Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

3 Kulübe Problemi ve Çizge Kuramı: 6 Noktayı Birbirine Eşleştirmek Ne Kadar Zor Olabilir?

3 Kulübe Problemi ve Çizge Kuramı: 6 Noktayı Birbirine Eşleştirmek Ne Kadar Zor Olabilir? Stack Exchange
3 kulübe problemi
6 dakika
15,824
 • Matematiksel Temeller
 • Uygulamalı Matematik

Bir belediye başkanı olduğunuzu hayal edin. 3 kulübeye elektrik, su ve doğal gaz bağlatmak için, bünyenizde çalışan mühendise inşa edeceği boruların, kağıda bir planını çizmesini istediniz. Kural çok basit: Elektrik, elektrik merkezinden gelecek. Su, su merkezinden gelecek. Doğal gaz, doğal gaz merkezinden gelecek. Ve bu hatların hiçbiri, birbiriyle kesişemez. Tıpkı ana görseldeki gibi...

Aradan günler geçer ve mühendis odanıza gelip çizimi bir türlü yapamadığını söyler. Görselden fark edebileceğiniz gibi, mavi hizmet (diyelim ki su), 2. kulübeye bağlanamamıştır. Böylesine basit bir çizimi bile yapamadığı için mühendisin bir beceriksiz olduğunu düşünüp onu kovdunuz, daha sonra bir de siz uğraşmaya karar verdiniz.

Bu Reklamı Kapat

Burada yazıyı okumayı durdurup bu projeyi kağıtta denemenizi istiyoruz. Eğer çizebildiyseniz yazıyı okumanıza gerek yok; derhal bir makale yazmanız gerekiyor! Ama muhtemelen başaramayacaksınız, çünkü çizge kuramı bu planı, bir kağıtta asla çizemeyeceğinizi söylüyor. İyi ama... Çizge kuramı da ne?

Çizge Kuramı Nedir?

Çizge kuramı, 18. yüzyılın ilk yarısında Leonhard Euler tarafından Königsberg köprüleri problemini çözmek için geliştirilen bir kuramdır. Königsberg köprüleri probleminden biraz bahsedelim.

Bu Reklamı Kapat

Königsberg, Prusya (büyük oranda şimdiki Almanya) kentlerinden biridir. Günümüzde, Rusya topraklarında olan Kaliningrad şehrinin eski adıdır. O yıllarda şehir kuş bakışı olarak aşağıdaki resim gibi görünüyordu. Günümüzde bu köprülerin ikisi, 2. Dünya Savaşı sırasında yıkılmıştır.

Königsberg
Königsberg
medium

Bu şehirdeki köprülerle ilgili matematikçiler arasında o zamanlarda şöyle bir problem dönüyordu;

Her bir köprüden bir kere geçmek koşuluyla şehirde tam bir tur atmak mümkün mü?

Leonhard Euler, bu soruyu çok şık bir yöntemle çözmeyi başardı ve ömrü boyunca birçok kez yaptığı gibi matematiğin tarihini değiştirdi. Euler, ortaya yeni bir kuram attı ki, bu kuram sonradan topoloji isimli bilimin doğuşuna sebep olmuştur. Euler, köprülerin noktalarını birer nokta; köprüleri ise birer çizgi olarak düşünmüştür.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Königsberg köprülerinin çizge ile gösterimi
Königsberg köprülerinin çizge ile gösterimi
ResearchGate

Yukarıdaki şekilde, sağdaki görsel gibi düşününce, problem daha basite indirgendi. Çözüm, artık Euler'in apaçık karşısındaydı: Şehri dolaşmak isteyen kişi, üzerine gittiği her noktadan ayrılmak zorundaydı. Bu da her noktanın çift sayıda çizgiye sahip olması gerektiği gerçeğini önümüze sermekteydi. Euler, her bir noktanın çift sayıda çizgiye sahip olmadığı için, Königsberg şehrini her köprüden bir kez geçerek dolaşma fikrinin imkansız olduğunu kanıtlamıştır.

