Evrim Ağacı
Reklamı Kapat
Reklamı Kapat

Bu içerik, Evrim Ağacı'nın Hastalık Kataloğu projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Hastalık Kataloğu projesinin amacı, başta nadir hastalıklar ve Türkiye'yi etkileyen hastalıklar olmak üzere Dünya'da görülen bütün hastalıkları bir katalog halinde biriktirmek ve bunlara yönelik halka açık bir bilgilendirme ve endeks sistemi sunmaktır.

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik, profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Zonaya neden olan Herpes Zoster virüsü, Herpesviridae isim virüs ailesine üye olan Human alphaherpesvirus 3 (HHV-3) türü veya daha çok bilinen adıyla suçiçeği etkeni Varicella Zoster Virüs (VZV) türüdür.

Yapısı, bir lipid zarfıyla çevrili bir ikozahedral nükleokapsid ile karakterizedir. Bu virüs çift zincirli bir DNA virüsüdür. Virüs yaklaşık 150-200 nm çapındadır ve yaklaşık 80 milyon molekül ağırlığına sahiptir. Herpes zoster, sıklıkla birincil enfeksiyondan sonra latent olarak bir duyusal arka kök gangliyonunda veya kraniyal sinir gangliyonlarında kalabilmektedir. Daha sonra endojen latent VZV’nin reaktivasyonu ile zona meydana gelmektedir. VZV yani suçiçeği virüsü ise, her yerde bulunabilen bulaşıcı bir virüstür. Virüs, konakçıya solunum sistemi yoluyla girerek çoğalmakta ve sonrasında retiküloendotelyal sisteme sızarak kan dolaşımına girmektedir.

VZV, genellikle aşılamanın uygulanmadığı yerlerde çocuklarda görülen, birincil enfeksiyon olarak suçiçeği oluşturan patojenik bir insan alfa herpesvirüsüdür. VZV enfeksiyonundan sonra, virüs dorsal kök ve kraniyal sinir gangliyonlarında gecikme oluşturur. “Zona” olarak da bilinen Herpes zoster (HZ), VZV'nin yeniden aktivasyonundan ve tek bir gangliyondan etkilenen segmentin nöral dokusuna ve ilgili kutanöz dermatomdan yayılmasından kaynaklanmaktadır. Yani sinir gangliyonunda aktive olarak sinirin innerve ettiği alanlarda veziküller oluşturur. VZV sadece insanları enfekte eder ve yaşam boyu spinal ve kraniyal duyusal gangliyonlarda gizli kalır. Gizli VZV, gözlenebilir hastalık olan veya olmayan bulaşıcı virüs üretmek için yeniden aktif hale gelebilmektedir. Suçiçeği enfeksiyonu, zonanın oluşması için ön koşuldur.

Bulaş Yolları

Suçiçeği virüsü (VZV), alfa herpesvirüs içerisinde yer alan ve başlangıçta somatik hücreleri (mukoepitelyal) enfekte eden bir virüstür. Hücre tiplerindeki replikasyonu daha sonra viral enfeksiyonun nöronlara iletilmesi takip eder. Viral parçacıklar periferik sinir sisteminin duyusal nöronlarının terminallerine girer ve daha sonra aksonlar boyunca hücre gövdelerine taşınır, virüs genomu ise yaşam boyu gecikme süresinin oluşturulması için çekirdeğe bırakılır. Virüs kraniyal sinir, dorsal kök ve otonom gangliyon hücrelerinde gecikme oluşturur. Gecikme, sınırlı virüs gen transkripsiyonu ile gangliyon nöronlarında viral DNA'nın varlığı ile karakterizedir.

Suçiçeği ile birincil enfeksiyon, VZV antikor üretimini uyarır ve daha sonraki reaktivasyon aşamalarını kontrol eden VZV'ye özgül T hücrelerini aktive eder. Suçiçeği virüsü, yaşlanma, bağışıklık baskılama (bağışıklık sistemi olan hastalıklar nedeniyle) ile VZV'ye spesifik hücre aracılı bağışıklıkta bir azalma nedeniyle bazen yeniden aktifleşir ve zona meydana gelir. Herpes zoster, cinsiyet ve mevsimsel değişikliklerden etkilenmeden ortaya çıkmaktadır. Viral reaktivasyon için diğer spesifik tetikleyiciler arasında hastalık veya ilaçlardan immünosupresyon, travma, enfeksiyon ve malignite bulunmaktadır. Herpes zosterin ana ve en önemli komplikasyonu postherpetik nevralji (PHN) olmakla birlikte, son on yılda VZV reaktivasyonunun çeşitli akut, subakut ve kronik nörolojik sendromlara neden olduğu giderek daha fazla kabul görmektedir.

Belirti ve Semptomlar

Zona tipik olarak ciltte döküntülerin meydana gelmesi ve ciltte meydana gelen ağrı, rahatsızlık ve hassasiyet hissi ile karakterizedir. Ağrı ve hassasiyet ciltte döküntü gelişmeden ortaya çıkabilmektedir. Bu döküntüler ağrı ile beraber kaşıntıya da sebebiyet vermektedir. Döküntüler dokunmaya oldukça duyarlıdır ve kırmızı veziküller (kabarcıklar) ile karakterizedir. Zonadan muzdarip bireylerde yorgunluk ve halsizlik hissiyatı sıkça görülmektedir.

