Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Cri Du Chat Sendromu Nedir? Kedi Miyavlaması Sendromu'nun Belirtileri Nelerdir?

Cri Du Chat Sendromu Nedir? Kedi Miyavlaması Sendromu'nun Belirtileri Nelerdir? Semantic Scholar
Cri Du Chat Sendromu olan altı hastanın yüz özellikleri.
18 dakika
2,277
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Cri Du Chat Sendromu
 • Türkçe Adı Cri Du Chat Sendromu
 • İngilizce Adı Cri Du Chat Syndrome
 • OrphaNet 281
 • Diğer İsimleri Kedi Miyavlaması Sendromu, 5p Sendromu, Lejeune Sendromu, Kromozom 5p Delesyon Sendromu

Cri Du Chat Sendromu, kromozom 5'in kısa kolundaki genetik materyalin kısmen veya tamamen silinmesinden kaynaklanan kromozomal bir bozukluktur. Sendromdan etkilenen bebekler genellikle kedi miyavlamasına benzeyen tiz bir ağlama sesine sahiptir.

Hastalığın klinik tablosu, şiddeti ve ilerlemesi; kromozomun silinen bölgesine bağlı olarak değişir. Yaygın semptomlar arasında bebeklik döneminde yetersiz büyüme, mikrosefali, yüz anormallikleri bulunur. Cri Du Chat Sendromu'nun teşhisi klinik muayeneye dayanır ve genetik test sonuçlarıyla doğrulanır. Cri Du Chat Sendromu için özel bir tedavi mevcut değildir ve tıbbi bakım destekleyicidir.

Tüm Reklamları Kapat

Belirti ve Bulgular

Cri Du Chat Sendromu'nun semptomları bireyler arasında farklılık göstermektedir. Klinik semptomların ve gelişimsel gecikmelerin değişkenliği, 5p kolundaki delesyonun boyutuyla ilişkilidir.

Neonatal (Yenidoğan) Dönem

Yenidoğan döneminde tipik ağlama, yenidoğanlarda ve küçük çocuklarda muhtemelen en karakteristik ve çarpıcı klinik özelliktir. Kedi miyavlamasına benzer zayıf, monoton ve tiz bir ağlamadır. Ağlamanın süresi tartışmalıdır ancak zamanla kaybolma eğilimindedir ve vakaların yaklaşık üçte birinde bebek iki yaşına girene kadar kaybolmuştur.

Tüm Reklamları Kapat

Ağlama Cri Du Chat Sendromu'nda çok yaygın olsa da patognomonik olduğu söylenemez çünkü diğer bazı nörolojik bozukluklarda da görülebilir ve nadir Cri Du Chat Sendromu vakalarında bunun yerine inatçı bir inspiratuar stridor ile ortaya çıkar.

Cri du Chat Sendromu olan bebekler genellikle kedi sesine benzeyen tiz bir ağlama sesine sahiptir.
Youtube (SilverWoods)

Bu ağlamanın patogenezi, yayınlanan ilk vakalarda morfolojik laringeal değişikliklere bağlanmıştır. Bununla birlikte sonraki çalışmalar bu anatomik değişikliklerin her hastada mutlaka mevcut olmadığını, dolayısıyla başka organik ve/veya işlevsel faktörlerin varlığının dikkate alınmadığını ortaya koymuştur. Günümüzde patogenez sadece epiglot ve larinksteki anatomik değişikliklerle değil aynı zamanda yapısal ve/veya fonksiyonel nörolojik değişikliklerle de ilişkilendirilmektedir.

Cri Du Chat Sendromu olan yenidoğan; ağlamaya ek olarak, normale yakın bir gebelik yaşına rağmen düşük doğum ağırlığı (20. persentilin altında, 2.614 g ortalama ağırlık) ve küçük boyut (her zaman 50. persentilin altında) gösterir. Yaşamın ilk iki yılında emme bozukluğu, disfaji, kas hipotonisi, gastroözofageal ve nazal reflü gibi beslenme güçlükleri nedeniyle büyüme ve gelişmeleri oldukça yavaştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Diğer erken ve sık görülen komplikasyonlar asfiksi atakları, siyanotik kriz ve inspiratuar stridordur. Ayrıca, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları ve daha az sıklıkla pulmoner aspirasyonla ilişkili bronşektazi de bildirilmiştir. Epileptik kriz olağan değildir, ancak sporadik konvülsiyon ve spastisite vakaları tanımlanmıştır.

Kayıtlı yenidoğan ölümlerinin %75'i yaşamın ilk aylarında, %90'ı ise ilk yıl içinde gerçekleşmiştir. En sık görülen ölüm nedenleri pnömoni, aspirasyona bağlı pnömoni, konjenital kardiyak defektler ve solunum sıkıntısı sendromudur.

