Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Rüzgarın Çöller ile Dansı: Çöl Nedir? Nasıl Oluşur? Çöllerle İlişkili Yeryüzü Şekilleri Nasıl Oluşur?

Rüzgarın Çöller ile Dansı: Çöl Nedir? Nasıl Oluşur? Çöllerle İlişkili Yeryüzü Şekilleri Nasıl Oluşur? Pixabay
16 dakika
22,378
 • Paleocoğrafya
 • Fiziksel Coğrafya

Yüzyıllardır insanlar için ilginç, korkutucu, uçsuz ve bucaksız olan çöller, şiirlere ve edebi eserlere de konu olmuştur. İlk bakışta çöl fotoğraflarına baktığımızda sarı renkli kum yığınlarından başka bir şey görmemekte, ancak detaya inince çöl şartlarında bitkilerin, hayvanların ayrıca rüzgâr ve kum yığınları arasındaki süreçlerin ve bu savaşın muazzamlığı bizi hayrete düşürmek için yeterli bir sebebe dönüşmektedir.

Çöller yıllık 250 mm’den az yağış alması sebebiyle yarı kurak bölgelerden ayrılırlar. Kurak ve yarı kurak sahalar birçok farklı kritere göre ayrılsalar da burada en önemli etkenlerin başında yağış gelmektedir. Çöllerde az olan bu yağış her yere eşit dağılmamıştır. Çöller, genel taban seviyesine göre değil (sularını denize ulaştırırlar) yerel taban seviyesine (sularını denize ulaştıramazlar) göre şekillenirler. Ayrıca kurak bölgelerde farklı olarak bitki örtüsü ya çok az ya da bazı yerlerde yok denecek durumdadır. Çöllerde var olan bitkiler bu zor şartlara göre evrimleşmiştir. Bu bitkilere kserofit adı verilir. Bu bitkilerin su istekleri az olmakla birlikte kökleri derindir. Bu sayede kökleriyle yer altındaki sulara daha kolay ulaşabilirler. Yapraklarının sert, tüylü, küçük ve dikenli olması su kaybını da en aza indirgemektedir.

Bu Reklamı Kapat

"Kurak saha" söylemi, hepimizin düşüncesinde tek bir durumu tanımlamaktadır: Kurak veya yağıştan yoksun yerler, genellikle uçsuz bucaksız çöl sahaları olarak adlandırılır. Bu düşünce kısmen doğrudur. Kurak sahalar, sanılanın aksine, sadece her tarafının kumla kaplandığı bölgeler değildir. Kurak bölgeler, sadece 1/5 oranında erg adı verilen kumlarla kaplıdır. Bunun dışında kalan kurak bölgeler ise kaya yığınları, taşlık veya molozlardan oluşmaktadır. 

Çöller sadece sıcaklıkların yüksek olduğu yerlerde değildir. Örneğin Antarktika soğuk bir çöldür. Sıcak çöllerin aksine orada hâkim olan iklim, soğuk olduğu için sadece buzlarla kaplı bir alanı oluşturmaktadır. Bizim bu yazımızdaki amaç, kurak bölgeler içerisinde yer alan, özellikle "asıl kurak çöl" bölgesi olarak da ifade edilen, yüksek sıcaklıkların egemen olduğu bu bölgelerin, nasıl oluştuğunu, rüzgârın ve fiziksel (mekanik) aşındırmanın bu oluşumda etkilerinin nasıl olduğunu açıklamaktır.

Bu Reklamı Kapat

Morfojenetik Bölgeler

Morfojenetik veya morfoklimatik bölgeler, kendisine has iklim bölgelerine ve yer şekillerine ait alanlardır. Yeryüzünün farklı bölgelerinde farklı iklim çeşitleri mevcuttur. Bu bölgelerde farklı aşındırma etmen ve süreçleri olduğu için çeşitli şekiller meydana gelir. Morfoklimatik bölgeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Kurak bölge
 • Yarıkurak bölge
 • Flüvyal (akarsu) bölge
 • Savan bölgesi
 • Selva bölgesi
 • Periglasyal (buzul çevresi) bölge
 • Glasyal (buzul) bölge

Yukarıda sıralanan 7 bölgenin kendisine ait yer şekilleri ve iklimi olduğu için bu isimler verilmiştir. Örneğin; kurak bölgelerde rüzgarlar, aşındırma etmen ve süreçlerinde ana unsurken, nemli bölgelerde bu görevi akarsular üstlenir. Soğuk bölgelerde ise şekillendirici unsur buzullardır. Günümüzde buzul bölgesinde oluşan morenler, buzul bölgesine ait yer şekilleridir.

