Bu Reklamı Kapat

Doğum Günlerini Neden Diğer İnsanlarla Kutluyoruz? Neden Mum Üflüyoruz? Neden Dilek Tutuyoruz?

Doğum Günlerini Neden Diğer İnsanlarla Kutluyoruz? Neden Mum Üflüyoruz? Neden Dilek Tutuyoruz?
Bu Reklamı Kapat
10 dakika
6,783 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

Hepimiz mutlaka ömrümüz içinde en az 1 kez yapmışızdır: Bir doğum günü kutlaması için bir araya geldik, pastaya mumlar koyduk, bir dilek tuttuk ve PÜFFF! Mumlara üfleyerek söndürdük. İyi ama neden? Bu davranışın kökeni ne? Neden tamamen bize ait olan doğum günümüzü kendi başımıza değil de, başkalarıyla kutluyoruz? Neden mumlar kullanıyoruz? Neden dilek tutuyoruz?

Doğum Günü Kutlamalarının Yakın Tarihi

Doğum günlerinde pasta veya kek kullanımının tarihi, Batı Avrupa toplumlarında 19. yüzyılın ortalarına kadar gitmektedir.[1] 1746 yılında Almanya'da Kont Ludwig von Zinzendorf, bir doğum günü partisi vermiştir ve bu partinin davetlilerinden olan Andrew Frey, kutlamayla ilgili çok detaylı bilgiler vermiştir:[2]

O gün evler aydınlatılacaktı ve buna göre ayarlamalar yapıldı. Ağaç dallarıyla dolu vagonlar getirdiler ve 30 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki Kont Salonu'nun içini tamamen bunlarla kapladılar… bir Çardak gibi görünüyordu ve ayrıca her biri yedi mumdan oluşan üç pirinç avize astılar. İçinde ayrıca spiral olarak yerleştirilmiş ışıklarla dolu dört Sütun vardı. Ludwig von Zinzendorf'un adını oluşturacak şekilde 60 santim uzunluğundaki ahşap harfler yapıldı ve bunlar altınla yaldızlanarak, ışıklardan oluşan bir alevin ortasında duvara sabitlendi. Koltuklar, çok göze çarpan kurdeleler ile ince keten seti ile kaplandı. Festival konusu olan kişinin adının ilk harflerini temsil eden bir masa da yapıldı; herhangi bir fırının bulunabileceği büyüklükte bir kek ve kişinin yaşına göre kek içinde delikler açılmış, her birinin içine mum yapıştırılmıştı ve ortada bir tane vardı; avlunun dışı fistolar ve yeşilliklerle süslendi.

Bu tarihten sonra, Almanya'da birçok yetişkin ve çocuğun doğum günlerinin bu şekilde bir kutlamaya tanıklık ettiği görülür. Öte yandan, 1800 yılında Christian Salzmann'ın Almancadan İngilizceye çevrilen kitabı Gymnastics for Youth içinde de "altıncı yaş gününden önce, doğum günü pastası ocağa konuldu" şeklinde bir ibare geçmektedir. Dolayısıyla doğum günü pastası ve kutlamasının tarihi, muhtemelen çok daha eskilere dayanmaktadır; ancak tam olarak Avrupa'da bu geleneğin nasıl başladığı ve yayıldığı bilinmemektedir.

Bu Reklamı Kapat

1850'den önce Amerika Birleşik Devletleri'nde doğum günlerinin kutlanması, bugün olduğu gibi evrensel bir gelenek değildi. Richmond Whig gazetesi, 1865'te şöyle diyordu:

Bakması gereken bir düzine çocuğu olan anneler, doğum günlerini ihmal etme eğilimindedir; çünkü doğum günleri çok sık gelmektedir.

1871'de yayımlanan Ladies Repository dergisi ise "Amerikalıların yıldönümü kutlamalarına çok az değer verdiklerini" ve "[yaşamın] kilometre taşlarına çelenk koymaya zaman bulamayacak kadar hızlı bir şekilde hayatın koşuşturmacasına kapılmış" olduklarını yazmıştır. Dergi, ayrıca, bazı Amerikalıların Püriten atalarının değerlerine bağlı kalarak, doğum günleri gibi aile merkezli olayları reddederek dini bayramlara karşı erken Protestan yasağını gereğinden fazla taşıdıklarına işaret etmektedir. Doğum günlerini kutlamamanın hem pratik hem de kültürel ve ideolojik nedenleri olduğu açıktır. Özellikle geniş işçi sınıfı aileleri için ekonomik nedenlerin de bu kutlamalarda rol oynaması muhtemeldir.

