Yazılı İçerik Kuralları

Bu yazının içerik özgünlüğü henüz kategorize edilmemiştir. Eğer merak ediyorsanız ve/veya belirtilmesini istiyorsanız, gözden geçirmemiz ve içerik özgünlüğünü belirlememiz için [email protected] üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki kurallar, Evrim Ağacı bünyesinde yayınlanan tüm yazıların eşit kalite ve güvenilirliğe sahip olması için koyulmuş kurallardır. Bu kurallar arasından dikkate değer sayıda kurala uymayan yazılar, direkt olarak reddedilecektir.

 

0. Genel Kurallar

• Yazılan bütün yazılar modern bilimin ışığında olmak zorundadır. Modern bilim tarafından reddedilen, henüz güvenilir bir şekilde ispatlanamamış olan, hakkında yeterince akademik veri birikmemiş olan, akademik makaleler veya güncel bulgularla desteklenmeyen hiçbir konu, veri ve argüman yayınlanamaz.  

• Yazılan yazılar, Evrim Ağacı'nın burada belirtilen İlkelerimiz maddelerinden hiçbiriyle çelişmemelidir. Çelişme durumu olduğunda, bu konuda özel bir bilgilendirme yapılmalıdır. Ancak çok ufak çelişmeler haricinde, verilen bağlantıdaki İlkelerimiz'den herhangi biriyle çelişen yazılar, neredeyse hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla emin olamadığınızda, yazıyı kaleme almadan önce konunun uygunluğunu lütfen öncelikle bize sorunuz.

• Her yazı, tamamlandıktan sonra ama editöre gönderilmeden önce en az 1 defa yazarın kendisi tarafından baştan sona okunmalıdır ve sonrasında Microsoft Word Türkçe dilbilgisi ve yazım kontrolünden geçirilmelidir. Mümkünse, bir diğer kişiye okutarak yazınızın anlaşılır, akıcı ve net olduğundan emin olmanızı önemle tavsiye ederiz. Çok bariz hatalara sahip olduğu tespit edilen yazılar düzenlenmeden ve yayınlanmadan reddedilecektir.

• Bütün Türkçe yazım ve dilbilgisi kurallarına, mümkün olduğunca eksiksiz bir şekilde uyulmak zorundadır. Bu kurallar için güzel bir liste Vikipedi üzerinden okunabilir. Daha detaylı bir analiz için TDK'nin genel kurallar listesini incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

• Hiçbir zaman Word dosyasından doğrudan kopyalayıp yapıştırma yapılmamalıdır; her zaman içerikler siteye doğrudan yazılmalıdır.

• Metin boyutu, çok nadir bazı durumlar haricinde (aşırı uzun ve çok sayıda alt başlığı olan yazılarda başlıkları vurgulamak gibi) hiçbir zaman değiştirilmemelidir. Her zaman varsayılan ayarlar kullanılmalıdır.

• Bütün yazılar birinci çoğul şahıs ("biz") kullanılarak yazılmalıdır. Yalnızca şahsi bir deneyimden söz edileceği zamanlarda birinci tekil şahıs ("ben") kullanılabilir. Bu geçişte, kim olduğunuzu ve deneyimin konumuzla neden alakalı olduğunu izah etmeniz gerekmektedir.

• Yazılar içerisinde eğlenceli bir dil kullanılabilir; ancak yazıdaki eğlence unsurları, ciddiyetin önüne asla geçmemelidir. Bu dengeyi tutturmak, yazarın sorumluluğundadır.

• Evrim Ağacı yayını yazarın açık adıyla veya kullanmak istediği bir kısaltma veya takma isimle yapabilir. Yazı içerisinde isminin nasıl belirtilmesinin istediğini yazar belirtmelidir. Eğer gönderilen yazılarda kapsamlı bir düzeltme veya geliştirme yapılırsa, bunu yapan kişinin ismi de yazının sonuna eklenir. Kapsamlı düzenlemeler gerektiren yazılar neredeyse her zaman reddedilecektir.

