Yazılı İçerik Kuralları

Yazılı İçerik Kuralları Video Blocks
Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
10 dakika
2,906 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat

Aşağıdaki kurallar, Evrim Ağacı bünyesinde yayınlanan tüm yazıların eşit kalite ve güvenilirliğe sahip olması için konmuş kurallardır. 

Bu kurallar arasından dikkate değer sayıda kurala uymayan yazılar, direkt olarak reddedilecektir.

1. Genel Kurallar

 1. Yazılan bütün yazılar modern bilimin ışığında olmak zorundadır. Modern bilim tarafından reddedilen, henüz güvenilir bir şekilde ispatlanamamış olan, hakkında yeterince akademik veri birikmemiş olan, akademik makaleler veya güncel bulgularla desteklenmeyen hiçbir konu, veri ve argüman yayınlanamaz.  
 2. Yazarlar, yazılarını göndermeden önce Evrim Ağacı'nda Yayınlanan İçeriklerle İlgili Haklar metnini okumalı, anlamalı, kabul etmelidir.
 3. Yazılan yazılar, Evrim Ağacı'nın ilkelerinden hiçbiriyle çelişmemelidir. Çelişme durumu olduğunda, bu konuda özel bir bilgilendirme yapılmalıdır. Ancak çok ufak çelişmeler haricinde, verilen bağlantıdaki İlkelerimiz'den herhangi biriyle çelişen yazılar, neredeyse hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla emin olamadığınızda, yazıyı kaleme almadan önce konunun uygunluğunu lütfen öncelikle bize sorunuz.
 4. Evrim Ağacı'nda yayınlanacak bir yazı, Türkçe yayın yapan herhangi bir dijital yayın ortamında daha önceden yayınlanmamış olmalıdır.
 5. Evrim Ağacı'nda yayınlanacak hiçbir yazının büyük bir kısmı, dijital veya basılı başka bir Türkçe eserden, yazıdan veya kitaptan birebir alıntılarla inşa edilmiş olmamalıdır. Hiçbir Türkçe eserden, 40 kelimeden fazla birebir alıntı yapılmamalıdır. Alıntı yapıldığında, bu doküman içerisinde verilen alıntı kurallarına uyulmalıdır.
 6. Her yazı, tamamlandıktan sonra ama editöre gönderilmeden önce en az 1 defa yazarın kendisi tarafından baştan sona okunmalıdır ve sonrasında Microsoft Word Türkçe dilbilgisi ve yazım kontrolünden geçirilmelidir. Mümkünse, bir diğer kişiye okutarak yazınızın anlaşılır, akıcı ve net olduğundan emin olmanızı önemle tavsiye ederiz. Çok bariz hatalara sahip olduğu tespit edilen yazılar düzenlenmeden ve yayınlanmadan reddedilecektir.
 7. Word'de kontrol etmek için, Evrim Ağacı Yönetim Paneli'nde yazdığınız içerikleri, Word'e kopyalayıp yazım denetiminden geçirebilirsiniz.
 8. Word'de tespit ettiğiniz hataları lütfen siteye geri kopyalamayın; yazınızda hatalı yeri bulup doğrudan Yönetim Paneli'nde düzeltme yapın.
 9. Bütün Türkçe yazım ve dilbilgisi kurallarına, mümkün olduğunca eksiksiz bir şekilde uyulmak zorundadır. Bu kurallar için güzel bir liste Vikipedi üzerinden okunabilir. Daha detaylı bir analiz için TDK'nin genel kurallar listesini incelemenizi önemle tavsiye ederiz.
 10. Hiçbir zaman Word dosyasından doğrudan kopyalayıp yapıştırma yapılmamalıdır; her zaman içerikler siteye doğrudan yazılmalıdır.
 11. Bütün yazılar birinci çoğul şahıs ("biz") kullanılarak yazılmalıdır. Eğer şahsi bir deneyimden bahsetmek kaçınılmaz bir zorunluluk ise (bkz. 9. madde), ancak o durumda birinci tekil şahıs ("ben") kullanılabilir. Bu geçişte, kim olduğunuzu ve anlatmak istediğiniz deneyiminizin yazınızla neden doğrudan alakalı olduğunu okurlara izah etmeniz gerekmektedir.
 12. Yazılarda bireysel kanaatlere ve akademik kaynaklarca desteklenemeyecek iddialara, fikirlere, şahsi görüşlere yer verilmemelidir. Evrim Ağacı'nda yayınlayacağınız yazılar "blog yazıları" değildir; dolayısıyla sadece bilgi verme amacıyla yazılmış olmalı, kaynaklarla desteklenmeli, yazarın bireysel görüşlerini içeren ifadelerden kaçınılmalıdır.
 13. Yazılar içerisinde eğlenceli bir dil kullanılabilir; ancak yazıdaki eğlence unsurları, ciddiyetin önüne asla geçmemelidir. Bu dengeyi tutturmak, yazarın sorumluluğundadır.
 14. Yazıların kapsamı iyi seçilmelidir; aşırı genel ve kapsamlı konuları yüzeysel olarak anlatmaktan uzak durulmalıdır. Ele alınan konular mümkün olduğunca spesifik olmalıdır; belli bir kavramsal derinlik hedeflenmelidir. Örneğin yapay zeka gibi bir konunun tek bir yazıda anlatılması çok zordur; dolayısıyla daha ziyade yapay zeka alanında spesifik bir konu seçilip anlatılmalıdır.
 15. Ele alınan konular, çok basit bir giriş düzeyinde seçilmemelidir. Basit kavramlardan söz ederken bile işin arka planı detaylıca anlatılmalı, modern bilimdeki ve güncel araştırmalarındaki yeri aktarılmalıdır. Örneğin fotosentez gibi bir konu, lise ders kitaplarındaki gibi sadece kimyasal formüller ve basit düzeyde bilgi verme amacıyla anlatılmamalıdır; fotosentezin modern bilim için önemi, okurlarımız için anlamı/değeri, güncel araştırmalardaki yeri vb. konulara detaylıca değinilmelidir.
 16. Ele alınan konularda, kavramsal anlatımların önüne geçen bir düzeyde edebi betimlemelerden kaçınılmalıdır; kavramların bilimsel ve sade bir dille anlatılmasına odaklanılmalıdır. Yazarlar edebi betimlemeleri kendi görüşlerine yer vermek veya kaynaksız argümanlar ileri sürmek için kullanmamalıdır.
 17. Evrim Ağacı'nda yayınlanan bütün yazılar, yazarın gerçek adıyla yapılmak zorundadır. Yazarlarımızın takma isim kullanması yasaktır.
 18. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik bir editörün denetiminden geçmeden yayına alınamaz. Dolayısıyla yazınız bir editöre atanacak ve editöryal kontrolden geçirilecektir. Ancak gönderdiğiniz yazıda neredeyse sıfırdan yazmayı gerektirecek düzeyde düzenleme gerekiyorsa, yazınız sıra dışı bir durum olmadığı müddetçe reddedilecektir.
 19. Evrim Ağacı'nda bir içeriğe katkı sağlayan herkese hak ettiği kredi verilir; yazıya katkı sağlayan tüm editörler, diğer yazarlar, seslendirmenler, fotoğrafçılar ve diğer kişiler metin bilgilerinde açıkça gösterilir.

