Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Trilobitler, Gözleri ve Evrim: Trilobitler ve Karmaşık Gözleri Nasıl Evrimleşti?

Trilobitler, Gözleri ve Evrim: Trilobitler ve Karmaşık Gözleri Nasıl Evrimleşti? Coin Shoppe
23 dakika
28,618
 • Sistem Biyolojisi
 • Makroevrim
Evrim Ağacı Akademi: Bilim Dışı İddialara Bilimsel Cevaplar Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilim Dışı İddialara Bilimsel Cevaplar yazı dizisinin 14. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Kızım Sana Söylüyorum Gelinim Sen Anla: Alabama Eyaleti Eğitim Müdürlüğü'ne..." başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Trilobitler, evrimin en nadide ve ilgi çekici örneklerinden birçoğunu bünyelerinde taşıyor olmalarına rağmen, birçok sefer bilim düşmanları tarafından evrime karşı birer araç haline getirilmeye zorlanıyorlar. Tabii ki neredeyse her zaman tutarsızlık abidesi olan bu girişimler, trilobitlerle ilgili gerçekleri değiştirmeye asla yeterli olmayacak. Ancak özellikle trilobitlerin gözleriyle ilgili birçok hatalı bilgiyi bu makalemizde düzeltmek ve sizlere bu hoş canlıları tanıtmak için bazı önemli bilgiler vermek istiyoruz.

Trilobit Nedir ve Neden Bu Kadar Çeşitlidir?

Trilobitler, Dünya'mızın antik sularında 520 milyon yıl kadar önce yaşamış olan sert kabuklu, segmanlı vücutlara sahip baş döndürücü hayvanlardır. Dinozorların evrimleşmesinden çok önce soyları tükenmiştir ve Paleozoik Çağ'ın anahtar öneme sahip hayvanlarından birisidirler. Bu çağ, basit vücut planlarına sahip canlılardan karmaşık canlıların evriminin yaşandığı ve dolayısıyla günümüz yaşantısının ortaya çıkması konusunda belkemiği olan sayısız canlının evrimleştiği dönemdir. Bu açıdan, trilobitlerin evrimlerinin incelenmesi, basitten karmaşığa giden evrimsel sürecin önemli bir basamağını aydınlatmamızı sağlamaktadır. Gerçekten de, bugüne kadar trilobit evrimi üzerine yapılan tüm araştırmalar, evrimsel biyolojinin temellerinin oluşturulmasında önemli roller oynamıştır ve bu açıdan her biri çok önemlidir.

Tüm Reklamları Kapat

Her ne kadar dinozorlar fosiller arasında popüler kültürün en sevdikleri olsa da, bilim insanları ve özellikle paleontologlar için trilobitlerin yeri bambaşkadır. Çünkü bu canlıları tespit ve analiz etmek çok daha kolaydır ve Dünya'daki hemen hemen bütün fosil kaynaklarında bulunabilirler. Bu açıdan, gezegenimizin tarihine yönelik de önemli bilgiler sunan bir canlı grubudur. Eklembacaklı hayvanların en erken canlı gruplarından olan trilobitler, 10 takım, 150 aile, 5000 cins ve 20.000'den fazla tanımlanmış türe sahip devasa bir sınıftır ve Trilobita olarak bilinirler.

Çeşitli trilobit fosilleri...
Çeşitli trilobit fosilleri...
Arizona Üniversitesi

Bu sayılardan ve fosillerden de anlayabileceğiniz üzere trilobitler soyu tükenmiş canlılar arasında bildiğimiz en fazla çeşitlenmiş canlı grubudur. Kıyaslama yapabilmeniz açısından, Amerikan Jeolojik Araştırmalar'ın (USGS) belirttiğine göre dinozorlar içerisinde 2 takım, 300-540 civarında cins (bazı diğer kaynaklara göre 1450 civarında cins) bulunmaktadır. Tür sayısı tam olarak bilinmemektedir. Peki trilobitleri bu kadar çeşitlendiren sebep nedir? 

Tüm Reklamları Kapat

Bunun en temel sebebi, evrimleştikleri dönemdir. Kambriyen Öncesi Dönem'in yumuşak ve çok daha basit yapılı canlılarından evrimleşen trilobitler, muhtemelen sert kabuklara ve daha güçlü bir vücut planına sahip olan ilk canlılardandı. Bu sebeple, evrimleşmeleri sırasında ve sonrasında neredeyse rakipsiz bir alanda, devasa okyanuslarda çeşitlenmeye başladılar. Rakipsizlerdi, çünkü sert kabuklara ve daha aktif hareket yeteneklerine sahip olan ilk canlılardan biri trilobitlerdi ve bu, yumuşak dokulu canlıların av-avcı ilişkisinde neredeyse her zaman "av" konumunda ya da "etkisiz" konumda kalmalarına neden oluyordu. Trilobitlerle mücadele edebilecek hayvanlar evrimleşene kadar, trilobitler tam tabiriyle "meydanı boş buldular" ve çeşitlendiler. Onları yeni alanlar işgal etmekten alıkoyabilecek hiçbir güçlü rakipleri yoktu ve yeni ekolojik nişlere ayrılmaya başlamalarıyla birlikte çok hızlı bir çeşitlenme sürecinden geçtiler. Zaten Kambriyen Dönem'e geçişle ilgili bilim düşmanları ile birlikte, evrimi anlamayan birçok insanın kafasını karıştıran nokta da budur: bu ani çeşitlenmenin "özel" bir anlamı olduğuna inanmaya meyillidirler. Halbuki bu çeşitlenme dönemi ("Kambriyen Patlaması" olarak bilinen) ne anidir, ne de özeldir. Elbette ilginç bir evrimsel biyoloji çalışma sahasını oluşturmaktadır; ancak özel anlamlar yüklememizi gerektiren hiçbir yanı yoktur. Yazımızın uzunluğunu gözeterek burada detaylarına girmeyeceğiz; ancak merak eden okurlarımız buradaki ve buradaki makalelerimizi okuyabilir.

İşte trilobitler bu özgür ve uçsuz bucaksız ekolojik koşullar altında çok ciddi anlamda çeşitlendiler ve bu çeşitlenme sırasında edindikleri sert kabuklar, bizlere kadar ulaşabilecek fosil oluşumu için daha önce bulunamayan bir fırsat yarattı. Sert kabukları çok daha kolay korunmaya başladı ve Kambriyen Öncesi Dönem'e ait çok daha nadiren fosiller bulabiliyor olsak da, Kambriyen Dönem sırasında ve sonrasında sayısız fosil bulabilmeye başlamamızı sağladı. Zaten fosil kayıtlarının bir anda çeşitlenip renklenmesi de bu sert kabukların evrimi nedeniyle olmuştur. Yoksa buraya tıklayarak bir örneğini okuyabileceğiniz gibi, yapılan güncel araştırmalar, Kambriyen Öncesi Dönem'de de çok yoğun bir çeşitlilik olduğunu göstermektedir. Tek sorun, bunların yumuşak dokulu olmasından ötürü günümüze kadar ulaşabilen çok az sayıda fosili ardında bırakmış olmasıdır. Bu konudaki bir diğer yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Trilobitlerin Evrimi

Trilobitlerin evrimsel geçmişi, türlerin birbirleriyle olan akrabalıkları, evrimleri sırasında geçtikleri ara basamaklar, günümüzde en net bildiğimiz evrimsel süreçlerden sadece bir diğeridir. Hatta trilobitlerin vücut segmanlarının evrimi üzerine çalışmalar, modern evrimsel biyolojiye çok değerli bilgiler katmış ve seçilim modellerine yönelik yeni teoriler geliştirilmesine ön ayak olmuştur. Şimdi bu ilginç canlıların evrimine bir göz atalım:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

En erken trilobitlere Erken Kambriyen Dönem'de rastlıyoruz. Redlichiida ve Ptychopariida adı verilen iki ayrı takıma ait olan bu erken trilobitler, onları net bir şekilde "trilobit" olarak sınıflandırabileceğimiz temel özellikleri taşımaktadırlar. Ancak tabii ki, sonradan gelen torunlarına kıyasla bazı özelliklerden yoksundurlar. Örneğin erken trilobitlerin yüz yapısında kalsifikasyon görülmemektedir; yani sert doku henüz evrimleşmemiştir.

