Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso

20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso Stacker
Pablo Picasso
9 dakika
2,662
 • Sanat Tarihi
 • Klasik Sanat Tarihi

Kendi tanımıyla "çeşitliliğin ustası" Pablo Ruiz Picasso, Bask bir ressamın oğlu olarak, 1881’de, İspanya'nın Güney Akdeniz kıyısındaki Malaga'da dünyaya gelir. Okul yılları boyunca herhangi bir akademik başarı gösteremeyen Pablo, zamanının büyük çoğunluğunu babasının stüdyosunda geçirmiştir. 1895’te ailece Barselona'ya taşınmalarının ardından baba-oğul, biri öğretmen diğeri öğrenci olarak Güzel Sanatlar Okulu'na devam etmişlerdir. 19. yüzyılın sonlarında, Katalonya’nın başkenti olan Barselona, coğrafi konumu dolayısıyla Avrupa'daki birçok yeni fikir ve akımdan doğrudan etkilenen bir kenttir.

Kısa bir zaman sonra Madrid'deki bir başka Güzel Sanatlar Okulu'na geçiş yapan Pablo Picasso'nun Barselona'ya dönüşü, "Catalan Els 4 Gats" (Dört Kediler) adlı, restoran-kabare bir mekanın açılışıyla rastlaşır. Paris'teki brasserilerde dahi açılışından bahsedilen bu mekan, zengin çevrelerin de ilgi odağıdır. Catalan Els 4 Gats'i ziyaret eden Picasso, burada pek çok şair, koleksiyoner, eleştirmen ve sanatçıyla tanışma imkânı bulur. Grup sergilerine katılmaktan daima kaçınan Picasso, portre çizimlerinin 4 Gats'te yalnız başlarına sergilenmesini yeğler.

Tüm Reklamları Kapat

Parisli Picasso

Daha 19 yaşında Malaga ve Madrid'deki çeşitli sergilerde ödüllere layık görülmüş olan Picasso, kariyerinde ilerlemek adına Paris'in sanat dünyasında kendine bir yer bulması gerektiğinin farkına vararak, Madrid’den ayrılır.

1900 yılının Ekim ayında yakın arkadaşı Katalan ressam Carles Casagemas ile geldiği Paris'te toplamda 3 ay kalmış ve bolca sanat galerisini, gece kulüplerini, bohem kafeleri ve Montmartre'daki dans salonlarını ziyaret ettiği bu süre zarfında; Paris Uluslararası Sergisi'ne de katılarak sanatkârlardan oluşan bir çevre edinmiştir. Özellikle de Fransız ressam Henri de Toulouse-Lautrec'in modern tablolarına büyük ilgi duymaya başlamıştır. Ancak Picasso Paris'e geldiğinde Toulouse-Lautrec ağır hasta olduğundan, bu iki öncü sanatçı görüşme imkanı bulamamışlardır. Picasso, Toulouse-Lautrec'in radikal eserleri sayesinde modern toplumun farklı iç yüzlerini kavrayarak, edindiği bu modernizm algısını ileriki dönemdeki eserlerine de başarıyla yansıtmıştır. Tıpkı Lautrec gibi, Picasso için de Paris'in gece hayatı ilgi alanı olmuştur.

Tüm Reklamları Kapat

Bu bağlamda, Le Moulin de la galette tablosu, onun ilk "Paris eseri"dir. Paris gece hayatının odağında bulunan ve Pierre-Auguste Renoir başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından da resmedilen bu dans salonu, 19 yaşındaki Picasso'yu, şatafatıyla adeta büyülemiştir.