2. Yaygın Hatalar

 1. Evrim Ağacı'nda "evrimleşmek" sözcüğü kullanılmaktadır. "Evrilmek" sözcüğü, hatalı olmamakla birlikte, tavsiye edilmemektedir.
 2. Latince tür ve cins adları her zaman italik olarak yazılmalıdır
 3. Örnek: Homo sapiens
 4. Özel isimler her zaman büyük harfle başlamalı ve uygun kesme işareti kurallarıyla ayrılmalıdır.
 5. Örnek: Evrim Ağacı'nın
 6. "dahi" anlamında "de" ayrı yazılır. Eğer "de" veya "ki" sözcüğünü çıkardığınızda cümlenin anlamı değişmiyorsa, ayrı yazmalısınız. Anlam değişiyorsa, bitişik yazmalısınız.
 7. Doğru Örnek: Eğer ki bize söyleseydin, sen de gelebilirdin; ama şimdi bizdeki arabada yer kalmadı.
 8. Yanlış Örnek: Eğerki bize söyleseydin, sende gelebilirdin; ama şimdi bizde ki araba da yer kalmadı.
 9. "şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır.
 10. "ve" ve "ile" gibi bağlaçlardan önce asla virgül gelmez.

3. Başlık Kuralları

 1. Başlıkta, "ve", "ile" ve "de" gibi sözcükler haricindeki bütün kelimeler büyük harfle başlamalıdır.
 2. Doğru Örnek: Evrim Kuramı ve Mekanizmaları Yayında!
 3. Yanlış Örnek: Evrim kuramı ve mekanizmaları yayında!
 4. Spekülatif ve "clickbait" başlıklar tartışmasız bir şekilde yasaktır! Evrim Ağacı, yazar tarafından girilen/önerilen başlığı dilediği gibi değiştirme hakkını saklı tutar.
 5. Doğru Örnek: Yeni Keşfedilen Tür, ''Homo'' Cinsinin Evrimine Işık Tutabilir!
 6. Yanlış Örnek: Bu Keşif Bilim Camiasını Allak Bullak Etti!

