Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Üçlü Karanlık Kişilik (DTP) Bozukluğu: Psikopatlar ve Narsistler Kendi Çocuklarını Neden Sevemiyor?

Üçlü Karanlık Kişilik (DTP) Bozukluğu: Psikopatlar ve Narsistler Kendi Çocuklarını Neden Sevemiyor?
6 dakika
41,649
Tüm Reklamları Kapat

Üçlü karanlık kişilik (DTP) bozukluğunun ana özellikleri narsisizm (kendine hayranlık), Makyavelcilik ve psikopatidir. Bu özellikler insanlarda aşırı kendini beğenmişlik, çıkarcı bir tutum ve empati eksikliği olarak kendilerini gösterir. İnsan nüfusunun ne kadarının bu özellikleri barındırdığı belli değil; fakat yapılan çeşitli çalışmalar ve tahminler, oranın yüzde 1 ile yüzde 10 arasında bir yerde olduğunu gösteriyor. 

Akademik çalışmalar, DTP'lerin genellikle kendileriyle bir takıntıları olduğu ve diğer insanların duygularındaki anlamı görmekte zorlandıklarını gösteriyor. Bu yüzden, bu kişilerin ilişkileri genelde kötü davranış ve kontrol içerir. Romantik partnerler (eşler), bu kişilerin gözünde birdenbire değerlerini yitirirler ve nihayetinde terk edilirler; ancak öncesinde DTP'li kişiler bu partnerleri kötüye kullanır ve deli olduklarına inanmaları için manipüle edilirler. 

Tüm Reklamları Kapat

DTP'li birinin çocuklarına, romantik partnerlerinden farklı şekilde davranıp davranmayacağı yaygın şekilde tartışılan bir sorudur.

Narsistler "herhangi birini asla gerçekten sevemezler"!

DTP alanında uzman psikolog ve terapist Perpetua Neo'ya göre cevap, hayır. Kendisi Business Insider'a şöyle diyor:

Tüm Reklamları Kapat

Narsistler, psikopatlar ve sosyopatlar, empati duygusuna sahip değillerdir, empati duygusu geliştirmezler ve geliştirmeyeceklerdir. Bu yüzden herhangi birini asla gerçekten sevemezler.

Bu durum, çocuk sahibi olduklarında da değişmiyor. Çocuklarını korumak ve desteklemek konusunda diğer insanlarda olan temel içgüdülere sahip değiller; çünkü onları ayrı bir varlık olarak görmüyorlar. Onlara göre çocuklar, sadece kendi tasarrufunda olan bir araç niteliği taşıyor. Neo şöyle söylüyor:

DTP hastaları, çocukları kendilerinin bir uzantısı ve mülkü olarak görmeye eğilimlilerdir. Bu yüzden, "Sana bakacağım ve böylelikle büyüyüp muhteşem bir insan olabileceksin." demek yerine, "Büyümen gerekiyor ve bunu benim ganimetim olduğun için yapman gerekiyor." diyorlar.

Bu, sağlıklı bir çocuğun büyüyeceği sağlıklı bir aile ortamından çok farklı. Bir DTP'linin çocuğu, Dünya'nın nasıl çalıştığı konusunda yetiştirilmek ve eğitilmek yerine, kendi benlik algısını bilmeden yetişiyor. Neo şöyle diyor:

DTP'liler "Telefonunu kontrol edebilirim, istediğim her şeyi yapabilirim, aslında senin mülkiyet bilincine saygı göstermeyerek odana birdenbire dalabilirim." şeklinde inançlara sahipler. Duygusal sınırlar da yok. Bu yüzden çocuklar, sınırların ne olduğundan gerçekten emin olmadan büyüyorlar.

DTP'liler, bir çocuğun normalde zorunda olmaması gereken her türden sorumluluğa sahip olmasını bekliyorlar. Örneğin narsistler, düşük öz saygıya sahip, çok mutsuz insanlar olmaya yatkınlardır. Bu yüzden çocuklarına bol miktarda gereksiz duygusal yük yüklerler. Narsistler çocuklarını kendilerinin dertlerini dinlemek için var olan bir "kulak" gibi görüyorlar ve onları bir duygusal açıdan rahatlama kaynağı olarak kullanıyorlar. Bu, yıllar boyunca devam ediyor ve Neo, müşterilerinden bazılarının, ebeveynlerinin onlara söylediği şeyleri aktarıyor:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

"Seni yapmamın tek sebebi, hayatının geri kalanı boyunca bana bakabilecek olman. Çocuk yapmaya iznin yok ve evlenmeye iznin yok." Ebeveyn, çocuklarının romantik ilişkileri olmasın diye her türlü ilişkilerine durmaksızın karışır ve her türlü dalavereyi yapar.

Çocuğun Bir "Kum Torbası" Olması Bekleniyor!

