Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Ataksi Nedir? El-Göz Koordinasyonunu Yitiren Bireyler Tedavi Edilebilir mi?

Ataksi Nedir? El-Göz Koordinasyonunu Yitiren Bireyler Tedavi Edilebilir mi? Medical News Today
8 dakika
18,985
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Ataksi
 • Türkçe Adı Ataksi
 • İngilizce Adı Ataxia
 • ICD R27.0

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Yürüme veya objeleri kaldırma gibi istemli yapılan hareketlerin kas kontrolünün veya koordinasyonunun eksikliğine ataksi denir. Temelde yatan bir durumun belirtisi olarak ataksi, çeşitli hareketleri etkileyebilir ve konuşma, göz hareketi ile yutkunmada zorluklar yaratabilir.

Kalıcı ataksi genellikle beynin kas koordinasyonunu sağlayan kısmında (beyincik) oluşan bir hasardan ötürü meydana gelir. Alkol suistimali, bazı ilaçlar, inme, tümör, serebral palsi, beyin dejenerasyonu ve çoklu skleroz gibi birçok durum ataksiye sebep olabilir. Miras alınan kusurlu genler de ataksiye yol açabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Ataksinin tedavisi sebepleriyle ilişkilidir. Yürüteç ve baston gibi uyumsal araçlar bağımsızlığınızı sürdürmenize yardımcı olabilir. Fizik tedavi, ergoterapi, konuşma terapisi ve düzenli aerobik egzersizler de faydalı olabilir.

Belirti ve Semptomlar

Ataksi zaman içinde gelişebilir ya da birden oluşabilir. Bir dizi nörolojik bozukluğun belirtisi olarak ataksi şunlara sebep olabilir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Koordinasyon zayıflığı
 • Sallantılı yürüme ve kekeleme eğilimi
 • Yeme, yazma, düğme ilikleme gibi hassas motor hareketlerinde zorlanma
 • Konuşmada değişiklik
 • İstemsiz ileri geri göz hareketleri (nistagmus)
 • Yutkunmakta güçlük
Ataksi ve Belirtileri (Semptomları)
Ataksi ve Belirtileri (Semptomları)
Neofect

Ne Zaman Bir Doktora Görünmeli?

Eğer skleroz gibi ataksiye sebep olan bir durumunuz olduğunun farkında değilseniz ve eğer;

 • Denge kaybı yaşıyorsanız,
 • Elinizde, kolunuzda veya bacağınızda kas koordinasyonunu kaybediyorsanız,
 • Yürümekte zorlanıyorsanız,
 • Geveleyerek konuşuyorsanız,
 • Yutkunmakta zorluk çekiyorsanız

en kısa zamanda doktorunuza görünmelisiniz.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Beynin kas koordinasyonunu sağlayan kısmındaki (beyincik) sinir hücrelerinde meydana gelen kayıp, hasar ve dejenerasyon ataksiye sebep olur. Beyincik, beyin sapının yakınlarında, beyin tabanında bulunan iki parça katlanmış dokudan oluşur. Beynin bu bölgesi denge, göz hareketleri, yutkunma ve konuşmaya yardımcı olur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Omuriliğinizde ve periferik sinirlerinizde hasar yaratan hastalıklar da ataksiye sebep olabilir. Ataksi sebepleri şunları içerebilir:

