Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Ölüm ve Medya: Medya, İnsanları Öldüren Unsurları Doğru Yansıtıyor mu?

Ölümün Gerçek Sebepleri ve Medyada Konuşulanlar Arasındaki Uyumsuzluk Üzerine Bir Analiz

Ölüm ve Medya: Medya, İnsanları Öldüren Unsurları Doğru Yansıtıyor mu? The Conversation
8 dakika
5,539
 • Medya Araştırmaları
 • Medya Psikolojisi
Tüm Reklamları Kapat

Medyanın toplumun algısını şekillendirdiği bilinen bir gerçek. Ülkemizde de gündemin ne kadar hızlı değiştiğini ve değişebileceğini biliyoruz. Bu sadece ülkemizde olan bir problem değil; tüm Dünya'da kitlesel medya araçları, aynı anda benzer konuları yayına alarak ülke gündemine şekil verebilmekte. Bundan sadece birkaç on yıl önce bunu hayal dâhi edemezdik; çünkü medyanın tek yayılma yolu basılı gazetelerdi ve bunların dolaşıma girmesi için en az 24 saatlik bir süre gerekmekteydi. Şimdiyse "Son Dakika" haberleri, sosyal medya ve gün boyu bitmek bilmeyen haber tekrarları ile gündem anlık olarak manipüle edilebiliyor.

Bunun en net örneklerinden birisini ölüme sebep olan kaynakların medyada nasıl raporlandığında ve haberleştirildiğinde görüyoruz. Ne dersiniz? İnsanları gerçekten öldüren unsurlar ile bunların medya kaynaklarında haberleştirilme oranları arasında bir paralellik var mıdır? Yani insanların ölümüne en sık sebep olan unsurlar en sık, en nadiren sebep olan unsurlar en nadir mi haberleştirilmektedir?

Tüm Reklamları Kapat

Bulgular

Buna yönelik en ilginç çalışmalardan birisi, 2018 yılında Hasan Al-Jamaly, Maximillian Siemers, Owen Shen ve Nicole Stone tarafından internet üzerinden yapılıp yayınlandı. Araştırmacılar ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) 1999-2016 yılları arasında yayınladığı halka açık verilerini, Google arama istatistiklerini, The Guardian ve The New York Times gazetelerinin halka açık arayüzlerini (API) kullandılar.

Lafı dolandırmadan, bu araştırmanın sonuçlarının Our World In Data tarafından görselleştirilmiş halini sizlere sunalım:

Tüm Reklamları Kapat

Medya Kaynakları ile Gerçek Ölüm Nedenleri Arasındaki Örtüşmezlik. Araştırma ABD'deki gerçek ölüm kaynaklarına ve ana akım medya kaynaklarında bunun nasıl yansıtıldığına odaklanıyor. Ancak diğer ülkelerde de bunun benzer olmasını beklemek makul bir beklenti olacaktır.
Medya Kaynakları ile Gerçek Ölüm Nedenleri Arasındaki Örtüşmezlik. Araştırma ABD'deki gerçek ölüm kaynaklarına ve ana akım medya kaynaklarında bunun nasıl yansıtıldığına odaklanıyor. Ancak diğer ülkelerde de bunun benzer olmasını beklemek makul bir beklenti olacaktır.
Our World In Data

Bazı sonuçları özetleyecek olursak:

 • Kalp Hastalıkları tüm ölümlerin %30.2'sinden sorumluyken, medyada yer alan haberlerin %2.1-2.5'i arasını oluşturmaktadır. Yani kalp hastalığı medyada gerçeğe nazaran 9 kat daha az yer bulmaktadır. İnsanların Google'da ölüm sebeplerine yönelik aramalarının %2'sini oluşturmaktadır.
 • Kanser tüm ölümlerin %29.5'inden sorumluyken, medyada yer alan haberlerin %12.7-13.5'i arasını oluşturmaktadır. İnsanların Google'da ölüm sebeplerine yönelik aramalarının %37'sini oluşturmaktadır.
 • Alzheimer Hastalığı tüm ölümlerin %5.6'sından sorumluyken, medyada yer alan haberlerin %0.1 - %1 arasını oluşturmaktadır. İnsanların Google'da ölüm sebeplerine yönelik aramalarının %2.9'unu oluşturmaktadır.
 • İlaç Aşırı Doz Alımı tüm ölümlerin %2.8'inden sorumluyken, medyada yer alan haberlerin %0.3-0.4'ü arasını oluşturmaktadır. Yani ilaçların aşırı doz alımı medyada gerçeğe nazaran 6 kat daha az yer bulmaktadır. İnsanların Google'da ölüm sebeplerine yönelik aramalarının %12.4'ünü oluşturmaktadır.
 • Böbrek Hastalığı tüm ölümlerin %2.7'sinden sorumluyken, medyada yer alan haberlerin %0.1 - %0.2 arasını oluşturmaktadır. Yani böbrek hastalığı medyada gerçeğe nazaran 10 kat daha az yer bulmaktadır. İnsanların Google'da ölüm sebeplerine yönelik aramalarının %1.1'unu oluşturmaktadır.
 • İntihar tüm ölümlerin %1.8'inden sorumluyken, medyada yer alan haberlerin %10.6-14'ü arasını oluşturmaktadır. İnsanların Google'da ölüm sebeplerine yönelik aramalarının %12.4'ünü oluşturmaktadır.
 • Cinayet tüm ölümlerin %0.9'undan sorumluyken, medyada yer alan haberlerin %22.8-23.3 arasını oluşturmaktadır. Yani cinayetler medyada gerçeğe nazaran 30 kat daha fazla yer bulmaktadır. İnsanların Google'da ölüm sebeplerine yönelik aramalarının %3.2'sini oluşturmaktadır.
 • Terörizm tüm ölümlerin %0.01'inden daha azından sorumluyken, medyada yer alan haberlerin %33.3-35.6'sı arasını oluşturmaktadır. Yani terörizm medyada gerçeğe nazaran neredeyse 4000 kat daha az yer bulmaktadır. İnsanların Google'da ölüm sebeplerine yönelik aramalarının %7.2'sini oluşturmaktadır.

Sonuçlar ve Tartışma

Araştırmanın en ilginç sonuçlarından birisi, her ne kadar medyanın davranışlarımızı etkiliyor olduğu bir gerçekse de, insanların Google aramalarının sıklığının, gerçek ölüm nedenlerinin sıklığına, medyanın yansıttıklarından daha yakın olmasıdır! Yani gerçekten de insanların örneğin terörizm veya cinayet gibi konuları gerçekte olan tehdide nazaran daha sık aramaktadır; ancak Google aramalarında, medyanın kendisinde olan kadar büyük bir fark da bulunmamaktadır. Dolayısıyla insanların ölüm kaynaklarına yönelik algısı, medya tarafından kısmen bozulmuş olsa da tamamen değiştirilmemiştir. Elbette ki medya araçları okurların ilgisini çekeceğini düşündükleri konularda haberler yapmaktadır; ancak bu tahmin, gerçek ile her zaman örtüşmemektedir. Bu, medya organları için önemli mesajlar taşıma potansiyeli olan, öğretici bir veridir.

Medyanın Görevi Nedir?

Araştırmanın gösterdiğine göre medya en çok inme ve diyabet hastalıklarından kaynaklı ölümleri isabetli bir sıklıkta yansıtmaktadır. Ancak burada, şu sorulabilir: Medya, ölüm oranları konusunda isabetli bir sıklık tutturmak zorunda mıdır? Medyanın görevi bu mudur?

