Bu Reklamı Kapat

Erken Dönemde Gelişen Artrit, Erkeklerin Üreme Yeteneğini Azaltıyor Olabilir!

Erken Dönemde Gelişen Artrit, Erkeklerin Üreme Yeteneğini Azaltıyor Olabilir!
Bu Reklamı Kapat
Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
4 dakika
2,040 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 5 ay öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Annals of the Rheumatic Diseases'de yayınlanan bir araştırmanın bulduğuna göre romatoid artrit veya diğer enflamatuvar artrit türlerinden biri, üremenin en yoğun olduğu yıllardan önce veya bu yıllarda gelişecek olursa, erkeklerin üreme verimliliğini azaltabilir.[1]

Bulgular, inflamatuar artritin daha az çocuk sahibi olma, daha yüksek kısırlık oranları, istemsiz çocuksuzluk ve düşük sperm kalitesi gibi doğurganlık sorunları ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

Romatoid artrit, psoriatik artrit, jüvenil idiyopatik artrit ve ankilozan spondilit (omurga, eklemler ve tendon-kemik eklemlerinin iltihabı) gibi hastalıkları içeren inflamatuar artrit; daha önceden yapılan araştırmalar sonucunda erkek kısırlığı, erektil disfonksiyon ve yetersiz testosteron ve/veya sperm üretimi (hipogonadizm) ile ilişkilendirilmiştir.

Bu Reklamı Kapat

Ancak inflamatuar artritin erkeklerin çocuk sahibi olma yeteneği üzerindeki etkisi büyük ölçüde bilinmemekteydi.

Bunu daha fazla araştırmak için araştırmacılar, inflamatuar artrit teşhisi konan erkekler arasında doğurganlık oranını veya erkek başına düşen çocuk sayısını tanı anındaki yaşlarına göre karşılaştırdı. Bu karşılaştırma için 3 grup kullanıldı: 30 veya daha genç; 31 ile 40 arası (en yüksek üreme yılları olarak kabul edilir) ve 41 yaş ve üstü. Katılımcılar, Eylül 2019 ile Ocak 2021 arasında Hollanda genelinde 8 farklı hastaneden seçildi.

40 yaşından büyük ve daha fazla çocuk yapmayacağını belirten 628 kişi, inflamatuar artrit teşhisi konmadan önce ve sonra sahip oldukları tıbbi ve doğurganlık sorunları hakkında bir anket doldurdu.

Bu Reklamı Kapat

Araştırmacılar ayrıca, her erkek için; toplam gebelik sayısını, istenen aile büyüklüğünü, çocuksuz erkeklerin oranını ve doğurganlık sorunlarına yönelik tıbbi değerlendirmelerin sonuçlarını karşılaştırdı.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Mevcut yaş, eğitim durumu, kardiyovasküler hastalık öyküsü, bir eşin kısırlığı gibi potansiyel olarak etkili faktörlere göre ayarlandıktan sonra, 30 yaşından önce herhangi bir türde inflamatuar artrit teşhisi konan erkeklerin, diğer iki yaş grubundaki erkeklere göre önemli ölçüde daha az çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Bu erkeklerin ortalama 1.32 çocuğu vardı ve bu oran 31 ile 40 yaşları arasında teşhis edilenler için 1.56 ve 41 ya da daha büyük olduklarında teşhis edilenler için 1.88 idi. 30 yaşından önce veya 30 yaşında teşhis konan erkeklerin de, 31 ve 40 yaşları arasında (1,73) veya daha yaşlı erkeklere (1,98) göre daha az gebelik oranı (1,45) vardı.

Hollanda'da her 4-5 erkekten 1'i çocuksuzdur. Katılımcılar arasından 143 kişinin (%22'nin biraz üzerinde) çocuğu yoktu ve yaklaşık üçte ikisinin (99 kişi veya %69) çocuksuz olma nedeni, çocuk istemiyor olmalarıydı. Bir kez daha, çocuksuz erkeklerin yüzdesi, 30 yaşından önce veya 30 yaşında teşhis edilenlerde (34 erkek veya %45), 31-40 yaşları arasında teşhis edilenlere (27 erkek veya %39) ve 40'lı yaşlarında teşhis edilenlere göre önemli derecede daha yüksekti (59 erkek veya %17).

Dahası, çocuk istemesine rağmen çocuğu olmayan erkeklerin oranı 3 grup arasında önemli ölçüde farklıydı: 30 yaş altı grupta 16 kişi (%12), 31-40 yaş arası grupta 15 kişi (%10) 40'lu yaşlarındaki grupta 13 kişi (%4). Çocuk istemediği için çocuğu olmayanlar da farklı orandaydı: 30 yaş altı grupta 29 kişi (%25), 31-40 yaş grubunda 24 kişi (%18) ve 40'lı yaş grubunda 46 kişi (%15).