Hayatları boyunca çocuğun da fiziksel veya duygusal olarak bir "kum torbası" olması beklenir. Çocuk büyüdükçe bu daha zor hale gelir; çünkü daha güçlü hale gelirler ve farkındalıkları artar. Bu yüzden DTP'li ebeveyn, onların özsaygısını kırarak buna karşı koyar. Neo şöyle diyor:

Ebeveynler yaşlandıkça ve sağlıkları bozuldukça, özsaygı bilinçleri ciddi anlamda sallanmaya başlar. Sonra çocuklar büyür, güçlü olur, dayanıklı olur, daha fazla özsaygı bilincine sahip olurlar ve ebeveyn için bunu izlemesi çok zor olur. Bu yüzden çocuğun eleştirildiği, çocuğun şişman, faydasız, çirkin olduğunun söylendiği bu sağlıksız yarış ortaya çıkar.

Aynı zamanda, çocuk ne zaman bir şey başarsa, ebeveynin de ondan pay alması lazımdır. Örneğin, çocuğun çok iyi trompet çaldığından bahsederler ama bunun tek sebebi, DTP'li ebeveynin çocukları ders alabilsin diye para harcamayıp tasarruf yapmasıdır. Halbuki bu doğru değildir! Neo şöyle diyor:

Ebeveynin katkı sağladığı her bir şey, durmaksızın çocuklara hatırlatılır. Bu yüzden, çocuk şöyle düşünerek büyür: "Benim benlik bilimcim yok, ben söz sahibi değilim ve önemim yok."

"Altın Çocuk" ve "Günah Keçisi"

Ebeveyn-çocuk dinamikleri, DTP'nin kaç çocuğu olduğuna göre değişiyor. 

Bazen DTP'lerin birden fazla çocuğu olur ve Neo, aynı güç dinamiklerinin bu ailelerde oldukça ilginç bir şekilde yaşandığını söylüyor. Çoğu durumda çocuklardan biri, hiç yanlış yapmayan "altın çocuk" haline geliyor. Neo şöyle izah ediyor:

Çocuk korku içinde yaşayabilir çünkü yapmak istediği tek şey, annecik ve babacığı memnun etmek ve bu sayede hiçbir sorun olmaması; o zaman sevileceklerdir, Bu yüzden bu ödülü alıyorlar. Bu, adeta bir ticaret gibi.

Ardından ikinci çocuk bir günah keçisi olarak kullanılır ve her suç ona atılır. Bu o kadar fazla olur ki, DTP'li ebeveyn çocukları birbirine düşürmekten zevk alır ve gereksiz bir rekabet oluşturur. Eğer üçüncü bir çocuk varsa, Neo bunların "kayıp çocuk" veya "kayıp erkek" haline geldiğini, ihmal edildiklerini veya neredeyse tamamen görmezden gelindiklerini söylüyor. Şöyle anlatıyor:

Tüm Reklamları Kapat

Eğer aileleri izlerseniz ve narsistik ebeveynlerin özelliklerini görürseniz, sık sık meydana gelen şey budur. Aslında amaç, çocuğun özsaygını düşürmektir ve bu sayede çocuk her zaman önemsiz kalacak ve bir mülk olacaktır. Ayrıca bir çocuğun neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda ciddi bir diktatörlük vardır; çünkü her şey ebeveynlerin özsaygı duyusu ile ilgilidir.

Canavarlar, Canavarları mı Doğuruyor?

DTP çocuklarının bir korkusu da, büyüyüp anne veya babalarına dönüşecek olmalarıdır. Ancak, psikoterapist Michelle Piper tarafından yazılan NarcissisticMother.com bloguna göre bu, sadece vakaların ufak bir miktarında geçerlidir. 

Piper, narsistik ebeveynlerin çocuklarının büyümesi fikrinden nefret ettiklerini ve susamış fakat kırılgın olan egolarının mümkün olduğunca uzun süre okşanması için onları büyümekten alıkoymak istediklerini yazıyor. Şöyle diyor:

Narsistik ebeveynlerin yetişkin bir çocuğu olarak siz, büyüdüğünüz zaman bir şeylerin yanlış olduğunu hissedebilirsiniz; fakat onun ne olduğunu belirleyemeyebilirsiniz. Sevgi ve takdiri her zaman ebeveynlerinizin taleplerine uymakla ilişkilendirmiş olabilirsiniz ve bu yüzden her şeyin böyle işlediğini varsayabilirsiniz.

DTP'lerin çocuklarının daha az yaygın olan tepki gösterme şekillerinden birisi de, bir "kuşatma tepkisiyle" birlikte büyümeleridir. Bu; daha az hassas hale gelmek, duvarlar örmek ve son derece özgür davranarak kendinizi koruma çabasıdır. Piper şöyle yazıyor:

Diğerlerini yönlendirmek için ne yapmanız gerekiyorsa yaparsınız ve onlara, sanki her beklentisini karşılamanızı isteyen ebeveynlermiş gibi davranırsınız. Bu üç aşağı beş yukarı, narsistik ebeveyninize yapmış olmayı dilediğiniz şeyi diğer insanlara yaparak, diğer insanlar üzerinden ebeveynlerinize gerçekleştirdiğiniz pasif-agresif bir saldırıdır.

