Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

COVID-19 Sonrası Eğitime Dair Senaryolar: Yeni Eğitim Nasıl Olacak?

COVID-19 Sonrası Eğitime Dair Senaryolar: Yeni Eğitim Nasıl Olacak?
6 dakika
4,424
 • Epidemiyoloji
 • Eğitim Felsefesi
Eskiden bilgileri çocukların kafalarına zorla tıkıştırırdık ama bunu yapmanın bir mantığı vardı. Oysa bugün çocuklarımıza bu şekilde öğrettiğimiz bilgilerin neredeyse tümü 2050’de önemsiz ve geçersiz olacak. 2050’nin dünyasına ayak uydurabilmek için teknik becerilerimizi kullanıp yeni ürünler ya da fikirler üretebilmekten çok, kendimizi tekrar ve tekrar üretebilmek zorunda kalacağız.

Eğer Harari’nin eğitimin geleceğine dair makalesini kaleme alındığı 2018 yılında okumuş olsaydık, büyük olasılıkla okuduklarımızın ilgi çekici bir gelecek senaryosu olduğunu düşünecek ama hemen sonrasında hayatlarımıza kaldığımız yerden devam edecektik. Nasıl olsa Harari’nin sözünü ettiği 2050’ye ulaşmamıza daha çok uzun zamanımız vardı! 

Oysa makalenin yayınlanmasından sadece 2 yıl sonra eğitimin döşümü açısından bambaşka bir noktadayız. COVID-19’la birlikte başlayan süreç, gerçekleşmesinin yıllar alacağını düşündüğümüz dijital eğitim dönüşümünün, dünyanın en yoksul ülkeleri de dahil olmak üzere milyonlarca eve, sadece birkaç hafta içinde ulaşmasını sağladı. Daha önemlisi, başka değişimlerin yaşanacağına bizi ikna edecek şekilde ‘Okullar bir daha asla eskisi gibi olmayacak!’ cümlesi kulaktan kulağa fısıldanmaya başlandı. 

Bu Reklamı Kapat

Peki nasıl bir değişim yaşayacağız? Okullar gerçekten kapanacak mı? Bundan 10 yıl sonra çocuklarımıza bir zamanlar okul adı verilen bir ‘yer’ olduğunu ve yüzlerce yıl boyunca insanoğlunun buralarda ‘şekillendiğini’ mi anlatacağız? Okulların tek amacının 19. yüzyıl fabrikalarının ihtiyaçlarına uygun işçiler yetiştirmek olduğunu mu söyleyerek okulları mı kötüleyeceğiz? Ya da kendimizi dijital eğitimin daha demokratik, eşitlikçi ve bilimsel bir eğitim modeli olduğuna mı inandıracağız? 

Serdar Çeliktaş

2025 Hedefi 350 Milyon Dolar!

Aslına bakarsanız, eğitimin giderek daha fazla dijitalleşeceğini ve kara tahtalı okulların gözden düşeceğini tahmin etmek için COVID-19’a ihtiyacımız yoktu. Sadece 2019 yılında gerçekleşen eğitim teknolojileri yatırımlarının 18.66 milyar doları bulduğu ve 2025’te toplam pazarın 350 milyar dolara ulaşmasının beklendiği bir çağda, COVID-19 eğitimde dijitalleşmeyi çok daha görünür hale getirmekten başka bir işlev üstlenmedi. 

Bu Reklamı Kapat

Bununla birlikte COVID-19 süreci bize eğitimi dijitalleştirirken hala çözmemiz gereken önemli sorunlarımız olduğunu da gösterdi. Bu sorunların en büyüğü kuşkusuz teknolojiye ulaşma konusunda yaşanan fırsat eşitsizliği. 

Gençler Arası Dijital Uçurum Sanıldığından Derin!

Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, COVID-19 sürecinde, dünya çapındaki 186 ülkede eğitimine ara veren öğrencilerin sayısının 1.2 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak, okula gitmeme nedenleri aynı olsa da öğrencilerin pandemi günlerinde birbirlerinden oldukça farklı deneyimler yaşadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü öğrencilerin bir bölümü eğitimlerine mekan değişikliğinden başka hiç fark olmamışçasına rahatça devam edebilirken; bir başka bölümü ise öğrenmeyi hayatlarından çıkartacak kadar kesin bir eğitim yokluğu yaşadılar.  

