Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Eşeyli Üreyen Hayvanlarda Çiftleşme Sistemleri

Eşeyli Üreyen Hayvanlarda Çiftleşme Sistemleri CDN Light Galleries
16 dakika
27,674
 • Evrimsel Biyoloji
 • Etoloji

İnsan hayatının en büyüleyici yönlerinden biri eşimizi nasıl seçtiğimizdir. Hayvanlar da kimi zaman oldukça dikkatli bir şekilde eşlerini seçerler. Çiftleşme sistemlerini anlamak önemlidir çünkü bu sistemler, doğal seçilim sonuçlarını eş seçimine ve sonunda da bireysel üreme başarısını maksimuma çıkarma stratejilerine yansıtır.

Çiftleşme sistemi, erkeklerin ve dişilerin eş seçerken nasıl çift oluşturduklarını tanımlar. Erkekler ve dişiler üremek için yaptıkları yatırım açısından birbirlerinden çok farklıdırlar ve bu nedenle çiftleşmeye farklı stratejilerle yaklaşabilirler. Bilim insanları bu farklılıkları incelemek için çiftleşme sistemlerini gözlemleyip erkeklerle dişilerin nasıl bir araya geldiklerini saptarlar. Hayvanlar eşlerini seçerken üreme başarılarını maksimuma çıkarmak amacıyla türlerine özgü stratejiler geliştirirler; bu da hayvan türlerindeki çiftleşme modellerine dikkate değer bir çeşitlilik kazandırır.

Tüm Reklamları Kapat

Bu makalede önce eşeyli üremenin neden var olduğunu ve erkeklerle dişiler arasındaki farklılıkların çiftleşme sistemlerini nasıl etkilediğini ele alacağız. Eş seçiminin evrimini incelemekle devam edip sonra da hayvanlarda görülen çiftleşme sistemi tiplerini tanımlayacağız.

Cinsiyetlerin Evrimi

Eşeysiz üreyen hayvanlar yavrularına bütün kromozomlarını ve dolayısıyla bütün genlerinin kopyalarını aktarırlar. Bunun aksine eşeyli üreyen diploit hayvanlar, mayoz bölünme nedeniyle, her kromozomdan iki kopyaya sahiptirler fakat yumurta veya sperm hücresine her kromozomun yalnızca bir kopyasını aktarırlar. Bu demektir ki, eşeyli üreyen diploit bir hayvan, yavrusuna tüm genlerinin yalnızca yarısını aktarır. Bir sonraki kuşağa olası gen geçişinin yarısını kaybetme bedeline rağmen, hayvanlarda eşeyli üreme birçok evrimsel yarar sağladığından eşeysiz üremeye göre çok daha yaygındır. Eşeyli üremenin en büyük avantajı genetik rekombinasyon kaynaklıdır. Genetik rekombinasyon bir canlının yavrusuna genetik çeşitlilik sağlar. Eşeyli üreme uygun mutasyonların edinilme olasılığını artırır ve uygun olmayanların da yayılma olasılığını azaltır. Yavru grubunun bulunduğu ortamda değişimler oldukça grup içerisindeki genetik çeşitlilik avantaj sağlar. Hem eşeyli hem de eşeysiz üreyebilen canlıları incelediğimizde, bu fikir daha açık bir hal alır. Örneğin yaprakbitleri, ortamları değişmediği sürece eşeysiz üremeyi tercih ederler. Ortam soğumaya başladığında birçok yaprakbiti türü eşeyli ürer, çünkü eşeyli üreme donmaya toleranslı ve diyapoza girebilen yumurtalar üretir (Simon ve ark. 2002). Genetik çeşitlilik parazitlere ve hastalıklara karşı savunma sistemlerinin evrimleşmesine de yol açabilir. Çamur salyangozu, Potamopyrgus antipodarum, birçok trematod parazitine ev sahipliği yapar. Trematod enfeksiyonu riskinin yüksek olduğu bölgelerde, bu salyangoz türünün eşeyli üreyen bireyleri daha sık görülür. Enfeksiyon riskinin düşük olduğu bölgelerde ise, eşeysiz üreyen bireyler eşeyli üreyenlerin yerini almıştır (King ve ark. 2009). Bu da gösteriyor ki, eşeysiz üreyen bireyler parazitlerin çok olduğu bölgelerde rahatlıkla hayatta kalamayacaklarından, eşeyli üreme yoluyla edinilen genetik çeşitlilik bu türün parazitlere karşı savunması için elzemdir.

