Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

SARS-CoV-2 Virüsü, Hastaların Kalbine de Saldırıyor Olabilir mi?

COVID-19 Hastalarının Yüzde 20'sinde Görülen Kalp Hasarı, Doktorların Kafasını Karıştırıyor!

SARS-CoV-2 Virüsü, Hastaların Kalbine de Saldırıyor Olabilir mi? Scientific American
6 dakika
12,824
 • Epidemiyoloji
 • Kardiyoloji
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al

COVID-19 pandemisinin odak noktası solunum problemleri ve yeterli sayıda ventilatörlere sahip olmak olsa da, doktorlar yeni bir tıbbi gizemle boğuşuyorlar.

Akciğer hasarına ek olarak, birçok COVID-19 hastasında kalp problemleri gelişiyor ve kalpleri durarak ölüyor.

Tüm Reklamları Kapat

Çin ve İtalya'nın yanı sıra Washington eyaleti ve New York'tan daha fazla veri geldikçe, çoğu uzman COVID-19 virüsünün kalp kasını enfekte ettğini düşünmeye başladı. İlk çalışmada, 5 hastanın 1'inde kardiyak hasarı bulundu ve bu durum solunum sıkıntısı belirtisi göstermeyenlerde bile kalp yetmezliğine ve ölüme yol açtı.

Bilim insanları, COVID-19 salgınında ölenlerin daha önce var olan sağlık sorunlarını karşılaştırdılar. Kalp hastalarının (heart disease) yüzde 10,5'inin öldüğü görüldü.
Bilim insanları, COVID-19 salgınında ölenlerin daha önce var olan sağlık sorunlarını karşılaştırdılar. Kalp hastalarının (heart disease) yüzde 10,5'inin öldüğü görüldü.
Daily Mail

Bu durum, doktorların ve hastanelerin, özellikle hastalığın erken aşamalarında hastalar hakkındaki düşüncelerini değiştirebilir. Ayrıca bu bilgi, COVID-19 pandemisine karşı savaşta ikinci bir cephe açabilir. Önceden kalp problemleri olan insanlarda önlemler alınması gerekebilir ve nihayetinde hayatta kalanlar arasında kalpleri zarar görmüş insanlar için yeni tedavi planlarına ihtiyaç duyulabilir.

Tüm Reklamları Kapat

New York'taki Montefiore Sağlık Sistemi’nde kalp yetmezliği, kalp nakli ve mekanik dolaşım desteği başkanı Dr. Ulrich Jorde şöyle diyor:

Bu soruyu cevaplamak son derece önemli. Kalpler virüsten etkileniyor mu ve bu konuda bir şeyler yapabilir miyiz? Bu cevap birçok hayat kurtarabilir.

Virüs ya da Hastalık?

Bu yeni hastalığı anlamaya çalışırken, ortaya çıkan kalp problemlerinin virüsten kaynaklanıp kaynaklanmadığı ya da vücudun buna tepkisinin bir yan ürünü olup olmadığı sorusu, doktorların karşılaştığı kritik bilinmeyenlerden biri haline geldi. Virüsün kalbi nasıl etkilediğini belirlemek zordur çünkü sadece ciddi bir hastalık kalp sağlığını etkileyebilir.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji profesörü ve tıp dergisi JAMA'da kardiyoloji editörü olan Dr. Robert Bonow şöyle diyor:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İleri derecede zatürreden ölecek biri nihayetinde kalp durmasından ölecektir. Sisteminize yeterince oksijen alamıyorsanız her şey daha da karışıklaşır.

Ancak Bonow ve diğer birçok kardiyak uzmanı, COVID-19 enfeksiyonunun dört veya beş şekilde kalbe zarar verebileceğine düşünüyor. Onlara göre bazı hastalar, bu yolların birden fazlasından hemen etkilenebilirler.

Doktorlar uzun süredir, ciddi bir tıbbi olayın ve hatta kalça ameliyatı kadar basit bir operasyonun bile kalbe zarar vermek için yeterli stres yaratabileceğini biliyorlardı. Ayrıca, pnömoni gibi bir durum vücutta yaygın inflamasyona (iltihap) neden olabilir. Bu da, arterlerdeki plakların kararsız hale gelmesine ve kalp krizlerine neden olabilir. İnflamasyon ayrıca, kalp kaslarının zayıflamasına ve nihayetinde kalp yetmezliğine yol açabilen miyokardit (kalp kası iltihabı) olarak bilinen bir duruma neden olabilir.

Yalnız Bonow, COVID-19 hastalarında gözlenen kalp kasındaki hasarın doğrudan virüsden kaynaklı olabileceğini söylüyor. İlk araştırma, yeni koronavirüsün akciğerlerdeki belirli reseptörlere yapıştığını ve aynı reseptörlerin kalp kasında da bulunduğunu gösteriyor.

Çin’den Gelen İlk Veriler

Mart ayında, Çin'den bazı doktorlar COVID-19 hastalığı olan hastalar arasında yaygın kardiyak problemlerine dair ilk bakış açılarını sundukları iki çalışma yayınladılar. Bu iki çalışmada, hastanede yatan 416 hasta incelendi. Araştırmacılar bu hastaların % 19'unun kalp hasarı belirtileri gösterdiğini buldular ve bu hastaların %51’i kalp hasarından öldü.

Koronavirüs enfeksiyonlarından önce kalp hastalığı olan hastalarda daha sonra da kalp hasarı oluşması daha olasıdır. Ancak, daha önce kalp hastalığı olmayan bazı hastalar da kalp hasarı belirtileri gösterdiler. Aslında ilginç olan, enfeksiyonları sırasında kalp hasarı oluşan ve önceden kalp rahatsızlıkları olmayan hastaların ölümünün, önceden kalp hastalığı olan hastalara göre daha fazla olmasıydı.

Tüm Reklamları Kapat

Bazı hastaların neden diğerlerinden daha fazla kardiyak etkisi yaşadıkları belirsiz. Bonow bunun genetik yatkınlıktan kaynaklanabileceğini veya daha yüksek viral yüklere maruz kaldıklarından kaynaklanabileceğini söylüyor.

Jorde, bu belirsizliklerin, COVID-19 hastalarında kardiyak belirtilerinin daha yakından izlenmesi gereğinin altını çiziyor. New York, Washington eyaleti ve diğer sıcak noktalardaki doktorlar virüsün kalbi nasıl etkilediğini anlarlarsa, klinisyenler diğer şehirlerde de COVID-19 hastalarını kolayca sınıflandırıp, risk puanı vererek rehberlik sağlıyabilirler. Jorde şunları söylüyor:

Belki de virüsün kalbi doğrudan etkilediğini varsaymalıyız ama bunu bulmak çok önemli.

Engellerle Yüzleşme

Bununla birlikte, kriz ortasında veri toplamak çok zor. İdeal olarak doktorlar, kalp kasına virüs bulaşıp bulaşmadığını belirlemek için kalbin biyopsilerini alırlar.

Ancak COVID-19 hastaları çoğu zaman o kadar hastalar ki, invaziv prosedürlerden geçmeleri zor oluyor. Daha fazla test, sağlık çalışanlarını ekstra virüse maruz bırakabilir. Birçok hastane, odaya ek personel getirmekten ve sınırlı sayıda maskeleri veya diğer koruyucu ekipmanlari kullanmaktan kaçınmak için hastalar üzerinde elektrokardiyogram kullanmıyor.

Tüm Reklamları Kapat

Yine de, New York'taki Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde girişimsel bir kardiyolog olan Dr. Sahil Parikh, hastanelerin gereken testleri sipariş etmek ve tıbbi kayıtlarda bulguları girmek için uyumlu bir çaba harcadıklarını söylüyor ve ekliyor:

Hepimiz farkındayız çünkü öncü konumundayız; iyi ya da kötü, bilgi derlememiz ve bu alanda ilerlemeye yardımcı olmak için kullanmamız gerekiyor.

Gerçekten de hastalardaki artışa rağmen, doktorlar veri toplamaya, eğilimleri derlemeye ve bulgularını neredeyse gerçek zamanlı olarak yayınlamaya devam ediyorlar. Parikh ve birkaç meslektaşı, yakın zamanda COVID-19'un kardiyak komplikasyonları hakkında bilinenleri derlediler, makaleyi hemen çevrimiçi hale getirdiler ve makale basılmadan önce yeni bulgular eklediler.

New York, New Jersey ve Connecticut'taki kardiyologlar, COVID-19 bilgilerini, en az 150 üyesi olan bir WhatsApp grubu aracılığıyla paylaşıyorlar. New York hastaneleri kriz koşullarında çalışsalar da, doktorla, koronavirüs hakkında öğrendiklerinin başka bir yerde bilimsel geçerlilikle paylaşılabilmesini sağlamak için klinik çalışmalarda yeni ilaçlar ve tedavileri test ediyorlar.

Bu çalışma, hali hazırda hastanelerin COVID-19 ile başa çıkma şekillerinde değişikliklere neden oldu. Doktorlar, enfeksiyonun kalp krizini taklit edebileceğini buldular. Şüphenilen tıkanıklığı gidermek için hastaları kardiyak kateterizasyon laboratuvarına götürdüler ki, hastanın gerçekten sadece kalp krizi geçirmediğini ancak COVID-19 hastası da olduğunu tespit ettiler.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
The Adventures Of Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle)
 • A Scandal in Bohemia
 • The Red-Headed League
 • A Case of Identity
 • The Boscombe Valley Mystery
 • The Five Orange Pips
 • The Man with The Twisted Lip
 • The Adventure of the Blue Carbuncle
 • The Adventure of the Speckled Band
 • The Adventure of the Engineer’s Thumb
 • The Adventure of the Noble Bachelor
 • The Adventure of the Beryl Coronet
 • The Adventure of the Copper Beeches

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺90.00
The Adventures Of Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle)

Yıllar boyunca hastaneler, şüpheli kalp krizi hastalarını doğrudan kateterizasyon laboratuvarına gönderdiler çünkü doktorların kalpteki tıkanıklığı bir balonla giderebileceği süreyi kısaltmayı amaçlıyorlardı. Kapıdan balona kadar geçen zaman, hastanelerin kalp krizlerini ne kadar iyi tedavi ettiğinin önemli bir ölçüsü haline gelmişti. Parikh şöyle açıklıyor:

Şu anda bunun bir adım gerisinden gidiyoruz ve hastaların kısaca değerlendirilebilmeleri için acil servise getirilmesini distiyoruz. Böylece şunları belirleyebiliyoruz: COVID-19 için gerçekten yüksek risk altında olan biri mi? Kalp krizi diye öngördüğümüz durum, gerçekten kalp krizi mi?

Yeni protokollere göre, bir kardiyolog getirmek gerekiyor ve tıkanıklığı doğrulamak için EKG veya ultrason çekmek gerekiyor. Parikh ekliyor:

Bunu büyük ölçüde, hastayı gereksiz prosedürlerden korumak için yapıyoruz ama aynı zamanda laboratuvarında ne tür kişisel koruyucu ekipman kullanacağımıza karar vermemize yardımcı olmak için yapıyoruz.

Sonuç

Virüsün kalbi nasıl etkilediğini anlamak, doktorların hastaları hayatta tutmak için hangi tedavileri takip edeceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.

Jorde, kalp hasarı olan COVID-19 hastalarının iyileştikten sonra, uzun süreli etkileri olabileceğini söylüyor. Ancak, viral enfeksiyon temizlendikten sonra çeşitli kalp hasarı formları için etkili olabilecek tedavilerin mevcut olduğunu söylüyor.

Yine de, bu pandemi sakinleştikten sonra başka bir yaygın sağlık hizmeti dalgası gerekecek gibi görünüyor.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
12
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Korkutucu! 12
 • Tebrikler! 7
 • Bilim Budur! 6
 • Muhteşem! 5
 • Üzücü! 5
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Umut Verici! 2
 • İnanılmaz 1
 • İğrenç! 1
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/12/2022 06:35:46 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8510

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Kişilik
Biliş
Abiyogenez
Kas
Kuantum Fiziği
Hukuk
Doğa
Beyaz
Ses
Komplo
Kimyasal
Şempanzeler
Kimya
Öğrenme Teorileri
Balık
Şempanze
Bakteri
İklim Değişikliği
Element
Evrimsel Biyoloji
Yeşil
Felsefe
Antropoloji
Tercih
İspat
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
M. Hawryluk, et al. SARS-CoV-2 Virüsü, Hastaların Kalbine de Saldırıyor Olabilir mi?. (9 Nisan 2020). Alındığı Tarih: 2 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8510
Hawryluk, M., Sever, M. Ç. (2020, April 09). SARS-CoV-2 Virüsü, Hastaların Kalbine de Saldırıyor Olabilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved December 02, 2022. from https://evrimagaci.org/s/8510
M. Hawryluk, et al. “SARS-CoV-2 Virüsü, Hastaların Kalbine de Saldırıyor Olabilir mi?.” Edited by Meltem Çetin Sever. Translated by Meltem Çetin Sever, Evrim Ağacı, 09 Apr. 2020, https://evrimagaci.org/s/8510.
Hawryluk, M.. Sever, Meltem Çetin. “SARS-CoV-2 Virüsü, Hastaların Kalbine de Saldırıyor Olabilir mi?.” Edited by Meltem Çetin Sever. Translated by Meltem Çetin Sever. Evrim Ağacı, April 09, 2020. https://evrimagaci.org/s/8510.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.