Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

AAVE (Afrikalı Amerikalı Yerel İngilizcesi) Nedir? Irkçılık ve Kültür Yağmacılığı ile İlişkisi Nedir?

Transatlantik Kölelerin Mirası Bir Ağız, Trayvon Martin Davasını Nasıl Etkiledi?

AAVE (Afrikalı Amerikalı Yerel İngilizcesi) Nedir? Irkçılık ve Kültür Yağmacılığı ile İlişkisi Nedir? Unsplash
14 dakika
1,422
Tüm Reklamları Kapat

Kısaca AAVE denen Afrikalı Amerikalı Yerel İngilizcesi (bazen Siyahi Yerel İngilizcesi ya da BVE olarak da anılır), transatlantik köle ticaretinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir İngilizce ağzıdır. Ağız kelimesi, bu bağlamda dilbilimsel anlamı ile kullanılmaktadır ve bir ülkenin belirli bir bölgesi ya da grubuna özgü bir dil biçimi anlamına gelmektedir. Bir topluluğa ait olan bu ağzın kökeni üzerine yapılan tartışmalar, bir uzlaşmaya varılmadan devam etmektedir. Ortaya iki hipotez atılmıştır:

 1. Ağız Hipotezi: Bu hipoteze göre AAVE, kıtanın çeşitli yerlerinden gelen Afrikalı kölelerin Amerika'da sözleşmeli hizmetçiler ile karşılaşıp hem onlarla hem de kendi aralarında kolayca iletişim kurabilmek için hizmetçilerin kullandığı ağzı öğrenmesinden doğmuştur. Bu konuşma biçimi zaman içerisinde değişime uğrayıp günümüz AAVE'sine dönüşmüştür.
 2. Kreol Hipotezi: Bu hipoteze göre AAVE, farklı Batı Afrika dillerinin yeni bir iletişim yolu oluşturulmak için İngilizce ile karıştırılması sonucu ortaya çıkıp sonraki zamanlarda standart İngilizce ile birleşmiştir.

Kreol; adını köle ticaretinin yol açtığı Haiti kreolünden alan, bir Avrupa dilinin özellikle de Batı Hint Adaları'ndaki kölelerin yerli dilleri ile karşılaşması sonucu ortaya çıkan "dile" verilen addır. Kreolizasyon, yaygın gözlenen bir süreçtir ve farklı diller konuşan bir grup insanın ortak bir iletişim yolu ihtiyacından doğar. Bu yüzden de daha çok kölelerin sık bulundukları ortamlarda oluşan kreoller, ataları olan hiçbir dile genelde anlaşılacak kadar benzemez. Örneğin Güney Carolina kreolu "Gullah" aslen İngilizceden türediği halde, biri İngilizce bilse bile bu kreolu anlayamaz. Bunlara karşın, kreol hipotezi bazıları tarafından Amerika'da tam gelişmiş bir kreolun gelişmesi için uygun koşulların olmaması gerekçesi ile eleştirilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Gullah bir kadın sepet örüyor.
Gullah bir kadın sepet örüyor.
Wikipedia Commons By Mattstone911

Hangi hipotez savunulursa savunulsun, dilbilimcilerin anlaştıkları bir nokta, AAVE'nin köleliğin yoğun gözlendiği ABD'nin güneyinde türemiş olduğudur. Hatta AAVE, bu nedenle de içinde güneylilere ait birçok telaffuz biçimi ile gramer benzerliği barındırır (cümleye olumsuzluk anlamı katan ain't gibi). Zaman geçtikçe bu ağız, Amerika'nın farklı kısımlarına yayılmaya başlamıştır.