4. Metin Kuralları

 1. Kelimeler arasında her zaman yalnızca 1 boşluk bırakılmalıdır.
 2. İstisnasız olarak, her zaman, noktalama işaretlerinden sonra yalnızca 1 boşluk bırakılmalıdır. Parantezler hariç, noktalama işaretlerinden önce asla boşluk bırakılmamalıdır.
 3. Doğru Örnek: Avcı avını yakaladı yakalamasına; ama onu bir sürpriz bekliyordu: aslanlar! Bu onu durduracak mıydı, bilmek zor. Ama görünen o ki, avcımız yılmayacak!
 4. Yanlış Örnek: Avcı avını yakaladı yakalamasına ; ama onu bir sürpriz bekliyordu : aslanlar !!! Bu onu durduracak mıydı , bilmek zor.Ama görünen o ki,avcımız yılmayacak!
 5. Parantez kullanılacağı zaman, parantez öncesinde ve sonrasında bir boşluk bırakılmalıdır.
 6. Doğru Örnek: Kedigiller (Felidae), çok sayıda ilginç türü bünyesinde barındırmaktadır.
 7. Cümle sonuna gelen parantezlerde, parantez öncesinde nokta kullanılmamalıdır; parantezden sonra nokta kullanılmalıdır. Parantez içerisinde noktalama işaretlerinden kaçınılmalıdır. Eğer ki parantez içerisinde noktalama işareti gerektirecek kadar uzun cümleler varsa, dipnot kullanılmalı veya parantezden kurtulunmalıdır.
 8. Doğru Örnek: Bu konunun geçerliğini şu anda bilmek zor (ama her geçen gün verilerin arttığı söylenebilir).
 9. Yanlış Örnek: Bu konunun geçerliğini şu anda bilmek zor. (Ama her geçen gün verilerin arttığı söylenebilir.) 
 10. Metin içerisindeki ara başlıklarda, yazının ana başlığı için geçerli olan kurallar aynen geçerlidir.
 11. Yüzde işaretinden sonra boşluk bırakmayınız.
 12. Doğru Örnek: Bu canlıların sadece %3'ünü tanıyoruz.
 13. Ondalıklı sayılarda nokta (.) veya virgül (,) kullanabilirsiniz; ancak yazı boyunca tutarlı olmanız önemlidir (3.5 veya 4,75 gibi).
 14. Paragraf içi alıntılar sadece 40 kelimenin altındaki alıntılar için yapılmalıdır. Alıntı yapılan kısım italik yazılmalı ve tırnak işaretleri arasına alınmalıdır. İlk tırnak işaretinden önceki kelimeden sonra virgül konulmalıdır.
 15. Doğru Örnek: Kendisine sorduğumuzda Stevens, "Söyledikleri doğru değil, çünkü bulgular bunu desteklemiyor." dedi.
 16. Yanlış Örnek: Kendisine sorduğumuzda Stevens "Söyledikleri doğru değil, çünkü bulgular bunu desteklemiyor." dedi.
 17. 40 kelimeden uzun alıntılar, ayrı bir paragraf olarak yazılmalı, tırnak içerisine alınmamalı ve italik yapılmalıdır. Alıntıdan önce iki nokta üst üste kullanılmalıdır:
 18. Doğru Örnek: Kendisine sorduğumuzda Stevens şöyle dedi:
Dünya'daki türlerin evrimi, insanın şahit olabileceğinden çok daha uzun zaman skalasında meydana gelmiştir. Ancak teknolojiyi kullanımımızın ve insanları taşımak için uçakları kullanmamızın evrimi, tek bir insan ömründen birazcık daha uzun bir sürede gerçekleşmiştir. Bu da, bu evrime bakan kişilerin bunu görebilmesini sağlamıştır. Evrim, teknolojiyi, nehir yataklarını, hayvanların vücut tasarımlarını ve benzerlerini sarmalayan evrensel bir olgudur ve yapısal bir doğa yasası olarak köklerini fizikten alır.

5. Görsel Kuralları

 1. Bütün metin içi görseller ortalanmış olmak zorundadır.
 2. Hiçbir görsel, metnin sağına ya da soluna dayalı olarak konulmamalıdır ("wrap" özelliği kullanılmamalıdır).
 3. Metin içi görsellerin "Alternatif Metin" kısmı, görselin neyi içerdiğini tanımlayan kısa bir tanımı barındırmak zorundadır.
 4. Metin içi görsellerin klasörlenmesi gerekmez.
 5. Ana görseller doğru albüm klasörü içerisine konmak zorundadır.
 6. Tüm görseller en az 800 piksel genişlikte olmak zorundadır.
 7. Görsellerde İngilizce metinler bulunuyorsa, bunlar Türkçeye çevrilmelidir veya kullanılmamalıdır.