İlginç bir şekilde, hem Richmond Whig hem de Ladies Repository dergileri, çocuklar için doğum günlerinin evrensel olarak benimsenmesi yönünde tutkulu bir savunu yayınlamışlardır. Bu dergilerde yayımlanan makalelerin yazarları, çocukların doğum günlerinin önemini vurgulayan daha geniş bir sosyal trendin parçalarıydı. Bu eğilim, 1850'lerde başladı; öyle ki, bunun izlerini o dönem yayınlanan yazılarda doğum günlerine yapılan atıfların sayısındaki çarpıcı artışta görmek mümkündür.

Bu Reklamı Kapat

Bu kutlamaların çoğunda bir doğum günü pastasından söz edilir. Amerikalılar, Almanya'da kutlanan doğum günü festivallerinin farkındaydı ve çeşitli dergiler, "festival" denebilecek bu kutlamalar hakkında ayrıntılı anlatımlar yayınlamışlardır. Dolayısıyla Amerikalılar'ın doğum günlerine özel pasta hazırlama konseptini Almanlar'dan benimsemiş olmaları muhtemeldir. ABD'de yayınlanan makaleler, genellikle çocukların doğum günlerine güçlü bir vurgu yapsalar da, yetişkinlerin doğum günlerinin önemine de yer vermektelerdi.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ancak bir insanın hayatının her yılı için bir mum yakmaya yönelik Alman geleneği, ABD'de hızlı bir şekilde benimsenmemiştir. Amerikan gazete ve dergilerinde doğum gününde mum üfleme geleneğine yönelik ilk referanslara ancak 1870'lerin başlarında rastlanmaktadır. 1871 yılında yayınlanan bir Ladies Repository makalesi, Amerika'da da Almanlar'ın yaptığı gibi bir mum geleneğini destekleyen en eski İngilizce yayınlardan biridir. Şöyle yazar:

Kocaman, süslü doğum günü pastası orta masaya yerleştirilir ve etrafına, sayısı çocuğun yaşına göre belirlenen mumlar konur. Bebekliği temsil eden ilk ince mum sönerken, toplanan aile ve misafirler, uygun bir ilahinin bir mısrasını söyleyerek bütünleşirler. Böylece her yıl, müzikle sona ermiş olur. Bir çocuğun kalbinde daha tatlı ve daha kutsal bir izlenimi ne yaratabilir?

Her ne kadar bu metinde ilahilerden mısralar söylenmesinden söz edilse de, bu gelenek Amerikan toplumunda hiçbir zaman yer etmemiştir. Bunun yerine, mumlar yakıldıktan sonra bir şarkının söylenmesi geleneğin bir parçası haline gelmiştir: Mutlu yıllar sana!

İngilizcedeki en çok tanınan sözcükleri içeren bu şarkı, 1893 yılında Patty ve Mildred J. Hill tarafından yazılan Good Morning to All şarkısına dayanmaktadır (her ne kadar bu ilişki bazılarınca reddedilse de).[3], [4]

Doğum günü çocuğunun, yanmalarına izin vermek yerine mumları üfleme geleneğinin tarihi 1880'lere kadar takip edilebilir. 1881 yılı İsviçresine yönelik çalışmalar yürüten folklor araştırmacıları, İsviçreli orta sınıfta şu "hurafe"nin olduğunu gördüler:

Bir doğum günü pastasının etrafına yanan mumlar olmalı, yaşamın her yılı için bir mum... Doğum günü olan kişi, pasta yemeden önce mumları ardı ardına söndürmelidir.

Burada, dilek tutmaktan söz edilmemektedir. Bu geleneğin farklı bir versiyonu, 1880'lerin başlarında Amerika'da ortaya çıkmıştır. New York eyaletinde yayın yapan Watertown Daily News, şöyle yazar:

Bu Reklamı Kapat

Doğum günü pastasının etrafına 9'u yanmaya devam eden ve biri başladığı yılı temsil eden (dolayısıyla yanmayan) 10 mum yerleştirildi. Genç ev sahibi, iyi dileklerini yerine getirmek üzere ona hizmet etsinler diye dokuz arkadaşını seçti. Her biri bir dilek tuttu ve bir mum üfledi. (...)