1916-1970 yılları aralığında ise AAVE'nin ilerlemesi, Büyük Göç adı verilen bir olayla 6 milyondan fazla Afrikalı Amerikalının güneyden kuzey, orta batı ve batıya yerleşmesi ile doruğuna ulaşmış oldu. AAVE yayıldıkça her bölgenin konuşma biçimi, ortamın etkisiyle kendine özgü özellikler geliştirdi. Yani bu demek oluyor ki Baltimore'daki AAVE, Los Angeles'taki ile aynı olmayabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Bu farklılıklar, özellikle de kırsal bölgeler ile şehirler arasında daha fazla olmakla beraber, sosyal medyanın bir sonucu olarak standart İngilizce de AAVE'den etkilenmeye başladı. Günümüzde Z jenerasyonunun yeni ürettiği bir argonun parçası olarak görülen birçok kelime, kelime grubu ve cümle aslında Afrikalı Amerikalıların kültüründe önemli bir yere sahip olan AAVE'den gelmektedir. Sayısız gencin gerçek kökenini bilmeden ve kendilerinin sanarak kullandıkları bu "argoya" örnek olarak bunlar verilebilir:

 • To have beef with: Biriyle derdi olmak
 • Bae: "Sevgilim, aşkım" anlamında bir sevgi sözcüğü
 • Squad: Tayfa
 • Yas Queen: Alkışlanmayı hak eden şey, coşkulu
 • Lit: Çok iyi veya beklentinin üzerinde güzel olan şeylere işaret etmekte kullanılan bir sıfat
 • Woke: Sahte bir aydınlanmışlık veya sanrı hali
 • Slay: Bir konuda/alanda çok başarılı olmak
 • Spill the tea: Değeri yüksek bir dedikoduyu paylaşmak, talep etmek

AAVE ve Irkçılık

Ne yazık ki AAVE'nin kendine özgü yapısı, yalnızca standart İngilizce konuşanlar tarafından kolayca anlaşılamadığı için birçok kişi tarafından "düzensiz" ya da "bozuk" olarak görülüp aşağılanmaktadır. Lakin AAVE'nin kendi düzeni ve kuralları vardır. Hatta bununla kurulan cümleler, özellikle de zaman yapısında, standart İngilizceden çok daha nüanslıdır. Örneğin; "Onu satın alacağım." cümlesi, gelecek zamanın çeşidine bağlı olarak 3 farklı biçimde belirtilebilir:

 1. I'mma buy it: Bu yapı çok yakın bir geleceği ifade eder. Yani eylem neredeyse hemen gerçekleşecektir.
 2. I'mma gonna buy it: Burada ise eylem o ana yakın bir zamanda yapılacaktır ancak ilk yapının aksine hemen gerçekleşmeyecektir.
 3. I gonna buy it: Burada ise iki örneğin aksine belirli bir zaman bulunmamaktadır. Eylem gelecekte kesinleşmemiş bir noktada gerçekleşecektir.

"Beyaz üstünlüğü" zihniyeti ve klasisizm yüzünden AAVE, toplum gözünde öyle damgalı bir hale bürünmüştür ki, araştırmalar siyahilerin bile AAVE'yi standart İngilizceden daha kültürsüzmüş gibi görebildiğini göstermiştir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bunun direkt bir sonucu da dilbilimde "dil kaydırma" (İng: "code switching") adı verilen bir davranıştır. Bu terim, kişilerin bir konuşma veya ortamda farklı diller ya da dil ağızları arasında geçiş yapmasını ifade etmektedir ve bazı Afrikalı Amerikalıların sık sık daha kültürlü veya beyaz insanların yoğun bulunduğu ortamlarda haksız önyargılar ve eleştirilerden ötürü AAVE kullanmayı bırakması buna bir örnektir.

Bu ayrımcı ve küçümseyici tavır, mahkemelerde de kendini gösterip adaletin önüne geçebilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre AAVE ile verilen ifadelerin mahkeme kayıtlarında ortalama beşte ikisinin yanlış olmasına ek olarak yargıç ve jüriler şahitlikleri yanlış, hatta bazen verilen ifadenin tam zıttı olarak bile algılayabiliyor.

Trayvon Martin Davası

2012'de Trayvon Martin isimli 17 yaşındaki siyahi bir gencin George Zimmerman tarafından silah ile vurulup öldürülmesi, ABD'de ırk tartışmasını körüklemiş, hatta sosyal medyada büyük bir tepki uyandırarak Black Lives Matter protestosunu başlatmıştır.

