Bu Reklamı Kapat

Robot Savaşları: Savaş Olgusunun Evrimindeki Bir Sonraki Basamak Olarak İnsansız Savaşlar!

Robot Savaşları: Savaş Olgusunun Evrimindeki Bir Sonraki Basamak Olarak İnsansız Savaşlar!
mariananbu tarafından paylaşılan bu görsel, mikro robotlara sanatsal bir örnektir.
Pixabay
Bu Reklamı Kapat
Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
6 dakika
1,369 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat

Doğa, sürekli devinim halindedir. Büyük bir mücadele sürüp gitmektedir. Bu mücadele sonucudur ki doğal seçilim denilen hadise yaşanmakta ve canlılar evrimleşmektedir. Daha doğrusu DNA seviyesinde yaşanan mutasyonlar, ancak bu mücadele sonucunda onları kazanan yapmakta ve günümüze kadar geçen zamanda bu hali ile evrimleşme gerçekleşmektedir.

Öyleyse evrim süreci bir mücadele sürecidir. Bir doğa elemanı olan insanda da bu mücadelenin izleri bugünlere kadar gelmiştir. Aslında bu açıdan baktığımızda anlayabileceğimiz gibi, yaşadığımız toplumların belli başlı dinamikleri de doğadan pek farklı değildir. Nasıl ki doğanın değişimi canlı türlerini evrimleştiriyor ya da ortama yeni bir avcının gelmesi, kaynaklar anlamında mücadelede yeni şartları zorluyor ise toplum dinamiklerinde de bunlar görülebilir haldedir.

Toplumsal bir kurum olan savaş da bu bağlamda anlamlıdır. Savaşların günümüze kadar serüvenine bakıldığında da dış şartların ve yeni rakiplerin, sürekli savaş yapma biçimini değiştirdiği görülür. Bu minvalde de yeni evrimleşen savaş türü robotik savaştır, robotların kullanılacağı savaştır. Bu savaş türünü anlamak ise, toplumların nereye doğru evrimleşeceğini öngörmeyi ve bu noktada bazı yeni gelişmelere önceden hazırlanmayı sağlayacaktır.

Bu Reklamı Kapat

Savaşın Evrimi

Robotik savaşı anlamak için o noktaya kadar gelen savaşı anlamak gerekmektedir. Buna göre savaş olgusu, insanlık tarihi ile yaşıttır. Hatta, öyle bir geçmişe sahiptir ki, insan, savaş ile birlikte var olmaktadır. Nitekim savaş, en basit tanımıyla aletler kullanılarak yapılan bir mücadeledir. İnsan türü ise evrimleşmesi sırasında sürekli yeni aletleri kullanarak gelişmiştir. Örneğin ateşin kullanılması, doğa ile mücadelemizde, daha iyi besinlere ulaşmamızda bize büyük yararlar sağlamıştır. Bu nedenle de aletler ile var olan savaş, aletler ile gelişen insan doğasının bir parçası olmaktadır. Hatta bu perspektiften, savaş olgusu, doğal seçilimi insan hayatında ortaya koyması bakımından da değerlendirilebilir hale gelmektedir.

Doğal seçilimi de ortaya koyan savaş, aletler ile birlikte geliştirildiğine göre, evrim süreci içerisinde gelişmiştir ve organize toplulukların otaya çıkması ile birlikte git gide kişisel olmaktan çıkmış ve organize bir iş haline gelmiştir. Aslında bu süreç, toplumun evrimleşmesi bağlamında da anlamlıdır. Daha organize olan toplumlar daha ayrıntılı savaş sistemleri ve biçimleri geliştirmişlerdir. Bu süreç içerisinde iki ayrı kategori altında ayrılabilecek savaş biçimi ortaya çıkmıştır.

Savaşı değiştiren ilklerden birisi
Savaşı değiştiren ilklerden birisi
Pexel

Bu türlerden birisi savunma öncelikli savaştır, diğeri ise saldırı öncelikli savaştır. Savaşlar buna göre kategorize edildiğinde, her bir türün belli bir silah teknolojisi ile ilişkili olduğu görülür. Bu teknolojiye uygun savaş için devletler ve buradan hareketle toplumlar kendilerini tekrar düzenlerler. Bir nevi mutasyon geçirirler ve yeni bir türe doğru evrimleşirler. Tek fark, burada bunun nedeni, aslında yine insan yapımı olan teknolojidir. Bu teknolojilerden at kullanımı, üzengi gibi aletler, saldırı öncelikli savaşı Orta Çağ içerisinde tüm Avrasya coğrafyasında hâkim kılarken, zırhlı piyadeler de Antik Yunan ve Roma’da savunma öncelikli savaşı geliştirmişlerdir. Ateşli silahların ortaya çıkması ise savunma öncelikli savaşı ortaya çıkarmıştır. Tanklar da saldırı savaşını hâkim kılmışlardır. Bu minvalde de tanklara, "günümüzün süvarileri" demek anlamlı olmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Günümüzde ise tankların hâkim olduğu bir saldırı savaşı yaşanmaktadır. Körfez Savaşı ya da ABD’nin Afganistan müdahalesi, tipik saldırı savaşlarıdır. Bu savaşlarda saldırmak esastır ve ana mesele düşmanı hızlıca imha etmektir. Fakat gelinen noktada, İHA (insansız hava araçları) gibi teknolojiler tekrardan savaş alanını değiştirmektedirler.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Robot Savaşları

İHA gibi teknolojiler, cansız organizmalar olarak tanımlanır. Bu haliyle de robotik savaş, cansız organizmalar arasındaki bir savaştır.

Bu savaş, geçmişin savaşlarından keskin biçimde ayrılırlar. Zira bu savaşlar ile savaş alanı insansızlaşacaktır. İnsansızlaşan savaş ise birçok açıdan bazı etik ve ahlaki sorunlar ortaya koyacak, savaşın anlamı konusunda tekrar düşünmemize sebebiyet verecektir.

Özellikle nitelikleri nedeniyle, kayıplarının bir sorun olmaması, şiddetin daha da artmasına sebebiyet verecektir. Nihayetinde savaşın insansızlaşması, düşman bölgelerine saldıran tarafın ve savunan tarafın cephede olası insan kaybına engel olacaktır. Bu süreç, özellikle ABD için yeni bir evrensel savunma yapısı kurma konusunda da fayda sağlamaktadır ve Türkiye’nin de dahil olduğu çeşitli ülkelerin çabaları ile bu teknolojiler hızlıca gelişme göstermektedir. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde de yazdığımız gibi:

Robotik savaş özellikle ABD hegemonyasının devamı için de hayati derecede önemli gözükmektedir. ABD’de, bu teknolojiye bakış, “savaşın yıkıcılığından kaçınmak için sermaye yoluyla küresel barış, askeri teknik (robotlar ve yapay zekâ) yoluyla güvenlik şeklinde ele alınmaktadır.” Bu durum da bize, robotik teknolojilerin, askeri savaş düzenini değiştireceğini, savaşın tekrardan savunma konsepti üzerine döneceğini göstermektedir. Zira, robotik silahlar, belirli hatları savunabilecek olan, bunun için ise tüm savaş alanını özel bir sistem ile yani dijital network ve küme çalışma sistemiyle izleyecek olan bir sistemler bütünüdür. Kuşku yok ki robotların savaş düzenini, saldırı düzeninden savunma sistemine evirmeleri ilk başta iddialı gelebilir. Fakat tarihsel bağlama baktığımızda, atları yenen tüfekler nasıl ki savunma sistemini savaşa hâkim kıldılarsa, şimdi de tankları yenecek olan güçlü küçük robotlar alan hakimiyetini değiştirerek savaş düzenini kökten değiştirecektir.
Robotlar buna mı benzeyecek? Hayır, benzemeyecek.
Robotlar buna mı benzeyecek? Hayır, benzemeyecek.
Pexel

