Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso

20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso Stacker
Pablo Picasso
9 dakika
3,312
Tüm Reklamları Kapat

Kendi tanımıyla "çeşitliliğin ustası" Pablo Ruiz Picasso, Bask bir ressamın oğlu olarak, 1881’de, İspanya'nın Güney Akdeniz kıyısındaki Malaga'da dünyaya gelir. Okul yılları boyunca herhangi bir akademik başarı gösteremeyen Pablo, zamanının büyük çoğunluğunu babasının stüdyosunda geçirmiştir. 1895’te ailece Barselona'ya taşınmalarının ardından baba-oğul, biri öğretmen diğeri öğrenci olarak Güzel Sanatlar Okulu'na devam etmişlerdir. 19. yüzyılın sonlarında, Katalonya’nın başkenti olan Barselona, coğrafi konumu dolayısıyla Avrupa'daki birçok yeni fikir ve akımdan doğrudan etkilenen bir kenttir.

Kısa bir zaman sonra Madrid'deki bir başka Güzel Sanatlar Okulu'na geçiş yapan Pablo Picasso'nun Barselona'ya dönüşü, "Catalan Els 4 Gats" (Dört Kediler) adlı, restoran-kabare bir mekanın açılışıyla rastlaşır. Paris'teki brasserilerde dahi açılışından bahsedilen bu mekan, zengin çevrelerin de ilgi odağıdır. Catalan Els 4 Gats'i ziyaret eden Picasso, burada pek çok şair, koleksiyoner, eleştirmen ve sanatçıyla tanışma imkânı bulur. Grup sergilerine katılmaktan daima kaçınan Picasso, portre çizimlerinin 4 Gats'te yalnız başlarına sergilenmesini yeğler.

Tüm Reklamları Kapat

Parisli Picasso

Daha 19 yaşında Malaga ve Madrid'deki çeşitli sergilerde ödüllere layık görülmüş olan Picasso, kariyerinde ilerlemek adına Paris'in sanat dünyasında kendine bir yer bulması gerektiğinin farkına vararak, Madrid’den ayrılır.

1900 yılının Ekim ayında yakın arkadaşı Katalan ressam Carles Casagemas ile geldiği Paris'te toplamda 3 ay kalmış ve bolca sanat galerisini, gece kulüplerini, bohem kafeleri ve Montmartre'daki dans salonlarını ziyaret ettiği bu süre zarfında; Paris Uluslararası Sergisi'ne de katılarak sanatkârlardan oluşan bir çevre edinmiştir. Özellikle de Fransız ressam Henri de Toulouse-Lautrec'in modern tablolarına büyük ilgi duymaya başlamıştır. Ancak Picasso Paris'e geldiğinde Toulouse-Lautrec ağır hasta olduğundan, bu iki öncü sanatçı görüşme imkanı bulamamışlardır. Picasso, Toulouse-Lautrec'in radikal eserleri sayesinde modern toplumun farklı iç yüzlerini kavrayarak, edindiği bu modernizm algısını ileriki dönemdeki eserlerine de başarıyla yansıtmıştır. Tıpkı Lautrec gibi, Picasso için de Paris'in gece hayatı ilgi alanı olmuştur.

Tüm Reklamları Kapat

Bu bağlamda, Le Moulin de la galette tablosu, onun ilk "Paris eseri"dir. Paris gece hayatının odağında bulunan ve Pierre-Auguste Renoir başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından da resmedilen bu dans salonu, 19 yaşındaki Picasso'yu, şatafatıyla adeta büyülemiştir.

"Le Moulin de la Galette" tablosu
"Le Moulin de la Galette" tablosu
The Solomon R. Guggenheim Foundation

Tablolarında kafeler ve lüks restoranların sık sık yer bulduğu Picasso, abartarak çizdiği silüetler ve karikatürleştirdiği figürler yoluyla Paris kafelerindeki cinsel ilişkileri kendi alaycı üslubuyla aktarmıştır. Bu kapsamda L’attente (Margot) tablosunda gevşek fırça darbeleri ve açık renklerle kafede oturan ağır makyajlı bir fahişe temsil edilmektedir. Picasso'nun biyografisini yazan, aynı zamanda ressamın bir yakın arkadaşı olan Fransız gazeteci ve sanat eleştirmeni Pierre Daix'e göre, bu kadın, Picasso'nun Casagemas ile gerçekleştirdiği bu Paris seyahati sırasında tanıştığı "Odette" lakaplı gerçek bir kişidir.

