Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

"Wow!" Sinyali Uzaylılara Mı Aitti?

"Wow!" Sinyali Uzaylılara Mı Aitti? The Ohio State University Radio Observatory and the North American AstroPhysical Observatory
8 dakika
9,420

15 Ağustos 1977 tarihinde uzayın derinliklerinden akıllı denilebilecek varlıklar tarafından gönderilmiş olabilecek sinyalleri dinlemek için astronom Jerry Ehman Ohio Devlet Üniversitesi’nin radyo-teleskopundan gelen veriyi inceliyordu. Astronomi dünyasında bir anlığına ün kazanan bu olayda çıktının üzerinde sırasıyla – 6EQUJ5 – olan altı tane karakter dikkatini çekmişti. Öyle ki etrafına bir daire çizip kenarına “Wow!” (Türkçe dilinde “Vay Canına!”) yazdı. Görünüşe göre bu uzaydan gelen bir sinyaldi. Yay’ın (Sagittarius) yönünden gelmişti. Sinyalin gücü 0-9 sayılarıyla ve A-Z harfleriyle gösteriliyordu. 36 basamaklı şiddet ölçeğine sahip olan, 6EQ ile yükselip UJ5 ile düşen ve 72 saniyeye yayılan bu neredeyse-mükemmel çan eğrili sinyalin gücü görülmüştü. Tüm spekülasyonlar ve heyecan bir yana, “Wow!” sinyali uzaylı radyo iletişimi için en iyi aday olarak görülmektedir.

SETI’nin açılımı “Search for Extra-Terrestrial Intelligence” (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması), ancak tek bir SETI grubu bulunmamaktadır. Uzun süredir birçok farklı organizasyon kendi araştırmalarını yürütmüştür ancak merkezi bir otoriter proje mevcut değildir. Gerçekte bütün radyo-teleskoplar bazı gruplar tarafından ara sıra yıldızlar-arası gelmiş olabilecek sinyalleri aramak için gökyüzünü taramaktadırlar. Başlı başına en uzun arama projesi Ohio Devlet Üniversitesi tarafından 1972 senesinden 1997 senesine kadar sürmüştür.

Bu Reklamı Kapat

“Wow!” sinyali hakkında duyduğunuz zaman, sorulması gereken en önemli ve en belirgin sorular “nereden geldi?” ve “orada ne var?”. Sinyalin nereden geldiğini anlayabilmek için ve (en az onun kadar önemli olan) nasıl oradan geldiğini bilebilmek için onu tespit eden radyo-teleskopun ilginç çalışma şeklini anlamamız gerekmektedir. Ohio Devletinin “Big Ear” (Koca Kulak) radyo-teleskopu oldukça büyüktü. Günümüzde bu teleskop artık yok çünkü 1998 senesinde parçaları söküldü ve arazinin kendisi de yakınlarındaki bir golf sahasını büyütmek için kullanıldı. Asıl özelliği güney-kuzey hizasında olan ve 150 metreye 85 metre olan (bir futbol sahasının yaklaşık 3 katı kadar) dev bir alüminyum yer tabakasıdır. Kuzey tarafın ortasında güneye doğru bakan ve alıcı olan bir çift boynuz bulunuyor. 110 metreye 21 metre olan dev bir paraboloit yansıtıcının odağındaydılar ve güney tarafının ucunda dev bir kavisli sinema perdesi gibi görünmektedir. Bu yansıtıcı (reflector) kuzey tarafta alıcı boynuzların ötesinde 104 metreye 30 metre olan eğilebilir düz yüzeyli yansıtıcı tarafından seken sinyali alıyor.

 

Bu Reklamı Kapat

Dünya döndükçe, “Koca Kulak” gökyüzünde düz bir çizgi üzerinde tarama yaptı. Birkaç gün veri elde edildikten sonra düz yüzeyli yansıtıcı azıcık eğilebilir, bu şekilde gökyüzündeki taraması aşağı yukarı değiştirilebilir. En fazla 50 derece kadar eğilebilme özelliğine sahiptir. Koca Kulak bir Kraus teleskopu tasarımıdır, sonuçta Ohio Devlet’in Dr. John Kraus’un bir tasarımıydı ve National Science Foundation’dan (Ulusal Bilim Vakfı) $71,000 bağışla beraber maliyeti $250,000 idi. Öğrenciler tarafından da inşa edilmişti.

1980 yılında Koca Kulak’a “Wow!” sinyalinin keşfedilmesiyle kullanışlı bir özellik eklendi; Alıcı boynuzlar düz yüzeyli yansıtıcının batı ile doğusu arasında hareket edebilmesini sağlayan birtakım ray idi. Bu özellik ilginç bir sinyal tespit edildiğinde teleskopun gökyüzündeki herhangi bir noktaya odaklanmasını sağlıyor, Dünya’nın dönüşüne göre eşitleniyor ve tek bir noktanın uzun bir süre boyunca incelenmesini sağlıyordu. Daha da önemlisi, bu özellik 1977 senesinde eklenmişti; böylece teleskop “Wow!” sinyalinin tespit edilmesi süresi boyunca taraması sağlandı. Koca Kulak’ın yansıtıcıları için gökyüzündeki herhangi bir noktanın yer değiştirmesi Dünya’nın dönüşüne bağlı olarak 72 saniye sürmekteydi, işte bu yüzdende “Wow!” sinyalinin süresi de 72 saniyedir. 1977 senesinde Koca Kulak’ın otomatik bilgisayar analizi yoktu. Veriler kağıda basılıyordu ve gönülleler göz gezdiriyordu. İşte Jerry Ehrman’ın yaptığı da buydu. Veriyi gördü, etrafına daire çizdi ve üzerine “Wow!” yazdı.

