Bu yazı, Evrim Ağacı'na ait, özgün bir içeriktir. Konu akışı, anlatım ve detaylar, Evrim Ağacı yazarı/yazarları tarafından hazırlanmış ve/veya derlenmiştir. Bu içerik için kullanılan kaynaklar, yazının sonunda gösterilmiştir. Bu içerik, diğer tüm içeriklerimiz gibi, İçerik Kullanım İzinleri'ne tabidir.

Evrim Ağacı'nın en önemli ve güçlü ayaklarından biri Makale Arşivi'dir. Evrim Ağacı'nın arşivinde bulunan makale sayısı, her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla makalelerimizden faydalanacaklar ve bu yazılarımızla ilgilenenler için bazı açıklamalar yapmayı uygun gördük. Makalelerimizden faydalanmak isteyenlerin dikkatle, sonuna kadar okumasını önemle rica ederiz.

 1. Evrim Ağacı Makale Arşivi (bundan sonra kısaca "arşiv" veya "makaleler" olarak bahsedilecektir), bir makale arşivi olması amacıyla başlatılmış bir proje değildir. Evrim Ağacı'nın sosyal medya araçlarının kurulduğu Mart 2011 ve sonraki birkaç aylık zaman diliminde, okurlarımızdan gelen ve kendisini tekrar eden sorulara verdiğimiz detaylı yanıtları bir depoda saklamak amacıyla başlatılmış bir yazı projesidir. Ancak Evrim Ağacı'nın büyümesiyle birlikte, süreç içerisinde yazılarımız da gelişerek makale niteliği kazanmıştır. Söz konusu yazı depomuz ise gelişen yazılarımızla birlikte bir Makale Arşivi niteliğini kazanmıştır.
 2. Bir üstteki maddede açıkladığımız sebeplerden ötürü, arşivimizdeki bütün yazılar birbiriyle aynı nitelik, derinlik ve biçimde (formatta) olmayabilir. Örneğin çok eski yazılarımızda, yazının başında sorulan sorular ve altında bizim verdiğimiz cevaplar şeklinde bir format bulunduğu görülür. Ancak 2011'in sonlarından itibaren yazdığımız makalelerde bu formattan uzaklaştık ve yazılarımızı çoğunlukla doğrudan bilgilendirici makale şeklinde yayınlamaya başladık. Bir makalenin biçimini, Evrim Ağacı ekibinin yazarları özgürce belirlemektedir.
 3. Makale Arşivi'miz çeşitli hiyerarşilerden oluşur ve bu hiyerarşi ağacı arşivimizdeki sol menüden takip edilebilir. 23 Haziran 2013 itibariyle Makale Arşivi'miz 3 büyük kategoriden oluşur: Evrimsel Biyoloji, Fizik ve Bilime Dair Geri Kalan Her Şey. Bu kategorilerin altında bölümler, bölümlerin altında da kısımlar bulunur. Örneğin Evrimsel Biyoloji kategorisinin Yazı Dizileri bölümünün Evrim Mekanizmaları isimli kısmı dendiği zaman, nereye bakmanız gerektiğini Arşiv içerisindeki sol menüden görebilirsiniz.
 4. Makale Arşivi'ndeki yazılarımız, mümkün olduğunca okuma sırasına göre düzenlenmiştir. Örneğin Arşiv'deki "İnsan'ın Evrimi: İnsan ve Evrim İlişkisi" başlıklı bölümümüzün içerisindeki tüm yazılar, belli bir mantık sırasına göre, olabildiğince genelden özele doğru sıralanmıştır. Diğer bölüm ve kısımlar için de bu geçerlidir. Dolayısıyla Arşiv'imizdeki yazıları yukarıdan aşağıya doğru sırayla okuyabilirsiniz. Ancak bu bir şart değildir ve dilediğiniz gibi yazı atlayabilir, ilginizi çeken yazılara geçebilirsiniz. Bu durumda, atladığınız yazı içerisindeki bilgiler haricinde herhangi bir eksiğiniz olmayacaktır. Bunun tek istisnası Yazı Dizileri'dir. Yazı dizilerimiz, birbirini takip eden yazılar anlamına gelir ve 1'den fazla yazıyı içerir. Dolayısıyla bu yazıları arka arkaya okumanız, konu bütünlüğü açısından faydalı olacaktır. Yazı Dizileri'nin tüm yazılarının kaynakçasının aynı olma sebebi, o yazıların ayrı konularda değil bir bütün olmasıdır (bir kitabın sonunda, bölüm bölüm değil, tüm kitabın referanslarının verilmesi gibi; biz sadece bu referanslar gözden kaçmasın diye dizideki her yazının sonuna aynısını eklemekteyiz). Eğer bir yazı dizisi içerisindeki bir yazıda, o dizideki diğer yazılardan farklı bir kaynak kullanıldıysa, ek olarak sadece o yazı içerisindeki kaynakçada belirtilmektedir. Bu tip örnekleri makalelerimizi incelediğiniz sürece göreceksiniz.
 5. Evrim Ağacı makalelerinin hiçbiri akademik makale olma iddiası taşımamaktadır ve bu amaçla yazılmamaktadır! Bilimin içerisinden gelen veya en azından bilimsel çalışmalardan haberdar olan herkes, akademik bilim çalışmaları ile popüler bilim çalışmaları arasındaki önemli ve ayırt edici farkları bilecektir. Evrim Ağacı Makale Arşivi tamamen popüler bilim çalışmaları ve yazıları üzerine kuruludur. Akademik makale kriterleriyle değerlendirilemez! Öte yandan ülkemizdeki birçok popüler bilim kaynağına göre, özellikle Evrimsel Biyoloji konusunda çok daha iddialı, geniş, kapsamlı ve hedef odaklı bir arşivimiz olmasından ötürü gurur duyuyoruz. Bu çalışmalarımızı aynı şekilde sürdüreceğiz.
 6. Makalelerimiz arasında birçok farklı türden yazının bulunduğu görülebilecektir. Bu yazıların neredeyse tamamı özgün çalışmalar olarak Evrim Ağacı'na aitken ve yazarlarımız tarafından yazılmaktayken, bazı çalışmalarımız kısmen veya tamamen çevirilerden oluşmaktadır. Alıntı yaptığımız veya kullandığımız kaynaklar makale altlarından görülebilir. Yazarlarımız, yazdıkları içeriklerde kullandıkları kaynakları ve her türlü içeriği kendi bilgileri ışığında yorumlayabilir, değerlendirebilir, geliştirebilir ve değiştirebilir. Evrim Ağacı yazarlarınun bu hakları kendilerine saklıdır. 
 7. Bir yukarıdaki madde dahilinde, okurlarımıza yazının yazarlarımız tarafından ekleme, çıkarma veya değiştirme yapılıp yapılmadığına dair bilgiyi şu şekilde vermekteyiz: Eğer ki bir makalenin sonunda ya da görsel içeriğin altında, yazarın adı "Hazırlayan" şeklinde verildiyse, o makaleye yazar kendi bilgilerini katmış ve yazıyı orjinalinden farklı hale getirmiştir. Eğer ki yazarın adı "Çeviren" şeklinde verildiyse, o zaman orjinaline hiçbir şekilde dokunulmamış ve olası en birebir çeviri yapılmıştır. Eğer ki yazarın adı "Uyarlayan" şeklinde verildiyse, büyük oranda çeviri yapılmıştır; ancak yazar metinde geçen bilgileri, metnin orjinalindeki ülkenin kültür ve tarihi yerine, Türkiye kültürüne, tarihine ve özelliklerine adapte etmiştir. Bunu yaparken metnin orjinaline sadık kalmıştır. Eğer ki yazarın adı "Yazan" veya "Yazar" olarak veriliyorsa, çalışma özgündür ve tamamı yazar tarafından kaleme alınmıştır (elbette içerisinde alıntılar ve referanslar bulunabilir). Bunun haricinde eğer bir yazının sonunda "Düzenleyen" notasyonunu ve karşısında bir isim görüyorsanız yazan ya da hazırlayan kişiden farklı bir yazarımız yazıyı gözden geçirip bazı düzenlemeler yapmış demektir. Eğer yazının sonunda "Geliştiren" görüyorsanız, yazının orjinal yazarının/hazırlayanının üzerine bir başka yazarımız eklemeler yapmış demektir.  Bu eklemelerin, çıkarmaların, düzenlemelerin tamamı ekip içerisinde anlaşılarak yapılmaktadır. Genellikle "infografik" adı verilen görsel paylaşımlarımızın altında "Hazırlayan" olarak görmektesiniz, çünkü bunlar Evrim Ağacı'nın yüzlerce bilimsel kaynak aracılığıyla edindiği bilgilerden oluşturulmaktadır ve genellikle sıfırdan yapılmak yerine esinlenme yoluyla, var olan bir görsel paylaşıma kendimizin eklediği bilgilerle oluşturulmaktadır. Makalelerimizin sonunda ise "Yazan" ibaresini görmeniz çok daha muhtemeldir, çünkü neredeyse tamamı özgün yazılardır. Eğer ne tür değişikliklerin yapıldığını merak ediyorsanız, her türlü iletişim kanalımızdan bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.  Unutmayınız ki Evrim Ağacı bir haber portalı değil, evrimsel biyolojinin ve temel bilimlerin halka öğretilmesi için kurulmuş bir girişimdir. Haberler ve çeviriler Evrim Ağacı için sadece bir araçtır ve asla amaç olmayacaktır. Haberleri okumak için haber sitesi ve sayfalarını takip edebilirsiniz.
 8. Bir üstteki madde dolayısıyla, bilimin halka yansıyan yüzlerinden biri olarak Evrim Ağacı yazarları, okurlarının konuya hakimiyeti ve konunun daha açık anlaşılabilmesi açısından faydalı gördükleri her türlü değişikliği yapabilmektedirler. Bu yüzden yazarların isimleri yazı sonlarında verilmektedir, iletişim kanallarımızdan kendilerine ulaşabilirsiniz. Ancak yazarların ekledikleri hiçbir bilgi ile kaynaklarının içeriğinde değişiklik yaptıkları hiçbir versiyon bilimsel dayanakları olmayan biçimde yazılmamakta ve bu şekilde yayınlanmamaktadır. Makalelerimizdeki her türlü bilginin bilimsel kaynakları bulunmaktadır. Bu konuda hatalı bir içerik olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişim kanallarımız aracılığıyla (e-posta, Facebook, internet sitesi, vb.) bize ulaşınız.
 9. Evrim Ağacı ekibi olarak bizler makalelerimizi, bu alandaki uzun yıllardır edindiğimiz popüler ve akademik birikimi okurlarımıza yansıtmak amacıyla kaleme almaktayız. Dolayısıyla makalelerin neredeyse hepsinde Evrim Ağacı ekibinin kendi bilgileri, deneyimleri ve bilimsel/profesyonel görüşleri kısmen ya da bütün olarak yer almaktadır. Kullanıcı ve okurlarımızın bu gerçek çerçevesinde hareket etmesini ve kararlar almasını tembih ederiz.
 10. Evrim Ağacı ekibi yazarlarını uzun dönem görüşmelerden sonra seçmektedir. Her okurumuz bize kendi makaleleriyle destek olabilir ve yazılarını Evrim Ağacı üzerinden yayınlayabilir. Tarafımıza iletilen bütün yazılar farklı ekip üyeleri tarafından kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Evrim Ağacı bu açılardan, en üst düzeyde güvenilirliği hedeflemektedir.
 11. Makalelerimizin içerisinde verdiğimiz bilgilerin, bilimsel gerçeklerle tamamen uyuşmasına en üst düzeyde önem vermekteyiz. Bu sayede hedefimiz, Evrim Ağacı Makale Arşivi'nin Türkçe kaynaklar arasındaki en kapsamlı ve en güvenilir bilim arşivi haline gelmesidir. Dolayısıyla yazılarımızda kullandığımız ifadeler ve içerik, her türlü saygıdeğer ve önemli bilim kaynağından karşılıklı olarak kontrol edilerek teyit edilebilir.
 12. Makalelerimiz günümüzde birçok akademisyen, doktora ve yüksek lisans öğrencisi tarafından akademik amaçlarla da kullanılmakta ve kontrol edilmektedir. Bazı yazılarımız tez çalışmalarında yer almış, akademisyenler tarafından denetlenmiş ve bilimsel gerçeklerle uygunluğu teyit edilmiştir. Benzer şekilde birçok çalışmamız öğretmenlerin okullarda verdikleri eğitimlere destek materyali olarak kullanılmaktadır. Onlardan aldığımız geribildirimler doğrultusunda çalışmalarımızı her gün şekillendirmekte ve geliştirmekteyiz. Dolayısıyla Evrim Ağacı makalelerinin hiçbiri sabit (statik) değildir; tam tersine istisnasız her yazımız, zaman içerisinde, aldığımız geri bildirimler ve bilimsel gelişmeler dahilinde gelişecek şekilde, yani bilimsel standartlara en üst düzeyde uyacak biçimde değişkendir (dinamiktir).
 13. Makalelerimiz içerisinde elbette yer yer pratik veya teknik hatalar bulunabilir. Evrim Ağacı, hiçbir içeriğinin kusursuz olduğunu iddia etmemektedir ve etmemiştir. Ancak Evrim Ağacı, bu hataların hiçbir biçimde kasti olarak yapılmadığını temin ve garanti eder. Eğer makalelerimizde hata tespit edecek olursanız, bunları sitemiz, Facebook sayfamız ya da evrimaga[email protected] e-posta adresimiz üzerinden bize bilimsel kaynaklarınız ve açık biçimde ifade ettiğiniz fikirleriniz ile iletebilirsiniz. Evrim Ağacı, her türlü geri bildirimi değerlendirme ve gerek duyarsa içeriğinde düzeltmelere gitme veya açıklamalar yapma görevini üstlenmektedir. Aynı zamanda Evrim Ağacı hiçbir şekilde istemsiz olarak yapılan hatalardan ötürü mesul tutulamaz. 
 14. Makalelerimizde kullandığımız kaynakların tamamı, bu alandaki geçmişimiz dahilinde çeşitli akademik ve popüler amaçlar dahilinde kullandığımız makalelerdir. Bu makalelerin tamamı tarafımızdan okunmuş, değerlendirilmiştir ve çeşitli şekillerde tartışılmıştır. Aynı zamanda yazılarımız içerisinde, makale sonlarında bulabileceğiniz kaynakçadaki çeşitli makalelerden doğrudan ya da dolaylı olarak faydalanmaktayız. Yazılarımızın tamamının içeriğindeki teknik bilgiler, bu makaleler kullanılarak kontrol edilebilir. Eğer ki kontrolleriniz sonucunda hatalı bulduğunuz sonuçlara ulaşacak olursanız, bir üstteki maddede verdiğimiz bilgiler çerçevesinde Evrim Ağacı ekibine iletebilirsiniz.
 15. Birinci maddede yapılan açıklamalar ışığında, Evrim Ağacı Makale Arşivi'nin her yazısının sonunda kaynakça bulunmayabilir. Okurlarımıza her türlü sosyal medya aracımız üzerinden 2012 senesinin sonlarında birkaç farklı defa, açıkça ilan ettiğimiz şekilde, uzun yıllar sürecek bir gözden geçirme dönemine girmiş bulunmaktayız. Bu süreç boyunca makalelerimiz modern bilimin son noktalarını yansıtacak şekilde güncellenecek ve kaynaklandırılacaktır. Dolayısıyla yazılarımızın çoğunda kullandığımız kaynaklar, yazıların yayınlanmasından sonra eklenmiştir. 2012 yılının son aylarından itibaren yazdığımız makalelerde ise detaylı kaynakçanın yazıyla beraber ilan edildiğini görebilirsiniz. Bu, Evrim Ağacı'nın makalelerini yazarken, makale sonlarına eklediği kaynaklardan faydalanmadığı anlamına gelmemektedir. Bu, Evrim Ağacı'nın bilimsel güven ve etik çerçevesinde yazılarını gözden geçirdiği, geliştirdiği ve gerekli eklemeleri yaptığı anlamına gelir. Bu da, Evrim Ağacı'nın bilime duyduğu saygının bir göstergesidir.
 16. Evrim Ağacı kendisini sadece makale yazarlarından ya da teknik işlerle uğraşan ekibinden ibaret olarak görmemektedir. Her bir Evrim Ağacı okuru, bilimsel sınırların ve yöntemin gözetilmesi çerçevesinde Evrim Ağacı'nın bir parçasıdır. Dolayısıyla makalelerimizin tamamı, ne kadar gelişmiş ve detaylı olursa olsun bizler için birer taslak düzeyindedir. Her biri, sizlerden gelecek geri bildirimler dahilinde geliştirilmeye, değiştirilmeye ve düzeltilmeye açıktır.
 17. Makalelerimizde yaptığımız değişiklikler veya değiştirilen makaleler, neredeyse her zaman Facebook sayfamız üzerinden ilan edilmektedir. Sosyal medya üzerinden Evrim Ağacı ile ilgili bu gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
 18. Makalelerimiz, kullanıldığı yerde sitemize gerekli referansların gösterilmesi halinde, diğer tüm içeriğimiz gibi özgürce ve izin alınmadan kullanılabilir. Tercih ettiğimiz kaynak gösterme türü, alıntıladığınız yazımızın sonuna Evrim Ağacı olarak açık biçimde kaynağı göstermeniz ve parantez içerisinde, orjinal kaynağın sitemizdeki bağlantısını paylaşmanızdır. 
 19. Her bir okurumuz makalelerimizi kendi riskiyle kullanmalıdır. Yani, daha önceki maddelerde verdiğimiz sebeplerle, makalelerimiz kullanım sonrasında değişmiş ve/veya geliştirilmiş olarak bulunabilir. Bu sebeple kullanımlarınızda, bir üstteki madde dahilinde kaynak göstermeniz ciddi bir önem arz etmektedir.
 20. Evrim Ağacı, her türlü içeriğinde yapılabilecek her türlü değişiklik, düzeltme ve geliştirme hakkını saklı tutar. 


Makalelerimizi incelerken, okurken ve değerlendirirken buradaki bilgileri göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz. Birkaç farklı noktada belirttiğimiz ve tüm eski Evrim Ağacı okurlarının aşina olacağı gibi, bu yazı da dahil olmak üzere her türlü içeriğimiz değiştirilmeye ve geliştirilmeye açıktır. Bunu, bilimsel içeriğin kendini yenilemesi ve geliştirmesi ilkesine olan saygımızın bir teminatı olarak görmekteyiz.

En içten saygılarımızla.

Evrim Ağacı Ekibi

Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 19/08/2019 20:42:41 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/6959

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Soru Sorun!
Öğrenmeye Devam Edin!
Evrim Ağacı %100 okur destekli bir bilim platformudur. Maddi destekte bulunarak Türkiye'de modern bilimin gelişmesine güç katmak ister misiniz?
Destek Ol
Gizle
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Bir kitap kadar sadık dost yoktur.”
Ernest Hemingway
Geri Bildirim Gönder