Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Sığır Enterik Koronavirüsü Hastalığı Nedir? Sığırları Nasıl Etkiler?

Sığır Enterik Koronavirüsü Hastalığı Nedir? Sığırları Nasıl Etkiler? Research Luxembourg
4 dakika
1,537
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Bovine-CoV
 • Türkçe Adı Sığır Enterik Koronavirüsü Hastalığı
 • İngilizce Adı Bovine Enteric Coronavirus Disease
 • Latince Adı Bovine-CoV
 • NIH 11128

Bovine-CoV (BCV) sığırlarda solunum veya sindirim yollarında gerçekleşen akut enfeksiyonlardan sorumlu Embecovirus cinsi Betacoronavirus 1 virüsünün sığırları enfekte eden varyantıdır. Bovine-CoV pozitif polariteli, segmentsiz, lineer, 125 nm uzunluğunda, yaklaşık 30 kilobaz büyüklüğünde, tek sarmallı bir RNA virüsüdür. RNA'nın içinde paketlendiği viral zarf lipit yapılı, çift katmanlı ve pleomorfik yapıdadır ve N proteinleri hariç yapısal proteinlere tutunma yüzeyi oluşturur.

Her Embecovirus gibi Bovine-CoV da Hemagglutinin Esteraz (HE) isimli ek spike proteinlerine sahiptir. Virüs HE proteinleri sayesinde sialik asit reseptörlerine, Spike glikoproteinleri sayesinde de N-asetil 9-O-asetilnöramik asit reseptörlerine tutunarak konak hücreye girer.

Tüm Reklamları Kapat

Bovine-CoV insanlarda koronavirüs kaynaklı soğuk algınlığı hastalıklarının en sık rastlanan patojeni olan OC43 ile oldukça yakındır. İki virüs arasında %95'in üzerinde genom sekansı özdeşliği bulunmaktadır. Bovine-CoV ile %93 genom sekans özdeşliği gösteren PHEV isimli domuz koronavirüsü de başka bir Betacoronavirus 1 varyantıdır ve domuzlarda ensefalmiyelit ile ilişkilidir.

PHEV, BCV ve OC43 muhtemelen 1889-1890 yıllarında ortak atalarından ayrılmıştır. Eldeki veriler bu üç koronavirüsün ortak atasının şu anda enfekte ettikleri canlılarda (insan, sığır, domuz) mı yoksa başka bir konakta mı evrimleşip evrimleşmediği konusunda bir şey söyleyememektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Sığır koronavirüsü sadece sığırlara değil, geviş getiren her hayvana bulaşabilir ve türler arası bulaşmaya yatkın olabilir.

Bovine-CoV sığırlarda farklı yaş gruplarında farklı semptomlarla, morbidite ve mortalite oranlarıyla kendini göstermektedir. 30 günden küçük buzağılarda neo-natal buzağı ishaline, 5-12 aylık danalarda ağırlıklı olarak solunum yolu enfeksiyonuna, ergin sığırlarda ise kış dizanterisine sebep olur.

Belirti ve Bulgular

Bu virüsün neden olduğu hastalıkta her enterik veya solunum yolu enfeksiyonunda görülebilen şu belirtilere rastlanabilir:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • Ateş,
 • Huysuzluk,
 • Huzursuzluk,
 • İştah kaybı,
 • Nazal akıntılar,
 • İshal,
 • Kanlı ishal,
 • Anoreksiya,
 • Dehidrasyon.

Teşhis Yöntemleri

Virüs dışkı yoluyla vücuttan atıldığı için hasta sığırlardan alınan dışkı örneklerinden toplanan örneklerde virüs varsa doku kültüründe tekrardan çoğaltma yöntemiyle virüsün varlığı doğrulanabilir. Dışkı örneklerinde rt-PCR testi de yapılabilir. Bu yöntemle viral RNA'nın varlığı saptanır. Daha gelişmiş PCR kitleri sekans farklılıklarını yakalayabilir. Öte yandan kan testlerinde anti-BCV Ig (Bovine-CoV'u nötralize edici antikorların) varlığı da hayvanın BCV enfeksiyonuna sahip olduğuna bir işarettir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Viral bir enfeksiyon olduğu için hastalığın doğrudan bir tedavisi yoktur. SARS-CoV-2 ve OC43 için araştırılan çeşitli antiviraller BCV için de araştırılmaktadır. Ancak etkili bir antiviral henüz yoktur.

BCV tedavisi çoğu zaman semptomatiktir. Yani ateş, ağrılar, ishal ve dehidrasyonun tedavi edilmesi amaçlanır. Koronavirüs kaynaklı enterik enfeksiyonların çoğunda olduğu gibi ishal ve dehidrasyonun kontrolü için intravenöz sıvı takviyesi önerilir. Sekonder olarak gelişen bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde veya bu bakteriyel enfeksiyonlar henüz gelişmediyse ancak gelişmesi muhtemelse bu enfeksiyonların önlenmesinde kullanılan antibiyotikler dışında antibiyotiklerin bir etkisi yoktur. Yetiştiriciler tarafından bilinçsizce kullanılan antibiyotiklerin ve antivirallerin prognozu kötüleştirebileceğinden endişe duyulmaktadır.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Hastalık, virüsün bulaştığı konağın yaşına göre farklı şekillerde ilerler.

