Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Biyorezonans Nedir? Vücudumuzun Yaydığı Titreşimler, Kanser Gibi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılabilir mi?

Biyorezonans Nedir? Vücudumuzun Yaydığı Titreşimler, Kanser Gibi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Pixabay
7 dakika
1,346
Tüm Reklamları Kapat

Biorezonans terapisi, elektromanyetik dalgaların insan hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için kullanılabileceğinin öne sürüldüğü bir sahtebilim uygulamasıdır. Biyorezonsın gerçek olduğunu ve tıbbi tedavide kullanılabileceğini gösteren hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen, bu yöntemin çalıştığına inanan kişiler tarafından uygulanmaya devam edilmesinden ötürü "sahtebilim" olarak tanımlanmaktadır. Biyorezonans üzerine çalışmalar, plasebo etkisinden daha başarılı bir yüzde elde edemeyerek başarısız olmuştur.[1] Günümüzde biyorezonansın tıbbi durumların veya hastalıkların doğru bir göstergesi veya herhangi bir durum için etkili bir tedavi olduğuna dair güvenilir bir bilimsel kanıt yoktur.

Ne yazık ki, tarih boyunca, sonradan dolandırıcılık olduğu anlaşılan birçok biyorezonans tedavi vakası meydana gelmiştir. Örneğin vakalardan birinde bir şahıs, biyorezonans kullanarak kanseri tedavi edebileceğini söylemiş, müşterilerinin tıp doktorları tarafından önerilen ve hayat kurtarıcı olan kemoterapi ve ameliyatları uygulamlarına gerek olmadığı yönünde yanlış iddialarda bulunmuştur. Ayrıca BBC gibi bilindik haber kaynakları da biyorezonans tedavisinin müşterilerin %70'inde sigara bağımlılığını durdurabildiği ve bunun geleneksel tedavilerden daha iyi bir sonuç olduğu iddiasını gerçekmiş gibi haberleştirerek, bu dolandırıcılığın daha yaygın bilinmesine (yanlışlıkla da olsa) aracılık etmiştir.[8]

Biyorezonans Nedir?

Biyorezonans alanının savunucularından Brügemann, biyorezonans yöntemini şöyle tanımlamaktadır:[2]

Tüm Reklamları Kapat

Biyorezonans, aşırı küçük biyoenerji dalgalarınının herhangi bir şekilde bozulma olmaksızın 'işlevlerini yerine getirebilen' endojen titreşimlerini kullanarak bedenin kendi öz dengesinde kullanılan spontane şifa enerjilerini güçlü bir şekilde uyaran yeni bir tür terapidir. Bu, biyorezonans terapisinin temel amaçlarından biridir.

Biyorezonansın sözlük tanımı ise şöyledir:[3]

1917 yılında 'hastaların kendi titreşimlerini' kullanan Franz Morrell'in ortaya attığı; bir aygıt (Mora aygıtı, Bicom) ile hastanın biyofiziksel titreşimlerinin (frekanslarının) kaydedilmesi ve ardından ikinci bir elektrod yardımıyla bedene geri verilmesini amaçlayan yöntem.

Biyorezonans araştırmalarında elektromanyetik dalgaların birkaç farklı türü bulunan sofistike elektronik aygıtlarla ölçülebileceği (yöntemin tanı boyutu), ve şayet ölçümler normal aralıkta değilse normal aralığa çekilebileceği (yöntemin tedavi boyutu) öne sürülmektedir. Biyorezonans, MORA terapi ve ölçümlerde sık sık kullanılan aygıtın ismi (BICOM) ile de anılmaktadır.

Sahtebilim Dili Örnekleri

Bu makalede kapsamlı veya sistematik bir genel bakış sunulmamakta; biyorezonans literatüründen seçme alıntıların analizi amaçlanmaktadır. Bu alıntılar, örnek niteliğindedir ve daha genel çıkarımların yapılabileceği bir zeminin hazırlanması için kullanılmıştır. Bağlam dışı alıntı yapmaktan kaçınmak amacıyla araştırmacılar, alıntıları bağlı bulunduğu paragrafla beraber almış, ana metin üzerinde herhangi bir değişiklik veya düzeltme yapmamıştır. İlk örneğimizle başlayalım:[2]

Biyofiziksel kontrol süreçleri, biyokimyasal süreçlerin üzerindedir. Atomik süreçlerin kimyasal bileşikler doğurmasına benzer şekilde son derece küçük boyutta gerçekleşen biyoiletişim de biyokimyasal süreçlerin gerçekleşmesine neden olur. Kontrol sinyalleri elektromanyetik bir niteliğe sahiptir. Bu da bu sinyallerin örneğin kablolar aracılığıyla iletilebilmesini ve üst düzey elektronik araçlar kullanılarak terapi sinyallerine dönüştürülebilmesini mümkün kılar. Amaç, sinyalleri patolojik unsurlardan arındırmaktır.

