Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
0

Springer'deki bir makale evrimin saçmalık olduğunu mu iddia ediyor?

işte sana uluslararası hakemli dergide yayınlanmış ve güncel olan bilimsel bir makale ki bu makalede evrimin bir saçmalık olduğunu açıklıyor. Bu makale springer da yayınalnıyor. Springer demek en üst düzey dergilerin yazı sahası demek ki merkezi ingiltere ve ABD dir, linkini atıyorum https://link.springer.com/article/10.1186/s41257-018-0014-2
150 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
3 Cevap
Cevap

Makaleyi Yazan Sarah Umer dir . Sarah umer Defalarca Harun yahya adlı gericiyi desteklemiştir . BU MAKALE DAHA EVRİM İN YASA OLDUGUNU BİLE BİLMİYOR , EVRİMSEL MEKANIZMALARI BİLE BİLMİYOR .

Hemde Harun yahya Safsatası diye birçok Bilimsel kitap yazıldı . Bilim ve gelecekten Bulabilirsiniz

Bu Reklamı Kapat

Bunu okuyabilirsiniz . Bilim ve Aydınlanma Akademisi nin yazısı ;

Tarihi geçmiş, temelsiz ve hatalı iddialar

Bu Reklamı Kapat

Evrim tartışmalarının ateşi sönmüyor iken, konu insan evrimi olduğunda alev daha da çok büyüyor. İnsanın biyokültürel evrimini araştıran en temel bilim dalı olan Antropoloji’nin en önemli özelliklerinden birisi, insan-merkezci olmaması, yani insanların doğanın bir parçası olduğunu ve doğanın tüm öğeleri gibi bizim de evrimleştiğimizi savunmasıdır.

Tam bu noktada Uluslararası Antropoloji ve Etnoloji Dergisi’nin (International Journal of Anthropology and Ethnology) Aralık 2018 sayısında yayımlanan bir makale dikkat çekiyor1. Pakistan’daki Lahor Kadın Üniversitesi öğretim üyelerinden Sarah Umer, kendi deyimiyle, insan evriminin kısa tarihini Darwin’in iddialarına meydan okuyarak ele alıyor. İlk bakışta derin bir evrimsel tartışma yazısı okuyacakmışsınız hissi uyandırsa da ilk cümlesinden itibaren yaratılışçılık uydurmalarıyla ve bilim maskesi altına saklanmış, tarihi geçkin güdümlü bilgilerle dolu olduğu anlaşılıyor.

Makaledeki hatalar yalnızca mükerrer İngilizce yazım hatalarıyla değil, çok ciddi bir eksik bilgi birikimi ve konunun gidişatını belirlemek için özellikle seçilmiş eski kaynaklarla dolu. En önemlisi ise, Umer’in insan evrimi konusunda ileri attığı çok büyük ve mesnetsiz önermelerin varlığı ve yazarın bunların günümüze kadar yapılmış çalışmalara dayandırdığını söylemesi. Yazıda görülen en güncel kaynak ise 17 sene öncesine, 2002’ye ait.

Bilim dünyasında, hele ki evrimsel antropoloji alanında 17 sene çok büyük bir tarih aralığı. Bir yıl içinde bazen onlarca yeni fosil buluntusuna ait akademik çalışmalar birbiri ardına yayımlanıyor ve mevcut hipotezlerin niceliği ve niteliği değişebiliyor. Böyle bir ortamda genellemeci ifadeler ortaya koymak ve daha da önemlisi bunları kaynaksız bir şekilde okuyucuya sunmak hem bilimsel etiğe hem de yönteme aykırı.

Umer, insanın günümüzden 4 milyon yıl önce Afrika’da ortaya çıktığı konusunda “evrimciler” arasında bir fikir birliği olduğuyla başlıyor, ardından da insanın ne zaman “insan” olarak ele alınabileceğini irdelemeye çalışıyor ve 1 milyon yıl öncesinde insanlaştığımızı söylüyor. İnsanın genel evrimsel tarihini Afrika’da başlatmak elbette yanlış değil; ancak hem fosil buluntular, hem arkeolojik veriler, hem de moleküler bilgilere bakıldığında 1 milyon yıl öncesi için sadece Afrika kıtasını değil, Avrasya’nın da tamamını ele almamız gerektiğini gösteren bilimsel çalışmaların sayısı son 20 yılda epey artmış durumda. Antropolojik anlamda ise insanı Homo cinsinin başlangıcında, yani günümüzden yaklaşık 2,8 milyon yıl öncesinde “insan” olarak tanımlamaya başlıyoruz. Bu alanda kendi türümüzü, yani Homo sapiens’i tanımlamak için ise anatomik olarak modern insan terimini kullanıyoruz ve kökenini yaklaşık 300 bin yıl öncesine, Afrika kıtasında dayandırıyoruz.