Trilobitlerin ataları da, tıpkı eklembacaklıların atalarında olduğu gibi, yumuşak dokulu canlılardı ve bu sebeple varlıklarına dair tüm delilleri iknofosil olarak da bilinen iz fosillerinden görebiliyoruz.

Bu iz fosilinde bir trilobit fotoğrafın sağ tarafından yürümeye başlamış ve en sol tarafında durarak orada oturmuştur. Bu hareketinin tüm basamakları fosil kaydına işlenmiştir.
Bu iz fosilinde bir trilobit fotoğrafın sağ tarafından yürümeye başlamış ve en sol tarafında durarak orada oturmuştur. Bu hareketinin tüm basamakları fosil kaydına işlenmiştir.
NASA Astrobiology

Kambriyen Öncesi Dönem'den kalan ve eklembacaklıların ataları olan türlere ait fosillerin birçoğu günümüzdeki torunlarından son derece farklıdır; ancak bu fosillerden birçoğunda metamerik bilaterianizm; yani kafa ve kuyruk oluşumu ile çift yanlı simetri tespit edilebilmiştir. Erken eklembacaklı ataları arasında Avusturalya'dan çıkarılan Spriggina floundersi türü ile Bomakellia kelleri türüdür. Bu canlılar o kadar yumuşak ve net geçiş örnekleri göstermektediler ki; araştırmacılar bu canlıların eklembacaklılara mı, yoksa Archaeaspinus, Dickinsonia veya Vendia gibi yumuşak yapılı canlılara mı daha yakın olduğuna halen karar verememektedirler.

Trilobitlerin ortak atasına yönelik en güçlü aday ise, Parvancorina cinsine ait türlerdir. Bu canlılar yumurtamsı bir şekle sahiptirler ve vücut planları çok ilkel bir trilobit şeklindedir. Bir diğer aday da Primicaris larvaformis isimli bir türdür. Bu türe ait fosiller o kadar ilkel yapılıdır ki, ilk keşfedildiklerinde fosilin bir trilobitin larva döneminden kaldığını düşünülmüştür. Ancak sonradan bunun tamamen kendine has, ayrı bir tür olduğu keşfedilmiştir. Parvancorina ve Primicaris larvaformis birbirlerine çok yakın olan canlılardır ve her ikisi de trilobitlerin atası olmaya çok iyi adaylardır.

Parvancorina
Parvancorina
Kantablue
Primicaris larvaformis
Primicaris larvaformis
Fossil Mall

Trilobitlerin atalarına yönelik arayışlar ile eklembacaklıların atalarına yönelik arayışlar büyük oranda örtüşmektedir. Tüm eklembacaklılar gibi, trilobitlerin de Kambriyen Dönem'de evrimleşmiş bir araknomorftan evrimleştiği düşünülmektedir. En eski ortak ataya arayışlar tüm hızıyla devam edilmekle birlikte, bu arayış sırasında keşfedilen fosillerin ve türlerin birbirleriyle akrabalığı da çok iyi bir şekilde anlaşılabilmiştir. Örneğin trilobit uzmanları, Parvancorina gibi atasal bir trilobit türünden çok basit 4 evrim basamağıyla bildiğimiz tüm trilobit gruplarına evrimin mümkün olduğunu şematik olarak göstermektedirler:

Tüm Reklamları Kapat

4 basit basamakta atasal trilobitten yaygın trilobitlere evrim...
4 basit basamakta atasal trilobitten yaygın trilobitlere evrim...
Opleid

Bu açıdan bakıldığında, trilobitlerin evrimine dair ne kadar çok bilgiye sahip olunduğu kolaylıkla görülebilir. Yine trilobitler üzerine uzmanlaşan evrimsel biyologlar, trilobitlerin evriminde belli başlı evrimsel değişim şablonları da keşfetmeyi başarmışlardır. Örneğin bazı trilobitler atalarından çok ciddi anlamda farklılaşarak çok segmanlı ve yeni uzuvlara sahip yapılara evrimleşmişken, bazı diğerleri kısmen daha az farklılaşarak atalarının özelliklerini korumuşlardır. Bu nedenle trilobitler, evrim sürecini izah etmek ve öğrenmek açısından da çok kıymetli bir canlı grubu olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bazı trilobitlerde vücut ata türlere göre çok daha fazla uzayarak 100'den fazla segmana ulaşmıştır; bazılarında ise sadece birkaç segman bulunur. Bazıları enine genişlemişlerdir, bazılarında segmanlarda körelme görülmektedir, bazılarında ise yepyeni ek segmanlar oluşmuştur. Dolayısıyla trilobitlerdeki çeşitlilik ve bu çeşitliliğin evrimsel analiz üzerinden birbiriyle bağlantısı, evrim sürecine çok net örnekler teşkil etmektedir.

Birbirinden farklı trilobit vücut planlarına örnekler...
Birbirinden farklı trilobit vücut planlarına örnekler...
Trilobites

Tüm bu farklı trilobit türlerinin birbirleriyle olan akrabalık ilişkilerine yönelik çok kapsamlı analizler yapılmaktadır. Kanada'da bulunan Burgess Şisti, Çin'de bulunan Chengjiang, Grönland'da bulunan Sirius Paseti gibi fosil yataklarından çıkarılan fosillerin analizi, ortak atanın Kambriyen Öncesi Dönem'de evrimleştiğini doğrulamaktadır. Hatta yapılan analizler, trilobitlerin en yakın akrabaları arasında deniz kabukluları ile böcekler olduğunu göstermektedir; bu da, eklembacaklıların evrimsel tarihine önemli bir ışık tutmaktadır. Bu evrime yönelik bazı temel bilgileri filogeni görselleri çerçevesinde inceleyebiliriz:

