Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

COVID-19 Virüsü Olan SARS-CoV-2, Hangi Hücreleri Hedef Alıyor?

Akciğer, Geniz Yolu ve Bağırsakta Enfeksiyona Daha Duyarlı Olan Spesifik Hücreler Keşfedildi ve Bu, COVID-19'a Yönelik İlaç Araştırmalarına Hız Katabilir!

COVID-19 Virüsü Olan SARS-CoV-2, Hangi Hücreleri Hedef Alıyor? NIAID-RML
Enfekte olan hastadan izole edilen SARS-CoV-2 virüsünün laboratuvarda kültüre edilmiş hücrelerin yüzeyinden ortaya çıkışı
6 dakika
2,930
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 3 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

MIT'deki araştırmacılar; MGH, MIT ve Harvard Ragon Enstitüsü (İng: the Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard); MIT ve Harvard Broad Enstitüsü (İng: the Broad Institute of MIT and Harvard) ve dünyanın dört bir yanından diğer meslektaşları ile, COVID-19 pandemisine neden olan koronavirüsün hedefleri gibi görünen belirli tip hücreleri tespit ettiler.

Araştırmacılar, farklı hücre tiplerinde bulunan RNA ile ilgili mevcut verileri kullanarak, SARS-CoV-2 virüsünün insan hücrelerine girmesine yardım eden iki proteini ifade eden (İng: "expression") hücreleri araştırdılar. Akciğer, geniz yolu ve bağırsakta bu proteinlerin her ikisi için de diğer hücrelerden çok daha fazla RNA ifade eden hücre alt kümeleri buldular.

Tüm Reklamları Kapat

Araştırmacılar, bu bulguların yeni ilaç tedavileri geliştirmeye çalışan ya da COVID-19'u tedavi etme amacıyla uygun hale getirilebilecek mevcut ilaçları test eden bilim insanlarına rehberlik etmesini umuyor.

Pfizer-Laubach Kariyer Geliştirme Kimya doçenti, MIT Tıp Mühendisliği ve Bilim Enstitüsünü (IMES) çekirdek üyesi, Koch Bütünleştici Kanser Araştırma Enstitüsü'nün misafir üyesi, Ragon Enstitüsü'nün ortak üyesi ve Broad Enstitüsü'nde bir enstitü üyesi olan Alex K. Shalek şunları söylüyor:

Tüm Reklamları Kapat

Hedefimiz, toplumu bilgilendirmek ve verileri insanca mümkün olan en hızlı sürede paylaşmaktır. Böylece bilimsel ve tıbbi topluluklarda devam eden çabaları hızlandırmaya yardım edebiliriz.

Shalek ve şu an Boston Çocuk Hastanesi'nde kendi laboratuvarını yöneten eski MIT doktora sonrası araştırmacısı Jose Ordovas-Montanes, 22 Nisan'da Cell'de çıkan çalışmanın kıdemli yazarlarıdır. Yazının baş yazarları; MIT lisansüstü öğrencileri olan Carly Ziegler, Samuel Allon, Sarah Nyquist ve Güney Afrika'daki Durban'da bulunan Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde bir araştırmacı olan Ian Mbano'dur.

Enfekte olmuş bir hastadan izole edilen SARS-CoV-2 virüsünün laboratuvarda kültüre edilmiş hücrelerin yüzeyinden ortaya çıkışı
Enfekte olmuş bir hastadan izole edilen SARS-CoV-2 virüsünün laboratuvarda kültüre edilmiş hücrelerin yüzeyinden ortaya çıkışı
NIAID-RML

Verilere Derinlemesine Bakış

SARS-CoV-2 salgını başladıktan kısa bir süre sonra bilim insanları, viral "mızrak" (İng: "spike") proteinin insan hücrelerinde anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) olarak bilinen reseptöre bağlandığını keşfetti. Başka bir insan proteini olan TMPRSS2 adlı enzim, hücreye girmesine olanak sağlamak için koronavirüs spike proteinini aktive etmeye yardımcı oluyor. Bağlanma ve aktivasyonun kombine edilmesi virüsün konak hücre içine girmesine olanak sağlıyor. Ordovas-Montanes şöyle diyor:

Bu proteinlerin rolünün biyokimyasal olarak doğrulandığını fark ettiğimiz gibi bu genlerin bizim mevcut veri kümelerimizde nerede olduklarını görmek için bakmaya başladık. Bu virüsün asıl olarak hedefleyebileceği hücreleri araştırmaya başlamak için gerçekten iyi bir pozisyondaydık.

