Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
2

Evrim hangi kaynaklara dayanılarak ortaya atıldı?

Evrim hangi kaynaklara dayanılarak ortaya atıldı?
Evrim hangi kaynaklara dayanılarak ortaya atıldı?
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
1 Cevap
Cevap
Alim Öner
Alim Öner İnternetten araştırmalar sonucu buldum

Bu soruyu evrim teorisinin nasıl ve hangi kanıtlarla ilk defa ortaya atılıdı olarak anlıyorum. Çünkü şu anda evrim tamamen kanıtlanmış durumda zaten internete aratırsan tonla kanıt bulursun bu nedenle soruna ilk defa evrim teorisi neye dayanarak atıldı? Olarak alıp cevaplayacağım. Altaki metinde evrimin babası sayılan Carls Darwin'in evrim teorisini ortaya atmasındaki süreç ve kanıtlarla beraber duruyor.

Kısaca bahsetmek gerekirse C.Darwin evrim teorisini doğal şeçilime bağlantılı bir şekilde ortaya atı.(bu konudaki düşünceleri, süreci ve kanıtları vb... Şeyleri alt kısımda bulabilirsiniz bu kısmı koyma nedenim konu hakkında okumak istemeyen kişilerin hiç olmasa Carls Darwin evrim teorisini neye dayanarak atı deyince biraz fikir sahibi olmalarını istedim)[1][1][2]

Bu Reklamı Kapat

Darwin , Güney Amerika'da da birçok fosil canlı ortaya çıkardı. Fosillerin neden bu kıtanın şimdiki sakinlerine diğer türlerden daha çok benzediğini merak etti. Yeni türler nereden geldi? Aslında, dünya neden bu kadar farklı türde canlılarla kaplıydı? Neden bazıları birbirine çok benzerken, diğerleri çok farklıydı? Eğer türler bir şekilde çevrelerine uyacak şekilde yaratılmışsa, o zaman inanıldığı gibi, iklim benzerliğine rağmen orman türleri neden Asya, Afrika ve Güney Amerika'da farklıydı?

Beagle Zoolgy'den memeli kemikleriDarwin, Beagle yolculuğu sırasında değil, birkaç yıl sonra Londra'da, seyahatleri hakkında kitaplar yazarken ve topladığı örnekleri incelerken bir çözüm düşündü. Ornitolog John Gould gibi Londra'daki uzmanlar, ona Galapagos Adaları'ndan topladığı bitki ve hayvan örneklerinden kaçının, başka hiçbir yerde bulunmayan benzersiz türler olduğunu söyleyebildiler. Açıkça 600 mil ötedeki Güney Amerika'dan gelen türlere benziyorlardı. Darwin'e, adalar denizden volkanlar olarak yükseldikten ve zamanla adalarda tecrit halinde değiştikten sonra, Güney Amerika'dan başıboş göçmenler Galapagos'a gelmiş gibi görünüyordu.

Bu Reklamı Kapat

Darwin, doğal olarak gözlemlenebilir nedenlerle yeni türlerin nasıl ortaya çıkabileceği konusunda spekülasyon yapmaya başladı. Kendine has eklektizmi, onu bazı geleneksel olmayan kanıtları araştırmaya yöneltti. Hayvan yetiştiricilerine sayısız soruşturma yaptı.İngiliz somurtkanı, hem çiftçiler hem de hobiler güvercin meraklıları gibi, farklı bitki ve hayvan türlerini nasıl yaptıklarını anlamaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş Darwin, organizmaların sonsuz değişken olduğu ve türlerin sözde sınırlarının veya engellerinin temelsiz bir inanç olduğu sonucuna vardı. Modern terimlerle, Darwin'in yaşamın evrimleştiğini kabul ettiğini söyleyebiliriz. Zamanın geleneksel bir görüşü, türlerin çevreye uygun olarak şimdi bulundukları yerde yaratıldığıydı. O zaman çok az bilim adamı, yalnızca tek bir tür yaratma olayının olduğu görüşündeydi. Fosil kanıtları, farklı jeolojik dönemlerde çok sayıda yaratılışın meydana geldiğini gösteriyor gibiydi.

Darwin daha sonra canlı formların zaman içinde nasıl değiştiğini açıklamaya çalıştı. Daha önce dedesi Erasmus Darwin ve büyük Fransız zoolog Jean-Baptiste Lamarck tarafından önerilen evrimsel spekülasyonlara aşinaydı . Ama Darwin'in kuramlaştırması şimdiden yeni yönlere uzanmıştı. O, yaşamın tarihini, bir şekilde monadlardan maymunlara doğru ilerlemeye zorlanan bir dizi bağımsız soy olarak düşünmüyordu. Bunun yerine Darwin, tüm yaşamı, dallanan ve yeniden dallanan tek bir soy ağacı olarak gördü. Böylece farklı canlı türleri arasındaki benzerliklerin ortak atalarından veya ortak atalarından olması beklenir. (Bkz. Hodge 2005 ) Darwin'in spekülasyonları ve erken teorileştirmeleri bir dizi deftere kaydedildiBeagle yolculuğu sırasında tuttuklarına benzer .

Darwin'in Dönüşüm Defteri B'den bir sayfaEylül 1838'de Darwin, Thomas Malthus'un Nüfus İlkesi Üzerine Deneme'yi (1798) okudu. Janet Browne'ın yazdığı gibi, Darwin 'bireysel varyasyon, ortalamalar ve şansla ilgili araştırma satırlarını açıkça takip ediyor ve aynı zamanda insan nüfusu istatistikleri hakkında bilgi arıyordu.' ( Browne 1995 , s. 385) Malthus, insan nüfusu artışının, bir şekilde kontrol edilmediği takdirde, zorunlu olarak gıda üretimini geride bırakacağını savundu. Nüfus artışı geometrikti. Örneğin, iki ebeveynin her birinin dört çocuğu olabilecek dört çocuğu olabilir, çocukları da dört çocuğu olabilir. Böylece dört kuşakta 2'den 4'e, 24'ten 96'ya vb. bir artış olacaktır.

Bu argümanın odak noktası Darwin'e ilham verdi. Canlıların çok büyük bir bölümünün üremeden önce her zaman yok edildiğini fark etti. Bu doğru olmalı, çünkü aksi takdirde her tür dünyayı birkaç yüz nesilde dolduracak kadar ürerdi. Bunun yerine popülasyonlar yıldan yıla kabaca sabit kalır. Bunun böyle olmasının tek yolu, çoğu yavrunun (polenlerden tohumlara ve yumurtalara kadar) üremek için yeterince uzun süre hayatta kalmamasıdır.

Halihazırda yeni yaşam çeşitlerinin nasıl oluşabileceğine odaklanan Darwin, birdenbire anahtarın, hayatta kalanlar ile üreyemeyenler arasındaki farkı yaratan şey olduğunu anladı. Bu açık uçlu nedenler koleksiyonunu "doğal seçilim" olarak adlandırmaya başladı, çünkü bu, yetiştiricilerin hangi bireylerden türeyeceklerini seçmelerine ve böylece bir türü zaman içinde önemli ölçüde değiştirmelerine benziyordu.

Darwin'in 1876'daki Otobiyografisinde yazdığı gibi : "Ekim 1838'de, yani sistematik araştırmama başladıktan on beş ay sonra, Malthus on Population'ı eğlenmek için okudum ve her yerde var olan varoluş mücadelesini takdir etmeye hazırdım. Hayvanların ve bitkilerin alışkanlıklarının uzun süre devam eden gözleminden sonra, bu koşullar altında uygun varyasyonların korunmaya ve uygun olmayanların yok edilme eğilimine gireceğini hemen anladım. Bunun sonucu yeni türlerin oluşumu olacaktır. İşte o zaman, sonunda işe yarayacak bir teorim vardı'. Aşağıda, bu fikirlerin ilk kez kaydedildiği Darwin'in defterindeki ünlü pasaj yer almaktadır:

[Eylül] 28.[1838] <Malthus>'un enerjik dili «Decandoelle» bile türlerin savaşını Malthus'tan bir çıkarsama olarak aktarmaz.— Kıtlığın arzuyu durdurabilmesi dışında, "hayvanların artışı, yalnızca olumlu kontrollerle önlenmelidir.—" Doğa üretiminde. artmaz, hiçbir kontrol geçerli olmasa da, kıtlığın ve dolayısıyla ölümün olumlu kontrolü..

...—Bütün bu sıkışmanın nihai nedeni, uygun yapıyı tasnif etmek ve onu değişime uyarlamak olmalıdır.—Bunu form için yapmak, Malthus'un gösterdiği gibi, ancak bu kalabalığın iradesinin dünya üzerindeki nihai etkisidir. insanın enerjisi. Her türlü uyarlanmış yapıyı doğa ekonomisindeki boşluklara zorlamaya, daha doğrusu daha zayıf olanları dışarı atarak boşluklar oluşturmaya çalışan yüz bin kama gibi bir güç olduğu söylenebilir

