hitit ordusu nehri geçerken büyük kayıplar vermiş, neredeyse imha olmuştur ve II. Ramses önderliğindeki Mısır ordusu Hitit'e karşı görkemli bir zafer kazanmıştır.[1]

Bu hikâye II. Ramses'in emriyle kendisinin yaptırdığı neredeyse tüm eserlere hem resim hem de yazı olarak oyulmuş ve yazdırılmıştır. İronik bir şekilde Kadeş Savaşı'nı aydınlatan başka bir Mısır kaynağı yoktur. Aynı şekilde Hititler'de de bu konu hakkında hiçbir eser ele alınmamıştır. Aksine Hititlerin Kadeş bölgesinde savaştan sonra daha aktif olduğu tarihçilerce kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra da iki devlet arasında büyük çaplı bir muharebe izine rastlanılmamıştır.

Kadeş Antlaşması da bu savaştan sonra imzalanan bir barış antlaşması değeri taşımamaktadır. Kadeş Antlaşması, savaştan on yedi yıl sonra M.Ö 1258 yılında tarihin ilk yazılı antlaşması olan kardeşlik ve barış antlaşması olarak imzalanmıştır. İmzalanma nedenlerinden birisi de Mezopotamya'da aktif bir role bürünen Asur devletidir. Bir dönem Mısır'a da egemen olan Mittanileri boyunduruğu altına alan ve Fırat'a kadar ilerlemiş Asur'dan çekinen ve kendilerini güvene almak isteyen Hitit ve Mısır devletleri Kadeş Antlaşması'nı imzalamıştır. Antlaşma metni, Karnak Tapınağı'nın bir duvarına yazılmıştır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
15
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 5
 • Muhteşem! 3
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ a b T. Yiğit. (2019). Eski Mısır Tarihi. ISBN: 9786059636629. Yayınevi: Bilgin Kültür Sanat Yayınları. sf: 168.
 • M. Mascort. How A Pharaoh With 100 Children Bungled Succession. (16 Şubat 2023). Alındığı Tarih: 17 Şubat 2023. Alındığı Yer: History | Arşiv Bağlantısı
 • Encyclopedia Britannica. Battle Of Kadesh | Summary. Alındığı Tarih: 17 Şubat 2023. Alındığı Yer: Encyclopedia Britannica | Arşiv Bağlantısı
 • K. B. Rattini. Who Was Ramses Ii. (13 Mayıs 2019). Alındığı Tarih: 17 Şubat 2023. Alındığı Yer: Culture | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/05/2023 11:56:25 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/14057

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Saç
Sağlık Personeli
Hafıza
Çekirdek
Mars
Kuyruksuz Maymun
Diyet
Zaman
Mitler
Tardigrad
Öne Çıkan
Olumsuz
Şehir Hastanesi
Hidrotermal Baca
Haber
Entomoloji
Zehirli Mantar
Canlı Cansız
Mit
Yangın
Nörobiyoloji
Koruma
Elektrik
Mutasyon
Evrenin Genişlemesi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Yüzüak, et al. Eski Mısır Kralı II. Ramses Kimdir? Kadeş Savaşı ve Antlaşmasındaki Rolü Nedir?. (23 Nisan 2023). Alındığı Tarih: 29 Mayıs 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/14057
Yüzüak, E., Alparslan, E. (2023, April 23). Eski Mısır Kralı II. Ramses Kimdir? Kadeş Savaşı ve Antlaşmasındaki Rolü Nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved May 29, 2023. from https://evrimagaci.org/s/14057
E. Yüzüak, et al. “Eski Mısır Kralı II. Ramses Kimdir? Kadeş Savaşı ve Antlaşmasındaki Rolü Nedir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 23 Apr. 2023, https://evrimagaci.org/s/14057.
Yüzüak, Enes. Alparslan, Eda. “Eski Mısır Kralı II. Ramses Kimdir? Kadeş Savaşı ve Antlaşmasındaki Rolü Nedir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, April 23, 2023. https://evrimagaci.org/s/14057.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close