Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
1

Okullaşma oranı yerine temel bilimler ve uygulamalı bilimler denebilecek bölümlere yerleşme ve bitirme açısindan kiyaslandiginda ne değişir?

Kadınlar halen hizmet odaklı olan uygulamalı bilimlerde bahsedilen sosyal kültürel sonuçlar açısından varlık gösterse de temel bilimlerdeki erkek öğrencilerin sayısı ve hakimiyetini merak uyandırıcı benim için. Yani erkekler küçük yaslarinda bile eğer ilgilerini cekmiyorsa müfredata tabi olmamayı secebilme bağımsızlığına sahip olabilirler mi ?
162 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
Tüm Reklamları Kapat
1 Cevap
Cevap
esat kudret
esat kudret
45K UP
Akıl yürütmeyi öğrenmeye çalışan bir öğretmenim.

Parayı veren düdüğü çalıyor!

Zaten şu anda eğitim sistemimiz buna dayanıyor. Temel bilimler (teknik ve mesleki olmayan, matematik, kimya, sosyoloji, edebiyat, felsefe vb.) ile uygulamalı bilimler (akademik eğitimin yanı sıra, ağırlıklı olarak mesleki eğitim veren ) şeklinde. İlki ağırlıklı olarak teorik ikincisi ise doğrudan üretime (mal ve ya hizmet olarak) dayalı pratik bir alanı ifade eder.

Tüm Reklamları Kapat

Fen liseleri, Anadolu liseleri ve buralardan mezun olanlara yönelik üniversiteler ağırlıklı olarak temel bilimleri, her tür meslek lisesinden mezun olanlara yönelik fakülte veya yüksek okullar ise ağırlıklı olarak uygulamalı bilimleri temel alır.

İkisinin alanı farklı olduğundan kıyas biraz zor olsa da, temel bilimler mezununun iş bulma olasılığı hem daha düşük hem de daha uzun bir zaman alırken, uygulamalı bilimler mezununun, ara eleman olarak ve mezun olur olmaz iş bulma olasılığı daha yüksektir. Olasılık diyorum çünkü eğitim bir ülke için günü birlik planlanabilen bir şey değildir. Öyle olduğunda bundan üniversiteler de fazlasıyla nasibini alır ve her iki alandan da mezun olan sadece bir diploma sahibi olmuş olur.

Tüm Reklamları Kapat

Üniversiteli işsiz(diplomalı işsiz) dediğimiz ve bugün için ülkemizde zirve yapan olgunun sebebi budur. Fakat diyelim ki eğitimi bu hali ile uzun vadeli planladık, çok şey değişir mi? Özellikle sorunun ikinci bölümüne yönelik olarak, kadın-erkek fırsat eşitliği, özgür tercih vb. sağlanır mı? Kadın erkek fark etmeksizin gerçekten yetenekler ve tercihler merkez alınıp, seçimler (alan ve iş) özgürce yapılabilir mi?

Bunun cevabı için biraz da eğitimin ne olup olmadığına ve ne olması gerektiğine bakmak lazım kanısındayım.

Eğitimin o kadar çok tanımı var ki. Bu tanımlamaların hemen hemen hepsi kendi içinde o kadar tutarlı ki. Kimi “istendik davranış” der kimi “talim ve terbiye” . Kimi “gizil güçler”den bahseder kimi “çoklu zeka”dan. Kimi çocuğu “geleceğe!” hazırlamaktan bahseder kimi “ara eleman”dan…

Bugün yeryüzünde temel ve bütünlüklü bir felsefeye dayanmayan tek bir eğitim sistemi yoktur. Bütün eğitim sistemleri de doğal olarak toplumun ihtiyaçlarının, toplumun ihtiyaçları da doğal olarak egemen ideolojinin ve savunucularının ihtiyaçlarının kendisi üzerinden kurgulanıp hayata geçirilir. Her revizyon, değişen dünyanın değişen şartlarına ve hep aynı zemin üzerinden aynı hedefe yönelik olur. Yani egemen ideolojinin değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerine …

Belki de soruyu yeniden ve çeşitlendirerek sormak gerekir.

