Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

T. rex Sandığımızdan Daha Zeki (Bilişsel Yetenekli) Olabilir!

T. rex Sandığımızdan Daha Zeki (Bilişsel Yetenekli) Olabilir! Prehistoric Planet
Tyrannosaurus rex.
8 dakika
968
Tüm Reklamları Kapat

Dinozorlar, 160 milyon yıl boyunca dünyaya hükmeden çeşitli bir hayvan grubuydu. Dinozorların yeryüzüne nasıl 160 milyon yıl boyunca egemen olduğu sorusu ise insanların aklına gelmektedir. İlk başta, keskin ve sivri dişler, kanca gibi pençeler ya da devasa boyutlar akla gelmektedir. Ancak daha detaylı düşünüldüğünde ilk başta akıllara gelmeyen bir etmen daha vardır o da: Zekâdır. Zekânın ne olduğunu yönünde kesin bir fikir birliği bulunmadığından ötürü “bilişsel yetenek” terimi tercih edilmektedir.

Dinozor kavramı ilk kez Megalosaurus'un keşfiyle anlam kazanmıştır. 19. yüzyıldan sonra paleontolojide ardı ardına yapılan keşifler dinozorların bilim dünyasında popülerleşmesini sağlamıştır. Elbette, kabul edilen dinozor tanımı da gelişmeler ışığında çok farklılaşmıştır. İlk başlarda dinozorlar, “akılsız” ve soğukkanlı sürüngenler olarak düşünülüyordu. Ancak Thomas Huxley’in başlattığı, John Ostrom'un nokta koyduğu çalışmalar sayesinde dinozor kavramı değişti ve "Dinozor Rönesansı" olarak isimlendirilen dönemin başlamasına sebep oldu. Bu olaydan sonra dinozorlar üzerindeki akılsız kertenkele imajı silinmeye başladı ve onların tahmin edilenden daha kompleks canlılar oldukları anlaşılmıştır. Tıpkı yeryüzünde yaşayan diğer hayvanlar gibi…

Tüm Reklamları Kapat

Bu makalede, Tyrannosaurus rex'lerin bilişsel yeteneklerini inceleyeceğiz.

Bir Triceratops ile beslenen T. rex
Bir Triceratops ile beslenen T. rex
Mark Witton

T. rex'lerin Bilişsel Yeteneklerini Tahmin Edebilir Miyiz?

Tyrannosaurus rex 13 metrelik boyu, 8 tonluk ağırlığı ve karada yaşamış hayvanlar arasındaki en yüksek çene basıncına sahip canlı olmasıyla gelmiş geçmiş en ünlü yırtıcılardan birisidir. Tyrannosaurlar, Asya'dan Amerika'ya kadar geniş ve çeşitli bir dağılım göstermiş canlılardır. Peki, onların bilişsel yetenek seviyelerini tahmin edebilir miyiz?

Tüm Reklamları Kapat

Dinozorların bilişsel yeteneklerini incelemek için onların günümüzdeki mirasçıları olan kuşlara (avian dinozorlara) bakabiliriz. Özellikle papağanların ve kargaların, beyin ile vücut büyüklüğü oranından bağımsız olarak yüksek bir bilişsel yeteneğe sahip oldukları görülmektedir. Bunların yanında karga ve papağanlar tutuldukları çeşitli bilişsel testlerde oldukça başarılı sonuçlar göstermişlerdir. Bu bağlamda onların problem çözebildikleri, örneklenmeler ile öğrendikleri anlaşılmıştır. Hatta Afrika gri papağanları (Psittacus erithacus) üzerinde yapılan bir çalışmada birbirlerine yardım ettikleri ve problem çözmek adına ekip çalışması yaptıkları dahi görülmüştür. Bunlar ve diğer örnekler incelendiğinde dinozorların günümüzdeki mirasçıları olan kuşların da belirli bir bilişsel yeteneğe sahip oldukları görülmektedir.

Bilişsel yetenek testleri sırasında çekilmiş Afrika gri papağını ( Psittacus erithacus) görüntüsü.
Bilişsel yetenek testleri sırasında çekilmiş Afrika gri papağını ( Psittacus erithacus) görüntüsü.
Harvard University

Günümüz kuşlarının en yakın dinozor akrabalarının ise Dromaeosauridae (Raptorgiller) ve Troodontidae (Trodongiller) olduğu söylenebilir ancak T. rex'lerinde, kuşların uzaktan akrabaları olduğu ortadadır yani T. rex'lerin bilişsel yetenekleri hakkında yorum yapabilmek adına günümüz kuşlarını incelemek tutarlı bir bakış açısı olabilirdi.

