Yeni Soru Sor
Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Anonim
Anonim Üye
20

Spiritüel Uyanış (Spiritual Awakening) denilen olayın bilimsel açıklaması var mıdır, varsa nedir?

Konuyla yakından ilgileneler cevap verirse çok sevinirim.
5,320 görüntülenme
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
4 Cevap
Binnur Kavlak
Binnur Kavlak
4,828 UP
Bir bilen

Kaynak kitapta bahsettiniz spiritüel uyanışın da içinde olduğu mistik durumların nörobiyolojisi ele alınmış. Burada uzun uzun farklı görüşleri yazma şansım yok zaman sıkıntım nedeniyle. Ancak özetle şunu söyleyebilirim ki, bilim her konu gibi spiritüel konuları da inceler, açıklamaya çalışır. Açıklama yapmak için de bilimsel veriler ve ölçülebilir, doğrulanabilir sonuçlar ortaya koyar. Sözkonusu psikoloji, rusallık ya da spiritüel dediğimiz başlıklar altındaki kavramlar için de bilim insanları bunların ortaya çıkış nedenlerini, insanları nasıl etkilediklerini yaptıkları deneylerle, araştırmalarla, anketlerle ölçülebilir veriler haline getirerek açıklamaya çalışırlar.

Yakın zamanlı bir kaç makale örneğini fikir sahibi olabilmeniz açısından kaynak olarak paylaşayım:

Ruhsal olarak dönüştürücü deneyimlerin fenomenolojisi, fizyolojisi ve etkisinin araştırılması: Kundalini uyanışı [2]

Tüm Reklamları Kapat

Acı çekerek dönüşüm: yoğun kargaşa dönemlerinin ardından olumlu psikolojik dönüşüm yaşayan bireyler üzerine bir çalışma [3]

Mistik deneyim ve onun sinirsel bağıntıları[4]

Uyanış Deneyimlerini Keşfetmek: Uyanış Deneyimlerini Tetikleyicileri, Özellikleri, Süresi ve Sonrası Etkileri Açısından Bir Çalışma[5]

345 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Frederick S. Barrett, et al. (2018). Behavioral Neurobiology Of Psychedelic Drugs. ISBN: 1866-3389. Yayınevi: Spinger.
 2. M. H. Woollacott, et al. (2023). Investigation Of The Phenomenology, Physiology And Impact Of Spiritually Transformative Experiences – Kundalini Awakening. EXPLORE, sf: 525-534. doi: 10.1016/j.explore.2020.07.005. | Arşiv Bağlantısı
 3. S. Taylor. (2023). Transformation Through Suffering: A Study Of Individuals Who Have Experienced Positive Psychological Transformation Following Periods Of Intense Turmoil. J Humanist Psychol, sf: 30-52. doi: 10.1177/0022167811404944. | Arşiv Bağlantısı
 4. M. Woollacott, et al. (2000). The Mystical Experience And Its Neural Correlates. J Near Death Stud. | Arşiv Bağlantısı
 5. K. Egeto-Szabo, et al. (2023). Exploring Awakening Experiences: A Study Of Awakening Experiences In Terms Of Their Triggers, Characteristics, Duration And After-Effects. J Transpers Psychol, sf: 45-65. | Arşiv Bağlantısı
Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
2
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Moderatör Uyarısı
Yetersiz Kaynak 1 moderatör tarafından eklendi
İçeriğe yönelik akademik veya güvenilir kaynaklar sunulmamıştır.
0
Ersals Krononot
Ersals Krononot
255K UP
Krononot⁸

Uyanış, genel anlamda kendini yeniden doğurma, aydınlanma, bilişsel ve algısal olarak bilinç seviyesini bir üst seviyeye çıkarabilmek olarak tanımlanmakta. Mantık, kuralları ve işleşiyi anlamayı sağlar. Ancak sistemin ne olduğunu bilemez. (mantık size sadece sınırlarınızı gösterir) Mantığın hapsinden çıkarak, zihin - kalb - mantık dengesini bulma çabası, uyanışın tetikleyicisidir.

Mantık hapsindeki kişiler, yoğun bir YARGI BARİYER zenginidir. Her konuda çok sert yargılara sığınırlar. Örneğin "Tanrı yoktur". Hakkında bilinemezliğin olduğu, sonucun olmadığı bir konuda kesin yargıya sahip olmak zaten sağlıklı olmayan bir tutumu ortaya koymakta. "ruh bir safsatadır" Ama bilinç değil öyle mi. :) Görüyoruz ki, mantık hapsinde kalmak, kendi doğrularını evrene uygulamak gibi düşük bir bilinç düzeyinde kalma cezasıdır. Bu cezayı kişi temelde üst seviyelerden (bilmediği ve genelde de korktuğu için) kendini korumak için verir. Konfor alanında kalma güdüsü burada da devrede çoğu zaman.