Yazar, burada en başta oldukça karmaşık ve bilimselmiş gibi gözüken, teknik bir dil kullanmaktadır. Ancak ikinci bir okumadan sonra sözcüklerin ifade ettiklerinden daha fazlasını gizlediğini görmek kaçınılmazdır; kullanılan bilimsel dil, argümanın herhangi bir mantığa dayanmadığını gizlemektedir. Bu sahte-bilimsel cila temizlendikten sonra argümanda "yaşayan sistemlerin elektromagnetik fenomenler sergilediğini, temel aldıkları elektromagnetik enerjilerin bizi hasta edebildiğini, bu enerjilerin bir elektronik aygıta aktarılarak değiştirilebileceğini ve zarar vermeyecek hale getirilebileceğini" öne sürüldüğü görülür.

Tüm Reklamları Kapat

Bir başka örneğe bakalım:[4]

Pediatride BICOM aygıtının asıl MORA-terapiye kıyasla önemli bir avantajı, osilasyonu düşürme olasılığıdır. Bu da tedavi sırasında çocukların reaksiyon paternleriyle daha yüksek uyum göstererek daha iyi sonuçlar doğurur.

Bu parafta esas olarak BICOM aygıtının bir tür elektromanyetik dalganın frekansı veya amplitüdünü değiştirebileceği öne sürülmekte; bunun da çocukların reaksiyon eğilimleri göz önünde bulundurulduğunda tercih edilebilecek etkili bir yöntem olduğu ifade edilmektedir.

Devam edelim:[5]

Biyorezonans Terapisinin etkililiği farklı şekillerde cevaplanması gereken bir sorudur. BR, ilk olarak bilgi düzeyinde, yani organizmanın aşırı küçük biyosibernetik regülasyon düzeyinde etkisini göstermektedir. Bu, aynı zamanda zaman faktörü ve fonksiyonel açıları da içerir ve bu şekilde bedenin materyal-biyokimyasal alanını etkiler. BRT, etkililik ölçütünde diğer terapi prosedürlerine kıyasla çok daha yüksek olmasına karşın fiziksel düzeyde kalmakta ve ruhsal alana ulaşamamaktadır. Öyle görünüyor ki, hastayı hastalıklarından arındırmak, hastanın tavır ve davranışlarında, genel refahında bir iyileşmeye ve değişime de sebep olmaktadır.

Bu akıl almaz paragrafı da anlamak kolay değildir. Yazar, eğer doğru anlaşılıyorsa biyorezonansın organizma içindeki bilgi akışına müdahale ettiğini öne sürmektedir. Yazara göre ilgili süreç, zamana bağlıdır ve bu nedenle fonksiyonu, fiziksel ve biyokimyasal özellikleri etkilemekte ve diğer tedavi yöntemlerine kıyasla daha etkili olup ruhani küremizi bozmamaktadır. Biyorezonans ile bir hastalık tedavi edilirken aynı zamanda davranış, tavır ve genel refah yönünde de değişiklikler meydana gelmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Aslında maddi destek istememizin nedeni çok basit: Çünkü Evrim Ağacı, bizim tek mesleğimiz, tek gelir kaynağımız. Birçoklarının aksine bizler, sosyal medyada gördüğünüz makale ve videolarımızı hobi olarak, mesleğimizden arta kalan zamanlarda yapmıyoruz. Dolayısıyla bu işi sürdürebilmek için gelir elde etmemiz gerekiyor.

Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda bir tercih meselesi. Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak (yani kendi mesleğimiz doğrultusunda bir iş sahibi olursak) Evrim Ağacı'na zaman ayıramayacağımızı, ayakta tutamayacağımızı biliyoruz. Çünkü az sonra detaylarını vereceğimiz üzere, Evrim Ağacı sosyal medyada denk geldiğiniz makale ve videolardan çok daha büyük, kapsamlı ve aşırı zaman alan bir bilim platformu projesi. Bu nedenle bizler, meslek olarak Evrim Ağacı'nı seçtik.

Eğer hem Evrim Ağacı'ndan hayatımızı idame ettirecek, mesleklerimizi bırakmayı en azından kısmen meşrulaştıracak ve mantıklı kılacak kadar bir gelir kaynağı elde edemezsek, mecburen Evrim Ağacı'nı bırakıp, kendi mesleklerimize döneceğiz. Ama bunu istemiyoruz ve bu nedenle didiniyoruz.

Pixabay

Devam edelim:[6]

MORA terapi, hastanın kendi titreşimlerinin elektromanyetik spektrumun geniş bir aralığında kullanıldığı bir otoizoterapidir. Açıkçası, (Albert Einstein ve diğerlerinin de öngördüğü gibi) bizlerin iki gizli parametreli altı boyutlu kozmosta hiperdalgalarımız bulunmaktadır. Fiziksel düzlemin yanında altı varlık düzlemi daha vardır ve Sheldrake ve Burkhard Heim'e göre MORA terapisi, işlevini M-alanı olarak da adlandırılan biyolojik düzlemde çalışmaktadır.