Trilobitlerin evrimini analiz ederken bakılması gereken ilk canlı grubu, Arachnamorpha olarak bilinen süpersınıftır. Tüm eklembacaklıların ataları, muhtemelen lop bacaklılar olarak bilinen Lobopoda'ya oldukça yakın canlılardı. Bu canlıların evrimi sırasında öncelikle Uniramia adı verilen ve günümüzdeki solucanları andıran, uzunlamasına segmanlı grup ayrıldı; sonrasında bugünkü deniz kabuklularını oluşturacak olan ilk atasal türler olan Crustaceomorpha... En nihayetinde ise bildiğimiz trilobitlerin evrimindeki ilk canlıları barındıran Arachnamorpha... Bu süper sınıf içerisinde Trilobita sınıfı bulunmaktadır.
Trilobitlerin evrimini analiz ederken bakılması gereken ilk canlı grubu, Arachnamorpha olarak bilinen süpersınıftır. Tüm eklembacaklıların ataları, muhtemelen lop bacaklılar olarak bilinen Lobopoda'ya oldukça yakın canlılardı. Bu canlıların evrimi sırasında öncelikle Uniramia adı verilen ve günümüzdeki solucanları andıran, uzunlamasına segmanlı grup ayrıldı; sonrasında bugünkü deniz kabuklularını oluşturacak olan ilk atasal türler olan Crustaceomorpha... En nihayetinde ise bildiğimiz trilobitlerin evrimindeki ilk canlıları barındıran Arachnamorpha... Bu süper sınıf içerisinde Trilobita sınıfı bulunmaktadır.
Trilobites
Arachnomorpha'nın evrimine ayrıca bakacak olursak, en yakın akrabalarının deniz kabukluları ve ataları olduğu görülmektedir. Onlardan ayrıldıktan kısa süre sonra çok daha ilkin yapılı olan ve tam olarak sınıflandırılmasında anlaşmazlıklar olan
Arachnomorpha'nın evrimine ayrıca bakacak olursak, en yakın akrabalarının deniz kabukluları ve ataları olduğu görülmektedir. Onlardan ayrıldıktan kısa süre sonra çok daha ilkin yapılı olan ve tam olarak sınıflandırılmasında anlaşmazlıklar olan "belirsiz araknomorflar" bulunur. Bunlardan biri olan Burgessia cinsi, Burgess Şisti'ndeki Büyük Filopod Yatağı'nın tüm fosillerinin %2.63'ünü oluşturmaktadır. Bazı uzmanlar, bu "belirsiz" olan grubun aslında hiç de belirsiz olmadığı, doğru isimlendirmenin "bazal (temel) araknomorfa" olması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bu belirsiz araknomorflardan sonra ise iki büyük klad (taksonomik grup) gelir. Bunlardan biri bizlerin ilgi konusu olan trilobitlerken, diğeri keliserliler olarak bilinen Chelicerata'dır. Bu ikinci grup, günümüzdeki tüm araknidlerin (örümcekler, akrepler, vb.) ve Meristomata olarak bilinen at nalı yengeçleri ile deniz akreplerinin atalarıdır (ve tabii bugünkü üyeleri olarak onları da içerir). Keliserlileri ayırt eden özellik, kıç bölgesi sonrası çıkan kuyruk ve her bir segmanda bir çift uzvun bulunmasıdır. Tabii ki evrimsel süreçte başka sinapomorfiler bulmak da mümkündür. Trilobitleri ayırt eden özellik ise, keliserlilerdeki "telson" adı verilen kıç sonrası kuyruklarının bulunmaması ve segmanlarında bir çiftten fazla uzvun bulunabiliyor olmasıdır.
Trilobites
Evrim Ağacı'nın trilobit koluna daha da fazla odaklandığımızda, tam da beklediğimiz gibi, daha da fazla dallanma görürüz. Araknomorfların geniş çeşitliliği ve bu çeşitliliğe ait fosillerin günümüze kadar güzelce korunarak ulaşması, trilobitler ile diğer Paleozoik araknomorflar arasındaki evrimsel ilişkileri aydınlatmamızı kat kat kolaylaştırmaktadır. Trilobitlerin en belirgin özellikleri, bir önceki görselin açıklamasında izah ettiklerimizin haricinde, ağız civarında bulunan hipostom adı verilen organın evrimleşmiş olması, sefalon denen kafa ana segmanı altında 3-4 çift antensi ayağın bulunması, tüm trilobitler arasında ortak olarak paylaşılan bazı uzuv yapıları gibi özelliklerdir.
Evrim Ağacı'nın trilobit koluna daha da fazla odaklandığımızda, tam da beklediğimiz gibi, daha da fazla dallanma görürüz. Araknomorfların geniş çeşitliliği ve bu çeşitliliğe ait fosillerin günümüze kadar güzelce korunarak ulaşması, trilobitler ile diğer Paleozoik araknomorflar arasındaki evrimsel ilişkileri aydınlatmamızı kat kat kolaylaştırmaktadır. Trilobitlerin en belirgin özellikleri, bir önceki görselin açıklamasında izah ettiklerimizin haricinde, ağız civarında bulunan hipostom adı verilen organın evrimleşmiş olması, sefalon denen kafa ana segmanı altında 3-4 çift antensi ayağın bulunması, tüm trilobitler arasında ortak olarak paylaşılan bazı uzuv yapıları gibi özelliklerdir.
Trilobites
Trilobitler içerisinde her bir soy ayrımının detaylarına girildiğinde, daha da fazla varyasyon ve kendi içerisinde son derece tutarlı evrimsel bir süreç görürüz. Dolayısıyla trilobitlerin evrim ağacı, kademeli ve yumuşak geçişin en net örneklerini barındırır. Bunların her birinin detaylarına değinmek yazıyı koca bir kitap haline getireceği için, gerçekten de bu alanda yazılmış en müthiş kitaplardan biri olan, Dr. Riccardo Levi-Setti tarafından kaleme alınan
Trilobitler içerisinde her bir soy ayrımının detaylarına girildiğinde, daha da fazla varyasyon ve kendi içerisinde son derece tutarlı evrimsel bir süreç görürüz. Dolayısıyla trilobitlerin evrim ağacı, kademeli ve yumuşak geçişin en net örneklerini barındırır. Bunların her birinin detaylarına değinmek yazıyı koca bir kitap haline getireceği için, gerçekten de bu alanda yazılmış en müthiş kitaplardan biri olan, Dr. Riccardo Levi-Setti tarafından kaleme alınan "Trilobites" isimli kitabı tavsiye ederek geçiyoruz.
Trilobites

Trilobitlerin Gözleri Evrimi Çürütüyor mu?

Elbette hayır. Tam tersine, trilobit gözleri evrimin en yalın ve sade örneklerinden birisi. Çünkü en kısa ve net bakış açısıyla, çok basit yapılı gözlerin kendini tekrar etmesinden ibaretler. Dolayısıyla karmaşık bir yapıda değiller. Dışarıdan bakıldığında, çok gözlü (bileşik) bir yapıda olduğu için aşırı karmaşıkmış gibi gözüküyor; ancak bu yapılar evrimsel süreçte en kolay üretilebilecek yapılardan biri ve dolayısıyla bu kadar aktif hareket edebilen ve sert kabuklu bir canlıda en önce oluşması beklenen göz tipi zaten bu! Buna az sonra değineceğiz; öncelikle bu gözleri birazcık tanıyalım.