Kişi bu durumun önce farkına varır, çünkü dünya okulu, deneyim yoluyla her insan bireyinin kendini gerçekleştirmesi için vardır. Kişinin inancı, düşünce yapısı ne olursa olsun, dünya sahnesinde olduğu süre boyunca yapması gerekenlere yönlendirilir. Olaylar ve kişiler ile bu düzenli olarak kişiye mesaj verir. Bu durumda insan bireyi kendini rasyonel olarak görüp, içinde bulunduğu kısır döngüyü ve hapis halini anlayıp bundan kurtulmayı seçmek, ya da konfor alanında beden dışı herşeyi reddederek, mantık hapsine (kendine verdiği ceza sürecine) devam etmek üzere seçim yapabilir. Seçimi ne olursa olsun, sistem kişiyi üst bilinç seviyesine çıkarmak üzerine kurulduğu için, olay ve kişiler onu düzenli olarak içinde bulunduğu durumdan çıkarmaya çalışır. Bunlar bazen kişiye göre olumsuz olaylar olabilir, bazen kitlesel felaketler olabilir, bazen ani kayıplar çoğu zaman da ilişki sorunları olarak gözlenir. Deli gibi aşık olunan kişinin değer vermemesi (kişinin kendi değerini bilmeyip, kendini özgürleştirip gelişimi kendine hak görmemesini aynalar) gibi durumlar, aslında kişiye -kendine gel, kendine vermen gereken değeri vermek zorundasın - uyan- demektedir. Yani uyanış bireysel çabalarla gerçekleşmezse, olay ve kişiler bunu farklı yollarla yapmaya düzenli olarak devam eder. Her bireyin gelişim yolculuğu çok farklı olduğu için kimi 10 yıllık süreçlerde, kimiyse çok daha kısa sürelerde döngülere alınır. Geçmesi, aşması, dönüşmesi gereken aşamaya gelene kadar benzer döngüler işler.

Tüm Reklamları Kapat

Asıl uyanış, kişinin kendini doğurması, aslında kim olduğunu anlamaya yaklaşması, evrensel dengesini bulmaya yaklaşmasıdır.

Beyin ve kalbin elektromanyetik alanları rezone olduğunda, bilişsel seviye farklı bir noktaya ulaşır. (zihin kendi içinde koheransını bulduğunda, kalb ile rezone olur). İşte bu sırada insan bireyi farklı bir olgunluk, uyanış, bilinç seviyesi yaşar. Tüm meditasyon ibadet vs ritüellerinin hepsi, insan türünün kendini anlaması, uyanması, aslında ne olduğunu kavrayacak zemini ona vermek içindir.

Ancak evrensel ilkeler gereği seçimler tamamen serbest.

Herşey olması gerektiği gibidir.

244 görüntülenme
6
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Mesut Genez
Merak edip araştırdım

Spiritüel uyanış, kişinin içsel bilinç düzeyinde derin bir dönüşüm ve farkındalık yaşadığı bir deneyimi ifade eder. Bu deneyimde kişi, genellikle sıradan zihinsel ve duygusal durumların ötesine geçer ve daha geniş bir gerçeklik algısı ve birlikteliği deneyimler. Spiritüel uyanış, farklı inanç sistemlerinde ve dini öğretilerde farklı isimlerle anılabilecek bir durumdur.[1]

Bilimsel açıdan spiritüel uyanışı kesin bir şekilde açıklamak zordur, çünkü deneyimler genellikle kişisel ve öznel niteliktedir. Bu nedenle, bilim dünyasında evrensel bir tanım ve açıklama yoktur. Bununla birlikte, bazı bilimsel araştırmalar ve teoriler, bu tür deneyimleri açıklamaya ve anlamaya yardımcı olabilir.[2]

Spiritüel uyanışın bazı bilimsel açıklamaları şunlardır:

Tüm Reklamları Kapat

1. Beyin Kimyasındaki Değişimler: Meditasyon, derin düşünce ve spiritüel uygulamalar gibi etkinlikler, beyinde kimyasal değişikliklere neden olabilir. Örneğin, beyindeki bazı nörotransmitterlerin (serotonin, dopamin vb.) aktivitesinde artışlar olabilir, bu da deneyimleyen kişilerde daha yüksek bir farkındalık ve huzur hissi yaratabilir.[3]

2. Nöroplastisite: Beynin nöroplastisitesi, beyin hücrelerinin ve sinir bağlantılarının deneyimler ve öğrenme yoluyla değişebilme yeteneğini ifade eder. Spiritüel uyanış deneyimleri, bu nöroplastisite sürecini tetikleyerek, bireylerin algılarını ve düşünce yapılarını değiştirebilir.[4]

3. Ego Düşüşü: Spiritüel uyanış deneyimlerinde, kişi sıklıkla kendini aşma ve ego sınırlarını geçme eğilimi gösterir. Bu, beyindeki bireysel benlik duygusunu yöneten bölgelerde değişikliklere yol açabilir ve daha büyük bir bütünlük ve bağlantı hissi uyandırabilir.[5]

