Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır?

Golgi Cisimciğinin İsminin Nereden Geldiğini Hiç Düşüdünüz mü?

Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır? Wikipedia
7 dakika
1,744
 • Sinirbilim (Nörobiyoloji)
 • Tıp

Bartolomeo Camillo Emilio Golgi (7 Temmuz 1843-21 Ocak 1926), 1906 yılında sinir sisteminin yapısı üzerindeki çalışmaları nedeniyle Ramón y Cajal ile birlikte Nobel Fizyoloji/Tıp Ödülüne layık görülmüş İtalyan bir bilim insanı ve doktordur. Soy ismi, biyoloji derslerinden aşina olduğumuz Golgi cisimciğine ve ayrıca Golgi tendon organı, Golgi tendon refleksi ve bir dizi diğer tıbbi terime daha isim babası olmuştur. Gelin Camillo Golgi'yi biraz daha yakıdan tanıyalım.

Biyografisi ve Başlıca Buluşları

Camillo Golgi'nin babası da aynı kendisi gibi bir doktordu. Camillo, günümüzde İtalya topraklarında bulunan Brescia yakınlarındaki Corteno köyünde (günümüzde bu köy "Corteno Golgi" olarak adlandırılmaktadır) dört erkek kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. 1860'da Pavia Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt olana kadar, eğitimini doğduğu bölgede tamamladı.

Tüm Reklamları Kapat

O dönem üniversite arkadaşları arasında Enrico Sertoli ve Camillo Bozzolo gibi bilime katkı sağlamış insanlar bulunmaktaydı; buna ek olarak Golgi modern tıbba hatırı sayılır katkılar sağlamış Bartolomeo Panizza, Paolo Mantegazza, Cesare Lombroso gibi önemli isimlerden eğitim görmüştür.[1]

Golgi, 1865 yılında akıl hastalığında somatik ve kalıtsal faktörler üzerine bir tez yazıp bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra, 1868 yılına kadar, modern kriminolojinin kurucusu ve az önce de bahsettiğimiz gibi Golgi'nin hocası olan Cesare Lombroso'nun yönettiği, Pavia'daki San Matteo Hastanesinde bulunan sinir ve ruh hastalıkları kliniğinde çalışmaya başladı. O sırada araştırmalarının çoğu sinir sistemi, delilik, nöroloji ve beynin lenfatikleriyle ilgiliydi. Buna ek olarak, psikiyatrik rahatsızlıkların etiyolojisi (nedenleri) üzerine de araştırmalar yapıyordu. Kısa bir süre içinde klinik psikiyatride önemli teorik ilerlemeler sağladı.

Tüm Reklamları Kapat

Temmuz 1868'de beyin fonksiyonlarını ve hastalıklarını incelemek için daha rasyonel bir yöntem aramak adına Lombroso'nun kliniğinden ayrıldı. 1869 yılında bir süreliğine başka bir hastanede çalışmaya başladı. O sıralarda, deneysel tıpla giderek daha fazla ilgilenmeye başlamıştı.

Boş zamanlarında çok iyi arkadaşı olduğu Giulio Bizzozero'nun deneysel patoloji laboratuvarına uğrardı. Bu laboratuvarda Giulio Bizzozero'nun da yardımıyla histolojik teknikleri öğrenmeye başladı. Golgi'den üç yaş küçük olan Bizzozero, laboratuvarın yönetimini hocası Mantegazza'dan devralmıştı ve oldukça önemli araştırmalar yürütüyordu. Yani Golgi'yi histolojik ve mikroskobik araştırmalara başlamasının sebebi, bir yerde Bizzozero'ydu.[2], [3]

1872 yılında Pavia'da kadrolu bir profesör olarak nöroloji alanında öğretim ve araştırma yapma fırsatı bulamadığı için kronik hastalıklar hastanesinde çalışmak üzere Abbiategrasso'ya taşındı. Ardından 1873'ün başlarında hastane mutfağında inşa ettiği bir laboratuvarda nörolojinin gelişimi adına önemli buluşlarından biri olan "siyah reaksiyon"u (veya bugünkü adıyla "Golgi metodu"nu) keşfetti.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Siyah Reaksiyon Nedir?

Kısaca siyah reaksiyon (İng: "black reaction"), nöronları görüntülemeyi sağlayan bir tekniktir. Bu, günümüz teknolojisi ile düşündüğümüzde bize çok sıradan bir şeymiş gibi gelebilir; ancak 19. yüzyıl gibi bir zamanda biyolojinin özellikle de nörolojinin yeni yeni gelişmeye başlayan bilim dalları olduğunu hatırlamakta fayda var.