Burada, makalenin ileriki kısımlarının daha iyi anlaşılabilmesi adına kısaca T. rex'lerin beyin yapısından bahsetmek gerekmektedir. T. rex'lerin beyinleri 3 ana bölümde incelenebilir. Bunlar korteks, beyincikler (serebellum) ve diensefalondan oluşan ara bölgedir. Ara beyin ve korteks, duyu bilgilerini işleme ve bazı davranışları kontrol etme gibi bir dizi önemli göreve sahiptir. Beyincikler ise dengeyi sağlama ve refleksleri kontrol etme gibi görevleri üstelenir. Ayrıca T. rex'lerin, sahip oldukları binoküler görüş yeteneği ve gelişmiş koku alma duyuları sebebiyle beyinlerinin bu duyular ile ilgili bölümleri de iyi gelişmiştir. Peki, bunların dışında T. rex'lerin beyinleri ve bilişsel yetenekleri hakkında başka neler söyleyebiliriz?

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bir T. rex beyni.
Bir T. rex beyni.
Quora

Journal Of Comparative Neurology dergisinde yayımlanan bir makalede T. rex'lerin bilişsel yetenekleri hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Nöroanatomist Suzana Herculano-Houzel'e göre Tyrannosaurus rex'ler kas güçleriyle orantılı sayılabilecek bir bilişsel fonksiyona sahiplerdi. Makaleye göre T. rex'ler avlanmak için keskin dişleri ve güçlü çeneleri kadar bilişsel yeteneklerini de kullanmışlardı.[1] Herculano‐Houzel T. rex'lerin bilişsel yetenekleri hakkındaki ilk tahminlerinde ensefalizasyon katsayısı (EQ) isimli yöntemi kullandı. Bu yöntemde belirli büyüklükteki bir hayvanın mevcut beyin kütlesi ile tahmini beyin kütlesinin oranını ifade etmektedir. Ayrıca hacim, kütle veya hücre sayısı, beynin enerji homeostazı, vücudun geri kalan kısmı ile kıyaslanır. Örneğin bu yöntem kullanıldığında bir insanın EQ'su 7.8'dir, bir T. rex'in EQ'su ise 2.4'tür. Bu da bir T. rex'e göre oldukça yüksek bir değerdir. Ancak EQ yöntemi kusursuz değildir. Paleonörolog Ashley Morhardt birçok hayvanda vücut boyutunun, beyin boyutuna bağlı kalmadan geliştiğini söylüyor. Bu sebeple EQ, nesli tükenmiş canlıların bilişsel yeteneklerini ve beyin büyüklüğünü incelerken yanıltıcı olabilmektedir ve yeterince güvenilir değildir.

Bu yüzden daha güvenilir bir yol arayan Herculano-Houzel günümüz kuşları ve modern sürüngenlerin verilerini kullanarak T. rex'lerin nöron sayılarına dair tahminlerde bulundu. Herculano‐Houzel kafataslarının BT taramalarıyla elde edilen beyin kütlesi verilerine ve daha önce ölçülen kuşların ve sürüngenlerin beyin kütlesi verilerine dayanarak dinozorların nöronal yoğunluğunu tahmin edebilecek bir denklem geliştirdi. Bu çalışmalara göre Herculano‐Houzel, theropod beyinlerinin günümüz deve kuşları gibi sıcakkanlı kuşlara benzer olduğunu, sauropod beyinlerinin ise daha çok soğukkanlı sürüngenlerinkiyle yakınlık gösterdiğini fark etti.

Hesaplamalarına göre 70 milyon yıl önce Moğolistan'da yaşamış bir tyrannosaurid theropod olan Alioramus'un beyin korteksinde yaklaşık olarak bir kapuçin maymunu kadar yani yaklaşık 1 milyardan biraz daha fazla nöron vardı. Bu hesaplamalar T. rex'ler üzerinde yapıldığındaysa T. rex'lerin 343 gramlık beyinlerinde yaklaşık 3 milyar serebral nörona sahip oldukları tahmin edilmiştir. Ancak sadece nöron yoğunluğuna bakarak doğrudan bilişsel yetenek hakkında yorum yapmak tutarlı bir bakış açısı olmayacaktır. Bu konu hakkında sağlıklı tahminler yapabilmek adına vücut/beyin oranına bakmak daha isabetli olacaktır. Herculano‐Houzel ise sadece serebral nöronları hesaplayarak T. rex'lerin kültür oluşturabilecek ve sorunları çözebilecek bir bilişsel yeteneğe sahip oldukları gibi büyük bir iddia ortaya koymuştur ancak sadece bu iddialarla da sınırlı kalmamış ve T. rex'lerin daha da fazlasını yapabileceğini iddia etmiştir.[2]