Bu paragrafta ise MORA terapisinin bedenin özkaynaklarını (geniş bir elektromanyetik dalga aralığını) kullanan bir öztedavi olduğu öne sürülmektedir. Bu dalgalar 6 boyutta bulunan hiperdalgalardır ve varlıkları zaten Einstein tarafından öngörülmüştür. Paragrafta altı (veya yedi?) varlık düzleminin halihazırda keşfedildiği; MORA terapisinin de bu düzlemlerden birinde faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.

Yazar, maksimum kütle ve kütlesizlik arasındaki dünyaya genel bir tıbbi anlayış sunmakta ve bu anlayışı öznellik/nesnellik kavram çiftiyle tamamlamaktadır. Bu dünya anlayışında diğer prosedürlere ek olarak biyoelektronik fonksiyon tanılamanın üç test prosedürü sunulmakta ve diğer kavramlarla birleştirilmektedir. Dolayısıyla, holistik tıp bağlamında her tıbbi prosedürün yararlı bir endikasyonu vardır; zira her prosedürün farklı hedefleri vardır. Prosedürlerin tek taraflı değerlendirmesinde insana gereken önem verilmez.[7]

Bu yazar, "kütlenin ve objektifliğin maksima ve minima ölçütleri arasındaki dünya" konseptini tanıtmış ve bu yeni konsept ile uyumlu biyorezonansa dayalı 3 farklı tanı koyma testi geliştirmiştir. Dolayısıyla, holistik açıdan bakmak gerekirse her bir tedavinin bir şey için iyi olduğunu; çünkü her tedavinin bir amacı olduğunu söylemek elbette mümkündür. Bu holistik tedavilerin tek taraflı değerlendirmesi, bir insanın karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda elbette dar kalacaktır.

Yorum ve Sonuçlar

Yukarıda verilen örnekler, dilin anlamı gizleyecek bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini göstermektedir ve birkaç ortak noktaları bulunmaktadır. Verilen her bir örneğin;

 • Yüksek derecede teknik dil kullanıldığı,
 • Kolaylıkla anlaşılamayacak şekilde yazıldığı,
 • Sahtebilim cilasından arındırıldıklarında ortaya çıkan asıl argümanlarının basit ancak mantıksız olduğu,
 • Gizli, muğlak veya kanıtlanmamış varsayımlara dayandığı görülmektedir.

Dolayısıyla bu yazıları yazan yazarların mantıksız ifadelere bilim süsü verdiği düşünülmektedir, ki bu da sahtebilim dilinin en göze batan özelliğidir. Bu makalede biyorezonans yöntemleri üzerine bir değerlendirme sunulmamıştır; ancak bu yöntemlerin etkililiği üzerine yazarın bilgisi dahilinde herhangi bir kanıt paylaşılmadığının da altının çizilmesi gerekir.

Tüm Reklamları Kapat

Peki bu dil kullanımının etkileri nelerdir? Bu sorunun cevaplanması için öncelikle bu cilalı sahtebilim dilinin özellikle tamamlayıcı ve alternatif tıp alanında haddinden fazla kullanıldığının ve birçok insanı yanlış yollara sokma potansiyeline sahip olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bir insanın tıp alanında yanlış bir yola sapması, ciddi risk alması demektir. Dolayısıyla bu dil kullanımının, yani cilalı sahtebilim dilinin, kamu sağlığına zarar verdiğinin kabul edilmesi gerekir.

Bu makalede biyorezonans veya tamamlayıcı/alternatif tıp alanına yönelik sistematik bir dilbilimsel analiz sunulmamaktadır. Dolayısıyla bu makaleye dayanarak yapılacak genellemelerde dikkatli olunmalıdır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
6
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Pubmed | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/07/2024 16:58:18 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/17241

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Element
Venüs
Haber
Köpekgil
Doğru
Elementler
Evrim Ağacı
Elektrik
Diş Gelişimi
Nöronlar
Beyin
Abd
Yörünge
Kertenkele
Su
Gazetecilik
Müzik
Elektromanyetik
Evrimsel Süreç
Evrim Teorisi
Dünya Dışı Yaşam
Hücre
Aşı
Beslenme Davranışı
Kalıtım
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Ernst, et al. Biyorezonans Nedir? Vücudumuzun Yaydığı Titreşimler, Kanser Gibi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılabilir mi?. (29 Mayıs 2024). Alındığı Tarih: 23 Temmuz 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/17241
Ernst, E., Karagözoğlu, M. (2024, May 29). Biyorezonans Nedir? Vücudumuzun Yaydığı Titreşimler, Kanser Gibi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved July 23, 2024. from https://evrimagaci.org/s/17241
E. Ernst, et al. “Biyorezonans Nedir? Vücudumuzun Yaydığı Titreşimler, Kanser Gibi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılabilir mi?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 29 May. 2024, https://evrimagaci.org/s/17241.
Ernst, Edzard. Karagözoğlu, Mert. “Biyorezonans Nedir? Vücudumuzun Yaydığı Titreşimler, Kanser Gibi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılabilir mi?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, May 29, 2024. https://evrimagaci.org/s/17241.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close