4. Stres ve Anksiyete Azalması: Spiritüel uygulamaların ve deneyimlerin, stres ve anksiyete düzeylerini azaltıcı etkileri olduğu bilinmektedir. Daha düşük stres düzeyleri, insanların daha fazla içsel huzur ve bağlantı hissi yaşamasına yol açabilir.[6]

Ancak, bu açıklamalar deneyimlerin tamamını kapsamaz ve spiritüel uyanışın derinlikleri hakkında bilimsel bir konsensüs yoktur. Çünkü bu deneyimler, daha çok kişisel inançlar, kültürel etkiler, yaşantılar ve öğretilerle de şekillenebilen içsel deneyimlerdir. Dolayısıyla, bilim, bu tür spiritüel deneyimlerin tamamını ele alacak nihai bir açıklama sunmakta zorlanır.[7][8]

146 görüntülenme

Kaynaklar

 1. L. J. Miller. (2013). The Oxford Handbook Of Psychology And Spirituality. ISBN: 9780199357345. Yayınevi: Oxford University Press.
 2. D. H. Rosmarin. (2020). Handbook Of Spirituality, Religion, And Mental Health. ISBN: 9780128167670. Yayınevi: Academic Press.
 3. M. D. Souza. (2016). Spirituality Across Disciplines: Research And Practice:. ISBN: 9783319313801. Yayınevi: Springer.
 4. S. Harris. (2009). The Neural Correlates Of Religious And Nonreligious Belief. Yayınevi: Public Library of Science.
 5. N. Mönter. (2020). Religionssensible Psychotherapie Und Psychiatrie. ISBN: 9783170356269. Yayınevi: Kohlhammer Verlag.
 6. E. S. 1. Ames. The Psychology Of Religious Experience. ISBN: 9781373866806.
 7. C. Perimcek. (2019). Spiritüel Uyanış. ISBN: 9786052006849. Yayınevi: Müptela Yayınları.
 8. K. Luball. (2022). Ruhsal Uyanışlar. ISBN: 9788835441564. Yayınevi: Tektime.
0
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Yusfcan Yusfcan
Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci

Spiritüel uyanış, bireyin derin içsel dönüşüm, farkındalık artışı veya daha geniş bir gerçeklik algısı deneyimlediği bir kavramdır. Bu deneyim, genellikle manevi veya dini bir anlam taşır ve kişinin kendini, evreni veya yaşamın anlamını farklı bir perspektiften görmesine yol açabilir. Ancak, spiritüel uyanışın bilimsel açıklaması konusunda tam bir görüş birliği bulunmamaktadır ve bu deneyimin nedenleri karmaşık ve çok yönlü olabilir.

Bilim insanları, spiritüel uyanışın nörolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerle ilişkili olduğunu düşünmektedir. Bazı olası bilimsel açıklamalar şunlar olabilir:

1. **Nörolojik Faktörler:** Beyindeki nörolojik değişiklikler veya aktivite artışları, spiritüel deneyimleri tetikleyebilir. Özellikle meditasyon gibi zihin ve beden teknikleri, beyinde bazı bölgelerin aktivitesini artırabilir ve bu da kişinin farkındalık düzeyini değiştirebilir.

Tüm Reklamları Kapat

2. **Psikolojik Faktörler:** Stres, travma, kişisel krizler veya derin içsel sorgulamalar gibi psikolojik faktörler, spiritüel uyanış deneyimini tetikleyebilir. Bu tür deneyimler, kişinin kendini ve hayatı farklı bir şekilde anlamlandırmasına yardımcı olabilir.

3. **Bilinç Değişiklikleri:** Rüyalar, hipnoz, trans gibi bilinç değişikliği halleri, kişilerin spiritüel deneyimler yaşamasına neden olabilir. Bu tür hallerde, normalden farklı bir algı veya gerçeklik deneyimi yaşanabilir.

4. **Sosyal ve Kültürel Etkiler:** Spiritüel inançlar, kültürel ve toplumsal faktörlerden de etkilenebilir. Bir bireyin çevresindeki insanlar, inanç sistemleri ve yaşadığı kültürel deneyimler, spiritüel uyanış deneyimini şekillendirebilir.

Ancak, spiritüel uyanışın tam olarak nasıl ortaya çıktığı ve neden bazı insanlarda görüldüğü konusunda kesin bilimsel bir açıklama henüz bulunmamaktadır. Spiritüel deneyimler, bireysel ve öznel niteliklere sahip olduğundan, bu deneyimleri tamamen bir bilimsel açıklama ile açıklamak zor olabilir. Ayrıca, bu tür deneyimlerin manevi veya kişisel bir boyutu olduğu da unutulmamalıdır.[1]

113 görüntülenme
0
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close