Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Avustralya’nın Milenyum Kuraklığı ve Sonrasında Yaşananlar: Su Politikaları, Geleceğimizi Kurtarabilir Mi?

Doğru Su Kaynakları Yönetim Politikalarını Uygulamak İçin, İllâ Bir "Milenyum Kuraklığı" mı Yaşamak Gerekiyor?

Avustralya’nın Milenyum Kuraklığı ve Sonrasında Yaşananlar: Su Politikaları, Geleceğimizi Kurtarabilir Mi?
6 dakika
601

Çağlar boyunca insanlık, su kaynaklarına yakın yerleşim yerleri kurmuş ve bu kaynakları içme suyu, tarım, endüstriyel kullanım veya balıkçılık gibi çeşitli amaçlarla kullanmıştır. Fakat bugün tüm canlılar için hayati ve limitli olan su kaynakları alarm vermekte ve bu durum, tüm dünyanın geleceğini tehdit etmektedir. Yakın geleceğin en korkutucu gerçeklerinden biri olan su kıtlığının etkilerini yavaşlatmak için bugün birçok ülke, var olan teknolojileri geliştirmeye, yeni teknolojiler bulmaya ya da çeşitli politikalarla doğru su kullanımı konusunda halkı yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu yazıda inceleyeceğimiz çalışmanın bulguları, bu konuda en etkin politikaları uygulayan ülkelerden biri olan Avustralya’nın bu konuda aldığı sonuçlara dayanmaktadır.

Su Kaynaklarının Dağılımı ve Su Kıtlığı

Dünya geneline baktığımızda toplam suyun %96.5’u okyanuslarda, %2.5’u tatlı sularda kalan yaklaşık %1’lik kısım da diğer tuzlu su kaynaklarında bulunmaktadır. Diğer taraftan tatlı suların sadece %1.2’si Dünya’nın yüzeyinde bulunup, kalan kısım yer altı sularında ve buzullardadır.

Bu Reklamı Kapat

Dünyada 2 milyar insan su sıkıntısı çeken alanlarda yaşamakta olup, 800 milyon kişinin de temiz su ve su kaynaklarına erişim zorluğu vardır. Su kıtlığının tanımlanması için çeşitli araştırmalar yapılmış ve yapılmakta olup genel olarak bir tanımlama yapıldığında kişi başına yıllık tatlı su kaynağı 1700 m3’den aşağı olan ülkeler "su sıkıntısı çeken ülkeler" olarak, 1000 m3’den aşağı olan ülkeler ise "su kıtlığı olan ülkeler" olarak değerlendirilmektedir.

Milenyum Kuraklığı ve Avustralya

2000’li yılların başlarında Avustralya, Milenyum Kuraklığı adı verilen çok büyük bir kuraklık yaşamıştır. Kuraklık, ülke çapında insanları, tarımı, üretimi ve tüm diğer canlıları ciddi bir şekilde etkilemiştir. 2001-2009 yılları arasında süregelen bu kuraklık boyunca birçok göl kurumuş, tarım alanları susuz kalmış, yerleşim yerlerinde su kısıtlamalarına gidilmiş, Coorong Gölü’nün bazı kısımları deniz seviyesinden beş kat daha fazla tuzlu hale gelmiş ve birçok canlı türü için yaşaması imkansızlaşmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Bu büyük kıtlıktan sonra Avustralya Hükümeti ve kıta-ülkedeki yerel hükümetler, ciddi su politikalarını hayata geçirmeye karar vermiştir. Bu politikalar; halkı, kurumları ve kuruluşları konuyla ilgili bilinçlendirecek eğitimi programlarının oluşturulması, suyun geri dönüştürülmesi ile ilgili teknolojilerin desteklenmesi, yeni projelerin hayata geçirilmesi, su kullanımı ile ilgili kısıtlamaların oluşturulması ve hatta suyu efektif kullanan ürünlerin desteklenmesi ile yeşil marketlerin oluşturulması gibi bir dizi projeyi içermektedir.

Geri Dönüşümlü Su Kullanımı

Kullanılan suların veya yağmur sularının geri dönüştürülerek yeniden kullanılması uzun zamandır süregelen bir sistemdir; fakat bu sistemi Avustralya yerel hükümetleri kuraklık yıllarında geliştirmiş, başka sistemlerle entegre etmiş ve projelerin sayısını arttırmıştır. Milenyum Kuraklığı’ndan sonra birçok yerel hükümet gibi New South Wales (NSW) Hükümeti de su politikalarını hızla arttırmıştır. Artan su kıtlığına yanıt olarak çok sayıda geri dönüşüm projesini özel sektörü de teşvik ederek hayata geçirmiştir. Bu kapsamda hükümetin uyguladığı ve teşvik ettiği fonlar ile özel sektörü de dahil etmiş ve bu da rekabetin artmasına ve daha fazla yatırımcının bu projelere destek vermesine neden olmuştur. Bugün geri dönüşen su, parkların ve bahçelerin sulanması, golf sahaları gibi ciddi miktarda su isteyen alanların sulanması, yangın söndürmede veya araba yıkama yerlerinde kullanılması gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Hayata geçen bu politikalarda sistemlerin entegre çalışması çok önemlidir. Aşağıdaki fotoğrafta, Sydney bölgesinde bir evin bahçesinde iki tip musluk bulunmaktadır. Soldaki musluk normal şehir hatlarının suyu olup, sağdaki mor renkli musluk ise geri dönüşüm suyudur. Sağdaki musluk ile soldaki musluğun su sayaçları birbirinden farklıdır ve geri dönüşüm suyunu kullanmak daha ucuzdur. Bahçe sulama, araba yıkama gibi işlemlerde bu suyun kullanılması, içme suyu kapasitesi üzerinde oluşan baskıyı da azaltmaktadır ve suyun lokal geri dönüşümü sayesinde hem potansiyel su talebi ciddi ölçüde azalmaktadır, hem de atıksu miktarında ciddi bir düşüş gözlemlenmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İçme Suyu ve Geri Dönüşüm Suyu Hattı
İçme Suyu ve Geri Dönüşüm Suyu Hattı
Australian Academy of Technology & Engineering

