Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Neden Tüm Nöronlarımız Miyelinli Değil? Öyle Olsaydı Ne Olurdu?

Neden Tüm Nöronlarımız Miyelinli Değil? Öyle Olsaydı Ne Olurdu?
6 dakika
5,870
Tüm Reklamları Kapat

Nöron, beyin hücrelerimize verilen isimdir; bu hücrelerin, onları diğer nöronlarla bağlayan membran uzantılarına ise akson adı verilir. Aksonların, beyindeki en kritik yapılardan biri olduğu söylenebilir, çünkü elektriksel uyarıları veya verileri diğer nöronlara iletirler. Bu uzantılar, saç tellerimizden kat kat daha ince olup, uzunlukları bulundukları yere göre bir mikrometreden bir metreye kadar değişebilir. Her nöronun aksonlarında yan dallanmalar oluşarak akson kollateralleri (İng: "axon collaterals") meydana gelir; bu yapılar da bilgilerin bir değil, birden fazla nörona aynı anda iletilmesini sağlar.

Nöronlar Nasıl Çalışır?

Önce kısa bir hatırlatma yapmakta fayda görüyoruz: Sinir hücreleri, nöronlar ve glia hücrelerinden oluşmaktadır. Glia hücrelerinin de nöronlara destek olmak, onları bir arada tutup besinlerini sağlamak gibi görevleri vardır. Öyleyse, miyelin kılıfını glia hücrelerinin oluşturduğunu söylemek de kulağa çok şaşırtıcı gelmeyecektir. Bu kılıfı, merkez sinir sisteminde (MSS) oligodentrositler, çevresel sinir sisteminde ise (ÇSS) Schwann hücreleri oluşturur. Çok sayıda protein ve yağ içeren bu kılıflar, elektriksel uyarıların hem hızlı hem de etkin biçimde iletilmesini sağlamaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Görseldeki kırmızı/pembe renkli yapılar Ranvier boğumlarıyken, aksonun etrafını saran sarı yapılar da miyelin kılıflarıdır.
Görseldeki kırmızı/pembe renkli yapılar Ranvier boğumlarıyken, aksonun etrafını saran sarı yapılar da miyelin kılıflarıdır.
Wikimedia

Beynimizdeki nöronlar, veri iletimini aksiyon potansiyeli mekanizmasıyla gerçekleştirmektedir. Aksiyon potansiyeli dediğimiz süreç, nörotransmitterlerin, farklı bir nöronun başlangıç kısmındaki uzantılar olan dendritlerdeki reseptörlere bağlanmasıyla başlar. Nöronlardaki normal membran potansiyeli ortalama -70 mV iken, bu bağlanma, membran potansiyel değerini sıfıra yaklaştırarak nöronu depolarize eder; bu da aksiyon potansiyelinin ilk aşamasıdır.

Çok sayıda reseptör olduğu için, her defasında depolarizasyonu tetikleyen birden fazla bağlanmanın yardımıyla nöron eşik değerine ulaşır (ortalama -55 mV). Eşik değere ulaşmak, nöronların hücre zarında bulunan sodyum kanallarının açılması anlamına gelir. Açılan kanallarından hücreye çok sayıda sodyum girer ve bunlar pozitif değerli olduğundan, membran potansiyeline büyük bir etki ederek pozitif değerlere ulaşmasını sağlar. Buna, depolarizasyonun artış aşaması da denir.

Tüm Reklamları Kapat

Maksimum noktasına ulaştığında, sodyum kanalları kapanarak potasyum kanalları açılır ve potasyum hücreden dışarı atılır. Yine pozitif yüklü olan bu iyon nörondan atıldığı zaman, hücrenin membran potansiyel değeri yine düşmeye başlar, ki bu repolarizasyon olarak bilinir.

Nöron sonrasında ''dinlenme durumuna,'' yani normal membran potansiyeline geri dönse de, bundan hemen önce çok kısa bir anlığına başlangıç değerinin de altına düşerek hiperpolarize edilir. Hiperpolarizasyon durumunda iken hücrenin başka bir aksiyon potansiyeli gerçekleştirmesi mümkün değildir. Ancak potasyum kanalları kapatıldığında membran potansiyeli normal haline döner ve bir aksiyon potansiyeli bitmiş olur.