Eğitim nedir, ne değildir?

Eğitim neden zaruridir?

Toplumu doğru eğitmek nasıl sağlanır?

Tüm Reklamları Kapat

Eğitim; sınıfsız toplumlarda toplumsal yaşamın doğallığında ve kendiliğinden, pratik içinde hayatta kalmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek amaçlı bilgi ve deneyim aktarımı idi. Gerek toplum gerek doğa için zaruri olan gerçek ve gerçeğin kavranmasına dayanıyordu. Zorunlu değildi.

Ancak sınıflı toplumlarla birlikte iradi ve zorunlu hale getirildi. Amaç, var olan egemen sistemin idamesi için ona uygun kafalar yetiştirmek oldu, her şeyini belirleyen de hep egemen oldu. Başta egemen'in beklentilerinin sürdürebilmesi amacıyla gerçek doğadan ve akıldan koparıldı, yeni ve sahte, çarpıtılmış, manipüle edilmiş bir gerçek ikame edildi.

Zamanla Egemen'in kaçınılmaz gelişimine bağlı olarak sömürülenin de ona uyum sağlayabilmesi adına ve sadece onun yararına olacak kısmi bir gerçek paylaşılmak zorundaydı. Bugün eğitim adı altında yapılan o. İngiliz, Hindistan'ı yağmalarken Hintli uşağa ihtiyaç duyar. Bunun için iletişim kurması gerekir, dil öğretir. Mal transferi için yol yapar, yerli teknisyene, mühendise ihtiyaç duyar vb.

Günümüz modern toplumlarında da durum aynıdır. Eğitim alanında hakikatin paylaşımı Egemen'in nitelikli sömürüsü ve nitelikli üretimle sınırlıdır. Aklı özgür kılacak, soru sormayı olağanlaştıracak alanlar kapalıdır. Geriye kalan tüm alanlar ise daha karlı bir sömürünün aracıdır. Burada eğitim kısaca tek tipleştirme görevi görür.

Tüm Reklamları Kapat

İnsan artık makinenin dişlisidir ve eğitim dişlinin sorunsuz çalışmasını sağlayan yağdan başka bir şey değildir. Zorunluluğu da buradan gelir. Zira sınıflı toplumlarda toplumsal yarar bir yalandan ibarettir.

Eğitimin toplumsallığından ve toplumsal yarından bahseden egemenin ifadesinin tercümesi: En iyi nasıl itaat sağlarım, hizmetine uygun kafalar nasıl yetiştirim, bilgiyi nasıl kontrol eder ve tekelime alırım. Ne sosu ile: Toplum yararı... Bu kocaman bir yalan.

Toplumu doğru eğitmek ifadesinin kendisi bile toplum üstü bir iradeye delalettir ve yukarıdakileri doğrular niteliktedir. Toplum eğitilen değil eğitendir. İlkel komünal, sınıfsız toplumda öyleydi ve kollektifti.

Sonraları yerine ikame olan egemen irade, kendinden menkul bir değer atfı ile sözde toplumsal perde arkasında kuklacı rolü ile toplumu doğru eğitme ( kimin doğrusu ve kimin yararına) derdine düştü ve korkarım ki bütün sınıflı toplumlarda böyle sürecek. Sınıfsız bir toplumun inşasına kadar.

Tüm Reklamları Kapat

Dolayısıyla okullaşma oranı da, temel ve uygulamalı bilimler de bugün uluslararası sermayenin ihtiyaçları neyi dayatıyorsa ona göre şekillenmektedir. Burada temel ve uygulamalı bilimler açısından kıyas o kadar talidir ki; uluslararası sermayenin ihtiyaçlarına hitap etmeyen en ufak bir müfredat değişikliği dahi söz konusu olamaz.

