Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Spontane Jenerasyon ve Pasteur Deneyleri: Abiyogenez Teorisi, Çürütülmüş Bir Teori mi?

Spontane Jenerasyon ve Pasteur Deneyleri: Abiyogenez Teorisi, Çürütülmüş Bir Teori mi?
14 dakika
34,034
 • Abiyogenez
Evrim Ağacı Akademi: Abiyogenez Teorisi Yazı Dizisi

Bu yazı, Abiyogenez Teorisi yazı dizisinin 17. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Yaşam Nedir? Canlılığı Nasıl Tanımlarız?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Canlılığın cansızlıktan başlayabileceğine yönelik bilimsel bütünü olan Abiyogenez Kuramı'na yönelik olarak uzun süredir (çoğunlukla bilim dışı kitlelerden) itirazlar yükselmekte, canlılığın doğal süreçlerle başlamış olamayacağı inatla savunulmaktadır. Açık konuşmak gerekirse henüz canlılığın cansızlıktan tam olarak nasıl ve ne yöntemlerle başlamış olabileceğini kesin olarak bilmiyoruz, çünkü çok fazla soru işareti bulunuyor. Evrim Kuramı, Kütleçekim Kuramı, Büyük Patlama Kuramı gibi bilimsel teoriler hakkında da çok fazla araştırmalar yürütülüyor olsa da, bunlar çok daha uzun geçmişlere ve geniş araştırma tarihlerine sahip, bilimin en güçlü teorileri arasında bulunan açıklamalardır. Ancak Abiyogenez Kuramı'nın bu yolda alması gereken halen epey bir yol bulunmaktadır. Buna rağmen, günümüzde yaptığımız hiçbir çalışma net olarak cansızlığın canlılığa neden olamayacağını gösterememiştir. Tam tersine, giderek artan sayıdaki abiyogenez deneyleri, yaşamın basit yöntemlerle cansızlıktan evrimleşebileceği fikri üzerinde her geçen gün daha güçlü bir şekilde durmamızı sağlamaktadır.

Zaten bu moleküler evrimin nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair Abiyogenez yazı dizimiz içerisinde, en azından bilimsel literatür dahilinde bulunan bilgiler çerçevesinde birçok açıklamalarda bulunduk. Bu açıklamalarımız üzerinde halen çok detaylı araştırmalar sürmekte, soru işaretleri çözülmeye çalışılmaktadır. Bu yazımızda ise, bu araştırmalardan ziyade, bilim düşmanlarını komik duruma düşüren bir konuya değineceğiz. Birçok bilim karşıtı insan, abiyogenez deneylerinin tarihinde yer alan çok önemli araştırmaları, sanki bu araştırmaların sonuçları canlılığın cansızlıktan evrimleşemeyeceğini gösteriyormuş gibi lanse etmektedirler. Halbuki bu araştırmalar, bırakın abiyogenezi çürütmeyi, günümüzdeki giderek sağlamlaşan Abiyogenez Kuramı'nın güçlü temellerini atabilmemizi sağlamış deneylerdir. İşte bu yazıda, bu deneyleri ve sonuçlarının ne anlama geldiğini inceleyeceğiz.

Tüm Reklamları Kapat

Spontane Jenerasyon (Bir Anda Var Olma) ve Tarihi

Konuyu anlayabilmek için sıradan gidelim. Her şeyden önce, Evrim Kuramı ve Abiyogenez Kuramı'nın geliştirilmesinden önce, yüzlerce yıldır insanların "yaratılış" düşüncesi olan spontane jenerasyon (bir anda var olma, spontaneous generation) fikrini anlamamız gerekir. Günümüz şartlarıyla gülünç; ancak eski dönemlerin şartlarında oldukça orjinal bir iddia olan bu düşünceye göre, canlılar, cansız maddelerden, bir anda, oldukları halleriyle meydana gelmektedirler. Yani, örneğin bozulmuş bir et parçası, birdenbire sinekleri oluşturmaktadır. Yani sinekler, et parçasının bir kısmının çürümesi sonucu, bir anda var olmaktadırlar. Benzer şekilde kirli bir bez parçası, bir fareyi yaratabilmektedir. Spontane jenerasyon fikri dahilinde "değişim" (evrim) düşüncesine yer yoktur: her şey, oldukları gibi, bir anda var olurlar. Günümüzdeki kutsal kabul edilen metinlerdeki "yaratılış" düşüncesine oldukça paralel bu düşünce, aslında evrimle veya abiyogenez ile herhangi bir şekilde ilişkili değildir. Kutsal yaratılış fikrinin aksine, spontane jenerasyon fikrinde bir yaratıcı güce ihtiyaç duyulmamaktadır. 19. yüzyıldan önce yaşamış filozoflar ve bilim insanlarının bir kısmı, etten oluşan sinekleri yaratıcı bir gücün var ettiğini, ancak en nihayetinde eti kullanarak, bir anda var ettiğini düşünmüşlerdir. Bazı diğerleri ise, yaratıcı bir güç olmadan, etin yapısından ötürü bu canlıların bir anda var olabileceğini iddia etmişlerdir. 