Pandemi sürecinde, -okulların varlığı nedeniyle daha önce üzerinde fazla durmadığımız- gençler arası Dijital Uçurum ilk kez böylesine net ve ciddi bir şekilde gündemimize oturdu. Kuzey Avrupa ülkeleri, Japonya, Singapur gibi sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ülkeler dışında neredeyse dünyanın her ülkesinde bilgisayar ve internet erişiminde yaşanan eşitsizlik, COVID-19 sürecinde uzaktan eğitiminin en temel tartışma maddesi haline geldi. ABD’de bile 15 yaşındaki öğrencilerin %25’inin bilgisayar erişiminin olmadığı düşünüldüğünde, dünyanın gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerinin nasıl bir bilgi uçurumuyla karşı karşıya kalacaklarını tahmin etmek zor olmayacaktır. Bir başka deyişle, eğitimdeki dijitalleşmenin eğitim hizmetlerinde bugün de var olan temel sorunları ortadan kaldırmak yerine sadece ambalajını yenileyeceğini iddia etmek abartılı bir yorum olmayacaktır. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Nasıl Bir Model? 

Peki “yeni” eğitim modeli nasıl olacak? Öncelikle yaklaşan modelin, bütünüyle dijitalleşmiş bir öğrenme olmayacağının ve okulların bütünüyle kapanmasının zor olduğunun altını çizelim. Büyük olasılıkla, “yeni eğitim” adını vereceğimiz model, okulların farklı dijital teknolojilerle desteklendiği hibrit bir model olarak karşımıza çıkacaktır.  

Bu hibrit modeli öğretmenleriyle birebir ilişkiye, sosyalleşmeye ve yapılandırılmış öğrenmeye ihtiyaç duyacak küçük öğrencileri okullara; öğrenme ihtiyaçlarını kendileri yönetebilecek yaşta olanları ise dijital seçeneklere yönlendirecek bir sistem olarak düşünebiliriz. 

Ancak yine de şu sorular üzerine düşünmeliyiz: Dersleri okulda değil de ekran karşısında yapmanın, bilgi edinmek için kitaplar yerine bilgisayarları kullanmanın eğitimin özüne dönük bir etkisi olacak mıdır? Önlerindeki parlak ekranlar hala çocuklarımıza fizik formülleri ezberletmeye, okuma parçaları otoriter değerleri benimsetmeye, müfredat yüz yıllık bilgileri öğretmeye ve sistem çocuklarımızı “iyi”, “kötü”, “başarılı”, “başarısız” olarak etiketlemeye devam edecekse bu değişimin bir anlamı olacak mıdır? Eğer dijitalleşme eğitim felsefesini kökten değiştirmeyecekse o zaman “yeni bir eğitim”den söz edebilmek mümkün müdür? 

Hangi Teknoloji Değil; Nasıl Bir Felsefe!

Bu yüzden de geleceğin eğitimini oluşturmaya çalışırken amaç “eski” sistemin araçlarını değil, felsefesini değiştirmek olmalıdır. Yeni eğitim, öncelikle 20. Yüzyıl eğitiminin temelini oluşturan tektipçiliğin; bütün çocukları aynı tornadan geçirip birbirlerinin aynısı insanlar yaratma çabasının yerine her çocuğun kendi benzersizliğinin tadına varabileceği bir varoluş süreci olabilmelidir. Öğrencileri geometri formülleri, periyodik tablo ya da endoplazmik retikulum hakkında ezberlediklerinden çok becerileriyle değerlendirmek; insan odaklı, bireysel farklılıklara odaklanmış, fırsat eşitliği sağlayan, rekabetten çok işbirliğini öğreten bir eğitim felsefesi yaratmak yeni sistemin belkemiğini oluşturmalıdır. 