26 Şubat tarihinde Zimmerman, Martin'i bir dükkandan çıkarken görmüş ve bunun üzerine de polis yardım hattını arayıp birkaç hırsızlığın gerçekleştiği bir bölgede kötü niyetli ya da uyuşturucu almış gibi gözüken şüpheli birinin dolandığını belirtmiştir. Telefon üzerinden görüştüğü polis, kendisine harekete geçmemesi konusunda uyarıda bulunmasına rağmen Zimmerman, mahkemede verdiği bahaneye göre yerini tam anlamak için sokak tabelasına bakma amacıyla aracından çıkmıştır. Bundan sonrasında ise Martin ile aralarındaki bir tartışma, hiçbir silahı olmayan Martin'in iddiaya göre Zimmerman'a saldırması sonucunda Martin'in "nefsi müdafaa" adı altında vurulmasıyla sona ermiştir.

Zimmerman'ın ifadesi ile çelişen kanıt eksikliği ve Florida'nın insanların nefsi müdafaa adına birini öldürmesini yasal kılan bir yasası yüzünden Zimmerman serbest bırakılmıştır. Bu sonuçtan sonra bile dava, kasıtsız adam öldürme ya da ikinci dereceden cinayet gibi suçlamalarla bir iki kez tekrar açılsa da Zimmerman, her seferinde jüri tarafından "suçsuz" ilan edilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Trayvon Martin'in ölümü ve adaletin sağlanamaması, Black Lives Matter protestolarını başlatmıştır.
Trayvon Martin'in ölümü ve adaletin sağlanamaması, Black Lives Matter protestolarını başlatmıştır.
Pexels

Bu davanın AAVE ile alakası, yukarıda bahsettiğimiz şahitlik durumunun mükemmel bir örneğidir. Stanford dilbilim profesörü John Rickford bu davada "Amerika'daki otantik dilsel ve kültürel farklara yönelik yaygın cahillik ve düşmanlığın" Zimmerman'ın salınması kararına yol açtığını ve de eğer davanın en önemli tanığı olup AAVE konuşan Jeantel, jüri tarafından hem düzgün anlaşılsa hem de ten rengi yüzünden güvenilmez olarak görülmeseydi, sonucun çok daha farklı olabileceğini belirtmektedir. Afrikalı Amerikalı tanık Rachel Jeantel, ölümünden dakikalar öncesinde arkadaşı Trayvon ile telefonda konuşuyordu ve verdiği ifadeye göre Zimmerman "kışkırtıcı" idi.

Aynı zamanda dünyanın önde gelen AAVE uzmanlarından da olan Rickford; kâtipler, avukatlar ve jüri üyeleri arasında AAVE bilen hiç kimse olmadığı için Jeantel'in tanıklığında önemli noktaların yakalanamadığından ya da yanlış anlaşıldığından bahsediyor:

İster Afrikalı Amerikalı Yerel İngilizcesi olsun, ister başka bir İngilizce ağzı olsun... Standart İngilizce konuşmayanların anlaşılmaması, inanılmaması veyahut başka durumlarda mahkeme, okul veya başka yerlerde adaletsizce değerlendirilmesi oldukça yaygın bir durum.

Kendisi de AAVE gibi bir çeşit İngilizce kreolunun konuşulduğu Guyana'nın yerlisi olan Rickford, standart İngilizce konuşmayanların kötü karakterli olarak da yargılandığına dikkat çekiyor. Şahitlerin yalnızca akıcı standart İngilizce konuşanlarla kısıtlanamayacağı, dolayısıyla da mahkemenin konuşamayanları anlamak için bir çaba sarf etmek gibi bir sorumluluğu olmasının da altını çizerek İngilizce ağızlarını konuşanlara yabancıların aksine çevirmenlere erişim verilmediğini söylüyor. Hatta Jeantel'in konuşması ne kadar "anlaşılmaz" ya da "tutarsız" gelirse gelsin, eğer o jüride AAVE bilen tek bir Afrikalı Amerikalı bile olsaydı, ne dendiğini rahatça anlayıp başkalarına da rahatça anlatabileceği düşünülmektedir. Dahası Rickford'a göre bu eksiklik, savunma avukatları tarafından yapılmış kasıtlı bir davranış bile olabilir.