Sinirlerin innerve ettiği dermatom alanını tutmuş bir zona görüntüsü.
Sinirlerin innerve ettiği dermatom alanını tutmuş bir zona görüntüsü.
Mayo Clinic

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Zonanın belirli ve tek bir nedeni olmamasına rağmen genel olarak bağışık sisteminin zayıflığı (immünsüpresif) gibi durumlarda bireylerin bu hastalığa daha duyarlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca, çocukken suçiçeği geçirmiş olmak, HIV, diyabet ve/veya kanser gibi altta yatan hastalığın olması, vücudun kemoterapi ve/veya radyasyona maruz kalması, steroid gibi ilaçların kullanımı, ailede zona geçirmiş kişilerin olması (genetik yatkınlık) ve 1 yaşından önce suçiçeği geçirmiş olmak gibi durumların da zona için risk faktörü olduğu bilinmektedir. Yaşlanmanın da herpes zoster için önemli bir risk faktörü olduğu; 50-60 yaşındaki kişilerde zona görülme oranın belirgin şekilde arttığı bildirilmektedir.

Teşhis Yöntemleri

Öncelikle anamnez (hasta hikayesi), ardından fizik muayene ve gerekirse laboratuvar testleri ile tanı konur. Hastanın hikayesinde daha önce suçiçeği geçirip, geçirmediği çok önemlidir, sorgulanır. Muayene alanında veziküllerin kemer/kuşak tarzı dermatom alanlarında görülmesi tanı lehine bulgudur. Veziküller üzerinde Tzanck testi yapılabilir; ancak HSV ve VZV arasında net bir ayrım yapılamayabilir. Daha maliyetli testler arasında vezikülden elde edilen sıvıda virüs DNA'sını göstermek ve kanda VZV spesifik IgM antikorlarını göstermek bulunur. Lezyon zemininden direkt floresan antijen tayini (DFA) yapılabilir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Tedavi için ilk seçenek olarak antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Antiviral ilaçlara ek olarak döküntü yerine uygulamak için ek tampon ve losyonlar da önerilebilmektedir. Ağrısı fazla olan hastalara ağrı kesiciler de önerilebilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Virüsten korunmak için iki tip zona aşısı bulunmaktadır. Hangi aşı ile korunulacağı hekim tavsiyesi ile belirlenmektedir. Aşılanmak zona riskini azaltmak için oldukça önemlidir ve 50 yaş üstü kişiler için özellikle tavsiye edilmektedir. Canlı zayıflatılmış aşı, herpes zoster ve herpetik nevraljinin önlenmesi için Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yaşlılar ve bağışıklığı yeterli yetişkinler için önerilmektedir.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Genellikle 3-5 hafta içerisinde bütün semptomlar iyileşir. Fakat Hastaların %20'sinde postherpetik nevralji adı verilen periferik sinir ağrısı yaşanabilir. Daha sonra yaşanabilme ihtimali düşük de olsa bulunan bazı komplikasyonlar:

 • Kütanöz (Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar, skarlaşma)
 • Oftalmik herpes zoster (Göz tutulumu, keratit, görme kaybı)
 • Nörolojik (Postherpetik nevralji, ensefalit, Ramsey Hunt, Bell's paralizi)
 • Yaygın hastalık (artrit, myokardit, pnömoni)

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Mevsimler ile bir ilgisi olmadığı bilinir. Fakat yaş ile birlikte güçlü bir bağlantısı vardır. İnsidansı, 1000 yetişkin/genç arasında 1.2-3.4 görülürken, 65 yaş üzerinde 1000 kişiden 3.9-11.8 oranına yükselmektedir.

Önlem Yöntemleri

Virüsten korunmak için iki tip zona aşısı bulunmaktadır. Hangi aşı ile korunulacağı hekim tavsiyesi ile belirlenmektedir. Aşılanmak zona riskini azaltmak için oldukça önemlidir ve 50 yaş üstü kişiler için özellikle tavsiye edilmektedir.

Etimoloji

İngilizce "shingles" adı ile bilinir. Ayrıca sadece zoster veya herpes zoster de denir. Türkçe'de zona olarak isimlendirilir; halk arasında "gece yanığı" diye de bilinir.

Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 9
 • Bilim Budur! 5
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Muhteşem! 2
 • İnanılmaz 1
 • Korkutucu! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/10/2020 21:10:46 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8640

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Alkol
Hücre
Genler
Yayılım
Cinsellik Araştırmaları
Yavru
Mucize
Sars Virüsü
Etimoloji
Kuantum
Hominid
Balina
İspat
Sürüngen
Hastalık Dağılımı
Şüphecilik
Foton
Ölüm
Mühendislik
Işık
Jeoloji
Biyografi
Uterus
Lipit
Yaşlılık
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Reklamı Kapat
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Bilimin trajedisi, harikulade bir hipotezi gerçekler ışığında katletmesidir.”
Thomas Huxley
Geri Bildirim Gönder