Tüm Reklamları Kapat

Eşeyli üreme çoğunlukla erkeklerle dişilerin evrimsel süreçte farklılaşmasını içerir. Dişiler genellikle erkeklerden oldukça az sayıda gamet (yumurta) üretir ve her birine büyük miktarda yatırım yaparlar. Diğer taraftan erkekler çok az yatırım yaptıkları, çok sayıda gamet (sperm) üretirler. Cinsiyetler arasındaki bu bariz gamet yatırımı farklılıkları erkekle dişi arasında, bazı durumlarda çelişen üreme stratejilerinin oluşturulmasına yol açar. Gametleri yüksek yatırım istemesi nedeniyle dişiler eş seçerken erkeklerden daha dikkatli davranabilirler.

Görsel 1. Erkek Kanada Koyunu. Büyük boynuzlar, büyük olasılıkla cinsiyet içi seçilimin bir sonucu olarak evrimleşmiştir ve çiftleşme döneminde erkekler arasındaki dövüşte kullanılır. Fotoğraf Michael D. Breed’e aittir.
Görsel 1. Erkek Kanada Koyunu. Büyük boynuzlar, büyük olasılıkla cinsiyet içi seçilimin bir sonucu olarak evrimleşmiştir ve çiftleşme döneminde erkekler arasındaki dövüşte kullanılır. Fotoğraf Michael D. Breed’e aittir.
Nature Education

Çiftleşme Başarısındaki Değişkenlik ve Bateman Prensibi

Çiftleşme sistemleri araştırmalarında anahtar unsurlardan biri, bir hayvanın hayatı boyunca kaç tane eşe sahip olduğunu bulmaktır. Bateman prensibi çiftleşme başarısı ve eş sayısı ile ilgili tahminler yapmada kullanılır. Bateman prensibi, çiftleşme başarısında dişiler arasındaki değişkenliğin (varyans) düşük, erkekler arasındaki değişkenliğin ise yüksek olduğunu kabul eder. Bu, erkeklerde üreme başarısı çiftleşme sayısına bağlıyken dişilerin tek bir kez çiftleşmesinin bütün yumurtalarının döllenmesi için yeterli olabileceği gerçeğinden yola çıkılarak yapılmış bir kabuldür. Bir diğer deyişle, bir topluluktaki neredeyse tüm dişiler çiftleşip yavru yaparken, göreceli olarak az sayıda erkek çiftleşmeyi başarır (Görsel 2). Çiftleşen erkekler birçok dişiyle çiftleşme eğilimindedir, dolayısıyla az sayıda erkek çok yüksek üreme verimi (genlerini daha fazla bireye aktarma) elde ederken birçok erkek bu konuda az verim alır veya hiç verim alamaz (Bateman 1948). Buradan şu tahmin çıkarılabilir: Cinsel seçilimin etkisi erkekler üzerinde daha kuvvetlidir ve bu da eşi etkilemede kullanılan davranışların ve yapıların, erkeklerde dişilerden daha detaylı ve özenli olmasına neden olmaktadır.

