Evrim Ağacı
Reklamı Kapat

COVID-19 Kurallarına Uymanın ve Uymamanın Psikolojisi: İnsanları Önlem Tercihlerine İten Faktörler Nelerdir?

COVID-19 Kurallarına Uymanın ve Uymamanın Psikolojisi: İnsanları Önlem Tercihlerine İten Faktörler Nelerdir? Guttenberg Municipal Hospital
Tavsiye Makale
Reklamı Kapat

Bu yazı, Evrim Ağacı'na ait, özgün bir içeriktir. Konu akışı, anlatım ve detaylar, Evrim Ağacı yazarı/yazarları tarafından hazırlanmış ve/veya derlenmiştir. Bu içerik için kullanılan kaynaklar, yazının sonunda gösterilmiştir. Bu içerik, diğer tüm içeriklerimiz gibi, İçerik Kullanım İzinleri'ne tabidir.

Pek çoğumuz için maske taşımak, takmak ve dostlarla sohbet ederken normalden iki adım ötede durmak gibi önlemler hayatımızın rutini haline geldi. Dile kolay, yaklaşık 6 aydır COVID-19 salgınıyla yaşamaktayız. Fakat görüyoruz ki herkes önlemlere aynı ölçüde uymuyor. Dahası, salgının bir laboratuvarca kasten çıkartıldığı, bütün bu olanların büyük güçlerin bir oyunu olup devletlerin halkları sıkı kontrol altında tutmak için geliştirdikleri bir sistem olduğu gibi düşünceler de gitgide popülerlik kazanmakta. Bir diğer yandaysa salgının gerçekliğine inanmalarına rağmen alınan önlemlerinin sebep olduğu ‘ikincil’, yani COVID-19 dışındaki alanlara olan, olumsuz etkilerden endişelenen ve belki sürekli diken üstünde durmaktan yorulmuş bir kesim mevcut. Peki bu karmaşayı nasıl çözeceğiz? Kime inanacak, nasıl hareket etmemiz gerektiğine neye göre karar vereceğiz?

Evrim Ağacı okurları hatırlayabilirler, Nisan ayında yüzlerce vatandaşın katıldığı bir çalışma başlatmıştık. Türkiye’den 1000’in üzerinde katılımcının da katkılarıyla, dünya çapında 114 ülke ve yaklaşık 7000 kişiden veri toplamış bulunmaktayız – katılan, destek olan herkese çok teşekkürler!

Analizlerimizi sonlandırıp sonuçları PsyArXiv sitesinde ön baskı olarak yayımladığımız[1] bu aşamada, sizlere COVID-19 kurallarına uymayla ilgili başta belirttiğimiz soruları aydınlatacak iki mesajımız var.

1. Mesaj: Yakın Sosyal Bağlar En Büyük Öneme Sahip!

Onlarca yıllık sosyal, bilişsel, evrimsel ve gelişimsel psikoloji araştırmalarının bize öğrettiği çok net bir şey var: İnsanlar yaşamlarının başlangıcından itibaren çok sosyal varlıklardır. Bu ne demek? Bu, insanların hem sürekli yakın sosyal ilişkilere ihtiyaç duyduğu hem de düşünce ve davranışlarının sosyal belirlenimli olduğu anlamına geliyor. COVID-19 salgını da bir istisna teşkil etmiyor.

Çalışmamız gösteriyor ki, insanların COVID-19 kurallarına ne derecede uyacaklarının en büyük belirleyicisi, en değer verdikleri kişilerin kurallara ne kadar uyduklarına dair olan fikirleri. Sizce aileniz ve dostlarınız kurallara uyuyorsa, sizin de uyma ihtimaliniz yüksek. Aksi takdirde, siz de kurallara uymamaya meyilli olursunuz. Bu mesaj, ilk başta zaten hepimizin pekâlâ bildiği bir durumu tanımlıyor gibi düşünülebilir. Ama işler o kadar basit değil!

İnsanları COVID-19’a karşı alınan önlemleri uygulamaya ikna etmek için devletler ve sağlık örgütleri aylardır iki temel yönteme başvurmaktalar – hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek ve yasal kısıtlamalar ve cezalara başvurmak. Eğer bunlar etkin yöntemler olsaydı, insanların kendilerini ne kadar tehdit altında hissettiklerinin ve ülkelerindeki önlemlerin sıkılık derecesinin, kişilerin kurallara ne kadar uyacağını belirlemesini beklerdik. Ancak görünen tablo hiç de öyle değil. Kendilerini ne kadar tehdit altında hissettiklerinden ve ülkenin COVID-19 politikalarının sıkılığından öte, insanlar sözüne güvendikleri, kara günlerinde yanlarında olacaklarını bildikleri aile ve dostlarının hareketlerini kendilerine örnek alıyorlar.