"L'attente" tablosu
"L'attente" tablosu
Artibune

Picasso’nun Les Soupeurs tablosunda ise bu kez, Paris’in şık bir restoranından bir kadraj aktarılmaktadır. Tablonun merkezinde yaşlı bir adam ve ona kıyasla oldukça genç olan partneri konumlanmıştır. Kadının coşkunluğu adamın karamsar havasıyla çatışarak enteresan bir sosyal dinamiği gözler önüne sermektedir. Bir gösteri çıkışı meyve ve şampanyadan oluşan bir sofrada oturan çiftin uyumsuzluğu ve ilişkilerinin geçiciliği, kadının tablonun sağ üst köşesinde gelişigüzel asılmış montu üzerinden tasvir edilmeye çalışılmıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

"Les Soupeurs" tablosu
"Les Soupeurs" tablosu
Arthive

Picasso'nun tablolarında yansıttığı bu hedonizm merkezli dünya, 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarını kapsayan dönemde, sanatçılar için popüler bir temadır. Edgar Degas ve Edouard Manet başta olmak üzere Fransız empresyonist ressamlar bu ilgi uyandıran konuyu sık sık işlese de; Picasso'nun rol model aldığı Henri de Toulouse-Lautrec, bu furyanın mihenk taşı olarak kabul edilmektedir.

Picasso'nun Yükselişi

1901'in yılbaşını Malaga'da kutlayan Casagemas ve Picasso, birtakım anlaşmazlıklardan ötürü yollarını ayırırlar ve Picasso Madrid'e dönerken Casagemas Paris'te kalmayı tercih eder. Madrid'e dönüşünün ardından Picasso, aylık bir sanat ve edebiyat dergisinin başına sanat yönetmeni olarak geçer. Arte Joven adlı bu dergi, "1898 nesli" olarak bilinen bir İspanyol edebiyatçılar grubu tarafından çıkarılmakta ve İspanya-Amerika Savaşı'yla yitirilen kolonilerin beraberinde getirdiği sorunlar doğrultusunda İspanya'yı kültürel açıdan yeniden canlandırmayı hedeflemektedir. Dergide yer alan 28 grafikten 22'si Picasso tarafından çizilmiştir. Bu çizimler, Madrid sakinlerinin sosyal yaşantısını tüm çıplaklığıyla açığa vurmaktadır.

"Arte Joven" dergisi
"Arte Joven" dergisi
Pinterest

Resmedeceği temalar adına Madrid'in kenar mahallelerindeki pavyonlara değin uzanan ressam, figürlerinin yüzlerini bilinçli bir şekilde silikleştirmiş, herhangi bir insana uyarlanabilecek genel bir vücut formu yaratarak toplumdan dışlanan alt kesimin zavallılığına dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Sıkça resmettiği kadın figürlerini ise çoğunlukla hareket halinde ve tabloya dışarıdan bakan bir kimseyle göz temasından kaçınır, kendi halinde genel karakterler olarak ele almıştır. İzleyicilerin resimdeki figürlerle görsel bir bağ kurmasının önüne geçen Picasso, böylece bu kadın figürlerinin nesnelleştirilmesine dikkat çekmektedir.

Bunun yanı sıra kimi kadınları da abartılı makyajlar ve gözlerinin etrafında koyu harelerle resmetmiş, bayağılık izlenimini izleyicilere aktarmaya çalışmıştır. Picasso'nun yüzeysel görünüşlerin kifayetsizliğini vurguladığı bu sanat yaklaşımı, Arte Joven'de yer alan metinlerdeki "manipülatif ve yanıltıcı kadın algısı" ile paralellik göstermektedir. Picasso'nun kadınları, tekli figürler yerine çoğu zaman başka adamlarla etkileşim halinde resmedilmiş, kimi resimlerde ise "erişilemez kadın" imajına büründürülmüşlerdir. Burjuva sınıfına mensup bu kadınlar, Picasso'nun düşünceli bir edayla yalnız başlarına divanda uzanmış olarak çizdiği elit fahişeler sayılan "señorona"larından farklı olarak yüceltilmişlerdir. Doğayı konu alan Arte Joven yazarlarından ele aldığı mekanlar bağlamında da ayrılan Picasso, pavyonlar ve kafeler tarzı iç mekanlara odaklanmıştır. Ne yazık ki derginin yayın hayatı oldukça kısa sürmüş; fakat Picasso'nun özgüvenini arttırmış ve kariyerinin önünü daha da açmıştır.

Bu arada, basında Picasso için olumlu eleştiriler gittikçe artmakta ve ressamın ünü hızla katlanmaktadır. Eserlerinin Ambroise Vollard'ın galerisinde sergilemeye hak kazanması üzerine Picasso, Paris'e geri taşınır. Kendisi tanınmış bir galeri sahibi olan Ambroise Vollard; Van Gogh, Gauguin, Cézanne gibi pek çok sanatçıya maddi yardımda bulunan bir sanat finansörüdür. Picasso da kapısına gelen bu fırsatı kaçırmamış ve böylece o ana kadarki en büyük maddi kazanımını sağlamıştır. Vollard Galerisi'ndeki başarısı Fransız sanat eleştirmenleri tarafından övgüyle karşılanmış ve Picasso'ya Paris'te kalması için büyük bir motivasyon sağlamıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Ambroise Vollard’ın Galerisi
Ambroise Vollard’ın Galerisi
Alamy

Picasso'nun Mavi Dönemi

1901'in sonlarına doğru Picasso'nun resim anlayışında bariz değişiklikler gözlemlenmeye başlanır: Serbest empresyonizm adaptasyonları, yerini bireyin iç dünyasına dönük kompozisyonlara bırakmıştır. Picasso, yeni tarzındaki ilk kompozisyonunu, Carles Casagemas'ın ölümünün ardından çizdiği bir cenaze töreni sahnesiyle ortaya koyar. Skandallı bir yasak aşk macerasını intiharla noktalayan Casagemas'ın ölümü, Picasso'yu derinden yaralamış ve sanatçının Mavi Dönem'e geçişini de bir bakıma hızlandıran bir etmen olarak bu dönem boyunca seyredecek melankolisinin temellerini atmıştır. Picasso'nun 3 yıl sürecek olan Mavi Dönemi, tablolarında, Carles Casagemas'ın ölümünün onda yarattığı keder nedeniyle, ölüm ve insanın ızdırapları sürekli işlenen temalar olmuştur.

"Carles Casagemas'ın Ölümü" tablosu
"Carles Casagemas'ın Ölümü" tablosu
Arthive

İnsanın ölümlülüğünün doğurduğu sorunları tablolarında aşırı cinsellik ve maskülenlik çatısı altında örtmeye çalışan Picasso, böylece alegorik bağlamda acısını sezdirmeyi seçmiştir. Picasso'nun Mavi Dönem'i, eserlerindeki canlı sokaklar ve portrelerden mutsuz fahişeler ve dertli anaların resmedilmesine geçişle başlamıştır. Bu kapsamda, "mavi rengini" huzursuzluklarını temsil etmek için kullanmıştır.

Picasso'nun Mavi Dönemi'nin en iddialı tablolarından biri, La vie tablosudur. Tablonun solunda bulunan tuhaf bir şekilde poz vermiş çiftin ilginç birleşimi göze çarpmaktadır. Bu iki birey, duygusal bir birlikteliğin ötesinde adeta koruma içgüdüsüyle birbirine kenetlenmişlerdir. Tablonun sağında bulunan baştan aşağı sarmalanmış ve kucağında bebek taşıyan kadın figürü, bu çıplak çiftle bariz bir tezat teşkil etmektedir. Arka planda cenin pozisyonundaki iç içe iki insan figürü, adeta umutsuzluğun vücut bulmuş halidir. Sanat eleştirmenlerine göre bu tabloda insan hayatının üç evresi simgelenmektedir.

