Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Koronavirüs ve Küresel Salgınlar (Pandemi): Bir Sonraki Salgın Ne, Nerede, Ne Zaman Olacak?

Bilgisayar Modelleme Teknolojileri, Bir Sonraki Küresel Salgına Karşı Bizi Hazırlayabilir!

Koronavirüs ve Küresel Salgınlar (Pandemi): Bir Sonraki Salgın Ne, Nerede, Ne Zaman Olacak? France24
7 dakika
6,949
 • Viroloji
 • Patoloji

Günümüzde dünyanın sonu için birçok teori ortaya atılmıştır. Dünyanın sonu gökten düşecek olan bir cisimle veya biz insanların dünyaya verdiği zararlardan olabilir. Bu gibi diğer teoriler içerisinden olma olasılığı daha yüksek olan ve milyonlarca kişiyi aynı anda öldürebilecek tek bir şey var: salgın hastalık (pandemi). 

Salgın hastalıklar ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (İng: "Centers for Disease Control and Prevention", kısaltma: CDC) tarafından pandemi (küresel salgın), epidemi (yerel salgın) ve outbreak (salgın başlangıcı) başlıkları altında incelenir. Epidemi, belirli bir bölgede bir hastalığın beklenenden daha fazla görülmesi iken, outbreak salgının daha sınırlı bir alanda olmasına verilen terimdir. Pandemi ise, işte o herkesi korkutan hastalığın, dünya çapında birkaç ülkeyi ve kıtayı etkilemesi sonucu görülen salgın hastalıklar için kullanılan terminolojidir. Türkçede hepsini tek bir isimle karşılarız: salgın.

Bu Reklamı Kapat

Biz Bu Pandemi Salgını Nereden Biliyoruz? 

Ne yazık ki tarihte birçok salgın dünya çapında kontrolümüz dışı yayılması sonucu milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu ve medeniyetlerin kaderini değiştirdi. Örneğin 6. yüzyılda görülen Justinianos veba salgını dünya nüfusunun yarısını yok ederken, o salgından 800 yüzyıl sonra, 14. yüzyılda kara ölüm olarak da nitelendirilen veba salgını Avrupa nüfusunun yarısını ortadan kaldırdı. 20 yüzyılda ise influeza (grip) virüsünün sebep olduğu salgın dünya nüfusunun %5’ini sadece 2 yıllık bir zaman diliminde yok olmasına sebep oldu. 

Bütün bu salgınlar olurken dünya ilerlemeyi sürdürdü. Tüm bildiklerimiz bugün bir salgın durumunda yaşanabileceklerin önüne geçmek için eğitim, iş gücü, gözetleme ve iletişim sistemleri geliştirildi ve WHO, CDC gibi organizasyonlar kuruldu. Bunların yanı sıra teşhis yöntemleri, tedavi yöntemleri, aşılar ve ilaçlar geliştirildi.

Bu Reklamı Kapat

Fakat hala bir sonraki salgının kaçınılmaz olduğu ve dünya çapından milyonlarca kişinin sonu olacağını düşünülmekten kendimizi alamıyoruz. Peki milyonları öldürecek olan "bir sonraki salgının" sebebi ne olacak? Bunu tahmin etmek oldukça zor. Tahminlere göre her yıl gezegenin herhangi bir yerinde 5 yeni hastalık evrimleşmekte ve bunlardan herhangi birisi bir sonraki salgın olabilir. Hastalık Modelleme Enstitüsü'nün (IDM) yapmış olduğu bir simülasyona göre 1918 yılındaki grip salgın bugün yaşanmış olsa idi sadece 6 aylık bir zamanda yaklaşık 33 milyon insanın sonu olacağı öngörülüyor.

Bill Gates, 27 Nisan 2018'de Massachusetts Tıp Derneği ve New England Tıp Dergisi tarafından düzenlenen “Epidemics Going Viral: Innovation vs Nature” seminerinde bu konuya dünyanın çocuk ölümleri ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede ilerleme kaydetmiş olmasına dikkat çekerek şu sözleri eklemiştir, “dünyanın pek fazla ilerleme kaydetmediği bir alan var: salgın hazırlık”

Cevap, Modelleme Olabilir Mi? 

