Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
0
Aşı karşıtlarının en güçlü argümanları nelerdir?
Münazara için aşı karşıtlığını savunmam gerekiyor acaba nasıl savunabilirim?
111 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
2 Cevap
Bu Reklamı Kapat
Cevap
Merve Arıcıbaşı
Merve Arıcıbaşı PhD Veterinary Sciences

Anladığım kadarıyla siz aşı karşıtı münazara takımında olup tarafsız bir tartışma yapmaya çalışıyorsunuz ve "aşı karşıtı olsam nasıl savunurdum" şeklinde bir soru soruyorsunuz.

Aşı karşıtlığı temelinde modernizmin toplumsal olarak benimsenip yaygınlaşmamasının sonuçlarından birisi. Daha çok modernizme karşı premodernizmi koyan bir aklın ürünü. Kabaca:

#) modernizmin savunduğu naturalizme karşı super-naturalizmi koymanız gerekir. bilim naturalisttir ve doğa gözlemlerine dayanır oysa insanın ilkel algısında doğa insandan ayrı görülmemiş. Bu durumda bilimi insanı doğadan koparan ve doğayla arasına mesafe koyan bir düşünce olarak algılar. Yani aşı olmak, teknoloji ve teknolojik ürünler bizi doğadan ve insan olma özelliğimizden uzaklaştırır. O sebeple aşı olanların robota dönüşeceği, aşı yolu ile mikroçip takıldığı gibi yorumlar yaygın. Aşı karşıtı takımdaysanız aşı gibi teknoljik ürünlerin insanı kendi doğasına yabancılaştıran bir aygıt olduğu ve buna teslim olursanız insanlıktan çıkmakta ilk adımı atmış olacağınızı savunurdunuz.

Bu Reklamı Kapat

#) modernizm bilginin kaynağını aramada objektif olmayı, ölçülülüğü, ölçüp tartmayı ve kıyaslamayı benimserken premoderizmde bilginin kaynağı inanç, mitler ve geçmiş tecrübelerin ortaya koyduğu ortak aklın nasihatleridir. Aşı karşıtı grupta iseniz atalarınızın yaşadıkları yaşamda daha mutlu ve harmoni içinde olduğunu ortaya atıp, modern toplumlarla birlikte gelişen kapitalizmin doğaya ve insana verdiği zararı ve ayrıştırıcılığını ve yıkıcılığını yermeniz gerekir. Çünkü modernizm sanayi devrimi ile ortaya çıkmıştır ve kapitalizm de sanayileşen toplumlarda sermaye birikiminin eşit dağıtılmayıp sermaya sahiplerinde toplanması sonucudur. Bugün kapitalizmin bu birkaç elde (hatta Rothschild gibi isimler verilir) birkaç kişide toplanmış olduğunu ve diğer insanları sermayenin kölesi olarak gördüklerini ve aşıların bu köle toplumu idame ettirme araçları olarak kah insanların üremesini engellemek, kah akıllarını kontrol etmek için kullanabileceğini öne sürmelisiniz.

#) modernizm insan doğasını tabula rasa yani yeniden yazılmaya açık yeni bir sayfa olarak alır ve bireyin iradesine işaret eder. Premoderizmde ise insan Allah'ın kuludur ve kaderini yaşar. Burada aşı karşıtı olarak Kovid-19 özelinde pamdeminin laboratuvarda insanlar tarafından oluşturulmuş olduğunu, doğada ise böyle pandemilerin normal koşullarda her yerde eş zamanlı yaşanmayacağını bunun kesinlikle Allah'ın gazabı değil insan eliyle oluşturulmuş bir felaket olduğunu savunursunuz.

#) modenizim bireyselliği, premodernizm ise kollektivist ve alturistik bir yaşamı etik olarak görür. Yani aşı olarak bireysel bir karar verip kendinizi toplumdan soyutlarsınız oysa aşı karşıtları birleşip aşı baskısına topluca direnmeyi insanlığın faydasına görür, insanlığın kurtuluşu asıl birleşip politikacıların dayattığı aşı zorunluluğunu delmekle olur şeklinde savunur.

Bu Reklamı Kapat

#) politika ve ekonomi olarak da modernizm liberal kapitalizm ve günümüzde küreselcilik olarak da adlandırılan üretimin Dünya'nın her yerine yayılmasını getirmiştir. Buna göre bir ülke tek başına bir ürün üretemez ancak birkaç ülke veya birlik her biri başka bir aşamayı gerçekleştirecek şekilde ürünü oluşturur ve uluslararası organizasyonlar önem arz eder. Premodernizm ise feodel bir yapı, kendi ürününü olabildiği kadar kendi koşullarında üretmeyi benimser. Bir aşı karşıtı olarak DSÖ gibi kurumların taraflı ve güvenilmez olduğuna, bazı devletlerin bu kurumlarda ağırlığı olduğuna ve eşit temsilin sözkonusu olmadığına inanmanız gerekir. Ayrıca aşılar da her biri ayrı ülkede üretilmiş yani kendi milli değerlernizin denetimi ve güvencesini taşımaz ve güvenilmezdir. Zaten belli başlı ülkelerin bu kadar hızlı aşı üretebilmiş olması danışıklı dövüşün de başka bir emaresidir şeklinde yaklaşır.

Yani temelde aşı bedensel bütünlüğümüze müdehaledir, toplumsal geçmişimizi hiçe sayan ve güvenilmez uluslararası kurumların dayatmasıdır temelinde bir savunma yapmanız gerekir. Hatta linkte modernizm ve premodernizmi tanımlayan bir kaynak da mevcut.

130 görüntülenme

Kaynaklar

  1. S. Hicks. Modernizim Ve Premodernizmi Tanımlama. (26 December 2009). Alındığı Tarih: 28 December 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
3
  • Raporla
Cevap
Sercan Palancı
Sercan Palancı Phd Virology

Konuyu gündem de olan covid aşılarına karşı oluşan önyargılı yaklaşımların tartışılması şeklinde düşünerek yorum yapacağım. Çünkü genel olarak aşı karşıtlığı şeklinde tüm aşılama olaylarına karşı duruşun günümüz bilim ve teknolojisinde bağnazlıkta kendine yer edinir diye düşünüyorum. Bu açıklamadan sonra covid olayına gelirsek;

Birincisi aşıların mantığını anlamak ve teknolojileri hakkında genel bir bilgi edinmemiz gerekli. Viral aşıların temel mantığı hedef enfeksiyona karşı konağın kendini savunacak miktarda NÖTRALİZAN ANTİKOR oluşturması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda üretilen aşılar çeşitli adjuvanlar ile kombine edilerek konak canlıya enjekte edilir. Sonra in vitro( hücre kültürü ile virüs nötralizasyon testi) ve in vivo ( challenge yapılması) ortamlarda kullanılan aşının etkinliği araştırılır ve bu etkinliğin ne kadar sürdüğü belirlenir. Laboratuvar çalışmalarından elde edilen veriler ışığında saha çalışmaları başlar bunlarda faz 1 den faz 4 e kadar süren çalışmalardır ki bu çalışmalar ile aşı etkinliği ve varsa potansiyel yan etkileri net bir şekilde ortaya konur. İfade edilen bu süreçlerin hepsinin tamamlanması ise yıllar alır. Covid aşılarında ki problem ise burada ortaya çıkmaktadır. Yıllar sürecek olan bir çalışma ve veri sürecinin gerçekleşen pandemi gibi özel şart altında sürecin hızlandırılması ve bazı durumların göz ardı edilmesi. Bunları biraz açalım.

Aşılarda antikor bağımlı artım (Antibody-depent enhancement) denilen bir olgu vardır kısaltımı ADE. Bu durum genelde aşı vurulduktan sonra yeterli miktarda vucudun nötralizan antikor oluşturamadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

"SARS-CoV enfeksiyonlarinda ADE, monosit, makrofaj ve B hucreleri gibi farkli immun hucreler uzerinde eksprese edilen FcRs ile ilişkilidir. önceden var olan SARS-CoV'e spesifik antikorlar FcR eksprese eden hücrelere viral girişi olanaklı hale getirebilmektedir. Kisaca onceden var olan antikorlarin Fab domainler araciligiyla yeni enfeksiyon etkeni olan virusun antijenik epitoplarına, Fc domainleri aracılığıyla da FcR eksprese eden hücrelere bağlanması sonucu oluşan etkileşim zinciri enfeksiyon etkeni olan yeni virusun FcR ekprese eden hücrelere girişini ve bu hücreleri enfekte etmesini olanaklı kılabilmektedir." (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1258145)

Yukarıda anlatılmak istenen covid'in ACE2 reseptörünün yanında başka bir reseptör daha kullanarak enfekte edebileceği hücre çeşitini artırmasıdır. SARS-CoV enfeksiyonlarında ADE, monosit, makrofaj ve B hücreleri gibi farklı immün hücreler üzerinde eksprese edilen FcRs ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Yanı bu sayede virus ile enfekte edilen makrofajlarda virus çoğalması ve hızlı bir şekilde viremiye gidebilen bir sürecin oluşmasına vesile olabilir. Deney hayvanları ile yapılan çalışmalar ile de bu hipotez bir çok kez doğrulanmıştır ancak şuan için mevcut SARS-CoV-2 aşıları, yüksek antikor titreleriyle koruma sağlıyor gibi görünmektedir; zaman içinde antikor titrelerinin azalmasıyla ilişkili ADE risklerinin olasılığı da tam olarak bilinmemektedir (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.640093/full).

Buna benzer bir olgu yakın zamanda dengue virüs (DENV) enfeksiyonunun immünpatogenezinde ortaya çıkmıştır. Hastalığı geçirmeyen ve aşı vurulan kişiler sonucunda hastaneye yatış oranları artmış ve hastalık bu kişilerde çok daha şiddetli bir hal almıştır ve CDC bu aşıyı sadece enfeksiyonu doğal geçirenlere rapel amaçlı vurulması gerektiğini açıklamıştır (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/rr/rr7006a1.htm).

ADE mekanizmasının açık olması kaos ortamında hızlı bir şekilde gerçekleştirilen aşıların relatif çalışmaları ne yazık bu aşılar üzerinde ki endişeleri de giderememektedir Ayrıca yeni teknoloji aşıların olası yan etkilerinin gün geçtikçe ortaya da çıkması kafalarda ki soru işaretlerini de artırmaktadır. Örneğin Johnson & Johnson/Janssen aşısında Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS) oluşma durumu. Özellikle 50 yaş ve altındaki kadınlarda ve herhangi bir trombosit ile alakalı kronik hastalığı olanların dikkat etmesi gerektiği CDC tarafından önerilmektedir https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html).. Benzer bir durum biontech mrna aşısı içinde mevcuttur ki bir çoğumuz bir şekilde aşı sonrası 48 saat içerisinde inme,myocardit ve ani ölüm ile şekillenen bazı olguları duymuşuzdur. CDC'ye göre her ne kadar aşı kaynaklı ölümler çok ama çok nadir olmakla birlikte https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html)l) eğer aşı vurulacak kişinin kronik bir hastalığı yok ise, potansiyel risk içeren ortamlarda bulunması gerekmiyorsa ve riskli yaş grubunda dahil değilse hastalığın mortalite oranı da göz önüne alındığında kar zarar eğrisi doğrultusunda aşı vurulması zorunlu mudur? sorusu düşünülebilir. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir enfeksiyon hastalıklarında bir enfeksiyon ne kadar hızlı öldürürse aslında o kadar iyidir. Evet doğru. Çünkü enfeksiyon konakta ne kadar uzun kalırsa semptomlar ne kadar uzun sürerse ve yatağa düşürmesi uzarsa senin hastalığı yayman ve iş yükünde azalma da o kadar fazla olur. 27. 12. 2021 itibari ile WHO verilerine göre covid fatalite oranı % 1.93'dür (https://covid19.who.int/) ki bunlar tespit edilebilen vakalar. Bana göre hastalık semptomlarının grip benzeri olması ve bazı vakaların asemptomatik geçerilmesi yada çok hafif atlatılması gerçek sayıların(ölüm) daha az olduğu kanaatini doğurur. Durumun böyle olması enfeksiyonun hızlı yayılması ve kliniklerde yoğun bir iş yükü artışı doğurur. Ayrıca yoğun bakıma düşen olguların ve ex ile sonuçlanan vakaların klinik süreçleri ortalama 1 ayı bulur ki bu durumda sağlık sektörü dar boğaza girer, giderler artar, klinikler/yoğun bakımlarda yatak bulunmaz ve hükümetler üzerindeki siyasi baskılarda yükselir. Böyle olunca da alınan kararlarda toplum sağlığından öte başka faktörlerde ağır basmaya başlar ki sağlık sektöründe ki rant meselesinden hiç söz etmiyorum. Ayrıca son çalışmalarda hocamız biontech 2. dozun delta varyantına karşı koruyuculuğunun %39 olduğunu ve sinovacta ise bu durumun çok daha vahim olduğunu ifade etmişti ki aşılama oranlarının çok yüksek olmasına rağmen günlük vaka oranları ortadadır. Hatta ingiltere ve Fransa da haftalık vaka sayıları 500 binleri bulmuştur(https://covid19.who.int/region/euro/country/gb). Buna istinaden aşı vurulmaya gittiğinizde yeni teknoloji Biontech mRNA aşısı için size "bu aşıyı bilinçli bir şekilde vuruluyor ve olası problemlerin bilincindeyim" şeklinde belge imzalatılması, konvansiyonel bir yöntemle yapılan ve inaktif bir aşı olan Sinovac aşısında böyle bir durumun olmaması aslında yukarıda yazdığım potansiyel risklerin sanılandan çokta az olmadığının bir kanıtıdır.

176 görüntülenme
0
  • Raporla
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

  1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

  2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et