Görsel 2. Bateman prensibi. Grafikler Bateman prensibini göstermektedir. Tek bir çiftleşme ile dişi çiftleşme sıklığı artar ve sonrasında göreceli uyum başarısı sabit kalır, çünkü bir çiftleşmeden edinilen sperm dişi yumurtalarının tümünün döllenmesine yeterlidir. Erkeklerde çiftleşme sıklığı arttıkça göreceli uyum başarısı da doğru orantılı olarak artar. Görsel Hauber & Lacey 2005 çalışmasından değiştirilerek alınmıştır.
Görsel 2. Bateman prensibi. Grafikler Bateman prensibini göstermektedir. Tek bir çiftleşme ile dişi çiftleşme sıklığı artar ve sonrasında göreceli uyum başarısı sabit kalır, çünkü bir çiftleşmeden edinilen sperm dişi yumurtalarının tümünün döllenmesine yeterlidir. Erkeklerde çiftleşme sıklığı arttıkça göreceli uyum başarısı da doğru orantılı olarak artar. Görsel Hauber & Lacey 2005 çalışmasından değiştirilerek alınmıştır.
Nature Education

Bateman kuramı hakkındaki eleştiriler, tahminlerin genelleştirilmesi üzerine yoğunlaşır. Bateman prensibindeki tahminlerin aksine, dişilerde çoklu çiftleşmenin olası birçok avantajı vardır. Dişi ciklet balığı (Pseudotropheus spiliopterus) karşılaştığı her erkekle çiftleşir, çünkü avlanma riski yüksek ve popülasyon sayısı düşüktür. Bu durum çoğunlukla tek bir dişinin çoklu çiftleşmesine yol açar (Kellogg ve ark. 1998). Görülen her erkekle çiftleşme, bu cikletlerin yavru üretme şanslarını artırır. Dişi Malawi mavi ciklet ise, popülasyon sayısı yüksek olduğu halde, soy-içi üremeden kaçınmak ve yavrulardaki genetik çeşitliliği artırmak için çoklu çiftleşmelerde bulunur (Kellogg ve ark. 1998). Bunlara ek olarak, dişilerin çoklu çiftleşmeleri, kısır olmayan, yavruların öldürülmesini önlemede yardımcı olabilecek, uyumlu bir eş bulma olasılığını artırabilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Dişilerin Eş Seçimi

Eş seçimi de çiftleşme sistemlerinde ana unsurlardan biridir. Çoğu türde dişiler eş seçerken erkeklerden daha seçicidir. Bunun önemli bir nedeni dişilerin her gamete erkeklerden daha fazla yatırım yapmasıdır. Dişiler çeşitli nedenlerle belli erkekleri tercih edebilirler; bunlardan biri iyi genlerdir, yani yavrunun hayatta kalmasını sağlamada erkeğin daha iyi öngörü özelliğinin olması, erkeğin iyi ebeveynlik potansiyelinin olması veya yavrunun büyüme ve gelişme döneminde erkeğin onu daha iyi destekleyebilecek kaynaklara sahip olmasıdır.

Bunlara ek olarak, çoğu türde yavru bakımını daha çok dişiler üstlenirler. Eşlerini dikkatle seçen dişilerin üreme yatırımlarını kaybetme riskleri daha düşüktür. Erkekler dişilerin tercih ettiği belli özellikler nedeniyle kuvvetli bir seçilim altında olabilirler. Çoğu dişi, bu özelliklere eşlerinin uyum başarısı göstergesi olarak bakar. Seçilim, yavrularının başarı olasılığını artıracak erkekleri seçen dişileri destekler. Daha ayrıntılı süslere sahip veya daha renkli erkekler eş olarak değerli olduklarını daha iyi gösteriyor olabilirler ve böylece özel bir dişiyle çiftleşme şansını elde edebilirler (Görsel 3). Çiftleşme çok önemli olsa da bazı durumlarda pahalıya mal olan bir olay olabilir; saldırganlık veya hastalık yayma gibi dişinin üreme sonucuna olumsuz yönde etki edebilecek çiftleşme riskleri nedeniyle dişilerin eşlerini seçmede erkeklerden daha seçici oldukları tahmin edilmektedir.