Genel Özellikler

Cri Du Chat Sendromu olan çocuklar ve yetişkinler arasında yaygın bir sorun, Dünya Sağlık Örgütü'nün standart büyüme çizelgelerine uymamalarıdır. Cri Du Chat Sendromu olan bir çocuk, DSÖ büyüme çizelgesinde %5 veya daha düşük bir seviyede olabilir.

Cri Du Chat Sendromu için özel olarak bir büyüme tablosu geliştirilmiştir. Bu bilgiyi çocuğun sağlık ekibine iletmek, bu sendromun özelliklerinin farkında olmaları ve aileye çocuk için uygun olmayan kararlar almaları için baskı yapmamaları açısından son derece önemlidir.

Kraniyofasiyal Belirtiler

Başlıca kraniyofasiyal (baş, boyun) değişiklikler arasında mikrosefali (özellikle yaşamın ilk iki yılında belirgindir), dikey büyüme paternli yüz dismorfizmi, şiddetli asimetri, ergenlik ve yetişkinlikte kaybolup uzun ve dar yüzlere dönüşen aydede yüzü vurgulanabilir. Aydede yüz, etkilenen hastaların %83,5'inde görülür.

Tüm Reklamları Kapat

Başlıca kraniyofasiyal malformasyonlar arasında şunlar bulunur:

 • Mikrosefali (küçük kafatası),
 • Aydede yüz,
 • Hipertelorizm (gözler arasındaki mesafenin normalden fazla olması),
 • Belirgin epikantik kıvrımlar,
 • Geniş burun köprüsü,
 • Ağız köşelerinin aşağı doğru dönmesi,
 • Kısa filtrum,
 • Saçlarda erken beyazlama,
 • Anormal transvers fleksiyon kırışıklıkları.

Çocukluktaki hiperlaksidite ve hipotoni zamanla yerini hipertoniye bırakır. Yaş artışıyla ilişkili diğer değişiklikler arasında belirgin supra-orbital kemerlerin gelişimi, palpebral fissürlerin yatay hale gelme eğilimi ve mikrosefalinin daha belirgin hale gelmesi yer almaktadır.

Orofasiyal Belirtiler

Gözlemlenen başlıca orofasiyal (ağız ve yüz) anomaliler arasında şunlar bulunur:

 • Mandibular mikroretrognati,
 • Yüksek damak (nadiren yarık damak),
 • Mine hipoplazisi,
 • Yaygın kronik periodontitis,
 • Diş erüpsiyonunda (diş sürmesi) gecikme.

Bu anomalilere rağmen, bu patolojiler ile Cri Du Chat Sendromu arasında net bir ilişki olduğunu destekleyecek yeterli kanıt bulunmamaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Diğer Anomaliler

Çok sık olmasa da kardiyak, iskelet, genitoüriner, metabolik veya immün anormallikler mevcut olabilir. Kardiyak patolojiler arasında siyanoz, kutanöz hemanjiyom, cutis marmorata, Fallot tetralojisi, kardiyak konjenital defektler (sıklıkla septal ventriküler defekt ile birlikte duktus ve daha az sıklıkla septal atriyal defekt ile birlikte duktus) bulunur.

İlerleyici skolyoz sıklıkla bildirilmiştir. Kas tonusu artmış olan hastalarda büyüme ile birlikte skolyozda belirgin ilerleme görülmüştür; bu nedenle kas hipertonisi bu patolojinin evriminde önemli bir rol oynayabilir.

Genitoüriner sistemle ilgili olarak yaşa göre farklılıklar vardır. Kriptorşidizm gençlikte, hipogonadizm ise yetişkinlikte yaygındır. Ergenlik çağındaki kızlarda menarş ve normal cinsel ikincil gelişim görülür, ancak adet dönemleri düzensizdir. Şu anda Cri Du Chat Sendromu olan iki birey arasında sadece bir üreme vakası bulunmaktadır.

Renal malformasyonlar nadirdir; ancak ektopik, agenezi veya at nalı böbrekler tanımlanmıştır. Non-setonik hiperglisemi ve beyin gelişimini riske atan pürin sentezinde eksiklik gibi bazı metabolik anomalilerin varlığı mümkündür.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Phantasmagoria and Other Poems (Lewis Caroll)

“Phantasmagoria” is a poem written by Lewis Carroll and first published in 1869 as the opening poem of a collection of verse by Carroll entitled Phantasmagoria and Other Poems.

It is Lewis Carroll’s longest poem. “Phantasmagoria” is a narrative discussion written in seven cantos between a ghost (a Phantom) and a man named Tibbets. Carroll portrays the ghost as not so different from human beings:although ghosts may jibber and jangle their chains, they, like us, simply have a job to do and that job is to haunt. Just as in our society, in ghost society there is a hierarchy, and ghosts are answerable to the King (who must be addressed as “Your Royal Whiteness”) if they disregard the “Maxims of Behaviour”.