Virüsle mücadelede yakın çevrenizle ve ülkenizle olan bağınızın önemi büyük. "İnsanların COVID-19 kurallarına ne derecede uyacaklarının en büyük belirleyicisi, en değer verdikleri kişilerin kurallara ne kadar uyduklarına dair olan fikirleri."
Virüsle mücadelede yakın çevrenizle ve ülkenizle olan bağınızın önemi büyük. "İnsanların COVID-19 kurallarına ne derecede uyacaklarının en büyük belirleyicisi, en değer verdikleri kişilerin kurallara ne kadar uyduklarına dair olan fikirleri."

Peki bu bulgunun sosyal bağlarla ilgili olduğunu ne malum? Sonuçta insanlar aile ve dostlarının ne yaptıklarını en iyi bilecekleri için onları en çok örnek oluyor olamazlar mı? Çalışmamızın bir diğer bulgusuna göre, aile ve dostlara olan güvene benzer bir ilişki, ülkesine sıkı sıkı bağlı olan kişilerde diğer vatandaşlara güven şeklinde de kendini gösteriyor. Yani, kendisini ülkesiyle bir bütün olarak gören kişiler, aile ve dostlarının yanı sıra, ülkedeki diğer vatandaşların kurallara ne derece uyduğuna bakıyor ve kendi davranışlarını ona göre yönlendiriyorlar. Kendisini ülkesiyle bir bütün olarak görmeyen, ülkesiyle daha zayıf bağlara sahip olan kişiler için ise diğer vatandaşların ne yaptığının pek bir önemi yok – onlar, kendi davranışlarını kendi güvendikleri insanların davranışlarına göre ayarlıyorlar.

Dolayısıyla, birinci mesajımız açık: COVID-19 kuralları yeni bir sosyal normun başlangıcına işaret ediyor. Eğer insanların kurallara daha çok uymasını istiyorsanız, onların güvendikleri sosyal bağların gücünden faydalanmanız gerekir.

Her ne kadar yakın sosyal bağlarımız yapbozun büyük bir parçası olsa da durum bundan ibaret değil. Salgın kapsamında olduğu türden büyük çaplı davranış değişikliklerini gerektiren durumlarda, soruların yanıtları da elbette karmaşık oluyor.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

2. Mesaj: Ortakça Kurgulanan Bir "Doğru" Oluşturmak Gerekli!

İnsanların sosyal varlıklar olduğu düşüncesini hemen herkes kolaylıkla kavrayıp özümsese de insan davranışının sosyal belirlenimli olduğunu söylediğinizde bazen “Ne yani, biz koyun sürüsü müyüz, kendi aklımız irademiz yok mu?” türünden tepkilerle karşılaşabiliyorsunuz.

Çalışmamızın ikinci bulgusu tam da burada devreye giriyor: İnsanların COVID-19 kurallarına ne kadar uyacağını en çok belirleyen ikinci etmen, kişilerin bu kurallara uymanın yapılması gereken, ‘doğru’ olan şey olduğuna olan inançları. Yani, eğer siz COVID-19 kurallarına uymayı etik ve ahlaki açıdan daha doğru buluyorsanız, bu kurallara uyma ihtimaliniz yüksek. Yok eğer salgınının bir safsatadan ibaret olduğunu veya alınan önlemlerin etkisiz olduğunu düşünüyorsanız, bu kurallara uyma ihtimaliniz çok düşük.

Bir ülke yöneticisi olduğumuzu hayal edelim. İnsanları COVID-19 salgınından korumak istiyoruz ve bunun için herkesin günlük davranışlarında büyük değişikliklere gitmesi gerektiğini biliyoruz. Peki, biz bu yeni kuralların ‘doğruluğuna’ inansak da halk olarak ortak bir doğru etrafında nasıl birleşeceğiz? Elbette bu sorunun cevabı ülkeden ülkeye değişiklik gösterecek, o toplumun kültürel değerleri ve hareket alışkanlıklarınca belirlenecektir. Yine de bazı genellemeler yapmak mümkün.

Neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair toplumsal değerler, yıllar boyunca yapılan tartışmalar ve deneyimlerden çıkartılan dersler sayesinde şekillenir. Şu an karşı karşıya olduğumuz değer ortaklaştırma süreciyse bu normal gidişattan farklı – hem tartışma yapmak için zamanımız kısıtlı hem de hatalı deneyimlerle halkın güvenini yitirebiliriz. Böyle durumlarda akla gelen ilk yöntemlerden biri tepeden inmeci bir şekilde kural ihlallerine karşı ceza uygulaması getirip insanları korkutarak kurallara uymaya ikna etmektir. Uygulaması görece kolay olan bu yöntem ne yazık ki sanıldığı gibi etkin bir yöntem değildir.

