Atların Evriminde Parmaklar ve Toynak...

Yazdır Atların Evriminde Parmaklar ve Toynak...

Bir önceki bilgilendirmemizde sizlere atların evrimindeki boyut değişiminden bahsetmiştik. Şimdiyse, atların evriminden bir başka veri sunmak istiyoruz: parmakların evrimi ve tek parmaklı toynağın oluşumu... Bu parmak yapısındaki değişim bir anda meydana gelmemiştir ve evrimsel süreçte, atların daha çok güç almak üzere adapte oldukları duruşlar, parmak yapısının değişmesine neden olmuştur. Bu değişim, fosil kayıtlarına net bir biçimde yansımış, görselde görebileceğiniz evrimsel değişimi ortaya çıkarmıştır.

Görseldeki türler sırasıyla şöyledir:

A. Hyracotherium: 53 milyon yıl önce, Erken Eyosen dönemde yaşamış, ilkin bir at türüdür. Oldukça ufaktır ve ayaklarının ön kısmında dört, arka kısmında üç adet parmak bulunur.

B. Miohippus: Oligosen dönemde yaşamış bir at türüdür ve ayaklarında sadece 3 adet parmak bulunur.

C. Merychippus: 17 milyon yıl önce, Geç Miyosen dönemde yaşamış bir at türüdür ve yanal parmakları tamamen körelmiştir.

D. Equus: Günümüz atlarında, sadece bir adet parmak bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi, her hayvan türünün, hemen her özelliğinden evrimsel değişimleri görmek mümkündür. Atların parmaklarında görülen de tam olarak budur.

Teşekkür: Taylan Ayık

Kaynaklar ve İleri Okuma:

0 Yorum