Morenler, buzulların vadi tabanlarında ve yamaçlardan koparıp sürükledikleri, genellikle köşeli olan çeşitli boyuttaki unsurlardan oluşan buzul depolarıdır. Bu yer şekillerin, günümüz iklim koşullarındaki kurak bir bölgede oluşma olasılığı yok denecek kadar düşüktür. Ancak geçmiş jeolojik dönemlerde iklimdeki farklılıklar sonucu kurak bir sahada buzulların oluşturmuş olduğu morenlere rastlanılabilir. Ancak bu şekiller, kurak bir sahada geçmiş iklimdeki farklılıkla açıklanabilirler. Diğer bir ifade ile kurak bir bölgede var olan her yeryüzü şeklinin, günümüzdeki iklimle açıklanma olanağı mümkün gözükmemektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu bir çizim değil, bir fotoğraf! Gerçekten beynimizi ikna etmesi son derece zor bir fotoğraf; ama National Geographic'in "Gezi ve Macera Fotoğrafları" listesinde yer alan, Frans Lanting tarafından çekilmiş bir kare. Ne kadar zorlarsanız zorlayın, perspektifi algılaması ve bunun bir fotoğraf olduğuna ikna olmak gerçekten çok zor. Güney Afrika'nın Namibya isimli ülkesindeki Namib-Naukluft Parkı'nda çekilen fotoğrafta görünen ağaçlar, yandık ağacı ya da deve dikeni ağacı olarak bilinen ağaçlar. Arkada görülen turuncu kısım, önde, ağaçların üzerinde bulunduğu gibi kumla kaplı devasa bir tepe. Ancak oraya sabah güneşi vurduğu için, renkleri mistik bir turuncuya dönmüş. Öndekiler ise halen gölgede oldukları için koyu renkte gözüküyorlar.
Bu bir çizim değil, bir fotoğraf! Gerçekten beynimizi ikna etmesi son derece zor bir fotoğraf; ama National Geographic'in "Gezi ve Macera Fotoğrafları" listesinde yer alan, Frans Lanting tarafından çekilmiş bir kare. Ne kadar zorlarsanız zorlayın, perspektifi algılaması ve bunun bir fotoğraf olduğuna ikna olmak gerçekten çok zor. Güney Afrika'nın Namibya isimli ülkesindeki Namib-Naukluft Parkı'nda çekilen fotoğrafta görünen ağaçlar, yandık ağacı ya da deve dikeni ağacı olarak bilinen ağaçlar. Arkada görülen turuncu kısım, önde, ağaçların üzerinde bulunduğu gibi kumla kaplı devasa bir tepe. Ancak oraya sabah güneşi vurduğu için, renkleri mistik bir turuncuya dönmüş. Öndekiler ise halen gölgede oldukları için koyu renkte gözüküyorlar.
National Geographic

Geçmişte iklimde meydana gelen farklılıklar, daha önceki dönemlerde farklı şekiller meydana getirmiştir (Erinç, S. 2015). Bu sebeple bu sahalara polijenik topoğrafya denmektedir. Polijenik, çok döngülü ve çok etmenli demektir. Geçmiş dönemlerde soğuk iklimin hüküm sürdüğü bir bölgede gelişen buzul topoğrafyasına ait izler, daha sonraları nemli iklimin egemen olmasıyla akarsu topoğrafyasının şekillendirme alanına girer. Her iki morfoklimatik bölgeye ait unsurların bir topoğrafyada olmasına bu isim verilmiştir. 

Bu duruma bir örnek, Büyük Sahra’dır. Kuzey Sahra’da bulunan bazı vadi şekillerini bugünkü iklim ile açıklama olanağı yoktur. Bu durum göstermektedir ki günümüzdeki asıl kurak sahalar olan çöllerin geçmişte daha nemli ve sulak alanlardır. Büyük Sahra Çölü’nün geçmişte nemli bir iklime sahip olduğu ve akarsuların egemen olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. C. Skonieczny vd. tarafından yapılan “Monsoon-driven Saharan dust variability over the past 240,000 years” (Muson Kaynaklı Sahra Çölünün Son 240 Bin Yıldaki Değişimi) başlıklı çalışmaya göre, Sahra’nın daha önceki dönemlerde daha nemli bir iklim olduğu ile ilgili çalışmasını buradan okuyabilirsiniz. Bu bölgedeki iklim farklılığının ana sebeplerinden bir tanesi, Dünya’nın yörüngesindeki değişimdir.