"Le Moulin de la Galette" tablosu
"Le Moulin de la Galette" tablosu
The Solomon R. Guggenheim Foundation

Tablolarında kafeler ve lüks restoranların sık sık yer bulduğu Picasso, abartarak çizdiği silüetler ve karikatürleştirdiği figürler yoluyla Paris kafelerindeki cinsel ilişkileri kendi alaycı üslubuyla aktarmıştır. Bu kapsamda L’attente (Margot) tablosunda gevşek fırça darbeleri ve açık renklerle kafede oturan ağır makyajlı bir fahişe temsil edilmektedir. Picasso'nun biyografisini yazan, aynı zamanda ressamın bir yakın arkadaşı olan Fransız gazeteci ve sanat eleştirmeni Pierre Daix'e göre, bu kadın, Picasso'nun Casagemas ile gerçekleştirdiği bu Paris seyahati sırasında tanıştığı "Odette" lakaplı gerçek bir kişidir.

"L'attente" tablosu
"L'attente" tablosu
Artibune

Picasso’nun Les Soupeurs tablosunda ise bu kez, Paris’in şık bir restoranından bir kadraj aktarılmaktadır. Tablonun merkezinde yaşlı bir adam ve ona kıyasla oldukça genç olan partneri konumlanmıştır. Kadının coşkunluğu adamın karamsar havasıyla çatışarak enteresan bir sosyal dinamiği gözler önüne sermektedir. Bir gösteri çıkışı meyve ve şampanyadan oluşan bir sofrada oturan çiftin uyumsuzluğu ve ilişkilerinin geçiciliği, kadının tablonun sağ üst köşesinde gelişigüzel asılmış montu üzerinden tasvir edilmeye çalışılmıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

"Les Soupeurs" tablosu
"Les Soupeurs" tablosu
Arthive

Picasso'nun tablolarında yansıttığı bu hedonizm merkezli dünya, 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarını kapsayan dönemde, sanatçılar için popüler bir temadır. Edgar Degas ve Edouard Manet başta olmak üzere Fransız empresyonist ressamlar bu ilgi uyandıran konuyu sık sık işlese de; Picasso'nun rol model aldığı Henri de Toulouse-Lautrec, bu furyanın mihenk taşı olarak kabul edilmektedir.

Picasso'nun Yükselişi

1901'in yılbaşını Malaga'da kutlayan Casagemas ve Picasso, birtakım anlaşmazlıklardan ötürü yollarını ayırırlar ve Picasso Madrid'e dönerken Casagemas Paris'te kalmayı tercih eder. Madrid'e dönüşünün ardından Picasso, aylık bir sanat ve edebiyat dergisinin başına sanat yönetmeni olarak geçer. Arte Joven adlı bu dergi, "1898 nesli" olarak bilinen bir İspanyol edebiyatçılar grubu tarafından çıkarılmakta ve İspanya-Amerika Savaşı'yla yitirilen kolonilerin beraberinde getirdiği sorunlar doğrultusunda İspanya'yı kültürel açıdan yeniden canlandırmayı hedeflemektedir. Dergide yer alan 28 grafikten 22'si Picasso tarafından çizilmiştir. Bu çizimler, Madrid sakinlerinin sosyal yaşantısını tüm çıplaklığıyla açığa vurmaktadır.

"Arte Joven" dergisi
"Arte Joven" dergisi
Pinterest

Resmedeceği temalar adına Madrid'in kenar mahallelerindeki pavyonlara değin uzanan ressam, figürlerinin yüzlerini bilinçli bir şekilde silikleştirmiş, herhangi bir insana uyarlanabilecek genel bir vücut formu yaratarak toplumdan dışlanan alt kesimin zavallılığına dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Sıkça resmettiği kadın figürlerini ise çoğunlukla hareket halinde ve tabloya dışarıdan bakan bir kimseyle göz temasından kaçınır, kendi halinde genel karakterler olarak ele almıştır. İzleyicilerin resimdeki figürlerle görsel bir bağ kurmasının önüne geçen Picasso, böylece bu kadın figürlerinin nesnelleştirilmesine dikkat çekmektedir.