Bir T. rex kafatası fosilinin iç şeklini modelleyerek oluşturulan T. rex beyin modeli.
Bir T. rex kafatası fosilinin iç şeklini modelleyerek oluşturulan T. rex beyin modeli.
Ashley Morhardt

T. rex'ler Alet Kullanmış Olabilirler Miydi?

Bunların üzerine Herculano-Houzel yaptığı çalışmalara dayanarak ortaya tartışma yaratan bir başka iddia daha attı. Herculano‐Houzel, T. rex'lerin hızlı olgunlaştığını ve bir dinozor için uzun denilebilecek bir süre boyunca yaşadığını (yaklaşık 40 yıl) bu süre kapsamında da alet kullanabildiğini ve bu bilgilerini kendisinden sonraki jenerasyonlara aktarabilme ihtimali olduğunu ifade etti. Burada alet kullanımı ile ifade edilenler büyük ihtimalle bir taşı alıp fırlatmak ya da çeşitli malzemeler ile kompleks yuvalar inşa etmek olabilirdi. Ancak T. rex'lerin, günümüz primatları gibi dal parçalarını veya taş malzemeleri işleyip kullandığını düşünmek oldukça iddialı bir düşünce olacaktır. Yine de beyin kapasiteleri, belki de onların gruplar halinde avlandığını, avlarını alt etmek için ekip çalışması yaptıklarını ya da kendilerinden sonraki jenerasyonlara bildiklerini aktarabildiklerini gösterebilir.

Paleontoloji genellikle fosil kayıtlarına bağlı olarak ilerleyen bir bilim olduğu için gruplar halinde avlanma gibi canlı davranışlarına ilişkin gözlem gerektiren konular hakkında net yorumlar yapılamamaktadır. T. rex'lerinde gruplar halinde avlandıklarına ilişkin henüz somut bir delilimiz yok. Ancak T. rex'lerin yakın bir akrabası olan Albertosaurus'ların kesin olmamakla beraber gruplar halinde avlandıklarına dair veriler bulunmuştur. Bazı genç ve yaşlı tyrannosaurid fosillerinin birlikte bulunması da onların gruplar halinde avlandıklarını ya da avlanma amacıyla belli sürelerce iş birliği yaptıklarını gösterebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Bunların yanında T. rex'lerin sahip olduğu bilişsel yeteneğin onların yaşamına bir başka yansımasında yavru bakımı üzerine olmuş olabilirdi. Günümüz kuşları da dahil olmak üzere pek çok non-avian dinozorda yavru bakımının olduğu düşünülmektedir. Belki de yavrular belirli bir süre boyunca ebeveynlerinin yanında yaşayarak onlardan hayatlarını idame ettirebilmek adına gerekli bilgileri öğrenmiş olabilirlerdi. Farklı yaş gruplarından tyrannosaurid fosillerinin bir arada bulunması da bu durumu destekleyici bir bulgu olabilir. Eğer T. rex'lerin bilişsel yetenekleri hakkında yapılan bu tahminler doğruysa bilişsel yeteneklerinin, elbette canlı davranışlarında somut etkisi olmalıydı. Ancak bu tahminler ne kadar doğruydu?[3]

Yavruları ile birlikte dolaşan bir Tyrannosaurus rex.
Yavruları ile birlikte dolaşan bir Tyrannosaurus rex.
Mark Witton

Tahminler Çok Mu İddialıydı?

T. rex'lerin bilişsel yetenekleri yüksek canlılar oldukları pek çokları tarafından kabul ediliyor ancak alet kullanabilme gibi özellikleri, fazlaca iddialı bulan pek çok paleontolog da var. Onların bu konuyu karşı çıkarken ki temel argümanı: Dinozorlar, 66 milyon yıl yönce yok oldukları için davranışları üzerinde doğrudan gözlem yapılamamasına dayanmaktadır. Üzerinde gözlem yapmadığımız bir taksonun bilişsel yeteneği üzerinde yorum yapmak fazlaca iddialı bir uğraş olacaktır. Bir başka soru işareti ise Herculano‐Houzel'ın BT taramalarına dayanan beyin tahminlerini kullanmasıydı. Buradaki temel problem kafatası büyüklüğünün mutlaka beyin hacmine eşit olmayışından kaynaklanmaktadır.

