Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır?

Golgi Cisimciğinin İsminin Nereden Geldiğini Hiç Düşüdünüz mü?

Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır? Wikipedia
7 dakika
2,263
Tüm Reklamları Kapat

Bartolomeo Camillo Emilio Golgi (7 Temmuz 1843-21 Ocak 1926), 1906 yılında sinir sisteminin yapısı üzerindeki çalışmaları nedeniyle Ramón y Cajal ile birlikte Nobel Fizyoloji/Tıp Ödülüne layık görülmüş İtalyan bir bilim insanı ve doktordur. Soy ismi, biyoloji derslerinden aşina olduğumuz Golgi cisimciğine ve ayrıca Golgi tendon organı, Golgi tendon refleksi ve bir dizi diğer tıbbi terime daha isim babası olmuştur. Gelin Camillo Golgi'yi biraz daha yakıdan tanıyalım.

Biyografisi ve Başlıca Buluşları

Camillo Golgi'nin babası da aynı kendisi gibi bir doktordu. Camillo, günümüzde İtalya topraklarında bulunan Brescia yakınlarındaki Corteno köyünde (günümüzde bu köy "Corteno Golgi" olarak adlandırılmaktadır) dört erkek kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. 1860'da Pavia Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt olana kadar, eğitimini doğduğu bölgede tamamladı.

Tüm Reklamları Kapat

O dönem üniversite arkadaşları arasında Enrico Sertoli ve Camillo Bozzolo gibi bilime katkı sağlamış insanlar bulunmaktaydı; buna ek olarak Golgi modern tıbba hatırı sayılır katkılar sağlamış Bartolomeo Panizza, Paolo Mantegazza, Cesare Lombroso gibi önemli isimlerden eğitim görmüştür.[1]

Golgi, 1865 yılında akıl hastalığında somatik ve kalıtsal faktörler üzerine bir tez yazıp bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra, 1868 yılına kadar, modern kriminolojinin kurucusu ve az önce de bahsettiğimiz gibi Golgi'nin hocası olan Cesare Lombroso'nun yönettiği, Pavia'daki San Matteo Hastanesinde bulunan sinir ve ruh hastalıkları kliniğinde çalışmaya başladı. O sırada araştırmalarının çoğu sinir sistemi, delilik, nöroloji ve beynin lenfatikleriyle ilgiliydi. Buna ek olarak, psikiyatrik rahatsızlıkların etiyolojisi (nedenleri) üzerine de araştırmalar yapıyordu. Kısa bir süre içinde klinik psikiyatride önemli teorik ilerlemeler sağladı.

Tüm Reklamları Kapat

Temmuz 1868'de beyin fonksiyonlarını ve hastalıklarını incelemek için daha rasyonel bir yöntem aramak adına Lombroso'nun kliniğinden ayrıldı. 1869 yılında bir süreliğine başka bir hastanede çalışmaya başladı. O sıralarda, deneysel tıpla giderek daha fazla ilgilenmeye başlamıştı.

Boş zamanlarında çok iyi arkadaşı olduğu Giulio Bizzozero'nun deneysel patoloji laboratuvarına uğrardı. Bu laboratuvarda Giulio Bizzozero'nun da yardımıyla histolojik teknikleri öğrenmeye başladı. Golgi'den üç yaş küçük olan Bizzozero, laboratuvarın yönetimini hocası Mantegazza'dan devralmıştı ve oldukça önemli araştırmalar yürütüyordu. Yani Golgi'yi histolojik ve mikroskobik araştırmalara başlamasının sebebi, bir yerde Bizzozero'ydu.[2], [3]

1872 yılında Pavia'da kadrolu bir profesör olarak nöroloji alanında öğretim ve araştırma yapma fırsatı bulamadığı için kronik hastalıklar hastanesinde çalışmak üzere Abbiategrasso'ya taşındı. Ardından 1873'ün başlarında hastane mutfağında inşa ettiği bir laboratuvarda nörolojinin gelişimi adına önemli buluşlarından biri olan "siyah reaksiyon"u (veya bugünkü adıyla "Golgi metodu"nu) keşfetti.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Siyah Reaksiyon Nedir?

Kısaca siyah reaksiyon (İng: "black reaction"), nöronları görüntülemeyi sağlayan bir tekniktir. Bu, günümüz teknolojisi ile düşündüğümüzde bize çok sıradan bir şeymiş gibi gelebilir; ancak 19. yüzyıl gibi bir zamanda biyolojinin özellikle de nörolojinin yeni yeni gelişmeye başlayan bilim dalları olduğunu hatırlamakta fayda var.