Görsel 3. Tavus kuşunun kuyruk tüylerinde bulunan göz biçimindeki benekler. Ayrıntılı süsler genellikle cinsiyet içi seçilim nedeniyle evrimleşir ve eş seçiminde kullanılır. Fotoğraf Michael D. Breed’e aittir.
Görsel 3. Tavus kuşunun kuyruk tüylerinde bulunan göz biçimindeki benekler. Ayrıntılı süsler genellikle cinsiyet içi seçilim nedeniyle evrimleşir ve eş seçiminde kullanılır. Fotoğraf Michael D. Breed’e aittir.
Nature Education

Erkeklerin Eş Seçimi

Erkeklerin eş seçiminin önemi tartışmalıdır. Önceki teoriler hayvanlarda erkeklerin eş seçiminin daha az yaygın olması gerektiğini öngörmekteydi. Ancak erkeklerin eş seçimi birçok çiftleşme sisteminde önemli bir rol oynamaktadır, diğer bir deyişle erkeklerin çiftleşmesinin değeri, önceki çalışmalarda hafife alınmış olabilir. Erkeklerin eş seçimi, genellikle yavrularının bakımıyla azımsanmayacak ölçüde ilgilendikleri durumlarda ya da popülasyon içindeki dişilerin eş kaliteleri çok değişkenlik gösterdiğinde gerçekleşir. Erkekler eşleri konusunda seçici olurlarsa, dişiler zaman içerisinde cinsel seçilime bağlı olarak daha süslü ve renkli olacak şekilde evrimleşebilir.

Çiftleşme Sistemleri Tipleri

Tek eşlilik (Monogami)

Sosyal tek eşlilik tek bir erkekle tek bir dişinin eşleşme davranışıdır. Bu çiftleşme tipi kuşlarda çok yaygın, diğer hayvanlarda ise nadirdir (Görsel 4). Tek eşli çiftlerdeki bireyler teorik olarak yavru bakımı ve savunmasına katkı sağlarlar. Uygun olmayan bir eş seçmek, yüksek bir uyum başarısı maliyeti getirebilir (eş seçimi hakkında daha fazla bilgi için yukarıdaki bölümlere bakınız). Tek eşli türlerde kötü eş seçiminin bedelleri böyle yüksek olabildiğinden, bazı durumlarda canlılar seri tek eşlilik veya eş dışı çiftleşme stratejilerine yönelirler. Eş dışı çiftleşme kuşlarda çok yaygındır (Petrie ve ark. 1998, Stutchberry 1998). Tek eşlilik, bir dişinin yavruları arasındaki genetik çeşitlilik potansiyelini azaltır. Dişi, hayatı boyunca birden fazla erkekle çiftleşerek yavruları arasındaki genetik çeşitliliğin daha yüksek olmasını sağlar. Tek eşliliğin ortak yavru bakımı ve bölgesel kaynakların kullanımı gibi yararları, ya bir seferde sadece bir eşle çiftleşme ya da eş dışı eşleşmeleri gizlemeyle idame ettirilir.

Görsel 4. Mavi ayaklı sümsük kuşları. Bu mavi ayaklı sümsük kuşları gibi birçok kuş türü tek eşlidir. Fotoğraf Michelle O. Krasnec’a aittir.
Görsel 4. Mavi ayaklı sümsük kuşları. Bu mavi ayaklı sümsük kuşları gibi birçok kuş türü tek eşlidir. Fotoğraf Michelle O. Krasnec’a aittir.
Nature Education

Çok Karılılık (Polijini)

Çok karılılık, bir erkeğin birden çok dişiyle birlikteliğidir. Bu çiftleşme sistemi birkaç kuş ve böcekte görülür, fakat en çok memelilerde yaygındır. Çok karılılık, üreme uyum başarılarını artırmak için erkekler tarafından kullanılan bir stratejidir.

