Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kurşun İçermeyen ve Kolayca Açılıp Kapanabilen Güneş Paneli Malzemeleri Geliştirildi!

Kurşun İçermeyen ve Kolayca Açılıp Kapanabilen Güneş Paneli Malzemeleri Geliştirildi! NerdWallet
6 dakika
1,289
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 1 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Fotovoltaik olarak da bilinen güneş panelleri, Güneş'ten gelen enerjiyi elektriğe çevirmek için yarı iletken cihazlara veya güneş pillerine ihtiyaç duyuyor. Güneş pillerinin ise elektrik üretmek için artı ve eksi yükleri birbirinden ayıracak bir elektrik alanına ihtiyacı var. Bu alanı elde etmek için imalatçılar, genelde güneş pilini kimyasallar ile katkılıyorlar. Böylece cihazın bir katmanı artı yük taşırken, diğeri eksi yük taşıyor. Bu çok katmanlı model, elektronların, cihazın negatif kısmından pozitif kısmına geçmesini sağlıyor. Bu, cihazın dayanıklılığı ve performansı açısından çok önemli. Fakat kimyasal katkılama ve katmanlı sentez, aynı zamanda güneş pili imalatına fazladan masraf çıkarıyor.

Berkeley Laboratuvarı ve UC Berkeley'deki bilim insanları, güneş pili imalatına çok daha basit bir yöntem sunan benzersiz bir geçici çözüm yolu ortaya koydular. Çözüm, yerleşik bir elektrik alanına sahip olan kristal bir solar malzemeydi (Güneş pillerinin imalatında kullanılabilen malzemeler) ve bu, bilim insanlarının ferroelektriklik diye adlandırdıkları bir özellik ile sağlanıyordu. Malzeme, Science Advances dergisinde tanıtıldı.[1]

Tüm Reklamları Kapat

Laboratuvar ortamında sezyum germanyum tribromürden (CsGeBr3 veya CBG) üretilen yeni ferroelektrik malzemesi, Güneş pili cihazlarının yapımını çok daha kolaylaştırabilir. Klasik solar malzemelerin aksine, CBG kristalleri, kendiliğinden kutuplanmış durumdalar. Kristalin bir tarafı artı, diğer tarafı eksi yük oluşturduğundan, katkılamaya ihtiyaç duyulmuyor.

Ferroelektrik olmasının yanında, CBG, aynı zamanda kurşunsuz bir halojenür perovskit. Yakın zamanda ortaya çıkan bir solar malzeme sınıfı olan halojenür perovskitler, uygunluğu ve silikona kıyasla daha rahat sentezlenebilmesiyle araştırmacıların ilgisini çekiyor. Ancak en kullanışlı halojenür perovskitlerin çoğu, doğal olarak içerisinde kurşun elementini bulunduruyor.

Tüm Reklamları Kapat

Diğer araştırmacılara göreyse, perovskit-temelli solar malzemelerin üretiminde ve imhasından çıkan kurşun kalıntıları çevreyi kirletebilir ve halk sağlık sağlığı sorunlarına sebep olabilir. Bu sebeplerden dolayı araştırmacılar, performanstan ödün vermeden içerisinde kurşun bulundurmayan yeni halojenür perovskit formülasyonları aramaya başladılar.

Şu anda Berkeley Laboratuvarı Malzeme Bilimi bölümünde kıdemli bir bilim insanı ve UC Berkeley'de de Kimya ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği profesörü olan, aynı zamanda yeni solar malzeme teknolojileri ve yapay fotosentez için tek boyutlu yarı iletken nanotellerdeki öncü çalışmalarıyla tanınan önemli bir nanomalzeme uzmanı olan Peidong Yang şöyle söylüyor:

Sadece Güneş'ten enerji üretmekle kalmayıp aynı zamanda kendiliğinden oluşmuş bir elektrik alanına sahip, kurşunsuz bir solar malzeme düşünün. Güneş enerjisi ve elektronik endüstrilerindeki ihtimaller heyecan verici.

Araştırma esnasında Berkeley Laboratuvarı Malzeme Bilimi bölümü kıdemli bilim insanı ve UC Berkeley Kimya ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği profesörü unvanlarını taşıyan Ramamoorthy Ramesh ise araştırmanın ortak kıdemli yazarlarından. Şu anda Rice Üniversitesinde araştırma başkan yardımcısı olan Ramesh, şöyle söylüyor:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

CBG, ayrıca ışığa tepki veren anahtarlama cihazları, sensörler ve süper dayanıklı bellekler geliştirebilir.

