Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Zipf Yasası: Şehir Büyüklüğü ve Kelime Kullanım Sıklığını Öngören Gizemli Yasa!

Zipf Yasası: Şehir Büyüklüğü ve Kelime Kullanım Sıklığını Öngören Gizemli Yasa!
7 dakika
24,607
 • Nüfus İstatistikleri

1949 yılında, dilbilimci George Zipf, belli bir dildeki sözcüklerin kullanım sıklığıyla ilgili tuhaf bir şeyin farkına vardı. Zipf’in bulgularına göre sözcüklerin büyük çoğunluğu çok nadiren kullanılırken, az sayıda birtakım sözcük çok sık kullanılıyordu. Sözcükleri kullanım sıklığına göre sıraladığında çarpıcı bir örüntü ortaya çıktı. Birinci sıradaki sözcük, ikinci sıradaki sözcüğün hep iki katı kadar sıklıkta, üçüncü sıradaki sözcüğün de hep üç katı kadar sıklıkta kullanılıyordu.

Sıra-Sıklık Kuralı adını verdiği bu kuralın herhangi bir ülkedeki gelir dağılımlarını ifade etmekte de kullanılabileceğini buldu, buna göre en zengin kişinin parası bir sonraki zengininkinin iki katı kadardı ve sıralama böyle devam ediyordu.

Tüm Reklamları Kapat

Daha sonra Zipf Yasası olarak adlandırılan sıra-sıklık kuralı, şehir büyüklüklerine de uygulanabilir. Bir ülkedeki en çok nüfusa sahip şehir genellikle bir sonrakinin iki katı kadardır. İnanılmaz bir şekilde, Zipf Yasası’nın şehirler uygulaması, geçen yüzyıldaki hemen her ülke için doğru çıktı.

Birleşik Devletler’deki nüfusa göre en üst sıralarda yer alan şehirlere şöyle bir bakın. 2010 nüfus sayımında ABD’deki en büyük şehir olan New York’un nüfusu 8.175.133’tü. İkinci sıradaki Los Angeles’ın nüfusu 3.792.621’di. Sonraki üç sırada Chicago, Houston ve Philadelphia yer alıyordu; nüfusları sırasıyla 2.695.598, 2.100.263 ve 1.526.006’ydı. Sayıların tam olmadığını açıkça görebilirsiniz fakat istatistiksel olarak bakıldığında Zipf’in öngörülerini kayda değer biçimde tutuyorlar. [E.N.: Türkiye'deki en büyük şehirlere bakacak olursak: İstanbul 15 milyon, Ankara 5.5 milyon, İzmir 4.2 milyon, Bursa 1.8 milyon, Adana 1.7 milyon]

Tüm Reklamları Kapat

Zipf Yasası’nı şehirlere uygulama hakkında 2006 yılında yazan Paul Krugman herkesçe çok iyi bilinen şu ifadeleri kullanıyor:

Ekonomi kuramıyla ilgili genel şikâyet, modellerimizin çok basitleştirilmiş olduğu yönündedir; yani modellerimizin karmaşık ve dağınık gerçeği fazlasıyla düzenli bakış açılarıyla sunduğundan yakınılır. [Zipf Yasası’nda ise] tersi doğrudur: Karmaşık ve dağınık modellerimiz var, buna karşılık gerçek şaşırtıcı şekilde düzenli ve basittir.

Kuvvet Yasası

1999’da ekonomist Xavier Gabaix çok atıf alan bir makale yazdı. Bu makalede, Zipf Yasası’nın şehirler uygulamasını bir kuvvet yasası olarak tanımladı ve ABD şehirlerinin büyüklüğünü yukarıdaki ana görseldeki grafik ile gösterdi.

Gabaix, şehirler kaotik şekilde büyüse de bu kuralın hâlâ geçerli olduğunu belirtti. Ancak hem o hem de diğer ekonomistler, en üstteki mega-şehirlerden çok aşağılara indiğinizde, bu kuvvet yasasının düzgün yapısının çökme eğilimi gösterdiğine de dikkat çektiler. 100 bin kişilik nüfusun altındaki daha küçük şehirler, daha farklı bir yasaya uyuyor gibi görünmekte ve büyüklükleri daha normal bir dağılım göstermektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu noktada, şu soruyu sorabilirsiniz: Peki, siz “şehir” dediğimiz şeyi tam olarak nasıl tanımlıyorsunuz o zaman? Bu tür hesaplamalar yaparken Boston ve Cambridge’i iki şehir veya sırf birbirlerinden su kütlesiyle ayrıldıkları için San Francisco ve Oakland’ı farklı oluşumlar olarak saymak, isteğe bağlı bir şey gibi görünüyor. İki İsveçli coğrafyacı da tamamen aynı sorunun cevabını aradılar ve siyasi sınırları uymasa da yol ve nüfus bağlantılarını temel alarak bazı bölgeleri “doğal şehirler” olarak yeniden tanımladılar. Ve bu “doğal şehirler”in bile Zipf Yasası’na uyduğunu gördüler.

