Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Ensest Neden Ahlaki Olarak Yanlıştır?

Ensest Neden Ahlaki Olarak Yanlıştır? Dennis Jarvis
Lut ve kızları (Hendrick Goltzius, 1616)
7 dakika
54,443
Tüm Reklamları Kapat

İnsanların iğrenç ya da tatsız olarak görmeye eğilimli olduğu birçok şey var. Korku Faktörü gibi bazı TV programları bu hoşnutsuzluklardan yararlanıp insanlara bu duygularını rakiplerinden daha güçlü şekilde bastırabilmeleri karşılığında bazı ödüller vaadediyorlar. Programı izleyenlerin büyük çoğunluğu şahsen bu işe girişemeyeceklerini söyleseler de, başkalarının da bu tür davranışlarda bulunmaması gerektiği, zira bunun ahlaken yanlış olduğunu kimse iddia etmez. Evet, bütün bunlar belki korkutucu veya iğrenç, ama başkaları tarafından açıkça cezalandırılması gereken şeyler değil. Ya da en azından çoğu zaman böyle diyelim; bir keresinde eşek spermi içmeyi gerektiren bir gösteri, arkasından gelebilecek kınamalardan korkan yayıncının bölümü göstermekte tereddüt etmesine yol açmıştı. Peki canlı canlı hamam böceklerini yemek ya da kolunu örümceklerin arasına daldırmak gibi bazı iğrençlikleri çoğumuz ahlaken kınamıyorken, ensest gibi davranışların kınanmaya daha yatkın olduğunu ayırt edebilmemize ne yol açıyor olabilir?

Game of Thrones'da Ensest
Game of Thrones'da Ensest
Forbes

Konuyu incelemeye başlamak için öncelikle ensestten kaçınma yönünde kimi bilişsel mekanizmalar üzerine bazı araştırmaları gözden geçirebiliriz. Gen gözüyle bakıldığında kuramsal olarak ensestin cazip bir strateji olması gerekir. Bunun nedeni eşeyli üremenin işleyiş şeklidir: bir yabancıyla çiftleştiğinizde çocuklarınız sizin genlerinizin %50'sini taşıyacakken öz kardeşinizle çiftleştiğinizde bu oran %75'e çıkacaktır. Bu aşırı-akraba kardeşler de birbirleriyle çiftleşseler birkaç kuşak sonra insanlar hemen hemen kendi genetik ikizlerini dünyaya getiriyor olacaklardır. Ancak bu tür eşsoylu üremenin birtakım zararlı sonuçları olacağı görülüyor. Çok fazla ayrıntıya girmeden, eşsoylu üremenin neden çok da gözde bir strateji olmadığı için düşünülebilecek iki aday açıklama: ilki zararlı fakat oldukça az görülen alellerin birbirleriyle eşleşme şansını arttırması. Bunun sonucu da sıklıkla canlının uyumunu azaltan gelişim sorunlarıdır.

Tüm Reklamları Kapat

İkinci olasılık ise Kızıl Kraliçe savı olarak da adlandırılan durumdur. Buradaki temel fikir, bir başka canlının vücudunu kullanarak yaşayan eşeysiz parazitlerin ev sahiplerinden çok daha hızlı üremeleri. Bir insan nesli süresince bakteriler binlerce nesil üreyebilirler. Eğer genetik ikizlerimizi doğuruyor olsaydık, parazitler bu doğan yavruların vücutlarında yaşamaya da oldukça uyum sağlamış olurlar ve hemen onların vücutlarını da kullanmaya başlarlardı. Eşeyli üreme ile ortaya çıkan genetik çeşitlilik daha büyük ve daha uzun omurlu organizmaların parazitlerine karşı sürdürdükleri evrim yarışında geride kalmamalarına yardımcı olur. Birçok türde neden eşsoylu üremeden kaçınıldığına yönelik daha birçok sav olabilir; ancak bu noktada çıkarmamız gereken ders, organizmaların çoklukla sanki yakın akrabalarla çiftleşmekten kaçınacak şekilde tasarlanmış gibi görünmesidir. Ancak bu birçok türün çözmesi gereken bir sorunu da beraberinde getirir: yakın akrabalarınızı nasıl tanıyacaksınız? Mekansal bir uzaklık olmadığı sürece, organizmaların akraba olan ve olmayanları ayırt edip kimlerin çiftleşmek için en uygun olduğuna karar verebilmesi için bazı işaretlere gereksinimleri vardır.