Üstelik, eğitim tarihinde ilk kez elimizde bu hedefleri gerçekleştirmemizi, her öğrenciye farklı gelişim ve öğrenme hedefleri sunmamızı sağlayacak bir altyapıya sahibiz. Bu nedenle de “yeni eğitimi” tasarlarken “ne, ne kadar” soruları yerine “nasıl” sorusuna odaklanmaya özen gösterebiliriz. Örneğin hepsi birbirinden yaratıcı, özelleştirilmiş ve esnek çözümlerle dolu eğitim yazılımlarının önümüze sunulduğu bir dönemde, sormamız gereken “Hangi teknolojiye yatırım yapalım?” ya da “Hangi yazılımları kullanalım?” yerine, “Nitelikli bir öğrenme ortamı yaratabilmek için dijital çözümlerden nasıl faydalanalım?” gibi sorular olmalıdır. 

Bu Reklamı Kapat

Öğretme Yerine, Öğrenme Kültürü

Güney Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden William G. Tierney eğitimin geleceğinde yaşanacak en büyük dönüşümün pasif öğretme kültüründen, aktif bir öğrenme kültürüne geçiş olarak tanımlıyor. Bu süreçte öğrenciler, kendilerine uygun yer ve zamanlarda; kendi istedikleri konularda bireysel ya da gruplar içinde öğrenebilecekler. Bu dönüşümün belki de en umulmadık sonucu ise şimdiye kadar pasif dinleyiciler olan öğrencilerin öğrenmek ve gelişmek için ciddi emek vermek zorunda kalacak olmaları.  

Bu değişiklik doğal olarak öğretmen ve okulların da rolleri üzerinde değişiklik yaratacak. Bu dönüşümde öğretmenlerin yeni görevi, sınıf yönetmek, sınavlar yapmak yerine bilgiyi araştırıp öğrenirken öğrencilere destek olmak olacak. Okullar, ise öğrenmenin gerçekleştiği değil, farklı öğrenme etkinliklerinin koordine edildiği bir öğrenme merkezi haline gelecek. 

Bu dönüşümün hangi ülkede, hangi okullarda ve hangi düzeylerde gerçekleşeceği, kimlerin slogan ve reklamların ötesine geçerek nitelikli ve dönüştürücü bir “Yeni Eğitim” yaratabileceklerini ise zaman gösterecek. Ancak bu dönüşüm sırasında dünyanın her köşesindeki eğitimciler olarak aklımızda bulundurmamız gereken çok önemli bir nokta var: Bugün yapacağımız tercihler, alacağımız kararlar ve başlatacağımız uygulamalar “yeni eğitim”in temel taşlarını oluşturacak. Bu nedenle hepimiz, yeni bir çağa ve yeni topluma doğru evrildiğimizi aklımızdan çıkartmandan hareket etmeliyiz. 

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 11
 • Bilim Budur! 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • İnanılmaz 3
 • Umut Verici! 3
 • Muhteşem! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Y. N. Harari. 2050’De Başarılı Olmaları İçin Çocuklarımıza Ne Öğretelim?. (29 Mart 2020). Alındığı Tarih: 15 Temmuz 2020. Alındığı Yer: Eğitim Kolektifi | Arşiv Bağlantısı
 • L. Cathy. The Covid-19 Pandemic Has Changed Education Forever. This Is How. (29 Nisan 2020). Alındığı Tarih: 15 Temmuz 2020. Alındığı Yer: The World Economic Forum COVID Action Platform | Arşiv Bağlantısı
 • W. G. Tierney. (2018). Diversifying Digital Learning: Online Literacy And Educational Opportunity. ISBN: 9781421424354. Yayınevi: Johns Hopkins University Press.
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/05/2022 07:56:31 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9001

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Karanlık
Primat
Kanıt
Astrofotoğrafçılık
Etoloji
Evrimsel
Eşey
Hastalıkların Tedavisi
Primatlar
Güneş Sistemi
Astronomi
Metabolizma
Kilometre
Uyku
Covıd-19
Element
Kimyasal Evrim
Toplumsal Cinsiyet
Nörobilim
Zihin
Retrovirüs
Homo Sapiens
Konuşma
Uzun
İnsan
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et