Spontane jenerasyon fikrine paralel olarak gelişen bir diğer düşünce belirsiz jenerasyon (equivocal generation) kavramıdır. Bu fikre göre bazı canlılar, onlarla bir şekilde ilişkili olan diğer canlılardan, spontane olarak oluşmaktadır. Örneğin parazitik solucanlar, konak olarak kullandıkları canlıların içerisinde bir anda var oluvermektedirler. Bunların var oluşları bir yerde "belirsiz" olduğu için bu şekilde bir isimle tanımlanmışlardır.

Tüm Reklamları Kapat

Spontane jenerasyon fikrinin izlerini Anaksimander, Anaksimenes, Empedokles, Anaksogoras ve Romalı Hipolitus'a kadar takip etmek mümkündür. Ancak derli toplu bir şekilde spontane jenerasyon açıklamasını ilk ileri süren kişi Aristo olmuştur. Yani Antik Yunan'da başlayan bu tür bir yaratılış argümanı, yaklaşık 2000 yıl boyunca insanların "doğru" olarak kabul ettikleri bir açıklama olmuştur. Elbette bu kadar uzun yıllar boyunca doğru kabul edilmesinin başlıca nedeni, 17. yüzyıla kadar doğru düzgün bilimsel araştırmanın ve bilimsel yöntemlerin bulunmuyor oluşudur. Zaten bilim bir defa metodolojisine kavuştuktan ve yaygın olarak uygulanmaya başladıktan sonra, sadece birkaç on veya birkaç yüz yıl içerisinde spontane jenerasyonun bilimdışılığı gösterilmiştir.

Spontane jenerasyonu sistematik olarak konu edinen ilk kişi Aristo olmuştur.
Spontane jenerasyonu sistematik olarak konu edinen ilk kişi Aristo olmuştur.

Aristo'dan sonra bu fikri ilk olarak 1. yüzyılda yaşamış olan Romalı Vitruvius ele almıştır ve kütüphanelerdeki kitaplarda oluşan kitap kurtlarının rüzgarın etkisiyle, spontane olarak var olduğunu iddia etmiştir. Hatta öyle ki, kütüphanelerin doğuya doğru bakması gerektiğini ileri sürmüştür. Çünkü bu sayede güney ve batıdan gelecek rüzgarlardan etkilenmeyeceğini, sadece bu rüzgarların kitap kurtlarının oluşmasını sağlayacağını iddia etmiştir. Ondan sonra, 4. yüzyılda yaşamış olan Hippolu Agustin, İncil'den bazı bablara gönderme yaparak Hıristiyanlık içerisine adapte etmiştir. Daha sonradan İskoç din adamı Gerald, İrlanda'da yaptığı incelemeler sonrasında bazı kabukluların spontane olarak var olduğunu düşünerek bunu Meryem'in İsa'yı bir erkekle ilişkiye girmeden doğurmasına delil olarak ileri sürmüştür. Aralıklarla spontane jenerasyon fikri yeniden gündeme getirilse de, doruk noktasına Albertus Magnus ve öğrencisi Thomas Aquinas isimli azizler tarafından ulaştırılmıştır. Aquinas, yazdığı etkileyici metinlerle spontane jenerasyon fikrini, birçok diğer Aristocu görüş ile birlikte toplum içerisine yaymayı başarmıştır. Spontane jenerasyon, Shakespeare tarafından bile ele alınmıştır. Büyük yazar, timsahların Nil deltasının çamurlarından spontane olarak var olduğunu iddia etmiştir.