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺90.00
Phantasmagoria and Other Poems (Lewis Caroll)

Birçok çalışmada görsel ve işitsel duyusal değişiklikler kaydedilmiştir. En yaygın olanları seslere karşı aşırı duyarlılık, işitsel rahatsızlık ve şaşılıktır. Daha az görülen değişiklikler ise sağırlık ve yüksek frekanslara karşı hipoakuzi, miyopi, katarakt, pupillanın metakoline karşı aşırı duyarlılığı ve muhtemelen pupil dilatör kasındaki bir kusur nedeniyle midriatiklere karşı dirençtir.

1989'dan önce, Cri Du Chat Sendromu'nun klinik özellikleri ayrıntılı olarak tanımlanmış ve ciddi zihinsel ve gelişimsel gecikme ve sınırlı iletişim becerilerinden bahsedilmesine rağmen, çok az makale davranışsal ve bilişsel özelliklere odaklanmıştır. Günümüzde temel davranış sorunları daha iyi tanımlanmıştır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 • Hiperaktivite,
 • Dikkat kaybı,
 • Huzursuzluk,
 • Agresiflik,
 • Kendine zarar verme davranışı (Genellikle üç şekilde yaygındır: başını nesnelere vurma, başını vücut parçalarına vurma ve ısırarak kendini yaralama).

Seslere karşı aşırı duyarlılık, tekrarlayan hareketler, sakarlık, aşırı mutluluk, inatçılık, nesnelere takıntılı bağlılık ve ekolali bildirilmiştir. Bunların hepsi uygun ve erken eğitim programları ile potansiyel olarak önlenebilir.

Dil becerileri, iletişim yetenekleri ve sosyal etkileşimle ilgili çalışmaların azlığına rağmen, bildirilen vakaların çoğu Cri Du Chat Sendromu olan bireylerin genellikle iyi ve sevgi dolu bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Kaydedilen vakaların yalnızca birkaçı otizm özellikleri veya sosyal kaçınma göstermektedir. Tüm bireyler konuşma dili geliştiremez ve bazen işaret dilini başarıyla kullanırlar. Değişmez bir şekilde alıcı dil ve anlama, ifade edici dilden oldukça iyidir.

Sosyal profil ile ilgili olarak Cri Du Chat Sendromu olan çocukların çoğu evde yaşamakta ve toplumla etkileşime girmekte, ihtiyaçlarını ifade edebilecek iletişim ve koordinasyon gelişmeleri sağlamakta, diğer insanlarla ilişkiler kurmakta ve farklı motor aktivite seviyeleri geliştirmektedir.

Buna karşılık, büyük düzeyde bireysel değişkenliğin gösterildiği sınırlı iletişim gelişimleri öneren çalışmalar da vardır. İletişim becerilerindeki bu farklılıkların fenotipik özelliklere mi yoksa çevrenin dış faktörlerine mi atfedilebileceği henüz bilinmemektedir.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Cri Du Chat Sendromu, kromozom 5'in kısa kolundaki genetik materyalin kısmen veya tamamen silinmesinden kaynaklanır. Delesyonun boyutu 5p15.3 bölgesinden kısa kolun tamamen kaybına kadar olabilir.

Cri Du Chat Sendromunda silinen bölgede, birkaç düzine ila yüzlerce arasında değişen sayıda gen bulunmaktadır. Bu genlerden bazılarında genin iki yerine sadece bir kopyası olduğu için, Cri Du Chat Sendromu olan kişiler genlerin kodladığı proteinlerden yeterince üretemezler. Bu proteinlerin işlevlerinin yerine getirilmemesi sendromun özelliklerine katkıda bulunur.
Cri Du Chat Sendromunda silinen bölgede, birkaç düzine ila yüzlerce arasında değişen sayıda gen bulunmaktadır. Bu genlerden bazılarında genin iki yerine sadece bir kopyası olduğu için, Cri Du Chat Sendromu olan kişiler genlerin kodladığı proteinlerden yeterince üretemezler. Bu proteinlerin işlevlerinin yerine getirilmemesi sendromun özelliklerine katkıda bulunur.
Learn Genetics

Cri Du Chat Sendromu'nda genotip-fenotip çalışmaları, hemizigositesi spesifik fenotiplerle ilişkili olan iki ayrı kromozomal bölgenin tanımlanmasına yol açmıştır. 5p15.3'ün delesyonu kedi miyavlaması sesine benzeyen ağlamanın ortaya çıkmasına neden olurken, 5p15.2'nin delesyonu sendromun diğer önemli klinik özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca, 5p15.3'te konuşma gecikmesi için bir bölge tanımlanmıştır.