Çöllerin Oluşum Nedenleri

Çöllerin oluşum nedenleri birkaç etkenin sonucunda meydana gelmektedir. Oluşum nedenlerine göre 5 çeşit çöl tipi vardır. Bu çöller sırasıyla: Tropikal çöller, kontinental (karasal) çöller, soğuk su akıntılarıyla oluşan kıyı çölleri ve soğuk çöllerdir. Soğuk çöllere örnek olarak Antarktika kıtasını verdiğimizi hatırlayınız. Çöllerin oluşmasında asıl etkenler yüksek basınç, soğuk su akıntıları ve karasallık etkisidir. Bu durum aşağıda açıklanmıştır.

Dünya haritasında kurak alanların dağılışı, sarı renk ile gösterilmiştir.
Dünya haritasında kurak alanların dağılışı, sarı renk ile gösterilmiştir.
National Geographıc

Yüksek Basınç

Özellikle bazı çöllerin meydana gelmesinde önemli bir etken yüksek basınçtır (antisiklon). Yüksek basınç sonucu çöken havanın hareketi yukarıdan aşağıya doğru olmaktadır. Aşağıya çöken hava çevreye yayılır ve bu duruma diverjans adı verilir. Sürekli yüksek basınç altında kalan sahaların olduğu bölgelerde yağış azlığı görülür. Bu durumun ana sebeplerinden bir tanesi, çöken havanın adyabatik olarak ısınmasından dolayı göreli (nispi) nemin azalmasıdır. Adyabatik ısınma, havanın sıcaklığının çevresinden ısı alışverişi olmaksızın değişmesidir. Bunu genellikl "yükselen hava soğur, alçalan hava ise ısınır" şeklinde biliriz. Bu durumda yoğunlaşamayan su buharı, yağış da oluşturamaz (M. Y. Hoşgören, 2018). 

Diverjans (yüksek basınç) sonucu çöken havanın merkezden çevreye yayılması (sağ alt taraf). Konverjans (alçak basınç) sonucu yükselmek isteyen havanın belli bir merkezde toplanarak yükselmesi. Bu hava diverjansın tam tersi çevreden merkeze hareket eder (sol alt taraf).
Diverjans (yüksek basınç) sonucu çöken havanın merkezden çevreye yayılması (sağ alt taraf). Konverjans (alçak basınç) sonucu yükselmek isteyen havanın belli bir merkezde toplanarak yükselmesi. Bu hava diverjansın tam tersi çevreden merkeze hareket eder (sol alt taraf).
Weather from WeatherOps

Soğuk Su Akıntıları

Soğuk ve sıcak su akıntıları gittikleri yerlerde iklimi değiştirebilme özelliğine sahiptir. Örneğin; sıcak su akıntısı olan Gulf Stream (Körfez Akıntısı), Meksika körfezinden başlayıp, ABD’nin doğusundan ve Grönland’ın güneyinden geçerek İngiltere’nin kuzeyine kadar devam eder. Bu sayede İngiltere’nin iklimini ılımanlaştırıcı bir etkiye sebep olur. Soğuk su akıntıları ise tam tersidir. Bu etkinin sebebi, var olan hava kütlelerinin soğuk su akıntıları sebebiyle alttan soğuyarak havanın yüksek basınç oluşmasına sebebiyet vermesi ve bu sebeple havada konveksiyonel (yükselim) yağışların engellenmesidir.

Bu Reklamı Kapat

Afrika’nın güneybatı kıyılarında yer alan Namibya Çölü'nde Benguela soğuk su akıntısı, Güney Amerika’da yer alan Atakama Çölü'nde Peru soğuk su akıntısı gibi akıntılar, bu duruma örnek teşkil etmektedir. 