 • Kafa tramvası: Kafanıza aldığınız bir darbeden dolayı beyninizde veya omuriliğinizde meydana gelen hasar aniden ortaya çıkan serebellar ataksiye sebep olabilir.
 • İnme: Beyinde tıkanma ya da kanama ataksiye sebep olabilir. Beynin bir bölümünde kan akışı kesildiğinde veya ciddi miktarda azaldığında beyin dokusu oksijen ve besinden mahrum kalacağından beyin hücreleri ölür.
 • Otoimmün hastalıklar: Multipl skleroz, sarkoidoz, çölyak hastalığı ve diğer otoimmün hastalıklar ataksiye sebep olabilir.
 • Enfeksiyonlar: Ataksi nadiren, su çiçeği, HIV ve Lyme hastalığı gibi viral enfeksiyonların bir komplikasyonu olarak görülebilir. İyileşme sürecinde ortaya çıkabilir ve günler ya da haftalar sürebilir. Genellikle ataksi zamanla düzelir.
 • Paraneoplastik sendromlar: Bunlar bağışıklık sisteminizin genellikle akciğer, yumurtalık, meme veya lenfatif kanserli tümörüne (neoplazma) verdiği tepkiyle tetiklenen nadir görülen dejeneratif bozukluklardır. Ataksi, kanser teşhisinden aylar veya yıllar önce ortaya çıkabilir.
 • Beyindeki anormallikler: Beyinde enfekte olmuş bir bölge (apse) ataksiye sebep olabilir. Beyindeki kanserli (iyi huylu) ya da kansersiz (kötü huylu) büyüme, beyinciğe zarar verebilir.
 • Toksik reaksiyon: Ataksi bazı ilaçların, özellikle fenobarbital gibi barbitüratların, benzodiazepin gibi yatıştırıcıların, fenitoin gibi epileptik ilaçların ve bazı kemoterapi türlerinin potansiyel bir yan etkisidir. Vitamin B-6 toksitesi de ataksiye sebep olabilir. Bu sebeplerin tespit edilmesi önemlidir çünkü etkiler genellikle tersine çevrilebilir. Ayrıca bazı ilaçlar siz yaşlandıkça problemlere sebep olabilir bu yüzden dozunuzu azaltmanız ya da ilacı bırakmanız gerekebilir. Alkol ve uyuşturucu zehirlenmesi, kurşun ve cıva gibi ağır metallerden zehirlenme ve tiner gibi çözücülerden zehirlenme de ataksiye sebep olabilir.
 • Vitamin E, vitamin B-12 eksikliği: Alkol suistimali veya farklı nedenlerden dolayı yeterince absorbe edilemediğinde bu vitaminlerin yeterince alınamaması ataksiye yol açabilir.
 • Tiroid problemleri: Hipotiroidizm ve hipoparatiroidizm ataksiye sebep olabilir.
 • COVID-19 enfeksiyonu: Bu enfeksiyon daha çok ağır vakalarda ataksiye sebep olabilir.

Aralıklı ataksi görülen yetişkinlerde herhangi bir spesifik sebep bulunamamıştır. Aralıklı ataksi multisistem atrofisi de olmak üzere bir dizi kademeli, dejeneratif bozukluk şeklinde görülebilir.

Kalıtsal Ataksiler

Bazı ataksi türleri ve ataksinin bazı sebepleri kalıtsaldır. Eğer bu durumlardan birine sahipseniz anormal proteinler üreten belirli bir gendeki bir kusurla doğmuşsunuzdur.

Anormal proteinler özellikle beyincik ve omurilikte sinir hücrelerinin fonksiyonlarını engeller ve dejenere olmalarına sebep olur. Hastalık sürdükçe koordinasyon problemleri de kötüleşir.

Genetik bir ataksiyi bir ebeveyninizden dominant gen olarak miras alabilirsiniz (otozomal dominant bozukluk) ya da resesif gen olarak iki ebeveyninizden de alabilirsiniz (otozomal resesif bozukluk). İkinci durumda iki ebeveynde de bozukluk görülmeyebilir (sessiz mutasyon), bu yüzden görünür bir aile geçmişi olmayabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Farklı gen kusurları çoğunlukla farklı ilerleyici ataksi türlerine sebep olur. Herbir ataksi türü zayıf koordinasyona sebep olur ancak farklı belirtilere ve semptomlara sahiptirler.

Otozomal Dominant Ataksiler

Spinoserebellar Ataksiler

Araştırmacılar 40'tan fazla otozomal dominant ataksi geni tespit ettiler ve sayı artmaya devam ediyor. Serebellar ataksi ve serebellar dejenerasyon bütün ataksi türlerinde yaygındır ancak diğer belirtiler ve semptomlar, başlangıç yaşının yanı sıra, spesifik bir gen mutasyonuna bağlıdır.

Episodik Ataksi (EA)

Ataksinin ilerleyici olmak yerine aralıklı olan 8 tanınmış türü vardır- EA1'den EA7'ye kadar ve bir de geç başlangıçlı episodik ataksi. EA1 ve EA2 en yaygın olanlarıdır. EA1 saniyeler veya dakikalar sürebilen kısa ataksik nöbetlerden oluşur. Bu nöbetler stres, ürkme veya ani bir hareket tarafından tetiklenir ve genellikle kas seğirmesiyle bağdaştırılır. EA2 genellikle 30 dakikadan altı saate kadar sürebilen daha uzun nöbetlerden oluşur ve tetikleyici etkeni yine strestir. Nöbetleriniz esnasında baş dönmesi (vertigo), yorgunluk ve kas güçsüzlüğü deneyimleyebilirsiniz. Bazı vakalarda semptomlar yaşamın ileri safhalarında ortadan kaybolabilir. Episodik ataksi yaşam süresini kısaltmaz ve semptomlar ilaç tedavilerine cevap verebilir.