Aslında biz, hastalıklara yönelik modellere doğa bilimlerinde pek de yabancı değiliz. Temel bilimlerde bu gibi modellemeler ve bunlardan yola çıkan tahminler sıkça yapılmaktadır. Mesela bir uçağın yeni bir parçalarından biri tüm fiziksel nicelikleri ölçüldükten ve sayısal modellerin uygulanması ile monte edilmeden önce tüm performans testleri olası senaryolar uygulanarak bilgisayarlarla incelenir. Bir diğer modelleme örneği ise hepimiz tarafından her gün baktığımız meteorolojik hava tahmini. İşte bu tahminler mevcut verileri daha önceki tahmin edilmiş hava durumu örüntüleri ile süper bilgisayarlarla modelleyerek tahmin etmektedir. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Her geçen uzun menzilli hareketliliğimiz uçaklar sayesinde artmakta ve yaşadığımız dünyayı daha da birbirine bağlı ("interconnected") hale gelmekte. İşte bu birbirine bağlı dünya, ne yazık ki bir bedelle geliyor: Salgın hastalıklar, kıtalar arasında çok daha kolay taşınıyor ve milyonlarca insanın hayatı çok daha kolay risk altına giriyor.

Hesaplamalı bilimdeki son gelişmeler ve gerçek dünyadaki verilerin artan kullanılabilirliği, ortaya çıkan sağlık tehditlerinin küresel yayılmasına ilişkin gerçekçi senaryolar ve gerçek zamanlı tahminler geliştirmeyi mümkün kılmaktadır. Matematiksel modeller toplanan verileri bilgiye dönüştürerek gelecekteki olası pandemilerin olası senaryoları oluştururken aynı zamanda kontrol stratejileri geliştirmeye ve araştırma yapılması gereken öncelikli bölgelerin belirlenmesinde yardımcı olur. 

Global uzun menzilli mobilite ağı
Global uzun menzilli mobilite ağı

Güncel Modelleme Araçları

Tehditlerin küresel boyutlara ulaşma riski her geçen gün artan salgınların kullanılan modellerden birkaçına bakalım:

 • CDC’nin yapmış olduğu “CommunityFlu” yazılımı yaklaşık 1.000 haneden oluşan 2.500 kişilik yapılandırılmış bir nüfusta influenza yayılmasını sosyal ve mekansal yapısını dikkate alarak simüle eder.
 • Bir diğer modelleme sistemi ise bulaşıcı bir hastalığın mekânsal ve zamansal olarak popülasyonda yayılmasını simüle eden Spatiotemporal Epidemiyolojik Model (STEM) platformudur.
 • Epidiyolojik Dinamikleri Yeniden Yapılandırma Çerçevesi (FRED) ise Pittsburgh Üniversitesi Halk Sağlığı Dinamiği Laboratuvarı tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir modelleme sistemidir. Bu sistem, nüfusun demografik ve coğrafi dağılımını ayrıntılı olarak hane halkı, okul ve işyeri sosyal ağlarını göz önünde bulundurarak nüfus sayımı temelli sentetik popülasyonlardan türetilmiş modelleme kullanır.
 • Avrupa çapında Bruno Kessler Vakfı, bulaşıcı hastalıklar en ayrıntılı ajan tabanlı modele ev sahipliği yapmaktadır. Bu model aracı, tüm Avrupa ülkelerinde toplanan rutin sosyografik demografik verilerle kullanarak modelleme yapar (ör. okul ve işyeri katılımı, ev yapısı, vb.). 
 • Küresel Salgın ve Hareketlilik (GLEAM) modeli, popülasyon ve insan lokal ve global hareketliklerinin gerçek verilerini kullanarak potansiyel salgınları modelleyerek olası etkilerini en aza indirgeyecek müdahale stratejileri geliştirmede halka açık bir modelleme platformudur. GLEAM, dünya çapında pandemi yayılımın skolastik simülasyonları üretme yeteneğini 232 ülke ve bağımlı bölgede 3.253 alt nüfus için günlük veriler kullanarak yapar. 

