Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso

20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso Stacker
Pablo Picasso
9 dakika
1,763
 • Sanat Tarihi
 • Klasik Sanat Tarihi

Kendi tanımıyla "çeşitliliğin ustası" Pablo Ruiz Picasso, Bask bir ressamın oğlu olarak, 1881’de, İspanya'nın Güney Akdeniz kıyısındaki Malaga'da dünyaya gelir. Okul yılları boyunca herhangi bir akademik başarı gösteremeyen Pablo, zamanının büyük çoğunluğunu babasının stüdyosunda geçirmiştir. 1895’te ailece Barselona'ya taşınmalarının ardından baba-oğul, biri öğretmen diğeri öğrenci olarak Güzel Sanatlar Okulu'na devam etmişlerdir. 19. yüzyılın sonlarında, Katalonya’nın başkenti olan Barselona, coğrafi konumu dolayısıyla Avrupa'daki birçok yeni fikir ve akımdan doğrudan etkilenen bir kenttir.

Kısa bir zaman sonra Madrid'deki bir başka Güzel Sanatlar Okulu'na geçiş yapan Pablo Picasso'nun Barselona'ya dönüşü, "Catalan Els 4 Gats" (Dört Kediler) adlı, restoran-kabare bir mekanın açılışıyla rastlaşır. Paris'teki brasserilerde dahi açılışından bahsedilen bu mekan, zengin çevrelerin de ilgi odağıdır. Catalan Els 4 Gats'i ziyaret eden Picasso, burada pek çok şair, koleksiyoner, eleştirmen ve sanatçıyla tanışma imkânı bulur. Grup sergilerine katılmaktan daima kaçınan Picasso, portre çizimlerinin 4 Gats'te yalnız başlarına sergilenmesini yeğler.

Bu Reklamı Kapat

Parisli Picasso

Daha 19 yaşında Malaga ve Madrid'deki çeşitli sergilerde ödüllere layık görülmüş olan Picasso, kariyerinde ilerlemek adına Paris'in sanat dünyasında kendine bir yer bulması gerektiğinin farkına vararak, Madrid’den ayrılır.

1900 yılının Ekim ayında yakın arkadaşı Katalan ressam Carles Casagemas ile geldiği Paris'te toplamda 3 ay kalmış ve bolca sanat galerisini, gece kulüplerini, bohem kafeleri ve Montmartre'daki dans salonlarını ziyaret ettiği bu süre zarfında; Paris Uluslararası Sergisi'ne de katılarak sanatkârlardan oluşan bir çevre edinmiştir. Özellikle de Fransız ressam Henri de Toulouse-Lautrec'in modern tablolarına büyük ilgi duymaya başlamıştır. Ancak Picasso Paris'e geldiğinde Toulouse-Lautrec ağır hasta olduğundan, bu iki öncü sanatçı görüşme imkanı bulamamışlardır. Picasso, Toulouse-Lautrec'in radikal eserleri sayesinde modern toplumun farklı iç yüzlerini kavrayarak, edindiği bu modernizm algısını ileriki dönemdeki eserlerine de başarıyla yansıtmıştır. Tıpkı Lautrec gibi, Picasso için de Paris'in gece hayatı ilgi alanı olmuştur.

Bu Reklamı Kapat

Bu bağlamda, Le Moulin de la galette tablosu, onun ilk "Paris eseri"dir. Paris gece hayatının odağında bulunan ve Pierre-Auguste Renoir başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından da resmedilen bu dans salonu, 19 yaşındaki Picasso'yu, şatafatıyla adeta büyülemiştir.