Kökten bir dönüşüm yani insansızlaşma ve savunma öncelikli savaşa doğru gelişen robotik savaşın iç dinamikleri ise küme denilen bir kavram ve bu kavram etrafından geliştirilen sistemler üzerine çalışacaklardır. Türkçe kaynaklarda farklı şekilde tercüme edilen küme – sürü (İng: "swarm") kavramı için ise özellikle küme kavramı seçilmiştir.

Zira bu çalışmaya göre sürü kelimesi, canlılar için daha uygundur. Küme kavramı çerçevesinde robotik savaş, hayallerimizde ya da filmlerimizdeki tarzda cereyan etmeyecektir. O filmlere baktığımızda terminatörler vardır fakat robotik savaş, yapılan çalışmalar ışığında görülmektedir ki, sürü gibi hareket edecek olan, bir küme oluşturan ve birbirine bağlı bir network içinde çalışacak bir yapı olacaktır.

Bu yapıya göre çalışan sistemlerin elemanı olacak olan robotlar ise mikro boyutlara doğru küçülme eğilimindedir. Nitekim, bilindik bir F-16 ile bir İHA’nın boyut farkları da ortadadır. Dolayısıyla şu an bile küçülme ortadadır. Bu sürekli küçülen robotlar ise belli bir yazılım ve teknik destek ile birlikte küme oluşturacaklardır. Bu küme ise her ne kadar canlıların yapmadığı bir şey olsa da bir noktada, bir sürüye benzeyecektir.

Bu Reklamı Kapat

Nitekim küme sisteminin oluşumunda, arı, kuş sürüsü, karınca gibi canlıların davranışları takip edilmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda gelişen robotlar ise son çalışmalarda oldukça başarılı sonuçlar almaktadırlar. Askeri geliştiricilere göre bu savaş biçiminin şiddet tehlikesi nükleer savaşı bile aşma eğilimindedir. Savaşı ayrıca insanın kolaylıkla ulaşamadığı coğrafyalara ve alanlara, özellikle de uzaya yayma kabiliyetleri bu savaş biçimini kökten sarsıcı yapmaktadır.

İnsanlar, savaşlarla birlikte değişecek mi? Örneğin gözlerimiz ile bu cihazları yapışık hale getirecek miyiz?
İnsanlar, savaşlarla birlikte değişecek mi? Örneğin gözlerimiz ile bu cihazları yapışık hale getirecek miyiz?
Pexel

Son kertede, günümüzdeki gelişmelerin de gösterdiği üzere, insanların savaşı, yeni teknolojik boyutta insansızlaşmaktadır. Bu durum, bir posthümanizm midir, yoksa olan şey, insanların kendilerini daha az tehlikeye atarak düşmanına daha çok zarar vermesini sağlayacak yeni tür bir menzilli silahın gelişmesi midir?

Bu sorulara cevap vermek şu an için kolay değildir. Lakin yeni tekniklerin çok hızlı ilerlediği, insan ile savaş ilişkisinin yeni bir boyuta doğru taşındığı ve kesin olarak yeni silahların geçmiş çağlarda olduğu gibi, bir mutasyonu ve yeni bir evrim sürecini tetikleyeceği kolaylıkla öne sürülebilir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Korkutucu! 2
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/01/2022 06:45:54 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8722

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Uzay Aracı
Bilgisayar
Kamuflaj
Ornitoloji
Balıklar
Salgın
Oyun
Sosyal Mesafelendirme
Kırmızı
Kedigiller
Toplum
Primat
Regülasyon
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Biyoloji
Cansız
Işık Hızı
Korku
Hızlı
Uluslararası Uzay İstasyonu
Besin
Karbonhidrat
Elektromanyetizma
Ölçüm
Parazit
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et