Dilek tutacak dokuz arkadaş, mumu üflemeden önce iyi dileklerini yüksek sesle dile getiriyorlardı. Bu noktada, doğum günü çocuğunun mumların hiçbirini üflemediğine dikkat edilmelidir.

Michigan'da ise fazladan bir "büyüyen mum" ekleme uygulaması görülmektedir. New York'tan farklı olarak, Michigan'da fazladan 1 mum yakılırdı. 1884 yılında yayınlanan Michigan Farmer dergisine göre, tıpkı New Yorklular'ın yaptığı gibi, Michigan'da da bazı misafirlerden doğum günü için bir dilek tutmaları ve bir mum üflemeleri istenirdi.

Mumları doğum günü sahibinin değil de misafirin söndürme geleneği 20. yüzyılın ilk on yılında da devam etti. 1909 yılında New York'ta yazılan Correct Social Usage kitabı da bu uygulamayı tavsiye etmektedir; ancak "doğru sosyal kuralları" öğretmeyi hedefleyen kitap, bu tarihte misafirlere dileklerini gizli tutmaları talimatını vermektedir. Böylece doğum günü pastasındaki mumların üflenmeden önce dileğin kendimize saklanması geleneğinin de kökenlerini görmüş olmaktayız.

Osmanlı İmparatorluğu'na doğum günü kutlamalarının gelişi ise 19. yüzyıla denk gelmektedir. Aslen padişahın çocukları için yapılan bu kutlamalar, bu dönemde yetişkinlere (ve tabii ki, padişaha) da sıçrayarak daha yaygın bir kutlama haline geldi. İlginç bir şekilde bu kutlama, ayaklanmaların baş göstermeye başladığı imparatorlukta, farklı kültürleri ortak bir paydada birleştirecek bir gelenek olarak görülüyordu. Politika Atlası, bu konuda şöyle yazıyor:[5]

Bu Reklamı Kapat

II. Mahmud, Osmanlılar için yeni olan, veladet-i hümayun ya da veladet-i padişahi denilen doğum günü kutlamalarına büyük önem verdi. Bu yeni adetin kimden geldiği tam olarak bilinmese de arşiv belgelerinden Avrupa’daki kutlamaları takip eden, Avrupa da görev yapan elçilerin düşüncelerinin büyük etkisi olduğu anlaşılıyor. II. Mahmud’dan sonra kutlamaların kapsamı genişliyor ve protokol haline geliyor. Sadece ülke içinde değil, yurt dışındaki elçiliklerde de kutlamalar yapılıyor ve padişaha iyi temenniler dileniyor. Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz, II.Mahmud’un politikasını izliyorlar ve kutlamalar yoluyla kamusal alanda görünür olmaya çalışıyorlar. II.Abdülhamid kutlamaları farklı bir boyuta taşıyor. II.Abdülhamid döneminde çok daha şaşalı ve kapsamlı kutlamalar yapılıyor. Kimin kutlayıp kutlamadığı, kutlayanların nasıl kutladığı denetleniyor. Hatta hangi devlet memurunun kutlama yaptığı gazetelerde yayınlanıyor, güçlü bir denetim mekanizmasının kutlamalarda etkin rol oynadığı çok açık.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, misafirlerin değil de doğum günü çocuğunun mumların tümünü söndürdüğüne yönelik en eski kaynaklardan biri, bir çocuk dergisi olan St. Nicholas'ın Mart 1909 sayısında bulunmaktadır. Bu dergide yazdığına göre, bir kutlamada pastanın kremasına üç mum sokulmuş ve yakılmıştı. Sonrasını şöyle anlatıyor:

Bab; Ned, Ted ve Nursie için bir dilim pasta kesti ve sonra [doğum günü çocuğu olan] Nursie, mumları söndürdü ve böylece onun güzel kısmı sona ermiş oldu.

20. yüzyılın bir noktasında ise, doğum günü dileğinizin gerçekleşmesi için, doğum günü çocuğunun tüm mumları tek bir nefeste ve başarılı bir şekilde üflemesi gerektiğine yönelik bir inanç doğdu. O gün bugündür Batılı toplumlarda bu inanç süregelmektedir.

Bir doğumgünü pastası
Bir doğumgünü pastası
Wikimedia

Doğum Günü Kutlamalarının Uzak Tarihi

Her ne kadar Batılı toplumlarda bu geleneğin yakın tarihine dair bazı bilgiler bulabiliyor olsak da, doğum günlerinde kek/pasta yeme, doğum günlerini kutlama ve mum üfleme gibi davranışların kökenlerini Antik Yunan ve Antik Roma'ya kadar takip etmek mümkündür.