Tüm Reklamları Kapat

Kaynak Savunma Amaçlı Çok Karılılık

Kaynak savunma amaçlı çok karılılıkta, dişi grupların elde etmek istediği bir kaynağı eline geçirmek ve dolayısıyla o dişilerle çiftleşme önceliğini edinmek isteyen erkekler, kaynak için birbirleriyle rekabet ederler (Beletsky 1994). Böylelikle bölgedeki her bir erkek başarılı çiftleşme için gerekli olan kaynaklara odaklanır (McCracken 1981).

Haremler

Çok karılılığın bir başka yaygın tipi bir hareme, yani bir erkek tarafından savunulan dişi grubuna katılmaktır. Dişiler başlangıçta grup savunması nedeniyle hareme katılabilirler veya bir erkek tarafından bir araya getirilebilirler. Erkekler grupların kontrolü için rekabet ederler. Haremlerde genellikle gruptaki dişiler arasında egemenlik hiyerarşisi gözlenir.

Lekler

Lek, bir eşin dikkatini çekmeyi isteyen erkekler topluluğudur. Lek içindeki erkekler genellikle cinsel gösteriler yaparlar. Diğer birçok çiftleşme sisteminin aksine, lekler kaynaklarla ilişkili değildir. Erkekler, özellikle çekici dişilerin yakınında veya dişilerin çok geçtiği yerlerde toplanırlar (Lank ve ark. 1995, Aspbury & Gibson 2004). Tek başına kalmış hemcinslerine göre dişileri daha çok çektikleri için erkeklerin lekler oluşturdukları düşünülmektedir. Daha çok dişinin dikkatini çekmek, üreme başarılarını artırmak için erkekler tarafından kullanılan bir stratejidir.

Çok Kocalılık (Poliandri)

Çok kocalılık bir dişi ile birçok erkeğin oluşturduğu bir gruptur ve dişiye birden çok çiftleşme seçeneği sağlayarak üreme başarısını sağlama almada yardım eden bir üreme stratejisidir.

Tüm Reklamları Kapat

Kaynak Savunma Amaçlı Çok Kocalılık

Benekli düdükçünlerde kaynakları, dolayısıyla da erkekle çiftleşme birlikteliklerini dişiler kontrol ederler (Oring ve ark. 1994).

İşbirliği Amaçlı Çok Kocalılık

Galapagos şahini işbirliği amaçlı çok kocalılık sergiler. Bu şahinlerde gruptaki bütün erkekler dişiyle çiftleşir ve yavrular için yiyecek ve gerekli şeyleri hep beraber sağlarlar (Fabborg ve ark. 1995).

Çok Karılı-Kocalılık (Poligandri)

Bazı çiftleşme sistemlerinde grup içindeki erkek-dişi bağları daha serbesttir. Çok karılı-kocalı gruplarda birden çok dişi ve erkek birbirleriyle çiftleşir, erkekler birkaç dişinin yavrusuna bakabilirler. Şempanzeler ve bonobolar, erkek ve dişi gruplarının bir arada yaşayıp eş rekabeti ile daha az vakit kaybetmelerini sağlayan bu stratejiyle hareket ederler. Çok karılı-kocalılık dişi açısından avantajlı olabilir, çünkü bu durum babalık karışıklığına neden olur, böylece hem yavruların öldürülmesinde düşüş hem de yavruların bakımında birden çok erkeğin dişiye yardımcı olması sağlanır (Hrdy 1981, 2000).

Rastgele Çiftleşme

Rastgele çiftleşmede çiftler arasında bağlılık yoktur; bazen seçici davransalar da erkekler ve dişiler çoğunlukla gelişigüzel çiftleşirler. Eşini seçmek cinsiyetlerin biri veya her ikisi için de genellikle avantajlı olduğundan öngörülemeyen çevre ortamında yaşayan türlerde rastgele çiftleşme gerçekleşebilir (Birkhead 2000, Burton 2002).