Neo-Natal Buzağı İshali

1 aydan küçük buzağılarda görülen BCV enfeksiyonlarına verilen ismidir. Buzağılarda akut ve şiddetli ilerleyen bir enfeksiyondur, öyle ki inkübasyon süresi 1 günden kısadır. Hijyenik koşulların kötü olduğu ahırlarda sık rastlanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

BCV ishali ilk olarak 1970'li yıllarda ABD'de bildirilmiştir. Sonraki yıllarda yapılan araştırmalar virüsün hayvancılığın yaygın olduğu pek çok ülkede rastlanabilir olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye'de farklı tanı yöntemleriyle yapılan araştırmalar buzağı ishalinin %18-35 oranında Bovine-CoV kaynaklı olduğunu ortaya koymuştur. Virüs buzağılar arasında kontamine yemlerin tüketilmesi, kontamine suların tüketilmesi ya da temizlikte kullanılması gibi fekal-oral yollarla bulaşır.

Sindirim sisteminin BCV ile enfeksiyonu ince bağırsak ve kalın bağırsağın epitel dokusu boyunca gerçekleşir ve virüs bağırsakları baştan sona işgal eder. Viral replikasyon epitel dokuda gerçekleşir. BCV'nin sebep olduğu epitel doku yitimi oldukça şiddetlidir. Bazen olgunlaşmış bağırsak hücreleri bile olması gereken düzeyde sindirim enzimlerini bağırsak boşluğuna salamazlar. BCV ince bağırsaktaki villusların birleşmesine ve büyümesine engel olur, bu da besin emiliminde yetersizliği tetikler.

Hastalık bir günü nadiren aşan inkübasyon süresinin ardından halsizlik, ishal ve yeme isteksizliği (iştah kaybı) şeklinde kendini göstermeye başlar. İshal daha sonra kanlı ishale veya mukuslu ishale ilerleyebilir. BCV enfeksiyonu geçiren hayvanlarda kilo kayıpları meydana gelir. Morbidite oranı %60-80 dolaylarındadır ve mortalite oranı ise %10-15 civarındadır.

Bir başka enteritle ilişkili koronavirüs olan SADS-CoV'da olduğu gibi BCV enfeksiyonlarının enterit versiyonunda da yaş küçüklüğü, baskılanmış immün sistem ve komorbidite gibi risk faktörleri mevcuttur.

Tüm Reklamları Kapat

Sığır Solunum Yolu Enfeksiyonu

Bovine-CoV'un tekil veya diğer sığır patojenleriyle ko-enfeksiyon şeklinde gerçekleştirdiği enfeksiyonun 5-12 aylık sığırlardaki halidir. Solunum yoluyla aerosol ya da virüsü içeren mukozal damlacıkların solunması yoluyla yayılır. Hastalık nazal akıntılar ve kilo kaybıyla karakterizedir. Solunum yollarından alınan örneklerde PCR testi ya da doku kültüründen virüs izolasyonu yoluyla tanı koyulabilir. Sığır solunum yolu enfeksiyonları, yetiştiricilere maliyeti yüksek olan hastalıklardandır.

Kış Dizanterisi

Bovine-CoV'un 1-2 yaşından büyük ergin sığırlarda görülen formudur ve subklinik şekilde ilerleyebilir. Et-süt için yetiştirilen hayvanlarda özellikle kanlı ishalle karakterizedir. Hasta hayvanlarda sıkça anoreksiya ve huzursuzluk görülür. Söz konusu enfeksiyon tüm dünyada yaygındır ancak kış mevsiminde bir baskınlığı bulunmaktadır. Morbidite oranı %70-90 civarında olup mortalite oranı %1 veya daha azdır. Düşük mortaliteye rağmen iyileşme sonrasında hayvanın süt verimi eskiye dönmez.

Önlem Yöntemleri

Koronavirüslerin (veya başka bir etken patojenin) sebep olduğu enterit hastalıkların hijyen eksikliğinden doğduğu unutulmamalıdır. Bovine-CoV için tekil ve viral ve/veya bakteriyel diğer enfeksiyonlarda da etkin kombine pek çok aşı geliştirilmiştir. Aşılar hamile ineklere doğuma 1 ay kala uygulanır ve plasentadan fetüse ulaşan antikorlar doğum sonrasında koruma sağlar. Ayrıca BCV immünglobulini de virüse maruz kalmış sığırların pasif bağışıklanması için kullanılabilir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
9
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 3
 • Bilim Budur! 3
 • Tebrikler! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/09/2023 04:57:24 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15094

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ses
Cinsellik
Kütle
Risk
Kan
Kedi
Kimya Tarihi
Paleontoloji
Nöron
Sinir Hücresi
Yüz
Yavru
Türlerin Kökeni
İspat
Hastalıkların Tedavisi
Şeker
Teyit
Sürüngen
Doku
Uterus
Ekonomi
Savunma
Doğa Yasaları
Karar Verme
Haber
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Ay, et al. Sığır Enterik Koronavirüsü Hastalığı Nedir? Sığırları Nasıl Etkiler?. (22 Temmuz 2023). Alındığı Tarih: 30 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15094
Ay, I., Alparslan, E. (2023, July 22). Sığır Enterik Koronavirüsü Hastalığı Nedir? Sığırları Nasıl Etkiler?. Evrim Ağacı. Retrieved September 30, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15094
I. Ay, et al. “Sığır Enterik Koronavirüsü Hastalığı Nedir? Sığırları Nasıl Etkiler?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 22 Jul. 2023, https://evrimagaci.org/s/15094.
Ay, Ilgaz. Alparslan, Eda. “Sığır Enterik Koronavirüsü Hastalığı Nedir? Sığırları Nasıl Etkiler?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, July 22, 2023. https://evrimagaci.org/s/15094.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close