Günümüzde, spontane jenerasyon fikrinin (her nasıl olduğu iddia edilirse edilsin) tamamen hatalı olduğunu bilmekteyiz. Yani cansızlar bir anda canlılığı var edemezler; zira spontane jenerasyon fikri sadece cansızlığın canlılığı yaratması değil, aynı zamanda bunun bir anda oluvermesi üzerine kuruludur. Canlılığın cansızlıktan doğal süreçlerle var olabileceğini bugün biliyoruz, ancak buna yazının ilerleyen kısımlarında geleceğiz. Şimdilik bir anda oluşuverme fikrine odaklanalım. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Spontane jenerasyon fikrine ilk şüpheler Hollandalı biyolog ve mikrop araştırmacısı Jan Swammerdam tarafından yöneltilmiştir. Swammerdam bu şüphelerini bilimsel bir temelden ziyade, spontane jenerasyon fikrinin dini öğretilerle uyuşmadığını savunarak ileri sürmüştür. Dolayısıyla spontane jenerasyonun gerçek olamayacağını ve din dışı bir öğreti olduğunu iddia etmiştir. 1580-1644 yılları arasında yaşamış olan Jan Baptist van Helmont, bu fikre ilk defa bilimsel sorular yöneltilmeye başlamıştır. 5 yıl boyunca söğüt yetiştiren Helmont, bitkinin boyu uzadıkça toprağın kütlesinin azaldığını keşfetmiştir. Bunu, spontane jenerasyon ile açıklamak yerine suyun tüketilmesine bağlamıştır. Ancak Helmont bilimsel çizgide çok uzun süre kalamamış ve sonradan bu oluşumu spontane jenerasyona bağlamıştır. Bu fikre öylesine kapılmıştır ki, bir fareyi bir parça bez ve buğday kullanarak sadece 21 günde nasıl üretebileceğimize dair bir "cansızlıktan canlı yaratma tarifi" bile vermiştir. Benzer şekilde, fesleğen ve tuğla kullanarak bir akrebin nasıl yaratılacağına dair notlar almış, hatta kendisinin bunları yaratabildiğini düşündüğünü de not düşmüştür. Bir nevi, bu konuda bilimin ilk adımları, sahte bilimin de ilk adımları olmuştur.

Spontane Jenerasyonun Çöküşü: Redi Deneyi

Ondan sonra ise 1578-1657 yılları arasında yaşayan William Harvey bir dizi test yaparak bu konuyu incelemiştir. Harvey, Aristo'nun bebeklerin bir kan pıhtısından spontane olarak var olduğuna yönelik görüşlerini test etmek için bir geyik üzerinde araştırmalar yaptı ve böyle bir ize rastlayamadığını belirtti. Bebeklerin, görünmez küçüklükteki yumurtalardan geldiğini ileri sürdü. Harvey'in abiyogenez araştırmalarına en büyük katkısı, biyogenez olarak tanımlanan bir kavramı geliştirmesiyle olmuştur. Harvey, Hayvanların Oluşumuna Yönelik Makaleler (Exercitationes de Generatione Animalium) başlıklı eserinde şöyle demektedir: Omnia ex ovo (Her şey yumurtalardan gelir).

Spontane jenerasyon fikrinin bilimsel olarak test edecek bir düzeneği tasarlayan ilk kişi Francesco Redi isimli bir bilim insanıdır. Redi, ilk olarak çürümüş etin üzerindeki sineklerin nereden geldiğini sorgulayarak işe başladı. Bunun için bilimsel metodu izleyerek bir deney düzeneği tasarladı. Düzenek oldukça basitti. Üç kap hazırladı ve üçüne de çürümüş et koydu. İlk kabın ağzını tamamen açık bıraktı, ikincisini içerisine hava giriş çıkışı olabilecek ince bir ağ ile örttü, üçüncüsünü ise dışarıdan mühürledi ve hava iletimini tamamen kesti. Redi, ilk kapta sineklerin oluştuğunu ve bu sineklerin et üzerine yumurta bıraktığını gözledi. İkinci kabın içerisinde sinek gözlenmedi; ancak sinekler ağın üzerine üşüştüler ve buraya yumurtladılar, içeriye giremeyecek kadar büyüktüler. Mühürlü kapta ise sinek oluşumu gözlenmedi. Böylece Redi, bozulmuş et parçasının sinek oluşumuyla hiçbir ilgisi olmadığını, sineklerin oluşabilmesi için dişilerin et üzerine yumurtlaması gerektiğini göstermiş oldu. Redi, bu deneyini 1668 yılında yaptı ve Böceklerin Oluşumuna Yönelik Deneyler (Esperienze intorno alla generazione degl' Insetti) isimli kitabında yayınladı. Redi, bu deneyiyle "kontrollü deney" kavramını ilk defa bilimsel dünyada uygulayan kişi olarak tarihe geçmiştir.

