Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Uranyum Zenginleştirme Ne Demek? Uranyum Nasıl Zenginleştirilir?

Uranyum Zenginleştirme Ne Demek? Uranyum Nasıl Zenginleştirilir? The Conversation
6 dakika
8,256

Uranyumda birbirinden atom kütlelerine göre ayrılan üç izotop vardır. Yeni kazılmış bir uranyumun:

 • %99,3'ü uranyum-238'den (U238),
 • %0,7'si uranyum-235'ten (U235),
 • %0,01'inden azı ise uranyum-234'ten (U234) oluşur.

Bu izotopların kütlesi, uranyumdaki proton sayısı ve bu izotoplardaki nötron sayısı ile belirlenir. Uranyumda 92 proton; U238'de 146, U235'te 143, U234'te 142 nötron vardır. Eğer uygun şartlar sağlanır ve uygun malzemeler kullanılırsa, bu izotopları birbirinden ayırmak mümkündür; çünkü boyları ve ağırlıkları atomik düzeyde birbirinden farklıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Uranyum Nasıl Zenginleştirilir?

Uranyumun nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılabilmesi için önce cevherindeki U235 yoğunluğunun artırılması gerekir. Yoğunlaştırılmış (ya da "zenginleştirilmiş") U235, hafif su (yani sıradan su) kullanılan reaktörlerde parçalara ayrılabilir. Atom çekirdeğinin ikiye ayrıldığı böyle bir nükleer fisyon sonucunda ortaya ısı yayılır ve yeni nötronlar çıkar. Bu sırada uygun koşullar oluşursa, komşu atomlarda da fisyon görülür ve nükleer reaktörler böylece sürdürülebilir şekilde çalıştırılabilir.

Nükleer reaktörlerin içinde kontrollü bir şekilde nükleer reaksiyon sağlanırsa, bu sürecin sonunda ortaya çıkan ısıyla elektrik üretilebilir. U235, çıkarılan madenin sadece %0,7'lik kısmını oluştursa da bu oran, ticari amaçlı kullanımlarda %3 ile %5 aralığına çıkarılır ve daha sonra nükleer yakıt üretmek için işlemden geçirilir.

Tüm Reklamları Kapat

Uranyum oksit, zenginleştirme tesislerinde kullanılmadan önce uranyum hekzaflorüre dönüştürülür (UF6). Bu işlemde UF6'nın tercih edilmesinin iki sebebi vardır:

 • Florun doğal olarak oluşan sadece tek bir izotopunun bulunması, zenginleştirme sırasında kolaylık sağlar; zira florun varlığı, U235, U238'den ayrılırken ek bir ağırlık farkı oluşmaz.
 • UF6, işlemden geçmeye elverişli bir sıcaklık seviyesinde gaz halinde bulunabilir.

Zenginleştirme tesislerinde tehlike yaratan iki temel unsur bulunur. Bunlardan biri UF6 salınımından kaynaklanan kimyasal riskler, bir diğeri zenginleştirilmiş uranyumun taşıdığı kritiklik riskidir.

Uranyumun Zenginleştirilmesinde Hangi Yöntemler Kullanılır?

Zenginleştirme sırasında kullanılan yöntemler ise ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber gaz difüzyonu, gaz santrifüj ve lazerle ayırma olarak üç ana başlıkta toplanır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Gaz Difüzyonu

ABD'deki ilk ticari santraller, uranyumu zenginleştirmek için ilk olarak difüzyon yöntemini kullanıp yüksek miktarlarda elektrik harcamıştır. Bu santraller, santrifüj yönteminde kaydedilen ilerlemelerle birlikte yerini ikinci nesil teknolojiyi kullanan ve uranyumu çok daha az elektrik harcayarak ayırabilen santrallere bırakmıştır.

Sürecin İşleyişi

Gaz difüzyonu yönteminin kullanıldığı santrallerde uranyum hekzaflorür (UF6) gazı, filtreden geçirilirdi. Bunun için geçirgen olacak şekilde tasarlanmış özel zarların bulunduğu borular kullanılır ve UF6 bu borulara pompalanırdı. Ancak aşağıdaki şemadan da anlaşılabileceği üzere bu zarlardaki delikler, gaz moleküllerinin neredeyse sığamayacağı kadar küçüktü.