Umer’in diğer bir sorusu ise insanın bu kadar “gelişmek” için neden 12 bin yıl öncesine kadar zaman harcadığı. Soru sormak elbette yanlış değil; ancak evrimsel bir soru sormak için evrimin temel mekanizmaları ve işleyişi üzerine biraz fikir sahibi olmak gerekiyor. Böyle bir soru sormak, evrimin nasıl işlediğini anlamadığınızın en büyük göstergelerinden biri; çünkü evrim herhangi bir doğrultuda ve amaçta gerçekleşmediği için yaklaşık 3 milyon yıllık bir sürecin boşa geçtiğini düşünmek bu dönemde olanları değersizleştiriyor. Günümüzden 12 bin yıl önce, yani tarım ve yerleşik hayatın başat yaşam biçimi olmaya başladığı dönemde, insanın artık “gelişmiş” bir varlık olarak işe yarar hâle geldiğini imâ etmek çok büyük bir hata. Bahsi geçen bu en az 3 milyon yıllık süreçte iki ayak üstünde dik yürümeye uyum sağlama, birbirinden farklı en az 10 taş alet endüstrisi, ateşin kontrollü kullanımı, barınak inşası, avcı-toplayıcı hayat tarzında değişimler, beynin fizyolojik evrimindeki süreçler, bilişsel karmaşıklığın başlaması, sembolik düşünebilme yeteneği ve faaliyetlerinin ortaya çıkışı gibi belki de 3 milyon yılın az bile sayılabileceği yüzlerce değişiklik gerçekleşti.

277 görüntülenme

Kaynaklar

  1. Hakan Mutlu, Ezgi Altınışık, et al. Evrim Kuramı Ve Bilimsel Yayıncılık Eleştirisi. (18 Şubat 2019). Alındığı Tarih: 7 Ocak 2021. Alındığı Yer: Bilim ve Aydınlanma Akademisi | Arşiv Bağlantısı
3
  • Raporla
Cevap
Ufuk Derin
Ufuk Derin Öğrenci-Okur

Size böyle bir yazıyı atan kişinin attığı linkteki başlığa bile bakmadığı belli oluyor. Daha linke girince bile başlıkta "RETRACTED ARTICLE" diyerek bu makalenin geri çekildiğini belirtmişler. İlgili yazının geri çekilme notunda ise şöyle diyor:

"Baş Editör, hakem değerlendirme süreci tamamlanmadan önce yanlışlıkla yayınlandığı için bu makaleyi geri çekmiştir (Umer, 2018). Yayın sonrası hakem incelemeleri, makalenin International Journal of Anthropology and Ethnology'de yayınlanmaya uygun olmadığını belirledi. Yazar bu geri çekmeyi kabul etmiyor." [1]

Bu Reklamı Kapat

Yani yapılan hakem denetiminde yazının hatalarla dolu olduğunu görüp makaleyi geri çekmişler. Yazar da kaldırmayı kabul etmediği için makalenin başlığına "RETRACTED ARTICLE" ifadesi eklenmiş yani geçerli bir makale değil. Bilimsel bir nitelik taşımıyor.

Kaynaklar

  1. SpringerLink. Retraction Note: A Brief History Of Human Evolution: Challenging Darwin’s Claim. (19 Şubat 2019). Alındığı Tarih: 8 Ocak 2021. Alındığı Yer: SpringerLink | Arşiv Bağlantısı
3
  • Raporla
Cevap
Muhsin Alperen Yılmaz
Muhsin Alperen Yılmaz Biyoloji Öğrencisi

Merhaba.Öncelikle bir bakış açısı kazanmak adına ön bilgi verip; ardından "akademik makalenin" içeriğine ve kapsamına dair açıklamalarda bulunup, öneri kaynaklar ve tavsiyelerde bulunacağım.