Trilobitlerin gözleri bileşik göz yapısı denen bir yapıdadır; yani tıpkı günümüz sineklerinde olduğu gibi çok sayıda ışık algılayıcı göz bir araya gelerek gözü oluşturur. Bu bileşik gözler, fiksijen adı verilen sabit yanakların dış kenarlarında konumlanmıştır ve glabella denen kafa segmanının iki yanında bulunurlar; yüz sütürünün hemen bitişiğindedirler. Trilobitlerin hepsi gözlere sahip değildir; bu da, evrimsel sürecin en net göstergelerinden birisidir! Tam da evrimsel sürecin öngördüğü gibi, gözlerin bu canlılarda evrimi bir anda olmamıştır ve yumuşak bir geçiş yaşamıştır. Yine, tam da evrimsel biyolojinin öngördüğü gibi, en temel trilobit gruplarından biri olan Agnostina alt takımında gözler bulunmaz. Dolayısıyla muhtemelen gözleri olmayan veya en azından daha gelişmiş trilobitlerdeki gibi olmayan atalardan bu karmaşık göz yapıları evrimleşmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Gözlerin kademeli evrimiyle ilgili bir diğer konu, var olan gözlerin trilobitlerde sonradan körelmiş olabileceğidir. Bu, normalde omurgalılarda aralıklarla gördüğümüz bir körelmedir; trilobitlerde de çok derin deniz diplerinde yaşayan ateloptik morfolojiye sahip trilobitlerde görülmektedir. Bu canlılarda gözlere pek ihtiyaç olmadığı için, evrimsel süreçte atalarından ayrıldıkça gözler yitirilmiştir. Bunların bazılarında gözlere dair izler bulunmaktadır; ancak bunların oldukça köreldiği ve işlevsizleştiği görülmektedir. Bu durum, trilobit evriminin birçok farklı evrimsel değişime de örnekler barındırdığını göstermektedir.

Bileşik gözlerin evrimsel süreçte basit ama oldukça avantajlı olmasının çok basit bir sebebi vardır: bu gözler, çok ilkel bir göz yapısının kendini tekrar etmesiyle oluşurlar. Yani bu binlerce gözcükten oluşan bileşik gözün ışığa duyarlı ilk gözcükleri oluştuktan sonra yaşanması gereken tek değişim, en yaygın rastlanan mutasyon türü olan "çoklanma tipi mutasyon"dur. Bu mutasyon, bu ufak gözlerin sayısını çok kısa sürede katlayarak arttıracaktır. Her seferinde 2 (ve hatta daha fazla) katına çıkan gözler, seçilimin olumsuz kombinasyonları eleyip, daha organize olanları koruması sayesinde, nihayetinde bileşik yapıya ulaşabilecektir. Dolayısıyla sanılanın ve iddia edilenin aksine bileşik gözler, biz insanlardaki ve diğer pek çok omurgalı hayvandaki bildiğimiz gözlere göre çok daha basit yapılıdır ve evrimsel süreçte oluşması için çok daha az sayıda basamak gerekir. Üstelik trilobit gözlerinin evriminde, bu basit basamaklara dair tüm izleri de görebilmekteyiz. Ancak buna da geçmeden önce, gözleri tanımaya devam edelim:

Günümüzde bileşik gözlere sahip olan canlı gruplarından en meşhuru kuşkusuz böcekler, yani Insecta sınıfıdır. Çünkü bizlerdeki gözlerin aksine, bileşik gözler özellikle hareketi algılamakta ustadırlar ve bu sayede neredeyse her zaman av konumunda olan böceklerin avcılarını tespit edebilmesini sağlarlar. Üstelik bileşik göz yapısı, vücut büyüklüğüne göre daha hızlı hareket eden canlılarda etraftaki cisimlerin göreceli hızlarını algılamayı da kolaylaştırmaktadır. Örneğin bir kara sineğin, o ufacık boyutlarına rağmen sahip olduğu büyük uçuş hızıyla sabit bir masaya konması, bileşik bir gözün yardımıyla çok daha kolay ayarlanabilir. Dolayısıyla evrimsel süreçte "karmaşık her zaman daha iyidir" diye bir yasa bulunmamaktadır. Her canlıda, kendisine yetecek ve popülasyonunda çeşitliliğin izin verdiği kadar özellik evrimleşebilmiştir. 

Tabii ki bileşik gözleri bu kadar övmemiz, omurgalı lenslerinin (bizlerdeki gibi gözlerin) zayıf olduğu anlamına gelmez. Daha karmaşık yapılı olan bu gözler de, bileşik gözlerin aksine farklı uzaklıklara odaklanmakta çok daha başarılıdır. Örneğin trilobit gözleri son derece katı ve kristal yapılı lenslere sahiptir ve bu sebeple farklı uzaklıktaki cisimlere göre gözün netliği ayarlanamaz. Bileşik gözlerde bu sorun evrimsel süreçte ikinci bir lens katmanının evrimleşmesiyle kısmen çözülmüştür; ancak evrimsel süreçte sıklıkla gördüğümüz bu "durumu idare etmek için" evrimleşen özellikler, asla daha karmaşık yapılı ve belli bir iş için özelleşmiş yapıların isabetliliğine yaklaşamamaktadır. Trilobitlerin gözlerindeki bu basit ama etkili yöntem, 17. yüzyıl fizikçilerinden Descartes ve Huygens tarafından da kullanılmıştır. Bu sayede, oldukça işlevsel bir şekilde odak derinliğine erişilmiş ve küresel bozulma en aza indirgenebilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Resimli Başyapıtlar Seti (8 Kitap)

Resimli Başyapıtlar Dizisi – 8 Kitaplık Set

1. Resimli Başyapıtlar: Satranç

Stefan Zweig

Stefan Zweig’ın intihar etmeden kısa süre önce kaleme aldığı Satranç zulüm, saplantı, aklın gücü ve bu gücün yaratacağı kötülükleri ele alan ve yayımlandığından beri bütün dünyada büyük yankı uyandırmış bir klasik. Satranç tahtasının siyahı ve beyazı gibi iki kutbun –iyiyle kötünün, kibarla kabanın, insanla makinenin, akılla deliliğin, cehaletle bilginin, açgözlülükle tamahkarlığın– arasında, kendi içimizde bitmeyen bir satranç maçına devam eden bizim hikâyemiz…

New York’tan Buenos Aires’e giden bir gemide yolcular arasında Dünya Satranç Şampiyonu Mirko Czentovic de bulunmaktadır. Kaba, vurdumduymaz, cahil, açgözlü bir insan olsa da Czentovic tam bir satranç dehasıdır. Gemidekiler kendisiyle maç yapmak isterler. Genç satranç oyuncusu bu isteklerini geri çevirmez ve üst üste galip gelir, ta ki bir maç sırasında ağırbaşlı, çekingen bir yabancı ortaya çıkıp oyuna müdahale edinceye kadar. Bu yabancı uzun zamandır satranç tahtasına elini sürmediğini söylese de verdiği taktikler sayesinde maç berabere biter.

Akif Kaynar’ın karakterlerin iç dünyasını yansıtan, öykünün önemli noktalarını canlandıran resimleri de Zweig’ın bu ölümsüz klasiğini bambaşka bir boyuta taşıyor.

