Evrim Ağacı
Reklamı Kapat

Sonsuzluk ve Hayvan Zihni: Hayvanların Sayma Biçimi, İşlevsel Bir Sonsuzluk Tanımı Yapmamızı Kolaylaştırabilir!

Sonsuzluk ve Hayvan Zihni: Hayvanların Sayma Biçimi, İşlevsel Bir Sonsuzluk Tanımı Yapmamızı Kolaylaştırabilir!
Hayvanlarda nicelik kavramı
Jessica Cantlon
Tavsiye Makale
Reklamı Kapat

Bu yazı, Evrim Ağacı'na ait, özgün bir içeriktir. Konu akışı, anlatım ve detaylar, Evrim Ağacı yazarı/yazarları tarafından hazırlanmış ve/veya derlenmiştir. Bu içerik için kullanılan kaynaklar, yazının sonunda gösterilmiştir. Bu içerik, diğer tüm içeriklerimiz gibi, İçerik Kullanım İzinleri'ne tabidir.

Hayvanlardan bugüne kadar çok şey öğrendik, onların fiziksel özelliklerinden esinlenerek uçak yaptık, sonar cihazını yaptık. Ancak hayvanlardan öğreneceğimiz şeyler sadece fiziksel değil, hayvanların eşleştirme mantığını kullanarak sonsuzluğu da nihayetinde tanımlayabiliriz.

1,2,3... Bu sayı dizisini ne kadar ileriye götürebiliriz? Saniyede üç tane sayı sayabilsek (çok iyimser bir yaklaşım olduğunu saymaya başlayınca göreceksiniz) günde 259.200 , yılda 94.608.000 tane sayı sayabiliriz. Eğer bir insan nefes aldığı saniyeden 100 yaşına kadar sayabilirse 9.460.800.000'e kadar sayabilir. Sadece sayı saymak üzerine kurulu 100 yaşına kadar yaşayabilen bir ailenin var olduğunu varsayarsak bu aile 50 kuşak sonra 473.040.000.000‬ sayısına varacaktır. Bu ailenin keşfedilen ilk insan olduğunu varsayarsak (ilk insan örnekleri 200.000 yıl önce Afrika'da bulunmuştur), şu anda insanlığın 18.921.600.000.000‬'a kadar saymış olması gerekmektedir. Peki sonsuz bu sayı mıdır? Okuyucu muhtemelen tabii ki hayır cevabını vermiştir.

Bir sosyal bilimciye, fizikçiye, matematikçiye, mühendise "Sonsuz nedir?" diye sorulduğunda tamamen farklı 4 cevap almanız muhtemeldir. Farklı cevaplar almanız muhtemelen kafanızı karıştıracaktır ama aslında sonsuz kavramının ne olduğu saymak kavramından gelir. Bu yazıda sayma kavramını farklı bir şekilde, çoğu hayvanın yaptığı şekilde tanımlayacağız.

Hayvanlarda sayı duygusu, sayı miktarlarının tanınmasını ve karşılaştırılmasını içerir. Toplama gibi bazı sayısal işlemler, sıçanlar ve büyük maymunlar da dahil olmak üzere birçok türde gösterilmiştir. Şempanzelerde kesirleri temsil eden ve kesir ilavesi gözlemlenmiştir. Yaklaşık sayı sistemine sahip geniş bir tür yelpazesi, bu mekanizmanın erken evrimsel kökeni veya çoklu yakınsak evrim olaylarını göstermektedir, tabii bu ayrı bir konu. Yani hayvanlar sayıları iki niceliği karşılaştırarak tanımlar. Belki ilkokuldan beri saymayı bu şekilde öğrenmemiz gerekiyordu. Çünkü bu tarz saymak aslında çok büyük matematiksel teorileri doğurur. Biz burada sayı saymayı kümeler arası fonksiyonlar inşa ederek yapacağız fakat bunun için öncelikle bazı bilgileri edinmemiz gerekiyor.

Georg Cantor ve sonsuzluk kavramı
Georg Cantor ve sonsuzluk kavramı
OpenMind BBVA

Tanım (Kardinalite)

AA kümesinin kardinalitesi ∣A∣|A| ile gösterilir ve bu kümenin eleman sayısı olarak tanımlanır.

Ölçü teorisi hakkında araştırma yapmış olan okuyucuya bunun kümenin dış ölçüsünden farklı bir kavram olduğunu hatırlatmak isteriz. Bir kümenin kardinalitesi bize kümenin büyüklüğü hakkında bilgi verir. Şimdi bu kavramı birebir ve örten fonksiyonların perspektifinden düşünelim.

 • f:A→Bf: A→ B fonksiyonu birebir fonksiyon olsun o halde ∣A∣≤∣B∣|A|≤|B| olur.
 • f:A→Bf: A→ B fonksiyonu örten olsun o halde ∣A∣≥∣B∣|A|≥|B| olur.
 • f:A→Bf: A→ B fonksiyonu birebir ve örten olsun o halde ∣A∣=∣B∣|A|=|B| olacaktır.

Ayrıca okuyucu için alıştırma olarak A⊂BA⊂B ise ∣A∣≤∣B∣|A|≤|B| eşitsizliğini göstermekle uğraşmasını tavsiye ediyoruz. Bu eşitsizlik işimize yarayacaktır. Dikkat edilmesi gerekiyor ki eşitliğin sağlanması için AA 'nın BB 'nin öz alt kümesi olmasına gerek yoktur, zaten sonsuzluk kavramını da buradan inşa edeceğiz. Ayrıca yukarıdaki 3. maddeye bakılırsa iki kümenin aynı büyüklükte olması için gerek ve yeter şartın kümeler arasında birebir ve örten bir fonksiyon bulunması olduğu görülür.

Hayvanların bizden iyi bildiği şey saymanın bu şekilde yapılması gerektiği. Hayvanlar iki niceliği kıyaslarken niceliklerdeki elemanları birbiriyle eşleştirir, biz bunu daha matematiksel bir yapı olarak yani fonksiyonlarla ifade ediyoruz. Hayvanlar eğer ikinci nicelikte bazı elemanlar bu eşleştirme konusunda dışarıda kalıyorsa bu ikinci nicelikte daha fazla eleman olduğu, tersi durumda birinci nicelikte daha fazla eleman olduğunu anlar; eğer iki nicelikte tam olarak eşleşiyorsa iki nicelikte birbiriyle aynı büyüklüktedir sonucuna varırlar.

İki niceliğin eşleştirilmesi
İki niceliğin eşleştirilmesi
Wikiversity

Muhtemelen hayvanlar birebir ve örten bir fonksiyon aramıyordur ama biz sonsuzluğu kavramak için arayacağız. Sonlu sayıda elemana sahip kümelerin kıyaslanması kolaydır, ancak sonlu sayıda elemana sahip olmayan kümelerin karşılaştırılması biraz daha karmaşıktır. Biz bu yazının devamında "sonlu sayıda elemana sahip olmayan kümelerin hepsi sonsuz sayıda eleman içerir" yargısını kıracak, sonsuzluk kavramını ikiye ayıracağız.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Şimdi tam sayılar ile doğal sayılar kümesinin kardinalitelerini kıyaslayalım, yani hayvanların yaptığı gibi elemanlarını eşleştirelim. Daha matematiksel olarak bir birebir ve örten bir fonksiyon bulalım. Doğal sayılar kümesini sıfırı içerecek şekilde tanımlayalım.

f:N→Zf:ℕ →Z fonksiyonunu (burada ZZ tam sayılar kümesi) f(x)={0, x=0−n+12,x tekn2,x negatifveçiftf(x)=\begin{cases} 0 &\text{, } x=0 \\ - \dfrac{n+1}{2} &\text{,} x\space tek\\ \dfrac{n}{2} &\text{,} x\space negatif ve çift\end{cases}

olarak tanımlayalım. Bu fonksiyonun birebir ve örten olduğunu göstermek okuyucuya bırakılmıştır. Burada ilginç bir nokta var, bu fonksiyon bize tam sayılar ve doğal sayıların aynı niceliğe sahip olduğunu anlatıyor. Yani ∣Z∣=∣N∣|Z|=|ℕ| bu eşitliğin ne kadar ilginç bir eşitlik olduğunu göstermek için bir tanım yapalım.

Tanım: AA bir küme olsun. −A={−a∣a∈A}-A=\lbrace -a| a∈A \rbrace olarak tanımlanır.

Yukarıdaki tanım çerçevesinde Z=N∪−NZ=ℕ \cup -ℕ 0 haricinde iki ayrık kümenin birleşimi olarak düşünülebilir. Bu tanımdan dolayı N⊂Zℕ⊂Z olur ancak kardinaliteleri eşit olur, bu da yukarıda okuyucuya bıraktığımız eşitsizliğin bir uygulamasıdır. Ayrıca ∣Z∣=∣N∣+∣N∣−1|Z|=|ℕ|+|ℕ|-1 olur, -1 olmasının sebebi de 0'ın iki kümede de yer almasındandır. Bu denklem ve üstte bulduğumuz sonuç birleştirilirse ∣Z∣=∣N∣=∣N∣+∣N∣−1|Z|=|ℕ|=|ℕ|+|ℕ|-1 olur; basit sadeleştirmelerle ∣N∣=1|ℕ|=1 bulunur ki bu imkansızdır çünkü doğal sayılar bir tane değildir. O halde bu işlem üzerinde bir sadeleştirme yapılamaz yani bilinenin aksine bir toplama işleminden söz ediyoruz. Buradan, doğal sayılar kümesinin kardinalitesi üzerinde bilinen işlemlerin yapılamayacağı sonucuna varılır.

Doğal sayılar kümesinin kardinalitesi ∣N∣=ℵ0|ℕ|=\aleph _0 ile gösterilir. Bu niceliğin sayısal bir değeri yoktur fakat "sayılabilir sonsuz" adı verilir. Buradaki saymak bilinen saymak değil, eşleştirmenin mümkünatı dolayısı ile söylenmiş bir sözdür, bunu hayvanlar evrimsel temelleri neticesinde bizden daha iyi yapmaktadırlar. İşleri biraz daha irdeleyelim ve rasyonel sayılar kümesine bir göz atalım.

Q={ab∣a,b∈Z ebob(a,b)=1}ℚ= \lbrace \dfrac{a}{b} | a,b ∈ Z\space ebob(a,b)=1 \rbrace bu kümeyi Q={(a,b)∣a,b∈Z ebob(a,b)=1}ℚ=\lbrace (a,b) | a,b∈Z \space ebob(a,b)=1\rbrace olarak düşünelim, aşağıdaki kanıtsavı kullanıp bakış açımızı değiştireceğiz.

Kanıtsav: f:A→Bf:A→B fonksiyonu birebir ve g:B→Ag:B→A fonksiyonu da birebir ise AA ile BB arasında birebir ve örten bir fonksiyon vardır.

Çılgınca gelecek, ancak ∣Q∣=∣N∣|ℚ|=|ℕ| sonucuna varacağız. Bunu görmek için ise ilk eşleştirmeyi rasyonel sayılardan doğal sayılara yapacağız. f:Q→Zf:ℚ→Z fonksiyonu f(n)=n1f(n)=\dfrac{n}{1} fonksiyonu birebirdir. İkinci eşleştirmeyi ise tablo ile yapacağız. Tam sayıları satır ve sütunlara yerleştirelim araya da satır ve sütunu bölüm formunda yazalım.

Cantor'un tahtası
Cantor'un tahtası
Science Photo Library

Bu çılgınca yöntem ilk olarak Georg Cantor tarafından yapılmıştır. Bu tablodaki eşleştirme fonksiyonu da birebirdir; bu da bizi ∣Z∣=∣N∣=∣Q∣|Z|=|ℕ|=|ℚ| eşitliklerine ulaştırır. İnanılmazdır ancak ne kadar rasyonel sayı varsa o kadar tam sayı ve o kadar da doğal sayı vardır, ve hepsi de sayılabilir sonsuz kadardır. Bu kavram en küçük sonsuzluğu tanımlar.

Georg Kantor ve Sonsuzluk Kavramı

Burada biraz Georg Cantor tarafından duruma bakmamız gerekmektedir, Cantor kümeler kuramını kuran ve sonsuz kavramına ilk defa kavranabilirlik getiren Alman bir matematikçidir. Zamanının çok ötesindeki düşünceleri daha yeni anlaşılmaktadır. Öyle ki sonsuzluğun tek olmadığını düşünmüş ve göstermiştir. Gerçek sayılar kümesinin doğal sayılar kümesini kapsadığı açıktır, peki onun kardinalitesi hakkında ne söylenebilir? Cantor bu kez gerçek sayılar kümesinin kardinalitesinin doğal sayılarınkiyle aynı olmadığını gösterdi.