Bu modellerin gerçekçi olmasında birçok unsur bulunmakta: bölgelerin popülasyon ve coğrafi bilgileri, kişilerin lokal ve global hareketlilikleri... Tabii ki en önemlisi olan patojenik ajanın bilgisi, olası bir bulaşıcı hastalık yayılmasının analizinde kritik bir girdiyi oluşturmaktadır. Geliştirilmiş bir salgın model tahminin olası diğer patojenik hastalıklara uyması beklenemez. İşte bu virüslerden 2020'de Wuhan Salgını ile yeniden popüler olan bir tanesini hep beraber inceleyebiliriz: Koronavirüs.

Koronavirüs: Nedir, Nasıl Bulaşır?

Koronavirüsler, pozitif duyarlı ve tek sarmallı RNA genomlu ve nükleoapsitli Coronaviridae familyasının alt familyası olan Coronavirinae’da zarflı virüslerdir. Aslında biz insanlar koronavirüslere pek de yabancı değiliz; genel olarak memeliler arasında yaygın olan ve insan yetişkinlerde görülen soğuk algınlığının büyük bir yüzdesini oluşturmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

İnfluenza virusunun aksine, koronavirüsün yıllardır sadece iki türü bilinmekteydi. 2003 yılında yeni bir koronavirüs dünyaya yayılan Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) salgına sebep oldu. SARS salgını 1980 yılında görülen AIDS salgınından sonra global düzeye ulaşabilen ilk salgın oldu. Ortaya çıktığı yılda tam olarak 5 kıtada 30 dan fazla ülkeye yayıldı. Dünya çapında 8000 ölüm, resmi olmasa bile koronavirüsle ilişkilendirildi - ki bu sayı bir ifluenza suşunun sebep olabileceği tipik mortalite oranından çok daha yüksektir.

SARS’ın coğrafi etkisi
SARS’ın coğrafi etkisi
WHO

Ne yazık ki koronavirüs burada durmadı: 2012 yılında Orta Doğu'da MERS-CoV adıyla yeni bir koronavirüs türü keşfedildi. Bundan 3 yıl sonra Mayıs 2015'te, Kore Cumhuriyeti'nde MERS-CoV salgını meydana geldi ve Orta Doğu bölgesi dışındaki en büyük MERS-CoV salgınlarından birine neden oldu.

Koronavirüslerin bulaşma mekanizması grip benzeri olsa da, grip gibi hastalıklara nazaran birçok farklı özelliği vardır. SARS salgınına baktığımızda görüyoruz ki asemptomatik enfeksiyonların oranı oldukça düşük olmakla beraber kaydedilen maksimum bulaşıcılık, semptomların başlamasından yaklaşık 7 gün sonra ortaya çıkmıştır. SARS'tan sorumlu virüs, bilinen tüm diğer koronavirüslerden farklılık gösterdiği fark edilmiştir. Başlangıçta insanlara geçen bir hayvan virüsü gibi görünmüş ve gerçekten de, virüs Guangdong Eyaletindeki misk kedilerinden izole edilmiştir. Bu bölgede, misk kedileri ve diğer egzotik hayvanların satıldığı birçok pazar bulunmaktadır. Bu pazarlardaki işçilerin büyük bir bölümünün SARS için seropozitif olduğu bulunmuştur. Fakat, misk kedilerinin veya diğer hayvanların vahşi doğada virüsün doğal rezervuarı olup olmadığı net değildir.

Ve koronavirüs, 2020'de tekrardan dünyanın gündeminde... Peki bizler, olası bir salgına hazır mıyız? 

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 14
 • Korkutucu! 5
 • Bilim Budur! 4
 • İnanılmaz 3
 • Umut Verici! 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • P. y Piontti. (2019). Charting The Next Pandemic: Modeling Infectious Disease Spreading In The Data Science Age. ISBN: 3319932896. Yayınevi: Springer.
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 18/05/2022 20:06:00 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8220

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Yaşam
Koaservat
Kuşlar
Gıda
Bitkiler
Teknoloji
Botanik
Malzeme
Enerji
Cinsel Seçilim
Kanser Tedavisi
Süt
Hayatta Kalma
Deprem
Sağlık Bakanlığı
Bilgisayar
Doğa Yasaları
Kurbağa
Antropoloji
Diş Sorunları
Spor
Atom
Genetik
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Metabolizma
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et