2. Resimli Başyapıtlar: Körler Ülkesi

H.G. Wells

And Dağları’nın vahşi çorak topraklarında insanların dünyasından elini eteğini çekmiş bir vadi uzanır. Ancak korkunç boğazlar ve buz kaplı bir geçit aşıldıktan sonra ulaşılabilen Körler Ülkesi’dir burası. Vadiyi on yedi gün boyunca karanlığa gömecek bir yanardağ patlamasının ardından, vakti zamanında İspanyol zulmünden kaçarak vadiye sığınmış ve körlük belasıyla cebelleşen insanların dünyayla bağlantısı kopmuştur. Körlüğe derman bulmak için köyden ayrılmış ve koca dünyada mahsur kalmış bir adamın anlattıklarıyla bir efsane olarak varlığını sürdürür Körler Ülkesi. Ta ki Nunez adında genç bir dağcı elim bir kazayla vadide hapsoluncaya kadar…

H. G. Wells’in bu meşhur öyküsüne İspanyol çizer Elena Ferrándiz’in muhteşem resimleri eşlik ediyor.

“… ‘AnnVeronica’, ‘Zaman Makinesi’, ‘Körler Ülkesi’… bunlar Wells’in çağdaşlarının üretebileceğinden çok daha iyi hikâyeler.” Vladimir Nabokov

“Wells’i yüzyılın başında keşfettiğime çok üzgünüm. Keşke o baş döndüren, kimi zaman da dehşetli mutluluğu hissetmek için onu bugün keşfedebilseydim.” Jorge Luis Borges

3. Resimli Başyapıtlar: Faust 

Johann Wolfgang Goethe

Mantığı elden bırakmadan tanrısal bilginin ve deneyimin peşindeki bir adamın çok, çok eski hikayesini anlatır Faust. Bu arayış sırasında ortaya çıkan trajik sonuçların tasvirleri hem Goethe’nin büyük dehasının kanıtı, hem de edebiyattaki en önemli başarılardan biridir.

Johann Wolfgang Goethe’nin, dünya edebiyatının en büyük başyapıtlarından biri kabul edilen ve otuz yılda kaleme aldığı muazzam eseri Faust’a şimdi Harry Clarke’ın 1925 yılında yaptığı muhteşem resimler eşlik ediyor.

Goethe hayatının sonlarına doğru Faust’un, fikirleri ve bu fikirleri temsil eden karakterlerle olayları konu eden ikinci bölümünü yazsa da, insanların ruhunu ve aklını asıl ele geçiren şiirsel yoğunluğuyla ilk bölümdür. Romantik bir hayal gücünün eseri  bu bölüm yaşayan karakterlerin duyguları, düşünceleri ve arzularıyla dopdoluydu ve pek çok başka sanat eserine de öncülük etti.

“Ruhun içine sarıldığı,

Kendini beğenmişliği kahrolsun.

Duyularımızı bırakmayan görünüşün,

Körleştiriciliği kahrolsun!

Kahrolsun düşlerin ikiyüzlülüğü,

Ünümüz ve adımızın sözde kalıcılığı!

Kahrolsun yaltaklanan mal ve mülk,

Kadın, çocuk, hizmetçi ve kul!

Kahrolsun, hazineler vaat ederek,

Akıl almaz şeyler yaptıran,

Ya da tembel bir zevk için,

Yastığımızı hazırlayan Para Tanrısı!

Üzümlerin uyuşturan sıvısı kahrolsun!

En yüksek aşk, umut, inanç,

Her şeyden önce sabır kahrolsun!”

4. Palto 

Nikolay Gogol

Önüne ne pahasına olursa olsun ulaşacağı bir hedef koyan insanlar gibi kendini şimdiden daha hayat dolu hissediyor, karakteri güçleniyordu. Yürüyüşünde ve hareketlerinde kararsız ve ikircikli ne varsa gitmiş, gözlerinde yeni bir ateş parlamaya başlamıştı. Hatta en cüretkâr hayallerinde bazen paltosuna sansar kürkü bir yaka diktirmeyi bile kurar olmuştu.”

“Küçük adam”ın çektiği sıkıntılar, maruz kaldığı eşitsizlik ve acılar bu uzun öykünün başkahramanı Akakiy. Akakiyeviç’in hayatı üzerinden yalın bir gerçekçilikle anlatılıyor. Böylesi bir anlatım, her ne kadar dönemin Çarlık Rusya’sında büyük tepki alsa ve Gogol, Rus insanını aşağılamakla suçlansa da, Rus edebiyatında bir çığır açıyor. Elinizde tuttuğunuz bu muhteşem eseri daha önce yayınlanmış örneklerinden farklı kılan ise otuzdan fazla kitapta imzası olan ödüllü çizer Noemí Villamuza’nın büyüleyici çizimleri.

“Hepimiz Gogol’un Palto’sundan çıktık.”-Dostoyevski

“Gogol’un Palto’da sergilediği sanat, paralel doğruların kesişmekle kalmayıp, solucan misali kıvrılabileceklerine, karmakarışık hale gelebileceklerine işaret eder.”-Vladimir Nabokov

5. Resimli Başyapıtlar: Kara Kedi

 Edgar Allan Poe

“Yazmak üzere olduğum bu çılgın, ama bir o kadar da basit hikayeye inanmanızı beklemiyorum. Kendi aklım bile, olanları apaçık gördüğü halde, onları inkar ederken, sizden bunu beklemem delilik olur. Ama deli olmadığımı biliyorum, hayal görmediğimden de eminim. Yarın öleceğim için bugün içimi dökmem gerek.”

Edgar Allan Poe’nun gizemli ve karanlık dünyasına hoş geldiniz! Dehşeti, korkuyu, düş ile gerçeklik arasındaki muğlaklığı, insanın karanlık yüzünü ve çaresizliği anlatan Poe’nun tekinsiz öykülerine, bu kez Luis Scafati’nin eşsiz çizimleri eşlik ediyor. Büyük bir özenle kullandığı siyahın hakim olduğu çizimleriyle karanlık ve hassas bir dünyanın kapılarını aralayan Scafati ile duyduğu dehşetli ürperişi okuyucusuna iletmekte benzersiz bir dile sahip Edgar Allan Poe’nun öyküleri bir araya gelerek benzersiz bir atmosfer yaratıyor.

“Edgar Allan Poe’nun öykülerini çok sevdiğim için gerilim filmleri yapmaya başladım.”-Alfred Hitchcock

“Edgar Allan Poe, ona hayat veren nefesi üflemeden önce dedektiflik hikâyeleri neredeydi?”-Arthur Conan Doyle

6. Resimli Başyapıtlar: Dönüşüm

Franz Kafka

“Gregor Samsa bir sabah yatağında huzursuz düşlerden uyandığında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Kabuklu sert sırtının üzerinde yatıyor, başını birazcık yükselttiğinde, kayıp düşmek üzere olan yorganın tepesinde zar zor tutunduğu kahverengi, bombeli ve yay şeklinde şeritlerle bezeli karnını görüyordu. Gövdesine göre acınacak incelikteki pek çok bacağı gözlerinin önünde çaresizlikle titreşiyordu.”

Kafka işte bu sarsıcı, tuhaf cümlelerle başlıyor yirminci yüzyılın en etkileyici eserleri arasında yer alan Dönüşüm’e.

Keskinliği ve yalınlığıyla Kafka’nın edebi yoğunluğunu en iyi anlatan bu başyapıt, Arjantinli çizer Luis Scafati’nin hayal gücüyle birleşince, ortaya seyre doyulmaz bir edebi ziyafet çıkıyor.

“Kafka’nın sanatı okuyucuyu onu yeniden okumaya zorluyor. Eserlerinin sonları –ya da olmayan sonları– açık açık ifade edilmeyen, ama hikayenin başka bir bakış açısıyla yeniden okunmasını gerektiren açıklamalar sunuyor.”-Albert Camus

“[Kafka] ziyadesiyle bürokratikleşmiş bir toplumun şiirsellikten yoksun kumaşını romanın o muazzam şiirine; bir adamın gayet sıradan öyküsünü… bir mite, destana, daha önce görülmemiş bir güzelliğe dönüştürüyor.”-Milan Kundera

7. Resimli Başyapıtlar: Aurélia

Gérard de Nerval

“Yavaş yavaş aydınlanan belirsiz bir yeraltıdır uyku, burada gölgeden ve gecenin içinden, arafı mesken tutmuş, ciddiyetle hareketsiz duran soluk siluetler çıkagelir.”