Klasik Roma kültüründe doğum günlerinde ve özel kutlamalarda kek servis etmek aralıklarla görülen bir davranıştır. Bu kekler, un ve cevizlerden yapılan, mayayla kabartılan ve balla tatlandırılan yassı daireler şeklindedir.

Doğum günlerinde yenen pastaların üzerinde yakılan ve üflenen mumların tarihi ise çok daha ilginç ama bir o kadar da belirsizdir. Hipotezlerden birine göre, pasta üzerine mum dikme kültürü, Antik Yunan toplumlarından gelmektedir. Bu halklar, ay takvimine göre her ayın 6. gününde Artemis Tapınağı'na giderek; avın, vahşi yaşamın, vahşi hayvanların, Ay'ın, iffetin ve doğurganlığın tanrıçası olarak bilinen Artemis'in doğumunu kutlar ve mumlar yakarlardı.[6] Bu kekler, Ay'ı temsil edecek biçimde, dairesel olarak pişirilirdi.[7] Ne var ki Artemis'in doğurganlığın tanrıçası olması ile kek üzerine mum dikme kültürü arasındaki ilişki tam olarak netleşmiş değildir.[8]

Agora Bilim Pazarı
Geveze: Kafamızın İçindeki Dırdırcı Ses ve Onu Dizginlemenin Yolları (Ethan Kross)

Benzersiz bir becerimiz var: iç sesimiz. Hedeflerimize ulaşabilmemizi, yaratabilmemizi, mutlu anlarımızı zihnimizde tekrar tekrar yaşayabilmemizi ve kim olduğumuzu tanımlayabilmemizi ona borçluyuz. Ama bu bilgelik kaynağı, en çok ihtiyaç hissettiğimiz anlarda en acımasız düşmanımıza dönüşebiliyor. Acı veren duyguları aklımıza sakız yapıyor, utanç dolu anlarımızı zihnimizde tekrar tekrar canlandırıyor, bizi düşüncelerimizin kıskacından kurtarmıyor, aksine sinsi bir şeyin doğmasına yol açıyor: dırdırcı iç ses.

İç sesin hem yardımsever bir süper güç hem de bizi yaralayan yıkıcı bir kriptonit olmasının yarattığı kaçınılmaz gerilim, insan zihninin en büyük bilmecelerinden biri. Peki yok mu onu dizginlemenin bir çaresi?     

Ödüllü nörobilimci ve psikolog Ethan Kross büyük yankı uyandıran kitabı Geveze’de sayısız vaka ve araştırmadan yararlanarak, iç sesi dizginlemek için bir dizi araca sahip olduğumuzu gösteriyor. Aslında hep gözümüzün önünde olan ama farkında olmadığımız; kullandığımız sözcüklere, anlattığımız hikâyelere, sevdiklerimizle yaptığımız konuşmalara, alışkanlıklarımıza, hatta bazen tuhaf ritüellerimize gizlenmiş araçlar. 

Etkileyici, sürükleyici, aynı zamanda da özgün bakış açıları ve ipuçlarıyla dolu Geveze, kendinizle yaptığınız konuşmaları sonsuza dek değiştirecek ve daha mutlu, daha üretken bir yaşam sürmenize yardımcı olacak bir kitap.

Devamını Göster
₺46.00 ₺52.00
Geveze: Kafamızın İçindeki Dırdırcı Ses ve Onu Dizginlemenin Yolları (Ethan Kross)

Burada, mumların kullanımıyla ilgili daha olası bir anlatı, pagan kültüründen gelmektedir. Paganlar, ateşten çıkan dumanın, duaları tanrılara ileten bir araç olduğuna inanırlardı.[7] Bu nedenle mumlara üflemeden önce dilek tutmanın, ateşe edilen dualarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir: Mumlara üflemeden önce tutulan dileğin, üflenen mumların dumanıyla tanrılara ulaştırıldığına inanılmaktadır. Paganların bir diğer inancına göreyse doğum günlerinde kötü ruhlar insanları ziyarete gelmektedir. Paganlar, bu kötü ruhları kovuşturmak ve doğum günü olan kişiyi korumak için bir araya gelir, şarkılar söyler, onları mutlu ederek ve gürültü yaparak kötü ruhları başarısızlığa uğratmaya çalışırlardı. Doğum günlerinde söylenen şarkılar, alınan hediyeler ve benzeri davranışların kökeni, bu pagan inanış olabilir.[9]

Muma Üflenince Neden Duman Çıkıyor?