• Evrim Ağacı'nda "evrimleşmek" sözcüğü kullanılmaktadır. "Evrilmek" sözcüğü, hatalı olmamakla birlikte, tavsiye edilmemektedir.

• Latince tür ve cins adları her zaman italik olarak yazılmalıdır (Örnek: Homo sapiens).

• Özel isimler her zaman büyük harfle başlamalı ve uygun kesme işareti kurallarıyla ayrılmalıdır (Örnek: Evrim Ağacı'nın).

• "dahi" anlamında "de" ayrı yazılır. Eğer "de" veya "ki" sözcüğünü çıkardığınızda cümlenin anlamı değişmiyorsa, ayrı yazmalısınız. Anlam değişiyorsa, bitişik yazmalısınız.

Doğru Örnek: Eğer ki bize söyleseydin, sen de gelebilirdin; ama şimdi bizdeki arabada yer kalmadı.

Yanlış Örnek: Eğerki bize söyleseydin, sende gelebilirdin; ama şimdi bizde ki araba da yer kalmadı.

• "şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır.

• "ve" ve "ile" gibi bağlaçlardan önce asla virgül gelmez.

 

1. Başlık Kuralları

• Başlıkta, "ve", "ile" ve "de" gibi sözcükler haricindeki bütün kelimeler büyük harfle başlamalıdır.

Doğru Örnek: Evrim Kuramı ve Mekanizmaları Yayında!

Yanlış Örnek: Evrim kuramı ve mekanizmaları yayında!

• Başlıkta, klavyedeki otomatik çift tırnak işareti (") kullanılmamalıdır. Bunun yerine, iki adet tek tırnak koyulmalıdır: ''

Doğru Örnek: ''Homo'' Cinsine Ait Yeni Bir Tür Mü Bulundu?

Yanlış Örnek: "Homo" Cinsine Ait Yeni Bir Tür Mü Bulundu?

• Spekülatif ve "clickbait" başlıklar tartışmasız bir şekilde yasaktır!

Doğru Örnek: Yeni Keşfedilen Tür, ''Homo'' Cinsinin Evrimine Işık Tutabilir!

Yanlış Örnek: Bu Keşif Bilim Camiasını Allak Bullak Etti!

 

2. Metin Kuralları

• Kelimeler arasında her zaman yalnızca 1 boşluk bırakılmalıdır.

• İstisnasız olarak, her zaman, noktalama işaretlerinden sonra yalnızca 1 boşluk bırakılmalıdır. Parantezler hariç, noktalama işaretlerinden önce asla boşluk bırakılmamalıdır.

Doğru Örnek: Avcı avını yakaladı yakalamasına; ama onu bir sürpriz bekliyordu: aslanlar! Bu onu durduracak mıydı, bilmek zor. Ama görünen o ki, avcımız yılmayacak!

Yanlış Örnek: Avcı avını yakaladı yakalamasına ; ama onu bir sürpriz bekliyordu : aslanlar !!! Bu onu durduracak mıydı , bilmek zor.Ama görünen o ki,avcımız yılmayacak!

• Parantez kullanılacağı zaman, parantez öncesinde ve sonrasında bir boşluk bırakılmalıdır.

Doğru Örnek: Kedigiller (Felidae), çok sayıda ilginç türü bünyesinde barındırmaktadır.

• Cümle sonuna gelen parantezlerde, parantez öncesinde nokta kullanılmamalıdır; parantezden sonra nokta kullanılmalıdır. Parantez içerisinde noktalama işaretlerinden kaçınılmalıdır. Eğer ki parantez içerisinde noktalama işareti gerektirecek kadar uzun cümleler varsa, dipnot kullanılmalı veya parantezden kurtulunmalıdır.

Doğru Örnek: Bu konunun geçerliğini şu anda bilmek zor (ama her geçen gün verilerin arttığı söylenebilir).