İnsanlarda ensestten kaçınma üzerine belki de en çok bilinen araştırma ile başlayalım. Westermarck Etkisi, insanların erken yaşlarını birlikte geçirdikleri kişilere karşı cinsel yönden ilgisizleştiklerine işaret eder. Bu etkinin mantığı (kabaca) şöyle işler: bebekliğinizde anneniz öncelikle sizi emzirmek gerekliliğinden ötürü (en azından buna alternatif teknolojilerin gelişmesinden önce) size oldukça yüklü bir zaman ve enerji yatırımı yapar. Bu esnada sizin ve annenizin çevresinde bulunan kişilerin de yakınlarınız olması uzaktakilere göre daha olasıdır. Bu fiziksel yakınlığın derecesi de yakınınızdakilerle cinsel deneyimlere karşı ilgisiz olmanıza yolaçacak bir akrabalık göstergesi üretmelidir. Bu şekilde tanımlanmış bir etki, kontrollü deneylerde ölçülmeye pek uygun olmasa da, doğal şartlarda oluşmuş buna benzer kabul edilebilecek kimi ortamlar incelenebilir. Bunlardan biri İsrail'de çocukların benzer yaşlarda kızlı-erkekli karışık gruplarda beraber büyütüldüğü bir kibutz [İsrail'de bulunan kollektif çiftliklere verilen isim]. Bu kibutzda incelemeye alınan 3000 çocuk arasından aynı grupta büyütülenler arasında sadece 14 evlilik görülmüş ve bunların da tamama yakını 6 yaşından daha sonra bir araya getirilmiş kişiler arasında (Shepher, 1971).

Tüm Reklamları Kapat

Star Wars'da Ensest
Star Wars'da Ensest
IMDb

Ancak 2009'da Shor ve Simchai tarafından yapılan ve yukarıdaki araştırmayı izleyen bir araştırmaya göre böyle bir ortamda büyütülmüş olmak ensestten kaçınma mekanizmalarının tamamını tetikleyecek işaretleri sağlamıyor gibi görünüyor. İkili kibutzun 60 üyesi ile birbirlerine karşı olan duygularını inceleyen mülakatlarda bulunmuş. Örnek grubun yarısından biraz fazlası belli bir dönemde gruplarından kişilere karşı orta ya da güçlü düzeyde cazibe duyduklarını kaydetmişler; geri kalanların neredeyse tamamı da insanların öz kardeşlerine karşı olan cinsel duyguları sorgulandığında verdikleri iğrenme tepkisinin tersine cinsel kayıtsızlık göstermişler. Bu bulgu her ne kadar ilginç olsa da hem bu akran grubunun üyeleri arasında hemen hiç cinsel etkileşim olmadığı, hem de bu tür bir davranışa karşı hiçbir güçlü ahlaki engel hissedilmediği gerçeklerinin ışığında göz önüne alınmalıdır. 

Westermarck Etkisi gibi bir etki insanların neden yakınlarıyla ilişkiye girmeye pek de yatkın olmadıklarını açıklayabilir; ancak neden diğerlerinin de kendi yakınlarıyla ilişkiye girmesini ahlaken yanlış bulduklarını açıklayamaz. İnsanın kendi davranışlarını güdümlemek için ayıplanma hissi gerekmezken bu başkalarının davranışlarını güdümlemek için oldukça uygundur. Ensest söz konusu olduğunda davranışlarını güdümlemek isteyebileceğimiz kişiler genelde yakınlarımızdır. Lieberman ve grubunu 2003'te insanların ensest hakkındaki ahlaki tutumlarını belirleyen etkenler konusunda bazı öngörülerde bulunmaya yönelten de budur: yakınlarınız olması kuvvetle muhtemel kişilerin etrafınızda bulunması, özellikle bu kişiler karşı cinsten iseler... Çocukluktaki birlikteliğin süresi yakınlığı belirlemekte yaklaşık bir işaret olarak alınıyorsa, aynı süre kişinin ensestin kabul edilebilirliğine dair ahlaki görüşlerini belirlemekte de bir girdi olarak alınabilir demektir. Buna dayanarak Lieberman ve grubu 2003'te 186 kisi arasında başka birkaç değişkenin yanında diğer aile üyeleriyle birlikte yaşama geçmişleri ve ensestin ahlaken kabul edilemezliği yönündeki tutumlarını inceleyen bir anket düzenlemişler. 

Araştırma karşı cinsten bir kardeş ile beraber yaşama süresinin deneğin ensestle ilgili ahlaki yargılarını da belirlediğini ortaya koymuş. Kadınlar için bir erkek kardeşle toplam birlikte yaşanan yıl sayısı, ensestin yanlışlığı yönündeki yargılarla r = 0.23 oranında bağıntı göstermiş ve bu oran 0-10 yaş ya da 0-18 yaş aralığı incelendiğinde de değişmemiş; erkekler ve kız kardeşleri için ise 0-10 yaş arası incelendiğinde biraz daha yüksek oranlı (r = 0.29) bir bağıntı bulunmuşken inceleme aralığı 0-18 yaşa genişletildiğinde bağıntı oranı daha da yüksek çıkmış (r = 0.40). Kardeş sayışı, ebeveynlerin tutumu, cinsel eğilimler ve kişiler arasındaki yakınlık derecesi gibi etkenler denetlendiğinde dahi bu oranlar oldukça sabit kalmışlar. Birlikte yaşama süresi sabit tutulduğunda ise diğer etkenlerin hiçbirinin tek başına enseste karşı ahlaki tutumda belirleyici olmadığı görülmüş ve bu da birlikte yaşama süresinin bu ahlaki yargıları belirleyen en temel etken olduğu izlenimini uyandırmış. Öyleyse bu etki kibutzda neden görülememişti?

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kibutzda olması beklendiği şekilde eğer yakınlık belirtileri tam değilse bu tür ilişkilere karşı ahlaki kınamanın da tam olmaması gerektiğini beklemeliyiz. Ne yazık ki bu konuda çok iyi veriler yok, ancak Shor ve Simchai'nin 2009 araştırması temel alındığında kibutzda bu tür ilişkilere karşı gerçek ailelerde görülene yakin hiçbir kınama görülmüyor. Bu araştırma birbirine daha bağlı grupların akranlarına karşı daha az cinsel ilgi duyduklarını gösteriyor; bu da Lieberman ve grubunun 2003 araştırmasını doğrulayan bir bulgu: birbirlerine bağlı gruplar ne kadar çok birlikte zaman geçirir ve bundan kaynaklı olarak birbirlerine duydukları cinsel cazibe ne kadar azalırsa o kadar iyi. Shor ve Simchai aksini iddia etmesine rağmen bu sonuç tamamen olmasa da Westermarck benzeri bir etki ile örtüşüyor. Birlikte yaşamanın süresinin önemli olduğu açık ise de bunun tam olarak ne derece önemli olduğu yakınlığa yönelik birden fazla gösterge içeriyor. Birlikte büyüdüğümüz kişilerle ilişki fikrine olan ahlaki karşıtlık ile bundan aktif olarak kaçınmak arasında ne tür bir bağ olabilir, onu da size bırakıyoruz.

Not: Konuyla ilgili olarak "Akraba Evlilikleri, Çocukların Cinsel İstismarı, Ensest ve Evrim" başlıklı makalemiz okunabilir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
14
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 12
 • Tebrikler! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Grrr... *@$# 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Psychology Today | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/05/2023 13:42:58 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/1893

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Saç
Sağlık Personeli
Hafıza
Çekirdek
Mars
Kuyruksuz Maymun
Diyet
Zaman
Mitler
Tardigrad
Öne Çıkan
Olumsuz
Şehir Hastanesi
Hidrotermal Baca
Haber
Entomoloji
Zehirli Mantar
Canlı Cansız
Mit
Yangın
Nörobiyoloji
Koruma
Elektrik
Mutasyon
Evrenin Genişlemesi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
J. Marczyk, et al. Ensest Neden Ahlaki Olarak Yanlıştır?. (22 Ocak 2014). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/1893
Marczyk, J., Ayöz, S., Bakırcı, Ç. M. (2014, January 22). Ensest Neden Ahlaki Olarak Yanlıştır?. Evrim Ağacı. Retrieved May 28, 2023. from https://evrimagaci.org/s/1893
J. Marczyk, et al. “Ensest Neden Ahlaki Olarak Yanlıştır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Suat Ayöz, Evrim Ağacı, 22 Jan. 2014, https://evrimagaci.org/s/1893.
Marczyk, Jesse. Ayöz, Suat. Bakırcı, Çağrı Mert. “Ensest Neden Ahlaki Olarak Yanlıştır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Suat Ayöz. Evrim Ağacı, January 22, 2014. https://evrimagaci.org/s/1893.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close