Bunun yanı sıra kimi kadınları da abartılı makyajlar ve gözlerinin etrafında koyu harelerle resmetmiş, bayağılık izlenimini izleyicilere aktarmaya çalışmıştır. Picasso'nun yüzeysel görünüşlerin kifayetsizliğini vurguladığı bu sanat yaklaşımı, Arte Joven'de yer alan metinlerdeki "manipülatif ve yanıltıcı kadın algısı" ile paralellik göstermektedir. Picasso'nun kadınları, tekli figürler yerine çoğu zaman başka adamlarla etkileşim halinde resmedilmiş, kimi resimlerde ise "erişilemez kadın" imajına büründürülmüşlerdir. Burjuva sınıfına mensup bu kadınlar, Picasso'nun düşünceli bir edayla yalnız başlarına divanda uzanmış olarak çizdiği elit fahişeler sayılan "señorona"larından farklı olarak yüceltilmişlerdir. Doğayı konu alan Arte Joven yazarlarından ele aldığı mekanlar bağlamında da ayrılan Picasso, pavyonlar ve kafeler tarzı iç mekanlara odaklanmıştır. Ne yazık ki derginin yayın hayatı oldukça kısa sürmüş; fakat Picasso'nun özgüvenini arttırmış ve kariyerinin önünü daha da açmıştır.

Bu arada, basında Picasso için olumlu eleştiriler gittikçe artmakta ve ressamın ünü hızla katlanmaktadır. Eserlerinin Ambroise Vollard'ın galerisinde sergilemeye hak kazanması üzerine Picasso, Paris'e geri taşınır. Kendisi tanınmış bir galeri sahibi olan Ambroise Vollard; Van Gogh, Gauguin, Cézanne gibi pek çok sanatçıya maddi yardımda bulunan bir sanat finansörüdür. Picasso da kapısına gelen bu fırsatı kaçırmamış ve böylece o ana kadarki en büyük maddi kazanımını sağlamıştır. Vollard Galerisi'ndeki başarısı Fransız sanat eleştirmenleri tarafından övgüyle karşılanmış ve Picasso'ya Paris'te kalması için büyük bir motivasyon sağlamıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Ambroise Vollard’ın Galerisi
Ambroise Vollard’ın Galerisi
Alamy

Picasso'nun Mavi Dönemi

1901'in sonlarına doğru Picasso'nun resim anlayışında bariz değişiklikler gözlemlenmeye başlanır: Serbest empresyonizm adaptasyonları, yerini bireyin iç dünyasına dönük kompozisyonlara bırakmıştır. Picasso, yeni tarzındaki ilk kompozisyonunu, Carles Casagemas'ın ölümünün ardından çizdiği bir cenaze töreni sahnesiyle ortaya koyar. Skandallı bir yasak aşk macerasını intiharla noktalayan Casagemas'ın ölümü, Picasso'yu derinden yaralamış ve sanatçının Mavi Dönem'e geçişini de bir bakıma hızlandıran bir etmen olarak bu dönem boyunca seyredecek melankolisinin temellerini atmıştır. Picasso'nun 3 yıl sürecek olan Mavi Dönemi, tablolarında, Carles Casagemas'ın ölümünün onda yarattığı keder nedeniyle, ölüm ve insanın ızdırapları sürekli işlenen temalar olmuştur.

"Carles Casagemas'ın Ölümü" tablosu
"Carles Casagemas'ın Ölümü" tablosu
Arthive

İnsanın ölümlülüğünün doğurduğu sorunları tablolarında aşırı cinsellik ve maskülenlik çatısı altında örtmeye çalışan Picasso, böylece alegorik bağlamda acısını sezdirmeyi seçmiştir. Picasso'nun Mavi Dönem'i, eserlerindeki canlı sokaklar ve portrelerden mutsuz fahişeler ve dertli anaların resmedilmesine geçişle başlamıştır. Bu kapsamda, "mavi rengini" huzursuzluklarını temsil etmek için kullanmıştır.

Picasso'nun Mavi Dönemi'nin en iddialı tablolarından biri, La vie tablosudur. Tablonun solunda bulunan tuhaf bir şekilde poz vermiş çiftin ilginç birleşimi göze çarpmaktadır. Bu iki birey, duygusal bir birlikteliğin ötesinde adeta koruma içgüdüsüyle birbirine kenetlenmişlerdir. Tablonun sağında bulunan baştan aşağı sarmalanmış ve kucağında bebek taşıyan kadın figürü, bu çıplak çiftle bariz bir tezat teşkil etmektedir. Arka planda cenin pozisyonundaki iç içe iki insan figürü, adeta umutsuzluğun vücut bulmuş halidir. Sanat eleştirmenlerine göre bu tabloda insan hayatının üç evresi simgelenmektedir.