Nerval rüyaları bildiğimiz dünyayla gerçeküstü dünya arasındaki iletişimi sağlayan bir vasıta olarak görür. Yazıları onun mantık ve tutarlılıkla kuvvetli bağını sarsan hayaller ve fantezilerle doludur. Bunun en önemli örneklerinden biri olan ve en önemli eseri kabul edilen Aurélia’da düşle gerçeklik, delilikle yaratıcılık arasındaki belirsiz, gizemli çizgiyi, kendi ruhsal deneyim ve arayışlarından yola çıkarak inceliyor.

Fransız romantizminin önemli yazar ve şairlerinden, sembolizm ve gerçeküstücülük akımını olduğu kadar T. S. Eliot, Ahmet Hamdi Tanpınar, Charles Baudelaire ve Marcel Proust gibi pek çok yazarı etkilemiş Nerval eşsiz ve zarif edebi üslubuyla saflık, kaybedilmiş gençlik, kendini gerçekleştirme ve güzellik ideallerini yansıtan imgeleri Aurélia’da buluşturuyor.

8. Resimli Başyapıtlar: Beyaz Geceler

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

“Hayalperest eski hayallerinin arasında, külleri karıştırır gibi, soğumuş yüreğini yeniden ısıtacak, onu yeniden hayata döndürecek bir kıvılcım arar boş yere. Bulacağı kıvılcımla sönen o güzel hayallerinin ateşini yeniden yakacak, kanını kaynatan, mutluluk gözyaşları döktüren müthiş düşlerine tekrar kavuşacaktır.”

Sekiz yıldır yaşadığı St. Petersburg’da kimseyle yakınlaşamamış ama şehri evleriyle, yüzleriyle ezbere bilen yalnız, kederli, hayalperest bir genç adamın dört beyaz gecesinin öyküsü bu.

Hayalperestimiz sıradan gece yürüyüşlerinden birinde Nastenka’yla karşılaşır. Hayatın yabancısı bu ikili kısa sürede hikâyelerini, dertlerini, hayallerini paylaşacak kadar yakınlaşır; birlikteyken kederleri, huzursuzlukları uğramaz yanlarına; geceleri ve ruhları aydınlanır. İnsanın tek başınalığı, kalbini birine korkusuzca açabilmesinin imkânıyla bir aradadır Beyaz Geceler’de. Bu imkân bir an kadar bile olsa, “Böyle bir an ömrü boyunca yetmez mi insana?”

Dünya edebiyatının en güçlü yazarlarından Dostoyevski’nin külliyatında kendine has, ayrı bir yeri olan Beyaz Geceler’in zarif ve yalın üslubuna bu kez Nicolai Troshinsky’nin büyüleyici çizimleri eşlik ediyor.

 

Devamını Göster
₺265.00
Resimli Başyapıtlar Seti (8 Kitap)

Trilobit Gözlerinin Evrimi

Trilobitlerde 3 farklı göz tipi bulunmaktadır: holokroal, şizokroal ve abatokroal gözler. Bilinen trilobitlerin ezici bir çoğunluğunda holokroal gözler bulunur. Bunlar, birbirine çok yakın bir şekilde konumlanmış, çift yanlı konveks lenslerden oluşurlar ve bunların üzerini tek katmanlı bir kornea tabakası kaplar. Bu lensler genellikle bir alanı doldurmak için en verimli geometrik şekil olan altıgen yapılıdırlar; ancak bu altıgenler kusursuz yapıda değildir ve daha yuvarlak ve oval olanlar da görülebilir. Genellikle tek bir göz içerisinde 15.000 civarında lens olduğu bilinmektedir. Bu sayıdaki lense, tek bir çift basit yapılı gözden yola çıkarak 13-14 çoklanma mutasyonu ile ulaşılabilir. Hatta bazı çoklanmaların 2 yerine genleri 4 veya 8 kata çıkardığı düşünülürse, bu gözlere sadece gen çoklanmalarıyla sadece birkaç mutasyonla ulaşılabilir. Daha önce de izah ettiğimiz gibi, gen duplikasyonu tipi mutasyonlar, bildiğimiz en hızlı mutasyon türlerinden birisidir. Örneğin insanlarda her 1 milyon yılda 100 genin çoklandığı düşünülecek olursa, 300 milyon yıl kadar Dünya'ya hükmetmiş ve dinozorlardan bile fazla hüküm sürerek bildiğimiz en uzun vadeli çok hücrelilerden biri olan trilobitlerde bu bileşik gözlere ulaşılması işten bile değildir. Dolayısıyla eğer ki biri sizi bileşik gözlerin içeriğindeki lens sayısı ile etkilemeye çalışırsa, hiç kanmayın. Bir deste kartla yapılan bir sihir numarası kadar bile şaşırtıcı değil bu durum, evrimsel açıdan. İlgi çekici mi? Mutlaka. Ancak olasılık bakımından son derece muhtemel olduğu için "şaşırtıcı" denemez.

Tabii burada vurgulamakta fayda var; yine bilim düşmanlarının sık başvurduğu bir konu, yukarıdaki yaptığımız gibi bilimsel açıklamalara olmadık anlamlar yükleyerek halkın algısını manipüle etmektir. Örneğin açıklamamızda çoklanma tipi mutasyonlardan bahsettik ve bu şekilde anlatınca, sanki mutasyonlar oluveriyor ve canlılar evrimeşiveriyor gibi bir algı oluşmasın! Mutasyonlar, her zaman vurguladığımız gibi, evrimin asla "nedeni" değildirler! Sadece "kaynak" yaratırlar. Mutasyonlar, yeni varyasyonların (örneğin daha fazla sayıda göze sahip bireylerin) yaratılmasını sağlarlar. Ancak bunların hayatta kalıp kalmayacağı, avantajlı mı yoksa dezavantajlı mı olduğu gibi konulara seçilim karar verir. Yani o andaki doğa şartları ve canlının fiziksel özellikleri arasındaki ilişki bunu belirler. Dolayısıyla mutasyonlar bu gözlerin öncüllerini yaratırlar, onları en uyumlu ve verimli olacak şekilde seçenlerse evrimin seçilim mekanizmalarıdır. Dolayısıyla "her şeyi mutasyon ile açıklama" gibi bir durum söz konusu değildir; ancak evrimin öncülü ve "çeşitliliğin nihai kaynağı" olan mutasyonların etkisi de, en azından süreci başlatmak açısından bakıldığında göz ardı edilemez. Her neyse, gözlere geri dönelim:

Evrimsel süreçte birazcık ilerlediğimizde, şizokroal gözlere geliriz. Bunlarda lenslerin uzunluk, genişlik ve kalınlıkları artmıştır ve daha irileşmişlerdir. Yine de bileşik göz yapısını oluştururlar; ancak bu tür gözlerde sadece 700 lens bulunur. Ayrıca bunların üzeri, holokroal gözlerdeki gibi tek bir tabaka ile değil, her biri ayrı ayrı olan kornea tabakalarıyla kaplıdır. Yani trilobitlerin gözlerinin evrimini incelediğimizde, adeta bileşik ve basit yapılı gözlerden, daha tekil ve gelişmiş gözlere doğru kademeli bir geçiş görürüz. Şizokroal gözlerde lensler silindirik ya da konik yapılıdır ve her biri, yanındaki komşudan kütiküllü bir dış iskelet malzemesi olan sklera ile ayrılır. Bu yapı, aynı zamanda korneanın tutunabileceği yüzeyi de oluşturur. 