Arxiv

Zipf Yasası Şehirleri Neden Etkiler?

Peki, nasıl oluyor da büyük şehirler böyle öngörülebilen bir nüfus dağılımı gösterebiliyor? Daha önce söylediğimiz gibi, hiç kimse cevabı tam olarak bilmiyor. Şehir büyüklüğünün göçle arttığını ve daha çok imkân sundukları için göçmenlerin büyük şehirlere doluşma eğiliminde olduklarını biliyoruz. Fakat göç, Gabaix’nin yukarıdaki grafiğinde gördüğümüz o mükemmel eğimi üreten kuvvet yasasını açıklamaya yeterli değildir. 

Büyük şehirler daha çok zenginlik sağlama eğilimi gösterdiklerinden ekonomik nedenler şüphesiz göz önünde bulundurulmalıdır. Zipf Yasası, gelir dağılımına da uygulanabilmektedir. Fakat yine de bu kuvvet yasasının neden üst sıralardaki şehirlerde bu kadar bariz bir şekilde görüldüğünü hâlâ merak ediyoruz.

İstisnalar Var!

Geçen yıl bir grup araştırmacının Nature’da yazdığına göre Zipf Yasası’nın istisnaları da vardır. Şehirler kümesi ekonomik olarak bir bütün oluşturuyorsa ancak o zaman kuvvet yasası uygulanabiliyordu, bu da Zipf Yasası’nın neden AB’nin bütünü için değil de belli bir Avrupa ülkesinin şehirleri için geçerli olduğunu açıklamaktadır. Araştırmacıların ifadeleri şöyle:

Aslında, tarihsel olarak, bütünleştirici evrimleşmenin gözlemlendiği Avrupa’nın coğrafi düzeyi, ulusal devlettir; ABD’de ise bağımsız eyaletlerin her biri değil de tüm konfederasyon, Zipf Yasası’na uyan şehirler dağılımı yönünde, toplu bir şekilde ve birbirine bağlı olarak bir evrimleşme geçirmiştir. Bu açıdan bakıldığında ABD birbirine bağlı ve bütünleştirici bir ekonomik federasyonken AB henüz bu seviyeye gelmemiştir ve böyle bir ekonomik birim olmaya da yakın görünmemektedir. Bu da, söz konusu yasaya uyan her sistemin kendi içinde büyüklük dağılımında veya örneklerinde tutarlılığa sahip olması gerektiği anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki ifade, Zipf Yasası’nın ekonomik duruma bir tepki olduğu fikrini destekliyor gibi görünmektedir, çünkü bu yasa, bir ülkenin şehirleri gibi birbirine ekonomik olarak bağlı olan şehirleri karşılaştırdığınızda geçerli bir yasadır.

Tüm Reklamları Kapat

Şehirlerin Büyüme Şekli

Şehirlere uygulanacak tuhaf bir başka kural daha vardır. ¾ kuvvet yasası diyebileceğiniz bu yasa, gelişen şehirlerin kaynak kullanımı yöntemiyle ilgilidir. Şehirler geliştikçe artan nüfusu daha fazla kaldırabilme yöntemine işaret eder. Örneğin bir şehir, büyüklüğünün iki katına çıkarsa ihtiyaç duyacağı benzin istasyonlarının sayısı iki katına çıkmaz. Onun yerine şehir sadece yaklaşık %77 daha fazla benzin istasyonuyla gayet iyi bir şekilde idare eder.

Zipf Yasası diğer sosyal yasalarla aynı yolları izler görünürken ¾ kuvvet yasası doğal bir yasaya benzer, büyümekte olan hayvanların enerjilerini nasıl kullandıklarını belirleyen yasaya. Matematikçi Steven Strogartz bunu şöyle ifade ediyor:

Örneğin farenin file göre bir günde yaktığı kalori miktarını ölçtüğünüzü varsayın. İkisi de memelidir, dolayısıyla hücresel seviyede çok farklı olmamaları gerektiğini düşünürsünüz. Gerçekte de 10 farklı memeli türünün hücreleri, konakçı organizmaları dışında ve laboratuvar doku kültüründe büyütüldüğü zaman hepsi de aynı metabolik hızı gösterdi. Sanki nereden geldiklerini bilmiyor gibiydiler, vericilerinin ne kadar büyük olduğuna dair genetik bir hafızaları yoktu.