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Mutfak Sırları

“Vücudunuz bir tapınak değil, bir eğlence parkı. Tadını çıkarın…”

“Pazartesileri deniz mahsulü sipariş etme!” Anthony Bourdain’in acımasızca dürüst, bir o kadar da komik bir dille anlattığı hatıralarındaki en masum tavsiyelerden biri bu. Sahil barlarından zirvedeki restoranlara, bulaşıkçılıktan büyük şefliğe, Tokyo’dan Paris’e oradan New York’a, isyanlar ve alevlerle dolu bir mesleğin sunabileceği hemen her şeyi yaşayan Anthony Bourdain, bunları anlatmaya karar verince ortaya Mutfak Sırları çıktı: mutfak kapısının ardına, aşçılık dünyasının karanlık tarafına doğru macera dolu bir yolculuk. Ağzınızı sulandıracak kadar lezzetli, gülmekten karnınızı ağrıtacak kadar eğlenceli.

Mutfak Sırları yayımlanır yayımlanmaz kült bir esere dönüştü ve Bourdain’e aşçılık kariyerinin çok daha ötesinde bir tanınırlık sağladı. Elinizdeki baskı, kendisinin ölümünden önce kitaba elyazısıyla yaptığı küçük eklemeleri, yorumları da içeren özel bir edisyon.

“Bir Stephen King romanından daha sürükleyici.”

Sunday Times

“Onun sesini duyan herkes yeni bir şeyler duyacağını, hayatta tanışamayacağı insanların hikâyesine şahit olacağını biliyordu.”

Elif Key, Cumhuriyet

Devamını Göster
₺84.00
Mutfak Sırları

Sperm Rekabeti

Sperm rekabeti her ne kadar tek başına bir çiftleşme sistemi tipi değilse de çiftleşme sistemlerinde önemli bir rol oynayan bir erkek erkeğe rekabet şeklidir. Eğer bir dişiyle kısa bir süre içerisinde birden çok erkek çiftleşirse rekabet erkeklerin spermlerini boşaltmalarından sonra gerçekleşebilir (Fisher & Hoekstra 2010). Diğer bir deyişle, erkek spermlerini boşaltır boşaltmaz yumurtaya ilk ulaşan onun spermleri olmalıdır. Bu durum, dış döllenme ile üreyen hayvanlarda daha belirgindir. Suda yaşayan hayvanlarda, ki gametlerini suya boşaltırlar, en çok sperm boşaltan hayvanlar ve tabii ki çok iyi yüzebilen spermler en çok yavru üretme olasılığına sahiptirler (Stoltz & Neff 2006). İç döllenme ile üreyen hayvanlarda da sperm rekabeti yaşanır. Birden çok erkekle çiftleşen dişilerde erkeğin kendi üreme başarısına olanak sağlamak için birçok mekanizma evrimleşmiştir. Örneğin kızböceklerinin bir türünde, çiftleşmeden önce erkek dişide halihazırda bulunan spermleri fiziksel olarak çıkarır (Waage 1979). Erkeklerle başarılı bir üreme sağlamanın zorluğuna sperm rekabeti de ek bir zorluk getirir.

Sonuçlar

Genlerini sonraki kuşağa başarıyla aktarmak için hayvanların uygun bir eş seçmeleri gerekir. Uygun bir eş seçememe düşük üreme başarısına, hatta hiç üreyememeye yol açar; yani düşük uyum başarısına yol açar. Fakat üreme başarısı eşlerin sayısına ve çiftleşmenin ötesine uzanan sosyal etkileşimlere de bağlıdır. Bilim insanları sosyal etkileşimleri sınıflandırarak tek eşlilik, çok karılılık gibi farklı çiftleşme sistemi tipleri belirleyebilmişlerdir. Bu makalede anlatılan çiftleşme sistemleri üreme başarısı elde etmek için kullanılan çeşitli stratejileri sunar. Hayvanlardaki çiftleşme sistemlerinin çeşitliliği, karmaşık bir evrimsel problemin sağlayabileceği inanılmaz çeşitlilikteki çözümlere harika bir örnektir.