Asıl can alıcı noktalardan biri ise, mahkeme kayıtları tekrar incelendiğinde ortaya çıkıyor: Savunma avukatının sorgulaması esnasında Jeantel, birinin "Kendi işine bak." dediğini duyduğunu belirtip, bu kişinin kim olduğunu anlayıp anlamadığı sorulduğunda ise dava transkriptine göre verdiği cevap, "Trayvon'ı bilemezdim." ve bunun peşine de "Trayvon'ı duyamadım." olarak geçiyor (İng: "I couldn't know Trayvon"/"I couldn't hear Trayvon"). Bunun kulağa mantıksız ve kopuk gelmesi üzerine Rickford ile AAVE bilen başka bir dilbilimci mahkemenin TV kayıtlarını dinlemeye koyuldu ve duydukları ifade, resmî belgede belirtilenin aksine "(Kim olduğunu) Anladım ve Trayvon'dı." olarak tespit edildi (İng: "I could, an' it was Trayvon."). Rickford, bu cümleyi doğrulamak için daha iyi bir ekipmanla orijinal kaydı dinlemeleri gerektiğini söylese de her ihtimalde Jeantel'in transkripte yazanı söylemediğinden emin.

Tüm Reklamları Kapat

Zimmerman'ın sebepsizce çıkmış gibi gözüken, Martin'in şüpheli gözükmesi suçlaması, aslında düpedüz ırkçılığın ve "Siyahilerin hepsi suça meyillidir!" tarzı zararlı stereotiplerin bariz bir sonucu olabilir. Sayısız Afrikalı Amerikalı, sırf ten renklerinin farklılığı yüzünden sık sık bu tarz yorumlarla karşılaşarak tutuklanıp öldürülmektedir. Genç Martin'in başına gelen bu canice olay, tarihte ne bir ilk ne de bir son.

Oakland Olayı

18 Aralık 1996'da Oakland'ın okul yönetim kurulu iki sayfalık resmî bir karar yayınlayarak ABD tarihinde bir ilki başarmayı denedi. Bu belgede bölgedeki Afrikalı Amerikalı öğrencilerin standart sınıf İngilizcesi öğrenmesi için devlet okullarında AAVE'nin kullanılması gerektiği belirtiliyordu. Bazı kişilere bu basit, hatta bariz bir karar gibi gelebilir. Sonuçta birine yabancı bir dil öğretilmek istendiğinde öğrenci ile öğretmenin ortak bir iletişim yolu aracılığıyla anlaşması, hatta bazı durumlarda iki dil arasında karşılaştırmalar verilerek dil öğretilmesi dünya çapında yabancı dil eğitiminde sık gözlenen bir şeydir. Birçoğumuz da gerektiğinde yabancı dil hocalarımızla kendi dilimiz ile iletişim kurup, bazı kelime ve yapıları ana dilimizle karşılaştırarak öğrenmedik mi?

Tüm bunlara rağmen bu karar, tüm ülkeyi ayaklandırdı. Michael Hobbes, 2017'de bu olayın üzerinden geçerken HuffPost'a şunu yazdı:

Yalnızca bir şehrin bir okul kurulu küçük bir karar verdi. Ve ülkenin geri kalanı takip eden 6 ayı bunun üzerine çıldırmakla geçirdi.

Kurulun bu kararı almasındaki en büyük etken, genel öğrenci nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan Afrikalı Amerikalı öğrencilerin okulda başarı istatistikleri olabilir. Araştırmalara göre 1996'da bu grup, uzaklaştırma cezalarının %80'ini oluşturuyordu ve üstüne üstlük hepsinin ortalama ders notu ise D+ idi (55-59 arası). AAVE'nin toplumda sahip olduğu kötü itibar ise akademik ve profesyonel başarıların önüne geçip öğrencilerin geleceklerini zora sokmaktaydı. Ama insanlar yine de bu tarz bir kararı kabul edemedi.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Türkiye Antik Puzzle 1000 Parça

