Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Diskalkuli Nedir? Belirti ve Semptomları Nelerdir?

Diskalkuli Nedir? Belirti ve Semptomları Nelerdir? Pixabay
7 dakika
6,537
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Dycalculia
 • Türkçe Adı Diskalkuli
 • İngilizce Adı Dyscalculia
 • Latince Adı Dycalculia
 • ICD C0869474 C1411876
 • Diğer İsimleri Sayı Disleksisi, Matematik Engeli, Matematik Bozukluğu

Diskalkuli, kişinin sayılara dayalı bilgileri ve matematiği anlama yeteneğini etkileyen bir Özgül Öğrenme Güçlüğüdür. Diskalkulisi olan bireyler, beyinleri matematikle ilgili kavramları sağlıklı insanların beyinleri gibi işleyemediği için sayıları ve matematikle ilgili konuları anlamakta zorlanırlar.

Diskalkulinin olası nedenleri olarak öğretimdeki eksiklikler ve düşük zekâ öne sürülmüş olsa da mevcut veriler, bu öğrenme güçlüğünün, beyinle ilişkili ve genetik temelli bir bozukluk olduğunu göstermektedir.

Belirti ve Semptomlar

Diskalkuli bozukluğu, genelde matematik kaygısı ile karıştırılsa da bu ikisi farklı durumlardır. Matematik kaygısında çocuklar, konuyu anlamasına ve çalışmış olmasına rağmen sınavlarında başarısız olacaklarından endişelenirler. Diskalkuli bozukluğunda ise çocuk, çalıştıktan sonra bile konuyu anlamadığı için matematik sınavında başarısız olmayı bekler. Aşağıda diskalkulinin bazı belirtileri listelenmiştir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Sayıları tanımakta ve öğrenmekte güçlük çekme.
 • Sayısal sembolleri karşılık gelen kelimelerle bağdaştırmakta zorluk. (Örneğin "5" rakamı ile "beş" kelimesini bağdaştıramama.)
 • Kalıpları tanımakta ve düzene koymakta güçlük çekme.
 • Sayı sayarken sayıların sırasını karıştırma.
 • Saymaya yardımcı olması için parmaklar gibi görsel yardımcılar kullanma ihtiyacı.
 • Toplama, çıkarma, çarpma ve diğer matematiksel işlemleri öğrenmede önemli derecede zorluk yaşama.
 • Kelime problemlerinde ve diğer sayısal olmayan matematik hesaplamalarında kullanılan kavramları kavrayamama.
 • Bir görevi tamamlamanın ne kadar süreceğini tahmin etmekte güçlük çekme.
 • Matematik ödevleri ve testlerinde zorluk çekme.
 • Matematikte sınıf düzeyinde kalmakta zorlanma.
 • Grafikler ve tablolar gibi görsel/mekânsal fikirleri işlemekte zorluk.
 • Posta kodları, telefon numaraları veya maç skorları gibi sayısal ifadeleri hatırlamakta zorluk.
 • Para üstü hesaplamak, faturaları saymak veya bir şeyin ne kadar ettiğini tahmin etmek gibi para hesaplamalarında zorlanma.
 • Mesafelerin uzunluğunu ve bir konumdan diğerine gitmenin ne kadar süreceğini kestirmekte güçlük çekmek.
 • Yönleri hatırlamamak.
 • Sağı ve solu ayırt etmekte zorlanmak.
 • Tutarlı puan tutma, sayı stratejileri veya sayma gerektiren oyunlarda zorluk.
 • Saatleri okumakta ve zamanı söylemekte zorluk.
Pixabay

Yukarıda sıralanan belirtilere ek olarak, diskalkuli bozukluğu olan kişiler matematiğin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda şöyle belirtiler gösterebilirler:

 • Kaygı (Sınav kaygısı veya panik gibi durumlar),
 • Korku (Okula gitme korkusu),
 • Bulantı ve kusma,
 • Terleme,
 • Karın ağrısı.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Diskalkuli bozukluğunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hem genetik hem de çevresel faktörlerin bu bozukluğun gelişiminde rol oynadığı iyi bilinmektedir.

Ayrıca diskalkuli bozukluğu, "gelişimsel diskalkuli" ve "edinilmiş diskalkuli" olarak ikiye ayrılır. Gelişimsel diskalkuli, doğumdan itibaren gözlenirken edinilmiş diskalkuli, beyin hasarı gibi yaşamın ileriki evrelerinde yaşanan olaylardan kaynaklı olabilir.