ABD Nükleer Regülasyon Komisyonu

Bu yine de uranyumu zenginleştirmeye engel olmamıştır; çünkü U234 ile U235 atomları olan UF6 molekülleri, U238 atomlu moleküllere kıyasla daha hafiftir ve daha kısa sürede difüze olur. Salınan UF6 gazının yeteri kadar filtrelenebilmesi, başka bir deyişle, yeteri kadar U235'e sahip olabilmesi için bir değil yüzlerce zardan geçmesi gerekmektedir. Nükleer yakıtta kullanılacak UF6, filtreden geçtikten sonra borulardan geri çekiliyor, sıvı hale gelecek şekilde yoğunlaştırılıp konteynerlere aktarılıyor, burada soğumaya bırakılıp katılaştıktan sonra yakıt imalat tesislerine gönderiliyordu. Aşağıdaki şemada gaz difüzyon yönteminin nasıl işlediği gösterilmektedir.

ABD Nükleer Regülasyon Komisyonu

Tarihteki Örnekleri

ABD'de Paducah’da (Kentucky), Piketon'da (Ohio) ve Oak Ridge'de (Tennessee) bulunan santraller geçmişte gaz difüzyonu yöntemini kullanmıştır. Amerikan hükümeti, Piketon ile Paducah’daki santrallerin ruhsatları için ABD Federal Düzenlemeler Kanunu’nun 10. Başlığının 76. Bölümü esas alınmış, 4 Mart 1997 tarihinde Birleşik Devletler Zenginleştirme Kurumuna (USEC) kiralanmıştı. Bu santrallerin ikisi de ticari amaçlarla faaliyet gösteriyor ve Nükleer Regülasyon Komisyonu (NRC) tarafından görevlendirilmiş bir veya iki müfettiş tarafından fiilen denetleniyor, bu denetimlere zaman zaman bölgesel ofislerden ve merkez ofisten müfettişler de katılım gösteriyordu.

NRC tarafından yürütülmüş denetimlere ilişkin belgeler, aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir. Santrallerin güvenliğinden sorumlu Enerji Bakanlığı, bu iki tesis çalışmayı durdurduktan sonra ruhsatlarını geri aldı. Enerji Bakanlığının Portsmouth/Paducah projesi için açtığı siteden de faaliyeti durdurulmuş bu santrallerin günümüzdeki durumu hakkında bilgi edinilebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Paducah
Portsmouth

Oak Ridge’deki santral ise NRC tarafından hiç denetlenmemiş, ilgili denetimler santralin çalışır durumda olduğu dönemde de, çalışmayı durdurduğu dönemde de Enerji Bakanlığı tarafından yürütülmüştür.

Gaz Santrifüj

ABD'de uranyum ticari olarak sadece gaz santrifüj yöntemiyle zenginleştirilmektedir. Bu yöntemde UF6 gazı bir gaz santrifüj silindirinde yüksek hızda döndürülür. Bu devinimin açığa çıkardığı merkezkaç kuvvetinin etkisiyle U238 atomunu barındıran UF6 molekülleri daha ağır olmalarından ötürü silindirin kenarında; U235 atomunu barındıran moleküller daha hafif olmalarından ötürü silindirin merkezinde toplanır. U235 yoğunluğu azalan ve gücünü yitiren akım, bir alt kademeye yedirilir.

Gaz santrifüj tesislerinde çok sayıda silindir bulunur. Uzun hatlara yayılan bu silindirlerin birbirine ardışık ve paralel şekilde bağlanması kaskat olarak bilinir. UF6 molekülünün istenilen zenginliğe ulaşması, akımın çekildiği son noktada gerçekleşir.