Ancak, "itaat tepkisi" daha da yaygın bir tepkidir. Burada kendi ihtiyaçlarınızı bir tarafa koymaya alışırsınız ve tanıştığınız herkesi memnun etmek için her yolu denemek istersiniz. Neo şöyle diyor:

Tüm Reklamları Kapat

Narsistlerin çocukları, bu diğerlerine hizmet etme dürtüsünü üstlenmeye yatkındır. Tamamen empatik, aşırı verici hale gelirler ve hayatlarındaki daha narsistik ve daha karanlık üçlü insanlar tarafından kullanılırlar.

Bunlardan hangisi olduğunuz, bazen aile düzeninde hangi çocuk olduğunuza bağlıdır. Altın çocuklar kötü davranışların büyük çoğunluğundan korunmuş olabilir, fakat sonunda gerçekten günah keçisinden daha kötü durumda olabilirler. Neo şöyle diyor:

Çocuk, anneciği ve babacığının istediklerini yaparsa, 'her şeyin yoluna gireceğine, sevileceğine' inanır. Ve bir şeyi yapmadığınız anda, değerinizin tamamen düşeceğini, aşağılanacağınızı ve azarlanacağınızı düşünürsünüz. Bu yüzden görüşlerinizin ve ideallerinizin önemsiz olduğunu öğrenirsiniz.

"Günah keçisi", büyürken asla "altın çocuğun" düzeyine ulaşamaz, fakat genellikle hayatlarında, aslen "ebeveynin kuklası" olan kişiden daha iyi şeyler yaparlar. Büyürler ve dünyaya atılırlar ve özgürlüğü keşfederler. Bu kişiler, DTP'li ebeveynleriyle ilişkili olan daha belirgin olumsuz hislere sahip oldukları için, serbest kalmak ve bütünüyle yeni, sağlıklı bir yaşam kurmak konusunda daha beceriklidirler. 

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
26
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 17
 • Korkutucu! 8
 • Muhteşem! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • İnanılmaz 3
 • Umut Verici! 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Üzücü! 2
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Business Insider | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 08/12/2023 03:07:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/5168

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Antik
Spor
Meyve
Görüş
Gen İfadesi
Parçacık
Travma
Köpek
Nüfus
Mitler
Koronavirüs
Hastalık Kataloğu
Doku
Bilgi
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Şiddet
Neandertal
Diş
Devir
Hamile
Uluslararası Uzay İstasyonu
Genler
Teknoloji
Çocuklar İçin Bilim
Doğa Yasaları
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Yere Düşen Yemeğe Mikroplar Kaç Saniyede Bulaşır?
Yere Düşen Yemeğe Mikroplar Kaç Saniyede Bulaşır?
Yaşamı Başlatan Manyetizma mı? | Furkan Öztürk (Harvard Üniversitesi)
Yaşamı Başlatan Manyetizma mı? | Furkan Öztürk (Harvard Üniversitesi)
Lisede Öğretilen
Lisede Öğretilen "Mendel Genetiği" TAMAMEN Hatalı mı?
Bir Canlı ÖLÜMSÜZ Olabilir mi?
Bir Canlı ÖLÜMSÜZ Olabilir mi?
Alerji: Neden Hâlâ Alerjiler Var ve Neden Giderek Kötüleşiyorlar?
Alerji: Neden Hâlâ Alerjiler Var ve Neden Giderek Kötüleşiyorlar?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Dodgson, et al. Üçlü Karanlık Kişilik (DTP) Bozukluğu: Psikopatlar ve Narsistler Kendi Çocuklarını Neden Sevemiyor?. (7 Temmuz 2017). Alındığı Tarih: 8 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/5168
Dodgson, L., Zaloğlu, O., Bakırcı, Ç. M. (2017, July 07). Üçlü Karanlık Kişilik (DTP) Bozukluğu: Psikopatlar ve Narsistler Kendi Çocuklarını Neden Sevemiyor?. Evrim Ağacı. Retrieved December 08, 2023. from https://evrimagaci.org/s/5168
L. Dodgson, et al. “Üçlü Karanlık Kişilik (DTP) Bozukluğu: Psikopatlar ve Narsistler Kendi Çocuklarını Neden Sevemiyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Ozan Zaloğlu, Evrim Ağacı, 07 Jul. 2017, https://evrimagaci.org/s/5168.
Dodgson, Lindsay. Zaloğlu, Ozan. Bakırcı, Çağrı Mert. “Üçlü Karanlık Kişilik (DTP) Bozukluğu: Psikopatlar ve Narsistler Kendi Çocuklarını Neden Sevemiyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Ozan Zaloğlu. Evrim Ağacı, July 07, 2017. https://evrimagaci.org/s/5168.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close