Herculano-Houzel, theropod beyinlerinin kraniyal boşluklarını tamamen dolduğunu savunmaktadır bu sebeple de BT taramalarına tamamıyla güvenmektedir. Ancak yapılan diğer çalışmalarda ise T. rex'lerin, beyinlerinin endokranial boşluklarını yalnızca üçte bir ila yarsını kapattıkları öne sürülmektedir. Bunların yanında T. rex'in beyinin, vücut boyutuna oranla küçük kalması bilişsel yetenek adına tek başına yeterince belirleyici bir faktör değildir. Beyinin ne kadar verimli kullanıldığı, kıvrımlar ve sinaptik bağlantılar gibi etkenler zekâ adına daha belirleyici etmenlerdir. Bu konuda, tek başına nöron sayısını bakılarak yapılan yorumlarda yetersiz kalmaktadır. Örneğin kargaların nöron sayıları babunlarınkinden daha az olmasına rağmen bilişsel testlerde kargalar daha başarılıdırlar. Bu sebeple T. rex'lerin beyinlerindeki, nöron sayısının tahmin edilebilmesi de tek başına bir anlam ifade etmeyecektir.[4]

Sonuç olarak, beyin gibi organik, yumuşak ve süngerimsi bir dokunun korunabilmesi ve fosil kayıtları ile günümüze ulaşması oldukça zordur, bu sebeple dinozorların beyinleri hakkında yorum yapabilmek ve buna bağlı olarak da onların bilişsel yetenekleri hakkında tahminlerde bulunabilmek oldukça zor ve yanılma payı yüksek olan bir iştir. Mevcut veriler ışığında T. rex'lerin zamanının primatları olduğu ve alet kullanabilecek kadar yüksek bir bilişsel yeteneğe sahip olduklarını söylemek fazlaca büyük bir iddia olurdu. Ancak T. rex'lerin ve diğer theropodların avlanma ve günlük yaşantıları sırasında çeşitli bilişsel yeteneklerinden yararlandıklarını söylemek daha tutarlı olacaktır. T. rex denilince aklımıza, sadece devasa bir kas yığınından öte bilişsel yeteneği yüksek bir avcının gelmesi daha gerçekçi bir değerlendirme olacaktır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
34
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 13
 • Merak Uyandırıcı! 8
 • Bilim Budur! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 6
 • Muhteşem! 4
 • Umut Verici! 4
 • İnanılmaz 3
 • Güldürdü 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/12/2023 02:52:55 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/14861

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Nükleer Enerji
Hidrotermal Baca
Filogenetik
Kimyasal Element
Viroloji
Orman
Karanlık
Normal Doğum
İfade
Ufo
Safsata
Karbonhidrat
Çeşitlilik
Elektrik
Olumsuz
Santigrat Derece
Küresel Salgın
Doku
Dalga Boyu
Ortak Ata
İklim Değişikliği
Albert Einstein
Sars Mers
Elektrokimya
Jeoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
"Güneş Tanrıçası": Var Olmaması Gereken Bir Parçacık Daha Keşfedildi!
Ölülerin Kimliği Nasıl Teşhis Ediliyor?
Ölülerin Kimliği Nasıl Teşhis Ediliyor?
Sonsuz Enflasyon: Büyük Patlamadan Önce Ne Vardı?
Sonsuz Enflasyon: Büyük Patlamadan Önce Ne Vardı?
OceanGate Faciası: Titanik'e Giden Araca Tam Olarak Ne Oldu?
OceanGate Faciası: Titanik'e Giden Araca Tam Olarak Ne Oldu?
Kulaklarınız Neden Çınlıyor?
Kulaklarınız Neden Çınlıyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Kaykı, et al. T. rex Sandığımızdan Daha Zeki (Bilişsel Yetenekli) Olabilir!. (26 Temmuz 2023). Alındığı Tarih: 2 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/14861
Kaykı, D., Türkoğlu, P. (2023, July 26). T. rex Sandığımızdan Daha Zeki (Bilişsel Yetenekli) Olabilir!. Evrim Ağacı. Retrieved December 02, 2023. from https://evrimagaci.org/s/14861
D. Kaykı, et al. “T. rex Sandığımızdan Daha Zeki (Bilişsel Yetenekli) Olabilir!.” Edited by Pedram Türkoğlu. Evrim Ağacı, 26 Jul. 2023, https://evrimagaci.org/s/14861.
Kaykı, Deha. Türkoğlu, Pedram. “T. rex Sandığımızdan Daha Zeki (Bilişsel Yetenekli) Olabilir!.” Edited by Pedram Türkoğlu. Evrim Ağacı, July 26, 2023. https://evrimagaci.org/s/14861.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close