Yönettiğimiz ülkede kapalı alanlarda maske takmamaya ciddi bir para cezası getirdiğimizi düşünelim. Bu cezayı ödeyecek ekonomik durumu olmayan kişiler, yakalanabileceklerini düşündükleri yerlerde daha çok maske takmaya başlayacaklardır. Tamam işte, kazandık değil mi? Hayır. Yalnızca korku üzerinden gelişen bu davranış değişikliği, başka alanlara genellemeyecektir. Eğer bu kişi içten içe kuralları uygulamanın ‘doğru’ olduğunu düşünmüyorsa, pekâlâ geniş ailesini bayramda evine davet edip yakalanma riskinin düşük olduğu bir yerde, pek çok kişiyle kapalı ve hava dolaşım sistemi iyi olmayan bir ortamda buluşacaktır.

Yukarıda sözünü ettiğimiz birinci mesaj, yani yakın ilişkide bulunduğumuz kişilerin bizim davranışımız üzerindeki etkisi, ile birlikte değerlendirildiğinde tablonun vahameti daha da açık bir şekilde gözler önüne seriliyor. İkna etmeden, ortak değerler etrafında buluşmadan davranışını değiştirmeye çalıştığımız kişiler, sadece kendi davranışlarını değiştirmemekle kalmayıp etraflarında onları sevip sayanları da etkileyecek, böylelikle kurallara uymayan kişi sayımız üstel bir şekilde büyüyecektir!

Yapmalı mı yapmamalı mı? "Eğer COVID-19 kurallarına uymayı etik ve ahlaki açıdan daha doğru buluyorsanız, bu kurallara uyma ihtimaliniz yüksek."
Yapmalı mı yapmamalı mı? "Eğer COVID-19 kurallarına uymayı etik ve ahlaki açıdan daha doğru buluyorsanız, bu kurallara uyma ihtimaliniz yüksek."

Peki ne yapmalı? Onlarca yılın sosyal-bilişsel psikoloji bulguları ve son altı ayın salgın deneyim gösteriyor ki, ortak bir ‘doğru’ etrafında birleşmek için anahtar, etkin eylem ve iletişimde. Etkin eylem ve iletişimin üç ana unsuru olmalı: kararlılık, dürüstlük ve empati. Kararlılık, çünkü belirsizliklerle dolu bu süreçte en güncel bilimsel bilgiye ulaşmaya, sorun ortadan kalkana kadar mücadele etmeye baş koymuş bir liderlik gerekli. Dürüstlük, çünkü hatalar yapabiliriz, ama eğer hatalarımızı cesaretle sahiplenmezsek, insanların COVID-19’un bir safsata olduğuna inanmaları, bizim niyetimizi sorgulamaları gibi daha feci ve tamir etmesi zor sonuçlara sebep veririz. Empati, çünkü kurallara uymak ve günlük davranış tarzını değiştirmek kolay bir iş değil. Ekonomik durumu nedeniyle kendini evinde izole edebilecek olanaklara sahip olmayan pek çok kişi var. Destek olmak için kaynaklarımız kısıtlı olsa bile anlayışlı yaklaşımımızla karşılıklı güven ve dayanışmaya dayanan bir toplum oluşumuna örnek teşkil etmemiz gerekir.

Öyleyse, ikinci mesajımız net: İnsanları, yeni COVID-19 kurallarının doğru olduğu düşüncesi etrafında birleştirmek ve bunun için de dürüst, kararlı ve empati sahibi bir eylem ve iletişim tarzı benimsemek gerekiyor.

Unutmamamız gereken önemli bir nokta şu ki, her ne kadar COVID-19’un etkileri aylarca, hatta belki yıllarca hissedilecek olsa da bu, en nihayetinde, geçici bir krizdir. Bu tür kriz dönemlerinde ortak değerler etrafında birleşip eyleme geçen bireyler, ileride karşılaşabilecekleri diğer toplumsal ve küresel sorunlarda da daha dirençli olacaklardır.

Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 4
 • Tebrikler! 4
 • Bilim Budur! 3
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/10/2020 17:55:46 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9363

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Tedavi
Etoloji
Tıp
Araştırma
Mikoloji
Kadın Sağlığı
Carl Sagan
Viral
Nasa
Afrika
Parçacık
Neandertal
Beslenme Davranışları
Halk Sağlığı
Diş Hekimliği
Kuyruksuz Maymun
Ornitoloji
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Yas
Üreme
Astrofotoğrafçılık
Sinek
Gen
Madde
Nörobiyoloji
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Reklamı Kapat
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Bilgi, daima cehaleti yönetecektir. Kendi kendini yönetmek isteyen bir ulus, bilginin verdiği güç ile donanmalıdır.”
James Madison
Geri Bildirim Gönder