"La Vie" tablosu
"La Vie" tablosu
DoluDuvar

The Old Guitarist tablosu ise Mavi Dönem'in noktasını yansıtmaktadır. Romanesk heykellere gönderme yapan bu tabloda, gitarına doğru büzülmüş bir figür, abartılarak resmedilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

"The Old Guitarist" tablosu
"The Old Guitarist" tablosu
Painting-Planet

Mavi Dönemin Çöküşü ve Pembe Dönemin Başlangıcı

1904'ün ilkbaharında mavinin hakimiyeti yavaştan kırılmaya başlamış ve 1905'ten itibaren palyaço, jonglör ve akrobat figürleri Picasso'nun resimlerinde boy göstermiştir. Hüsran, yumuşayarak yerini hafif bir melankoliye bırakmıştır. Two Saltimbanques With A Dog tablosunda kentin varoşlarında dolaşan kostümlü iki akrobat resmedilmiştir. Baklava desenli bir tayt giyen uzun boylu gencin kıyafeti, monoton Mavi Dönem desenlerine hareket katıldığını göstermektedir. İlerleyen aylarda doğru Picasso daha sıcak renkleri kullanmaya başlar.

“Two Saltimbanques With A Dog” tablosu
“Two Saltimbanques With A Dog” tablosu
Emery's Fine Art Gallery

Two Saltimbanques adlı tabloda mutsuzluktan iz kalmamış, ayrıca yapay bir ışık kaynağı sahneyi aydınlatmıştır. 1905'in sonlarına doğru ise Picasso'nun duygusal figür tasvirlerinin yerini, Hollanda’ya yaptığı geziyle beraber objektif bir bakış açısı almıştır. At üstünde insanları çizdiği karakalem çalışmalarıyla pastoral bir temaya dönüş yapmıştır. Bu yaklaşım, Picasso'nun kariyerine yeni bir yön verecek Pembe Dönemi'nin gelişini müjdelemektedir.

"Two Saltimbanques” tablosu
"Two Saltimbanques” tablosu
Emery's Fine Art Gallery

Bu bağlamda, Boy With A Pipe tablosunda Picasso'nun tutumu daha formel durmaktadır. Çiçeklerle süslenmiş arka plan, terra-cotta olarak adlandırılan pişmiş toprak rengindedir.

"Boy With A Pipe" tablosu
"Boy With A Pipe" tablosu
Christie's

Bir yıl sonra çizilen La Toilette tablosunda ise pembenin mavinin tahtına kurulduğu gözlemlenmektedir. Kadın figürlerinin duruşları Yunan vazolarındaki kadın tiplemelerini andırmakta, bu yönüyle de Picasso'nun eserlerindeki klasik stile göndermelerde bulunmaktadır. Rahat bir eda takınmış nü figürün Mavi Dönem tablosu olan La Vie'deki sefil çıplaklık algısıyla zıtlık arz ettiği ise açıkça ortadır. Pembe Dönem'in sakinliği, Picasso'nun kişisel hayatındaki mutluluğunun tercümesidir. Ekonomik açıdan tatmin oluşu, ressamın yaşantısında olumlu etkilerde bulunmuş, eserleri büyük çevrelerce kabul görmüş ve satışları artmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Sevgi Nereden Gelir?