Bu çözüm yöntemi daha sonrasında çeşitli problemlerin çözümünde kullanılmıştır. Bu yöntem, günümüzde çizge kuramı adını almıştır ve artık çok sayıda akademik makaleye sahip, başlı başına bir matematik alanıdır.

Biraz bu kuramdan bahsetmek gerekirse: Bu kuramda çizge üzerinde işlem yapılır. Çizge denilen matematiksel yapı, bir kenar EE ve bir köşe VV kümesinden yapıdan oluşur. Gösterimi ise G=(V,E)G=(V,E) ile yapılır. Bu yapı, bilgisayar bilimlerinde veri saklama sahasında da sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Bundan yüzyıllar önce bir şehri öyle istediğimiz gibi gezemeyeceğimizi söyleyip hayallerimizi suya düşüren bu kuram, günümüzden yaklaşık 100 yıl önce başka bir hayalimizi daha suya düşürdü. Ama bu konuyu incelemeden önce, kuram hakkında biraz daha bilgi edinelim.

Euler bu kuramı sadece geliştirmekle kalmayıp ayrıca birçok katkıda bulunmuştur, bunlardan belki de en önemlisi Euler karakteristiğidir.

Bu Reklamı Kapat

Euler Karakteristiği

Çizgeleri, aslında lisede uğraştığımız geometrik şekillerin genelleştirilmiş formu olarak düşünebiliriz. Herhangi bir çizgenin Euler karakteristiği, bağlantılı çizgeler için (her köşe bir kenarla başka bir köşeye bağlı) çizgeler için χ=V−E+F\chi= V-E+F formülü ile hesaplanır. Burada VV köşe sayısı, EE kenar sayısı, FF de yüz sayısıdır.

Örneğin bir karenin 4 köşesi, 4 kenarı ve 2 yüzü vardır (yukarı ve aşağı). Dolayısıyla Euler karakteristiği 2'dir.

Aslında kare için sonucun 2 olması bir tesadüf değildir. Kanıtını kaynaklarımızdan görebileceğiniz kanıtsava göre bir düzlemde yer alan bütün çizgelerin Euler karakteristiği 2'dir. Bu kanıtsavın çok ilginç uygulamaları vardır. Örnek olarak aşağıdaki şekildeki gibi bir futbol topunun kaç beşgene sahip olduğunu hesaplayalım.

Futbol Topu
Futbol Topu
vectorstock

Dikkat edilirse topu bir yerinden kesip açarsak düzlem üzerinde bir bölge oluştururuz, yani Euler karakteristiği 2 olmak zorundadır. Bir beşgene karşılık, 5 tane altıgen tekabül etmektedir. Beşgenlerin sayısına BB, altıgenlerin sayısına AA dersek, beşgenlerin köşe sayısı 5B5B altıgenlerin köşe sayısı 6A6A olacaktır. Ancak dikkat edilmesi gerekir ki, bir köşeyi iki altıgen ve bir beşgen yani üç tane şekil ortak kullanıyor, yani toplam köşe sayısı V=6A+5B3V=\dfrac{6A+5B}{3} olacaktır. Kenar sayısı da aynı argüman sayesinde E=6A+5B2E=\dfrac{6A+5B}{2} olarak hesaplanır, yüz sayısının da F=A+BF=A+B olduğu açıktır.

Bu Reklamı Kapat

Euler karakteristiği denkleminde yerine yazarsak B=12B=12 olarak bulunur. Bir beşgene karşı beş altıgen olduğundan, fakat bu altıgenlerin üçü diğer bir beşgenle ortak kullanıldığı gerçeğinden, A=20A=20 olarak bulunur.

Euler karakteristiğinin ilginç kullanım alanlarından başka bir tanesi ile yani ana problemimizle baş başa kalmanın zamanı artık geldi.

Üç Kulübe Problemi

Okuyucu yukarıda bahsedilen bu problemi bir kağıtta çözmeyi deneyip başarılı olamadığını varsayıyoruz. Sorun, her defasında son kenarın her defasında başka bir kenarla kesişmesi ile alakalıdır. Doğal gaz, elektrik veya su borularından herhangi ikisinin kesişmemesi gerekiyor, problemi imkansız kılan da bu zaten. Peki neden imkansız?