Soğuk su akıntıları, kıyı çöllerinin oluşmasına sebep olurlar.
Soğuk su akıntıları, kıyı çöllerinin oluşmasına sebep olurlar.
Tes Blendspace

Karasallık Etkisi

Genel olarak karasallık, etrafı yüksek dağlarla çevrili olan bir bölgenin, nemli ve yağış getirici hava kütlelerini engellemesi sonucu oluşmaktadır. Bu bölgelerde gece ve gündüz sıcaklık farkı yüksektir. Patogonya, Taklamakan ve Gobi çölü kıta içi kontinental (karasal) çöllere örnektir.

Çöl Bölgelerinde Dış Etmen ve Süreçler 

Çöllerde egemen dış kuvvet rüzgardır. Bitki örtüsünden yoksun veya çok cılız bitki örtüsünün varlığı, rüzgârın taşıyıcı ve biriktirici etkisini daha da arttırmaktadır.

Diğer önemli bir unsur ise fiziksel (mekanik) parçalanmadır. Fiziksel parçalanmanın sebebi, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazlalığı ve nem eksikliğidir. Gündüz çok fazla ısınan kayaçlar genleşirken, geceleri soğuktan büzülmekte bunun sonucunda kayaçlarda zaman içerisinde diyaklaz (çatlak) oluşmakta ve zamanla parçalanmaktadır. Bu durum rüzgârın aşındırma ve biriktirme faaliyetini de kolaylaştırmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Diğer bir parçalanma çeşidiyse, gece 0°C derece ve civarlarında olan havanın, çatlak olan kayacın içerisine giren suyun donması ve ısınan havanın tekrardan donan buzu eritmesi sonucu kayaçlarda parçalanma hızlanmaktadır. Parçalanan kayaçlar adeta rüzgârın en büyük yardımcısı olmaktadır. Şöyle ki, rüzgâr, kum taneleriyle başka bir kayacı zımpara işlevi görerek aşındırdığı gibi, kum tanelerini bir bölgede biriktirerek çeşitli şekiller oluştururlar. Fiziksel parçalanma olmasaydı rüzgâr, çok büyük şekiller oluşturamazdı. Bu sebeple çöllerde fiziksel aşındırma büyük önem taşımaktadır.

Kayacın çatlaklarına dolan suyun donması ardından erimesi sonucu kayaçlar parçalanmaktadır.
Kayacın çatlaklarına dolan suyun donması ardından erimesi sonucu kayaçlar parçalanmaktadır.
Tes blendspace

Yukarıda da belirtildiği üzere çöllerde hâkim etmen rüzgâr ve fiziksel aşındırma ardından sel suları gelmektedir. 

Ayrıca çöl dışında doğup çölün tamamını geçen akarsulara allojen (yabancı) akarsular denmektedir. Bu duruma örnek olarak Nil, Seyhun ve Amu Derya nehirleri örnek olarak verilebilir. Bu sıralanan nehirler, kaynaklarını çöl dışından alırlar.

Areik (akıştan yoksun) havzalar ise, kaynağını bizzat çölün kendisinden alan akarsuların su yetersizliği sebebiyle akıştan yoksun olmalarına denir. Bu çöllerde yaygın olan bir durum ise andoreizm (kapalı) havzaların varlığıdır. Andoreizmin özelliği, sularını denize ulaştıramayan akarsuların kapalı havzalarda son bulmasıdır. Diğer bir ifadeyle su yetersizliği ve buharlaşma fazlalığı gibi nedenlerle çöllerde oluşan akarsular, hiçbir zaman sularını denize kadar ulaştırmayıp kapalı bir havzada kalırlar. Bu sahaların diğer bir ismiyse içe akışlı havzadır. Çöllerde akarsu aşındırmasından ziyade şiddetli sağanak halinde yağan yağmurlar, sel oluştururlar. Ancak biz bu yazımızda rüzgârın oluşturduğu şekilleri açıklayacağız.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

Hiçbir şey, pes etmeyen ufacık bir umuttan daha güçlü değildir.

Rahatlama Kitabı, zor günlerden çıkarılmış derslerin ve öyle zamanlarda biraz olsun iyi hissettirecek önerilerin bir derlemesi.