Aksiyon potansiyeli. 1) Dinlenme membran potansiyeli, 2) depolarizasyon, 3) repolarizasyon, 4) hiperpolarizasyon ve temel değere dönüş.
Aksiyon potansiyeli. 1) Dinlenme membran potansiyeli, 2) depolarizasyon, 3) repolarizasyon, 4) hiperpolarizasyon ve temel değere dönüş.
Wikimedia

Şimdi bu sürecin aksonlarda nasıl gerçekleştiğine bakalım: Eşik değere ulaşıldığında az önce de bahsettiğimiz sodyum kanalları açıldığı zaman, birbirine yakın olan pozitif yüklü sodyumlar birbirini iterek uzaklaşmaya başlar. Aynı yüklü parçacıkların birbirini itme kuvveti çok güçlü olduğundan, sodyum iyonlarının aksonun içinden ilerlemesi çok kısa zaman alır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ancak, ikinci bir faktör devreye girmediği sürece bu sinyallerin kaybolması çok olasıdır; çünkü demin de bahsettiğimiz gibi, aksonların uzunluğu farklılık gösterir. Birkaç mikrometrelik aksonlarda bu sinyallerin iletimi konusunda yardımcı bir mekanizma gerekmeyebilir, fakat daha uzun aksonlarda yalnızca parçacıkların itme kuvvetine güvenirsek, veriler daha algılanamadan körelir.

Ranvier boğumları da tam da bu yüzden önemlidir: Her boğumda voltaja duyarlı sodyum kanalları vardır. Daha veriler veya sinyallere kaybolma fırsatı tanımadan sodyum kanalları tekrar tekrar açılıp sinyalleri hızla miyelin kılıflarından geçirir, boğumlara vardıkları zaman da bir başka sodyum kanalı açılır ve bu süreç, veriler beyine aktarılana kadar devam eder. Miyelin kılıfındaki süreç çok hızlı gerçekleşirken, boğumlardaki kanalların açılması daha uzun zaman alır. Ancak bu ikisinin kombinasyonu, ortaya ideal bir mekanizma çıkarır.

Neden Tüm Nöronlar Miyelinli Değil?

Miyelin kılıflarının nöronlara sinyal aktarma konusunda nasıl yardımcı olduğundan söz ettik. Peki o zaman neden tüm aksonlarımız miyelinle sarılı değil? Eğer hepsi miyelinle sarılı olsaydı, tüm sinyaller daha büyük bir hızla iletileceği için avantajlı durumda olmaz mıydık?

Cevap, hayır. Bunun birkaç nedeni bulunmaktadır; aşağıda bunların bir kısmına yer vereceğiz.

Miyelinleşmenin Üst Sınırı

Miyelinleşme ve iletim hızı bir seviyeye kadar doğru orantılı diyebilsek de, bu hızın sınırsız olmadığını da not etmek önemli. Huxley and Stämpfli'nin 1949 yılında yaptıkları bir araştırmanın da gösterdiği üzere, düz maksimum (İng: "flat maximum") denen bir kavram kapsamında, miyelinleşme yalnızca belirli bir noktaya kadar iletim hızını artırabilmektedir. Sınıra ulaştığında, miyelinleşme devam etse de hızda hiçbir değişiklik olmamaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Teorik modeller her ne kadar bu hipotezi desteklemiş olsa da, 2012 yılında Lai Man N. Wu ve meslektaşları tarafından yapılan bir araştırma, bunu klinik olarak doğrulamayı başardı. ΔPDZ-Prx fareleri üzerinde yapılan deneyde, çevresel sinirlerinin uyarı iletim hızının eşik noktaya (flat maximum) varmasının ardından hiç değişiklik göstermediği tespit edildi. Kısacası, miyelinleşme aksonlardaki iletim hızını yalnızca maksimum değere ulaşana kadar artırabilir.

Yüzey Alanının Hacme Oranı Sorunu

Bu soruların tek cevabı, hızın maksimum değerle sınırlandırılmış olması değildir. Miyelinleşme, hem enerji tüketen, hem de nöronlarımız arasında düşündüğünüzden daha çok yer kaplayan bir yapıdır.

Miyelinlenme, vücudumuzdaki en yaygın nöronların gövdelerini kaplayarak onların kalınlığını yaklaşık iki katına çıkarır ve bu nedenle aksonun hacmi, bir nöronun hacminin büyük bir kısmını oluşturur. Çapı iki katına çıkarmak, kesit alanını dört katına çıkardığı için, (aynı uzunlukta kaldığı varsayarsak) sırf miyelinlenme nedeniyle bir nöronun hacmi dört katına çıkacaktır. Buna bağlı olarak beyin hacmi en azından dört katına çıkacağından, nöronların daha uzun (muhtemelen en az %50 oranında daha uzun) olması gerekecekti, bu da nöron hacmini %50 artıracak ve beyni en az altı kat daha büyük hale getirecekti. 6 katlık bir hacim, kafatasının genişlik, yükseklik ve derinliğinin şu ankinin 1.8 katı olmasını gerektirecekti ve boynumuz, şu anda taşıdığı ağırlığın 6 katını desteklemek zorunda kalacaktı. Unutmamak gerekir nöronlarımız ve miyelinasyonu sağlayan ve sürdüren glia hücrelerimiz canlı yapılardır; bu nedenle eğer tüm nöronlarımız miyelinlenecek olsaydı, onları hayatta tutmak için de en az 6 kat daha fazla besine ihtiyaç duyardık.

Bu durumda daha çok miyelinleşmenin, belli bir noktadan sonra o kadar da verimli ve avantajlı bir süreç olmayacağı görülür. En nihayetinde tüm bunlar evrimleşebilirdi; fakat türümüzün besine erişimi, organlarının ve yapılarının büyüklüğünü doğrudan belirlemektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Enerji Problemi

Enerji perspektifinden bakıldığı zaman, miyelinleşme aksiyon potansiyeli için kullanılması gereken enerjiyi azaltır, bir başka deyişle enerji tasarrufu yapar. Ancak, miyelinleşme sürecinin kendisi, yani miyelin kılıfın inşası ve sürdürülmesi oldukça yüksek enerji sarfiyatına sebep olan bir süreçtir. Örneğin, miyelin kılıflarını oluşturan hücrelerden biri olan oligodentrositlerin metabolik ihtiyaçları çok yüksektir. Yapılan araştırmalarda miyelinleşmenin harcadığı ve tasarruf ettiği enerji miktarı kıyaslanarak, harcadığı enerji miktarının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu yüzden birkaç mikrometre boyutundaki miyelinleşmemiş aksonlarımızın miyelin kılıfıyla sarılması hem boşa enerji tüketimi sayılacak, hem de kaplayacakları alandan ötürü önemli bozulmalara neden olabileceklerdir.

Kısacası, tüm nöronlarımızın miyelinli olması bizim için avantajlı değildir ve bu nedenle de bu yönde bir evrimsel gidişat görülmemektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
46
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 37
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 33
 • Bilim Budur! 11
 • Muhteşem! 7
 • İnanılmaz 5
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Güldürdü 2
 • Grrr... *@$# 1
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • D. Purves, et al. (2001). Neuroscience. ISBN: 0-87893-742-0. Yayınevi: Sinauer Associates.
 • K. Susuki, et al. (2010). Myelin: A Specialized Membrane For Cell Communication. Nature. | Arşiv Bağlantısı
 • The University of Queensland. Axons: The Cable Transmission Of Neurons. Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2022. Alındığı Yer: The University of Queensland | Arşiv Bağlantısı
 • L. Samuel. How Myelin Sheaths Speed Up The Action Potential. Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2022. Alındığı Yer: Interactive Biology | Arşiv Bağlantısı
 • L. Wu, et al. (2012). Increasing Internodal Distance In Myelinated Nerves Accelerates Nerve Conduction To A Flat Maximum. Current Biology, sf: 1957-1961. doi: 10.1016/j.cub.2012.08.025. | Arşiv Bağlantısı
 • A. F. Huxley, et al. (1949). Evidence For Saltatory Conduction In Peripheral Myelinated Nerve Fibres. NCBI, sf: 315–339. | Arşiv Bağlantısı
 • L. Knowles. (2017). The Evolution Of Myelin: Theories And Application To Human Disease. Ashdin Publishing, sf: 1-23. doi: 10.4303/jem/235996. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 11/12/2023 01:53:17 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12275

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Hücreler
Makina Mühendisliği
Analiz
Sars-Cov-2
Hastalık Yayılımı
Şempanzeler
Kanser
Makina
Mantar
Hidrojen
Parazit
Doğa
Enerji
Wuhan Koronavirüsü
Beslenme Biçimi
Kurt
Manyetik
Gün
Cinsellik Araştırmaları
2019-Ncov
Kuyruk
Kuantum Fiziği
Kanat
Zooloji
Maske Takmak
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Recep, et al. Neden Tüm Nöronlarımız Miyelinli Değil? Öyle Olsaydı Ne Olurdu?. (11 Eylül 2022). Alındığı Tarih: 11 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12275
Recep, A., Bakırcı, Ç. M. (2022, September 11). Neden Tüm Nöronlarımız Miyelinli Değil? Öyle Olsaydı Ne Olurdu?. Evrim Ağacı. Retrieved December 11, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12275
A. Recep, et al. “Neden Tüm Nöronlarımız Miyelinli Değil? Öyle Olsaydı Ne Olurdu?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 11 Sep. 2022, https://evrimagaci.org/s/12275.
Recep, Arzu. Bakırcı, Çağrı Mert. “Neden Tüm Nöronlarımız Miyelinli Değil? Öyle Olsaydı Ne Olurdu?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 11, 2022. https://evrimagaci.org/s/12275.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close