Redi, bulgularını şu sözlerle izah edecekti: omne vivum ex vivo (her canlı, canlıdan gelir). Bu cümle, Harvey tarafından temelleri atılan biyogenez fikrini güçlendirdi ve deneysel bir tabana oturttu.

Francesco Redi (18 Şubat 1626 - 1 Mart 1697)
Francesco Redi (18 Şubat 1626 - 1 Mart 1697)
Redi'nin Spontane Jenerasyon Deneyi
Redi'nin Spontane Jenerasyon Deneyi

Spontane Jenerasyonun Çöküşü: Redi'den Pasteur'e, 17. yüzyıldan 19. yüzyıla...

Spontane Jenerasyon konusu, Pasteur zamanına kadar tekrar gündeme gelmedi. Ancak sonradan, Redi'nin deneyinde bazı hatalar olabileceğini ileri süren spontane jenerasyon destekçileri, yeniden meydana çıkmaya başladılar. Redi'nin kaplarının içerisine oksijen giremeyeceğini, dolayısıyla elbette spontane jenerasyonun gözlenemeyeceğini iddia ettiler. Eğer ki oksijen girişi olsaydı, Redi'nin deneyinde de canlıların kendiliğinden var olabileceğini ileri sürdüler. Sıklıkla kabul ettikleri gibi, mikropların et suyundan var olduklarını ama ortamda oksijen olması gerektiğini belirttiler. 

Tüm Reklamları Kapat

İşte bu iddiaları bilimsel olarak savuşturacak isim, 19. yüzyılın dahi bilim insanları arasında bulunan, aynı zamanda bir papaz olan Louis Pasteur olacaktı. Aslında Pasteur'den önce Pier Antonio Micheli 1729 yılında mantar sporları üzerinde, 1745 yılında ise John Needham ile 1768 yılında Lazzaro Spallanzani kaynamış et suyuyla deneyler yaparak spontane jenerasyonun doğru olmadığını göstermişlerdi. Onlardan sonra ise 1837 yılında bir fizikçi olan Charles Cagniard de la Tour ile günümüzün en güçlü teorilerinden bir diğeri olan Hücre Teorisi'nin kurucuları arasında yer alan Theodor Schwann maya mantarı üzerinde, mikroskop kullanarak araştırmalar yürütmüş ve spontane jenerasyonun izlerine rastlayamamışlardı. Ancak hiçbirinin deneyleri Pasteur'ünkiler kadar net sonuçlar verememişti ve Pasteur deneyi haricindeki deneylerin bulguları, spontane jenerasyon savunucuları tarafından sürekli olarak reddedilmişti.

Spontane Jenerasyonun Çöküşü: Pasteur Deneyi

Pasteur, spontane jenerasyon ve kendisinden öncekilerin deneyleriyle ilgili eleştirilenler üzerine eğildi ve ustaca tasarlanmış bir deney düzeneği hazırladı. Deneyinin hipotezi, hiçbir canlının kendiliğinden, birdenbire var olamayacağını ve her zaman kendisinden önceki canlılardan gelmek zorunda olduğunu ispatlamaktı. Deney düzeneği şu şekildeydi: İçlerine et suyu koyduğu iki adet kap aldı ve bunlara kuğu boynu şeklinde birer boru taktı. Bu borunun özelliği, içeriye hava girişini sağlaması; ancak toz ve kirin girmesine engel olmasıdır (Redi'nin deneyinde hava girişi olmadığından dolayı itirazlar geldiğini hatırlayınız). Pasteur, toz ve kirin bakterileri üzerinde taşıdığını düşünüyordu, böylece onların girişine engel olmak istedi. Kapların ikisini de başta iyice ısıtarak steril ve bakterisiz bir ortam sağladı. Daha sonra iki kabı da bir süre bekletti. İki kapta da hiçbir bakteri ya da canlı oluşumu gözlenmedi. Daha sonra, kaplardan birinin boynunu kırdı ve hava ve toz ile doğrudan temas edebilmesini sağladı. Diğer kabı ise aynen bıraktı. İlk kapta bakteri oluşumu gözlendi; ancak ikinci kapta hiçbir canlı oluşmadı. Böylece, bakterilerin tozlar üzerinde taşındığını ve canlıların kendiliğinden var olmak yerine, kendilerinden önceki canlılardan geldiklerini ispatladı. Böylece "her canlı kendisinden önceki bir canlıdan gelir" fikri perçinlenmiş oldu. Pasteur, bu deneyini 1862 yılında gerçekleştirdi.