Yanlış Örnek: Bu konunun geçerliğini şu anda bilmek zor. (Ama her geçen gün verilerin arttığı söylenebilir.) 

• Metin içerisindeki ara başlıklarda, yazının ana başlığı için geçerli olan kurallar aynen geçerlidir.

• Yüzde işaretinden sonra boşluk bırakmayınız.

Doğru Örnek: Bu canlıların sadece %3'ünü tanıyoruz.

• Ondalıklı sayılarda nokta (.) veya virgül (,) kullanabilirsiniz; ancak yazı boyunca tutarlı olmanız önemlidir (3.5 veya 4,75 gibi).

• Paragraf içi alıntılar sadece 40 kelimenin altındaki alıntılar için yapılmalıdır. Alıntı yapılan kısım italik yazılmalı ve tırnak işaretleri arasına alınmalıdır. İlk tırnak işaretinden önceki kelimeden sonra virgül konulmalıdır.

Doğru Örnek: Kendisine sorduğumuzda Stevens, "Söyledikleri doğru değil, çünkü bulgular bunu desteklemiyor." dedi.

Yanlış Örnek: Kendisine sorduğumuzda Stevens "Söyledikleri doğru değil, çünkü bulgular bunu desteklemiyor." dedi.

• 40 kelimeden uzun alıntılar, ayrı bir paragraf olarak yazılmalı, tırnak içerisine alınmmalı ve italik yapılmalıdır. Alıntıdan önce iki nokta üst üste kullanılmalıdır:

Doğru Örnek: Kendisine sorduğumuzda Stevens şöyle dedi:

"Dünya'daki türlerin evrimi, insanın şahit olabileceğinden çok daha uzun zaman skalasında meydana gelmiştir. Ancak teknolojiyi kullanımımızın ve insanları taşımak için uçakları kullanmamızın evrimi, tek bir insan ömründen birazcık daha uzun bir sürede gerçekleşmiştir. Bu da, bu evrime bakan kişilerin bunu görebilmesini sağlamıştır. Evrim, teknolojiyi, nehir yataklarını, hayvanların vücut tasarımlarını ve benzerlerini sarmalayan evrensel bir olgudur ve yapısal bir doğa yasası olarak köklerini fizikten alır."

 

3. Görsel Kuralları

• Bütün metin içi görseller ortalanmış olmak zorundadır.

• Hiçbir görsel, metnin sağına ya da soluna dayalı olarak konulmamalıdır ("wrap" özelliği kullanılamamalıdır).

• Metin içi görsellerin "Alternatif Metin" kısmı, görselin neyi içerdiğini tanımlayan kısa bir tanımı barındırmak zorundadır.

• Metin içi görsellerin klasörlenmesi gerekmez.

• Ana görseller doğru albüm klasörü içerisine konmak zorundadır.

• Tüm görseller en az 800 px genişlikte olmak zorundadır.

• Görsellerde İngilizce metinler bulunuyorsa, bunlar Türkçeye çevrilmelidir veya kullanılmamalıdır.

 

4. Kaynak Kuralları

• 2017'den itibaren Evrim Ağacı bünyesinde yayınlanacak her yazıda, metin içerisindeki argümanları destekleyen ve/veya ele alan en az 1 adet kaynak bulunmak zorundadır. Mümkün olduğunca çeşitli miktarda ve birden fazla kaynak göstermek önemle tavsiye edilir. Yazarlar, bu kaynaklara bizzat başvurmuş ve okumuş (en azından detaylıca taramış) olmalıdırlar. 