"La Vie" tablosu
"La Vie" tablosu
DoluDuvar

The Old Guitarist tablosu ise Mavi Dönem'in noktasını yansıtmaktadır. Romanesk heykellere gönderme yapan bu tabloda, gitarına doğru büzülmüş bir figür, abartılarak resmedilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

"The Old Guitarist" tablosu
"The Old Guitarist" tablosu
Painting-Planet

Mavi Dönemin Çöküşü ve Pembe Dönemin Başlangıcı

1904'ün ilkbaharında mavinin hakimiyeti yavaştan kırılmaya başlamış ve 1905'ten itibaren palyaço, jonglör ve akrobat figürleri Picasso'nun resimlerinde boy göstermiştir. Hüsran, yumuşayarak yerini hafif bir melankoliye bırakmıştır. Two Saltimbanques With A Dog tablosunda kentin varoşlarında dolaşan kostümlü iki akrobat resmedilmiştir. Baklava desenli bir tayt giyen uzun boylu gencin kıyafeti, monoton Mavi Dönem desenlerine hareket katıldığını göstermektedir. İlerleyen aylarda doğru Picasso daha sıcak renkleri kullanmaya başlar.

“Two Saltimbanques With A Dog” tablosu
“Two Saltimbanques With A Dog” tablosu
Emery's Fine Art Gallery

Two Saltimbanques adlı tabloda mutsuzluktan iz kalmamış, ayrıca yapay bir ışık kaynağı sahneyi aydınlatmıştır. 1905'in sonlarına doğru ise Picasso'nun duygusal figür tasvirlerinin yerini, Hollanda’ya yaptığı geziyle beraber objektif bir bakış açısı almıştır. At üstünde insanları çizdiği karakalem çalışmalarıyla pastoral bir temaya dönüş yapmıştır. Bu yaklaşım, Picasso'nun kariyerine yeni bir yön verecek Pembe Dönemi'nin gelişini müjdelemektedir.

"Two Saltimbanques” tablosu
"Two Saltimbanques” tablosu
Emery's Fine Art Gallery

Bu bağlamda, Boy With A Pipe tablosunda Picasso'nun tutumu daha formel durmaktadır. Çiçeklerle süslenmiş arka plan, terra-cotta olarak adlandırılan pişmiş toprak rengindedir.

"Boy With A Pipe" tablosu
"Boy With A Pipe" tablosu
Christie's

Bir yıl sonra çizilen La Toilette tablosunda ise pembenin mavinin tahtına kurulduğu gözlemlenmektedir. Kadın figürlerinin duruşları Yunan vazolarındaki kadın tiplemelerini andırmakta, bu yönüyle de Picasso'nun eserlerindeki klasik stile göndermelerde bulunmaktadır. Rahat bir eda takınmış nü figürün Mavi Dönem tablosu olan La Vie'deki sefil çıplaklık algısıyla zıtlık arz ettiği ise açıkça ortadır. Pembe Dönem'in sakinliği, Picasso'nun kişisel hayatındaki mutluluğunun tercümesidir. Ekonomik açıdan tatmin oluşu, ressamın yaşantısında olumlu etkilerde bulunmuş, eserleri büyük çevrelerce kabul görmüş ve satışları artmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Sihirli Ağaç Evi -Çizgi Roman- 3: Piramidin Sırrı

Dünya çocuklarının sevgilisi Sihirli Ağaç Evi şimdi çizgi roman!

PİRAMİDİN İÇİNDE KONUŞAN BİR MUMYA VAR!

Sihirli Ağaç Evi, Tim ve Lea’yı bu kez Eski Mısır’a uçuruyor. Gizemli kara kedinin peşine takılınca kendilerini bir piramidin içinde buluyorlar. Burada binlerce yıllık bir bilmeceyi çözmek için yardıma ihtiyacı olan mumya kraliçeyle karşılaşıyorlar. İki kardeş ona yardım edecek… Tabii eğer piramidin labirentlerinde yollarını bulabilirlerse!

Tim ve Lea ile zamanda yolculuğa hazır mısın?