"Le Moulin de la Galette" tablosu
"Le Moulin de la Galette" tablosu
The Solomon R. Guggenheim Foundation

Tablolarında kafeler ve lüks restoranların sık sık yer bulduğu Picasso, abartarak çizdiği silüetler ve karikatürleştirdiği figürler yoluyla Paris kafelerindeki cinsel ilişkileri kendi alaycı üslubuyla aktarmıştır. Bu kapsamda L’attente (Margot) tablosunda gevşek fırça darbeleri ve açık renklerle kafede oturan ağır makyajlı bir fahişe temsil edilmektedir. Picasso'nun biyografisini yazan, aynı zamanda ressamın bir yakın arkadaşı olan Fransız gazeteci ve sanat eleştirmeni Pierre Daix'e göre, bu kadın, Picasso'nun Casagemas ile gerçekleştirdiği bu Paris seyahati sırasında tanıştığı "Odette" lakaplı gerçek bir kişidir.

"L'attente" tablosu
"L'attente" tablosu
Artibune

Picasso’nun Les Soupeurs tablosunda ise bu kez, Paris’in şık bir restoranından bir kadraj aktarılmaktadır. Tablonun merkezinde yaşlı bir adam ve ona kıyasla oldukça genç olan partneri konumlanmıştır. Kadının coşkunluğu adamın karamsar havasıyla çatışarak enteresan bir sosyal dinamiği gözler önüne sermektedir. Bir gösteri çıkışı meyve ve şampanyadan oluşan bir sofrada oturan çiftin uyumsuzluğu ve ilişkilerinin geçiciliği, kadının tablonun sağ üst köşesinde gelişigüzel asılmış montu üzerinden tasvir edilmeye çalışılmıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

"Les Soupeurs" tablosu
"Les Soupeurs" tablosu
Arthive

Picasso'nun tablolarında yansıttığı bu hedonizm merkezli dünya, 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarını kapsayan dönemde, sanatçılar için popüler bir temadır. Edgar Degas ve Edouard Manet başta olmak üzere Fransız empresyonist ressamlar bu ilgi uyandıran konuyu sık sık işlese de; Picasso'nun rol model aldığı Henri de Toulouse-Lautrec, bu furyanın mihenk taşı olarak kabul edilmektedir.

Picasso'nun Yükselişi

1901'in yılbaşını Malaga'da kutlayan Casagemas ve Picasso, birtakım anlaşmazlıklardan ötürü yollarını ayırırlar ve Picasso Madrid'e dönerken Casagemas Paris'te kalmayı tercih eder. Madrid'e dönüşünün ardından Picasso, aylık bir sanat ve edebiyat dergisinin başına sanat yönetmeni olarak geçer. Arte Joven adlı bu dergi, "1898 nesli" olarak bilinen bir İspanyol edebiyatçılar grubu tarafından çıkarılmakta ve İspanya-Amerika Savaşı'yla yitirilen kolonilerin beraberinde getirdiği sorunlar doğrultusunda İspanya'yı kültürel açıdan yeniden canlandırmayı hedeflemektedir. Dergide yer alan 28 grafikten 22'si Picasso tarafından çizilmiştir. Bu çizimler, Madrid sakinlerinin sosyal yaşantısını tüm çıplaklığıyla açığa vurmaktadır.

"Arte Joven" dergisi
"Arte Joven" dergisi
Pinterest

Resmedeceği temalar adına Madrid'in kenar mahallelerindeki pavyonlara değin uzanan ressam, figürlerinin yüzlerini bilinçli bir şekilde silikleştirmiş, herhangi bir insana uyarlanabilecek genel bir vücut formu yaratarak toplumdan dışlanan alt kesimin zavallılığına dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Sıkça resmettiği kadın figürlerini ise çoğunlukla hareket halinde ve tabloya dışarıdan bakan bir kimseyle göz temasından kaçınır, kendi halinde genel karakterler olarak ele almıştır. İzleyicilerin resimdeki figürlerle görsel bir bağ kurmasının önüne geçen Picasso, böylece bu kadın figürlerinin nesnelleştirilmesine dikkat çekmektedir.