Gece Yarısı Kütüphanesi ve İnsanlar gibi sevilen kitapların yazarı Matt Haig, Rahatlama Kitabı’nda kendi deneyimlerinden öğrendiklerini, Marcus Aurelius, Emily Dickinson, James Baldwin gibi fikirleriyle ilham vermiş isimlerden edindikleriyle harmanlayarak yaşamın iniş ve çıkışları üzerine kısa ve umut dolu metinler sunuyor. Zihnin zindanlar yaratabileceğini ama yanında anahtarlarını da verdiğini gösteriyor bizlere. Mutluluğun ancak “olmanız beklenenleri” bir kenara bıraktığınızda filizlenebildiğini hatırlatarak, yaşama telaşı arasında şöyle bir yavaşlayıp, var olmanın güzelliği ve tahmin edilmezliğinin değerini bilmeyi yüceltiyor.

Bir dostun aklına, sarılmanın huzuruna –ve en kötü zamanlarda bile umudu hatırlamaya– ihtiyaç duyduğunuzda elinizde olmasını isteyeceğiniz bir kitap.

“Matt Haig insanlık halleriyle, onun aydınlık ve karanlığıyla empati kuruyor; mükemmel anlatılarını inşa etmek için renk paletinin tamamını kullanıyor.” —Neil Gaiman

“Modern hayatın keskin bir gözlemcisi.” —New York Times

Devamını Göster
₺70.00
Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler

Çöl Bölgelerinde Rüzgârın Aşındırma Şekilleri

Deflasyon

Genel olarak rüzgâr, akarsu ve dalga aşındırması gibi dış etmenler için kullanılan bir ifadedir. Örneğin; bir rüzgârın blok, çakıl, kum ve silt gibi maddelerin sürtündükleri yerleri aşındırması olayıdır. Rüzgâr deflasyonu, büyük şekiller yerine mevcut olan yüzey şekillerini oyma, kazıma ve cilalama yaparak etki eder. 

Mantarkayalar:

Genel olarak mantarkayaların oluşumunda hâkim unsur, rüzgâr aşındırmasıdır. Kum ve diğer tanelerin, var olan kayaların alt kısımlarını aşındırması diğer bir ifadeyle zımpara görevi görmesi sonucu mantara benzeyen şekiller oluşmaktadır. Rüzgâr, bu şekillenmede asıl olarak tanelerini sürükleyerek ve savurarak yüzeye çarpıtarak aşındırır. Bu şekillere Büyük Sahra’da gur adı verilmektedir (Dirik, K & H.M. Hoşgören, 2018). Mantarkayalar sadece kurak değil yarı kurak bölgelerde de oluşabilirler. Yarı kurak iklimin hâkim olduğu Kapadokya’da bu şekillere rastlanmaktadır.

Mısır çölünde mantar kayadan bir görünüm. Rüzgârın kayanın alt kısmında etken olması sebebiyle üstün korunması bu tarz şekilleri ortaya çıkarmaktadır.
Mısır çölünde mantar kayadan bir görünüm. Rüzgârın kayanın alt kısmında etken olması sebebiyle üstün korunması bu tarz şekilleri ortaya çıkarmaktadır.
Wikipedia
Rüzgârın getirmiş olduğu tanelerin, şapka kısmının hemen altındaki bölgeyi en fazla aşındırmasını gösteren şekil.
Rüzgârın getirmiş olduğu tanelerin, şapka kısmının hemen altındaki bölgeyi en fazla aşındırmasını gösteren şekil.
Let's Leon Geology

Yardang

Hakim rüzgar yönüne paralel olarak uzanan, birbirlerinden sert sırtlarla ayrılmış ve "U" şekilli profillerdir. Kil ve silt gibi gevşek tortul (sedimanter) kayaçların rüzgar tarafından zaman içerisinde aşındırılmaları sonucu oluşurlar. Bu şekilleri ters dönmüş bir tekneye benzetebiliriz. Bu şekiller birbirine paralel uzanan oluklar'dır. Hakim rüzgarların sürekli aynı yönden esmesi ve kolay aşınan kayaçların varlığı, bu şekillerin paralel oluklar şeklinde oluşmasını sağlamıştır (Büyük Larousse Sözlük, 1986).