Euler'in yaptığı gibi problemi basitleştirme yoluna gidelim. Kulübeler ile elektrik, su ve doğal gaz kaynaklarını birer köşe olarak düşünelim. Borular da kenar olarak... Kulübeleri yukarıya kaynakları aşağıya nokta olarak bir kağıda çizelim. Elimizde 6 köşe ve 9 kenar olması gerektiği açıktır. O halde bu çizgenin düzlemde çizilebilmesi için Euler karakteristiğinden yüz sayısının 5 olması gerekmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
The Civilisation of The Renaissance In Italy (Jacob Burckhardt)

The Civilization of the Renaissance in Italy is an 1860 work on the Italian Renaissance by Swiss historian Jacob Burckhardt. Together with his History of the Renaissance in Italy it is counted among the classics of Renaissance historiography.

“Burkhardt sought to capture and define the spirit of the age in all its main manifestations. For him ‘’Kultur’’ was the whole picture: politics, manners, religion…the character that animated the particular activities of a people in a given epoch, and of which pictures, buildings, social and political habits, literature, are the concrete expressions. Its scholarly judgements are considered to have been largely justified by subsequent research according to historians including Desmond Seward and art historians such as Kenneth Clark.” (Denys Hay) The Civilization of the

Renaissance in Italy is divided into six parts:

Part One: The State as a Work of Art
Part Two: The Development of the Individual
Part Three: The Revival of Antiquity
Part Four: The Discovery of the World and of Man
Part Five: Society and Festivals
Part Six: Morality and Religion

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺138.00
The Civilisation of The Renaissance In Italy (Jacob Burckhardt)

Çizmeye kalkınca, her bir yüzün 4 kenar arasında kalması gerektiğini görürüz. Ayrıca her kenar iki bölge arasında kalması gerektiğinden 4F≤2E4F ≤ 2E olması gerekir, bu da bize F=5F=5 eşitliğinin yanlış olduğunu söyler dolayısıyla bu çizgenin düzlemde çizilemeyeceği sonucuna varırız.

Elbette ki boruların kesişmemesi koşulunu kaldırırsak, problem çözülebilir olacaktır. Hatta bu çizgenin özel bir ismi de vardır: K3,3K_{3,3} çizgesi.

K 3,3 çizgesi
K 3,3 çizgesi
Wikimedia

Sonuç olarak görebiliyoruz ki, başta mühendisi atma kararımız hatalıymış. Zaten hikayenin geriye kalan kısmında mühendisimiz kapıyı kırarcasına bir heyecanla içeriye giriyor ve problemi evindeki fincan üzerinde çizince çözdüğünü gösteriyor. Bu çözüm için 3Blue1Brown kanalının aşağıdaki videosunu öneririz.

Ayrıca bu videoda görebileceğiniz gibi, fincan üzerinde çözüm mümkündür, çünkü fincan düzlemsel değildir. Bir diğer deyişle, yukarıdaki imkansız çözümün fincan üzerinde çözülebilir olması, fincanın düzlemsel olmadığı kanıtlamaktadır. Başka bir çözüm ise torus üzerindedir:

3 kulübe probleminin torus üzerindeki çözümü
3 kulübe probleminin torus üzerindeki çözümü
Science4All
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 33
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 17
 • Muhteşem! 12
 • Bilim Budur! 10
 • İnanılmaz 10
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • Güldürdü 3
 • Grrr... *@$# 3
 • Üzücü! 2
 • Korkutucu! 2
 • Umut Verici! 1
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/05/2022 17:49:52 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8738

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Kedi
Felsefe
Mit
Mars
Kanat
Diş Hekimliği
Mikoloji
Kalp
Tüy
Şempanzeler
Çağ
Periyodik Cetvel
Nöron
Işık
Manyetik Alan
Protein
Tümör
Tutarlılık
Kültür
Ribozim
Ergen
Covıd-19
Süt
Hormon
Türlerin Kökeni
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et