6. Kaynak Kuralları

 1. 2017'den itibaren Evrim Ağacı bünyesinde yayınlanacak her yazıda, metin içerisindeki argümanları destekleyen ve/veya ele alan en az 1 adet kaynak bulunmak zorundadır. Mümkün olduğunca çeşitli miktarda ve birden fazla kaynak göstermek önemle tavsiye edilir. Yazarlar, bu kaynaklara bizzat başvurmuş ve okumuş (en azından detaylıca taramış) olmalıdırlar. 
 2. Kaynak olarak mümkünse hakemli dergilerde yayınlanmış akademik makaleler kullanılmalıdır. Bu makalelere Google ScholarSpringerLinkScienceDirect ve Web of Science gibi bilimsel kaynak arama motorlarından ulaşılabilir. Bu kaynaklar, birincil öneme sahiptir. Bunun haricinde güvenebileceğiniz bazı kaynak örnekleri aşağı listelenmiştir:
 3. Bilim dergilerinin haber siteleri (Örnekler: Science NewsNature News gibi)
 4. İngilizce yayın yapan ve büyük bilim sitelerinden (ScienceDailyIFLSNew Scientist, vb.)
 5. Güvenilir bilimsel YouTube kanallarından (VeritasiumVSauce, vb.) 
 6. Bilime önem veren yabancı gazetelerden (New York TimesIndependentGuardian, vb.)
 7. Bilim insanlarının bloglarından (PharyngulaWhy Evolution Is True gibi)
 8. Büyük müzelerin internet sitelerinden (SmithsonianNatural History Museum gibi)
 9. Belgesel kanallarının sitelerinden (Discovery ChannelNational Geographic, vb.)
 10. Güvenilir yazarları bünyesinde barındıran soru-cevap sitelerinden (Quora ScienceSnopesreddit vs.)
 11. Yazıların içeriğinde herhangi bir Türkçe siteden ve/veya Vikipedi'den (Wikipedia'nın Türkçesinden) doğrudan kopyala/yapıştır yoluyla alınan hiçbir içerik bulunamaz. Eğer herhangi bir Türkçe kaynaktan alıntı yapılacaksa, alınan kısım 40 sözcükten uzun olmamalıdır ve alıntı olduğu açıkça belirtilmelidir. Vikipedi'den alıntı ve derleme dahi yapılmamalıdır; sadece yol gösterici olarak kullanılabilir. Bu şekilde Türkçe kaynaklardan intihal olduğu tespit edilen yazılar otomatik olarak elenecektir. Mümkünse, Türkçe içerikli bütün kaynaklardan uzak durmanız önemle rica edilir.
 12. Çok spesifik olmayan ve hakkında kapsamlı bilimsel tartışmaların bulunmadığı konularda (bir böcek türünün tanıtımı gibi mesela) Wikipedia'dan çeviriler ve derlemeler yapılabilir. Ancak Wikipedia'dan alınan her bilginin, bilimsel bir dış kaynakla (bir makaleyle) desteklenmesi zorunludur. Bu kaynak, Wikipedia'nın kaynak gösterdiği makaleler de olabilir. Ancak yazar, o kaynağa giderek alınan bilginin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
 13. Evrim Ağacı'nda otomatik kaynaklandırma sistemi kullanıldığı için, metin içi kaynaklara şu anda yer verilememektedir. Lütfen metin için kaynak kullanmak isterseniz, numaralı metin içi kaynak yerine, yazar soyadı ve yıl formatında veriniz.
 14. Doğru Örnek: Yeni bir böcek türü keşfedildi (Stevens, 2002).
 15. Yanlış Örnek: Yeni bir böcek türü keşfedildi [2].
 16. Bütün kaynaklar, Yönetim Paneli'ndeki içerik ekleme sayfasının sonundaki kaynaklar kısmına, doğru bir şekilde girilmelidir.

Feragatname

Evrim Ağacı bu kurallarda dilediği gibi değişiklik, ekleme ve çıkarma yapabilir. Tüm kurallara uysa bile bir yazıyı reddetme veya İlkelerimiz ile çelişen yazıları yayınlama hakkını saklı tutar. Evrim Ağacı'nın, ret veya kabul sebebini açıklama sorumluluğu bulunmaz. 

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 16
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 13/05/2021 21:30:58 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/6981

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Instagram
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Kromozom
Eşcinsellik
Dinozor
Kanıt
Ağız Sağlığı
Böcek Bilimi
Çalışma
Acı
Popülasyon
Stephen Hawking
Uyku
Mantık
Büyük
Seçilim
Doğa Gözlemleri
Biyolojik Antropoloji
Önlem
Pandemi
Bağışıklık Sistemi
Biliş
Öğrenme
Tıp
Yüz
Renk
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın