Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Neden Tüm Nöronlarımız Miyelinli Değil? Öyle Olsaydı Ne Olurdu?

Neden Tüm Nöronlarımız Miyelinli Değil? Öyle Olsaydı Ne Olurdu?
6 dakika
4,084
 • Sinirbilim (Nörobiyoloji)

Nöron, beyin hücrelerimize verilen isimdir; bu hücrelerin, onları diğer nöronlarla bağlayan membran uzantılarına ise akson adı verilir. Aksonların, beyindeki en kritik yapılardan biri olduğu söylenebilir, çünkü elektriksel uyarıları veya verileri diğer nöronlara iletirler. Bu uzantılar, saç tellerimizden kat kat daha ince olup, uzunlukları bulundukları yere göre bir mikrometreden bir metreye kadar değişebilir. Her nöronun aksonlarında yan dallanmalar oluşarak akson kollateralleri (İng: "axon collaterals") meydana gelir; bu yapılar da bilgilerin bir değil, birden fazla nörona aynı anda iletilmesini sağlar.

Nöronlar Nasıl Çalışır?

Önce kısa bir hatırlatma yapmakta fayda görüyoruz: Sinir hücreleri, nöronlar ve glia hücrelerinden oluşmaktadır. Glia hücrelerinin de nöronlara destek olmak, onları bir arada tutup besinlerini sağlamak gibi görevleri vardır. Öyleyse, miyelin kılıfını glia hücrelerinin oluşturduğunu söylemek de kulağa çok şaşırtıcı gelmeyecektir. Bu kılıfı, merkez sinir sisteminde (MSS) oligodentrositler, çevresel sinir sisteminde ise (ÇSS) Schwann hücreleri oluşturur. Çok sayıda protein ve yağ içeren bu kılıflar, elektriksel uyarıların hem hızlı hem de etkin biçimde iletilmesini sağlamaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Görseldeki kırmızı/pembe renkli yapılar Ranvier boğumlarıyken, aksonun etrafını saran sarı yapılar da miyelin kılıflarıdır.
Görseldeki kırmızı/pembe renkli yapılar Ranvier boğumlarıyken, aksonun etrafını saran sarı yapılar da miyelin kılıflarıdır.
Wikimedia

Beynimizdeki nöronlar, veri iletimini aksiyon potansiyeli mekanizmasıyla gerçekleştirmektedir. Aksiyon potansiyeli dediğimiz süreç, nörotransmitterlerin, farklı bir nöronun başlangıç kısmındaki uzantılar olan dendritlerdeki reseptörlere bağlanmasıyla başlar. Nöronlardaki normal membran potansiyeli ortalama -70 mV iken, bu bağlanma, membran potansiyel değerini sıfıra yaklaştırarak nöronu depolarize eder; bu da aksiyon potansiyelinin ilk aşamasıdır.

Çok sayıda reseptör olduğu için, her defasında depolarizasyonu tetikleyen birden fazla bağlanmanın yardımıyla nöron eşik değerine ulaşır (ortalama -55 mV). Eşik değere ulaşmak, nöronların hücre zarında bulunan sodyum kanallarının açılması anlamına gelir. Açılan kanallarından hücreye çok sayıda sodyum girer ve bunlar pozitif değerli olduğundan, membran potansiyeline büyük bir etki ederek pozitif değerlere ulaşmasını sağlar. Buna, depolarizasyonun artış aşaması da denir.

Bu Reklamı Kapat

Maksimum noktasına ulaştığında, sodyum kanalları kapanarak potasyum kanalları açılır ve potasyum hücreden dışarı atılır. Yine pozitif yüklü olan bu iyon nörondan atıldığı zaman, hücrenin membran potansiyel değeri yine düşmeye başlar, ki bu repolarizasyon olarak bilinir.

Nöron sonrasında ''dinlenme durumuna,'' yani normal membran potansiyeline geri dönse de, bundan hemen önce çok kısa bir anlığına başlangıç değerinin de altına düşerek hiperpolarize edilir. Hiperpolarizasyon durumunda iken hücrenin başka bir aksiyon potansiyeli gerçekleştirmesi mümkün değildir. Ancak potasyum kanalları kapatıldığında membran potansiyeli normal haline döner ve bir aksiyon potansiyeli bitmiş olur.

Aksiyon potansiyeli. 1) Dinlenme membran potansiyeli, 2) depolarizasyon, 3) repolarizasyon, 4) hiperpolarizasyon ve temel değere dönüş.
Aksiyon potansiyeli. 1) Dinlenme membran potansiyeli, 2) depolarizasyon, 3) repolarizasyon, 4) hiperpolarizasyon ve temel değere dönüş.
Wikimedia

Şimdi bu sürecin aksonlarda nasıl gerçekleştiğine bakalım: Eşik değere ulaşıldığında az önce de bahsettiğimiz sodyum kanalları açıldığı zaman, birbirine yakın olan pozitif yüklü sodyumlar birbirini iterek uzaklaşmaya başlar. Aynı yüklü parçacıkların birbirini itme kuvveti çok güçlü olduğundan, sodyum iyonlarının aksonun içinden ilerlemesi çok kısa zaman alır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ancak, ikinci bir faktör devreye girmediği sürece bu sinyallerin kaybolması çok olasıdır; çünkü demin de bahsettiğimiz gibi, aksonların uzunluğu farklılık gösterir. Birkaç mikrometrelik aksonlarda bu sinyallerin iletimi konusunda yardımcı bir mekanizma gerekmeyebilir, fakat daha uzun aksonlarda yalnızca parçacıkların itme kuvvetine güvenirsek, veriler daha algılanamadan körelir.

Ranvier boğumları da tam da bu yüzden önemlidir: Her boğumda voltaja duyarlı sodyum kanalları vardır. Daha veriler veya sinyallere kaybolma fırsatı tanımadan sodyum kanalları tekrar tekrar açılıp sinyalleri hızla miyelin kılıflarından geçirir, boğumlara vardıkları zaman da bir başka sodyum kanalı açılır ve bu süreç, veriler beyine aktarılana kadar devam eder. Miyelin kılıfındaki süreç çok hızlı gerçekleşirken, boğumlardaki kanalların açılması daha uzun zaman alır. Ancak bu ikisinin kombinasyonu, ortaya ideal bir mekanizma çıkarır.

Neden Tüm Nöronlar Miyelinli Değil?

Miyelin kılıflarının nöronlara sinyal aktarma konusunda nasıl yardımcı olduğundan söz ettik. Peki o zaman neden tüm aksonlarımız miyelinle sarılı değil? Eğer hepsi miyelinle sarılı olsaydı, tüm sinyaller daha büyük bir hızla iletileceği için avantajlı durumda olmaz mıydık?

Cevap, hayır. Bunun birkaç nedeni bulunmaktadır; aşağıda bunların bir kısmına yer vereceğiz.

Miyelinleşmenin Üst Sınırı

Miyelinleşme ve iletim hızı bir seviyeye kadar doğru orantılı diyebilsek de, bu hızın sınırsız olmadığını da not etmek önemli. Huxley and Stämpfli'nin 1949 yılında yaptıkları bir araştırmanın da gösterdiği üzere, düz maksimum (İng: "flat maximum") denen bir kavram kapsamında, miyelinleşme yalnızca belirli bir noktaya kadar iletim hızını artırabilmektedir. Sınıra ulaştığında, miyelinleşme devam etse de hızda hiçbir değişiklik olmamaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Teorik modeller her ne kadar bu hipotezi desteklemiş olsa da, 2012 yılında Lai Man N. Wu ve meslektaşları tarafından yapılan bir araştırma, bunu klinik olarak doğrulamayı başardı. ΔPDZ-Prx fareleri üzerinde yapılan deneyde, çevresel sinirlerinin uyarı iletim hızının eşik noktaya (flat maximum) varmasının ardından hiç değişiklik göstermediği tespit edildi. Kısacası, miyelinleşme aksonlardaki iletim hızını yalnızca maksimum değere ulaşana kadar artırabilir.

Yüzey Alanının Hacme Oranı Sorunu

Bu soruların tek cevabı, hızın maksimum değerle sınırlandırılmış olması değildir. Miyelinleşme, hem enerji tüketen, hem de nöronlarımız arasında düşündüğünüzden daha çok yer kaplayan bir yapıdır.

Miyelinlenme, vücudumuzdaki en yaygın nöronların gövdelerini kaplayarak onların kalınlığını yaklaşık iki katına çıkarır ve bu nedenle aksonun hacmi, bir nöronun hacminin büyük bir kısmını oluşturur. Çapı iki katına çıkarmak, kesit alanını dört katına çıkardığı için, (aynı uzunlukta kaldığı varsayarsak) sırf miyelinlenme nedeniyle bir nöronun hacmi dört katına çıkacaktır. Buna bağlı olarak beyin hacmi en azından dört katına çıkacağından, nöronların daha uzun (muhtemelen en az %50 oranında daha uzun) olması gerekecekti, bu da nöron hacmini %50 artıracak ve beyni en az altı kat daha büyük hale getirecekti. 6 katlık bir hacim, kafatasının genişlik, yükseklik ve derinliğinin şu ankinin 1.8 katı olmasını gerektirecekti ve boynumuz, şu anda taşıdığı ağırlığın 6 katını desteklemek zorunda kalacaktı. Unutmamak gerekir nöronlarımız ve miyelinasyonu sağlayan ve sürdüren glia hücrelerimiz canlı yapılardır; bu nedenle eğer tüm nöronlarımız miyelinlenecek olsaydı, onları hayatta tutmak için de en az 6 kat daha fazla besine ihtiyaç duyardık.

Bu durumda daha çok miyelinleşmenin, belli bir noktadan sonra o kadar da verimli ve avantajlı bir süreç olmayacağı görülür. En nihayetinde tüm bunlar evrimleşebilirdi; fakat türümüzün besine erişimi, organlarının ve yapılarının büyüklüğünü doğrudan belirlemektedir.

Bu Reklamı Kapat

Enerji Problemi

Enerji perspektifinden bakıldığı zaman, miyelinleşme aksiyon potansiyeli için kullanılması gereken enerjiyi azaltır, bir başka deyişle enerji tasarrufu yapar. Ancak, miyelinleşme sürecinin kendisi, yani miyelin kılıfın inşası ve sürdürülmesi oldukça yüksek enerji sarfiyatına sebep olan bir süreçtir. Örneğin, miyelin kılıflarını oluşturan hücrelerden biri olan oligodentrositlerin metabolik ihtiyaçları çok yüksektir. Yapılan araştırmalarda miyelinleşmenin harcadığı ve tasarruf ettiği enerji miktarı kıyaslanarak, harcadığı enerji miktarının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu yüzden birkaç mikrometre boyutundaki miyelinleşmemiş aksonlarımızın miyelin kılıfıyla sarılması hem boşa enerji tüketimi sayılacak, hem de kaplayacakları alandan ötürü önemli bozulmalara neden olabileceklerdir.

Kısacası, tüm nöronlarımızın miyelinli olması bizim için avantajlı değildir ve bu nedenle de bu yönde bir evrimsel gidişat görülmemektedir.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 24
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 20
 • Bilim Budur! 8
 • Muhteşem! 3
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • D. Purves, et al. (2001). Neuroscience. ISBN: 0-87893-742-0. Yayınevi: Sinauer Associates.
 • K. Susuki, et al. (2010). Myelin: A Specialized Membrane For Cell Communication. Nature. | Arşiv Bağlantısı
 • The University of Queensland. Axons: The Cable Transmission Of Neurons. Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2022. Alındığı Yer: The University of Queensland | Arşiv Bağlantısı
 • L. Samuel. How Myelin Sheaths Speed Up The Action Potential. Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2022. Alındığı Yer: Interactive Biology | Arşiv Bağlantısı
 • L. Wu, et al. (2012). Increasing Internodal Distance In Myelinated Nerves Accelerates Nerve Conduction To A Flat Maximum. Current Biology, sf: 1957-1961. doi: 10.1016/j.cub.2012.08.025. | Arşiv Bağlantısı
 • A. F. Huxley, et al. (1949). Evidence For Saltatory Conduction In Peripheral Myelinated Nerve Fibres. NCBI, sf: 315–339. | Arşiv Bağlantısı
 • L. Knowles. (2017). The Evolution Of Myelin: Theories And Application To Human Disease. Ashdin Publishing, sf: 1-23. doi: 10.4303/jem/235996. | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/10/2022 05:58:59 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12275

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Komplo
Sosyal Medya
Nükleik Asit
Haber
Wuhan
Gözlem
Göğüs Hastalığı
Neandertal
Yüz
Astrobiyoloji
Sağlık Personeli
Elektromanyetizma
Yapay
Kuantum
Acı
Beyaz
Uzay
Coronavirus
Deniz
Enerji
Jinekoloji
Koruma
Ahlak
Yumurtalık
Dünya Dışı Yaşam
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.