Pasteur'ün kullandığı, kuğu boyunlu şişe...
Pasteur'ün kullandığı, kuğu boyunlu şişe...


Pasteur deneyinin adımlarını gösteren bir çizim...
Pasteur deneyinin adımlarını gösteren bir çizim...

Sonuçlar, Yanlış İddialar/Çıkarımlar ve Almamız Gereken Dersler

Canlılığın canlılıktan geldiği fikri, modern bilim için son derece doğru ve geçerli bir ilkedir. Bu gerçeği, anne babasının çiftleşmesi sonucu hayata geldiğini öğrenecek yaşta olan herkes bilip takdir edebilecektir. Ayrıca bir adım öteye giderek eşeyli ve eşeysiz üremeyi öğrenen herhangi bir insan, tüm canlıların kendilerinden önceki canlılardan geldiğini fark edecektir. Bunun aksini iddia etmek, canlıların cansızlıktan değil de bir anda, son halleriyle var oluverdiklerini iddia etmek bilim ve akıl dışı olacaktır. Evrimsel biyoloji dahilinde de asla böyle bir iddia olmamıştır. 

Tüm Reklamları Kapat

Ancak burada anlaşılması gereken nokta şudur: bu yapılan deneylerin tümü, günümüz canlıları için geçerlidir. Yani halihazırda var olan canlıların sürerliliği konusundan bahsediyorsak, biyogenez fikri tamamen doğrudur. Çünkü abiyogenez, yani cansızlığın canlılığı üretmesi çok uzun zamanlar isteyen bir süreçtir ve bir anda, zırt pırt olabilecek bir olay değildir. Fakat bugün biliyoruz ki, canlılık cansızlıktan uygun koşullar altında gelebilir ve Dünya tarihinde bu, en azından 1 defa olmuştur. Burada yapılan deneylerin hiçbiri, cansızlık ile canlılık arasındaki ilişkiyi kurmak amacıyla inşa edilmemiştir, zaten edilemez de... Çünkü bu deneylerin yapıldığı tarihte, henüz yeterince biyokimya bilgisine sahip değildik ve kapsamlı deneyler inşa edilmesi mümkün değildi. Bu deneylerle gösterildi ki, var olan canlıların hepsi, kendilerinden var olan canlılardan gelmiştir.

Peki ya bunu geriye doğru takip edersek, ilk canlılık nereden gelecektir? İşte bu sorunun cevabını Abiyogenez Kuramı araştırmaktadır. Çünkü temel bilimlerde de, uygulamalı bilimlerde de sınır koşulları her zaman problemin genelinden farklı sorular doğurmaktadır. Örneğin evrenin içerisinde olan sayısız olguya dair sağlam cevaplarımız varken, evrenin başı ve sonuyla ilgili kesin cevaplara ulaşamamaktayız, çünkü bu başlangıç ve son noktalarından öncesi veya sonrasıyla ilgili somut verilere ulaşmamız çok zordur. Dolayısıyla sınırların nasıl bir değişimden geçtiğini anlamak çok daha zordur. Benzer bir şekilde, canlılığın nasıl çeşitlendiğine ve bugünlere geldiğine dair çok güçlü bir cevabımız vardır: Evrim Teorisi. Ancak canlılığın nasıl başladığı halen muğlaktır. Bu konuda da gelecekte daha sağlam cevaplara ulaşılacağımıza şüphe yoktur.

Çok ufak, kademeli değişimlerle cansızlıktan canlılık, ilk canlılıktan da günümüzdeki çeşitlilik var olabilir. Yapılan Redi ve Pasteur deneyleri bunu çürütmeye yönelik değil, canlılığın bir anda var oluvermesi iddiasının çürütülmesine yöneliktir. Evrim Kuramı'nın da, Abiyogenez Kuramı'nın da "bir anda var oluverme" iddiası yoktur. İki kuram da, uzun zaman dilimlerine yayılmış, temelleri sağlam kurallar bütünleridir. 