Bunun yanı sıra kimi kadınları da abartılı makyajlar ve gözlerinin etrafında koyu harelerle resmetmiş, bayağılık izlenimini izleyicilere aktarmaya çalışmıştır. Picasso'nun yüzeysel görünüşlerin kifayetsizliğini vurguladığı bu sanat yaklaşımı, Arte Joven'de yer alan metinlerdeki "manipülatif ve yanıltıcı kadın algısı" ile paralellik göstermektedir. Picasso'nun kadınları, tekli figürler yerine çoğu zaman başka adamlarla etkileşim halinde resmedilmiş, kimi resimlerde ise "erişilemez kadın" imajına büründürülmüşlerdir. Burjuva sınıfına mensup bu kadınlar, Picasso'nun düşünceli bir edayla yalnız başlarına divanda uzanmış olarak çizdiği elit fahişeler sayılan "señorona"larından farklı olarak yüceltilmişlerdir. Doğayı konu alan Arte Joven yazarlarından ele aldığı mekanlar bağlamında da ayrılan Picasso, pavyonlar ve kafeler tarzı iç mekanlara odaklanmıştır. Ne yazık ki derginin yayın hayatı oldukça kısa sürmüş; fakat Picasso'nun özgüvenini arttırmış ve kariyerinin önünü daha da açmıştır.

Bu arada, basında Picasso için olumlu eleştiriler gittikçe artmakta ve ressamın ünü hızla katlanmaktadır. Eserlerinin Ambroise Vollard'ın galerisinde sergilemeye hak kazanması üzerine Picasso, Paris'e geri taşınır. Kendisi tanınmış bir galeri sahibi olan Ambroise Vollard; Van Gogh, Gauguin, Cézanne gibi pek çok sanatçıya maddi yardımda bulunan bir sanat finansörüdür. Picasso da kapısına gelen bu fırsatı kaçırmamış ve böylece o ana kadarki en büyük maddi kazanımını sağlamıştır. Vollard Galerisi'ndeki başarısı Fransız sanat eleştirmenleri tarafından övgüyle karşılanmış ve Picasso'ya Paris'te kalması için büyük bir motivasyon sağlamıştır.

Bu Reklamı Kapat

Ambroise Vollard’ın Galerisi
Ambroise Vollard’ın Galerisi
Alamy

Picasso'nun Mavi Dönemi

1901'in sonlarına doğru Picasso'nun resim anlayışında bariz değişiklikler gözlemlenmeye başlanır: Serbest empresyonizm adaptasyonları, yerini bireyin iç dünyasına dönük kompozisyonlara bırakmıştır. Picasso, yeni tarzındaki ilk kompozisyonunu, Carles Casagemas'ın ölümünün ardından çizdiği bir cenaze töreni sahnesiyle ortaya koyar. Skandallı bir yasak aşk macerasını intiharla noktalayan Casagemas'ın ölümü, Picasso'yu derinden yaralamış ve sanatçının Mavi Dönem'e geçişini de bir bakıma hızlandıran bir etmen olarak bu dönem boyunca seyredecek melankolisinin temellerini atmıştır. Picasso'nun 3 yıl sürecek olan Mavi Dönemi, tablolarında, Carles Casagemas'ın ölümünün onda yarattığı keder nedeniyle, ölüm ve insanın ızdırapları sürekli işlenen temalar olmuştur.

"Carles Casagemas'ın Ölümü" tablosu
"Carles Casagemas'ın Ölümü" tablosu
Arthive

İnsanın ölümlülüğünün doğurduğu sorunları tablolarında aşırı cinsellik ve maskülenlik çatısı altında örtmeye çalışan Picasso, böylece alegorik bağlamda acısını sezdirmeyi seçmiştir. Picasso'nun Mavi Dönem'i, eserlerindeki canlı sokaklar ve portrelerden mutsuz fahişeler ve dertli anaların resmedilmesine geçişle başlamıştır. Bu kapsamda, "mavi rengini" huzursuzluklarını temsil etmek için kullanmıştır.