Patofizyoloji

Karakteristik ağlama, algısal ve akustik olarak yavru kedilerin miyavlamasına benzer. Bu olağandışı ağlama, larinksin yapısal anormalliklerinden (örneğin laringeal hipoplazi) ve merkezi sinir sistemi disfonksiyonundan kaynaklanmaktadır. Laringeal görünüm normal olabilir veya sarkık epiglot, küçük larinks ve asimetrik ses telleri gibi belirgin anatomik anormallikler sergileyebilir.

Bununla birlikte, karakteristik ağlamanın nedeni tamamen gırtlağa atfedilemez. Gelişimsel bir alan, beyni ve kafa tabanının etkilenen klivus bölgesini karakteristik ağlamanın kaynaklandığı laringeal bölgeye bağlayabilir. Beynin bu bölgesi Cri Du Chat Sendromu olan hastalarda muhtemelen deforme olmuştur. Karakteristik ağlama genellikle zamanla kaybolur.

Tüm Reklamları Kapat

Kalıtım

Cri Du Chat Sendromu vakalarının çoğu kalıtsal değildir. Delesyon çoğunlukla üreme hücrelerinin (yumurta veya sperm) oluşumu sırasında veya erken fetal gelişimde rastgele bir olay olarak ortaya çıkar. Etkilenen kişilerin ailelerinde tipik olarak bozukluk öyküsü yoktur.

Çeşitli genetik düzenlemeler, bir çocuğun Cri Du Chat Sendromuna sahip olmasına neden olabilir. Bunlar şunları içerir:

 • Dengesiz Translokasyon: Translokasyon, bir kromozomun bir parçası kopup başka bir kromozoma bağlandığında meydana gelir. Hiçbir materyal kaybedilmediğinde veya kazanılmadığında translokasyonun "dengeli" olduğu söylenir ve birey translokasyondan etkilenmez. "Dengesiz" bir translokasyonsa genetik bir bozukluğa yol açabilecek genetik materyal kaybına veya kazanımına neden olur. Ebeveynlerden biri dengeli bir translokasyona sahip olduğunda çocuk dengesiz bir translokasyonla doğabilir. Bu durum Cri Du Chat Sendromu vakalarının yaklaşık %10'unda görülür. Birkaç vakada dengesiz translokasyon çocukta kendiliğinden veya de novo olarak ortaya çıkar.
Dengesiz Translokasyon.  (Sol üstte normal kromozomlu ebeveynin, sağ üstte dengeli translokasyona sahip ebeveynin ve altta dengesiz translokasyona sahip çocuğun kromozomları görülmektedir.)
Dengesiz Translokasyon.
(Sol üstte normal kromozomlu ebeveynin, sağ üstte dengeli translokasyona sahip ebeveynin ve altta dengesiz translokasyona sahip çocuğun kromozomları görülmektedir.)
National Library of Medicine
 • Halka Kromozom: Bu nadir durumda kromozom her iki ucundan birer parça kaybeder ve uçlar birleşerek bir halka oluşturur. Cri Du Chat Sendromu olan çocukta bu durum, kromozomun uzun kolundan kaybedilen materyal miktarına bağlı olarak ek sorunlara yol açabilir.
 • İnterstisyel Delesyon: Kısa kolun içinden bir bölüm silinir ve kopan uçlar yeniden birleşir. Silinen bölüm kaybolabilir veya başka bir kromozoma bağlanabilir.
 • İnversiyon: Bu durum bazen bir kromozom, kol içinde iki noktadan kırıldığında ortaya çıkar. Kopan bölüm yeniden birleşmeden önce ters dönebilir. Bu durum bir bozukluğa yol açabilir çünkü o bölümdeki kod tersine çevrilmiştir.
 • Duplikasyon veya Kısmi Trizomi: Kritik bölgeyi içeren beş numaralı kromozomun kısa kolunun bir kısmı kendini kopyalar. Bu kopya, kromozomun içine veya ucuna eklenebilir. Ayrıca kodun yanlış okunmasına neden olur.
 • Mozaisizm: Çok az vakada, silinmiş kromozom vücutta sadece bazı hücrelerde bulunur. Bu tür bir rahatsızlığı olan çocuklar, silinen hücrelerin yüzdesine ve hangi tür vücut hücrelerinin daha çok etkilendiğine bağlı olarak ciddi veya çok hafif şekilde etkilenebilir. Genellikle teşhis edilmesi çok zordur çünkü delesyonu içeren hücreleri bulmak zor olabilir ve genellikle kan veya doku örnekleri alma sürecinde gözden kaçabilir. Cri Du Chat Sendromu için mozaik olan çocuklara yanlışlıkla başka hastalıklar ve sendromlar teşhis edilebilir. Üreme organlarındaki hücrelerde delesyon meydana gelmesi halinde yetişkin olduklarında Cri Du Chat Sendromlu bir çocuk dünyaya getirmeleri mümkün olduğundan doğru teşhis konulması önemlidir.