ABD'de gaz santrifüj ile ticari üretim yapan tek tesis, ruhsatını Louisiana Energy Services (LES) olarak almış URENCO USA'dir (UUSA). UUSA günümüzde Eunice'de (New Mexico) faaliyet göstermektedir. Nükleer Regülasyon Komisyonu, ticari amaçlı kullanılması için iki gaz santrifüj tesisinin kurulumuna daha ruhsat vermiştir. Bunların güncel durumu, bu grafikten takip edilebilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Santrifüj yönteminde kullanılan silindirlerin iç yapısı
Santrifüj yönteminde kullanılan silindirlerin iç yapısı
ABD Nükleer Regülasyon Komisyonu

Lazer Ayırma

Uranyumu izotoplarını ayırarak zenginleştirmek için kullanılan bir diğer yöntem, günümüzde gelişmeye devam eden lazer yöntemidir. Lazer ışını altındaki moleküller, ışık uyarımı ile uyarılmış hale getirilir. Belli bir izotopun elektronlarındaki enerji artışı sonucunda bunları birbirinden ayırmaya müsait bir ortam oluşur.

Bu yöntemde lazer sistemleri, optik sistemler ve ayırıcı modül sistemi olmak üzere üç ana sistem kullanılır. Ayarlanabilir darbeli lazerler aracılığıyla büyük ölçüde monokronik sayılabilecek bir ışık (tek renkli ışık) elde edilebilir. Bu ışıklar sayesinde diğer izotop türleri sabit kalırken, yalnızca belli bir izotop türünde foto iyonlaşma sağlanabilir. Bu işlemden etkilenen izotop türünde kimyasal değişim gözlemlenir ve söz konusu materyal, bu değişim sayesinde ayrılmaya elverişli hale gelir. Lazerle ayırma işlemi için geliştirilen teknolojilerde birbirinden farklı materyaller kullanılabilir. Enerji Bakanlığının geliştirdiği teknoloji uranyum metal alaşımı ile beslenirken, İzotopları Lazer Uyarımı ile Ayırma (SILEX) metodunda UF6 kullanılır.

ABD'de faal durumda olan tesislerin hiçbiri uranyumu zenginleştirmek için lazer kullanmaz. Ancak General Electric - Hitachi, Wilmington'daki (Kuzey Carolina) tesisinde bu teknolojiye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak için başvuruda bulunmuş, bu başvuru Nükleer Regülasyon Komisyonu tarafından 12 Mayıs 2008 tarihinde onaylanmıştır. GE Electric bu onayı aldıktan sonra izotopların SILEX metoduyla nasıl ayrılabileceğini gösteren başarılı bir test gerçekleştirmiş, bu tesisi kurmak ve faaliyete geçirmek için NRC'den 25 Eylül 2012 tarihinde ruhsat almıştır. Tesisle ilgili güncel bilgiler bu bağlantıda bulunabilir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
21
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 11
 • Tebrikler! 7
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • Umut Verici! 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Muhteşem! 2
 • İnanılmaz 2
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/01/2023 13:18:39 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11554

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Böcekler
Antibiyotik
Ergen
Maske Takmak
Canlı
Grip
Ekonomi
Yiyecek
Evrim Teorisi
Koruma
Yeme
Yapay Zeka
İspat Yükü
Yok Oluş
Avrupa
Atom
Kütle
Hekim
Nöron
Sahtebilim
Bakteri
Böcek
Klinik Mikrobiyoloji
Antik
Nükleik Asit
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
U. N. R. Commission, et al. Uranyum Zenginleştirme Ne Demek? Uranyum Nasıl Zenginleştirilir?. (1 Nisan 2022). Alındığı Tarih: 28 Ocak 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11554
Commission, U. N. R., Sakmar, Ö., Karagözoğlu, M. (2022, April 01). Uranyum Zenginleştirme Ne Demek? Uranyum Nasıl Zenginleştirilir?. Evrim Ağacı. Retrieved January 28, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11554
U. N. R. Commission, et al. “Uranyum Zenginleştirme Ne Demek? Uranyum Nasıl Zenginleştirilir?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Translated by Ömer Sakmar, Evrim Ağacı, 01 Apr. 2022, https://evrimagaci.org/s/11554.
Commission, U.S. Nuclear Regulatory. Sakmar, Ömer. Karagözoğlu, Mert. “Uranyum Zenginleştirme Ne Demek? Uranyum Nasıl Zenginleştirilir?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Translated by Ömer Sakmar. Evrim Ağacı, April 01, 2022. https://evrimagaci.org/s/11554.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.