Fotoğraf, Jian-Jun Qu. Çin'in son derece kurak çölünü çevreleyen bir yardang alanı. Eski göl ve alüvyon çökeltilerinden oluşan alanda, yüzlerce metre uzunluğundaki uzunluğunda yardanglar gözükmektedir. Güzel aerodinamik bu şekiller ile rüzgâr arasında milyonlarca yıllık bir süreç arasındaki ilişki sonucu kazanan genellikle rüzgâr olmaktadır.
Fotoğraf, Jian-Jun Qu. Çin'in son derece kurak çölünü çevreleyen bir yardang alanı. Eski göl ve alüvyon çökeltilerinden oluşan alanda, yüzlerce metre uzunluğundaki uzunluğunda yardanglar gözükmektedir. Güzel aerodinamik bu şekiller ile rüzgâr arasında milyonlarca yıllık bir süreç arasındaki ilişki sonucu kazanan genellikle rüzgâr olmaktadır.
Research Gate

Vertifaklar (Façetalı Çakıllar)

Rüzgârın taşımış olduğu tanelerin, kayaçların yüzeylerini cilalaması sonucu oluşurlar. Bir kayacın uzun bir süre rüzgâra maruz kalması sonucu façetalı yüzeyler oluşur. Ayrıca rüzgârın yönünün değişmesi veya kayacın yön değiştirmesi sonucu her bir yüzeyde bu oluşum gerçekleşir. Genellikle üç yüzey oluşur.

Rüzgar tarafından şekillendirilmiş üç yönlü bir vertifak (ventifact) örneği.
Rüzgar tarafından şekillendirilmiş üç yönlü bir vertifak (ventifact) örneği.
Research Gate
Kalifornia’nın Mojave çölünde bir façeta örneği. Bu bölgede var olan rüzgarlar çift yönlü eserler. A yönündeki rüzgâr daha kuvvetli olduğu için B tarafındakine göre daha belirgindir. Ayrıca bu şekillere bakılarak hâkim rüzgâr yönleri de araştırmacılar tarafından tespit edilebilmektedir.
Kalifornia’nın Mojave çölünde bir façeta örneği. Bu bölgede var olan rüzgarlar çift yönlü eserler. A yönündeki rüzgâr daha kuvvetli olduğu için B tarafındakine göre daha belirgindir. Ayrıca bu şekillere bakılarak hâkim rüzgâr yönleri de araştırmacılar tarafından tespit edilebilmektedir.
Planetary Geomorphology Image of the Month

Çöl Kaldırımı (Hamada)

Rüzgârın ince taneli malzemeyi yüzeyden taşımasıyla geriye kalan taşların yer çekimi ve sel sularının etkisiyle taşlar, zamanla birbirleriyle sıkılaşarak bu şekilleri meydana getirirler. Çöl gibi yüzeyi korunmasız bölgelerde hâkim olan rüzgâr tarafından küçük taneli boyutların havalanmasıyla geriye rüzgârın taşıyamadığı kaya parçaları kalır. Diğer bir ismi çöl zırhıdır. Bu ismin verilmesinin sebebi yüzeyi rüzgâr aşındırmasından korudukları sebebiyle verilmiştir. Bu oluşuma doğal kaldırımda diyebiliriz. Farklı çöllerde farklı isimler verilse de oluşumları benzerdir (Atalay İ. 2005).  

Orta Avustralya’da yaygın bir şekil olan çöl kaldırımı
Orta Avustralya’da yaygın bir şekil olan çöl kaldırımı
Wikipedia
Deflasyon (rüzgârın gevşek taneleri süpürmesi olayıdır) sonucu küçük tane boyutlarının taşınması ve geriye kalan iri parçaların yerçekimi sonucu birbirleriyle sıkılaşması sonucu oluşurlar.
Deflasyon (rüzgârın gevşek taneleri süpürmesi olayıdır) sonucu küçük tane boyutlarının taşınması ve geriye kalan iri parçaların yerçekimi sonucu birbirleriyle sıkılaşması sonucu oluşurlar.
researchgate

Rüzgarların Biriktirme Şekilleri

Şekiller açısından rüzgarların aşındırma etkileri daha az önem taşımakla birlikte rüzgarların biriktirme şekilleri ilginç ve çok farklı olabilmektedir. Biriktirme şekillerinde en büyüğü kumullar diğer bir ifadeyle kum tepeleridir.