Shalek'in laboratuvarı ve dünya çapındaki diğer birçok laboratuvar, belirli bir hücre tipinde hangi genlerin açıldığını belirlemek için tek hücreli RNA sekanslama teknolojisini kullandıkları on binlerce insan, insan-harici primat ve fare hücresinde büyük ölçekli çalışmalar gerçekleştirdi. Nyquist, geçen yıldan beri Broad Enstitüsü'ndeki arkadaşları ile bu veri kümelerinin büyük bir koleksiyonunu tek bir yerde depolamak için bir veri tabanı kuruyordu; bu veri tabanı, araştırmacıların belirli hücrelerin çeşitli bulaşıcı hastalıklardaki potansiyel rollerini çalışmalarına olanak sağlıyordu.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Verilerin çoğu, amacı insan vücudundaki her hücre tipi için gen aktivitesinin karakteristik modellerini listelemek olan İnsan Hücre Atlası Projesi'ne bağlı laboratuvarlardan geldi. MIT ekibinin bu çalışma için kullandığı veri kümeleri akciğerler, geniz yolu ve bağırsaktan yüzlerce hücre tipini içeriyordu. Araştırmacılar Covid-19 çalışması için bu organları seçti; çünkü önceki kanıt, virüsün bu organların her birini enfekte edebildiğini göstermişti. Daha sonra, sonuçlarını etkilenmemiş organlardaki hücre tipleriyle kıyasladılar. Shalek şunları söylüyor:

Bu inanılmaz bilgi deposuna sahip olduğumuzdan dolayı enfeksiyon için olası hedef hücrelerin neler olduğuna bakmaya başlayabildik. Bu veri kümeleri spesifik olarak Covid'i çalışmak için hazırlanmamış olsa da orayla ilişkisi olan bazı şeyleri tanımlamada bize umut verici şekilde hızlı bir başlangıç yaptırmıştır.

Araştırmacılar; geniz yolunda mukus üreten goblet hücrelerinin, SARS-CoV-2'nin hücreleri enfekte etmek için kullandığı her iki protein için de RNA eksprese ettiklerini buldu. Akciğerlerde, bu proteinlerin RNA'larını başlıca tip 2 pnömosit isimli hücrelerde buldular. Bu hücreler, akciğerdeki alveollerin (hava kesecikleri) yüzeyini kaplamaktadır ve onları açık tutmakla sorumludur.

Bağırsakta, bazı besinlerin emiliminden sorumlu olan emici enterosit isimli hücrelerin bu iki protein için RNA'ları diğer bağırsak hücre tiplerinden daha fazla eksprese ettiklerini buldular. Ordovas-Montanes şöyle diyor:

Bu, hikayenin tamamı olmayabilir ama kesinlikle çalışma alanının önceden durduğu yerden çok daha belirgin bir tablo çiziyor. Şu an bir miktar güven ile söz konusu reseptörlerin bu dokulardaki spesifik hücrelerde eksprese edildiğini söyleyebiliriz.

Enfeksiyonla Mücadele

Ayrıca araştırmacılar verilerinde şaşırtıcı bir olguyu da gördüler. ACE2 geninin ekspresyonu, vücudun viral enfeksiyonlara yanıt olarak ürettiği bir protein olan interferonla açıldığı bilinen genlerin ekspresyonu ile ilişkili gibi görünmekteydi. Araştırmacılar, bunu daha fazla incelemek için hava yolunu kaplayan hücreleri interferonla muamele ettikleri yeni deneyler yürüttüler ve bu muamelenin gerçekten de ACE2 genini açtığını ortaya çıkardılar.

İnterferon, viral replikasyona müdahale ederek ve bağışıklık sistemi hücrelerini aktif hale getirmeye yardım ederek enfeksiyonu gidermeye yardımcı oluyor. Önceki çalışmalar, ACE2'nin akciğer hücrelerinin hasarı tolere etmesine yardımcı olmada bir rol oynadığını ileri sürüyordu; fakat bu, ACE2'nin ilk kez interferon yanıtı ile ilişkilendirilişidir.

Tüm Reklamları Kapat

Bulgu, koronavirüsün bazı proteinleri kendi kullanımı için ele geçirerek konak hücrelerin doğal savunmalarından faydalanmak üzere evrimleşmiş olabileceğini ileri sürüyor. Ordovas-Montanes şöyle diyor:

Bu, tek örnek değil. Koronavirüsün ve konak hücrelere girmenin yolları olarak interferonla uyarılmış genleri bizzat hedefleyen diğer virüslerin başka örnekleri de var. Bir bakıma; bu, konak hücrenin en güvenilir yanıtı.