Birkaç trilobitte abatokroal gözlere rastlanmıştır. Bunlar büyük oranda şizokoral gözlere benzerler; ancak sklera çok daha incedir, kornea tabakası şizokroal gözlerdekinin skleraya tutunmak için aşağı doğru uzanmaz ama bunun yerine lenslerin ucuna tutunur. Bu gözlerin daha gelişmiş mi, daha az gelişmiş mi olduğu konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Ancak ne olursa olsun, bu yapının da ya holokroal ile şizokroal arasında bir geçiş olduğu, ya da şizokroalı ara geçiş yapacak şekilde onun bir sonraki versiyonu olduğu düşünülmektedir. 

Görselde farklı holokroal trilobit göz türleri gösterilmektedir. Tam da beklendiği gibi, yine, bu göz yapısı içerisinde bile kademeli bir evrimsel değişim görülmektedir. Yani tüm holokroal gözler de aynı değildir; evrimsel bir süreklilik içerisinde oluşmuşlardır. A ile işaretlenen Tellum mussai türüne ait holokroal gözdür. B ile işaretlenen, Hollardops mesocristata türüne ait sağ gözdür ve altıgen yapılı lensler diğerlerine kıyasla çok daha net görülebilmektedir. C ile işaretlenen görselde Drotops armatus türünün sol gözü görülmektedir. Dikkat edilebileceği gibi daha ufak lensler, daha uzak aralıklarla gelişmiştir ve skleral girintiler altıgen yapılı desenlerle çevrelenmektedir. D ile işaretlenense Phacops tafilatensis türünün sol gözüdür. C'dekinin aksine bunda lensler daha az sayıda ve daha uzak olacak şekilde konumlanmıştır. E'de Odontochile (Zlichovaspis) rugosa türüne ait sol göz görülmektedir. Bu göz yapısının fosilinde gözler yerlerinden çıkmıştır ve bu sebeple arkalarında boşluklar bırakmıştır. F'de ise Coltraneia oufatenensis türünün sağ gözü görülmektedir ve bu ilgi çekici örnekte kalsit yapılı lenslerin skleranın da üzerinde olduğu ve yarı saydam oldukları görülmektedir. Yani holokroal gözler bile kendi içerisinde geniş bir varyasyona sahiptir. Bu geniş varyasyon, bariz bir evrimin habercisidir. Eğer ki yüksek varyasyon varsa, evrimin etki edebileceği çok daha fazla malzeme var demektir ve farklı türlerin evrimi çok daha kaçınılmaz olur.
Görselde farklı holokroal trilobit göz türleri gösterilmektedir. Tam da beklendiği gibi, yine, bu göz yapısı içerisinde bile kademeli bir evrimsel değişim görülmektedir. Yani tüm holokroal gözler de aynı değildir; evrimsel bir süreklilik içerisinde oluşmuşlardır. A ile işaretlenen Tellum mussai türüne ait holokroal gözdür. B ile işaretlenen, Hollardops mesocristata türüne ait sağ gözdür ve altıgen yapılı lensler diğerlerine kıyasla çok daha net görülebilmektedir. C ile işaretlenen görselde Drotops armatus türünün sol gözü görülmektedir. Dikkat edilebileceği gibi daha ufak lensler, daha uzak aralıklarla gelişmiştir ve skleral girintiler altıgen yapılı desenlerle çevrelenmektedir. D ile işaretlenense Phacops tafilatensis türünün sol gözüdür. C'dekinin aksine bunda lensler daha az sayıda ve daha uzak olacak şekilde konumlanmıştır. E'de Odontochile (Zlichovaspis) rugosa türüne ait sol göz görülmektedir. Bu göz yapısının fosilinde gözler yerlerinden çıkmıştır ve bu sebeple arkalarında boşluklar bırakmıştır. F'de ise Coltraneia oufatenensis türünün sağ gözü görülmektedir ve bu ilgi çekici örnekte kalsit yapılı lenslerin skleranın da üzerinde olduğu ve yarı saydam oldukları görülmektedir. Yani holokroal gözler bile kendi içerisinde geniş bir varyasyona sahiptir. Bu geniş varyasyon, bariz bir evrimin habercisidir. Eğer ki yüksek varyasyon varsa, evrimin etki edebileceği çok daha fazla malzeme var demektir ve farklı türlerin evrimi çok daha kaçınılmaz olur.

Peki bu ilkin yapılı holokroal gözlerden şizokroal gözler nasıl evrimleşti? Bu soru da basit bir şekilde cevaplanabilir: Kambriyen Dönem'de yaşamış tüm trilobitlerde holokroal göz yapısına rastlıyoruz, dolayısıyla bu dönemde holokroal göz tipinden şizokroal gözlerin evrimini beklemek pek doğru olmaz. Sorunun cevabı gelişimsel evrimsel biyolojide yatmaktadır: pedomorfoz, ata türlerdeki çocukların karakterlerinin torun türlerde yetişkinlerde ortaya çıkması anlamına gelir. Örneğin insanların yetişkinleri bile, diğer büyük kuyruksuz maymunların (şempanzeler ve orangutanlar gibi) yavrularına çok daha fazla benzer. Yetişkinlerine ise pek fazla benzemeyiz. Bunun sebebi, muhtemelen, insanın evrimsel süreci dahilinde yaşanan bir pedomorfoz türü evrimdir. Yani gelişime etki edecek şekilde meydana gelen bir mutasyon, atalarımızın çocuksu özelliklerinin çok daha ileri yaşlara kadar bizde korunmasını sağlamıştır. Bu sebeple yetişkinlerimiz, yavrularımızın büyük bir kopyası gibidir; ancak hem yetişkinlerimiz, hem de yavrularımız diğer kuzenlerimizin sadece yavrularına benzer.

Pedomorfozun 3 temel alt başlığından birisi sonradan yerleşmedir (post-displacement). Bunlarda bazı karakterler diğerlerine göre daha ileri yaşlarda gelişir. Örneğin insanda bir kol kasının gelişimine kıyasla beynin gelişimi çok daha geç olabilir. Trilobitlerde de, Kambriyen Dönem'deki az gelişmiş holokroal gözler, pedomorfoz sonradan yerleşme yoluyla şizokroal gözlere evrimleşmiştir. Yani şizokroal gözlere sahip trilobitler, atalarının holokroal gözlerinin henüz gelişmemiş versiyonlarını korurlar; ancak her bir lens, onların sahip olabilecekleri holokroal gözlerdeki lenslerden daha fazla gelişir. Bunun en net ispatını trilobitlerin Phacopida takımında görüyoruz. Bunlarda gözler, gelişmemiş holokroal gözlerin yetişkinliğe kadar korunması ve kendi içerisinde gelişmesi sonucunda oluşmaktadır.