Teşhis Yöntemleri

Cri Du Chat Sendromu'nun klinik özelliklerinin birçoğu öznel değerlendirmelere dayanmaktadır (ayde yüz, hipertelorizm, vb.) ve bu da patognomonik bir semptom olmadığı göz önünde bulundurulduğunda belirli bir klinik profil belirlemeyi zorlaştırarak karışıklığa yol açabilir. Bu nedenle doğru bir klinik tanı; sendromun patognomonik belirtilerinin boşuna aranmasından ziyade, spesifik durumların bir araya gelmesini tanıma yeteneğine bağlı olabilir.

Şüpheli tanı konulduktan sonra yapılacak ilk tamamlayıcı test karyotip analizidir. Cri Du Chat Sendromu için bir karyotip örneği şöyle olabilir:

Tüm Reklamları Kapat

46,XY,del(5)(p14.2):

 • 46: Çocuğunuzun hücrelerindeki toplam kromozom sayısıdır.
 • XY: İki cinsiyet kromozomu; erkekler için XY, kadınlar için XX.
 • del: Delesyon (silinme) veya eksik materyal anlamına gelir.
 • (5): Delesyonun, 5. kromozomda olduğunu söyler.
 • (p14.2): Delesyonun, "p" kolunun neresinden itibaren başladığını gösterir.

Sonuçlar görünüşte normalse ancak klinik varsayımla uyuşmuyorsa, daha kesin bir sitogenetik moleküler analiz (FISH, CGH veya kantitatif PCR) yapmak gerekebilir.

Hasta Öyküsü

Cri Du Chat Sendromu olan hastaların öyküsünde aşağıdakiler görülebilir:

 • Karakteristik Ağlama (Çığlık): Yenidoğan komplikasyonları ve yüksek perdeden ağlama ile birlikte görülen hafif dismorfizm, tipik olarak sitogenetik çalışmalar kullanılarak tanısal değerlendirme yapılmasını gerektirir. Cri Du Chat Sendromu olan birçok bebekte bu ayırt edici ağlama vardır, ancak diğer anöploidilerle ilişkili değildir.
 • Gelişimsel Öykü: Yutma güçlükleri, emme bozukluğu, gelişememe, erken kulak enfeksiyonları ve ciddi bilişsel, konuşma ve motor gecikmeler nedeniyle erken beslenme sorunları mevcuttur. Etkilenen bireylerin neredeyse tamamında bu sorunlar vardır.
 • Davranışsal Öykü: Davranışsal profil hiperaktivite, saldırganlık, öfke nöbetleri, stereotipik ve kendine zarar verici davranışlar, tekrarlayan hareketler, sese aşırı duyarlılık, sakarlık ve nesnelere takıntılı bağlılıkları içerir. Bu sorunların bazıları, bilişsel-uyumsal düzeyleri düşük olan ve daha önce ilaç denemesi öyküsü olan bireylerde daha belirgindir. Otizm ve sosyal geri çekilmeye benzer özellikler, ebeveyn translokasyonunun dengesiz bir şekilde ayrılması nedeniyle Cri Du Chat Sendromu olan bireyler için daha karakteristik olabilir. Bununla birlikte, Cri Du Chat Sendromu olan çocuklar ihtiyaçlarını iletebilir, sosyal olarak başkalarıyla etkileşime girebilir ve bir dereceye kadar hareket kabiliyetine sahiptir.

Prenatal Teşhis

Cri Du Chat Sendromu, doğum öncesi dönemde amniyosentez yoluyla teşhis edilebilir ve burada kromozom 5'in delesyonu görülebilir. Yapısal anormallikler sonografik olarak gözlemlenebilir. Ayrıca, mozaizm gösteren fetüslerde mikrosefali ve serebellar hipoplazi ile birlikte fetoplasental ve feto-amniyotik kromozomal anormallikler görülebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Laboratuvar Çalışmaları

Cri Du Chat Sendromu'nun tanısında kullanılan laboratuvar çalışmaları şunları içerebilir:

 • Konvansiyonel Sitogenetik Çalışmalar: 5p delesyonunun boyutu tüm kısa koldan sadece 5p15'e kadar değişebilir. Geleneksel sitogenetik teknikte 5p'nin küçük bir delesyonu gözden kaçabilir.
 • Yüksek Çözünürlüklü Sitogenetik Çalışmalar: Bu çalışmalar 5p'de küçük bir silinme arar.
 • Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH): FISH kullanılarak yapılan moleküler sitogenetik çalışmalar, çok küçük delesyonları olan hastalarda tanı konulmasını sağlar. FISH, ilgilenilen bölgeye tam olarak lokalize edilmiş genetik belirteçleri kullanır. Maternal veya paternal kromozom 5p bölgelerinden floresan sinyalin olmaması, o kromozomal bölge için monozomiyi gösterir. T(11;22)(q23;q11.2) taşıyan bir kadından doğan nadir bir Cri Du Chat Sendromu vakası, FISH tabanlı preimplantasyon genetik tanı kullanılarak teşhis edilmiştir. İn situ hibridizasyon analizi, kromozomal delesyonun neden olduğu genetik sendromların tanı sayısını artırmış ve bireyin genomu ile ilişkili bir fenotipik haritanın tanımlanmasına izin verdiği için Cri Du Chat Sendromu'na olan bilimsel ilgiyi yenilemiştir.
Cri Du Chat Sendromu olan bir hastanın floresan in situ hibridizasyon (FISH) çalışması. FISH fotoğrafı cri-du-chat bölgesi için lokusa özgü bir probun delesyonunu göstermektedir. Spektrum turuncu renk kromozom 5'e özgü sinyali ve spektrum yeşil cri-du-chat lokus sinyalini temsil etmektedir. Yeşil sinyalin olmaması o bölge için monozomiyi gösterir (solda, interfaz hücresi; sağda, metafaz kromozom yayılımı).
Cri Du Chat Sendromu olan bir hastanın floresan in situ hibridizasyon (FISH) çalışması. FISH fotoğrafı cri-du-chat bölgesi için lokusa özgü bir probun delesyonunu göstermektedir. Spektrum turuncu renk kromozom 5'e özgü sinyali ve spektrum yeşil cri-du-chat lokus sinyalini temsil etmektedir. Yeşil sinyalin olmaması o bölge için monozomiyi gösterir (solda, interfaz hücresi; sağda, metafaz kromozom yayılımı).
Medscape
 • Kromozom Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (CGH): Kromozom CGH, tek bir hibridizasyonda DNA kopya sayısı değişiklikleri için tüm genomu tarayabilir. Çözünürlük yaklaşık 5-10 Mb ile sınırlıdır. Sonuçlar doğrudan genom dizisi ile eşleştirilemez. CGH, örtüşen belirteçlerle tüm genomu dahil etme yeteneğine sahip ilk platformdur ve başka yollarla kaydedilmemiş genetik değişiklikleri tanımlamamıza olanak tanır.
 • Mikroarray Analizi: Bu yöntem, önemli kromozom anormalliklerini tanımlamak için kullanılan DNA tabanlı bir genetik analiz yöntemidir. Çalışma şekli, bir DNA örneğinin hazırlanması ve bir cam lam üzerine hibridize edilmesidir. Daha sonra çok sayıda moleküler prob dizilir. Problar hastadan alınan küçük DNA parçalarına sahiptir ve bir kontrol DNA'sı ile karşılaştırılır. Bu analiz türü; tüm kromozomların, kromozom kısımlarının ve belirli konumların delesyonlarını ve duplikasyonlarını teşhis edebilir. Bir Mikroarray'den alınan kromozom analizi, diğer yöntemlere göre daha fazla bilgi içerecek ve size delesyon veya duplikasyonun tam yerini sağlayacaktır.
 • SNP Tabanlı Test: Wapner ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışma, tek nükleotid polimorfizmi (SNP) tabanlı bir prenatal testin Cri Du Chat Sendromu ve diğer mikrodelesyon sendromlarını prenatal olarak doğru bir şekilde tarayabileceğini göstermiştir. Hamile kadınlardan alınan 358 plazma örneği ve 111 yapay plazma karışımının kullanıldığı çalışmada, kitlesel çoklanmış polimeraz zincir reaksiyonu ve SNP'leri Kullanan Yeni Nesil Anöploidi Testi (NATUS) algoritması kullanılmıştır. Cri Du Chat Sendromu için tespit oranı %100 (24 numuneden 24'ü) olup yanlış pozitif oranı %0,24'tür.

Görüntüleme Çalışmaları

Cri Du Chat Sendromu'nun tanısında kullanılan görüntüleme çalışmaları şunları içerebilir:

 • İskelet Radyografisi: Bu yöntemle şu bulgular elde edilebilir:
 • Mikrosefali,
 • Retromikrognati (alt çenenin geride olması),
 • Kafa tabanı malformasyonları,
 • Orantısız olarak kısa üçüncü, dördüncü ve beşinci metakarplar ve orantısız olarak uzun ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci proksimal falankslar (yaygın).
 • MRG: Manyetik rezonans görüntüleme ile şu bulgular elde edilebilir:
 • Beyin sapı atrofisi, atrofik orta serebellar pedinküller ve serebellar beyaz madde,
 • Sisterna magna ve dördüncü ventrikülün genişlemesiyle birlikte olası serebellar vermis hipoplazisi,
 • Pontin hipoplazisi (MRG kullanarak yapılan bir çalışmada, izole potin hipoplazisinin Cri Du Chat Sendromu'nda en yaygın yapısal beyin anomalisi olduğu gösterilmiştir).
 • Ekokardiyografi: Yapısal kardiyak malformasyonları ekarte etmek için kullanılır.