Koca Kulak iki alıcı boynuz arasında kayıt yapmaktadır. Bir boynuzla diğer boynuz arasındaki sinyali çıkarmak sinyalin hem sesini kısabilmek hem de belirleyebilmek için kullanılan bir yöntemdi. Kayıt altına alınan işte bu temiz-sinyallerdir. Boynuzlar birbirine yakındır fakat her ikisi de gökyüzündeki farklı noktalara bakmaktadır, bu da gökyüzünün hareketine bağlı olarak yaklaşık 2 dakika kadar bir mesafedir. “Wow!” sinyalinin iki boynuzdan sadece birinde duyulabilir olduğu bilinmektedir, ancak sinyalin kayıt edilme şeklinden dolayı hangi boynuza ait olduğunu söyleyebilmenin bir yolu yoktur. “Wow!”ın kaynağı iki boynuzun arasındaki zaman aralığı içerisinde ya başladı ya da durdu ve 24 saatten az sürdü çünkü aynı eğimde bir gün öncesinde ve sonrasında tespit edilememişti. Bu sebeple asıl sinyalin ne kadar bilinmemektedir; 72 saniye ile 24 saat arasında yer alan bir süredir. Yıldız haritasında “Wow!”in kökenini gösteren bölgeye baktığınızda, iki tane küçük çizgi görürsünüz, her biri de o zamanda kayıt eden boynuzlara aittir. Bu çizgilerin gökyüzündeki konumlarında ilgi çekici bir şey bulunmamaktadır. Yakınlarda ne yıldız, ne de radyo kaynakları var, sadece boş uzay yer almaktadır. Orada dinlenecek belirli bir şey yoktur ama yine de astronomlar bazı durumlarda teleskoplarını “Wow!”ın kaynaklandığı yere doğrulttular ve umut içinde yeniden duyma arzusundalar ancak hiç kimse tek bir ses bile elde edemedi. “Wow!” geçici bir şeydi. Her ne kadar uğraşsak bile, yüzlerce uygulanan yöntemle onu bir daha bulamadık.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 

Cevabını bilmek istediğimiz bir diğer soru ise “Wow!” sinyalini ilginç kılan şeyin ne olduğu hakkındadır. Uzayda etrafa saçılan bir sürü radyo sinyalin olduğu bilinmektedir, öyleyse özellikle bu sinyalin özel ya da sıra dışı yanı nasıldır? Bunun çözümü sinyalin frekansında yatmaktadır. “Wow!” sinyalin kayda değer olduğunu anlayabilmek için biraz kozmik radyo çevreden anlamamız gerekmektedir. Radyo spektrumun farklı bölgelerinde farklı türde sesler bulunmaktadır. Radyo spektrumu boyunca arka planda Büyük Patlamadan arda kalan 3 Kelvinlik ses bulunmaktadır. Bu 3 Kelvinlik seviye bulmayı umduğumuz en sessiz ortamdır. Yaklaşık 1Ghz’in altında, galaktik ses yaygındır, böylece yapay bir sinyalin baskın gelmesi güçtür. Ve yaklaşık 10GHz’in üzerinde “kuantum sesi” denilen bir şey vardır; özetle fotonik ölçümlerin belirsizliğidir, yani arasından dinleyebilecek kadar büyük ölçüde olmaktadır. Böylece 1 ile 10GHz arasında görece sessiz bir aralığımız bulunmaktadır.

Farklı frekanslarda sesler bulunmaktadır, ancak Dünya gibi atmosferleri olan gezegenler spektrumun birçok kısmını dışarıda tutmaktadır, bir kısmını da hapsetmektedir ve diğerlerini de geri yansıtmaktadır. Dünyamızın atmosferinde elektromanyetik radyasyona aşağı yukarı saydam olan iki pencere bulunmaktadır. İlki görülebilir spektrumdur, çünkü gözlerimiz bu frekansları görebilecek biçimde evrimleşti. İkincisi de ilginç bir şekilde 1 ile 10GHz aralığıdır. Akıllı bir uzaylıysanız ve bir başka akıllı uzaylının ilgisini çekmek istiyorsanız, duyulabilmesi mümkün olan bir frekansı tercih ederdiniz, böylece bir başkası tarafından yapay olduğu kolayca anlaşılabilir. Bu yüzden sinyalinizi atmosferden geçebilen ve diğer arka plan seslerin az olduğu bir frekansta göndermek isteyebilirsiniz. Dahası, evrende bolca bulunan hidrojen elementi gibi evrensel olarak tanınan frekansa yakın olması da gerekebilir / tercih edilebilir.