Namib çölü'ndeki kum tepesinde esen rüzgâr sonucu kumulların taşınması
Namib çölü'ndeki kum tepesinde esen rüzgâr sonucu kumulların taşınması
National Geographic

Kumulların oluşabilmesi için rüzgârın taşımış olduğu tanelerin var olan bir bölgede engelle karşılaşması sonucu rüzgâr, bu taneleri yere bırakır ve bu döngüde sürekli bir kum yığını meydana gelir. Kum tepelerinin rüzgâr yönündeki yamaç, daha az bir eğim derecesine sahiptir. Rüzgâr etkisinden kurtulunca kum tepesinden aşağıya doğru olan tanelerin hareketinde ise eğim daha diktir. Bu sebeple kum tepelerinin çoğunluğunun şekilleri asimetrik yani bir tarafı diğerine göre daha eğimlidir.

Kumulların hareketi
Kumulların hareketi
Exploratıon & Productıon Geology

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi kumlar sıçrayarak hareket etmekte ardından hâkim rüzgâr yönünde hareket ederken rüzgâraltı yamaçta birikmektedir. Üst taraftaki görselde belirtildiği üzere açı 34 dereceden fazlaysa yamaç çökmekte ve kum taneleri yamacın altında birikmektedir. Sürekli tekrarlayan bu döngü sonucu art arda bu şekiller devam eder.

Kumul Nedir?

Çok çeşitli kumul türleri olmasına rağmen bu yazımızda sadece birkaçına değineceğiz.

Kumullar ya da kum tepelerinin özelliği malzemesini fazla uzaktan almamalarıdır. Yakın bölgeden gelen kum taneleri uygun yerlere çökelip kumul yığınlarını oluştururlar. Ancak lös diye tabir edilen kilt, silt gibi hafif malzemeler çok daha uzaklara gidebilir. (Dirik, K. 2018). Bu yazımızda lös depolarına değinmeyeceğiz.

Bu Reklamı Kapat

Kumulların farklı şekillerde olmasının sebepleri arasında kum tanelerinin boyutundan hâkim rüzgâr yönü ve hızına kadar çeşitli parametlereler rol oynarlar.

Barkan Kumulu

Taşınan kum miktarının belli bir sınırda olması ve hâkim rüzgâr yönünün genellikle değişmediği at nalına benzer rüzgâr birikim şeklidir. Barkan kumulu'nun sivri uçları rüzgârın yönünü göstermektedir.

Tanzanya Olduvai Boğazı yakınlarında yer alan bir barkan kumulu.
Tanzanya Olduvai Boğazı yakınlarında yer alan bir barkan kumulu.
Unusual Places
NASA tarafından 2008 yılında yayınlanan bu uydu fotoğrafı dünyaya değil, Mars’a ait bir görüntü. Fotoğrafın sol üst tarafındaki şekiller dünyamızda var olan barkan kumullarıyla ciddi benzerlik göstermektedir. Mars’ta var olan ince atmosfer sebebiyle oluşan rüzgârın bu şekilleri oluşturduğu düşünülmektedir
NASA tarafından 2008 yılında yayınlanan bu uydu fotoğrafı dünyaya değil, Mars’a ait bir görüntü. Fotoğrafın sol üst tarafındaki şekiller dünyamızda var olan barkan kumullarıyla ciddi benzerlik göstermektedir. Mars’ta var olan ince atmosfer sebebiyle oluşan rüzgârın bu şekilleri oluşturduğu düşünülmektedir
Nasa

Parabolik Kumullar

Barkanlara benzemekle birlikte onlardan farkı, içbükey yamaçların hâkim rüzgarlara dönük olmasıdır. Yamaçlar barkanlara oranla fazla dik değildir. Parabolik kumulun oluşabilmesi için öncelikle kuru ve yatay bir zeminde deflasyon (rüzgar aşındırması) sonucu bir çukur meydana gelmesi, ardından bu çukurdan havalanan kum taneleri yakın bir bölgede birikmesi gerekir.

Barkan oluşumundan farkı hâkim rüzgârın içbükey taraftan esmesidir. Barkan oluşumda ise tam tersi hâkim rüzgâr dışbükeyden eser.
Barkan oluşumundan farkı hâkim rüzgârın içbükey taraftan esmesidir. Barkan oluşumda ise tam tersi hâkim rüzgâr dışbükeyden eser.
Mıchıgan State University

Yıldız Kumulu

Rüzgâr yönünün farklı estiği bölgelerde gelişim gösterirler. Şekil olarak yıldıza benzediği için bu ismi almıştır. Ancak piramitlere de benzeyebilirler.