Suyun Bilgece Kullanımı Kuralları

Geri dönüşüm suyunun kullanılmasının teşvik edilmesi dışında yerel hükümetler su kullanımını kısıtlayan da bir takım politikalar üretmiştir. 2018 yılında New South Wales yerel hükümetinin Sydney ve civarında uyguladığı "Water Wise Rules" (Tr: "Suyun Bilgece Kullanımı Kuralları") bunlardan biridir. Bu kurallar çerçevesinde aşağıdaki maddelerin uygulanması halka zorunlu kılınmıştır:

 • Suyun en etkili bir şekilde kullanılması açısından sulama işleri (bahçe, tarımsal alan vs.) 16:00 – 10.00 saatleri arasında yapılacaktır
 • Tüm evlerde bahçe sulama tabancasının kullanımı zorunludur
 • Yol gibi sert yüzeylerin sulanması yasaktır
 • Yangın söndürme hortumları sadece yangın durumunda kullanılabilir.

Halkı Eğitmek ve Bilinçlendirmek

Avustralya’nın yerel hükümetleri halkı kısıtlayan politikaların yanı sıra suyun etkili kullanımıyla ilgili halka, şirketlere ve kurumlara verilecek eğitimlerin de etkili olacağını düşünerekten çeşitli fonlara ve programlara ciddi miktarda para ayırmışlardır.

Piyasayı Regüle ve Teşvik Etmek

Piyasa koşullarında rekabetin sağlanması da uyguladıkları diğer politikalardan biridir. Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri WELS adında bir dizi standardı bu yıllarda hayata geçirmişlerdir. Piyasada üretilen her bir ürün 6 yıldız üzerinden üretiminde ve kullanımında suyu ne kadar efektif kullandığına göre yıldız alır. Ürün, testleri geçemezse 0 yıldız alır fakat yine de satılabilir. İki devletin hükümetleri halkı ve şirketleri 5 ve üzeri yıldıza sahip ürünlerin alımı konusunda teşvik etmişlerdir ve bu da rekabetin artmasına, şirketlerin ürünleri bu kapsamda geliştirmesine ve "yeşil market"in oluşmasına neden olmuştur.

Önlemlerin Olumlu Etkileri

Kısıtlamalar, yeni projelerin desteklenmesi, eğitim, yeşil marketlerin ve rekabetin oluşturulması, geri dönüşüm sularının kullanılmasının desteklenmesi gibi politikalar, Milenyum Kuraklığı’ndan sonra Avustralya’nın yerel hükümetleri tarafından yoğun bir biçimde uygulanmıştır. Kuraklığın yaşandığı 2001-2009 yılları arasında su politikalarında ve proje sayısında ciddi bir artış olmuştur.

Özellikle 2009 yılında 80’e yakın yeni proje bu kapsamda hayata geçirilmiştir. Bu projeler, 2008 yılı itibariyle kümülatif geri dönüşen su miktarını çok hızlı bir şekilde arttırmış ve 2007 yılına göre kıyaslandığında yaklaşık 7 kat bir artış göstermiştir. 2007 yılında kümülatif geri dönüştürülen su miktarı 10.000 ML/yıl iken bu projelerle birlikte 2015 yılında 70.000 ML/yıl'a yaklaşmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Bir diğer veri de NSW Hükümeti’nin uyguladığı kısıtlamalar ve Water Wise kurallarının ne kadar etkili olduğunu göstermektedir:

 • Kısıtlamaların olmadığı 2003 yılında nüfus 4 milyon civarında iken, su talebi 650 GL/yıl,
 • Kısıtlamaların olduğu 2008 yılında nüfus 4.5 milyona yaklaşırken, su talebi 480 GL/yıl,
 • Water Wise kurallarının olduğu 2019 yılında nüfus 5 milyonun üzerinde iken, su talebi 570 GL/yıl'dır.

Sonuç

Avustralya Milenyum Kuraklığı’ndan sonra uyguladığı politikalarla hem suyun daha etkili kullanımını sağlamış hem de geri dönüşüm sularını şehirlere veya sanayiye entegre ederek içme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmıştır. Bugün New South Wales Hükümeti gibi başarılı projeler uygulayan yerel hükümetler, su talebini yıllık yağış ile karşılayabilecek durumdadır.

Avustralya’nın bugün aldığı başarılı sonuçların temelinde yatan asıl kaynak yaşadığı büyük felaket olsa da bugün düşünülmesi gereken konu bu politikaları hayata geçirmek için bir felaket mi beklemek gerekmektedir?

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 4
 • Tebrikler! 4
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 2
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/05/2022 01:54:09 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11050

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Uzaylı
Covıd-19
Ölüm
İklim Değişimi
Şüphecilik
Antropoloji
Kertenkele
Amerika
Kitap
Müfredat
Şiddet
Element
Saç
Dünya
Su Ayısı
Öğrenme
Radyasyon
Manyetik Alan
Doktor
Irk
Jinekoloji
Kimyasal Bağ
Hızlı
Kanat
Obstetrik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et