Sınırlara doğru gittiğinizde, koşullar farklılaşacaktır. Bunu yine Büyük Patlama'da da görmekteyiz (simetri kırılması, temel kuvvetlerin birbirinden ayrışması gibi). Aynı durum canlılığın başlangıcında da geçerlidir. Başlangıca doğru gittikçe, yaşam formları giderek basit bir hal alır. 3.8 milyar yıl öncesinden daha geriye gitmeye çalıştığımızda, artık biyogenez fikrine başvuramayız, çünkü elimizde, incelemekte olduğumuz canlılar artık bildiğimiz anlamıyla "canlı" değildirler. Koaservatlar adını verdiğimiz, ön hücre yapılarıdır. Bünyeleri ve yapıları gereği bu varlıklar, canlılardan farklıdırlar ve daha değişik koşullara tabidirler. İşte o koşulları ve sonuçlarını biyokimya dalı incelemektedir. Abiyogenez yazı dizimiz boyunca anlattıklarımız da bu bulgularımızın sadece bir kısmıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Bialetti Moka Pot Express 1 Cup

Bialetti Moka Pot Express 1 Cup

Moka Pot Nedir?

Başta İtalya olmak üzere Avrupa ve Güney Amerika’da evde pratik kahveler demlemek için alüminyum cezveler kullanılır. Bu cezvelere moka pot ismi verilir. Bialetti, Dünyanın en köklü ve kaliteli moka cezve üreticilerindendir. Espresso makinesine ihtiyaç duymadan ocağınızda nefis Espressolar demleyebilirsiniz. Düdüklü tencere gibi çalışır ve kaynayan suyun basıncıyla kahvenizi demler. Kaliteli ve dayanıklı alüminyum malzemelerden üretilir. Kullanıldıkça alüminyum malzeme kahvenin içindeki yağlarla kaplanır. Bu durum zamanla kahvelerinize muhteşem bir lezzet katar. Moka pot cezveler saf ve lezzetli bir espresso demlemenin en kolay yoludur. İnce öğütülmüş kahve ile kısa bir sürede pratik ve kıvamlı bir espresso demlemenize imkan verir. Moka pot cezve üç bölümden oluşur. Soğuk su koyacağınız su haznesi, kahveyi koyacağınız filtre ve Espressonuzun hazır olacağı gövde.

Bialetti Moka Pot Çeşitleri:

Kullanım alanına göre 1 cup, 2 cup, 3 cup, 4 cup ve 6 cup kahve demleyebileceğiniz boyut seçenekleri bulunur.

Nerelerde Kullanılır?

Evde, ofiste, seyahatlerinizde gazlı ve elektrikli ocaklarınızda kullanabilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?
Kullanımı çok basittir. A haznesine su, B haznesine çekilmiş kahveyi koyun. Su kaynayarak kahvenin içerisinden geçip C haznesinde birikir ve 2 bar basınçla espressonuz hazır olur. Eğer kahveniz sert gelirse sıcak su ekleyerek Amerikano yapabilirsiniz. Tercihinize göre süt köpüğü ekleyerek cappuccino elde etmeniz de mümkün. Espresso bazlı tüm kahveleri demleyebilirsiniz.

Devamını Göster
₺599.99
Bialetti Moka Pot Express 1 Cup

Nasıl ki Büyük Patlama sonrasındaki birçok yapıyı izafiyet ve Newton kuramları ile ele alabiliyorsak, ancak Büyük Patlama'yı incelerken kuantum mekaniği gibi daha farklı bir bilim dalına ve metodolojiye ihtiyaç duyuyorsak; canlılığın başlangıcından sonrası için de Evrim Kuramı ve biyogenez yaklaşımını kullanabiliriz, ancak canlılığın başlangıcına yaklaştıkça, biyolojik yasalardan çok kimyasal yasaların ve kuramların baskın geldiğini, dolayısıyla abiyogenez yaklaşımını (teorisini) kullanmamız gerekir.