Trilobitlerin gözlerinde kafa üzerindeki yerleşim, oryantasyon, dış hatlar gibi birçok morfolojik karakterde de geniş bir varyasyon görmekteyiz. Örneğin şizokroal gözlere sahip Phacops cinsi trilobitlerde derinlik algısı diğer türlere göre çok daha gelişmişken, Opipeuter gibi bazılarında o kadar iri gözler vardır ki bunların beyinleri gözlerinden daha küçüktür. Bu sayede 360 derece görüşe sahiptirler. Agnostus gibi cinslerde gözler vardır; ancak tamamen kördürler. Cryptolithus gibi dipte beslenen cinslerde ise gözler neredeyse tamamen körelmiştir. Neoasaphus gibi cinslerde gözler bir sap üzerinde gövdeden daha üst bir noktaya yerleşmiştir ve bu sayede çok az ışık olan bölgelerde avcıların erken tespitini sağlar. Trimerus gibi cinslerde göz yok olma derecesinde körelmiştir ve evrimsel süreçte yok olmadan bir önceki adımda kalmıştır. Conocoryphe cinsinde ise gözler atalarda bulunmasına rağmen, kendilerinde tamamen yok olmuştur. Tüm bunlar, kademeli evrimin ve evrimsel çeşitliliğin çok bariz örnekleridir.

"Trilobit böceği" olarak bilinen bu son derece ilginç böceklerin ismi, trilobitlere olan şekilsel benzerliklerinden gelmektedir. Evrimsel olarak yakın bir akrabalıkları bulunmaz. Hoş, bu canlılara ait pek fazla şey de henüz bilinmiyor. Hatta şu anda yaşamayan ve yüz milyonlarca yıl önce soyu tükenmiş trilobitlere dair bilgilerimiz muhtemelen bu böceklere ait bilgilerimizden çok daha fazla. Trilobit böcekleri ise, Platerodrilus cinsine mensup olan kın kanatlı böceklerdir. Kimi zaman Duliticola olarak da bilinirler. Dişileri her zaman larva düzeyinde kalır ve asla yetişkin hale ulaşamaz. Bu halleriyle dişiler sadece 40-80 milimetre uzunluğa erişebilirler. Vücutları koyu renklidir ve kafaları üzeride pullu yapılar vardır. Bu nedenle trilobitleri andırırlar. Erkekler ise dişilerden bile ufaktır! Sadece 8-9 milimetre boya erişirler. Sıradan bir böceğe benzerler. Bu canlılar bugüne kadar sadece Güney Doğu Asya'da görülmüştür. Fotoğraftaki böcekler, Malezya'nın Palau Pinang bölgesindeki George Town kentinde 23 Eylül 2014'te gözlenmiş ve fotoğraflanmıştır.
Project Noah

Sonuç

Trilobitleri ne açıdan ele alırsanız alın, harika birer evrim örneğidirler ve evrimi anlamak için kullanılabilirler. Bazı bilim insanları trilobitleri "başarısız bir canlı grubu" olarak görmeye meyillidirler; çünkü daha dinozorlar bile ortaya çıkmadan yok olmuşlardır. Ancak bu kişilerin hesaba katmadıkları nokta, trilobitlerin inanılmaz çeşitliliğe erişebilmiş olmaları ve göz kamaştıran bir süre boyunca gezegene hükmetmiş olmalarıdır. Elbette bu bilim insanlarının da dayanakları kabul edilemez değildir. Örneğin trilobitleri başarısız saymaları nedenleri arasında, bu kadar büyük bir çeşitliliğin bu kadar kolay dünyadan silinmiş olması ve göreceli bir kıyaslama yapılacak olursa, en yakın akrabaları olan keliserlilerin veya deniz kabuklularının onlardan önce evrimleşip, günümüzde hala varlıklarını sürdürdükleri gibi gerçekler vardır. Onlardan sonra evrimleşmelerine rağmen böcekler ve çok ayaklılar da, süre zarfı bakımından trilobitlerden daha uzun süre varlıklarını korumuşlardır.

Farklı omurgasız ve omurgalı gruplarının yaklaşık olarak varlıklarını korudukları süreler...
Farklı omurgasız ve omurgalı gruplarının yaklaşık olarak varlıklarını korudukları süreler...

Trilobitlerin evrimi konusunda tartışılan birçok nokta olsa da, trilobitlerin evrimleşip evrimleşmedikleri veya evrimi çürüttükleri gibi konular elbette ki bu tartışma konuları arasında yer almamaktadır. Trilobitler de, gözleri gibi tüm vücut organlarıyla birlikte, evrimin sıradan ürünlerinden bir diğeridir. İncelenmeyi, araştırılmayı, hayranlık beslenmeyi hak ederler; ancak çarpıtılmayı asla!

Not ve Tavsiye: Bu makalede 2001 yılında Science dergisinde trilobit araştırmalarında kaynak olarak gösterilmiş, aynı yıl Scientific American tarafından seçilen "En İyi 50 Bilim Sitesi" arasına girmiş, 2002 yılında "Altın İnternet Ödülü"ne layık görülmüş, 2003 yılında Amerikan Jeoloji Cemiyeti tarafından "Seçkin İnternet Sitesi" seçilmiş, 2005'te Paleontoloji Derneği'nin "Altın Trilobit Ödülü"ne layık görülmüş, 2007'de "İnternetin En Eğitici İnternet Sitesi" seçilmiş; Avustralya Müzesi, Discover, Yer Bilimleri Eğitimi Dijital Kütüphanesi, Smithsonian Enstitüsü Kütüphanesi, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi tarafından kaynak gösterilmiş Trilobites sitesinden ve kaynaklarından büyük ölçüde yararlanılmıştır. Ancak oradaki bilgilerin ve kaynakların ötesine geçilerek ek araştırmalarla içerik zenginleştirilmiştir.

doi: 10.47023/ea.bilim.38

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
20
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • Muhteşem! 5
 • Tebrikler! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • İnanılmaz 4
 • Bilim Budur! 3
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Evrim Ağacı Akademi: Bilim Dışı İddialara Bilimsel Cevaplar Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilim Dışı İddialara Bilimsel Cevaplar yazı dizisinin 14. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Kızım Sana Söylüyorum Gelinim Sen Anla: Alabama Eyaleti Eğitim Müdürlüğü'ne..." başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 08/12/2022 00:16:13 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/38

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Doğa Yasası
Sosyal
Müzik
Sahte
Cinsiyet
Yanlış
Biyokimya
Wuhan Koronavirüsü
Astronomi
Evrimsel Biyoloji
Çeşitlilik
Manyetik
Su Ayısı
Karanlık Madde
Obezite
Kimya Tarihi
Lgbt
Tedavi
Avcı
Göğüs Hastalığı
Doğru
Savunma
Önlem
Nasa
Atmosfer
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Trilobitler, Gözleri ve Evrim: Trilobitler ve Karmaşık Gözleri Nasıl Evrimleşti?. (20 Nisan 2011). Alındığı Tarih: 8 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/38 doi: 10.47023/ea.bilim.38
Bakırcı, Ç. M. (2011, April 20). Trilobitler, Gözleri ve Evrim: Trilobitler ve Karmaşık Gözleri Nasıl Evrimleşti?. Evrim Ağacı. Retrieved December 08, 2022. from https://doi.org/10.47023/ea.bilim.38
Ç. M. Bakırcı. “Trilobitler, Gözleri ve Evrim: Trilobitler ve Karmaşık Gözleri Nasıl Evrimleşti?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 20 Apr. 2011, https://doi.org/10.47023/ea.bilim.38.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Trilobitler, Gözleri ve Evrim: Trilobitler ve Karmaşık Gözleri Nasıl Evrimleşti?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, April 20, 2011. https://doi.org/10.47023/ea.bilim.38.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.