Ancak gönüllü olarak çocuk sahibi olmayanlar arasında, "Hastalığım, çocuk sahibi olma isteğimi azalttı." ifadesi, en genç yaşta teşhis konan erkekler tarafından diğer iki yaş grubundakilere göre daha yüksek derecelendirildi.

Bu Reklamı Kapat

30 yaşlarında veya 30 yaşından önce (%17) ve 31-40 yaşlarında (%10) teşhis konulan erkeklerin sayısı, daha büyükken teşhis edilen erkeklere göre (%5.5) son çocuk sayılarından memnun olmadıklarını söylediler. Bu erkeklerin yaklaşık üçte biri, daha az çocuk sahibi olmalarının birincil neden(ler)i olarak teşhislerini ve/veya bununla ilişkili tıbbi tedaviyi gösterdi.

Daha büyük yaş grubuyla karşılaştırıldığında, doğurganlığın en yüksek olduğu yıllardan önce veya bu yıllarda teşhis konanların önemli ölçüde daha fazlası, doğurganlık sorunları için tıbbi olarak değerlendirildiğini ve bunun sonucunda sperm kalitesinin düşük olduğunu bildirdi.

Arzu edilen çocuk sayısı, teşhis konan erkeklerde en yüksek üreme yıllarından önce ve sırasında daha düşük olsa da, bu, genel olarak 3 grup arasında önemli ölçüde farklılık göstermedi ve Hollanda'nın genel nüfusu için erkek başına bildirilen rakama benzedi. Ancak, araştırmacılar şöyle diyor:

İstenen ve nihai çocuk sayısı arasındaki fark, üreme yılları öncesinde ve sırasında teşhis edilen erkeklerde önemli ölçüde daha büyüktü; bu, düşük doğurganlık oranlarının öncelikle azalan doğurganlık potansiyelinden etkilendiğini ve ebeveynlik arzusunun azalmasından etkilendiğini gösteriyor.

Bu gözlemsel bir çalışmadır ve bu nedenle kesin bir sebep oluşturamaz. Ve araştırmacılar, ankete düşük yanıt oranı (1841 erkekten 628'i) dahil olmak üzere çeşitli uyarılara dikkat çekerken, üreme verimliliği sorunları olan erkeklerin bu tür araştırmalara katılmaya daha istekli olabileceğini, dolayısıyla örneklemin yanlı olabileceğini de vurguluyorlar.

Bu Reklamı Kapat

Kısırlık oranları, 30 yaşından önce veya 30 yaşında teşhis edilen erkeklerin partnerleri arasında da daha yüksekti.

Yine de araştırmacılara göre, bulunan bulgular için bazı makul biyolojik açıklamalar var. Tümör nekroz faktörü (TNF) gibi inflamatuar artrit ile ilişkili immün yanıtta yer alan birkaç inflamatuar protein, testis stabilitesini ve sperm üretimini düzenlemede anahtar rollere sahiptir.

Artriti tedavi etmek için kullanılan ilaçların da bir rolü olabileceğini öne sürüyorlar. Hipogonadizm ve düşük sperm kalitesi gibi yan etkiler sıklıkla kullanılan immünosupresif maddelerle ilişkilendirilmiştir.

Kısırlık kliniklerine giden, istemeden çocuğu olmayan erkekler arasında, 4'te 1'inin cinsel işlevi etkileyebilecek ilaçlar, 10'da 1'inin ise doğurganlığın bozulmasıyla ilişkili ilaçlar aldığı tahmin edilmektedir.

Araştırmacılara göre, tanılarıyla ilişkili birkaç psikososyal faktör de düşük doğurganlık oranına katkıda bulunmuş olabilir. Şöyle diyorlar:

Teşhis ve tedavisi ile ilgili sorunlar veya endişeler nedeniyle ve tıbbi tavsiyeye (veya eksikliğine) dayanarak, inflamatuar artritli erkekler ve eşleri gönüllü olarak çocuksuz kalmaya veya ebeveyn olma planlarını ertelemeye karar verdiler. Bu psikososyal faktörler, üreme çağının zirvesinden önce teşhis edilen erkekler için özel bir öneme sahipti.
Okundu Olarak İşaretle

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

Medya İrtibat
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 1
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ L. F. Perez-Garcia, et al. (2021). Impaired Fertility In Men Diagnosed With Inflammatory Arthritis: Results Of A Large Multicentre Study (Ifame-Fertility). Annals of the Rheumatic Diseases, sf: annrheumdis-2021-220709. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-220709. | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/01/2022 13:01:07 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10820

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Kuantum
Toprak
Hayvan Davranışları
İstatistik
Element
Kemik
Rna
Sivrisinek
Obstetrik
Meteor
Yayılım
Meyve
Diş Sorunları
Egzersiz
Irk
Hava
Yavru
Nadir
Manyetik Alan
Sinek
Canlı Cansız
Çocuklar İçin Bilim
Deri
Yörünge
Uluslararası Uzay İstasyonu
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et