Golgi'nin buluşundan önce var olan nöron boyama teknikleri, bilim insanlarının dokuya zarar vermeden ve formu gizlemeden tüm nöronları net ve tam olarak görmelerini sağlayamıyordu. O zamana kadar araştırmacılar, sinir dokularını incelemek için farklı boyama teknikleri kullanıyorlardı. Bunlardan bir tanesi, günümüzde histolojide halihazırda kullanılan hematoksilen adı verilen koyu mavi veya mor renkli bir boyama yöntemini nöronlar üzerinde kullanmaktı; ancak boyanın nöronlara nüfuzu hücrenin boyutuna bağlı olarak değiştiğinden, bilim insanları nöron hücrelerini istedikleri gibi görüntüleyemiyorlardı.

Golgi'nin geliştirdiği ve tepkime sırasında siyah bir renge büründüğü için "siyah reaksiyon" adıyla anılan bu tepkime, bilim insanlarının nöronları ve nöral dokularını incelemesini sağlayarak, araştırmacıların sinir sistemini ve sinir sisteminin nasıl geliştiğini daha iyi anlamalarına yardımcı oldu.

Tepkimeye bu ayırt edici siyah rengini veren şey, sinir dokusunu potasyum dikromat ile sertleştirdikten sonra dokuya potasyum kromat ve gümüş nitratın uygulanmasıdır. Gümüş nitrat çözeltisi, potasyum kromat ile reaksiyona girdikten sonra, hücre zarı üzerinde gümüş nitrat parçaları oluşturuyordu. Bu parçaların siyah olması sebebiyle de yöntemin adı "siyah reaksiyon" olarak kondu.

Ancak Golgi'nin yöntemi kusursuz değildi. Örneğin belirli bir sertleştirilmiş doku örneğindeki tüm nöronları boyama konusunda başarılı değildi: Örnek başına, nöronların sadece %1-5 arasını boyayabiliyordu. Modern nöroanatomi ve nörohistolojinin gelişmesinin temelini atan bu buluş, bilim insanları tarafından 20. yüzyılın sonlarına kadar kullanıldı.[4], [8]

Tüm Reklamları Kapat

Siyah reaksiyonun görünümü.
Siyah reaksiyonun görünümü.
ScienceDirect

Sonraki yıllarda da yoğun bir bilimsel faaliyetler yürüten Golgi, özel tıp dergilerinde çok sayıda çalışma yayınladı ve çok sayıda bilimsel kongreye katıldı. Özellikle o dönemde kabul gören sinir sistemindeki her şeyin tek bir sürekli ağ olduğunu iddia eden ancak günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir teori olan Retiküler Teori'yi (İng: "Reticular Theory") güçlendirmeye çalıştı. Ancak bu teori, sonradan beraberce Nobel Ödülü alacağı Santiago Ramón y Cajal tarafından, ilerleyen zamanlarda çürütülecekti.

Santiago Ramón y Cajal Kimdir? Golgi ile Ne Alakası Var?

Hayatlarının Nobel Ödülü gibi önemli bir konuda kesişmiş olmasından ötürü, Santiago Ramón y Cajal'dan da bahsetmekte fayda görüyoruz.

Nörobilimin babalarından kabul edilen Cajal, 1 Mayıs 1852 tarihinde İspanya'da dünyaya gelmiştir. Babası bir anatomi profesörüdür. Normalde sanatçı olmak isteyen Cajal, babasının ikna etmesi sonucu tıp okumaya karar verir. 1873'te tıp lisansını aldıktan sonra orduda doktor olarak, sıtma ve tüberküloza yakalandığı (ve neredeyse öldüğü) Küba seferine katılmış, dönüşünde Saragossa Tıp Fakültesi Anatomi Okulu'nda asistan oluktan sonra bilim kariyeri hız kazanmıştır. Cajal, Fransız ve İspanyol bilimsel dergilerinde, sinir sistemi, genel patoloji ve benzeri çeşitli konularda 100'den fazla makale yayınlamıştır.[11]