Öncelikle bilimde ya da akademik çalışmalarda hiçbir zaman "Bu çalışmamla şu olguyu bitireceğim.Herkes saçma sapan olduğunu görecek gibi" düşüncelerle yola çıkılmaz.Bilimde, kantitatif gözlemlere bağlı olarak ölçülebilir olgular vardır sadece.Bu olguların dışında kalan olay ya da oluşların, işbu kapsamda hiçbir bilimsel değeri yoktur.Bilim genel bir kapsam.Evrim konusu ise bu anlamda spesifik bir örnek.Ve aynı zamanda evrim,hassas bir konu.Çünkü bir bardağı yüksekten bırakınca düşüyorsa, demek ki aşağı çeken bir şey var diyebilirz.Ama evrim'de bu söz konusu değildir.Evrim gerekli materyalin bulunmadığı yerde kanıtlanamaz.Evrimi birine gösteremezsiniz.(Bir balinanın bir zamanlar karalarda yaşadığına dair kanıtlar gösterisiniz, o ayrı bir durum.Burada bahsettiğim, evrimin tek kanıta indirgenemeyecek bir olgu olması sebebidir.Yani "Balinalar bir zamanlar karalarda yaşardı,şartlara göre su'da yaşamak durumunda kaldı,bunlar da fosil kanıtları demeniz, hiçbir zaman, 'bardak yere düşüyor çünkü kütleçekimi var' demek gibi net ve anlaşılır olmayacaktır.") Evrim, kümülatif olarak akademik kapsam dışında değerlendirildiğinde, açıklanmaya muhtaçtır.Bu konuyu bu kadar tartışmalı yapan da budur.Bu yüzden evrim ve evrim mantığı biricik olay ya da görüşlerle değerlendirme kapsamın alınamaz.

Bu Reklamı Kapat

Gelelim "Akademik makale" ve bize anlatmaya çalıştığına.Yukarıda çok güzel cevaplar verilmiş.Ancak ben burada bu makalenin bize ne anlatmaya çalıştığını, referanslarını ve müktesebatını irdeleyeceğim.

Öncelikle bu makalenin amacı öyle görünüyor ki din ile doğrudan ilişkili.Çünkü kullandığı referanslar'da (ya lütfen rica ediyorum şu bağlantıya tıklaıp kaynak olarak gösterdiği bağlantıya bakar mısınız: "Quran" yazıyor Quran, Quran.Bundan daha nasıl bir bilimsel müktesebat beklenebilir?) bilimsel değeri bulunmayan kişi ya da kurumların ismi çokça geçiyor.Bu yüzden bilimsel değeri bulunmuyor ki zaten bulunmamış.Yine de madem sordunuz içeriğine de değinelim: Öncelikle bir pasaj'da Neandarthellerin ve Homo Sapiens'in bir arada bulunduğuna dair bir sav öne sürülmüş.Ve kaynak olarak ta bunu bırakmışlar.Yani "Quran" yazan yeri.Ben daha buna bir cevap veremem çünkü bilimsel bi antitez sunulmamış.Devam edelim: Daha önce hiç karşılaşmadıysanız söyleyeyim: Bilimsel değeri olan akademik makalelerde asla ve katha kişisel görüş bildirilemez.Bu yazı'da bilim insanı dahi olmayan bir kimseyi kaynak olarak göstermişler.Yukarıda H.Yahya demişler ama,arkadaşlar, H.Yahya bildiğimiz kişi değil :) İsim benzerliğinden midir nedir Turkey yazmışlar ancak H.Yahya başka bir kimse.Google Scholar'da buldum.Alanı farklı olan ilahiyatçı bir şahsiyet belirtilen kimse.Görüyor musunuz "Akademik makale" olarak öne sürülen şey'i. Ben daha fazla bilime olan saygımı yitirmek istemiyorum.Daha insan hücreleri ile ilgili düzeltilmesi gereken çokça şey varken cevabımı burada sonlandırıyorum.

Bu Reklamı Kapat

Sonuç: 1)Bir olgunun çürütülmesi için yine bilimsel değeri olan kavramlar ile yola çıkılır,dogmalarla değil.

2)Bilimsel değeri olan bir akademik makale yayından kolay kolay kaldırılmaz.

3)Evrim'i çürüttüğünü söyleyen bir kimse size böyle yazılar atarsa siz de o kişiye,benim yazmış olduğum evrimi'in binlerce kanıtından biri olan bu makaleyi gönderin.

4)Bilimsel değeri olan makalelerde kişisel görüş belirtilmez.

5) " " " " referanslar dikkatle seçilir.

6) " " " " dil ve üslup bu şekilde olamaz.

7)Bilim bir dogmalar bütünüyle ne kanıtlanabilir ne yanlışlanabilir.

Kaynaklar

  1. Alperen Yılmaz. Üreme Hücrelerini Enfekte Edebilen Bu Virüsler, İnsan Evrimine Nasıl Işık Tutar?. (8 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 8 Ocak 2021. Alındığı Yer: Evrim Ağacı | Arşiv Bağlantısı
1
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

  1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

  2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.