Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Zeynep A
Üye
20

ATP'nin hücre içinde ve hücre dışında hidrolizinden sonra ortaya çıkan enerji miktarları neden daha farklı?

''Standart koşullar altında laboratuvar ortamında 1 mol ATP’nin hidrolizi ile 7,3 kcal enerji açığa çıkar. Ancak bu olay hücre içinde gerçekleşirse yaklaşık 13 kcal enerji elde edilir.'' böyle bir bilgi gördüm ancak sebebini bulamadım.
1,909 görüntülenme
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
6 Cevap
Mehmet İkizceli
Moleküler biyoloji ve genetik lisans öğrencisi

Soruyu gördüğümde bana da başta garip geldi. Bilginin yanlış olabileceğini düşündüm, araştırmaya başladım ve şu sonuca ulaştım:

Öncelikle bilgide biraz eksiklik var. Yanlışlıkta diyebiliriz. Doğrusu ise şu şekilde olması gerekiyor: "Standart koşullar altında laboratuvar ortamında 1 mol ATP’nin hidrolizinin ΔG'si 7,3 kcal'dir. Ancak bu olay hücre içinde gerçekleşirse ΔG 14 kcal'e kadar çıkabilir.

Tüm Reklamları Kapat

ΔG dediğimiz şeyin 'Gibbs serbest enerjisi değişimi' olduğunu bir kenara koyduktan sonra soruyu cevaplayabilirim.

Atp hidrolizinde ∆G'nin hücre içindeki değerinin standart koşullardan farklı olmasının birkaç nedeni vardır. İlk olarak, Gibbs serbest enerjisi (∆G) bir sistemin spontan olup olmadığını belirtir ve bu, sadece başlangıç ve bitiş durumları arasındaki enerji farkını değil, aynı zamanda sistemin sıcaklık, basınç ve konsantrasyon gibi koşullarını da içerir.

Tüm Reklamları Kapat

Standart koşullarda (∆G°), genellikle 25 °C (298 K) sıcaklık, 1 atm basınç ve 1 molar konsantrasyon gibi belirli bir referans durumunu ifade eder. Ancak hücre içindeki koşullar genellikle standart koşullardan farklıdır. Hücre içindeki sıcaklık, basınç ve molar konsantrasyonlar standart koşullardan sapabilir.

Ayrıca, hücre içindeki ∆G'nin standart ∆G'den farklı olmasının bir diğer nedeni de yan ürünlerin, ara ürünlerin veya substratların ürünlerle etkileşimleri gibi spesifik hücresel koşullardan kaynaklanabilir. Hücre içinde, reaksiyonların hızı ve denge durumu gibi faktörler de ∆G üzerinde etkili olabilir.

Sonuç olarak, hücre içindeki ∆G'nin standart ∆G'den farklı olmasının ana nedenleri, hücresel koşulların standart koşullardan sapması ve hücre içindeki özel etkileşimlerdir.[1]

Kaynaklar

 1. Libretexts. 6.4: Atp: Adenosine Triphosphate. (2 Kasım 2015). Alındığı Tarih: 22 Aralık 2023. Alındığı Yer: Biology LibreTexts | Arşiv Bağlantısı
7
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Fatimə Məmmədzadə
Üniversite öğrencisi

ATP'nin hücre içinde ve hücre dışında hidrolizinden sonra ortaya çıkan enerji miktarları, çevresel koşullar ve kullanılan reaksiyon mekanizmaları nedeniyle farklı olabilir. Hücre içinde, ATP'nin hidrolizi genellikle enzimatik olarak, özellikle ATPaz enzimleri aracılığıyla gerçekleşir. Bu süreç, hücrenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için kontrol edilir ve enerjinin bir kısmı hücre içinde kullanılır. Hücre dışında ise, ATP'nin hidrolizi genellikle kimyasal reaksiyonlarla gerçekleşebilir. Bu durumda, çevresel faktörler ve kullanılan reaktanlar enerji miktarını etkileyebilir. Ayrıca, hücre dışında ATP'nin enerji taşıma rolünün dışında, genellikle kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılabilir. [1]Bu nedenlerle, ATP'nin hücre içinde ve dışında hidrolizinden kaynaklanan enerji miktarları arasında farklılıklar olabilir. Hücre içi ve dışındaki bağlam, reaksiyon şartları ve çevresel faktörlerin etkisi enerji miktarını belirler.

Kaynaklar

 1. A.Taşıma. Bütün Canlı Hücrelerde Hücre Membranının Içi Ve Dışı Arasında.... Alındığı Tarih: 28 Aralık 2023. Alındığı Yer: “Bütün Canlı Hücrelerde Hücre Membranının içi Ve Dışı Arasında...” | Arşiv Bağlantısı
5
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Faruk Sedef
Eski Microsoft 365 entegre uzmanı3

ATP'nin hücre içinde ve dışında hidrolizinden sonra açığa çıkan enerjideki fark, öncelikle hücresel kontrol ve düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Hücre içinde enzimler kontrollü ATP hidrolizini kolaylaştırarak çeşitli hücresel süreçler için kullanılabilecek enerjiyi serbest bırakır. Hücre dışında, ATP hidrolizi tipik olarak sinyalizasyon veya taşıma mekanizmalarının bir parçası olarak gerçekleşir ve açığa çıkan enerji bağlama bağlı olarak farklı şekilde kullanılabilir veya hiç kullanılmayabilir. Hücre, enerjinin kendi sınırları içinde uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için ATP parçalanmasını düzenler.

[2]

Tüm Reklamları Kapat

Kaynaklar

 1. David L. Nelson, et al. Lehninger Principles Of Biochemistry.
 2. Bruce Alberts. Molecular Biology Of The Cell. 4Th Edition..
4
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Kemal Kurt
Bilim Okuryazarıyım

ATP'nin hücre içinde ve hücre dışında hidrolizinden sonra ortaya çıkan enerji miktarları farklı olabilir. Bunun nedeni aşağıdaki faktörlere bağlı olabilir:

Hücre içindeki ATP hidrolizi: Hücre içinde ATP hidrolizi, hücrenin enerji gereksinimlerini karşılamak için gerçekleşir. Bu hidroliz reaksiyonunda ATP molekülü, su ile etkileşime girerek ADP (adenozin difosfat) ve inorganik fosfat (Pi) moleküllerine ayrışır. Bu reaksiyon sırasında bir enerji miktarı açığa çıkar. Ancak hücre içindeki ATP hidrolizinde, hücre içindeki koşullar ve ATP, ADP ve Pi konsantrasyonları gibi faktörler enerji miktarını etkileyebilir. Bu nedenle, hücre içinde ATP hidrolizinden elde edilen enerji miktarı hücrenin ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Hücre dışındaki ATP hidrolizi: Hücre dışında ATP hidrolizi, genellikle ATP'nin hücre dışına salınması ve enerji gerektiren süreçlerde kullanılmasıyla gerçekleşir. Örneğin, kas kasılmaları sırasında ATP hidrolizi enerji sağlar. Hücre dışında ATP hidrolizinde, hücre içindeki koşulların yanı sıra hücre dışındaki faktörler de enerji miktarını etkileyebilir. Bu faktörler arasında pH, sıcaklık ve ATP, ADP ve Pi konsantrasyonları gibi etmenler yer alabilir. Bu nedenle, hücre dışında ATP hidrolizinden elde edilen enerji miktarı da değişkenlik gösterebilir.

Bu faktörlerin birleşimi, hücre içinde ve hücre dışında ATP hidrolizinden sonra ortaya çıkan enerji miktarlarının farklı olmasına neden olabilir.

Kaynaklar

 1. R. Ullrich. Atp ( Assertiveness- Training- Programm). Anleitung Für Den Therapeuten. Einübung Von Selbstvertrauen Und Sozialer Kompetenz.. ISBN: 9783608896657.
 2. R. Ullrich. (2002). Atp. ISBN: 9783608896657. Yayınevi: Klett-Cotta.
6
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Mert Emir
Mert Emir
3,503 UP
Bilim okuryazarıyım

Bu farklı enerji miktarları, ATP'nin hücre içinde ve hücre dışında farklı koşullarda hidroliz olmasından kaynaklanır. Bu durum, hücre içinde ve laboratuvar ortamında ATP'nin farklı etkileşimlere girmesi ve bu etkileşimlerin termodinamik koşullarının değişmesiyle ilgilidir.

Hücre içinde ATP'nin hidrolizi, biyolojik sistemlerin özgül koşulları altında gerçekleşir. Bu koşullar genellikle vücut sıcaklığı (37°C), belirli pH seviyeleri ve hücre içindeki diğer spesifik moleküler etkileşimler içerir. Hücre içi ortamda, ATP hidrolizi sırasında ortaya çıkan enerjinin bir kısmı, çevresel etkileşimlerle hücre içindeki başka reaksiyonlara transfer edilebilir. Bu nedenle, hücre içinde ATP'nin hidrolizi sırasında elde edilen enerji miktarı, sadece ATP'nin hidroliz reaksiyonunun kendisinden değil, aynı zamanda hücre içindeki diğer süreçlere olan etkilerinden de kaynaklanır.

Tüm Reklamları Kapat

Laboratuvar koşullarında ise, genellikle standart sıcaklık, basınç ve pH gibi kontrol edilen şartlarda ölçümler yapılır. Bu durumda, ATP'nin hidrolizi sırasında elde edilen enerji miktarı, sadece hidroliz reaksiyonunun termokimyasal özelliklerine bağlı olur. Bu nedenle, laboratuvar koşullarında elde edilen enerji miktarı, hücre içindeki enerji transfer süreçlerinden etkilenmez ve daha düşük bir değer olarak ölçülür.

Sonuç olarak, hücre içinde ve laboratuvar ortamında ATP hidrolizinden kaynaklanan enerji farklılığı, biyolojik sistemlerin karmaşıklığı ve ATP'nin hücresel etkileşimlere olan duyarlılığından kaynaklanır. Bu durum, hücre içinde ATP'nin daha etkili bir enerji taşıyıcısı olarak işlev görmesine yol açar.

Kaynaklar

 1. R. Ullrich. (2002). Atp. ISBN: 9783608896657. Yayınevi: Klett-Cotta.
4
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close