• Kaynak olarak mümkünse hakemli dergilerde yayınlanmış akademik makaleler kullanılmalıdır. Bu makalelere Google ScholarSpringerLinkScienceDirect ve Web of Science gibi bilimsel kaynak arama motorlarından ulaşılabilir. Bu kaynaklar, birincil öneme sahiptir. Bunun haricinde güvenebileceğiniz bazı kaynak örnekleri aşağı listelenmiştir:

 

• Yazıların içeriğinde herhangi bir Türkçe siteden ve/veya Vikipedi'den (Wikipedia'nın Türkçesinden) doğrudan kopyala/yapıştır yoluyla alınan hiçbir içerik bulunamaz. Eğer herhangi bir Türkçe kaynaktan alıntı yapılacaksa, alınan kısım 40 sözcükten uzun olmamalıdır ve alıntı olduğu açıkça belirtilmelidir. Vikipedi'den alıntı ve derleme dahi yapılmamalıdır; sadece yol gösterici olarak kullanılabilir. Bu şekilde Türkçe kaynaklardan intihal olduğu tespit edilen yazılar otomatik olarak elenecektir. Mümkünse, Türkçe içerikli bütün kaynaklardan uzak durmanız önemle rica edilir.

•  Çok spesifik olmayan ve hakkında kapsamlı bilimsel tartışmaların bulunmadığı konularda (bir böcek türünün tanıtımı gibi mesela) Wikipedia'dan çeviriler ve derlemeler yapılabilir. Ancak Wikipedia'dan alınan her bilginin, bilimsel bir dış kaynakla (bir makaleyle) desteklenmesi zorunludur. Bu kaynak, Wikipedia'nın kaynak gösterdiği makaleler de olabilir. Ancak yazar, o kaynağa giderek alınan bilginin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.

• Metin içi kaynaklar, cümle sonuna, normal veya köşeli parantez içerisine sayı yazılarak verilmelidir. Parantez ile ilgili genel kurallar aynen geçerlidir. Parantezin şekli yazı boyunca tutarlı olmalıdır.

Doğru Örnek: Darwin'in de bu görüşü savunmuştur [1].Gould ise bu görüşe karşı çıkar [2].

Yanlış Örnek: Darwin'in de bu görüşü savunmuştur. [1] Gould ise bu görüşe karşı çıkar. (2)

• Tek bir kaynaktan faydalanıldıysa, metin sonunda, aşağıdaki formatta verilmelidir:

Doğru Örnek: Kaynak: ScienceAlert

Yanlış Örnek: Kaynakça: 1. www.sciencealert.com

• Birden fazla kaynaktan faydalanıldıysa, metin sonunda, aşağıdaki formatta verilmelidir:

Doğru Örnek:

Kaynaklar ve İleri Okuma:

  1. ScienceAlert
  2. ScienceDaily

Yanlış Örnek:

Kaynak:

• www.sciencealert.com

• www.sciencedaily.com

• Kaynaklar sıralanırken, en önce akademik jurnallere yer verilir. Ondan sonra URL'si verilebilecek olan ders kitaplarına, sonrasında popüler bilim sitelerine, ondan sonra URL'si verilemeyecek diğer kaynaklara yer verilir.

Feragat: Evrim Ağacı bu kurallarda dilediği gibi değişiklik, ekleme ve çıkarma yapabilir. Tüm kurallara uysa bile bir yazıyı reddetme veya İlkelerimiz ile çelişen yazıları yayınlama hakkını saklı tutar. Evrim Ağacı'nın, ret veya kabul sebebini açıklama sorumluluğu bulunmaz. 

Van Allen Kuşağı ve Uzay Görevleri

Çeviri Kuralları

Site Yöneticisi

Evrim Ağacı

Evrim Ağacı

Site Yöneticisi

Katkı Sağlayanlar

Çağrı Mert Bakırcı

Çağrı Mert Bakırcı

Editör

Evrim Mühendisi. Evrim Ağacı'nın kurucusu ve idari sorumlusudur. Bilim anlatıcılığı ve popüler bilim yazarlığı ile uğraşıyor. ODTÜ mezunu. Doktorasını Texas Tech Üniversitesi'nden evrimsel robotik alanında aldı.

Konuyla Alakalı İçerikler

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder