Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
Ahmet A.
Üye
2

İnanmak ve bilmek arasındaki fark nedir?

Bir şeye inanmak ve bilmek farklı şeylermiş gibi gösteriliyor. Bundan da, teistik düşüncelerin dogma kabuller üzerine olduğu sonucu çıkarılıyor. Halbuki, bir şeyi bilmek için, önce ona inanmak gerekir. Örn. yerçekimini bilmek ama ona inanmamak mümkün olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz?
3,438 görüntülenme
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
4 Cevap
Cevap
Shorugami .
Shorugami .
15K UP
Sorgulayıcı

İnanmak ve bilmek arasında çok ince ancak bir o kadar da derin bir fark vardır. Bir gerçeği bilirsin gerçeğe/gerçeklere inanamazsın. İnanmak ise herhangi bir kanıt veya veriye ihtiyaç duymadan doğru olduğunu kabul ettiğin inançları kapsar. Bildiğin gerçekleri aksi kanıtlanana kadar doğru kabul edersin ancak inandığın ve senin doğru olduğunu düşündüğün bilgileri terk etmek bir hayli zordur. İnançlarda zaten adı üstünde inanmanın ürünüdür. Ancak senin de verdiğin örnekten gidelim "Yer çekimini bilmek ama ona inanmamak mümkün olabilir mi?".

Az önce de izah ettiğimiz gibi inançları terk etmek çok zordur. Eğer ki senin inandıkların bilimsel bilgilere ters olsa bile sen büyük oranda inanmayı seçersin. Örnekten gidelim. Mesela senin inandıkların yer çekimini reddeden bir inanış sa ve yerde durmamızı atıyorum dünyanın düz olduğuna bağlıyorsa yada üstün bir varlığın seni yerde tuttuğu gibi absürt bir inancın varsa sen yer çekimi gerçeğini inkar edebilirsin ki bu sebeplerden ötürü inkar edenlerde var ancak ben bu kadar derinlere girmek istemiyorum inanışlara saygımdan ötürü. Yani yer çekimini bilirsin ancak inanç siteminden ötürü reddedebilirsin bu pek ala mümkündür.

Bu Reklamı Kapat

Peki ya bir bilgiyi bilmek için yada ilk defa o bilgiyi keşfetmek için inanmak gerekir mi? Hayır. Bir bilgiyi bizim inkar etmemiz yada körü körüne kabul etmemiz o bilgiyi etkileyen bir durum değildir ve o bilgiye er yada geç ulaşırız ve kabullenmek zorunda kalırız. Nasıl mı? Şöyle, zamanında(günümüzde de) evrim teorisini inkar edip onun gerçekliğini elimizde bulunan onca veriye karşın yinede kabul etmediler. Onların inkar etmesi evrim teorisinin gelişmesine bir engel olmadı çünkü gerçekler er yada geç ortaya çıkar. Daha sonrasında ilk başlarda inkar eden inanç sistemlerinin de bazıları kabul etmek zorunda kaldı. (Örneğin Kilise) Gerçi kabul etmeselerdi bile evrim teorisi bir gerçektir ve gerçeklere "kurşun" işlemez.

2,325 görüntülenme
4
 • Raporla
Cevap
hüseyin karakuş
Hüseyin Karakuş, Doktor

İnsan beyninde, evrim ve gelişim basamaklı üç beyin özelliği, bütünleşmiş olarak bir arada bulunur. (Michio Kaku-Zihnin Geleceği) Limbik sistem denilen memeli veya Hayvan beyni bölümü duyu organlarından gelen ham bilgilerin işlendiği hüküm merkezidir. Hayvanlar için duyumlara uygun hüküm vermek hayati önemdedir. En ufak kararsızlık avını kaçırmaya ya da bir başka hayvana av olmaya neden olabilir. Duyumlar ve sonrası oluşan hüküm, hayvan hafızasına işlenir. Sonraki yaşamında bu hafıza kullanılır. Hayvanda duyum ile hüküm (karar) arasında ikincil düşünsel çıkarımlar yoktur. O yüzden Paulo Freire "Ezilenlerin Pedagojisi"nde hayvanların doğaya gömülü olmalarından söz eder.

İnsanı insan yapan beynin üçüncü bölümü korteks, kabuk kısmıdır. Kortekste duyumlarla elde edilen ham bilgilerden ikincil sonuçlar çıkarılır. Bu sonuçlar yaşam pratiğinde sınanır. Benzer şartlarda benzer olayların benzer şekilde sonuçlanması denenmiş öğrenilmiş bilgidir artık. Bu sınanmış bilgi bile inanmanın nihai huzurunu veremez, yeni şartlar ve yeni sınamalar bilgiyi değiştirebilir. Bu nedenle bilim sürekli devinim ve değişim halidir.

Bu Reklamı Kapat

Duyumsal bilgilerden hüküm (karar) vermek hayvanlar için yaşamsaldır demiştik. İnsanlar, kendileri için yaşamsal olmadığı halde, hem kafa emeği çabası olmadığından, hem de karar alma huzuru içerdiğinden, duyumsal bilgilerden hüküm vermeye yatkındır. Bunun adı inanç, yani önüne gelen bilgiye, doğrulama çabası göstermeden, "doğru mu" endişesi yaşamadan inanmaktır.

Bilmek ve inanmak insan beyninin ayrılmaz iki fonksiyonudur. Zıtların birliğini oluşturur, biri olmazsa diğeri de olmaz. İnanmada ön planda olan limbik sistem yani memeli beynidir. Bilmede ön planda korteks yani insan beynidir.

İnanmanın kolaylık ve rahatlığını kapılarak bunu tüm yaşamına uygulayana cahil denir. Düşüncesinde aynı yöntemi esas alarak yaşamayanları, bir şekilde kendisi gibi yaşamaya yönlendirme çabasına gericilik denir.

896 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Michio Kaku. (2021). Zihnin Geleceği.
 2. Paulo Freire. (2021). Ezilenlerin Pedagojisi.
2
 • Raporla
Cevap
furkan aygün
arzucu

inanmakta duygular bilmekte bilinç ağır basar.

duygulardan kastım madde evrenine uyum için herşey canlının varlığını sürdürülebilirliği adına bedenin beyine ilettiği uyarıcılar

Bu Reklamı Kapat

bilinç ise madde evreninin dışından bedeni kontrol eden ruhun aldığı uyarıcılara verdiği tepkilerdir.Bence ruh beyindedir kalbin hafızası yoktur.

inanmak varoluşsal korkulardan bilmek meraktan kaynaklanır

örnek cümle:kolektif imgelem ve varsayımın icatlarına inanmanın getirdiği konfor ve iktidarı arzulayanlar :)

790 görüntülenme
1
 • Raporla
Cevap
tiger 1
tiger 1
1,864 UP
düşünür

Know-Bilmek;

gözlem, sorgulama veya bilginin (information) deneyimlenmesi yoluyla farkında olmak.

Bu Reklamı Kapat

deneyim ile elde edilen bilginin (information) farkında olmak.

örnek; "ben bir sandalyede oturuyorum." bu cümlenin ifade ettiği bilgiyi (knowledge) ben biliyorum! (yani bildiğim bu bilgiye inanmam gerekmez) ancak siz okuyucuların "inanmak/inanmamak"tan başka bir çaresi yoktur.

Bu Reklamı Kapat

ve inanmanız/inanmamanız durumunda bu cümlenin ifade ettiği gerçeği (bilgiyi (knowledge)) bilemezsiniz.

Bilgi (Knowledge) türkçede tek bir kelime olarak her yerde kullanılır ancak deneyiminiz yoluyla elde ettiğiniz bilgi (information) artık sizin bilginiz (knowledge) olur.

ve bildiğiniz (know) bir şeye, inanmanız/inanmamanız (belief) (yada daha da derinde iman(faith) etmeniz/etmemeniz) söz konusu olamaz.

ancak benim sandalyede oturduğuma inanmanız/inanmamanız (hatta iman etmeniz/etmemeniz) size sadece vakit kaybettirir. sadece bilmiyor olursunuz (you don't know! but you may/can (or not) believe/faith!).

inanmak/inanmamak gerçek bilgi (knowledge) içeremez.

nesnel bir kanıt varsa eğer bu zaten inanç olmaz, bu bilmek (know) olur.

inanç için bir nesnel kanıta gerek yoktur, öznel olarak güvendiğiniz herhangi bir şeylerin sizi ikna etmesi yeterlidir.

ha derseniz "her şey bir rüya ve aslında tüm bu deneyimlediklerimiz zaten göreceli yorumlardır", o zaman orada da hataya düşeriz;

Bu Reklamı Kapat

zira öznel algılarımız görecelidir ve "ortak noktalarda" buluşulan "daha az göreceli" gibi algılanan "*fikirler" yada "*gerçeklik" vardır;

örnek: iş yerinde ofisteki masada çalışan 3 arkadaş, "önlerinde duran masaların" gerçekliği konusunda ortak bir bilgiye (knowledge) sahiptir. işte bu örnekteki ortak noktalarda buluştuğumuz "daha az göreceli" olarak algıladıklarımız (gözlem, ölçüm, vb..) bizim gerçekliğimiz olmaktadır.

*fikirler: "deneyimlenebilen fikirler" (test,gözlem, ölçüm, algı vb)

*gerçeklik: "dünya düz değildir", ...

Bu Reklamı Kapat

Bilgi;

Bilgi kelimesinin anlamı için bir kavram karmaşası var ancak bu durum "bilgi" için "inanç" gerekir SAFSATASINI bu kadar zayıf bir temele bağlıyor olmak karmaşayı daha da arttırmaktadır.

elbette gerçeğe (bilmeye - to know) yaklaşmak için bir önermenin doğru olduğunu (yada yanlış olduğunu) temel alarak (belief) yola çıkabilirsiniz, ancak bunu deneyimlemedikçe (test,gözlem,ölçüm,algı, vb) bilmekten (know) bahsedemezsiniz!

zira "bilgi" (knowledge) sizin "öğrenme, araştırma, test, algı, ölçüm, deneyim veya gözlem yoluyla" elde ettiğiniz bilgilerin (information) size ait kazanımları olmakta.

Bu Reklamı Kapat

oysaki "inanç"; "önkabuller/öntavırlar" bütünüdür, zamanla elde ettiğiniz çıkarımların ağırlıklı ortalamasına benzer (bias).

doğruya/yanlışa yapılan bir "yakınsama" girişimidir.

bu bilgi (knowledge) haline gelmeden önce inancınız, gözleminiz/deneyiminiz sonucuna göre teğit edilmiş olur (test/ölçüm,algı, vb) ve bu teğit inancınızı doğrulamış/yanlışlamış olur.

bu sürecin sonunda elde ettiğiniz deneyime ait kazanım, işte bu bilgi (knowledge) olmakta! (ve bilgi olduktan sonra artık "inanç" söz konusu olmayacaktır ki artık biliyorsunuzdur!)

ve dolayısı ile inanmak yerine bilmeyi tercih etmek, bilmenin (know) inanç gerektirmesini kapsamaz aksine deneyiminizin (gözlem, ölçüm, test, algı, tecrübe vb) sonucudur!

aradaki farkı gayet net açıklayan ve önemine dikkat çeken bu videoya bir bakmanızı umarım;

https://youtu.be/QXQsPj56NvI

TDK sözlüklerinde bilgi, inanç ve bilmek kelimeleri anlam olarak aşağıdaki gibi açıklanmış;[1]

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

bilgi

Bu Reklamı Kapat

Türkçe: marifet, malumat, İngilizce: knowledge, congnition, Fransızca: connaissance, Almanca: Erkenntnis, Latin: cognitio

I. (Genellikle)

1- Bilme edimi.

2- Bilinen şey; bilme edimi sonunda ulaşılan şey.

Bu Reklamı Kapat

II. (Felsefede) Bir şeyin bir şey olarak kavranması.

Burada tasarımlamadan ayrı olarak bilme eğilimi vardır.

Bilgi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir:

1. İnsandaki ruhsal bir olay olarak.

Bu Reklamı Kapat

2. Kavrama edimi, asalt bilinç edimi, yönelme (eğilim, intention) olarak.

3. Özne (bilen) ve nesne (bilinen) arasındaki ilişki olarak (= bilgi bağlantısı).

4. Nesnenin öznedeki imgesi, tasarımı, izdüşümü olarak (= bilgi oluşumu).

5. Tasarım imgesinin nesneyle uyuşması olarak.

Bu Reklamı Kapat

6. Bilgimizin ve bilgi imgemizin nesnenin tüm içeriğine yaklaşma eğilimi olarak (= bilgi süreci, bilgi ilerlemesi).

7. Bilginin başkasına ulaştırılabilir, aktarılabilir sonucu olarak; bilgi ürünü, bilgi sonucu.

-------------

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

Bu Reklamı Kapat

bilgi

İngilizce: knowledge

1. İnsan aklının kavrayabileceği ilke, kavram, olgu ve gerçeklerin tümü.

2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla edinilen kazanımlar.

Bu Reklamı Kapat

3. İnsanların gerçekle kurduğu bağların her biri ve bütünü.