Genetik Faktörler

Diğer ikizinde diskalkuli bulunan tek yumurta ikizlerinin %58'i ve çift yumurta ikizlerinin %39'unda yine diskalkuli görülür.

Tüm Reklamları Kapat

Bu bağlantı aynı zamanda diskalkulik bireylerin ebeveynleri ve kardeşleri arasında da mevcuttur. Diskalkulik bireylerin birinci derece aile üyelerinin yaklaşık yarısında da diskalkuli gözlenir. Ayrıca diskalkulik bireylerin annelerinde %67, babalarında %41, erkek kardeşlerinde %53, kız kardeşlerinde %52 ve ikinci derece akrabalarında %43 oranında diskalkuli bulunduğu tespit edilmiştir. Bu yaygınlık, genel popülasyon için beklenenden yaklaşık on kat daha yüksektir ki bu durum da diskalkulinin genetik kökenlerine işaret etmektedir.

Diskalkuli hastalarında gözlenen bazı genetik bozukluklar arasında Turner sendromu, DiGeorge Sendromu, Kırılgan X sendromu ve Williams Sendromu yer alır.

Teşhis Yöntemleri

Klinik teşhis değerlendirmesi, görme ve işitme testi ile nörolojik muayeneyi kapsayan fiziksel bir muayeneden ve standart bir zekâ testinden oluşur. Diskalkuli tanı ölçütlerine göre matematiksel görevlerdeki düşük performansın; ICD-10 tarafından tanımlanan düşük zekâya, beyin hasarına, beyin hastalığına veya daha önce tespit edilememiş bir görme veya işitme bozukluğuna bağlı olmamasını gerektirir.

Ayırıcı tanıda Kırılgan X sendromu ve 22q11 Delesyon Sendromu gibi nörogenetik bozukluklar ile prematüre doğum veya düşük doğum ağırlığı gibi matematiksel görevlerdeki performansı etkileyebilecek diğer faktörlerin etkileri de dikkate alınır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Aslında maddi destek istememizin nedeni çok basit: Çünkü Evrim Ağacı, bizim tek mesleğimiz, tek gelir kaynağımız. Birçoklarının aksine bizler, sosyal medyada gördüğünüz makale ve videolarımızı hobi olarak, mesleğimizden arta kalan zamanlarda yapmıyoruz. Dolayısıyla bu işi sürdürebilmek için gelir elde etmemiz gerekiyor.

Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda bir tercih meselesi. Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak (yani kendi mesleğimiz doğrultusunda bir iş sahibi olursak) Evrim Ağacı'na zaman ayıramayacağımızı, ayakta tutamayacağımızı biliyoruz. Çünkü az sonra detaylarını vereceğimiz üzere, Evrim Ağacı sosyal medyada denk geldiğiniz makale ve videolardan çok daha büyük, kapsamlı ve aşırı zaman alan bir bilim platformu projesi. Bu nedenle bizler, meslek olarak Evrim Ağacı'nı seçtik.

Eğer hem Evrim Ağacı'ndan hayatımızı idame ettirecek, mesleklerimizi bırakmayı en azından kısmen meşrulaştıracak ve mantıklı kılacak kadar bir gelir kaynağı elde edemezsek, mecburen Evrim Ağacı'nı bırakıp, kendi mesleklerimize döneceğiz. Ama bunu istemiyoruz ve bu nedenle didiniyoruz.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Diskalkuli bozukluğunun kesin tedavisi henüz bulunamamıştır. Ancak etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ve standartlaştırılmış bozukluğa özgü müdahaleler; diskalkulisi olan kişilerin matematiksel yeteneklerini güçlendirebilir. Yine de bu müdahaleler, yalnızca bireysel tedavi planı bağlamında uygunsa uygulanmalıdır. Örneğin hasta aynı anda standart bir programı izlemesini imkânsız kılan bir dikkat eksikliği de çekiyorsa, standart program kullanılamaz.