Türkiye Antik Haritası
Medeniyetler, Antik kentler, Arkeolojik kazılar ve Türkiye coğrafyası…
Türkiye Antik haritası, Türkiye cografyasını antik stilde
yorumlayarak tasarlanmıstır. Bizlere ilham veren tarihi ve antik
degerlerin süsledigi bir çerçeve ile sanatsal degeri yüksek
görsele dönüsmüstür. Sanat ve haritanın birlestirildigi yeni bir
akımın öncü ürünü olan 1000 parçalık Türkiye antik Puzzle,
harita ve puzzle sevenler arasında yeni bir heyecan ve coşku
yaratmıştır.
-1000 parça Puzzle, Ebat: 48×68 cm,

Devamını Göster
₺415.00
Türkiye Antik Puzzle 1000 Parça

Haber yayınlarının konu üzerine bir açıklık getiremeyip durumun anlaşılmasını zorlaştırması da işleri kolaylaştırmadı. Neredeyse herkes, bu kararla birlikte okullarda artık AAVE konuşulacağını ve hatta öğretileceğini sandı. AAVE'yi standart İngilizce kadar "klas" ya da "eğitimli" görmeyen bu ırkçı zihniyet, kurulu "eğitimi aptallaştırmak" ile suçladı. O zaman Oakland Tribute'un eğitim muhabiri olan Michael Bazeley, kimseye Siyahi İngilizcesi öğretilmediği ve aslında yapılanın AAVE'nin varlığını tanıyıp standart İngilizceye uzanan bir köprü olarak kullanılmak istendiğine dikkat çekti.

Tüm bu çabalara rağmen kimse kararın asıl yararlı amacına dikkat etmedi veya konuyu irdeleyerek olayı anlamaya çalışmadı. Hatta o yıllarda New York Times'ın bir köşe yazarı olan Frank Rich, okul yönetim kuruluna "deli" ve verdikleri karara da "kışkırtıcı bölücü bildirisi" dedi. Bazı orta sınıf Afrikalı Amerikalılar ile Maya Angelou gibi kimi siyahi ünlüler dahi bunun çocukları geriletecek yanlış bir fikir olduğunu savundu. Buna karşılık kararın lehindekiler ise çoğunluğu siyahi olan bir kurul tarafından sunulan bir belgeye çoğunluğu beyaz olan medyanın saldırmasını kınadı.

Dahası, olaya yorum yaparak ateşi körükleyen birçok muhabir ne İngilizce ağızları ne de öğrenme programları üzerine bilgili sayılırdı. Bu olayı düzgün anlamadan edindikleri ırkçı görüşlerini de haber yayın organlarında yayımlamaları (mesela onlara ayrılmış bir sütunda), haber ile kişisel görüş arasındaki farkı anlayamayan okuyucuları olumsuz etkilemiş olabilir.

Kısa bir sürede durum öyle büyüdü ki bu olayın takibinde en az bir eyalet parlamentosu sınıfta AAVE kullanımını yasakladı. ABD senatosu ise konuyu tartışmak için bir duruşma planladı. Ne yazık ki duruşmanın resmi kararın güncellenip siyahi İngilizcesi bahsi geçen her kısmın kaldırılması ile sonuçlanması, o zamandan bu yana hiçbir semtin böyle bir harekete de kalkışamamasına yol açtı. Fakat birkaç semt, programlarının adını değiştirerek aynı planı uygulamayı başarabildi. Gelecek yıllarda ise bu hareketi zamanında en çok eleştiren bazı kişiler fikirlerini tamamen değiştirdi.

AAVE Kullanmak Kültür Yağmacılığı mıdır?

İngilizcesi "cultural appropriation" olan kültür yağmacılığı, bir topluma ait kültürlerin başka bir topluma ait biri tarafından kullanılması, taklit edilmesi ve hatta sahiplenilmesidir. Çoğunlukla azınlıkların başına gelen bu durum, bazıları tarafından bir sömürge tipi olarak görülebilir. Peki insanların, özellikle de gençlerin, AAVE kullanması bu tanım altına mı giriyor? Masum gibi gözüken bu davranış, siyahi kültürüne zararlı mı?

