Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Volkanik Aktivite Dünya Genelinde Artıyor mu?

Volkanik Aktivite Dünya Genelinde Artıyor mu? South China Morning Post
8 dakika
5,737
Tüm Reklamları Kapat

Küresel Volkanizma Programı'nın verilerine göre, Dünya genelinde volkanik faaliyetin arttığını gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Bu yazıda, bu veriler incelenecek ve volkanik faaliyetin yıldan yıla artıyormuş gibi gözükme nedenleri (ve bununla ilgili yanlış yorumlanan veriler) analiz edilecektir.

Volkanik Faaliyet Neden Artıyor Gibi Gözüküyor?

Volkanik patlamalar ile ilgili veriler Küresel Volkanizma Programı'na kaynak sağlamak amacıyla 1968'den beri Smithsonian Enstitüsü tarafından derlenmektedir. Bu yazımızdaki görseller ve tartışma konuları, Volcanoes of the World (Dünyanın Volkanları) isimli eserin giriş bölümünden alıntılanmıştır. Kullanacağımız veriler, 2009 yılına aittir ve isteyenler daha güncel verilere de buradan erişebilirler. Güncel volkanolojik kayıtları bilmenin önemi şüphesiz büyüktür; fakat bu verilerin sınırları, her zaman bariz değildir. Bu sebeple okuyucularımızı, "volkanik faaliyet kayıtları" ile "gerçek volkanik faaliyet" kavramlarını birbirine karıştırmamaları konusunda önemle uyarıyoruz.

Tüm Reklamları Kapat

Görsel 1: 1800 yılından beri aktifleştiği raporlanan volkan sayısını gösteren grafik. Yıla bağlı olarak patladığı raporlanan volkanların toplam sayısı (üstteki siyah ince çizgi) ve aynı verinin 10 yıllık süregelen ortalaması (kalın kırmızı çizgi). Aşağıdaki çizgiler, sadece büyük patlamaların (0.1 kilometreküpten büyük tefra veya magma üretenlerin) yıllık sayısını göstermektedir. Skala, sağ eksende büyütülmüştür. Alttaki kırmızı çizgi de 10 yıllık süregelen ortalamayı göstermektedir. Bu grafik, makalede anlattığımız bağlam dışında kullanılmamalıdır.
Görsel 1: 1800 yılından beri aktifleştiği raporlanan volkan sayısını gösteren grafik. Yıla bağlı olarak patladığı raporlanan volkanların toplam sayısı (üstteki siyah ince çizgi) ve aynı verinin 10 yıllık süregelen ortalaması (kalın kırmızı çizgi). Aşağıdaki çizgiler, sadece büyük patlamaların (0.1 kilometreküpten büyük tefra veya magma üretenlerin) yıllık sayısını göstermektedir. Skala, sağ eksende büyütülmüştür. Alttaki kırmızı çizgi de 10 yıllık süregelen ortalamayı göstermektedir. Bu grafik, makalede anlattığımız bağlam dışında kullanılmamalıdır.
Smithsonian Institute

Volkan Faaliyetini Raporlama Artıyor!

Volkanolojik kayıtların son 200 yılı (Görsel 1), dünyanın geneline yayılmış insanlar ve nispeten verimli iletişim araçları nedeniyle dönemsel (epizodik) eğilimleri araştırmak için çok uygundur. Ancak son iki yüzyılda bile gerçek volkanik faaliyet örüntüleri; tarihsel olaylar, teknolojik değişiklikler ve keşif etkileri gibi raporlama faktörlerinin gölgesinde kalabilmiştir. Volkanik aktivitedeki belirgin artış, patlamaları gözlemlemek için volkanların yakınlarında ikamet eden topluluklardaki nüfus artışlarını ve bu patlamaları bildirme amacıyla kullanılan iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yansıtmaktadır.

Büyük Volkanik Faaliyet Sayısı Değişmedi!

Volkanik faaliyetin "daha sık" olmaktan ziyade, "daha görünür" olduğuna dair en iyi kanıt, etkileri çok geniş olan; uzak bölgelerde dahi etkileri geniş kapsamlı şekilde görülebilen ve belgelenmekten kaçma olasılığı daha düşük olan devasa patlamaların kayıtlarından gelmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Tarihsel verilerin gösterdiğinin aksine, volkanik faaliyetin gerçekte artmadığını, Görsel 1'in alt kısmındaki grafikte görebiliriz. Burada en az 0.1 km3 tefra, yani patlayıcı püskürme parçaları üretmiş olan (VEI >= 4) devasa püskürmeler gösterilmektedir. Bu tarz büyük olayların etkileri genellikle bölgeseldir ve bu nedenle uzak bölgelerde dahi kolaylıkla raporlanır. Bu olayların sıklığı, bir yüzyıldan daha fazla bir süredir etkileyici bir şekilde sabit kalmıştır ve zamanla daha küçük patlamaların belirgin artışıyla güçlü bir şekilde çelişmektedir.