Yıldızlar-arası hidrojen 1.42Ghz’de hareket (devinim) etmektedir. Devinim bir protonun döndüğünde (spin) yalpalanması gibi düşünülebilir. Uzaydaki akıl almaz miktardaki yıldızlar-arası hidrojenin varlığı bütün devinimlerin 1.42GHz’e ayarlanan hassas radyo alıcıları tarafından duyulabilir. Spektrumdaki bir diğer yakın frekans 1.66GHz’de devinime sahip yıldızlar-arası hidroksil’dir. Uzaydaki herhangi bir noktasına doğrultulan radyo vericileri tarafından elde edilen sinyale baktığımızda bu iki sivri ucu görebilmekteyiz. Hatta galaksinin herhangi bir yerindeki bir radyo teleskopu da aynı şeyi görecektir. Astronomlar bu frekans bandına “Waterhole” (Su Deliği) diyorlar ve bunun için de iki geçerli sebepleri var. İlki hidrojen ile hidroksil’in hayat için en iyi ortamı sunan suyun ayrışan ürünleridir. İkincisi de bu işaretler evrenseldir ve herhangi bir yerdeki bir medeniyet tarafından anlaşılabilecektir. Tıpkı ofisteki çalışanları bir araya getiren bir su soğutucusu gibi, su deliği de doğanın radyo spektrumdaki toplama yeridir ve böylece yıldızlar-arası toplulukların bir araya gelebilmeleri için de açıkça uygun bir yer olacaktır.

“Wow!” sinyali 1.42GHz’de su deliğinin tam ortasındaydı. Akıllı yıldızlar-arası radyo sinyalleri için mükemmeldi. Eğer günün birinde bilinçli olarak bir uzaylı tarafından gönderilen bir sinyal elde edersek, bu “Wow!” sinyaline benzer bir şekilde olurdu. “Wow!” sinyali onu açıklayacak her öneriden kaçınmıştır. Sebeplerden birisi bu frekans menzilinin korunmasından dolayıdır, çünkü Dünya’daki hiç kimse o frekansta ileti yapamamaktadır. Sinyalin tepemizden geçen bir hava ya da uzay aracından gelmediğini biliyoruz çünkü sinyal gökyüzünde hareket etmeyen bir noktayla uyumluydu. Bilinen hiçbir gezegen ya da asteroit sinyali Dünya’ya yansıtacak bir pozisyonda değildi. Uzaydaki herhangi bir uzay araç kalıntısı da uzayda Koca Kulak’a görece sabit durması gerekirdi ki bu olası dışıdır. Çekimsel mercek (Gravitational lensing) ve yıldızlar-arası parıldama (Intersteller scintillation, yıldızlara baktığımızda parıldamaları) gibi karmaşık astronomik etkiler bile “Wow!” sinyalini açıklamak için teknik sebeplerden dolayı zayıf adaylardır. Yay’ın (Sagittarius) yönünde olan uzaydaki herhangi bir noktadan bir radyo iletisi “Wow!” için en iyi teknik açıklama olarak görünmektedir. Sinyali keşfeden astronom Jerry Ehman “yarı-büyük veriden büyük sonuçlar” çıkarmamayı tercih ettiğini yazmıştı.

Bu Reklamı Kapat

Sonuç olarak, evet, “Wow!” sinyalin açıklaması için “akıllı uzaylı” açıklaması hala iyi bir adaydır. Ama yine de bunu destekleyecek bir kanıt bulunmamaktadır. Daha güçlü bir aday kaynağı bilinmeyen bir yıldızlar-arası radyo sinyalinin önemli derecede belirsiz olmasıdır.

Jerry Ehman’ın el yazısını da içeren ünlü çıktısı Ohio Historical Society’de (Ohio Tarihsel Topluluk) arşivlerinde yer almaktadır. Gizemlerin üretildiği ve sansasyonel saçmalıkların yer aldığı bu günlerde, “Wow!” türünde nadir olmaktadır. Gerçek bir gizemdir ve tarihteki hiçbir şeye benzemeyecek şekilde etkileyici bir potansiyele sahiptir. Elimizde çözülmemiş en heyecan verici gizemlerden bir tanesidir ve sessizce MSS 1151 numaralı North American Astrophysical Observatory Records’da (Kuzey Amerikan Astrofiziksel Gözlem Kayıtları) yer almaktadır. Bir gün birisi bunu çözebilir. Beklenmeye değer bir hazine avıdır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • İnanılmaz 4
 • Tebrikler! 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Skeptoid | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 11/08/2022 21:09:29 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/2289

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Evrim
Hominid
Çalışma
İklim
İnsanlar
Ahlak
Yaşam
Yüzey
İnternet
Genom
Çeşitlilik
Stephen Hawking
Doğa Yasası
Psikiyatri
Erkek
Sinirbilim
Kültür
Dünya Dışı Yaşam
Savunma
Büyük
Manyetik Alan
Basınç
Enfeksiyon
Kedigiller
Anksiyete
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.