Ancak onu esas meşhur eden bu makaleler olmamıştır. Her ne kadar siyah reaksiyonun kaşifi değilse de bu tepkime üzerinde epey çalışmış, yöntemi ilerletmiş ve tekniğin daha iyi görüntü verebilmesini sağlamıştır. Böylece, Golgi'ye nazaran daha da detaylı incelemeler yapabilmiş, kuşların beyinlerinde yaptığı incelemeler sonucu sinir sisteminin birbirine temas etmekte olan tekil hücrelerden oluştuğunu keşfetmiştir. Bunun sonucunda dönemin nörologlarını ikiye bölen "Retiküler Teori" ve "Nöron Doktrini" (İng: "Neuron Doctrine") arasındaki çekişmeyi de epey arttırmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Golgi'nin desteklediği Retiküler teori, az önce de bahsettiğimiz gibi nöronların fiziksel olarak tek bir ağ (veya "retikulum") içinde birleşerek bir süreklilik oluşturduğununu söylüyordu. Cajal'ın desteklediği teori olan Nöron Doktrini ise, sinir sisteminin süreklilik gösteren bir ağ yapısında değil, diğer tüm dokulardaki gibi tek tek hücrelerden oluştuğunu ve biyokimyasal olarak birbirlerinden bağımsız çalıştıklarını iddia ediyordu. Cajal'ın yaptığı buluş ise bunu kanıtlar nitelikteydi. Ancak yine de Golgi, Cajal'ın teorisini kabul etmedi ve Retiküler Teori'ye olan inancından vazgeçemedi.

Ancak aradan geçen yıllar ve sonradan daha da hassas bir şekilde yapılan tekrar çalışmaları sonucunda Cajal haklı çıktı. Ancak tabii ki Golgi'nin muazzam katkılarını hiçe saymak olmazdı. İşte bu yüzden iki bilim insanı da zıt fikirleri savunmuş olmalarına rağmen, siyah reaksiyonun keşfi ve bunun açtığı önemli bilimsel kapılar nedeniyle 1906 Nobel Tıp/Fizyoloji Ödülünü paylaştılar.[5], [6], [7]

Santiago Ramón y Cajal
Santiago Ramón y Cajal
EUSTON

Golgi'nin Diğer Başarıları

Birkaç sene Abbiategrasso'da yaşayıp siyah reaksiyonu bulan Golgi, bunun üstüne tendonlardaki sinir uçlarının keşfini de duyurmuştu: Bunlara günümüzde Golgi tendon organı denmektedir.

İlerleyen yıllarda Pavia'ya Genel Patoloji profesörü olarak geri döndü. Bu sırada Bizzozero'nun yeğeni ile evlendi. Pavia'ya geri döndükten sonra Golgi, sıtmanın nedenlerinin araştırılmasıyla ilgilenmeye başladı. Parazitin üç biçimini, üç ateş türünü ve sıtma parazitlerinin insan kanındaki döngüsü belirledi.[9] Burada da durmadı ve 1898 yılında, birçoğumuzun biyoloji derslerinde öğrendiğimiz, hücrede paketleme görevi gören Golgi cisimciğini tanımladı.

Tüm Reklamları Kapat

Golgi, uzun bir süre Pavia Üniversitesinde rektörlük yaptı ve aynı zamanda İtalya Krallığı Senatörü oldu. Birinci Dünya Savaşı patlak verince bir müddet askeri bir hastanenin sorumluluğunu üstlendi; ancak bu sırada da çalışmalarına devam etti. Golgi, çalışmaları nedeniyle bir çok derece ve ödül aldı, ama bunlardan en büyüğü kuşkusuz Santiago Ramón y Cajal ile birlikte aldığı 1906 Nobel tıp ödülüydü.[10]

Bilim için çalıştığı bir hayatın ardından normal sebeplerden dolayı 21 Ocak 1926'da 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
51
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 8
 • Tebrikler! 7
 • Muhteşem! 3
 • İnanılmaz 2
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/03/2024 17:35:37 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12331

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Çocuklar İçin Bilim
Araştırma
Böcek Bilimi
Kemik
Diş Sorunları
Teknoloji
İlişki
Goril
Manyetik
Kromozom
Biyocoğrafya
Ateş
Antropoloji
Yemek
Yaşlanma
Avcı
Beyaz
Ergen
Grip
Parçacık
Albert Einstein
Doğa Gözlemleri
Uçma
Enzim
Eşey
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Ötanazi: Ölüm Hakkımız Var mı? | Taner Beyter (Öncül Analitik Felsefe)
Ötanazi: Ölüm Hakkımız Var mı? | Taner Beyter (Öncül Analitik Felsefe)
Kediniz Sizi Nasıl Seks Makinasına Çeviriyor?
Kediniz Sizi Nasıl Seks Makinasına Çeviriyor?
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Bu Motor, Nasıl Havada Asılı Durabiliyor?
Bu Motor, Nasıl Havada Asılı Durabiliyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. K. Selçukoğlu, et al. Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır?. (9 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 1 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12331
Selçukoğlu, A. K., Bakırcı, Ç. M. (2023, January 09). Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır?. Evrim Ağacı. Retrieved March 01, 2024. from https://evrimagaci.org/s/12331
A. K. Selçukoğlu, et al. “Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 09 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/12331.
Selçukoğlu, Alper Kaan. Bakırcı, Çağrı Mert. “Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 09, 2023. https://evrimagaci.org/s/12331.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close