Son iki yüzyılda büyük volkanik faaliyetlerin hiç değişmemiş olması, küresel patlama sıklığının değişmediğinin daha iyi bir göstergesidir; çünkü daha ufak patlamalar giderek daha kolay raporlandığı için zamanla artıyormuş gibi bir yanılgıya neden olabilmektedir.

Raporlamayı Etkileyen Diğer Faktörler

Savaşlar

MS. 1800'den bu yana var olan ve yukarıda sunulan verileri inceleyen biri, sanki küresel bir döngü varmış izlenimi uyandıran bazı büyük tepe ve taban noktalarının varlığını fark edebilir. Bununla birlikte, verideki en derin iki vadiye daha yakından bakıldığında, bunların Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'na denk geldikleri görülmektedir. İnsanların bu savaşlar sırasında volkanik faaliyetleri raporlamaktan daha önemli işleri vardı.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ekonomik Krizler

Tıpkı savaşlar gibi, büyük ekonomik krizlerin de doğal olayların raporlanmasına etki etmesi beklenebilir. Bildirilmiş volkan olaylarındaki en hızlı düşüşlerden biri, 1929'daki borsa çöküşü ve ardından gelen Büyük Buhran sırasında gerçekleşmiştir. 1920'lerin sonundan 1930'ların başlarına kadar Rusya, Melanezya ve Batı Hint Adaları hariç, dünyadaki tüm volkanik bölgeler, bildirilen aktif volkan sayısında düşüş yaşamıştır. 1941-45 arası savaş yıllarında Batı Pasifik ve Endonezya'da aktif olarak bildirilen sayılar, önceki 5 yıla göre yaklaşık üçte bir oranında düşerken, savaştan daha az etkilenen bölgeler çok az değişiklik göstermiştir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, nispeten uzak bölgelerde daha fazla gözlemci ile normalden daha fazla patlamaya tanık olunmuş gibi görünüyor; ancak bu raporların çoğunun neden mevcut literatürde bulunmadığını anlamak zor değil: Savaş sırasında bunların bir bölümü yok olmuştur.

Büyük Volkanik Patlamalar Sonrası Artan Halk İlgisi

Aktivitelerdeki bu belirgin düşüşler şayet insanların yanardağlara olan ilgisinin azalmasından kaynaklanıyorsa, haber değeri taşıyan büyük patlamalardan sonra artan ilginin; ortalamanın üzerinde rakamların bildirilmesi ile sonuçlanmasını beklemek mantıklıdır.

Mount Pelee (yaklaşık 29.000 ölüm), St. Vincent ve Santa Maria'da 1902 yılında yaşanan felaketler, haber değeri son derece yüksek olaylardı. Bunlar, Karayip volkanizmasında gerçek bir yükselişi temsil ediyordu; ancak hem bunlar hem de 1883'te Krakatau patlamasında 36.000'den fazla kişinin ölmesi nedeniyle, sonraki yıllarda daha yüksek patlama sayılarının oluşmasının, bu büyük volkanik olaylar sonrası insanların volkanik faaliyete daha hassas hale gelmesinden ve bu olayları daha sık raporlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Pelée Dağı
Pelée Dağı
Smithsonian Institution

Nüfus Üzerindeki Etki

Kısmen daha sistematik kataloglama ve medyanın volkanik olaylara odaklanması nedeniyle daha sonraki zamanlarda oluşan büyük patlamalar bu tarz büyük etkilere sahip olmadı. Bir patlamanın haber değeri, büyüklüğünden çok konumuna ve insanlar üzerindeki etkisine bağlıdır. Örneğin 1980 St. Helens patlaması medyanın büyük ilgisini çekerken, Bezymianny'nin seyrek nüfuslu Kamçatka Yarımadasında meydana gelen ve hiçbir can kaybının yaşanmadığı 1956'daki son derece benzer patlama dünya basını tarafından pek fark edilmedi. Benzer şekilde, çok sayıda can kaybı ve yakındaki askeri üsler üzerindeki etkileriyle 1991 Pinatubo patlaması birinci sayfa haberiydi; ancak Cerro Hudson'ın o yıl güney Şili'deki patlaması, uluslararası ilgide ancak ufak bir dalgalanma yaratabildi.