İlginç bir şekilde, yaygın kanının aksine, muma üflediğinizde yükselen gaz, "duman" değildir. Çünkü duman, aslında tam olarak yanmamış veya yanamamış maddenin ufak katı parçacıklar, sıvı veya gaz halinde havaya karışmasının bir sonucu olarak oluşur. Mumda ise olan bu değildir. Mumdan çıkan gaz, buharlaşmış parafin mumudur. Bir diğer deyişle, mumun kendisinin yapıldığı maddenin gaz halidir (tıpkı suyun gaz halinin su buharı olması gibi).

Aslında bir mum yanarken, "yanan" şey, mumun tepesindeki iplik değildir; o ipliğin içine gömülü olduğu ve bizim "mum" dediğimiz parafindir. Parafin, son derece yanıcı bir maddedir; ancak katı iken iyi yanmaz. Parafinin yanması için, gaz halinde olması gerekir. İşte mum ipini yaktığımızda, parafinin bir kısmı erir ve yanmaya başlar; böylece üflenene kadar ya da parafin sona erene kadar mum yanmaya devam eder.

Bir muma üflediğinizde, mumun yandığı yerdeki sıcaklık hâlen çok yüksek olduğu için, parafin buharlaşmaya devam eder; ancak alev olmadığı için yanmaya devam edemez. Bu nedenle mumdan yükselen bir "duman" görürüz. Eğer o parafin gazını hızlıca yeniden ateşe tutacak olursanız, mumu "sihirli bir şekilde" yeniden yakabilirsiniz. Elbette, burada "sihir" yoktur; dediğimiz gibi parafin gazı, son derece yanıcıdır ve mum ile kesintisiz bir bağlantısı olduğu sürece, gazı yakarak mumu tekrardan alevlendirmek mümkündür.

Üflediğinizde mumun sönme nedeni ise, burada çok daha detaylı bir şekilde anlattığımız üzere, ateşin yanmaya devam etmesi için yakıta, oksijene ve enerjiye ihtiyaç vardır. Bunlardan biri ortamdan kaldırıldığında, ateş de söner. Bir muma üflediğinizde, yanmaya devam etmek için gerekli olan enerjiyi ortadan kaldırarak mumu söndürürsünüz.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 12
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Güldürdü 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ M. E. Gage, et al. Birthday Cake. (01 Ocak 2011). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2021. Alındığı Yer: www.newenglandrecipes.org | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Frey. (1753). A True And Authentic Account Of Andrew Frey: Containing The Description Of His Coming Among The Herrnhuters Or Moravian. Yayınevi: J. Robinson.
 • ^ M. J. Hill. (1896). Song Stories For The Kindergarten. Yayınevi: Harvard University.
 • ^ Techdirt. Lawsuit Filed To Prove Happy Birthday Is In The Public Domain; Demands Warner Pay Back Millions Of License Fees. (13 Haziran 2013). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2021. Alındığı Yer: Techdirt | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Politika Atlası. “Padişahım Çok Yaşa!” Osmanlı Padişahlarının Doğum Günü Kutlamaları. (23 Temmuz 2020). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2021. Alındığı Yer: Politika Atlası | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. Nowak. Why Do We Eat Birthday Cake?. (13 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2021. Alındığı Yer: Reader's Digest | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b Wonderopolis. Why Do We Blow Out Birthday Candles?. (16 Ocak 2019). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2021. Alındığı Yer: Wonderopolis | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. McWilliams. (2012). Celebration: Proceedings Of The Oxford Symposium On Food & Cookery 2011. ISBN: 9781903018897. Yayınevi: Prospect Books.
 • ^ R. Linton, et al. (1998). The Lore Of Birthdays. Yayınevi: Omnigraphics Incorporated.

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/01/2022 04:42:45 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10382

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Entomoloji
Hayvan Davranışları
Enzim
Endokrin Sistemi
Jeoloji
Kafatası
Sıvı
Yeşil
Evrim Ağacı
Kromozom
Uçuş
İnsan Evrimi
Antikor
Yüzey
Kimyasal Element
Psikoloji
Yaşamın Başlangıcı
Canlı
Hastalık Kataloğu
Bitkiler
Sağlık
Aşı
Evrim Ağacı Duyurusu
Komplo Teorisi
Yatay Gen Transferi
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et