Sosyal medyanın inanılmaz derecede büyük etkilere sahip olduğu günümüzde bir kelime ya da tabir ünlendiği an büyük çoğunluğunu Z jenerasyonunun oluşturduğu geniş bir grup bunları gündelik hayatlarında özensizce kullanmaya başlayıp bunu yaparlarken de kelimelerdeki bağlam ve nüansları gözden kaçırıyor ya da bilerek görmezden gelebiliyorlar. Bu dikkatsizlik, kelimelerin bilgisizce yanlış yerlerde kullanılmasına sebebiyet veriyor. Birçok kişi kullandıkları yerli kelimelerin gerçek anlamlarını bilmeyip istemsizce ya uygunsuz ya gülünç ya da amaçladıklarından çok farklı anlamlara gelen cümleler kurmuş oluyorlar. Dediğimiz üzere bu gülünç ve bazıları için işin doğrusu öğrenildiğinde utanç verici olabilse de dikkat çekilen başka bir nokta da bu umursamazlığın toplulukların kültürlerine büyük bir saygısızlık olabileceği.

Kültür yağmacılığı tartışmasının başka bir yönü ise dillerin ve ağızların ticarete dökülmesine odaklanmakta. Özellikle de son zamanlarda şirketlerin, genellikle genç tüketicilerine hitap edip "ilgi çekici, havalı ve modern" gözükebilmek için kullandıkları en önemli metotlardan biri bu "argo" kelimeleri ve yapıları kullanmak. Buradaki en büyük sorun ise, AAVE'nin toplumda hala küçümsenen, dışlanan bir itibara sahip olması. Yani yıllardır Afrikalı Amerikalılar tarafından kullanıldığı zaman aşağı olarak anılan, fakirlik, şiddet ve çeteler ile ilişkilendirilen AAVE, zenginler ve beyaz insanlar tarafından kullanılınca birden havalı ve modern olmaya başladı.

Z jenerasyonu argosu sanılan bazı AAVE yapıları ve büyük şirketlerin dikkat çekmek için sosyal medyada AAVE kullandığı örnekler.
Z jenerasyonu argosu sanılan bazı AAVE yapıları ve büyük şirketlerin dikkat çekmek için sosyal medyada AAVE kullandığı örnekler.
Redefy

Dahası, burada ticarete dökülen de herhangi bir grup da değil; yıllardır ve hatta halen daha dışlanan, toplum baskısı gören bir grup. Düşünün ki acı dolu geçmişinizden doğan, benliğinizin bir parçası olarak gördüğünüz kültürel bir ağzınız var. Ama durum öyle ki kendiniz bunu baskı ve hatta olası şiddet sonuçlarından kullanamıyor, bazılarınız ise doğduklarından beri her yerden gördükleri bu tavırlara inanmaya başlayıp kimliklerinden utanmaya başlıyor. Bunlar yetmezmiş gibi, sizi aşağılayıp belki de elinizden iş imkanlarınızı alan zenginler, yaşadığınız alanda baskın gelen beyaz insanlar bu benliğinizi çalıp bir trende, kullanılıp atılacak bir eğlenceye dönüştürüyor.

Peki siz karşılığında ne alıyorsunuz? Övgü? Beğeni? Bir teşekkür? Kültürünüze saygı? Hayır. Hiçbir şey, tam olarak koca bir hiç alıyorsunuz. Size ve kültürünüze en ufak bir saygı olmadan ağzınızı çalanlar artık havalı ve özeniliyorken siz hala toplum baskısıyla mücadele ediyorsunuz belki de. İşte bu adaletsizlik ortada bulunduğu sürece AAVE kullanımı bir asimilasyon olmak yerine her zaman bir yağmacılık, sömürgecilik, olacak.