Tüm Reklamları Kapat

Bilimsel Katalogların Doğuşu

İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra bildirilen aktif yanardağlardaki keskin artışı, 1950'lerin başlarında tarihi olaylarla belirgin bir ilişkisi olmayan başka bir dik artış izledi. Daha sonra bir dizi tepe ve tabandan oluşan daha tekdüze bir örüntüye geçiş yaşandı. Bu, küresel patlama belgelenmesinin üç ana mekanının kurulmasına tekabül ediyor: 1951'de patlama açısından zengin Endonezya ile Dünyanın Aktif Volkanları Kataloğu'nun başlangıcı, 1960'ta Japonya Volkanoloji Derneği'nin yıllık Volkanik Patlamalar Bülteni'nin yayınlanması ve 1968'de başlayan Smithsonian kataloglanması.

Krakatoa'nun 1883'teki patlamasının 1888'de yapılan bir litografisi
Krakatoa'nun 1883'teki patlamasının 1888'de yapılan bir litografisi
Wikipedi

İnternet, Uzay ve Teknoloji Çağı

Bildirilen faaliyetlerde bir başka artış, 1990'ların sonlarında gözlenebilir. Birkaç yeni raporlama etkisinin bu değişikliğe katkıda bulunduğu görülebilir. Bunlar arasında internet erişiminin yaygınlaşması ve buna karşılık gelen raporları hızlı ve kolay bir şekilde iletme veya yayınlama imkanı, yanardağ gözlemevleri tarafından uzaktan algılamalı uydu verilerinin artan kullanımı, uçak-kül etkileşimlerini azaltmak için Volkanik Kül Danışma Merkezleri tarafından kül bulutlarının sistematik raporlarının başlatılması yer alıyor. MODIS kızılötesi sensörleri, seyrek nüfuslu veya nadiren ziyaret edilen bölgelerde volkanik patlamalar tespit etti. Bu "göklerdeki gözler", normal şartlarda bildirilemeyecek patlamalar tespit etti. Katkıda bulunan bir diğer faktör, 2000 yılında Smithsonian ve USGS tarafından mevcut volkanizmaların daha sistematik ve haftalık olarak belgelenmesinin başlangıcı olabilir.

Son 600 Yıllık Volkanik Faaliyet

Son 600 yıllık gözlenebilir küresel volkanizma, her yıl aktif olduğu bilinen volkanların sayısı çizilerek görüntülenebilir (Görsel 2). İlk bakışta, son yüzyıllardaki neredeyse üstel artış, gezegenin yakında volkanik faaliyetler tarafından boğulabileceği izlenimini veriyor; ancak bu artış, potansiyel patlama gözlemcilerini dünyanın geneline yayan küresel nüfusun çarpıcı büyümesini (Şekil 1'de kesikli çizgi) ve bu patlamaların rapor edilmesini kolaylaştıran teknolojik gelişmeleri takip ediyor.

Şekil 2: Grafik, bilinen tarihsel olarak aktif volkanları, her yıl aktif olduğu bildirilen volkan sayısını ve nüfusu gösteriyor. "Tarihsel Olarak Aktif Bilinen Volkanlar" (sağ ölçek) etiketli çizgi, o yıla kadar tarihsel olarak kaydedilmiş bir patlamaya sahip kümülatif yanardağ sayısıdır. MS 1400'den beri "Yılda Aktif Volkanlar" (siyah çizgi) ve aynı verilerin 10 yıllık çalışma ortalaması (kalın kırmızı çizgi) rapor edilen patlamalara dayanmaktadır (belirsizlik tarihleri 1 yıldan uzun olanlar ve belirsiz patlamalar dahil değildir). "Nüfus" (doğru ölçek) dünyanın tahmini insan nüfusudur; McEvedy ve Jones (1978) ve (1750'den beri) Population Reference Bureau, Washington, D.C.'den veriler.
Şekil 2: Grafik, bilinen tarihsel olarak aktif volkanları, her yıl aktif olduğu bildirilen volkan sayısını ve nüfusu gösteriyor. "Tarihsel Olarak Aktif Bilinen Volkanlar" (sağ ölçek) etiketli çizgi, o yıla kadar tarihsel olarak kaydedilmiş bir patlamaya sahip kümülatif yanardağ sayısıdır. MS 1400'den beri "Yılda Aktif Volkanlar" (siyah çizgi) ve aynı verilerin 10 yıllık çalışma ortalaması (kalın kırmızı çizgi) rapor edilen patlamalara dayanmaktadır (belirsizlik tarihleri 1 yıldan uzun olanlar ve belirsiz patlamalar dahil değildir). "Nüfus" (doğru ölçek) dünyanın tahmini insan nüfusudur; McEvedy ve Jones (1978) ve (1750'den beri) Population Reference Bureau, Washington, D.C.'den veriler.
Smithsonian Institution