Bu açılardan bakıldığında, Redi veya Pasteur deneylerinin abiyogenezi çürüttüğünü iddia etmek saçmalıktır. Bu deneyler, "bir anda var olma" fikrini, yani spontane jenerasyonu çürütmektedir. Bu deneyleri bilime karşı kullanan insanların, varlıkların "bir anda var olduklarını" savunuyor olmaları da, bilim karşıtlığı tarihinin ironik noktalarından bir tanesidir. Deneyler, her zaman kapsamları dahilinde incelenmelidirler ve bu deneylerden, ele aldıkları konulardan daha büyük yargılar çıkarmamamız gerekmektedir. Bu şekilde yaklaşıldığında, Redi ve Pasteur deneylerinin canlılığın bir anda var oluveremeyeceğini gösterdiği, ancak canlılığın cansızlıktan gelmesiyle ilgili herhangi somut bir veriye ulaşamadığı, zaten deney düzenekleri ve içeriğinin de buna uygun olmadığı görülecektir. 

Bu araştırmacıların ispatladığı, "karmaşık halleriyle yapıların bir anda var olamayacağı" gerçeğidir. Bu gerçek, Evrim Kuramı'yla da, Abiyogenez Kuramı ile de birebir uyumludur. İki kuram da, yapıların kademeli ve yavaş ama doğal süreçlerle var olduğunu ileri sürer. Abiyogenez Kuramı moleküler evrim üzerinden giderek cansızların kademeli olacak canlılığa evrimleşebileceğini, Evrim Kuramı ise canlılık başladıktan sonra bugünkü çeşitliliğine doğal süreçlerle erişebileceğini bizlere gösterir. Redi ve Pasteur deneylerinde, karmaşık yapıların bir anda var olamayacağının gösterilmesi, canlılığa evrimleşecek basit yapıların kendilerinden önceki cansızlıktan gelemeyeceğini göstermemektedir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Abiyogenez Teorisi Yazı Dizisi

Bu yazı, Abiyogenez Teorisi yazı dizisinin 17. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Yaşam Nedir? Canlılığı Nasıl Tanımlarız?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
19
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 22
 • Bilim Budur! 15
 • Muhteşem! 11
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 10
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • Umut Verici! 4
 • İnanılmaz 3
 • Güldürdü 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 09/06/2023 01:15:29 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/95

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Jüpiter
Kas
Kamuflaj
Allah
İnternet
Diyet
Hastalık Yayılımı
İnsan
Biliş
Hidrojen
Kalp
Yaşlılık
Neandertal
Video
Enfeksiyon
Nöroloji
Plastik
Zehirli Mantar
Mers
Koaservat
Böcek
Sahtebilim
Uluslararası Uzay İstasyonu
Siyaset
Amerika Birleşik Devletleri
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Özgür İrade: Aldığımız Kararlarda *Gerçekten* Özgür müyüz?
Seçimler Ne Kadar Güvenli?
Seçimler Ne Kadar Güvenli?
Balinalar Su Altında Nefeslerini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Balinalar Su Altında Nefeslerini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Kuyruklu Yıldız Laneti: Hale-Bopp, 200 Milyon Kilometre Uzaktan 39 Kişiyi Nasıl Öldürdü?
Kuyruklu Yıldız Laneti: Hale-Bopp, 200 Milyon Kilometre Uzaktan 39 Kişiyi Nasıl Öldürdü?
Sivrisineklerden Kurtulmanın (Bilimsel Olarak Çalışan) Yolları Neler?
Sivrisineklerden Kurtulmanın (Bilimsel Olarak Çalışan) Yolları Neler?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Spontane Jenerasyon ve Pasteur Deneyleri: Abiyogenez Teorisi, Çürütülmüş Bir Teori mi?. (27 Mayıs 2011). Alındığı Tarih: 9 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/95
Bakırcı, Ç. M. (2011, May 27). Spontane Jenerasyon ve Pasteur Deneyleri: Abiyogenez Teorisi, Çürütülmüş Bir Teori mi?. Evrim Ağacı. Retrieved June 09, 2023. from https://evrimagaci.org/s/95
Ç. M. Bakırcı. “Spontane Jenerasyon ve Pasteur Deneyleri: Abiyogenez Teorisi, Çürütülmüş Bir Teori mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 27 May. 2011, https://evrimagaci.org/s/95.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Spontane Jenerasyon ve Pasteur Deneyleri: Abiyogenez Teorisi, Çürütülmüş Bir Teori mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, May 27, 2011. https://evrimagaci.org/s/95.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close