Sihirli Ağaç Evi serisi hakkında:

Küçük okurları hem okuma keyfi hem de tarihteki farklı kültürlerle tanıştıran Sihirli Ağaç Evi serisi bu yönüyle sadece dünyanın dört bir yanındaki çocukların değil, anne babalar ve eğitimcilerin de gözdesi oldu.

New York Times çoksatanlar listesinde bir numaraya kadar çıkıp beş yıldan uzun bir süre bu listede kalmayı başaran, 33 dilde 130 milyondan fazla satan bu ödüllü seri, şimdi rengarenk ve soluksuz okutan çizimleriyle çizgi roman formatında okurunun karşısında.

Devamını Göster
₺130.00
Sihirli Ağaç Evi -Çizgi Roman- 3: Piramidin Sırrı
 • Dış Sitelerde Paylaş

"La Toilette" tablosu
"La Toilette" tablosu
Albright-Knox

Picasso'nun yakınlarının çoğu Paris yahut İspanya'da yaşayan yazar kesimindendir. Ancak, klasik normlara baş kaldıran Fransız Dada hareketinin öncü isimlerinden Henri-Pierre Roché'nin aracılığıyla tanıştığı Gertrude Stein, Picasso'’nun hayatında apayrı bir iz bırakmıştır. Varlıklı bir aile olan Steinler, önemli bir modern sanat koleksiyonuna sahiptir. Picasso'nun eserlerini başka çevrelere de tanıtarak ününü iyice yaymışlardır.

Gertrude Stein, Picasso'nun artistik karakterini hiçbir zaman anlayamamış olmasına karşın, onun büyük sanat tutkusuna hayranlık duymuştur. Kendisi Avrupa'daki öncü sanat akımlarına destek sağlayan ilk Amerikalılardandır. Paris'teki dairesinde Avrupalı ve Amerikalı sanatçıların bir araya geldiği etkinlikler düzenlemektedir. Picasso'nun Pembe Dönemi'nin son zamanlarında çizdiği portrede Gertrude Stein'in vücudu basit hatlara indirgenmiş, bu yönüyle de bir ön-kübizm algısı yaratmıştır. Ağırlaşmış göz kapaklarının maskelediği yüz ise Antik Çağ'da İber Yarımadası'nda yaşayan halkın kireçtaşından heykellerine göndermede bulunmaktadır.

"Gertrude Stein" tablosu
"Gertrude Stein" tablosu
The Metropolitan Museum of Art

Sonuç

Picasso, yukarıda sözü edilen tüm bu eserleri, yaşamının ilk 25 yılının getirdiği ruhsal çalkantılar sonucunda yaratmış büyük bir sanatçıdır. Gençlik yıllarının ardından George Braque ile kübizmin öncülüğünü yapacak, 1. Dünya Savaşı’na tanık olacak ve bir zaman sonra klasizme sığınacaktır. Salt resim çizmekle kalmayıp yazın dünyasında da katkılarıyla ön plana çıkan Picasso, tüm zamanların en üretken sanatçılarından biri olarak tarihe adını kazımıştır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
21
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 9
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Umut Verici! 2
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/03/2024 03:48:54 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11402

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Madde
Görüş
Toplumsal Cinsiyet
Uzay Görevleri
Argüman
Plastik
Element
Akademi
Boyut
Çeviri
Video
Ağız
Moleküler Biyoloji
Elektron
Uzaylı
Hasta
Diş Hekimi
Kertenkele
Anksiyete
Meteor
Normal Doğum
Beslenme Davranışı
Ateş
Hastalık
Fotoğraf
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
"Domates Gribi" Hastalığı Neyin Nesi?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Eroğlu, et al. 20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso. (3 Şubat 2022). Alındığı Tarih: 4 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11402
Eroğlu, E., Bakırcı, Ç. M. (2022, February 03). 20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso. Evrim Ağacı. Retrieved March 04, 2024. from https://evrimagaci.org/s/11402
E. Eroğlu, et al. “20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 03 Feb. 2022, https://evrimagaci.org/s/11402.
Eroğlu, Ece. Bakırcı, Çağrı Mert. “20. Yüzyıla Damgasını Vuran Bir Sanatçının Hayatından Kesitler: Pablo Ruiz Picasso.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, February 03, 2022. https://evrimagaci.org/s/11402.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close