Perovskit güneş tabakaları, genelde döndürmeli kaplama veya mürekkep püskürtmeli baskı gibi düşük maliyetli solüsyon kaplamalar kullanılarak yapılıyor. Bir solar malzemeye dönüştürmek için 1500 santigrat derece işlem sıcaklığı gerektiren silikondan farklı olarak, perovskitler oda sıcaklığından 150 santigrat dereceye kadar solüsyonlarda kolayca işlenebiliyor. Bu düşük işlem sıcaklıkları, imalatçıların enerji maliyetlerini büyük ölçüde azaltıyor.

Güneş enerjisi sektörüne olan potansiyel katkılarına rağmen, perovskit solar malzemeler piyasaya kısa sürede hazır olmayacak gibi duruyor. Araştırmacıların öncelikle ürün sentezinde, dayanıklılığında ve malzeme sürdürülebilirliğinde üstesinden gelmesi gereken zorluklar var.

En İyi Ferroelektrik Perovskiti Bulmak!

Perovskitler, üç farklı elementten kristalleşir ve her bir perovskit kristali ABX3 kimyasal formülüne sahiptir. Aslında çoğu perovskit solar malzeme ferroelektrik değildir; çünkü kristal atom yapıları, tıpkı bir kar tanesi gibi simetriktir. Son birkaç on yıldır, Ramesh ve Yang gibi yenilenebilir enerji araştırmacıları, ferroelektrik potansiyeline sahip egzotik perovskit (özellikle de asimetrik perovskit) arayışındalar.

Birkaç sene önce, o zamanlar Yang'in laboratuvarında yüksek lisans öğrencisi araştırmacısı olan başyazar Ye Zhang, nasıl kurşunsuz bir ferroelektrik perovskit yapabileceğini düşündü. Şu an Northwestern Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı olan Zhang, perovskitin ortasına germanyum atomu yerleştirmenin kristalliğini bozmaya yetecek kadar ferroelektrik üreteceği teorisini öne sürdü. Üstelik germanyum-bazlı perovskit, kurşun malzemesini serbest bırakacaktı.

Fakat Zhang, germanyuma odaklansa da, hala bir takım belirsizlikler mevcuttu. Sonuçta en iyi kurşunsuz ferroelektrik perovskit formülünü oluşturmak, samanlıkta iğne aramak gibiydi. Binlerce olası formülasyon mevcuttu.

Tüm Reklamları Kapat

Bu yüzden Yang, Zhang ve ekipleri; Berkeley Laboratuvarında Moleküler Döküm ve Malzeme Bilimleri bölümünde görevli bilim insanı olan Sinéad Griffin ile işbirliği yaptılar. Griffin, kuantum hesaplama ve mikroelektronik de dâhil olmak üzere çeşitli uygulamalar için yeni malzeme tasarımında uzmanlaşmış biri. Malzemeler Projesinin de desteğiyle Griffin, yoğunluk fonksiyonel teorisine dayanarak ileri düzey teorik hesaplamalar yapmak için Ulusal Enerji Araştırmaları Bilimsel Hesaplama Merkezindeki (NERSC) süper bilgisayarları kullandı.

Bu hesaplamalar, atomik yapıyı ve kimyasal türleri girdi olarak alıp elektronik yapı ve ferroelektriklik gibi özelliklerini öngörebiliyordu. Griffin ve ekibi bu hesaplamalarla, ferroelektrik perovskit olma şartlarının hepsini taşıyan tek izomerik inorganik perovskit olan CBG'ye odaklandılar. Asimetrik mi? Evet, atomik yapısı dikdörtgenin eğri kuzeni olan eş altıyüzlüye benziyor. Gerçekten bir perovskit mi? Evet, CeGeBr3 kimyasal formülü perovskitin sembolik ABX3 yapısına uyuyor.

Araştırmacılar; germanyumun kristalin merkezine asimetrik yerleşiminin, tıpkı elektrik alanı gibi elektrik üretmek için pozitif elektronları negatiflerden ayıran bir potansiyel yaratacağını düşündüler. Peki, haklı mıydılar?

CBG'nin Ferroelektrik Potansiyelini Ölçme

Bunu bulmak için Zhang, olağanüstü bir kontrol ve hassasiyetle küçük tek kristalli CBG nanotelleri ve nanoplakaları üretti. Nanoteller 100 ila 1,000 nanometre çapında, nanoplakalar ise 200 ila 600 nanometre kalınlığında ve 10 mikron genişliğindeydi. Yang şöyle söylüyor:

Tüm Reklamları Kapat

Laboratuvarım yıllardır kurşunu daha az toksik malzemelerle nasıl değiştirebileceğimizi bulmaya çalışıyor. Ye, tek kristalli germanyum halojenür perovskit üretmek için harika bir teknik geliştirdi. Üstelik ferroelektriklik üzerine çalışmak için de güzel bir platform.