Diskalkuliden mustarip farklı yaş grupları için etkinliği kanıtlanmış farklı tedavi planları mevcut değildir ve bu nedenle standart tedavi planında sapmalar olabilir. Tanısal değerlendirmenin sorunlu olduğunu gösterdiği matematiksel performans alanları, terapötik müdahalenin ana hedefleridir. Bu konuyla ilgili bir meta analize göre, diskalkulisi olan kişilere pratik yapmaları için matematiksel görevlerin verildiği semptoma özel müdahaleler; hiç müdahale yapılmamasına veya esas olarak diğer becerileri eğiten müdahalelere göre belirgin şekilde daha iyi gelişme sağlar.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Diskalkuli her ne kadar bir yaygın öğrenme güçlüğü olsa da kısa vadeli takibi hakkında çok az bilgi vardır, uzun vadeli sonuçlarına ilişkin ise neredeyse hiçbir veri yoktur.

Bununla birlikte, disleksi üzerine yapılan çalışmalar diskalkulinin de uzun süreli bir sorun olduğunu ve yalnızca gelişimsel bir gecikmenin ifadesi olmadığını göstermektedir. Gelişimsel diskalkuli, disleksi ile benzer bir hasta geçmişinde kendini gösterebilir.

Gelişimsel diskalkulisi olan çocuklar birinci ve ikinci sınıf arasında sayma becerilerinde önemli bir gelişme gösterirler. Ancak uzmanlar; gelişimsel diskalkulisi olan 10 ila 11 yaşındaki çocukları 3 yıl sonra yeniden incelendiklerinde, aritmetik başarılarının hala zayıf ve puanlarının sınıflarına göre düşük olduğunu gözlemlemiştir.

Beşinci sınıfta Gelişimsel Diskalkuli tanısı alan çocukların %47'si sekizinci sınıfta da diskalkuli semptomları sergilemeye devam etmiştir. Diskalkulinin kalıcılığı ile ilişkili faktörler, ilk tanı anındaki aritmetik bozukluğun şiddeti ve kardeşlerde aritmetik problemlerin varlığıdır. Gelişimsel diskalkulinin sürekliliği ile ilişkili olmayan faktörler ise sosyoekonomik durum, cinsiyet, başka bir öğrenme güçlüğünün birlikte görülmesi ve bu çocuklara yapılan müdahalelerinin kapsamı veya türleri gibi faktörlerdir.

Tüm Reklamları Kapat

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre tüm çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin yüzde üç ila yedisi diskalkuliden mustariptir. Bu oran, Almanya'daki yaklaşık 84.000 ila 195.750 ilkokul öğrencisine karşılık gelmektedir.

Zayıf matematiksel yetenek, toplum ve etkilenen birey üzerinde büyük bir yük oluşturur. İngiltere'de yapılan büyük ölçekli bir kohort çalışması, zayıf matematik becerisinin büyük psikososyal ve ekonomik risklerle ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Diskalkulik bireylerin işsiz kalma ve depresif belirtiler geliştirme olasılıkları, diskalkulisi olmayan kişilere göre iki kat daha yüksektir. Büyük Britanya'da matematik yeteneğinin ciddi şekilde bozulmasından kaynaklanan maliyetlerin yılda 2,4 milyar sterlin olduğu tahmin edilmektedir.

Diskalkulinin görülme oranları kadınlar ve erkeklerde birbirine yakın olsa da, kadınlarda diskalkuli görülme sıklığı biraz daha fazladır.

Tüm Reklamları Kapat

Etimoloji

Diskalkuli kelimesi, "kötü saymak" anlamına gelir. 1949 yılına kadar uzanan kökeni Yunanca ve Latinceye dayanır. "Dys-" öneki "kötü" anlamına gelir ve Yunancadan geçmiştir. "Calculia" ise "saymak" anlamına gelen Latince "Calcuare" kelimesinden türemiştir.

Diğer Başlıklar

Beyin Gelişimi

Diskalkuli, beynin intraparietal sulkusunda nöronal bir disfonksiyon olarak kendini gösterir. Bu işlev bozukluğu, genellikle aşağıdaki gibi beceri açıklarıyla kendini gösteren bir bilişsel bozulma modeli geliştirir:

 • Odak: Disleksi ile bağlantılı bilişsel bozulma modeliyle ilgili bir konsantrasyon becerisidir. Sinir ağlarının bu bağlantılarındaki yapısal eksiklik, zihnin keskinliğini etkileyen ve çocuğun matematik öğrenmesini zorlaştıran engellemeyle de ilişkilidir.
 • Bölünmüş dikkat: Bu beceri, çoklu görevler yapabilmeyi sağladığı için önemlidir. Matematik güçlüğü çeken çocuklar odaklanamadıkları, alakasız uyaranlarla dikkatleri dağıldığı ve çabuk yoruldukları için bir uyarana tepki verirken sorun yaşarlar.
 • Çalışma belleği: Bu bilişsel beceri, geçici depolama ve karmaşık görevleri tamamlamak için bilgileri manipüle etme yeteneğini ifade eder. Bu becerinin eksikliğinde bazı yönergeleri takip etmede güçlük, talimatları ve görevleri unutma, düşük motivasyon, güçsüz hafıza, dikkatin kolayca dağılması, sayıları hatırlayamama ve zihinsel aritmetikte gecikme gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
 • Kısa süreli bellek: Kısa bir süre boyunca az miktarda bilgiyi tutma kapasitesidir. Bu zihinsel becerideki eksiklik, çocukların matematik ödevlerini neden yapamadıklarını açıklar. Bu beceri aynı zamanda sayıları veya çarpım tablolarını hatırlayamamayla da ilgilidir.
 • Adlandırma: Bir kelimeyi veya sayıyı hatırlama ve daha sonra kullanma yeteneğidir. Diskalkulisi olan çocuklar, bilgileri işleme becerileri yetersiz olduğu için sayıları hatırlamakta güçlük çekerler.
 • Planlama: Bu bilişsel becerideki düşük seviyeler, sayıları ve alıştırmaları planlama ve anlamlandırmada zorluklar yaşanmasına sebep olur. Olayları veya sonuçları tahmin edememe, insanların matematiksel egzersizleri doğru bir şekilde tamamlamasını engeller.
 • İşlem hızı: Beynimizin bir sayı, matematiksel bir denklem veya bir problem gibi bilgileri alması, anlaması ve yanıt vermesi için geçen süreye karşılık gelir. Öğrenme güçlüğü olmayan çocuklar bu süreci hızlı ve otomatik bir şekilde tamamlarken, Diskalkulisi olan çocukların bilgiyi işlemek için daha fazla zamana ve enerjiye ihtiyacı vardır.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
41
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 8
 • Muhteşem! 5
 • Umut Verici! 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Üzücü! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Sıkça Sorulan Sorular

Diskalkuli, sayılara dayalı bilgileri ve matematiği anlama yeteneğini etkileyen bir Özgül Öğrenme Güçlüğüdür. Bireylerin matematiksel konuları ve sayıları işleme yetenekleri zayıftır.

Diskalkuli belirtileri arasında sayıları tanımakta güçlük, sayıları sıralarken karıştırma, matematiksel işlemleri öğrenmede zorlanma ve saatleri okumakta zorlanma gibi durumlar bulunmaktadır.

Diskalkuli bozukluğunun kesin tedavisi bulunamamıştır. Ancak etkinliği kanıtlanmış özgül müdahaleler, bireylerin matematiksel yeteneklerini güçlendirebilir.

Diskalkuli bozukluğunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hem genetik hem de çevresel faktörlerin bu bozukluğun gelişiminde rol oynadığı iyi bilinmektedir.

Diskalkuli, tüm çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin yüzde üç ila yedisi arasında görülür. Bu oran, farklı yaş gruplarında ve cinsiyetlerde değişebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 18/07/2024 19:45:21 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13667

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Viral
Makina
Hayatta Kalma
Argüman
Beyin
Odontoloji
Aile
Gıda
Sinir
Dilbilim
Uluslararası Uzay İstasyonu
Manyetik
Maymun
İmmünoloji
Uterus
Albert Einstein
Zehirli Mantar
Korku
Anksiyete
Arı
Çeviri
Canlı
Psikoloji
Ses Kaydı
Antropoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
N. Mustafazade, et al. Diskalkuli Nedir? Belirti ve Semptomları Nelerdir?. (27 Mayıs 2023). Alındığı Tarih: 18 Temmuz 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13667
Mustafazade, N., Alparslan, E. (2023, May 27). Diskalkuli Nedir? Belirti ve Semptomları Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved July 18, 2024. from https://evrimagaci.org/s/13667
N. Mustafazade, et al. “Diskalkuli Nedir? Belirti ve Semptomları Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 27 May. 2023, https://evrimagaci.org/s/13667.
Mustafazade, Nuray. Alparslan, Eda. “Diskalkuli Nedir? Belirti ve Semptomları Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, May 27, 2023. https://evrimagaci.org/s/13667.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close