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu soruya kısa bir cevap vermek zor. Medyanın görevinin ne olduğunda hemfikir olmak kolay olsaydı, belki kısa bir cevap da üretilebilirdi. Ancak medyanın görevi eğer ki idealist bir şekilde halkı bilgilendirmekse, elbette gerçek ölüm oranlarının medyadaki haber oranlarıyla örtüşmesini beklerdik; çünkü örneğin intiharın gereğinden az haberleştirilmesi, yardım alabilecek kişilere ulaşma ihtimalini düşürmektedir. Öte yandan, medyanın ezici çoğunluğunu oluşturan özel medya kuruluşlarının görevi, kapitalizme uygun bir şekilde ortaklarına en yüksek kâr getirisini garanti etmek ise, o zaman elbette en popülist haberleri, medya organının imajına en az zarar vererek sunmak (yani halkın çıkarını en çok gözetiyormuş gibi yaparak), dolayısıyla gerçek oranlardan sapmak anlaşılırdır.

Bunlar bir yana, medyanın neden gerçek oranları yansıtamadığı konusunda da bazı tespitlerde bulunmak mümkündür. Örneğin medyanın konu seçimi büyük oranda güncellik tarafından dikte edilmektedir. En güncel haberler arasından seçim yaparak medya içeriği üretildiği için, yüzeye en çok ulaşan haberler de güncel ve popüler olması beklenen haberler olmaktadır. Dolayısıyla durmaksızın devam eden bir problem olan ilaç aşırı doz alımı veya böbrek hastalıklarından aralıksız bahsetmek zordur; bunların güncelliği yoktur. Öte yandan aralıklarla yaşanan terörizm ve cinayet haberleri o an için güncel olmaktadır ve medya organları tarafından haberleştirilmektedir. Halbuki işlenen her bir cinayet için 33 kanser hastası hayatını kaybetmektedir. Ancak medya, bu kanser hastalarının ölümünün, cinayetler ve terör saldırıları kadar halkın ilgisini çekmediği kanısındadır.

Güncellik konusu, medyanın göreviyle ilgili ilginç bir diğer duruma kapı aralamaktadır: Medyanın görevi toplumu kısa vadede en çok ilgilendiren meseleleri aktarmaksa, ki bunda da bir grup insanın hemfikir olması mümkündür, bu durumda anlık gelişmelerin daha ön plana çıkması ve onlardan daha çok bahsedilmesi makul görülebilir. Çünkü diyabet hastalarının ölümü süreğen bir problem olsa da, bir devlet başkanının açıklaması sonrası yaşanan bir terör saldırısı kısa vadede toplumsal ilişkileri ve hükümet politikalarını en çok etkileyecek unsurlardan birisi olacaktır. Dolayısıyla ölümün gerçek sebepleri ile medya haberleri arasındaki örtüşmeme, sadece medyanın eksikliğinden değil, politik süreçlerin yaygın problemler üzerine değil, daha geçici ama popüler meseleler üzerine kurulu olması da olabilir.

Araştırmanın Kısıtları

Tabii ki bu tarz araştırmalar nihai cevaplar üretmemiz yolunda sadece bir veri kırıntısı konumundadır. Hiçbir araştırma sorunsuz değildir. Örneğin bu araştırmada araştırmacıların vurguladığı bir sorun, belirli bir sorunun daha çok can alıyor olmasının, bunun medyada daha kolay ve etkili bir şekilde ele alınabileceği anlamına gelmiyor oluşudur. Dolayısıyla verinin ne anlama geldiği iyi anlaşılmalıdır. Benzer şekilde, araştırma sırasında araştırmacıların kullandığı bazı arama terimleri birbiriyle örtüşmektedir (örneğin aynı haber hem cinayetlerden, hem terörizmden bahsediyor olabilir); bu da istatistiki hatalara neden olabilmektedir. Benzer şekilde, araştırmacılar haberleri tespit ederken eş anlamlı sözcükler de kullanmışlardır (örneğin "cinayet" ile "kıyam" gibi). Bu da istatistikleri kimi zaman tekrar sayımlar dolayısıyla çarpıtabilmektedir.

Tabii ki araştırmanın sadece ABD'ye ve The New York Times ve The Guardian gazetelerine odaklanıyor olması belirli kısıtlar koymaktadır. Tüm ülkelere ve medyanın tümüne genelleme yapmak doğru olmayacaktır; fakat genel bir fikir verdiği ve ana akım medyanın geneliyle ülkelerin dikkate değer bir çoğunluğunda benzer sonuçları almayı beklemenin makul olduğu söylenebilir. Gerçekten de, ABD-harici ülkelerin de katılarak yapıldığı bazı analizler, uluslararası medyada da ölüm oranlarının haberleştirilmesinin gerçek ölüm kaynağı dağılımını yansıtmadığını göstermektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Dolayısıyla araştırmacılar, sadece bu verilerden yola çıkarak politika kararlarının değiştirilmesini tavsiye etmemektedirler.

Tarihsel Bir Problem...

Bu yeni bir durum değil. Araştırmanın ilham kaynağı 1 Aralık 1979 yılında Journalism & Mass Communication Quarterly dergisinde yayımlanan "Ölüm Sebeplerinin Gazetelerde İşlenmesi" başlıklı bir makaleye dayanıyor. 1979 yılında da durum pek farklı değildi. Makalede şöyle yazıyor:

Hastalık nedeniyle ölümlerin tümü, cinayet nedeniyle ölümlerden 1.000 kat kadar daha fazla can almaktayken, medyadaki cinayet haberlerinin sayısı, hastalıklara yönelik haberlerden 3 kat daha fazlaydı. Dahası, cinayetlere yönelik haberlerin içeriği, hastalık ve kazalar nedeniyle olan ölümlere yönelik haberlerin içeriğinden 2 kat daha uzundu.

2008 yılında bu konuya yönelik yayımlanan iki ayrı akademik çalışma da benzer sonuçlar bulmuştur.

Dolayısıyla, sanıyoruz bu araştırmadan çıkarılabilecek en önemli sonuç, medyanın halkın beklentilerini doğru bir şekilde karşılayamıyor oluşudur. Belki gerçek ölüm oranlarına değil ama, Google aramalarına daha çok yakınsama çabası, kullanıcıların beklentileriyle medyanın sundukları arasında örtüşme sağlayabilir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
36
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 9
 • Bilim Budur! 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Muhteşem! 3
 • Grrr... *@$# 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Korkutucu! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/05/2023 11:46:14 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7832

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Saç
Sağlık Personeli
Hafıza
Çekirdek
Mars
Kuyruksuz Maymun
Diyet
Zaman
Mitler
Tardigrad
Öne Çıkan
Olumsuz
Şehir Hastanesi
Hidrotermal Baca
Haber
Entomoloji
Zehirli Mantar
Canlı Cansız
Mit
Yangın
Nörobiyoloji
Koruma
Elektrik
Mutasyon
Evrenin Genişlemesi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Umut: Her Şey Çok Güzel Olacak mı?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Ay Kraterindeki Dev Teleskop Ne İşe Yarayacak?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Acı Yemek Basur Yapar Mı?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Tatil Ortası Depresyonu: Tatil İnsanları Neden Üzüyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Ölüm ve Medya: Medya, İnsanları Öldüren Unsurları Doğru Yansıtıyor mu?. (11 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/7832
Bakırcı, Ç. M. (2019, June 11). Ölüm ve Medya: Medya, İnsanları Öldüren Unsurları Doğru Yansıtıyor mu?. Evrim Ağacı. Retrieved May 28, 2023. from https://evrimagaci.org/s/7832
Ç. M. Bakırcı. “Ölüm ve Medya: Medya, İnsanları Öldüren Unsurları Doğru Yansıtıyor mu?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 11 Jun. 2019, https://evrimagaci.org/s/7832.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Ölüm ve Medya: Medya, İnsanları Öldüren Unsurları Doğru Yansıtıyor mu?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 11, 2019. https://evrimagaci.org/s/7832.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close