Zira üçüncü dünya ülkeleri ile geri bıraktırılmış ülkeler her ne zaman ki dar boğaza girse (sokulsa) imdadına ilk yetişen ya dünya bankası ya da IMF olur. Parayı verir ve düdüğü çalmaya başlar. Bu o kadar absürt bir durumdur ki, parayı veren bu kurumlar, parayı verdiği ülkelerden ne geri ödeme, ne üretim ne de ekonomik hiçbir talebi öncelemez. İlk ve en önemli talepleri, para ile hiç alakası olmayacak olan hep eğitim ve sağlık politikalarına yönelik olur.

Kimi zaman bu alanların özelleştirilmesi, kimi zaman içeriklerinin sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edilmesi başat taleplerdir.

Diğer bir mesele ise, eğitimde fırsat eşitliği ve erkeklerin ağırlıklı alanlarda istihdamına yönelik verilen eğitim ve tercih sorunudur.

Erkeklerin, erkek oluşlarından dolayı eğitimdeki durumu bazen bir avantaja bazen de çok ağır bir yüke dönüşebilmektedir. Özellikle fırsat eşitliği konusunda erkekler muazzam bir avantaja sahip iken, erkek egemen toplum yapısı itibarı ile toplumsal baskı ve mevcut eğitim düzeninin bunu besleyen ve dayatan tercihleri çoğu zaman ve zannedildiğinin aksine erkeğe, kendi geleceği ile ilgili karar alma konusunda tıkayıcı birçok duvar örebilmektedir.

Erkekler istese de bu duvarları aşarak istedikleri alanları tercih edememektedir. Mezuniyet sonrası mezun olduğu, eğitim gördüğü alan üzerinden çalışan fakat fırsatını bulur bulmaz yıllar sonra bile işini değiştiren erkeklerin oranı karşı cins ile kıyaslanamayacak kadar çoktur. Hem de eğitim aldığı alan ile uzaktan yakından hiç alakası olmayan başka bir alan tercihi için…

Sonuçta kapitalist ekonomik ilişkilerin egemen ve belirleyici olduğu günümüz dünyasında , üretim ve kar temel ve eğitim bunun kalbi olduğundan, hangi alanda kaç kadının hangi alanda kaç erkeğin ne kadar eğitim alabileceği ve aldıkları eğitime göre hangi alanlarda ne kadar istihdam edilecekleri tamamen egemenin insiyatifindedir. İstisnaları da mevcuttur.

Dileyen herkesin, kadın erkek ayırımı yapmaksızın, eşit koşullarda tercih, beklenti ve yeteneklerine göre eğitim alabileceği, bunu istediği zaman değiştirebileceği bir eğitim zorunlu olamaz. Öyle bir eğitim, zorunluluktan çıkıp tercihen ve İnsanın kendi farkındalığının farkına varması, kendi ayakları üzerinde durabilecek donanımlarla donatılması şeklinde tanımlanabilen eğitimdir. Toplumsaldır, parasızdır, bilimseldir, erişilebilirdir, demokratiktir ve kar ile sermayeden tamamen bağımsızdır. Yegâne özne insandır. Bugün için nüveleri vardır(Yalın ayaklar hareketi, Matematik okulu vb.)

Fakat kar temel özne oldukça bütünlüklü olarak nüve şeklinde (ve saygın) olan böyle bir eğitimin devletler politikasına dönüşmesi, hayata geçirilmesi ancak alttan, örgütlü ve sürekli bir toplumsal baskı ve talep ile hayat bulabilir. Mevcut eğitimim kendisi de zaten bunun olabilirliğinin önüne set çekmekten ibaret olunca, haliyle parayı veren düdüğü çalmaya devam ediyor. Fakat toplumsal ve bilimsel gelişmenin önünde hiçbir gücün duramayacağını da hatırda tutmak lazım. Yavaşlatılabilir fakat engellenemez…

2
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.