Kayıtlanmanın büyümesinin bir başka göstergesi, bilinen tarihsel olarak aktif volkanların toplam sayısındaki artıştır (Şekil 2 üst satır). Bunlar, yeni oluşan volkanlar değil, önceden çok sayıda patlamaya sahip olan kurulmuş özelliklerdir (veya volkanik alanlar). Eğer güncel bir liste tutulsaydı, yaklaşık 2000 yıl önce sadece dokuz Akdeniz yanardağının ve Batı Afrika'daki Kamerun Dağı'nın isimlerini içeriyor olurdu. Sonraki on yüzyılda liste, 18'i Japonca olmak üzere yalnızca 30 isimle büyüdü. Yeni bir yerleşim alanı haline gelen İzlanda, kısa süre sonra listeye 7 yanardağ eklese de, toplam sayı MS. 1400 tarihinde bile yalnızca 63'e ulaşabildi.

Tüm Reklamları Kapat

MS. 1500 civarında hem tarihsel olarak aktif volkanların sayısında hem de kaydedilen patlamalarda çarpıcı bir artış meydana geldi. Bunlar kısmen, kaşiflerin Latin Amerika'yı ve Batı Pasifik'in çoğunu Avrupa kayıtlarına açtığı 15. yüzyılın sonlarında gerçekleşen büyük İspanyol/Portekiz keşiflerinden kaynaklandı. Belki de eşit derecede önemli olan, 15. yüzyılın sonlarında matbaanın gelişmesi ve yaygınlaşmasıydı; bu da yeni volkanolojik kayıtların hayatta kalma olasılığını önemli ölçüde artırdı.

17. yüzyıl boyunca ve 18. yüzyılın başlarına kadar en aktif yanardağların tanınması genellikle sürekli artan patlama raporlarına karşılık geldi. 18. Yüzyılda küresel ticaret gelişiyordu, Sanayi Devrimi sürüyordu ve patlamaların artan raporları, yeni volkanların keşfini gözle görülür şekilde hızlandırmıştı. Liste Yeni Zelanda, Alaska ve Hawaii gibi birkaç önemli volkanik bölgenin son 250 yıla kadar temsil edilmemesiyle büyümeye devam etti.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
12
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Korkutucu! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Smithsonian Institute | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/09/2023 21:15:26 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11048

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ağrı
Cinsiyet
Köpekbalığı
Demir
Yangın
Diş
Dalga
Grip
Matematik
İhtiyoloji
Memeli
Beslenme Bilimi
Astronomi
Biyoloji
Avcı
Dna
Nobel Ödülü
Yavru
Göç
Gezegen
Astronot
Kuşlar
Çağ
Küresel
Akıl
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Dünyada Yaşam Olduğu Ne Kadar Uzaktan Anlaşılıyor?
Dünyada Yaşam Olduğu Ne Kadar Uzaktan Anlaşılıyor?
Spiderman Gerçek Olabilir mi?
Spiderman Gerçek Olabilir mi?
"Kütle" Diye Bir Şey Gerçekten Var mı?
Tırnaklarınız Ne İşe Yarıyor?
Tırnaklarınız Ne İşe Yarıyor?
Çocuk Kral: Tutankhamun'un Laneti Gerçek Olabilir mi?
Çocuk Kral: Tutankhamun'un Laneti Gerçek Olabilir mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
G. V. Program, et al. Volkanik Aktivite Dünya Genelinde Artıyor mu?. (13 Ekim 2021). Alındığı Tarih: 23 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11048
Program, G. V., Taştepe, H. K., Bakırcı, Ç. M. (2021, October 13). Volkanik Aktivite Dünya Genelinde Artıyor mu?. Evrim Ağacı. Retrieved September 23, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11048
G. V. Program, et al. “Volkanik Aktivite Dünya Genelinde Artıyor mu?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 13 Oct. 2021, https://evrimagaci.org/s/11048.
Program, Global Volcanism. Taştepe, H. Kumsal. Bakırcı, Çağrı Mert. “Volkanik Aktivite Dünya Genelinde Artıyor mu?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 13, 2021. https://evrimagaci.org/s/11048.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close