Wikimedia

Otozomal Resesif Ataksiler

Frederich Ataksisi

Bu yaygın kalıtsal ataksi türü, beyincik, omurilik ve periferik sinir sisteminde meydana gelen hasarları içerir. Periferal sinirler beyninizden ve omuriliğinizden kaslarınıza sinyaller taşır. Çoğu vakada belirtiler ve semptomlar 25 yaşından önce görülür. Hastalığın ilerleme hızı değişkendir. İlk belirti genellikle yürümede zorluktur (yürüyüş ataksisi). Bu durum tipik olarak kollara ve gövdeye doğru ilerler. Kaslar zayıflar ve erimeye başlar bu da özellikle ayaklarınızda, alt bacağınızda ve ellerinizde deformiteye yol açar. Hastalık ilerledikçe oluşabilecek diğer belirti ve semptomlar: yavaş ve geveleyerek konuşma (disartri), yorgunluk; hızlı, istemsiz göz hareketleri (nistagmus), omurga eğriliği (skolyoz), işitme kaybı ve kalp genişlemesi (kardiyomiyaopati) de dahil olmak üzere kalp hastalıkları ve kalp yetmezliğidir. Kalp problemlerinin erken tedavisi hayatta kalma şansını ve yaşam kalitesini artırır.

Tüm Reklamları Kapat

Ataksi Telenjiektazi

Bu nadir, ilerleyici çocukluk hastalığı beyin ve diğer vücut sistemlerinde dejenerasyona sebep olur. Hastalık ayrıca diğer hastalıklara hassasiyet oluşturan bağışıklık sistemi bozukluğuna (imünodefisiter hastalık) sebep olur. Birçok organı etkiler. Telenjiektazi çocuğunuzun gözlerinin kenarlarında, kulaklarında ve yanaklarında meydana gelen ufak, kırmızı "örümcek" damarlar oluşmasıdır. Gecikmiş motor beceri gelişimi, denge zayıflığı ve konuşmayı geveleme genellikle hastalığın ilk belirtileridir. Tekrarlı sinüs ve solunum enfeksiyonları da yaygındır. Ataksi telenjiektazisi olan çocuklar özellikle lösemi ya da lenfoma gibi kanser türleri geliştirmede yüksek risk altındadırlar. Hasta insanların çoğu ergenliklerine varmadan tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyarlar ve özellikle kanser ya da akciğer hastalıkları yüzünden 30 yaşından önce ölürler

Doğuştan Serebellar Ataksi

Bu ataksi türüne, doğumda var olan bir hasar sebep olur.

Wilson Hastalığı

Bu duruma sahip insanlar beyinlerinde, karaciğerlerinde ve diğer organlarında bakır toplarlar bu da ataksi dahil olmak üzere nörolojik problemlere sebep olur. Bu bozukluğun erken tespiti ilerlemeyi yavaşlatacak bir tedavi sağlayabilir.

Teşhis Yöntemleri

Hastalık 3 farklı şekilde teşhis edilebilir:

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Dahiler Sınıfı - Beatles

DÂHİLER SINIFI: OKUMASI KOLAY, UNUTMASI ZOR

John, Paul, George ve Ringo. Bu dört İngiliz genç 5 Ekim 1962’de bir plak yayınladı. O gün bunu bilmiyorlardı ama çıktıkları bu yolculuk, dünyayı altüst edecek bir müzik ve kültür dalgasına sebep olacak, âdeta çılgınlığa dönüşecekti: Beatles çılgınlığı.

Büyük ilgi gören Dâhiler Sınıfı serisi BEATLES – EFSANE DÖRTLÜ ile devam ediyor.

Dâhiler Sınıfı Serisi Hakkında:

Bunlar, her biri kendi yöntemiyle; kelimeleriyle, icatlarıyla, seçimleriyle ve hatta kaderleriyle dünyayı değiştirmiş kadınların ve erkeklerin hayat hikâyeleri; şaşkınlık ve hayranlık duymanızı sağlayacak, hayal gücü ve merak duygunuzu harekete geçirecek büyüleyici hikâyeler. Dâhiler Sınıfı serisi bu özel insanları çocuklarla (9 yaş ve üstü) tanıştırmak üzere tasarlandı. İlk olarak yayımlandığı İtalya’da büyük övgü toplayan ve ardından pek çok dile çevrilen Dâhiler Sınıfı, minik ebadı, renkli illüstrasyonları, bilgiyi heyecan ve macerayla birleştiren anlatımıyla çocukların kolay okuyacağı, zor unutacağı, onlara öğrendiklerinden daha da fazlasını merak ettirecek bir seri.