Picasso'nun Mavi Dönemi'nin en iddialı tablolarından biri, La vie tablosudur. Tablonun solunda bulunan tuhaf bir şekilde poz vermiş çiftin ilginç birleşimi göze çarpmaktadır. Bu iki birey, duygusal bir birlikteliğin ötesinde adeta koruma içgüdüsüyle birbirine kenetlenmişlerdir. Tablonun sağında bulunan baştan aşağı sarmalanmış ve kucağında bebek taşıyan kadın figürü, bu çıplak çiftle bariz bir tezat teşkil etmektedir. Arka planda cenin pozisyonundaki iç içe iki insan figürü, adeta umutsuzluğun vücut bulmuş halidir. Sanat eleştirmenlerine göre bu tabloda insan hayatının üç evresi simgelenmektedir.

"La Vie" tablosu
"La Vie" tablosu
DoluDuvar

The Old Guitarist tablosu ise Mavi Dönem'in noktasını yansıtmaktadır. Romanesk heykellere gönderme yapan bu tabloda, gitarına doğru büzülmüş bir figür, abartılarak resmedilmiştir.

Bu Reklamı Kapat

"The Old Guitarist" tablosu
"The Old Guitarist" tablosu
Painting-Planet

Mavi Dönemin Çöküşü ve Pembe Dönemin Başlangıcı

1904'ün ilkbaharında mavinin hakimiyeti yavaştan kırılmaya başlamış ve 1905'ten itibaren palyaço, jonglör ve akrobat figürleri Picasso'nun resimlerinde boy göstermiştir. Hüsran, yumuşayarak yerini hafif bir melankoliye bırakmıştır. Two Saltimbanques With A Dog tablosunda kentin varoşlarında dolaşan kostümlü iki akrobat resmedilmiştir. Baklava desenli bir tayt giyen uzun boylu gencin kıyafeti, monoton Mavi Dönem desenlerine hareket katıldığını göstermektedir. İlerleyen aylarda doğru Picasso daha sıcak renkleri kullanmaya başlar.

“Two Saltimbanques With A Dog” tablosu
“Two Saltimbanques With A Dog” tablosu
Emery's Fine Art Gallery

Two Saltimbanques adlı tabloda mutsuzluktan iz kalmamış, ayrıca yapay bir ışık kaynağı sahneyi aydınlatmıştır. 1905'in sonlarına doğru ise Picasso'nun duygusal figür tasvirlerinin yerini, Hollanda’ya yaptığı geziyle beraber objektif bir bakış açısı almıştır. At üstünde insanları çizdiği karakalem çalışmalarıyla pastoral bir temaya dönüş yapmıştır. Bu yaklaşım, Picasso'nun kariyerine yeni bir yön verecek Pembe Dönemi'nin gelişini müjdelemektedir.

"Two Saltimbanques” tablosu
"Two Saltimbanques” tablosu
Emery's Fine Art Gallery

Bu bağlamda, Boy With A Pipe tablosunda Picasso'nun tutumu daha formel durmaktadır. Çiçeklerle süslenmiş arka plan, terra-cotta olarak adlandırılan pişmiş toprak rengindedir.

"Boy With A Pipe" tablosu
"Boy With A Pipe" tablosu
Christie's

Bir yıl sonra çizilen La Toilette tablosunda ise pembenin mavinin tahtına kurulduğu gözlemlenmektedir. Kadın figürlerinin duruşları Yunan vazolarındaki kadın tiplemelerini andırmakta, bu yönüyle de Picasso'nun eserlerindeki klasik stile göndermelerde bulunmaktadır. Rahat bir eda takınmış nü figürün Mavi Dönem tablosu olan La Vie'deki sefil çıplaklık algısıyla zıtlık arz ettiği ise açıkça ortadır. Pembe Dönem'in sakinliği, Picasso'nun kişisel hayatındaki mutluluğunun tercümesidir. Ekonomik açıdan tatmin oluşu, ressamın yaşantısında olumlu etkilerde bulunmuş, eserleri büyük çevrelerce kabul görmüş ve satışları artmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Süreçler