Sözlük

Bateman Prensibi: Dişilerin neredeyse her zaman yavru üretimine erkeklerden daha fazla enerji harcadığına ve dolayısıyla çoğu türde dişilerin, diğer cinsiyetin elde etmek için uğruna yarışacağı sınırlayıcı bir kaynak olduğuna dair kuram.

Çok karılılık: Bir erkeğin birçok dişiyle birlikte olduğu bir çiftleşme sistemi.

Çok kocalılık: Bir dişinin birçok erkekle eşleştiği bir çiftleşme sistemi.

Genetik Rekombinasyon: DNA değişimi yaparak yavrulardaki alel çeşitliliğini oluşturma süreci; genellikle eşeyli üreme sırasında gerçekleşir.

Harem: Tek bir erkekle birlikte olan bir grup dişi. Genellikle haremdeki erkek, dişilerden oluşan grubunu korur.

Kaynak savunma amaçlı çok karılılık: Erkeklerin çiftleşme başarısı için gerekli kaynakların olduğu bölgede egemenlik kurduğu bir çiftleşme sistemi. Bu sistemde birden çok dişi erkeğin egemenliğindeki bölgede ona katılır.

Lek: Bir eşin dikkatini çekmeyi isteyen erkekler topluluğunun oluşturduğu bir çiftleşme sistemi. Lekler kaynaklarla ilişkili değildir; bununla birlikte Leklerin tek bir erkeğin çekeceğinden daha fazla dişiyi çektiği düşünülmektedir.

Rastgele çiftleşme: Çiftler arasında bağlılığın olmadığı bir çiftleşme sistemi. Bu sistemde erkekler ve dişiler gelişigüzel çiftleşirler.

Tüm Reklamları Kapat

Seri tek eşlilik: Hayvanların bir çiftleşme mevsimi için bir eşle eşleştiği, fakat hayatı süresince eşlerini değiştirdiği bir çiftleşme sistemi.

Sosyal tek eşlilik: Tek bir erkekle tek bir dişinin eşleşme davranışı.

Uyum başarısı: Genlerini sonraki kuşağa geçiren bir bireyin üreme başarısının göreceli ölçüsü.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