Bu Reklamı Kapat

Darwin ayrıca, bazı bireylerin torunları olacağı ve diğerlerinin olmayacağı başka bir yol da tanımladı. Daha sonra buna cinsel seçilim adını verdi. Descent of Man'den Sinek KuşlarıBu teori, birçok türdeki erkek cinsiyetinin neden dişileri çekmek veya diğer erkeklerle rekabet etmek için renkli görüntüler veya özel vücut parçaları ürettiğini açıkladı. Diğer erkekleri yenen veya dişiler tarafından üremek üzere seçilen erkekler, daha fazla yavru bırakır ve bu nedenle sonraki nesiller, daha az başarılı olanlardan daha fazla onlara benzer. Darwin'in işaret ettiği gibi, "Boynuzsuz bir geyik ya da mahmuzsuz bir horozun yavru bırakma şansı zayıftır." ( Köken s. 88 )

Darwin, hayvanlar ve bitkilerle üreme deneyleri yaptı ve evrim teorisini geliştirmek ve doğrulamak için uzun yıllar boyunca geniş çapta okudu ve yazdı. 1842'de teorisini özetleyen bir makale hazırladı. Bu, 1844'te yazılan başka bir denemede büyük ölçüde genişletildi. Darwin, midyeler üzerine çalışmasını tamamladıktan sonra, türleri açıklamak için hemen teorisine döndü. 18 Haziran 1858'de İngiliz doğa bilimci ve koleksiyoncu Alfred Russel Wallace'tan (1823-1913) bir mektupla kesintiye uğradığında , konuyla ilgili büyük bir çalışmanın yarısından fazlasındaydı . Wallace daha sonra Güney Doğu Asya'da koleksiyon yapıyordu. Ekteki bir makalede, Wallace fikirlerini açıkladı 'Çeşitlerin Orijinal Türden Süresiz Ayrılma Eğilimi Üzerine '. Darwin, benzerlik karşısında şaşırmıştı. Mektubu, talep edildiği gibi aynı gün Lyell'e gönderdi ve Darwin'in arkadaşı JD Hooker ile birlikte , öncelik rekabetinden kaçınmaya, her iki adamın da yayınlanmamış belgelerini aynı sunumda okumasına karar verildi. Makaleler, Darwin ve Wallace'ın yokluğunda, Linnean Society of London'ın 1 Temmuz 1858'deki toplantısında okundu ve daha sonra Proceedings'de yayınlandı . Daha sonra Darwin, arkadaşları tarafından, doğal seçilim üzerine devam etmekte olan çalışmasının bir "soyut" ya da genel bakışını yayınlaması için teşvik edildi. Bu özet, şimdiye kadar yazılmış en ünlü kitaplardan biri oldu: Türlerin Kökeni Üzerine(1859).

Darwin, 15-20 yıl içinde uluslararası bilim camiasının çoğunu modifikasyonla veya evrimle türemenin doğru olduğuna ikna etmesine rağmen, birçoğu doğal seçilimi birincil mekanizma olarak reddetti. Türlerin değişebileceğini öne süren ilk kişi Darwin değildi. ' Türlerin kökeni hakkındaki görüşlerin ilerleyişinin tarihsel bir taslağı'na bir bakış, Darwin'in evrimi kendi başına ortaya çıkardığı veya keşfettiği iddiasında bulunmadığını gösterir. Bununla birlikte, Darwin'in dallanma inişi anlayışı, örneğin bir cinsin üyelerinin yaygın olarak türetilebileceğini düşünen öncüllerinden daha doğru, rafine ve ikna ediciydi. George Combe'un İnsan Anayasası (1828) gibi geniş bir popüler literatürün ve anonimVestiges of the Natural History of Creation (1844) şimdiden geniş halk kitlelerini şoke etmiş ve doğanın ve toplumun gelişimini kontrol etmek için doğal yasaların gücüne olan inanca dönüştürmüştü. Bilim tarihçileri artık Darwin'in etkisinin, James Secord'un belirttiği gibi, bir devrimden ziyade seçkin bilim adamları arasında bir 'saray darbesi' olduğuna inanıyor. Gerçekten de son araştırmalar, Darwin'in Kökeni'ne verilen tepkinin bir zamanlar inanıldığından daha az öfkeli olduğunu gösteriyor. ( Fleming & Goodall 2002 ) Bununla birlikte Darwin, yaşamının sonuna kadar kendi kuşağının fikirlerini alt üst etmiş büyük bir bilimsel devrimci olarak kabul edildi.

Kaynaklar

  1. darwin-online.org.uk. Charles Darwin: Gentleman Naturalist. Alındığı Yer: darwin-online.org.uk | Arşiv Bağlantısı
  2. Wikipedia. Biyolojik Evrim Ile Ilgili Olan Araştırmalarıyla Tanınan İngiliz Biyolog. (15 Nisan 2005). Alındığı Yer: Wikipedia | Arşiv Bağlantısı
0
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

  1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

  2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.