Bu en çok satan kitabın ikinci baskısı, su/atıksu arıtımındaki temel işlemlerin eksiksiz, güncellenmiş halini kapsamaktadır. 1. Bölmden 5. Bölüme kadar, kimyasal ve biyolojik kavramlar, reaktörlerin temel ilkeleri ve diğer ana süreçler konusunda sağlam bir altyapı verilmektedir. İzleyen bölümler, su ve atıksu arıtım tesislerinin tasarımına, bu tür birimlerin tasarımını etkileyen yeni teknikleri özenle açıklayarak uygulanabilir bir yaklaşım sunmaktadır. Okuyucuların temel işlemleri daha iyi anlaması için yeni sorular ve çalışılmış örnekler geliştirilmiştir.

Devamını Göster
₺158.00
Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Süreçler

"La Toilette" tablosu
"La Toilette" tablosu
Albright-Knox

Picasso'nun yakınlarının çoğu Paris yahut İspanya'da yaşayan yazar kesimindendir. Ancak, klasik normlara baş kaldıran Fransız Dada hareketinin öncü isimlerinden Henri-Pierre Roché'nin aracılığıyla tanıştığı Gertrude Stein, Picasso'’nun hayatında apayrı bir iz bırakmıştır. Varlıklı bir aile olan Steinler, önemli bir modern sanat koleksiyonuna sahiptir. Picasso'nun eserlerini başka çevrelere de tanıtarak ününü iyice yaymışlardır.

Gertrude Stein, Picasso'nun artistik karakterini hiçbir zaman anlayamamış olmasına karşın, onun büyük sanat tutkusuna hayranlık duymuştur. Kendisi Avrupa'daki öncü sanat akımlarına destek sağlayan ilk Amerikalılardandır. Paris'teki dairesinde Avrupalı ve Amerikalı sanatçıların bir araya geldiği etkinlikler düzenlemektedir. Picasso'nun Pembe Dönemi'nin son zamanlarında çizdiği portrede Gertrude Stein'in vücudu basit hatlara indirgenmiş, bu yönüyle de bir ön-kübizm algısı yaratmıştır. Ağırlaşmış göz kapaklarının maskelediği yüz ise Antik Çağ'da İber Yarımadası'nda yaşayan halkın kireçtaşından heykellerine göndermede bulunmaktadır.

"Gertrude Stein" tablosu
"Gertrude Stein" tablosu
The Metropolitan Museum of Art

Sonuç

Picasso, yukarıda sözü edilen tüm bu eserleri, yaşamının ilk 25 yılının getirdiği ruhsal çalkantılar sonucunda yaratmış büyük bir sanatçıdır. Gençlik yıllarının ardından George Braque ile kübizmin öncülüğünü yapacak, 1. Dünya Savaşı’na tanık olacak ve bir zaman sonra klasizme sığınacaktır. Salt resim çizmekle kalmayıp yazın dünyasında da katkılarıyla ön plana çıkan Picasso, tüm zamanların en üretken sanatçılarından biri olarak tarihe adını kazımıştır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 5
 • Muhteşem! 2
 • Umut Verici! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/05/2022 13:14:34 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11402

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Basınç
Abd
Hayvanlar
Yeme
Karar
Yaşam
Evrimsel Biyoloji
Mers
Tekillik
Bilişsel
Biyocoğrafya
Gün
Uzay Aracı
Büyük Patlama
Öğrenme Alanı
Çocuk
Karbon
Pandemi
Atom
Kurbağa
Dinozorlar
Memeli
Bilim İnsanı
Canlı
Acı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et