 1. Aspbury, A. S. & Gibson, R. M. Long range visibility of greater sage-grouse leks: A GIS-based analysis. Animal Behaviour 67, 1128-1132 (2004).
 2. Bateman, A. J. Inter-sexual selection in Drosophila. Heredity 2, 349-368 (1948).
 3. Coleman, S. W. et al. Female preferences drive the evolution of mimetic accuracy in male sexual displays. Biological Letters 3, 463-466 (2007).
 4. Beletsky, L. D. & Orians, G. H. Site fidelity and territorial movements of males in a rapidly declining population of yellow-headed blackbirds. Behavioral Ecology and Sociobiology 34, 257-265 (1994).
 5. Birkhead, T. Promiscuity: An Evolutionary History of Sperm Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.
 6. Burton, C. Microsatellite analysis of multiple paternity and male reproductive success in the promiscuous snowshoe hare. Canadian Journal of Zoology80, 1948-1956 (2002).
 7. Faaborg, J. et al. Confirmation of cooperative polyandry in the Galapagos hawk (Buteo galapagoensis). Behavioral Ecology and Sociobiology 36, 83-90 (1995)
 8. Fisher, H. S. & Hoekstra, H. E. Competition drives cooperation among closely related sperm of deer mice. Nature 463, 801-803 (2010).
 9. Grether, G. Intrasexual competition alone favors a sexually dimorphic ornament in the rubyspot damselfly Hetaerina americanaEvolution 50, 1949-1957 (1996).
 10. Hauber, M.E. & Lacey, E.A. Bateman's principle in cooperatively breeding vertebrates: The effects of nonbreeding alloparents on variability in female and male reproductive success. Integrative and Comparative Biology 45, 903-914 (2005).
 11. Hrdy, S. B. The Woman That Never Evolved. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981.
 12. Hrdy, S. B. The optimal number of fathers: Evolution, demography, and history in the shaping of female mate preferences. Annals of the New York Academy of Sciences 907, 75-96 (2000).
 13. Kellogg, K. A. et al. Intraspecific brood mixing and reduced polyandry in a maternal mouth-brooding cichlid. Behavioral Ecology 9, 309-312 (1998).
 14. King, K. C. et al. The geographic mosaic of sex and the Red Queen. Current Biology 19, 1438-1441 (2009). 
 15. Lank, D. B. et al. Genetic polymorphism for alternative mating-behavior in lekking male ruff Philomachus pugnaxNature 378, 59-62 (1995).
 16. Lande, R. Models of speciation by sexual selection on polygenic traits. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 78, 3721-3725 (1976).
 17. McCracken, G. F. & Bradbury, W. Social organization and kinship in the polygynous bat Phyllostomus hastatus. Behavioral Ecology and Sociobiology 8,11-34 (1981).
 18. Oring, L. W. et al. Mate acquisition tactics in polyandrous spotted sandpipers (Actitis macularia): The role of age and experience. Behavioral Ecology 5,9-16 (1994).
 19. Petrie, M. et al. The degree of extrapair paternity increases with genetic variability could be characterized as cryptic polyandry. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 16, 9390-9395 (1998).
 20. Rosenthal, G. G., & Evans, C. S. Female preference for swords in Xiphophorus helleri reflects a bias for large apparent size. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 95, 4431-4436 (1998).
 21. Simon, J. C. et al. Ecology and evolution of sex in aphids. Trends in Ecology and Evolution 17, 34-39 (2002).
 22. Stoltz, J. A. & Neff, B. D. Sperm competition in a fish with external fertilization: The contribution of sperm number, speed and length. Journal of Evolutionary Biology 19, 1873-1881 (2006).
 23. Stutchberry, B. J. M. Breeding synchrony best explains variation in extrapair mating system among avian species. Behavioral Ecology and Sociobiology43, 221-222 (1998).
 24. Waage, J. K. Dual function of the damselfly penis: Sperm removal and transfer. Science 203, 916-918 (1979).
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
2
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Tebrikler! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature Education | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 06/02/2023 13:15:39 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/480

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Meyve
Sürüngen
Sinirbilim
Kanat
Veri Bilimi
Avcı
Doğa
Hızlı
Sinek
Biyocoğrafya
Radyo
Nüfus
Eşcinsellik
Anne
Besin
Sıcak
Habercilik
Beslenme Bilimi
Sahte
Neandertal
Hava
Türlerin Kökeni
Kalp
Psikiyatri
Öğrenme
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
M. O. K. C. N. C. &. M. D. Breed, et al. Eşeyli Üreyen Hayvanlarda Çiftleşme Sistemleri. (6 Aralık 2017). Alındığı Tarih: 6 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/480
Breed, M. O. K. C. N. C. &. M. D., Ölez, Ş., Öztürk, O. (2017, December 06). Eşeyli Üreyen Hayvanlarda Çiftleşme Sistemleri. Evrim Ağacı. Retrieved February 06, 2023. from https://evrimagaci.org/s/480
M. O. K. C. N. C. &. M. D. Breed, et al. “Eşeyli Üreyen Hayvanlarda Çiftleşme Sistemleri.” Edited by Osman Öztürk. Translated by Şule Ölez, Evrim Ağacı, 06 Dec. 2017, https://evrimagaci.org/s/480.
Breed, Michelle O. Krasnec, Chelsea N. Cook & Michael D.. Ölez, Şule. Öztürk, Osman. “Eşeyli Üreyen Hayvanlarda Çiftleşme Sistemleri.” Edited by Osman Öztürk. Translated by Şule Ölez. Evrim Ağacı, December 06, 2017. https://evrimagaci.org/s/480.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.