Kanıtsav: \aleph_0">∣R∣>ℵ0|ℝ|> \aleph_0

Kanıt: Çok daha çılgınca bir iddia ortaya atıp [0,1][0,1] aralığının kardinalitesinin sayılabilir sonsuzdan büyük olduğunu göstereceğiz. Varsayalım ki ∣[0,1]∣=ℵ0|[0,1]|=\aleph_0 olsun, o halde f:N→[0,1]f:ℕ→[0,1] birebir ve örten fonksiyonu vardır. Daha farklı bir deyişle bu aralıktaki bütün sayıları kapsayan sonsuz listeler vardır, örneğin a1=0.24372293a_1=0.24372293 ,a2=0.84756129a_2=0.84756129 ... gibi. NN sayısını şöyle tanımlayalım: n.n. basamağındaki sayı eğer 9'dan küçükse listedeki n.n. sayı +1 değeri alsın, 9 ise 0 değeri alsın. NN hiçbir listede bulunamaz, bu sayede listenin tamamlanmadığı ortaya çıkar - yani birebir ve örten bir fonksiyon yoktur. Bu da \aleph_0">∣[0,1]∣>ℵ0|[0,1]|>\aleph_0 eşitsizliğine götürür. [0,1]⊂R[0,1]⊂ℝ olduğundan \aleph_0">∣R∣>ℵ0|ℝ|>\aleph_0 sonucuna ulaşırız.

Bu kanıtsav bize çok başka şeyler de söyler. Örneğin irrasyonel sayıların kümesini irir ile gösterirsek R=ir∪Qℝ=ir\cup ℚ olacağını biliyoruz, ∣R∣=∣ir∣+∣Q∣|ℝ|=|ir|+|ℚ| olur çünkü irrasyonel sayılar ile rasyonel sayılar ayrıktır. Yukarıdaki eşitlikten \aleph_0">∣ir∣>ℵ0|ir|>\aleph_0 sonucuna varırız. Dahası gerçek sayılar kümesinin kardinalitesi sayılamaz sonsuz olarak tanımlanır, buradaki sayılamamaktan kastın ne olduğunu artık biliyoruz. Bu tanım ışığında ∣R∣=∣ir∣|ℝ|=|ir| olduğu sonucuna varırız. Yani irrasyonel sayılar rasyonel sayılardan çok daha fazladır. Sayılamaz sonsuzluk ise 2ℵ02^{\aleph_0} ile gösterilir.

Sonuç

Sonsuzluk kavramının ortaya çıkışı kümeleri karşılaştırmaktan gelir. Hayvanların karşılaştırma güdüsü matematikçilerin fonksiyon kurmasına benzetilebilir ve bu benzetmeden dolayı sonlu sayıda elemanlı kümelerin karşılaştırması gibi sonlu sayıda elemanlı olmayan kümelerin de karşılaştırması yapılabilir. Bir kümenin sonlu olmaması sonsuz olması anlamına gelmez, sayılabilir ya da sayılamaz sonsuz olduğu anlamına gelir. "Sayılamaz sonsuzluk" genelde kısaca sonsuzlukla sayılabilir; sonsuzluk ise kısaca sayılabilirlik ile anılır ancak ikisi de sonsuzluğun bir temsilidir.

Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Muhteşem! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/10/2020 05:45:28 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8768

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Gıda
Adaptasyon
Güve
Sinir Hücresi
Bağışıklık Sistemi
Evrimsel Süreç
Endokrin Sistemi Hastalıkları
Kalp
Yılan
Göğüs
Sars Mers
Seçilim
Elektron
Dünya Dışı Yaşam
Hareket
Evren
Tarih
Meteor
Farmakoloji
Uterus
Enerji
Yas
Mitler Ve Gerçekler
İlaç
Çocuklar
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Reklamı Kapat
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Okuyan biri ölmeden önce binlerce hayat yaşayabilir... Okumayan biri tek bir hayat yaşar.”
George R. R. Martin
Geri Bildirim Gönder