İnterferon, viral enfeksiyonlara karşı pek çok yararlı etkiye sahip olduğu için bazı zamanlarda hepatit B ve hepatit C gibi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. MIT ekibinin bulguları, interferonun Covid-19 ile mücadeledeki olası rolünün karmaşık olabileceğini öne sürüyor. Bir taraftan, enfeksiyonu gideren genleri uyarabilir ya da hücrelerin zarara dayanmasına yardım edebilir. Fakat diğer bir taraftan, virüsün daha fazla hücreyi enfekte etmesine yardım eden ekstra hedefler sağlayabilir. Shalek şunları söylüyor:

Bu virüse karşı interferonun rolü hakkında geniş sonuçlar çıkarmak zordur. Bunu anlamaya başlamamızın tek yolu dikkatle kontrol edilmiş klinik deneylerden geçmektedir. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, bilgiyi ortaya koymaktır; çünkü insanların yapıyor olduğu çok sayıda hızlı klinik yanıt bulunuyor. Biz, insanların konu ile ilgili olabilecek şeylerin farkında olması için uğraşıyoruz.

Şu an, Shalek bu çalışmada tanımlanan hücreleri kapsayan doku modellerinin profilini çizmek üzere iş arkadaşları ile çalışmayı umuyor. Bu tip modeller, mevcut antiviral ilaçları test etmek ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunu nasıl etkileyebileceklerini tahmin etmek üzere kullanılabilirler.

MIT ekibi ve iş ortakları; bu çalışmada kullandıkları bütün verileri, kullanmak isteyen diğer laboratuvarlar için kullanılabilir hale getirdi. Shalek, bu çalışmada kullanılan verilerin çoğunun dünyanın dört bir yanından, paylaşım için çok istekli olan araştırmacıların işbirliği ile oluşturulduğunu söylüyor. Shalek şunları ekliyor:

Mümkün olan her yolla COVID'e karşı savaşa katkı sağlamakla ilgilenen çok sayıda farklı grubu kapsayan bilim topluluğundan inanılmaz bir bilgi akışı oldu. Dünya çapından çok sayıda laboratuvarın bunu denemek ve işbirliği içinde çözmek için bir araya gelişini görmek inanılmazdı.

Bu araştırma; Searle Scholars Programı, Beckman Genç Araştırmacı Programı, Pew-Stewart Kanser Araştırma İçin Bursiyerler Programı, Sloan Kimya Bursu, Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), Aeras Vakfı, Bill ve Melinda Gates Vakfı, Richard ve Susan Smith Aile Vakfı, Ulusal Genel Tıp Bilimleri Enstitüsü, Klinik ve Dönüşümsel Bilim Projesi Pilot Programı İçin UMass Merkezi ve Sağlık İşleri Savunma Müsteşarı Ofisi (İng: "the Office of the Assistant Secretary of Defense for Health Affairs") tarafından finanse edilmiştir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
16
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 4
 • Tebrikler! 4
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Güldürdü 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: ScienceDaily | Arşiv Bağlantısı
 • C. G. K. Ziegler, et al. (2020). Sars-Cov-2 Receptor Ace2 Is An Interferon-Stimulated Gene In Human Airway Epithelial Cells And Is Detected In Specific Cell Subsets Across Tissues. Cell. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 11/12/2023 14:48:07 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8611

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Kuşlar
Doğa Yasaları
Şüphecilik
Sosyal Mesafelendirme
Bilim Felsefesi
Tümör
Transkripsiyon
Nöron Hücresi
Algı
Fotosentez
Pandemik
Toprak
Evrimsel Tarih
Öğrenme Alanı
Temel
Kimyasal Bağ
Sinirbilim
İspat
Kuantum
İfade
Biyokimya
Kalp
Film
Böcekler
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
Soğukta Kas Tutulur mu?
Soğukta Kas Tutulur mu?
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
M. I. o. Technology, et al. COVID-19 Virüsü Olan SARS-CoV-2, Hangi Hücreleri Hedef Alıyor?. (26 Nisan 2020). Alındığı Tarih: 11 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8611
Technology, M. I. o., Üstal, A., Bakırcı, Ç. M. (2020, April 26). COVID-19 Virüsü Olan SARS-CoV-2, Hangi Hücreleri Hedef Alıyor?. Evrim Ağacı. Retrieved December 11, 2023. from https://evrimagaci.org/s/8611
M. I. o. Technology, et al. “COVID-19 Virüsü Olan SARS-CoV-2, Hangi Hücreleri Hedef Alıyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Alara Üstal, Evrim Ağacı, 26 Apr. 2020, https://evrimagaci.org/s/8611.
Technology, Massachusetts Institute of. Üstal, Alara. Bakırcı, Çağrı Mert. “COVID-19 Virüsü Olan SARS-CoV-2, Hangi Hücreleri Hedef Alıyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Alara Üstal. Evrim Ağacı, April 26, 2020. https://evrimagaci.org/s/8611.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close