Gelişmiş Işık Kaynağı'nda yapılan X-ray deneyleri, CGB'nin asimetrik kristal yapısını ortaya koydu. Bu da bir ferroelektriklik sinyaliydi. UC Irvine'de Xiaoqing Pan tarafından yürütülen elektron mikroskopisi deneyleri, CBG'nin ferroelektrikliği üzerine daha fazla kanıt ortaya çıkardı. Bunlardan biri de germanyum merkezi tarafından dengelenen yer değiştirmiş bir atomik yapıydı.

Bir silikon substrat üzerinde sezyum germanyum tribromür nanotellerinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü. Berkeley Lab'dan bilim insanları tarafından geliştirilen yeni güneş enerjisi malzemesi, güneş pili üretimine daha basit ve daha sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyor.
Bir silikon substrat üzerinde sezyum germanyum tribromür nanotellerinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü. Berkeley Lab'dan bilim insanları tarafından geliştirilen yeni güneş enerjisi malzemesi, güneş pili üretimine daha basit ve daha sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyor.

Bu arada Ramesh laboratuvarında Zhang ve UC Berkeley fizik lisansüstü öğrenci araştırmacı ve çalışmanın ortak yazarı Eric Parsonnet başka bir deney üzerine çalışıyordu. Elektrik ölçümü deneyleriyle ekip, CGB'de ferroelektrikliğin başka bir gereksinimini daha karşılayan değiştirilebilir polarite keşfetti.

Ancak son olarak Yang'in UC Berkeley laboratuvarında yapılan ışıl iletkenlik ölçümü deneyi, sevindirici ve aynı zamanda beklenmedik bir sonucu ortaya çıkardı. Araştırmacılar CGB'nin ışık soğurulmasının görünür ışık ile ultraviyole ışık (1.6 ila 3 elektron volt) arası spektrumda ayarlanabilir olduğunu keşfettiler. Yang şöyle söylüyor:

Bu, bir güneş pilinde yüksek enerji değiştirme verimliliklerini bir araya getirmek için ideal bir aralık. Geleneksel ferroelektriklerde böyle bir ayar bulabilmek çok zor. CGB malzemesi ticari bir güneş cihazında piyasaya sürülmeden önce daha yapılacak çok iş var. Yine de şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlardan oldukça memnunum. Özünde bir tuz olan bu ferroelektrik malzemesi şaşırtıcı bir şekilde birçok farklı özelliğe sahip. Malzemenin asıl potansiyelini gerçek bir güneş pili cihazında test etmek için sabırsızlanıyoruz.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
34
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler, akademik dergiler veya resmi bilim kurumları tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

Medya İrtibat

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • Bilim Budur! 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/09/2023 08:50:40 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12425

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ses
Cinsellik
Kütle
Risk
Kan
Kedi
Kimya Tarihi
Paleontoloji
Nöron
Sinir Hücresi
Yüz
Yavru
Türlerin Kökeni
İspat
Hastalıkların Tedavisi
Şeker
Teyit
Sürüngen
Doku
Uterus
Ekonomi
Savunma
Doğa Yasaları
Karar Verme
Haber
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Küçükkıvanç, et al. Kurşun İçermeyen ve Kolayca Açılıp Kapanabilen Güneş Paneli Malzemeleri Geliştirildi!. (19 Eylül 2022). Alındığı Tarih: 30 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12425
Küçükkıvanç, S., Bakırcı, Ç. M. (2022, September 19). Kurşun İçermeyen ve Kolayca Açılıp Kapanabilen Güneş Paneli Malzemeleri Geliştirildi!. Evrim Ağacı. Retrieved September 30, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12425
S. Küçükkıvanç, et al. “Kurşun İçermeyen ve Kolayca Açılıp Kapanabilen Güneş Paneli Malzemeleri Geliştirildi!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 19 Sep. 2022, https://evrimagaci.org/s/12425.
Küçükkıvanç, Sena. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kurşun İçermeyen ve Kolayca Açılıp Kapanabilen Güneş Paneli Malzemeleri Geliştirildi!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 19, 2022. https://evrimagaci.org/s/12425.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close