Golgi'nin buluşundan önce var olan nöron boyama teknikleri, bilim insanlarının dokuya zarar vermeden ve formu gizlemeden tüm nöronları net ve tam olarak görmelerini sağlayamıyordu. O zamana kadar araştırmacılar, sinir dokularını incelemek için farklı boyama teknikleri kullanıyorlardı. Bunlardan bir tanesi, günümüzde histolojide halihazırda kullanılan hematoksilen adı verilen koyu mavi veya mor renkli bir boyama yöntemini nöronlar üzerinde kullanmaktı; ancak boyanın nöronlara nüfuzu hücrenin boyutuna bağlı olarak değiştiğinden, bilim insanları nöron hücrelerini istedikleri gibi görüntüleyemiyorlardı.

Golgi'nin geliştirdiği ve tepkime sırasında siyah bir renge büründüğü için "siyah reaksiyon" adıyla anılan bu tepkime, bilim insanlarının nöronları ve nöral dokularını incelemesini sağlayarak, araştırmacıların sinir sistemini ve sinir sisteminin nasıl geliştiğini daha iyi anlamalarına yardımcı oldu.

Tepkimeye bu ayırt edici siyah rengini veren şey, sinir dokusunu potasyum dikromat ile sertleştirdikten sonra dokuya potasyum kromat ve gümüş nitratın uygulanmasıdır. Gümüş nitrat çözeltisi, potasyum kromat ile reaksiyona girdikten sonra, hücre zarı üzerinde gümüş nitrat parçaları oluşturuyordu. Bu parçaların siyah olması sebebiyle de yöntemin adı "siyah reaksiyon" olarak kondu.

Ancak Golgi'nin yöntemi kusursuz değildi. Örneğin belirli bir sertleştirilmiş doku örneğindeki tüm nöronları boyama konusunda başarılı değildi: Örnek başına, nöronların sadece %1-5 arasını boyayabiliyordu. Modern nöroanatomi ve nörohistolojinin gelişmesinin temelini atan bu buluş, bilim insanları tarafından 20. yüzyılın sonlarına kadar kullanıldı.[4], [8]

Tüm Reklamları Kapat

Siyah reaksiyonun görünümü.
Siyah reaksiyonun görünümü.
ScienceDirect

Sonraki yıllarda da yoğun bir bilimsel faaliyetler yürüten Golgi, özel tıp dergilerinde çok sayıda çalışma yayınladı ve çok sayıda bilimsel kongreye katıldı. Özellikle o dönemde kabul gören sinir sistemindeki her şeyin tek bir sürekli ağ olduğunu iddia eden ancak günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir teori olan Retiküler Teori'yi (İng: "Reticular Theory") güçlendirmeye çalıştı. Ancak bu teori, sonradan beraberce Nobel Ödülü alacağı Santiago Ramón y Cajal tarafından, ilerleyen zamanlarda çürütülecekti.

Santiago Ramón y Cajal Kimdir? Golgi ile Ne Alakası Var?

Hayatlarının Nobel Ödülü gibi önemli bir konuda kesişmiş olmasından ötürü, Santiago Ramón y Cajal'dan da bahsetmekte fayda görüyoruz.

Nörobilimin babalarından kabul edilen Cajal, 1 Mayıs 1852 tarihinde İspanya'da dünyaya gelmiştir. Babası bir anatomi profesörüdür. Normalde sanatçı olmak isteyen Cajal, babasının ikna etmesi sonucu tıp okumaya karar verir. 1873'te tıp lisansını aldıktan sonra orduda doktor olarak, sıtma ve tüberküloza yakalandığı (ve neredeyse öldüğü) Küba seferine katılmış, dönüşünde Saragossa Tıp Fakültesi Anatomi Okulu'nda asistan oluktan sonra bilim kariyeri hız kazanmıştır. Cajal, Fransız ve İspanyol bilimsel dergilerinde, sinir sistemi, genel patoloji ve benzeri çeşitli konularda 100'den fazla makale yayınlamıştır.[11]