Eserleri 20 dilde basılan, dünyaca tanınmış sanatçı Daniela Kulot’un yazıp çizdiği “Sevgi Nereden Gelir?” okurlarını sevginin kaynağına heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor. Sincap, geyik ve ördekle birlikte duyguların en güzelinin peşine düşüyor, sevginin her rengine kucak açan, hayal gücüne geniş yer bırakan resimli sayfalarda uzun uzun oyalanıyoruz. Ve aradığımızı buluyoruz! Sözün duruluğunda, dilin melodisinde, mimiklerin büyüsünde, çeşitliliğe olan vurguda… Büyükler tarafından küçüklere sesli okumaya son derece elverişli “Sevgi Nereden Gelir?” her yaştan insanın en temel ihtiyacına karşılık gelen bir hediye niteliğinde.

 • Çevirmen: Olcay Geridönmez
 • İlk Yayın Tarihi: Nisan 2019
 • Baskı Sayısı: 2. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 32
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Kağıt Cinsi: Kuşe
 • Boyut: 29.5 x 21 cm
 • ISBN: 9786058111141
Devamını Göster
₺45.00
Sevgi Nereden Gelir?

"La Toilette" tablosu
"La Toilette" tablosu
Albright-Knox

Picasso'nun yakınlarının çoğu Paris yahut İspanya'da yaşayan yazar kesimindendir. Ancak, klasik normlara baş kaldıran Fransız Dada hareketinin öncü isimlerinden Henri-Pierre Roché'nin aracılığıyla tanıştığı Gertrude Stein, Picasso'’nun hayatında apayrı bir iz bırakmıştır. Varlıklı bir aile olan Steinler, önemli bir modern sanat koleksiyonuna sahiptir. Picasso'nun eserlerini başka çevrelere de tanıtarak ününü iyice yaymışlardır.

Gertrude Stein, Picasso'nun artistik karakterini hiçbir zaman anlayamamış olmasına karşın, onun büyük sanat tutkusuna hayranlık duymuştur. Kendisi Avrupa'daki öncü sanat akımlarına destek sağlayan ilk Amerikalılardandır. Paris'teki dairesinde Avrupalı ve Amerikalı sanatçıların bir araya geldiği etkinlikler düzenlemektedir. Picasso'nun Pembe Dönemi'nin son zamanlarında çizdiği portrede Gertrude Stein'in vücudu basit hatlara indirgenmiş, bu yönüyle de bir ön-kübizm algısı yaratmıştır. Ağırlaşmış göz kapaklarının maskelediği yüz ise Antik Çağ'da İber Yarımadası'nda yaşayan halkın kireçtaşından heykellerine göndermede bulunmaktadır.

"Gertrude Stein" tablosu
"Gertrude Stein" tablosu
The Metropolitan Museum of Art

Sonuç

Picasso, yukarıda sözü edilen tüm bu eserleri, yaşamının ilk 25 yılının getirdiği ruhsal çalkantılar sonucunda yaratmış büyük bir sanatçıdır. Gençlik yıllarının ardından George Braque ile kübizmin öncülüğünü yapacak, 1. Dünya Savaşı’na tanık olacak ve bir zaman sonra klasizme sığınacaktır. Salt resim çizmekle kalmayıp yazın dünyasında da katkılarıyla ön plana çıkan Picasso, tüm zamanların en üretken sanatçılarından biri olarak tarihe adını kazımıştır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
16
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 9
 • Muhteşem! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Umut Verici! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/01/2023 23:30:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11402

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Kuvvet
İklim Değişimi
Yanlış
Hominid
Ölümden Sonra Yaşam
Müzik
Sinek
Dişler
Ara Tür
İnsanlık
Bakteri
Tehlike
Veri
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
Anksiyete
Duygu
Antikor
Balık Çeşitliliği
Koruma
Biyokimya
Hızlı
Tüyler
İnsan
Böcek
Enzim
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Eroğlu, et al. 20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso. (3 Şubat 2022). Alındığı Tarih: 30 Ocak 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11402
Eroğlu, E., Bakırcı, Ç. M. (2022, February 03). 20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso. Evrim Ağacı. Retrieved January 30, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11402
E. Eroğlu, et al. “20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 03 Feb. 2022, https://evrimagaci.org/s/11402.
Eroğlu, Ece. Bakırcı, Çağrı Mert. “20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, February 03, 2022. https://evrimagaci.org/s/11402.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.