Şimdi de fil veya fareyi bir bütün hayvan olarak düşünün, yani işlevi olan ve milyarlarca hücreden oluşan bir küme olarak. Bu durumda, ikisinin de ağırlıkları düşünüldüğünde, fil hücreleri fareninkilerden çok daha az enerji tüketir. Kleiber Yasası olarak bilinen ilgili metabolizma yasası der ki: Bir memelinin metabolik ihtiyacı, o memelinin vücut ağırlığının 0.74 çarpanı oranında artar.

Tüm Reklamları Kapat

Bu 0.74 çarpanı, şehirlerdeki benzin istasyonları için geçerli olan yasada gözlemlediğimiz 0.77’ye esrarengiz bir şekilde yakındır. Tesadüf mü? Belki, ama büyük olasılıkla değil. 3/4 ‘e yakın bir çarpan bulmamız için teorik sebepler vardır. Eğer kollara ayrılan bir dizi tüplerden oluşmuş daha küçük ölçekli bir şebeke kullanarak üç boyutlu bir yapının her noktasına mümkün olduğunca çabuk ve verimli bir şekilde enerji ve besin iletmek için doğal seçilim yoluyla bir taşınım dizgesi evrimleşiyor olsaydı, Santa Fe Enstitüsü’nden Geoffrey West ve meslektaşları Jim Brown ve Brian Enquist’ın iddialarına göre, bu taşınım dizgesi tam da o ¾ yasasına uyardı. Bu yapı dolaşım sistemindeki mimari yapıyla ve akciğerlerin solunum yollarıyla tam olarak örtüşürdü ve bir şehri hayatta tutmak için gereken yollar, kablolar ve borulardan da çok farklı olmazdı.

Bu, muhteşem büyüleyici bir şey fakat sonuçta Zipf Yasası’ndan daha az gizemli. İnsanlar tarafından inşa edilmiş olsa da özünde bir ekosistem olan şehrin doğal yasalara neden uyması gerektiğini anlamak zor olmasa gerek. Fakat Zipf Yasası’nın doğal bir benzeri yok gibi görünüyor. Bu yasa toplumsal bir yasadır ve daha önce bahsettiğim gibi sadece geçmiş 100 yıldaki şehirler için geçerlidir.

Bütün bildiğimiz Zipf Yasası’nın ekonomik ve dilbilimsel olanları da dahil olmak üzere diğer birçok toplumsal sisteme uygulanabildiğidir. Dolayısıyla, belki bir gün anlayabileceğimiz bu tuhaf sıra-büyüklük kuralını işleten genel toplumsal kuralların olması mümkündür. Kim bu kuralı çözerse kentsel büyümeden daha fazla şeyleri öngörme anahtarına sahip demektir. Zipf Yasası birbirimizle iletişim kurma, ticaret yapma ve topluluk oluşturma yöntemlerimizi sağlama bağlayan temel bir toplumsal dinamik kuralın belki de sadece bir yönüdür.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
11
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 8
 • Tebrikler! 5
 • Muhteşem! 4
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: io9 | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/12/2022 06:14:13 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/1814

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Türkiye
Kitap
Yeni Koronavirüs
Wuhan Koronavirüsü
Sinir
Canlı
Mucize
Olasılık
Göğüs
Editör Seçkisi
Jeoloji
Abd
Hızlı
Teknoloji
Primat
Makine
Covıd-19
Bilim Tarihi
Samanyolu Galaksisi
Kamuflaj
Hamilelik
Bilim İnsanı
Balıklar
Deizm
Kültür
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Newitz, et al. Zipf Yasası: Şehir Büyüklüğü ve Kelime Kullanım Sıklığını Öngören Gizemli Yasa!. (27 Aralık 2013). Alındığı Tarih: 2 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/1814
Newitz, A., Ölez, Ş., Bakırcı, Ç. M. (2013, December 27). Zipf Yasası: Şehir Büyüklüğü ve Kelime Kullanım Sıklığını Öngören Gizemli Yasa!. Evrim Ağacı. Retrieved December 02, 2022. from https://evrimagaci.org/s/1814
A. Newitz, et al. “Zipf Yasası: Şehir Büyüklüğü ve Kelime Kullanım Sıklığını Öngören Gizemli Yasa!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Şule Ölez, Evrim Ağacı, 27 Dec. 2013, https://evrimagaci.org/s/1814.
Newitz, Annalee. Ölez, Şule. Bakırcı, Çağrı Mert. “Zipf Yasası: Şehir Büyüklüğü ve Kelime Kullanım Sıklığını Öngören Gizemli Yasa!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Şule Ölez. Evrim Ağacı, December 27, 2013. https://evrimagaci.org/s/1814.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.