Devamını Göster
₺115.00
Dahiler Sınıfı - Beatles
 • Dış Sitelerde Paylaş

 • Görüntüleme Yöntemleri: Bilgisayarlı tomografi (CT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile alınacak beyin görüntüleri, hastalığın potansiyel kaynağını tespit etmeye yarayabilir. MRI görüntüleri kimi zaman beynin serebellum bölgesinde ve diğer kısımlarında küçülmeler gösterebilir - ki bu da ataksiyle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca serebelluma baskı yapan kan pıhtısı veya iyi huylu tümör gibi sebeplerin de ortaya çıkmasını sağlayabilir.
 • Lomber Ponksiyon: Bel bölgenizde ("lumbar" bölgede) bulunan iki omur arasına sokulan bir iğne ile serebrospinal sıvı örneği toplanır ve test edilir.
 • Genetik Test: Eğer kalıtsal ataksi türlerinden birine sahip olduğunuzdan kuşkulanılıyorsa, genetik test ile bu tür ataksiye sebep olan mutasyonları taşıyıp taşımadığınız tespit edilebilir. Ne yazık ki tüm kalıtsal ataksilerde genetik test uygulanamaz; ama birçoğunda bunu uygulamak mümkündür.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Ataksinin tedavisi, altta yatan sebebe bağlıdır. Ne yazık ki ataksinin tamemen tedavi edilmesi birçok durumda mümkün değildir; ancak doğru tedavi ve idare yöntemleri ile ataksinin etkileri en aza indirilebilmektedir. Özellikle de inme veya iyi huylu tümör gibi tek odaklı hasar almış hastaların iyileşme oranları, nörolojik dejeneratif durumu olanların iyileşme oranlarına göre daha yüksektir.

Ataksi kaynaklı hareket bozuklukları fizik terapi gibi yöntemlerle azaltılabilir. Özellikle de statik denge, dinamik denge, gövde-uzuv koordinasyonu, merdiven inip çıkma ve kontraktür (kalıcı kasılma) önleme odaklı fizik terapi oldukça etkili olabilmektedir. Ayrıca 5-hidrokstriptofan (5-HTP), idebenon, amatadin, fizostigmin, L-karnitin veya türevleri, trimetroprim/sulfametoksazol, vigabatrin, fosfatidilkolin, asetazolamid, 4-aminopiridin, buspiron ve koenzim Q10 ile E vitamini kokteyli gibi bazı kimyasal maddeler de ilaç olarak denenmekte ve kimi durumda kullanılmaktadır.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Ataksiye sahip bireylerin ömür beklentisi genel ortalamanın altındadır; ancak birçok ataksik birey 50-60'lı yaşlarına ve hatta ötesine kadar yaşayabilmektedir. Ağır vakalar çocukluk veya erken yetişkinlikte ölümle sonuçlanabilmektedir. Sonradan edinilen ataksilerde ise prognoz, altta yatan sebeple yakından ilişkilidir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Yakın tarihli küresel epidemiyolojik araştırmalar, her 100.000 çocuktan 26'sında ataksi olduğunu, her 100.000 kişiden 2.7'sinde baskın kalıtsal serebellar ataksi olduğunu, her 100.000 kişiden 3.3'ünde çekinik kalıtsal serebellar ataksi olduğunu göstermektedir.

Etimoloji

Yunancada taxis, "düzen" anlamına gelmektedir; -a öneki ise noksanlık belirtmektedir. Dolayısıyla ataxis, "düzen noksanlığı" demektir. Ataksik bireylerdeki hareketlerin ve fonksiyonların düzensizliğine işaret etmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
18
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 5
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/03/2024 06:02:42 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9759

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Astronomi
Ara Tür
Yağ
Elementler
Pediatri
Genom
Sayı
Kartal
Tercih
Kafatası
Kuş
Akciğer
Mikrobiyota
Sinirbilim
Yumurta
Eczacılık
Kozmoloji
Gaz
Bebek
Teyit
Müfredat
Plastik
İyi
Nötron Yıldızı
Kilo
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Uzayda
Uzayda "Aşağı" Yön Ne Tarafta?
Hediye Almanın Gerçek Amacı Gerdek mi?!
Hediye Almanın Gerçek Amacı Gerdek mi?!
Ay'daki Bayrağı Teleskopla Görebilir miyiz?
Ay'daki Bayrağı Teleskopla Görebilir miyiz?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Karabekmez, et al. Ataksi Nedir? El-Göz Koordinasyonunu Yitiren Bireyler Tedavi Edilebilir mi?. (2 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 2 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9759
Karabekmez, D., Bakırcı, Ç. M. (2021, January 02). Ataksi Nedir? El-Göz Koordinasyonunu Yitiren Bireyler Tedavi Edilebilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved March 02, 2024. from https://evrimagaci.org/s/9759
D. Karabekmez, et al. “Ataksi Nedir? El-Göz Koordinasyonunu Yitiren Bireyler Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 02 Jan. 2021, https://evrimagaci.org/s/9759.
Karabekmez, Dilara. Bakırcı, Çağrı Mert. “Ataksi Nedir? El-Göz Koordinasyonunu Yitiren Bireyler Tedavi Edilebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 02, 2021. https://evrimagaci.org/s/9759.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close