Sonuç olarak, buradaki en büyük faktör AAVE'nin neden ve nasıl kullanıldığı olabilir. Kullanılma biçimi zararlı stereotipleri güçlendirip devam ettiriyor, kültürleri bir ticaret malına dönüştürülüyor, asıl kullanıcıları ayrımcılıkla yüzleşirken başkaları tarafından ''trend''e dönüştürülüyorsa bu masum gözükebilen davranış büyük bir zarara sebep olmakta. Afrikalı Amerikalılar, kültürlerine saygı duyulmasını hak ediyorlar. Bu yüzden de insanların kültürüne saygı gösterip dünyayı herkes için eşit ve ideal bir ortam yapabilmek artık bizim elimizde.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
11
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Tebrikler! 2
 • Bilim Budur! 2
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • The Garfield Messenger. A Brief History Of Aave. (26 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 13 Eylül 2021. Alındığı Yer: The Garfield Messenger | Arşiv Bağlantısı
 • H. C. Editors. The Great Migration. (4 Mart 2010). Alındığı Tarih: 13 Eylül 2021. Alındığı Yer: HISTORY | Arşiv Bağlantısı
 • M. Rigoglioso. Stanford Linguist Says Prejudice Toward African American Dialect Can Result In Unfair Rulings. (2 Aralık 2014). Alındığı Tarih: 13 Eylül 2021. Alındığı Yer: Stanford University | Arşiv Bağlantısı
 • A. Russo. Lessons From The Media's Coverage Of The 1996 Ebonics Controversy - Kappanonline.org. (21 Mart 2018). Alındığı Tarih: 13 Eylül 2021. Alındığı Yer: kappanonline | Arşiv Bağlantısı
 • J. Sidnell. African American Vernacular English. Alındığı Tarih: 13 Eylül 2021. Alındığı Yer: hawaii.edu | Arşiv Bağlantısı
 • E. Tremeer, et al. Is It Cultural Appropriation To Use Drag Slang And Aave?. Alındığı Tarih: 13 Eylül 2021. Alındığı Yer: Babbel Magazine | Arşiv Bağlantısı
 • The Feminuity Team. Using Black Vernacular English (Bve) As A Non-Black Person Is Appropriation. Alındığı Tarih: 13 Eylül 2021. Alındığı Yer: feminuity | Arşiv Bağlantısı
 • A. Munro. Shooting Of Trayvon Martin | United States History. (26 Şubat 2012). Alındığı Tarih: 13 Eylül 2021. Alındığı Yer: Encyclopedia Britannica | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/02/2024 19:50:38 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10944

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Dışkı
Astrofotoğrafçılık
Konuşma
Bebek
Köpekgil
Diş
Gerçek
Sars-Cov-2
Şüphecilik
Antik
Mühendislik
Elektrokimya
Rna
Dişler
Nanoteknoloji
Kanıt
Botanik
Kütleçekimi
Entomoloji
Bilim Felsefesi
Hastalık Yayılımı
Kurbağa
Küresel Isınma
Balık Çeşitliliği
Yangın
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Çernobil'den Sonraki En Büyük Felaket Kapımızda!
Çernobil'den Sonraki En Büyük Felaket Kapımızda!
Kızıl Cin: Türkiye'ye Düşen Nadir Yıldırım!
Kızıl Cin: Türkiye'ye Düşen Nadir Yıldırım!
Plasebo: Sadece İnanarak Hastalıklardan Kurtulabilir miyiz?
Plasebo: Sadece İnanarak Hastalıklardan Kurtulabilir miyiz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
T. M. Gür, et al. AAVE (Afrikalı Amerikalı Yerel İngilizcesi) Nedir? Irkçılık ve Kültür Yağmacılığı ile İlişkisi Nedir?. (17 Eylül 2021). Alındığı Tarih: 23 Şubat 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10944
Gür, T. M., Bakırcı, Ç. M. (2021, September 17). AAVE (Afrikalı Amerikalı Yerel İngilizcesi) Nedir? Irkçılık ve Kültür Yağmacılığı ile İlişkisi Nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved February 23, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10944
T. M. Gür, et al. “AAVE (Afrikalı Amerikalı Yerel İngilizcesi) Nedir? Irkçılık ve Kültür Yağmacılığı ile İlişkisi Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 17 Sep. 2021, https://evrimagaci.org/s/10944.
Gür, Tuğçem Müge. Bakırcı, Çağrı Mert. “AAVE (Afrikalı Amerikalı Yerel İngilizcesi) Nedir? Irkçılık ve Kültür Yağmacılığı ile İlişkisi Nedir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 17, 2021. https://evrimagaci.org/s/10944.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close