Ancak onu esas meşhur eden bu makaleler olmamıştır. Her ne kadar siyah reaksiyonun kaşifi değilse de bu tepkime üzerinde epey çalışmış, yöntemi ilerletmiş ve tekniğin daha iyi görüntü verebilmesini sağlamıştır. Böylece, Golgi'ye nazaran daha da detaylı incelemeler yapabilmiş, kuşların beyinlerinde yaptığı incelemeler sonucu sinir sisteminin birbirine temas etmekte olan tekil hücrelerden oluştuğunu keşfetmiştir. Bunun sonucunda dönemin nörologlarını ikiye bölen "Retiküler Teori" ve "Nöron Doktrini" (İng: "Neuron Doctrine") arasındaki çekişmeyi de epey arttırmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Golgi'nin desteklediği Retiküler teori, az önce de bahsettiğimiz gibi nöronların fiziksel olarak tek bir ağ (veya "retikulum") içinde birleşerek bir süreklilik oluşturduğununu söylüyordu. Cajal'ın desteklediği teori olan Nöron Doktrini ise, sinir sisteminin süreklilik gösteren bir ağ yapısında değil, diğer tüm dokulardaki gibi tek tek hücrelerden oluştuğunu ve biyokimyasal olarak birbirlerinden bağımsız çalıştıklarını iddia ediyordu. Cajal'ın yaptığı buluş ise bunu kanıtlar nitelikteydi. Ancak yine de Golgi, Cajal'ın teorisini kabul etmedi ve Retiküler Teori'ye olan inancından vazgeçemedi.

Ancak aradan geçen yıllar ve sonradan daha da hassas bir şekilde yapılan tekrar çalışmaları sonucunda Cajal haklı çıktı. Ancak tabii ki Golgi'nin muazzam katkılarını hiçe saymak olmazdı. İşte bu yüzden iki bilim insanı da zıt fikirleri savunmuş olmalarına rağmen, siyah reaksiyonun keşfi ve bunun açtığı önemli bilimsel kapılar nedeniyle 1906 Nobel Tıp/Fizyoloji Ödülünü paylaştılar.[5], [6], [7]

Santiago Ramón y Cajal
Santiago Ramón y Cajal
EUSTON

Golgi'nin Diğer Başarıları

Birkaç sene Abbiategrasso'da yaşayıp siyah reaksiyonu bulan Golgi, bunun üstüne tendonlardaki sinir uçlarının keşfini de duyurmuştu: Bunlara günümüzde Golgi tendon organı denmektedir.

İlerleyen yıllarda Pavia'ya Genel Patoloji profesörü olarak geri döndü. Bu sırada Bizzozero'nun yeğeni ile evlendi. Pavia'ya geri döndükten sonra Golgi, sıtmanın nedenlerinin araştırılmasıyla ilgilenmeye başladı. Parazitin üç biçimini, üç ateş türünü ve sıtma parazitlerinin insan kanındaki döngüsü belirledi.[9] Burada da durmadı ve 1898 yılında, birçoğumuzun biyoloji derslerinde öğrendiğimiz, hücrede paketleme görevi gören Golgi cisimciğini tanımladı.

Tüm Reklamları Kapat

Golgi, uzun bir süre Pavia Üniversitesinde rektörlük yaptı ve aynı zamanda İtalya Krallığı Senatörü oldu. Birinci Dünya Savaşı patlak verince bir müddet askeri bir hastanenin sorumluluğunu üstlendi; ancak bu sırada da çalışmalarına devam etti. Golgi, çalışmaları nedeniyle bir çok derece ve ödül aldı, ama bunlardan en büyüğü kuşkusuz Santiago Ramón y Cajal ile birlikte aldığı 1906 Nobel tıp ödülüydü.[10]

Bilim için çalıştığı bir hayatın ardından normal sebeplerden dolayı 21 Ocak 1926'da 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
34
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Bilim Budur! 6
 • Muhteşem! 3
 • İnanılmaz 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/03/2023 02:47:16 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12331

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Zehirli Mantar
Mühendislik
Öğrenme
Diş Hekimi
Yayılım
Gözlem
Yeni Koronavirüs
Yılan
Bilinç
Mistisizm
Oyun Teorisi
Kimyasal Bağ
Mikoloji
Coğrafya
Uluslararası Uzay İstasyonu
Fosil
Test
Amerika
Kültür
Kadın Doğum
Matematik
Yüksek
Dalga
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Yüzey
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. K. Selçukoğlu, et al. Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır?. (9 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 26 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12331
Selçukoğlu, A. K., Bakırcı, Ç. M. (2023, January 09). Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır?. Evrim Ağacı. Retrieved March 26, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12331
A. K. Selçukoğlu, et al. “Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 09 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/12331.
Selçukoğlu, Alper Kaan. Bakırcı, Çağrı Mert. “Camillo Golgi Kimdir? Ne Yapmıştır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 09, 2023. https://evrimagaci.org/s/12331.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.