-------------

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

bilgi

Bu Reklamı Kapat

Türkçe: malumat, vukuf, marifet, İngilizce: knowledge, Fransızca: connaissance, notion

1. İnsan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad. 2. İnsan anlığının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün. 3-Genel olarak ve ilksezi biçiminde zihnin kavradığı temel düşünceler. 4- Bir yargılamada bulunabilmek için bilinmesi gereken öğelerin her birine verilen ad. 5- Bir şeyi bilme hali.

-------------

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Bu Reklamı Kapat

bilgi

Türkçe: malumat, İngilizce: knowledge

Bilme, öğrenme süreci ve işleminin konusu ya da nesne ve olaylara yüklemler vererek varılan yargı.

-------------

Bu Reklamı Kapat

Uygulayım Terimleri Sözlüğü - 1980

bilgi

Türkçe: enformasyon, data, İngilizce: information, data, Fransızca: information

1. bilişim: Öğeleri genellikle özdevimsel yollardan işlenmeye elverişli olan yazılı bölge. 2. güdümbilim: Bir dizgenin durumunu, buna bağlı olarak bu dizgenin başka bir dizgeye ilettiği durumu anlatan nitel etken.

Bu Reklamı Kapat

-------------

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

bilgi

Türkçe: malumatı, İngilizce: information, Fransızca: information, Almanca: Kenntnis

Bu Reklamı Kapat

Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.

-------------

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

bilgi

Bu Reklamı Kapat

İngilizce: knowledge, information

1. (knowledge) Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular. 2. (information) Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.

bilmek;

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Bu Reklamı Kapat

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

bilmek

Türkçe: haberdar olmak, İngilizce: know

Herhangi bir şeyi, başka şeylerden ayırmaya yarayacak biçimde öğrenmiş olmak.

Bu Reklamı Kapat

inanç;

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

inanç

İngilizce: belief

Bu Reklamı Kapat

1. Kararlı ve güçlü yargı, (önkabul).

2. Doğruluğuna ilişkin yeterli bilgi olmadan bir önermenin doğruluğunu ve gerçekliğini benimseyici yahut reddedici (öntavır).

3. Bir düşünceye gönülden bağlı olma.

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Bu Reklamı Kapat

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

inanç

Türkçe: itikat, iman, İngilizce: belief

Kişiliğin derinliğine sızmış ve tüm öteki süreçlerde yansıması olan en süreğen biliş ve inanışlardan her biri.

Bu Reklamı Kapat

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

inanç

Türkçe: itikat, İngilizce: belief, Fransızca: croyance, Almanca: Glaube

Bir şeyi güvenle doğru sayma tutumu. Bu anlamda:

Bu Reklamı Kapat

1. Yeterince gerekçesi bulunmayan, kesin olmayan bir şeyi doğru sayma; us (akıl) yoluyla genel geçer bir doğrulama yapmadan, başkasının tanıklığı üzerine kurulmuş kanıtları, hiç bir kuşku duymaksızın onaylama.

2. Öznel olarak yeterli olan, ama nesnel olarak yeterli olmayan gerekçelerden ötürü bir şeyi doğru sayma. Bu:

a. usa uygun,

b. duygulara uygun,

Bu Reklamı Kapat

c. istemeye uygun bir kanı ve onaylama olabilir.

3. Bütün yapıp etmelerimizin temelinde bulunan yaşamadan gelen zorunlulukla dış dünyanın (nesnelerin, başka benlerin, Tanrı'nın) var olduğunu kabul etme; bilimsel, ahlaksal, estetik ve fizikötesi açıklamalarda, önermelerin doğruluğunu onaylama.

4. (Hume'da) Alışkanlık kavramı ile bağlılık içinde temel kavramlardan biri: Bir algı ya da anıya bağlı duygu ; Hume'a göre var olma, algılanmış olma ile aynı şey olduğundan var olma algılanmadan edinilen bir inançtır.

5. Kişisel düşünmeye dayanmayan, ortaklaşa düşüncenin yansısı olan onaylama ve inanış. (Sanı olarak inanç.)

6. Yabancı bir yetkenin etkisiyle bir şeyi doğru sayma; bu anlamda inanç, inanılan, özellikle dinsel alanda doğru sayılan şeydir.

Kaynaklar

 1. TDK. Bilim Ve Sanat Terimleri Sözlüğü (İnanç, Bilgi, Bilmek Kelimeleri). Alındığı Tarih: 30 Haziran 2022. Alındığı Yer: TDK | Arşiv Bağlantısı
0
 • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.