Bu Reklamı Kapat

Rüzgarın yönü değiştiğinde oluşan kumul şeklidir. Genellikle üç kola sahip olur. Namib, Orta Asya çölleri ve Sahra'da görülürler.
Rüzgarın yönü değiştiğinde oluşan kumul şeklidir. Genellikle üç kola sahip olur. Namib, Orta Asya çölleri ve Sahra'da görülürler.
DKfindout
Yıldız kumulunun kuş bakışı görünümü.
Yıldız kumulunun kuş bakışı görünümü.
Wikimedia

Sonuç

Kurak ve yarı kurak bölgeler akademi kitaplarında birlikte ele alınırlar. Her iki bölgenin oluşumları birbirine benzemekle birlikte çeşitli kriterlerle ayrılırlar.

Araştırmacılar morfojenetik bölgelerin birbirinden nasıl ayrılacağı ile ilgili çeşitli araştırmalar yürütse de geçmiş dönemlerdeki farklı iklim ve onun topoğrafyaya etkisi, ayrıca günümüzdeki iklim farklılığı bu durumu zorlaştırmaktadır. Unutulmaması gereken bir ayrıntı da, özellikle Pleistosen Dönem'de (günümüzden 2,5 milyon yıl öncesinden 12.000 yıl öncesine kadar olan dönem) iklimde var olan kaymalar, bu sahaların iç içe geçmesini sağlamıştır.

Bu yazımızda sadece asıl kurak çöllerdeki rüzgârın biriktirme ve aşındırma süreçlerinden temel olarak bahsedilmiştir. Rüzgârın aşındırma şekilleri çok büyük ve önemli olmasa da biriktirme şekilleri çok daha büyük ve farklıdır. Fiziksel aşındırma ve yeni araştırmalara göre kimyasal aşındırmanın da varlığı, kayaçların ufalanmasını ve rüzgâra hazır hale getirmesini kolaylaştırmıştır. Bu sebeple farklı yönlerden esen rüzgarlar çok değişik şekiller oluşturmuştur.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Bilim Budur! 2
 • Muhteşem! 1
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • S. Erinç. (2015). Jeomorfoloji I. ISBN: 978-975-353-213-6. Yayınevi: Der yayınları.
 • S. Erinç. (2015). Jeomorfoloji Ii. ISBN: 978-975-353-394-2. Yayınevi: Der yayınları.
 • M. Y. Hoşgören. (2015). Jeomorfoloji'nin Ana Çizgileri I. ISBN: 978-975-9060-31-2. Yayınevi: Çantay.
 • M. Y. Hoşgören. (2015). Jeomorfoloji'nin Ana Çizgileri Ii. ISBN: 978-975-7206-35-4. Yayınevi: Çantay.
 • M. Y. Hoşgören. (2014). Jeomorfoloji Terimler Sözlüğü. ISBN: 978-975-9060-85-5. Yayınevi: Çantay.
 • K. Dirik. Rüzgarlar Ve Çöller. Alındığı Tarih: 15 Temmuz 2019. Alındığı Yer: Kürşat Özcan | Arşiv Bağlantısı
 • İ. Atalay. (2005). Genel Fiziki Coğrafya. ISBN: 9786058784031. Yayınevi: Kişisel yayınlar.
 • İ. Atalay. (2004). Açıklamalı Türkçe-İngilizce Doğa Bilimleri Sözlüğü.coğrafya-Ekoloji-Ekosistem. ISBN: 9759496586. Yayınevi: Kişisel yayınlar.
 • C. Skonieczny, et al. (2019). Monsoon-Driven Saharan Dust Variability Over The Past 240,000 Years. Science, sf: 50-73. | Arşiv Bağlantısı
 • R. Özey. (2009). Afrika Coğrafyası. ISBN: 9758986699. Yayınevi: Aktif yayınevi.
 • E. Arıklı. (1986). Büyük Larousse Sözlük Ve Ansiklopedisi. Yayınevi: Milliyet Yayınları.
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/08/2022 20:38:30 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7869

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Tüyler
Ağız
Odontoloji
Maske
Diş Hekimi
Radyasyon
Sağlık Örgütü
Burun
Tahmin
Ortak Ata
Genetik Müdahale
Böcek Bilimi
Diyabet
Şiddet
Karar
Oksijen
Sağlık Bakanlığı
Klinik Mikrobiyoloji
Yüksek
Güneş Sistemi
Çeviri
Yaşlılık
Gen
Dişler
İnsan Evrimi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.