Diğer Testler

Cri Du Chat Sendromu için kullanılan diğer testler aşağıdakileri içerebilir:

 • Beslenme güçlüğünü değerlendirmek için yutma testi,
 • Alıcı ve ifade edici dil için kapsamlı değerlendirme,
 • Gelişimsel testler, erken müdahaleye yönlendirme ve uygun okul yerleştirmesi.

Ayırıcı Tanı

Cri Du Chat Sendromu'nun ayırıcı tanısı aşağıdakileri içerir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Çoklu konjenital anomaliler,
 • Diğer otozomal monozomi veya trizomi sendromları,
 • Mental retardasyon sendromları,
 • Patau sendromu,
 • Wolf-Hirschhorn sendromu.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Cri Du Chat Sendromu'nun küratif bir tedavisi yoktur. Mevcut tedaviler her bireyde belirgin olan spesifik semptomlara yöneliktir ve uzmanlardan oluşan bir ekibin koordine çabalarını gerektirebilir.

Sendromdan etkilenen bazı çocuklarda duyusal-sinirsel sağırlık olabileceğinden, işitsel testler yapılmalıdır. Konjenital kalp kusurları, şaşılık, skolyoz, çarpık ayak, yarık damak ve yarık dudak dahil olmak üzere Cri Du Chat Sendromu ile potansiyel olarak ilişkili çeşitli semptomları tedavi etmek için ameliyat yapılabilir.

Diğer müdahaleler şunları içerebilir:

 • Fizik Tedavi: Cri Du Chat Sendromu olan çocuklar büyüme ve gelişimleri sırasında fiziksel zorluklar yaşayabilirler. Fizik tedavi çocuğun fiziksel gelişimine çeşitli şekillerde (oturmasına, ayakta durmasına, ince motor becerilerini geliştirmesine) yardımcı olabilir. Çocuklar için fizik tedavinin amacı, gelişim hızlarını artırmak değil optimal fiziksel hareket gelişimini kolaylaştırmaktır.
 • Konuşma Terapisi: Konuşma terapistleri, beslenme için en iyi yöntemlerin neler olduğu konusunda tavsiyelerde bulunarak yutmaya yardımcı olmak için erken yaşlardan itibaren çocuklarla birlikte çalışır. Cri Du Chat Sendromu olan çocuklar büyüdükçe konuşmalarıyla ilgili sorunlar yaşayabilirler. Konuşma terapistleri; işaret dili, resim değişim sistemi, teknoloji destekli iletişim gibi farklı iletişim yöntemlerini kullanarak ve öğreterek iletişim sorunları olan çocuklara yardımcı olma konusunda rehberlik sağlar.
 • Ergoterapi: Ergoterapi; çocuğun/genç yetişkinin becerilerini en üst düzeye çıkarmasına, yeni beceriler geliştirmesine ve çevreleriyle daha etkili bir şekilde ilişki kurabilmesine yardımcı olmak için ince motor, görsel algısal, öz bakım ve duyusal entegrasyon müdahalesi sağlar. Çocuklarla çalışan ergoterapistler çocuk gelişimi, nöroloji, tıbbi durumlar, psikososyal gelişim ve terapötik teknikler konularında eğitim ve öğretim görmektedir.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Cri Du Chat Sendromu'nun prognozundaki en önemli faktörlerden biri erken tanıdır. Erken tanı, fiziksel ve psikomotor gelişimin sonuçlarını iyileştirmek ve sosyal uyuma yardımcı olmak için terapötik önlemlerin erken uygulanmasına olanak tanır.

Tüm Reklamları Kapat

Tipik bir Cri Du Chat Sendromu'nun fenotipi ifade eden 5p delesyonlarını atipik bir klinik profil ifade edenlerden ayırmak gerekir. İlkinde delesyon sendromun kritik bölgesini etkilerken, ikincisinde kritik bölge etkilenmemiştir. Atipik Cri Du Chat Sendromu olan bireyler öğrenmede sıklıkla ciddi bir handikap göstermezler, bunun yerine genellikle daha iyi bir prognozla ilişkili daha hafif anomaliler gösterirler.

Morbidite ve mortalite oranları yaşamın ilk birkaç yılından sonra azalır. Ölümlerin %75'inin yaşamın ilk ayında, yaklaşık %90'ının ise ilk yılda meydana geldiği bildirilmiştir. Delesyonun türü, boyutu ve konumunun prognozu önemli ölçüde etkilediğine dikkat etmek önemlidir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Cri Du Chat Sendromu nadir görülen bir bozukluk olarak kabul edilse de en yaygın kromozom anomalilerinden biridir. Görülme sıklığı 15.000-50.000 canlı doğan bebekte 1 arasında değişmektedir. Kızlarda görülme sıklığı erkeklerden biraz daha yüksektir.

Dünya çapında ve ırklar arasında kesin insidans ve prevalans belirlenmemiştir. Benzer şekilde, doğum öncesi olaylar veya ebeveyn yaşı ile ilişkili spesifik risk faktörleri de net değildir. Bununla birlikte ebeveynlerin radyasyona maruz kalması, hiperemezis, anoreksi ve toksemi ile ilgili nadir raporlar bulunmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Önlem Yöntemleri

Cri Du Chat Sendromu'nu önlemenin bilinen bir yolu yoktur.

Etimoloji

"Cri du Chat" Fransızca'da "kedi çığlığı" anlamına gelir ve tıp literatüründe ilk kez 1963 yılında doktor Jérôme Jean Louis Marie Lejeune tarafından tanımlanmıştır.

Cri Du Chat Sendromu'nun diğer isimleri şunlardır:

 • 5p- Sendromu,
 • 5p Delesyon Sendromu,
 • Monozomi 5p,
 • Kedi Miyavlaması Sendromu,
 • Lejeune Sendromu.

Diğer Başlıklar

Cri Du Chat Farkındalık Günü

Cri Du Chat Farkındalık Günü 5 Mayıs; Cri Du Chat Farkındalık Haftası ise 5-12 Mayıs haftasıdır.

Cri Du Chat Sendromu Brezilya Derneği

5P Minus Society, Cri Du Chat Sendromu veya ilgili rahatsızlıkları olanlara yönelik farkındalığı artırmak ve desteği teşvik etmek amacıyla her yıl uluslararası bir farkındalık haftası düzenlemektedir. Bu haftanın en az bir gününde sendromun farkında olan insanlar, tam ve silinmiş kromozomları temsil etmek üzere biri uzun diğeri kısa çizgili çoraplar giymeye teşvik edilmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
19
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • İnanılmaz 2
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Sıkça Sorulan Sorular

Cri Du Chat Sendromu, kromozom 5'in küçük kolundaki (p kolu) genetik materyalin silinmesinden kaynaklanan nadir bir genetik durumdur.

Cri Du Chat Sendromu'nun semptomları bireyler arasında farklılık göstermektedir. Klinik semptomların ve gelişimsel gecikmelerin değişkenliği, 5p kolundaki delesyonun boyutuyla ilişkili olabilir. Yaygın görülen belirtiler arasında kedi miyavlaması sesine benzeyen ağlama, gelişim geriliği, küçük kafa boyutu ve zayıf kas tonusu bulunur.

Cri Du Chat Sendromu'nun tanısı genellikle doğum sırasında hastanede konur. Ek olarak, bireyin kromozomlarının analizi yapılabilir. Kromozom 5'in kısa kolundaki eksik kısım (delesyon) kromozom analizinde görülebilir. Görülmezse, delesyonu ortaya çıkarmak için FISH analizi adı verilen daha ayrıntılı bir genetik test türü gerekebilir.

Cri Du Chat Sendromu'nun bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Mevcut tıbbi müdahaleler her bireydeki spesifik semptomlara yöneliktir.

Cri Du Chat Sendromu vakalarının çoğu kalıtsal değildir. Delesyon çoğunlukla üreme hücrelerinin (yumurta veya sperm) oluşumu sırasında veya erken fetal gelişimde rastgele bir olay olarak ortaya çıkar. Etkilenen kişilerin ailelerinde tipik olarak bozukluk öyküsü yoktur.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/12/2023 09:55:34 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/14800

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Molekül
Çeşitlilik
Hayatta Kalma
Pandemik
İhtiyoloji
Sürüngen
Evrim Kuramı
Mit
Einstein
Yaşamın Başlangıcı
Uluslararası Uzay İstasyonu
İklim
Hava
Hızlı
Yeşil
Elektrik
Yanlış
Şiddet
Homeostasis
Jeoloji
Orman
Matematik
Yeme
Viral
Beslenme Davranışı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Filler Neden Farelerden Korkar?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Ay Nasıl Oluştu?
Ay Nasıl Oluştu?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
B. Albayrak, et al. Cri Du Chat Sendromu Nedir? Kedi Miyavlaması Sendromu'nun Belirtileri Nelerdir?. (26 Haziran 2023). Alındığı Tarih: 3 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/14800
Albayrak, B., Alparslan, E. (2023, June 26). Cri Du Chat Sendromu Nedir? Kedi Miyavlaması Sendromu'nun Belirtileri Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 03, 2023. from https://evrimagaci.org/s/14800
B. Albayrak, et al. “Cri Du Chat Sendromu Nedir? Kedi Miyavlaması Sendromu'nun Belirtileri Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 26 Jun. 2023, https://evrimagaci.org/s/14800.
Albayrak, Burak. Alparslan, Eda. “Cri Du Chat Sendromu Nedir? Kedi Miyavlaması Sendromu'nun Belirtileri Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, June 26, 2023. https://evrimagaci.org/s/14800.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close